Vad händer framöver?

2009 har inte börjat bra när det gäller den ekonomiska situationen i världen. Många länder står på branten till konkurs. Island skulle ha gått i konkurs om inte den lilla staten fått hjälp från utlandet. Men vad händer om en stor stat hamnar i samma situation? Vad händer om USA hamnar i den situationen? I Europa finns flera stater som ligger illa till. Sverige ligger inte heller bra till om de baltiska staterna faller. Är vi nära en sådan kollaps?

"Dr Doom" Nouriel Roubini spår kollaps i USA:s banksystem. Recessionen kommer att fortsätta längre än vad många andra hävdar, tror Nouriel Roubini. 2011 kan vara för tidigt för en betydande vändning.  e24.se 090306.

"Dr Doom" Peter Schiff: "Levnadsstandarden kommer förändras fundamentalt". Han förutspådde bolånekrisen och den rådande finanskrisen på ett relativt tidigt stadium. Enligt Peter Schiff är hela den amerikanska ekonomin byggd på att folk går man ur huse till shoppingcentren och konsumerar importerade produkter som de inte har råd med. Världen måste därför fortsätta vara villig att låna ut så att amerikanerna ska kunna finansiera sin livsstil. Han menar att detta är en villighet som nu försvinner snabbt, med ödesdigra konsekvenser för USA.  e24.se 090224.

"Dr Doom" Marc Faber: "Krisen 1929-1932 kommer att framstå som mild". I värsta fall kan krisen leda till att USA kastas in i en period av protester och våld. e24.sr 090303.

Lettland är bankrutt i juni om lån försenas. DN 090309.

Allvarlig brist på mat hotar överlevnaden för miljontals barn och familjer över hela världen. Assist News Service 090305. (engelska) 

2009 blir ett katastrofalt år för globala matproduktionen på grund av den globala torkan by Eric deCarbonnel 090209. (engelska) 

En allvarlig torka i norra Kina har slagit till mot nästan 43 % av landets veteskörd den här vintern. guardian.co.uk 090204. (engelska)

Centrala Texas upplever den värsta torkan på 40-50 år. Video på 2 minuter. Samt videor från många andra länder. (engelska)

Kalifornien står inför den bistraste vattensituationen någonsin. guardian.co.uk 090204. (engelska)

Se bildsvit från guardian.co.uk om den globala torkans inverkan. 

David Wilkerson profeterar om katastrof. På sin blogg skriver Wilkerson, att han "känner sig manad av den helige Ande att tala ut ett brådskande budskap". Wilkerson skriver: "En katastrof kommer att inträffa som kommer att skaka världen. Det blir så skrämmande, så vi kommer alla att darra - till och med de allra mest gudfruktiga av oss."  Dagen 090309.
Det kommer att bli upplopp och eldsvådor i storstäder över hela världen. Det kommer att ske plundring - även på Times Square i New York. Vad vi nu upplever är inte en konjunkturnedgång, inte ens en depression. Vi är under Guds vrede. Dagen 090309.
Kommentar: Wilkerson går för långt när han säger att vi är under Guds vrede. Det vi ser (framförallt på det ekonomiska området) är människans egen girighet som slår tillbaks. Jag tror att världen kommer att få se denna katastrof, men det är osäkert när det blir. Det kan bli ytterligare en blomstringsperiod innan denna katastrofen kommer. Vad som händer närmaste månaderna kan bli avgörande och det är dock viktigt att vi var och en bevakar vad som händer så att vi inte står där helt oförberedda.

En  profetisk röst som menar att katastrofscenariet ännu inte är inne är R. Loren Sandford. Han delger oss vad han tror Herren talat till honom i Charisma 090310.
Här ett sammandrag översatt till svenska: 
Över det senaste året eller mer så tror jag att jag hört Herren s
äga fem tydliga saker, var och en som har utvecklats på precis det sätt som Herren sa mig att det skulle bli.
1. Långt innan presidentvalet, medan många framstående profetiska röster sa att någon stor händelse skulle utveckla sig som skulle slunga iväg McCain till Vita Huset, hävdade jag att Herren sagt mig att Barack Obama skulle bli vår nästa president.
2. Jag tror Herren sagt mig att efter Obamas inval skulle vi se sex månader av ”delusory hope” (bedrägligt hopp). Ordbokens definition av ”delusory” är ge ett falskt eller missledande intryck. Arbetslösheten stiger, BNP rasar, konsumenttilliten sjunker till en rekordlåg nivå, jag kan inte se en bättre illustration av ”delusory hope”. Inget verkar att fungera.
3. Herren sa mig att det blir sex månader av “bedrägligt hopp” och sedan en virvelvind. Detta var ett blandat budskap med villkor anknutna. Oavsett vad som sker, vi är inne för en virvelvind av förändring, speciellt efter mitten av året. Amerika som vi har känt det tillhör det förgångna, och inget kan ändra det. Det här kan vara dåligt. Det här kan vara bra. Jag såg papper som fångades upp i en virvelvind. Förvänta en häftig förändring av lagar och förändringar som följer. Jag ser en kommande revolution på energiområdet, transporter och kommunikation som vill rivalisera den industriella revolutionen i dess inverkan på ekonomier och kulturer. Om den industriella revolutionen kan liknas vid en tsunamivåg, och om den kommande revolutionen kan ses i ett liknande ljus, så kommer det före vågen en tillbakagång. Den nuvarande recessionen är tillbakagången innan vågen, den tid när gamla saker dör bort innan nya saker kommer. En ny ekonomi kommer till slut att växa fram.
4. I motsats till undergångsförespråkarna och trots min egen emotionella känsla att trycka på panikknappen så kommer Amerika inte att kollapsa ekonomiskt och politiskt. I november 2007 sa Herren till mig – och jag publicerade det – att vi var i färd att gå in i en säsong av berg och dalbana, när uppgångar och nedgångar skulle bli dramatiska och plötsliga. Det skulle vara skrämmande, men jag skrev ner att vi skulle inte kollapsa och att det var en tid för de troende att hålla sig till och testa djupen i deras beroende av Herren. Ödeläggelse finns inte over horisonten. Biblisk dom är när fienden invaderar ditt land, tusentals dödas och ödelägger din huvudstad, förstör dina tempel till grunden och tusentals av dina bästa invånare förs bort i exil. Vi är inte under dom, vi är under disciplin. Gud är inte färdig med Amerika. Vi är inte på gränsen till dom. Inte ännu.
5. Jag har tidigare profeterat  att på grund av de moraliska beslut som gjorts i kulturens centrum så blir det ingen kulturgenomgripande, kulturförändrande väckelse i Amerika. Men Gud vill resa upp fyrtorn, öar av härlighet i sjöar av dy, för att samla in flyktingar från desintegrerade kulturer omkring oss. Det kommer att vara platser av helande –  upplevelsecentra för Gud – platser där de minsta och de lägsta kommer att bli hedrade och där uppleva att Jesu karaktär råder och osjälviskt uppoffras.  

R. Loren Sandford är pastor i New Song Fellowship, Denver, Colorado.

Loren Sandford kommenterar 090527 i Charisma den fortsatta utvecklingen: The second stage of judgment on the church in days to come is that the culture of this nation will continue in the direction it has been choosing to take for the last 40 years. The judgment is that we can do nothing to stop this slide into lawlessness and immorality because we've sacrificed our moral authority.
Part 1.    Part 2.

Thomas Österberg : Profetisk kyrka behövs, men kristenhetens agerande i ekonomisk kris viktigare än att kunna förutsäga depression. Dagen 090320.

Olof Djurfeldt: Tron på profetiska tilltal får inte leda till ödestro. Dagen 090324.

www.tidenstecken.se