Demontering av gamla kyrkostrukturer som vi känner till dem
av Richard L. Jones.

En dröm som jag hade i mars 2006.

I den här drömmen befann jag mig i centrumdelen i en stor stad och det fanns en mängd aktiviteter som pågick omkring mig. Det nästa som jag var medveten om var att jag befann mig på toppen av en stor byggnad som höll på att demonteras. Den revs inte sönder, men demonterades och fraktades iväg på truckflak. Jag styrde tung utrustning, likt stora kranar och sådana, som användes för att demontera många strukturer i staden. Dessa strukturer var gjorda av sten, eller gjutna betongfasader med stålinsättningar som stöd för strukturerna. Igen, jag använde kranar och annan tung utrustning för att sänka ner stora delar av dessa strukturerna och fasaderna till marken så de kunde flyttas och tas iväg på tunga truckar.       

Jag vaknade från min dröm och jag frågade Herren vad detta betydde. Herren sa till mig: "Jag håller på att demontera gamla religiösa strukturer som har blivit uppförda av människor. Jag röjer vägen för att bygga det jag önskar ska bli uppfört på denna platsen och i denna tiden! Det är en stor stad att demontera, men jag vill resa upp en ny stad byggd på stommen av Gudomling Sanning som stöder Rättfärdighetens pelare och Rättvisa. Men först måste det ske en stor demontering och många kommer att bli utsatta för vindarna och regnet, för hagel och den heta solen, för snö och mörker. Jag är deras Starka Torn, säger Herren. "O hur jag så önskar att de vill springa till Mig på den dagen av den stora demonteringen! För jag reser upp en Ny Stad för dessa som vill."        

Jag visste då att denna min dröm var uttryckligen om nedmontering (borttagande av manteln) av den stora gamla strukturen som vi känner till den och att Gud skulle resa upp en ny Kyrka, en som är byggd i enlighet till Hans Gudomliga Försyn och inte byggd på planer och ambitioner av människor.    

-Richard L. Jones, pastor, Tulsa, OK, USA.

www.tidenstecken.se