Kärlek som godtar allt är som en bibel full av hål

Under ett oasmöte i Värnamo delgav Stig en syn han haft i mars 2003.

En morgon såg han först en bild av en bok full av hål, som en schweizerost. Det var nästan bara strukturen av en bok kvar. Men han kunde läsa att det stod Bibeln på boken. Över boken stod en människogestalt och över den stod det Kärleken godtar allt.

Så såg han en solid bok där det stod Bibeln Den Heliga Skrift. Under boken var en människogestalt, som lyfte upp boken. Över boken stod Kärlek är lag och evangelium.

Så kom Herrens ord i hans tankar: "Mina barn varför har ni övergivit mig?! Jag har sänt er hjälparen den Helige Ande. Lev med den Helige Ande i ordet och av ordet. Lev i min Kärlek i Nåd och Sanning.

(Från Oasbladet nr 3/2003)

Tillbaks till föregående sidan.