Cindy Jacobs varnar för att en ekonomisk katastrof är på väg

Hon ber om brådskande förbön för att undvika att USA:s ekonomi kollapsar. Hon säger att hon den 17 juli 2010 fick ett "skrämmande" ord om att USA:s ekonomi håller på att vackla. Hon såg sedan en syn om ekonomin på en vågskål och säger att Gud bad henne att kristna måste fasta och be för lösningar som väger upp rättfärdighet och rättvisa för att undvika ännu en stor depression.     

Hon sa att återvändandet till bibliska värden och fortsatt understöd av Israel kommer att medföra att USA:s ekonomi kan stabiliseras och stärkas. Som ett resultat av bön, kommer Gud att sända "övernaturliga" lösningar... som vårt naturliga förstånd aldrig kan förstå eller begripa och de kommer att hela landet.   

Om vi inte beaktar Hans ord i denna tidpunkten, kommer vår ekonomi att omkullkastas och mörka dagar kommer som vår nation kanske aldrig helt kommer att återhämta sig ifrån.
Charisma 100727.
Cindy Jacobs video  

IMF varnar för att nya ekonomiska stödinsatser i USA måste sättas in så att en eventuell ny amerikansk finanskris inte drabbar omvärlden. Dagens Nyheter 100730.

Barbara J. Yoder: There Is a Rumbling in the Earth! "Jag (Herren) frigör er ut från Babylon och Jag frigör Babylon ut ur er. För jag vill ha ett folk i denna tid som likt Daniel stod inne i Babylon, men Babylon fanns inte i honom."
"Frukta inte när Babylon faller omkring er. Det kommer att bli mycket stenskärvor, men jag vill frigöra er som jag frigjorde Josef och Daniel mitt i svårigheter och ödeläggelse. Och Jag vill överlämna många som har varit fångna i Babylon i era händer. De kommer att se och känna igen er Befriare. Och de kommer att vända om och böja sina knän."      

Hösten 2010 kan bli omvälvande.

www.tidenstecken.se