Syn om en jordbävning som klyver mellersta USA i mitten

Strax efter midnatt hade jag en mycket djup och oroande upplevelse. Jag låg i sängen och drömde. Guds kraft började träffa mig mycket starkt och ljusflödena börjar fara genom mig. Jag ropade ut i upplevelsen, min make sade att jag jämrade mig genom den.

Det är verkligen stora förändringar som kommer till oss. Det hände så mycket på en gång i upplevelsen, men jag vill bryta ner den på enskilda saker, så att var och en blir tydlig, men inte alls sker separat, men mest hände allt på samma gång eller så nära tillsammans att det är svårt att berätta vad som hände först och sedan.

Här följer synen: Jag står och under mina fötter börjar marken under mig att sjunka. Det är en plötslig våldsam sjunkande känsla, som om jordens grund faller eller kollapsar. Allt under dina fötter sjunker medan ett starkt ljus plötsligt blixtrar till runt omkring och ett klickande ljud hörs i anden. Detta klickande är ett dämpat klickljud som om en strömbrytare sätts på och det signalerar någonting, medan skenet pågick och exploderade i ett stort ljus runt omkring. Sedan, detta stora dån som sakta började växa och öka när den fallande grunde gav vika till en skälvning uppifrån och ner, från sida till sida, på samma gång. Det verkar som om jorden spricker isär. Jorden skälver våldsamt och bryts upp runt omkring. Sida till sida rörelser, upp och nergångar, och nu framåt och bakåt. Landet bryts upp och det sjunker ner och skälver i alla riktningar.

Mellersta USA bryts upp och klyvs neråt mitten. När jag står där så rubbas landmassorna. Jag förstår i synen, att jag inte skadas när jag iakttar detta och Guds folk kommer inte heller att bli skadade, men mängder kommer att omkomma i denna plötsligt, stora, explosiva jordbävning. Det kom ingen varning. Bara marken som sjunker, ljuset, klickandet och sedan explosionen av en väldig jordbävning. USA klyvs isär och delar och blottlägger mitten av USA, hjärtat av Amerika. Landmassorna och topografin förändras. Det uppstår en stor tystnad efteråt. Allt är lugnt. Jag vet inte var jag står i mitten av USA, när denna upplevelsen händer, inte heller sades när det skulle ske, bara att den skulle ske, och att hjärtat slets upp och blottlades och delades. Det var omkring en 45 minuters lång upplevelse. Några skriftställen som jag slog upp efteråt var:

Ordspråksboken 1-2, Jesaja 1-2, Jesaja 24, Jeremia 4:22-26, Daniel 12.

Denna upplevelsen deklarerar inte på något sätt en definitiv oåterkallelig händelse, då Herren endast bad mig att dela den som den inträffade och som Han visade mig den. Vi behöver alla söka Herren för vår del i detta, och för Hans visdom och vilja för dagar som ligger framför. Jag ber att vi kan undvika stora förluster av liv och katastrofala händelser, men jag ber också om att Hans vilja ska ske och för Hans avsikter att de ska upprättas på jorden. Må alla människor söka Honom och dras nära Honom medan vår tid av nåd ges oss.

Susan Cummings, den 27 november 2004 (publicerat på Internet den 18 maj 2005).

Översättning: Bertil Lundberg

Gå till övriga profetior.