En skollektion i helvetet

Medan jag bad (tisdagen den 25:e april 2000) började jag att se i mitt sinne en bild av Herren. Han satt på en klippa och grupper av människor i alla åldrar var samlade omkring Honom. De verkade alla skratta och prata med varandra. Jag kände glädje och frid och lycka när jag såg scenen. Ibland böjde sig Herren ner och tog ett barn upp till sitt knä. Eller Han sträckte sig ut och en baby placerades i Hans armar. Han tittade sedan ner i ansiktet på babyn och talade mjukt och kärleksfullt till babyn. Vid andra tillfällen så var det någon som drog sig nära Hans sida, och Han placerade sin arm omkring dem och drog dem närmare sig.

En ängel närmade sig Herren. Genom det sätt ängeln var klädd kände jag genast att detta var en krigsängel. Skaran framför Herren delade sig för att låta ängeln komma fram till Herren. En tystnad lägrade sig över den skrattande, glada skaran när ängeln stannade framför Herren och började tala. Jag hörde ängelns röst och hörde frustationen och förvirringen i hans röst.

"Det finns ett arbete att utföra", sa ängeln till Herren. "Varför bara sitter Du och folket här slött? Det här är farliga tider. Folket borde kämpa i bön och i anden. Istället sitter de här vid Dina fötter och skrattar. De är helt omedvetna av vad som just nu händer i helvetets rättssal. Varför tillåter Du detta?"

Herren tittade med kärlek på ängeln framför Honom. "Innan jag svarar på dina frågor", svarade Herren, "ta detta Mitt barn och visa dem vad som planeras av fienden."

Både ängeln och Herren vände då sina huvuden och tittade på mig. "Det kommer att bli för mycket för henne", protesterade ängeln. "Ta henne och visa henne", upprepade Herren.

Jag började nervöst att backa bort när ängeln närmade sig. "Vart tar du mig?" frågade jag ängeln. "Till fiendens läger", svarade ängeln. "Gå med honom", instruerade Herren mig.

Jag kände mig mycket nervös och rädd, men tillät ängeln att röra vid mig. Så snart som ängeln rörde vid mig, var vi i mörker. Jag kände fruktan uppsluka mig. "Frukta inte", sade ängeln till mig, och genast lämnade fruktan. Mörkret verkade skingra sig och jag upptäckte att ängeln och jag var i vad som verkade att vara en stor rättssal. En man satt på en stor tron och framför honom var samlade alla typer av skapelser och män. "Vem är denne man på tronen?", frågade jag ängeln. "Och vilka är skapelserna och männen samlade framför honom?"

"Detta är Åklagaren av bröderna och hans arméer ", svarade ängeln. Jag förstod då att jag var i Satans närvaro. Satan talade och jag hörde honom säga, "Detta kommer att vara vår strategi." Han steg sedan upp från sin tron och gick för att ställa sig framför en stor karta på väggen bakom honom. När jag tittade på kartan blev jag medveten om att detta var en karta över hela världen. Satan började att dela upp världen i sektioner. Sedan kallade han fram några namn. Jag såg skapelserna och männen samlade framför Satan dela sig, och mycket stora och till utseendet starka änglavarelser närmade sig Satan. Jag kunde känna kraften från dessa varelser och kände ondskan och ogudaktigheten av denna kraften. En stillhet hade fallit över skaran.

"Vilka är dessa varelser?" viskade jag till ängeln som jag var med. Ängeln verkade bekymrad. "De är Satans prinsar." Satan började tala igen, och han tilldelade sektioner av världen till var och en av dessa prinsar. "Du kommer att behöva dina arméer", sade Satan till dem. "Välj ut vem ni vill. Alla är till ert förfogande." De stora varelserna började sedan att plocka och välja vilka som skulle vara i deras speciella armé. När de var färdiga, värde de sig alla mot Satan och tittade på honom. "Varje prins kommer att lära er vår strategi för att bedra och till att förstöra och till att förgöra mänskligheten", sade Satan. "Följ med dem".

Prinsarna och deras arméer började att lämna Satans närvaro. Ängeln och jag började att följa en av grupperna. De gick in i vad som visade sig vara ett klassrum. Prinsen gick till främre delen av rummet och började att instruera sin armé om hur man bedrar, förstör och dräper människor i deras speciella sektion av världen som hade blivit tilldelat dem. Ängeln och jag gick sedan till varje "klassrum". Samma planer och strategier lärdes ut i varje klassrum. Plötsligt började "klasserna" att lämna rummen. Ängeln och jag följde dem. De församlade sig igen framför Satan.

"Rapportera", sade Satan. "Hur ska vi bedra, förstöra och förgöra mänskligheten?" En av prinsarna kom fram och började skissera deras planer och strategier till Satan. "Människorna vill ha tecken och under och mirakler från sina religiösa ledare", sade prinsen. "Vi vet att vår fiende kommer och har redan börjat att ge detta till sina barn. Vi vill halka in med en oäkta rörelse och förvilla många. Vi har lärt våra arméer hur man imiterar tillbedjan, lovprisning och hur man ser ut och handlar som en sann troende. Vi vill ge till våra arméer förmågan till att göra tecken, under och även mirakler. Men medan alla blir fokuserade på dessa yttre manifestationer, så vill andra av oss börja bakom scenen att späda ut budskapet om evangeliet. Vi vill utföra detta delvis genom att tala till människorna om Guds "sanna" natur. Vi vill tillåta människorna att skapa Gud in i vad och vem de vill att han skall vara."

"Bra", sade Satan. "Mycket bra." Prinsen började att tala än en gång. "När människorna har skapat sin egen version av Gud, då, vill vi ge dem VÅR gud."

Skaran framför Satan började att hurra vilt. "Vi måste avlägsna oss!", uppmanade ängeln mig. Plötsligt var vi tillbaks framför Herren. Han var fortfarande i mitten av sina barn, skrattade med dem, talade till dem, rörde vid dem.

En tystnad föll över gruppen än en gång när ängeln jag var med än en gång närmade sig Herren. Ängeln rapporterade till Herren allt vi hade hört och sett i helvetet. "Så varför sitter Du bara här med folket?", frågade ängeln Herren. "Sänd iväg dem till att börja kampen. Hur ska de kunna urskilja denna stora kommande förvillelse om de inte ens är medvetna om att den kommer?"

Herren blev allvarlig. Hans ansikte var upplyst med Hans stora kärlek för dem medan Han tittade på sina barn. Sedan vände Han sitt huvud och tittade på ängeln som talade med Honom. "Mina barn kommer att känna det falska genom att känna det sanna", sade Herren. Desto längre som de tillbringar i Min närvaro, desto mer kommer de att känna Min röst när de hör den. En främlings röst, kommer de inte att följa."

"Men fienden har sådana som har blivit lärda att tala precis som Du gör", protesterade ängeln. "De låter nästan precis som Du." "Nästan", svarade Herren milt. "Nästan låter de som Mig. Endast Mina får som har levt kvar länge i Min närvaro kommer att känna rösten av deras sanne Herde. Och detta är varför jag tillbringar så mycken tid med Mina barn. Jag tillbringar så mycken tid med dem som de tillåter Mig till. Jag vet mycket väl vad fienden planerar. Mina planer är planer av kärlek och gemenskap."

Ängeln och Herren blev båda tysta när de tittade ut över skaran framför Herren. "Älska dem väl", svarade ängeln. "Ja, en strid kommer", suckade Herren, och jag såg tårar i Hans ögon. "Stor ondska och förföljelse över Mina barn; Mina sanna barn som känner Min röst. En tid av ondska och förföljelse sådan som aldrig har setts eller upplevts. Ja i mitten av allt detta, vill jag verka, jag vill välsigna, jag vill tala, jag vill älska. Jag kommer att segra. Det finns de av Mina barn som upplever mycket av detta. Det är dem som aldrig vill sluta be eller utge sig själva, inte ens i tider av synbart lugn.

Vad med mig, Herre?, frågade jag. Ängeln och Herren tittade på mig. "Bed", svarade Herren. "Tala om för bönekämparna att styrka sig själva och deras bröder och systrar i tider av frid. Jag kommer att utgjuta av Min Ande över alla nationer och folk. Det kommer att sprida sig till även de mest osannolika platser - television, magasin, nyhetstidningar, radio, även Internet. Och det kommer att vara här som kampen sannerligen kommer att börja, och förvillelsen börjar."

Herren ställde sig upp. "Det är dags?" frågade ängeln Honom. "Det är dags", svarade Herren. Sedan var jag inte längre med Herren eller ängeln, men bad igen. Johannes 10 är i min tanke, speciellt vers 14 "Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig."

(Hollie Moody)

Några kommentarer: Vi vet av det Bibeln lär oss att "vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" (Ef. 6:12), och att Satan själv kan göra sig lik en ljusets ängel (2 Kor. 11:14), därför säger Paulus, "är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar." Att Satan och hans änglar kan imitera och göra nästan samma under som Gud gör, ser vi av att spåmännen i Egypten kunde göra nästan samma under som Moses och Aron gjorde. De flesta religioner har övernaturliga inslag, därför att också Satan kan göra under. Att imitera det Gud gör och förvilla har också varit en viktig del av Satans plan i alla tider. Därför finns det också mycket av övernaturliga händelser och uppenbarelser inom t ex Katolska kyrkan, samtidigt som den på allt sätt förföljde och utrotade allt som inte var i överensstämmelse med den egna läran de gjort av "Kristi sanna kyrkan". Religionskonflikter med blodsutgjutelse är inte hellre ovanligt i vår omvärld. Satans utför sina planer på att dräpa och förgöra människor med våld. Martyrernas tid pågår för fullt. Mariauppenbarelser och annat är fortfarande en viktig del i Katolska och Ortodoxa kyrkans religiösa liv. I vår tid har liberalteologi som bortförklarar alla under fått en stark ställning inom vissa kyrkor. I denna miljö är det sedan inte långt till att new age liknande fenomen får en grogrund. Och här i Sverige är det redan många som har skapat sin egen tro och sin egen version av Gud. Men även i karismatiska sammanhang får vi se upp med sådant som inte har en grund i det klara evangeliet i Jesus Kristus. Det finns sidospår där "specialuppenbarelser" kan leda till mycken frustration, förvillelse och skada för det sanna evangeliet, ja till och med till en helt ny religion, där Satan har tagit överhand. Och kampen mellan ljuset och mörkret kommer att intensifieras när denna tidsålder börjar att närma sig sitt slut. Antikrist med sina starka övernaturliga gåvor väntar sedan runt hörnet.

(Hollie L. Moody 2000-04-25)

 

Tillbaks till: föregående sidan