Den kommande väckelsen

En profetisk vision som gavs till pastor David Scoffins, Stoke-on-Trent, Staffordshire, UK.

Söndagen den 19 juni 2005 slog en ödeläggande översvämning till mot samhället Helmsley i norra Yorkshire. Helmsley ligger i norra Yorks hedmarker, en av de mest vackra områdena i England. Samhället och kringliggande samhällen blev dränkta av en våg av dy och vatten över 3 fot hög, dyn trängde in i alla husen i samhället och orsakade obeskrivbara skador.

Under natten den 21:a gav mig Herren en syn eller en dröm, jag vet verkligen inte vilketdera. Det var som om jag blev tagen i Anden för att se denna väldiga ödeläggelse. Jag gick omkring och betraktade och tittade på den förskräckliga synen.

Jag frågade Herren: "Varför visar du mig det här, vad försöker du säga mig?"

Herren berättade att ödeläggelsen som jag såg var ett resultat av den förbannelse som Adam hade lagt på jorden genom att lyda satan hellre än Gud.

Herren berättade att vad som händer på jorden, speglas genom vad som händer i den andliga världen. Störtflodens verkningar som jag såg var satan som gjorde sitt bästa att "stjäla, slakta och förgöra", men Herren sade att "Han kom för att ge överflödande liv".

Herren berättade att Han kommer att sända ett överflöd av Helig Andes kraft som världen aldrig sett. Detta medan naturens flod deponerar dy i husen och gör dem oanvändbara. Herren kommer att sända en flod som renar Hans Hus, Kyrkan.

Denna ström kommer att ta bort dyn från Kyrkan, som är köttet, mänsklig religion och sinnligt tänkande. Den kommande floden kommer att förbereda Kyrkan till att vara Kristi brud, det vill ta bort allt det som människan och satan har deponerat i den i snart 2000 år. Gud kommer att ställa fram för sig själv en brud utan fläck och skrynkla.

I översvämningen i norra Yorkshire, sög marken upp regnet tills marken inte längre kunde ta emot mer. Flodvattnen rusade sedan ner genom de små floderna och åarna och dränkte samhällena.

Den kommande floden av Guds kraft kommer att göra just detta, när flodvattnet har renat Kristi kropp, sugs det in i kroppen tills den inte kan ta emot mer.

Sedan kommer floden att flyta från Kyrkan som floder av livgivande vatten, tills hela jorden är fylld med Guds kraft. Detta kommer att vara änketidens väckelse som är profeterat om i Skriften.

Joel 2:28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Tillbaks till: föregående sidan