Profetior och syner

    En teolog framför ett omfång av mänsklig visdom, en profet framför en skärva av Guds sanning.

    Datumet inom parentes anger när innehållet publicerades eller senast uppdaterades.

   Emanuel Minos profetiska varning före anda världskriget gick i fullbordan. Flammor Augusti 2005.

   FN: Klimatförändringarna "utom kontroll". svt 230707.

   Larmet om Antarktis: Rekordlite is för årstiden. Omni 230630.

   Ny forskning: Planetens gräns för utsläpp av kemikalier är nådd. Från Arktis och ner i djuphaven, överallt finns de - plaster och olika kemikalier från industrier och hushåll. svt 220122. Jesaja 51:6 Jorden ska nötas ut som en klädnad.
   WWF-rapport: Över 2 000 arter faller offer för plastskräp. Marina ekosystem och djurarter påverkas negativt av den stora mängden plastutsläpp som förorenar världens hav. svt 220208.
   Forskare fann mikroplast i människors blod. "Det finns goda skäl att vara bekymrad." svt 220325.
   Ny studie: 12 sorters plast i människors lungor. Vi får i oss de små partiklarna via maten, vattnet och luften. svt 220418.

   Jordens magnetfält flyttar sig - i rekordfart. Den magnetiska nordpolen har sakta vandrat bort från norra Kanada från och med 1590-talet till och med omkring 1990, och sedan accelererat under de senaste 20 åren från tio kilometer per år till över femtio. Det motsatta kan sägas om den magnetiska sydpolen, som knappt rört sig alls under de senaste 100 åren. Ny Teknik 191216.

   Forskarna: En solstorm kan mörklägga jorden. Kraftiga soleruptioner "superflares" är ovanliga, men i dag skulle ett utbrott kunna slå ut all teknik på planeten. Ett utbrott i dag skulle kunna mörklägga jorden och slå ut all kommunikation samt elsystemen i alla fordon. Som den massiva solstorm som Lunds universitet upptäckte inträffade år 666 f.Kr (eller 660 f.Kr?). Tidigare har man känt till två händelser år 775 samt 994. Ny Teknik 190618.

   Ny rapport: Växtskyddsmedel med neonikotinoider skadliga för bin - kan vara delorsak till den globala bidöden. yle 180228.
   EFSA sätter ner foten om insektsgiftet neonikotinoider. Tre sorter av insektsgiftet neonikotinoider som används inom jordbruket kan skada vilda och tama bin och humlor. SR 180301.
   Bekämpningsmedel har blivit giftigare för bin och sländor. Kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket har blivit dubbelt så giftiga för bin och andra viktiga pollinerare, mellan 2005 och 2015. SR 210407.

   Snabb ökning av koldioxid. Halterna av koldioxid i atmosfären ökade med rekordfart under 2016, konstaterar Meteorologiska världsorganisationen i en rapport. Nuvarande koldioxidhalter har enligt FN-organisationen inte setts på miljontals år, och kan medföra stigande havsnivåer på 20 meter och en global temperaturhöjning på tre grader. "Dagens koldioxidnivåer överträffar de naturliga variationer som setts under hundratusentals år", heter det i rapporten. Koldioxidnivåerna i atmosfären nådde 403,3 ppm (miljondelar) under 2016, en ökning från 400 ppm året innan. Det är en 50 procent snabbare ökning än genomsnittet från senaste decenniet. Senast halterna var så höga var för 3-5 miljoner år sedan, enligt mätningar som gjorts i luftbubblor i Antarktis urgamla isar. På den tiden var jordens temperatur 2-3 grader varmare än i dag, vilket medförde smältande isar och havsnivåer på 10-20 meter högre än i dag, enligt rapporten. Sveriges Radio 171030.
Rapporten att väderrelaterade katastrofer ökat med 46 procent mellan åren 2000 och 2016. Dessutom har spridningen av infektionssjukdomar ökat. Till exempel har antalet fall av denguefeber nästan fördubblats varje årtionde sedan 1950. "Där har vi också sett en förändring som pekar mot att vi i Europa om 50 år kommer kunna ha denguefeber. Det är den sjukdom som sprids snabbast i världen just nu," säger Maria Nilsson. SR 171031.

   Hot från dödsbakterier växer. "Det här är ett globalt jätteproblem." Sveriges Radio 160921.

   Ny forskning: Vildbin skadas av vanligt insektsmedel. Sveriges Radio 160816.
   EU-förbud för bi-farliga insektsmedel dröjer. Neonikotinoider är en grupp insektsmedel, som bland annat används för att skydda rapsfrön mot jordloppor. Flera studier har på senare år visat att medlen skadar också nyttiga insekter som pollinerar växter, framförallt vildbin och humlor. Sveriges Radio 171213.

   Bekämpningsmedel ökar dödligheten bland humlor. Bekämpningsmedel mot svamp och mögel kan göra humlor mer mottagliga för dödliga parasiter. I studien har forskare funnit att på platser i USA där vissa svamp- och mögelmedel ofta användes, ökade dödligheten bland humlor. En teori är att de blir känsligare för den dödliga tarmparasiten nosema. SR 180106.

   Ebola ett allt större hot i Västafrika. Världen idag 140924.

   Syrienkriget visar på sista tiden tror var tredje i USA. DN 130918.

   Vart tredje barrträd är utrotningshotat. DN 130711.

   Preliminary data suggest earthquakes are indeed increasing worldwide. 121231.

   Rick Joyner: A Tsunami Wave of Revival Is Coming. How is this persecution coming if revival is too? The fact is that throughout church history, they have almost always come at the same time, and persecution has often fanned the flames of revival. 121025.

   Det kommer en dom över Sverige. 120601.

   Plagues, Pestilences and Diseases. An invasive Asian fly is taking over and destroying European fruit crops. Bible Prophecy News 120327.

   Resistance to antibiotics could bring "the end of modern medicine as we know it", WHO claim. Bible Prophecy News 120327.

   Asteroid to threaten Earth in February 15, 2013. The asteroid, known as DA14, will pass by our planet at a distance of under 27,000 km. This is closer than the geosynchronous orbit of some satellites. rt.com 120207.

   Rick Joyner: Revival or Disaster Headed for US West Coast? Charisma 120207.

   Steve Hill 2012 Predictions: Persecution Will Increase in US. Charisma 120103.

   Profetia från 1970-talet aktuell i kristider. ”Synen” av David Wilkerson förutsäger ekonomisk förvirring. Dagen 081017/120103.

   Minnen från Smith Wigglesworth och tillståndet i nutidens kyrka i västvärlden. - John Fawett. 110829.

   Anne Graham Lotz: "Tecknen pekar mot tidens slut". Kyrkans Tidning 110826. Charisma 110818.

   Solar storms will peak in 2013 and wreak havoc on Earth's electrical communications, top scientist warns. Daily Mail 110519.

   Cindy Jacobs varnar för att en ekonomisk katastrof är på väg. 100804.

    75 procent chans för att monstervulkanen Hekla vaknar. Dagbladet 100417.
Bengt Johansson: Människor tar inte varningarna på allvar. Dagen 100505.
Djurlivet i Arktis och Europa påverkas. DN 100523.

   Stanley Sjöberg: Solen förmörkas och månen blir röd. Mark Blitz har uppmärksammat något som NASA iakttagit om solförmörkelser och när månen förvandlas till blodröd färg. Hemmets Vän 091112.

   Revealed: The ghost fleet of the recession anchored just east of Singapore. Daily Mail 090928.

   Blir Obama USA:s siste president? 090912.

   William Branhams sju syner om ändens tid. 090910.

   Finanskrisen vi har sett är bara en förvarning till den verkliga ekonomiska kollapsen. 090907.

   Lutherans Endorse Homosexuality - God Sends Tornado! You tube 6:33. (090825).

   Robert Holmes: The word of the Lord came to me saying, "Mogadishu rises against the nations...". You tube 3:11. (090825).

   Den smala vägen - profetiskt budskap som gavs till Frank Mangs. 090714.

   Profetisk dröm: Nedmontering av gamla kyrkostrukturer som vi känner till dem. 090714.

   Hans Jansson: Förkunnelsen om Jesus återkomst har tystnat. Dagen 090513.

   Den förbjudna röda porten. av Michael Quintana. 090320.

   Ken Peters såg vedermödan. 090321.

   Vad händer framöver? 090312.

   Holger Nilsson: 10 tidstecken från Uppenbarelseboken. 090312.

   Profetiska tilltal om väckelse. bon.crossnet.se (090129).

   Holger Nilsson: Det förkunnas för lite om profetior i församlingarnaf David Wilkerson i boken Synen: "Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp. Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen, utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. Jag tror att vi får se ett återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett kreditkort som gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som bara kan upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 nummer i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma krediter." Dagen 081216.

   USA vacklar som stormakt. Profetia: Barack Obama kommer att "besegra" USA. (081123).

   Profeter i dagens församling av Bill Hamon. (081123).

   "Temple At The Center Of Time," by David Flynn. The book of 2 Maccabees 2:4-8 explains that before the destruction of Solomon’s temple by the Babylonians in 587 BC, the Ark was hidden by the prophet Jeremiah in a cave at the base of Mount Nebo in the Pisgah range of Jordan. (080829).

   They looked for a city by Bob Brunz. A vision of the Church from the Reformation until just prior to the return of our coming Messiah. (080401).

   Välkommen till den Helige Andes år 2008! Helena Lordhem. (080304).

   Kenneth Copeland profeterade fel om att John Howards skulle återväljas i Australien. Så gjorde också Karen Hetherington. (071201).

   Den stora församlingen – en profetisk dröm och Europa attackerat av demoniska krafter av pastor Jonas Clark. (070906).

   Tornadon av Marie Bobbert. Ett dröm ifrån Herren med kommentarer från Hosea 4:1-19. (070902).

   Bernarda Fernandez: Förbered för Herrens återkomst. Fick två gånger privilegiet att få följa med Jesus för att besöka de kommande världarna. (070601).

   Att växa i profetisk nåd av Steve Thompson. (070715).

   En Guds våg kommer över landet av Carmelina A. Vågen kommer hastigt in och är hastigt över! Från www.bed.nu (070528).

   Det Tredje Världskriget. Från "Sanningen om islam". (070507).

   Sädesfältet. En dröm Marie Bobbert fick år 2000. (070210).

   Svåra tider kommer som sållar och väcker människor av Helena Lordhem. (070123).

   Pat Robertson om 2007: Först 6 månader av Guds härlighet sedan terroristattacker och kaos. (070115).

   Högaktuell profetisk tid av Per Ivar Winnæss. (070113).

   Nu är det apokalyptiska tider. Arild Edvardsen. (070103).

   David Wilkerson 2004 i Stockholm: Gud har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige.Mp3-fil, ladda hem och lyssna! (060419).

   En sammanslutning mot Israel - Gog och Magog. (060225).

   Syn om återkomsten av forntidens väldiga män (the Nephilim) av Hollie L. Moody. (060218).

   Vad händer med dollarn under 2006? Kommer dollar-bubblan att spricka i år? Iran planerar att starta en egen euro-oljebörs i mars 2006 vilket kan hota dollarns ställning. “As countries and businesses converted their dollar assets into euro assets, the U.S. property and stock market bubbles would, without doubt, burst.”   USA:s utlandsskuld är nu uppe i 8 206 miljarder dollar vilket kan nå skuldtaket redan i februari-mars 2006. (060205). March 20 to 26, 2006: Iran-USA, beginning of a major world crisis. Newropeans Magazine 060223. Iran byter dollar mot euro. Iran är världens fjärde största oljeproducent. DN 061218.

   Syn om en jordbävning som klyver mellersta USA i mitten. (060129).

   Falsk profet: Åsa Waldau, Knutby. Dagens medicin 051123. Utdrag ur ”Tirsaprofetian”. Dagen 051124. Så blev församlingen i Knutby en sekt. Dagen 051124. Bottnar i kontroll. Dagen 060124. Rigmor Robèrt som granskat Knutby har dock själv en dunkel gudstro och tror inte på djävulens existens (Svenska Journalen nr 10/2006).

   Orkanen Katrina - Guds dom över USA? (051030).

   Profetia från vetenskapsmännen: Kalifornien – nästa katastrofplats. (Aftonbladet 050909).

   Två visioner om uppryckandet. Jude i Tel Aviv drömde om uppryckandet - Shiitisk muslim från Iran drömde också om uppryckandet av de kristna (050829).

   Jag såg gränsen i sanden - det kommer snart att bli uppenbart vem som hör till Kristus och vem som är den falska kyrkan (050804).

   En profetisk vision om väckelse som gavs till pastor David Scoffins (050726).

   Har Jesus anseende till personen?(050624).

   1360 vetenskapsmän från 95 länder varnar i en 219-sidig rapport: Vi lever i ändens tid. Prophecy In The News. Se också denna miljöportal med nya artiklar varje dag. Grönlandsglaciär smälter Exp 050721 , AB050811. Permafrosten försvinner på jättemyr i Sibirien och orsakar jätteläcka av metangas, 70 miljarder ton! AB 050813.
Våra utsläpp ger allt extremare väder. Portugal står i lågor medan skyfallen avlöser varandra över Öst- och Centraleuropa. Expressen 050825.
Översvämning eller torka världen runt. Meteorolog Pär Holmgren: Klimatet har förändrats. Aftonbladet 050831.
Växthuseffekten har gett fler kraftiga orkaner. Dagens Nyheter 050915.
Nu hotas vi av klimatet. Expressen 051114.
Golfströmmen upphörde att fungera tio dagar i november 2004. Utan Golfströmmen blir det samma klimat som i norra Kanada Expressen 061028.
Brittisk rapport: Katastrofala översvämningar, svår torka, hundratals miljoner flyktingar och en världsekonomisk kollaps jämförbar med ett världskrig eller depressionen på 1930-talet målas upp. Expressen 061030. Se hela rapporten.
En tredjedel av planeten kommer att vara öken år 2100 om inget görs. SvD 061004.
Allt fler hungriga i världen. Minst 854 miljoner människor är kroniskt undernärda. SvD 061030. Läs hela rapporten.
Klimathotet mot Sverige allvarligt och konkret. DN 061101.
Människan bakom klimatförändringen. DN 061229.
National Geographic: Melting Mars Means Man-Made Global Warming a Myth. NewsBusters 070301.
Larm: Australien 6,7 grader varmare innan århundradet är över. AB 070401.
Himalayas glaciärer smälter. AB 070401.
Wibjörn Karlén: Växthuseffekten är en myt. Vad som främst antas orsaka klimatförändringar är förändringar i solaktiviteten. realtid.se 070405.
Afrika kommer att drabbas hårt av torka i spåren av ett varmare klimat. SvD 070405.
FN:s nya klimatrapport klar. Var tredje art hotas av utrotning. Aftonbladet 070406.
Are mobile phones wiping out our bees? The Independent 070415.
The Big Question: Why are honey bees disappearing, and what can be done to save them? The Independent 080423.
Världens glaciärer smälter snabbare än forskarna trott. DN 070718.
Smälter all is på Grönland stiger havsytan med sju meter och stora delar av flera svenska städer hamnar under vatten. Aftonbladet 070830.
5 grader varmare: Bevare oss om permafrosten smälter. Ett vanligt vinternöje runt Sergej Zimovs forskningsstation är att ge sig ut på någon av de många smältvattensjöar på tundran. Där hackar man hål i isen och sätter sedan dit en brinnande tändsticka. Upp flammar en två meter hög låga av brinnande metangas. DN 071129.
Permafrosten tinar långsammare. Mänskliga utsläpp den stora boven. SR 150409.
Naturkatastroferna slår rekord. 40 procent fler naturkatastrofer än den föregående tioårspersioden. DN 071213.
Temperaturhöjning på 0,5 grader i ytvattnet orsak till fler orkaner. DN 080130.
Biobränsle fara för klimatet. DN 080207.
Men alla är inte eniga i att det är människan som orsakar klimatförändringarna, det kan till och med vara så att vi går mot en liten istid realtid.se 080304
Nordpolens is smälter bort. En fjärdedel försvunnen på ett år. Aftonbladet 080209.
Nordpolen kan bli isfri i sommar. Dagens Nyheter 080614.
Are feds stockpiling survival food? 'These circumstances certainly raise red flags'. WorldNetDaily 080725.
Den globala konsumtionen överskrider nu jordens produktionsförmåga med 30 procent. De flesta djurarterna har minskat med cirka 30 procent sedan 1970, i tropikerna har mångfalden minskat med drygt 50 procent. Aftonbladet 081029.
A New Theory of Climate Change: Cosmic rays associated with fluctuations in the sun's electromagnetic field may be what drives global warming. Reducing the concentration of carbon dioxide will have little impact. ICR 081101.
Vetenskapen inte enig om klimatlarmen. Världen idag 081219.
1000+ papers support skeptic arguments against Anthropogenic Climate Change (ACC), Anthropogenic Global Warming (AGW) or ACC/AGW Alarm. populartechnology.net
Utsläppen av koldioxid accelererar och det får stora konsekvenser för klimatet. Dagens Nyheter 090215.
Orkanerna är nere på lägsta nivån för de senaste trettio åren! Climate Audit 090312.
Larry Vardiman: Will Solar Inactivity Lead to Global Cooling? icr.org 090701.
Koldioxiden i atmosfären slår nya rekord. Utvecklingen följer just nu den allra värsta klimatkurvan – en uppvärmning på närmare 6 grader de närmaste hundra åren. Dagens Nyheter 091124.
Klimathotet kan vara överdrivet. Himalaya kommer inte smälta snart. Aftonbladet 100207.
Det kraftiga jordskalvet som drabbade Chiles kust förra månaden förflyttade hela staden Concepción drygt tre meter västerut. Dagens Nyheter 100309.
Nigeria - en oljekatastrof i det tysta. Dagens Nyheter 100611.
Miljöexpert: Oljan inte största probemet i golfen. Dagens Nyheter 100617.
Smältvatten från ishavet riskerar störa havsströmmen. Forskare varnar för att det bara är en tidsfråga innan cirkulationsmönstret i atmosfären över Arktis slår om och stora mängder kallt sötvatten strömmar in i Nordatlanten. Resultatet kan i värsta fall påverka det europeiska klimatet. Dagens Nyheter 110405.

    Bimördare hotar grödorna i USA. En liten parasit, "vampyrkvalstret" från sydostasien, skövlar honungsbina som pollinerar grödor till ett värde av mer än 15 miljarder dollar varje år. Mer än 50 procent av bina i Kalifornien har dött under de senaste 6 månaderna. The Palm Beach Post 050328.
Ny studie: Humlor far illa av växtskyddsmedel. En ny svensk forskarstudie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature, visar att humlor och andra vilda bin påverkas mycket negativt av ett vanligt växtskyddsmedel, klotianidin. Sveriges Radio 150422.

   Supervulkan kan vakna till liv inom kort. Utbrott skulle kräva miljontals offer. Aftonbladet 050308.

   Ett budskap till Sveriges andliga ledare. (050303).

   Har jordbävningarna ökat senaste åren? (050207). Statistik 1990-2004.

   Självmordsbombare i flygplan dyker ner i stor idrottsanläggning. Edgar Baillie.
   Super Bowl i Jacksonville klarade sig för terrorattentat. Uppdaterat 050207.

    Halva USA hotas av monstervulkanen i Yellowstone Park i Wyoming. Aftonbladet 050131.
Earthquakes, The Fuse That Ignites Volcanoes, Have INCREASED Worldwide. The Yellowstone Supervolcano is amongst the largest in recorded world history, thus it poses a threat of considerable proportions. Most researchers claim that if it erupted today, it would come close the obliterating the entire land area known as the United States. In addition, it would likely have an enormous consequences on world weather, agriculture and quality of life. The Guardian 121216.

   Var fjärde islänning dog i en okänd sjukdom efter vulkanutbrottet år 1783. Forkning & Framsteg 7/2007.

   Polarisen kan vara borta redan om 20 år vilket orsakar en klimatkatastrof. Aftonbladet 050130.

   Sverige kommer att få uppleva nationell bankrutt. Nita Johnson 980816. Uppdaterat 050128.

   Var tredje svensk kan smittas av fågelviruset. Expressen 050125. Fågelviruset har nått Omsk i västra Sibirien, epidemin kan nå Sverige redan 2006 och dödligheten kan bli så hög som 50 till 70 procent av de som smittas. Aftonbladet 050821. Smittan snart här och medicinen räcker inte. Aftonbladet 050825. Höjd beredskap mot fågelinfluensan. Expressen 050826. Inget vaccin finns, 300 000 svenskar skulle kunna dö vid en epidemi. Expressen 050827. 3 sibetkatter i Vietnam har dött av viruset. Expressen 050827.

   Katastroferna över Sverige kommer att fortsätta! (BED 050113). Under en tid på ca 3 år (från 041026) kommer räntorna att vara mer eller mindre låga. Försök att bli av med skulder under den tiden! Den sociala säkerheten kommer att kollapsa och folk kommer att göra uppror. De som har satt sin trygghet i det sociala systemet kommer att falla. Vi håller på att bli omringade av andliga makter och resultatet av detta blir en stark förföljelse av fåren som följer sin Herde, Jesus Kristus. Anfallet kommer genom de egna leden – inte utifrån! Det kommer ett mörker av demoniska krafter, som kommer att få människor att göra uppror, och det kommer att ställa till katastrofer. Det blir inledningsvis naturkatastrofer, därefter terroranfall och sist genom sjukdomar. Alla länder berörs.

   U.S. NATIONAL DEBT CLOCK . The looming national benefit crisis USA Today 041003. Finansiellt är USA en koloss på lerfötter DN 051217.

   De döda väntar - en syn om Kristi kyrka på jorden!(040829). En syn som gavs till Tim Mather.

   David Wilkerson vid sitt besök i Stockholm: Gud har en kontrovers med svensk kristenhet (040714).

   Kärlek som godtar allt är som en bibel full av hål (040714).

   Profetia över Finland (040606). Det kommer ett stort uppvaknande i Finland.

   Eskimåprofeten Maniilaq om Jesu återkomst (040606).

   Tekniken finns för Antikrists märke (040321).
   (041015 Microchips tillåts att användas i människor i USA för medicinska ändamål.

   Nattklubb i Barcelona inför inopererat microchip för sina VIP-medlemmar. Målet med denna teknologin är att införa ett ID-sytem på en global nivå som gör det onödigt att bära med sig ID-dokument och kreditkort. Det veriChip som Baja Beach Club i Barcelona inplanterar är användbart för vilket som helst företag som gör bruk av den här teknologin. (060407).

   James White: I en syn såg jag min Frälsare hudflängas. (040312). Filmen "The passion"
   har blivit omtalad för att den är brutal. Verkligheten kanske var mer brutal än någon av oss kan förstå.

   Skadade får och upprättelsens tid (040312). Syn av Hollie L. Moody.

   Kyrkan sover i Delilas famn, engelska (030710).

   En syn om tre skepp - en varning till den liberalteologiska och traditionsbundna kristenheten (030329).

   Profetiska ord för Norge av Rick Joyner 2002-10-21.

   En syn om de förlorade i den här världen - given till William Booth, Frälsningsarméns grundare, engelska (010413).

   90-årig norsk kvinnas syn om tiden före Jesu återkomst. (010322 Avfallet över Sverige kommer steg för steg.)

   Djävulens intrång i kyrkor och traditioner (Hollie L. Moody 001127 - En skollektion i helvetet.)

   Satan sår ogräs. (Bob Laflin).

   Satans närvaro i Kyrkan. (Keith Wells).

   Så går det när Andens eld kommer… (Bill Hawkins).

   Den hemliga synden. (Jan Rapalje).

   Kampen om våra barn. (Hollie L. Moody 000906).

   När förebedjarna sover. (Hollie L. Moody 001109).

   Det kommande uttåget för judarna i Ryssland (001023).

   Profetiska tecken i London - profetia av Colin Dye (000619).

   Profetiskt för år 2000 (000325).

   Väckelsen kommer från Storbritannien. (000822)

   Så här kan det bli när Jesus kommer igen! (000520 En dröm om Jesu återkomst).

   En bro till väckelse - profetia av Rick Joyner. (000216)

   Profetia om att avfallet i Sverige kommer att tillta ännu mera. (990424)

   Uppenbarelse om den segrande församlingen i ändetiden. (990621)

   Profetior som redan har uppfyllts. (991228)

   Nostradamus profetior. (990328)

   Till www.tidenstecken.se