David Wilkerson: Gud har en kontrovers med svensk kristenhet

David Wilkerson berättade att han fick budskapet från Gud på sitt hotellrum ett par timmar innan mötet började. Herren talade: "Jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige." Vad betydde det, frågade han. Vad har det med mig att göra. Jag vet ju ingenting om den svenska evangeliska kyrkan. När jag talar om den evangeliska kyrkan, menar jag den lutherska kyrkan, pingstkyrkan, frälsningsarmén, alla evangeliska kyrkor. Gud talade till mitt hjärta. Jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige och Skandinavien. Herre, vad vill du att jag ska göra åt det? Herren sa: Du ska profetera. Gud ledde hans tankar till Amos 3:1-8 som var grunden för hans predikan på 15-mötet denna fredag.

Den kontrovers Gud har med den evangeliska kyrkan är ett problem, ett enda ord, som Gud gav mig, apati. Han sa, Jag kan inte gå med er, Jag kan inte göra vad Jag vill göra, trots kallelsen på väckelse, trots allt detta. Jag ser apati, säger Herren. Ni har kommit till den punkt när ni har förlorat kraften, den Helige Ande, på grund av apati. Ni är nöjda med att komma till kyrkan, gå till programmet, formaliteterna, organisera och försöka finna makt i samhället. Ni har blivit toleranta och det är vad Gud hör både från kyrkan och samhällets toppar.

Nej, säger Gud, ni är ljumma, ni tolererar att ni inte får tala emot homosexualitet från era talarstolar. Det finns ingen som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen. Det finns inga tårar, det finns ingen smärta, för att vi evangeliska kristna är så toleranta. Den Helige Ande säger: Det är apati. Receptet mot apati är NÖD. Men det är inte många som vill höra det. Vi vill inte gråta. Om vi vill ha väckelse så skulle bönemötet vara den mest besökta kvällen. Det här är ert andliga "11 september". Högmodet är Amerikas synd, och apatin är den evangeliska kyrkans synd i Sverige.

David Wilkerson och hans son Gary besökte Filadelfiakyrkan Stockholm 27-29 maj 2004. Pastor Stefan Claar säger till de båda om deras besök: "Ni har rört till det ordentligt för oss. Vid ett seminarium så var vi helt förkrossade." Seminariet ifråga var det som David Wilkerson höll fredag kl. 15.00 när han förmedlade vad Gud bett honom säga: "Herren har något emot de evangeliska kyrkorna i Sverige. Det Gud har emot de svenska församlingarna kan sammanfattas i ett enda ord: apati. Detta är er andliga väckarklocka, ert "elfte september". Och boten mot apati är nöd." Dagen 040529.

David Wilkerson: Ni har förlorat Guds kraft. Vakna ur apatin! Dagen 040601.

Tillbaks till föregående sidan.