Tornadon

av Marie Bobbert

Drömmen tog jag emot den 18/12 2001. Öppna ditt hjärta för vad Anden har att säga: 

Jag stod vid ett fält. Långt bort i horisonten såg jag röda lador, jag visste att det var Sverige det handlade om. Till vänster om mig en bit bort var det en skog med granar. Helt plötsligt såg jag en tornado som började forma sig vid horisonten. Den började komma närmare och närmare mig. Medan den kommer närmre så ser jag hur den drar med sig människor, hus, bilar och djur in i den. Sen kastar den ut dem med väldig kraft. De dör eller bryter armar och ben. Den kommer närmre mig och går längs med fältet och drar upp alla granarna. När den kommer närmre tänker jag: ”Men det finns inga tornador i Sverige, varför tillåter Gud det?” Jag bad att Han skulle ta bort den, men den kom bara närmre och närmre. Jag tänkte att Han kommer väl inte låta mig hamna i den. Men den kom allt närmre. Tillslut var den vid mig och den kom fort. Jag knäppte mina händer och blundade och tog ett steg rätt ut i den och sa till Gud; låt din vilja ske. Plötsligt blev det knäpptyst. Jag öppnar ögonen och förstår att jag står mitt i tornadons öga. Jag tittar upp i den och kan se hur den snurrar runt mig. Folk slängs omkring i den och bryter ben och armar. De skriker: hjälp, hjälp mig, gör någonting osv. Men de ropade inte på Gud. Jag kan känna deras smärta och gråter för dem, men kan inget göra. Plötsligt är tornadon över och allt som tornadon tagit med upp faller ner på marken. För en sekund är det tyst men omkring mig ser jag döda människor och folk som ligger och skriker och lider. En kvinna kryper på marken och är skadad. Hon kryper upp till mig och är så arg på mig och frågar: ”Varför är inte du skadad?”. Jag tänker efter ett tag och säger: ”Jag vet inte.” Men jag förstår att det är för att jag förlitade mig på Herren som jag kunde stå i stormen.

När jag vaknar går jag till Bibeln och får till mig Hosea 4:1-19. Herren talar till Sveriges kristna (mina egna ord inom parentes);

”Hör Herrens ord, ni Israels barn! Ty Herren går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen (fågelinfluensa), till och med fiskarna i havet förgås (torsken försvinner)… mitt folk går under i brist på kunskap (man har ingen eller lite kunskap i Guds ord)… De ska äta men inte bli mätta, bedriva otukt men inte föröka sig (vi har aborter, folk lever promiskuöst; men inga barn föds, vi har världens äldsta befolkning), ty de har upphört att hålla sig till Herren… Mitt folk frågar sin avgudabild av trä till råds och hämtar svar från sin stav, ty en otuktsande har fört dem vilse, så att de bedriver otukt och överger sin Gud… och folket som ingenting förstår går under… som en bångstyrig kviga spjärnar Israel emot. Hur ska då Herren kunna föra dem i bet som lamm på en stor äng? Efraim står i förbund med avgudar - låt honom vara! Deras dryckenskap är omåttlig, hejdlöst bedriver de sin otukt. Landets sköldar (regeringen) älskar skamliga ting. Men en STORMVIND ska fatta dem med sina vingar, och de ska komma på skam med sina offer.”

Vidare står det i kapitel 5:1-4:

Hör detta, ni präster! Lyssna, ni av Israels hus! Vänd örat till, ni som hör till kungens hus! Domen gäller er!… Israel är orenad… Deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud, ty en otuktsande bor i deras bröst, och Herren känner de inte.

Herren talar till sina barn, Guds hus. Vänd om till Honom nu. Fall på knä och be om nåd och förlåtelse, återvänd till Honom. Han är barmhärtig och förlåter din synd. Han väntar på dig. Han älskar dig och vill ha dig som en ren brud i sitt rike.

Han säger vidare i vers 15: I nöden ska de vända sig till mig

Det kommer en tid då vi måste förlita oss på Honom. Värre tider kommer och vi kan inte stå i stormen om vi inte har tro på Honom.

Jesaja 7:9: Om ni inte är fasta i tron har ni inget fäste.

Om vi inte har tro när svårigheter, nöd och omständigheter kommer så kommer vi att falla! Dra dig närmre Honom så kommer Han att dra sig närmre dig! 

Vidare i Hosea 6:6 står det:

Ty jag har min glädje i KÄRLEK och inte i offer och i KUNSKAP OM GUD mer än brännoffer. I kapitel 10:12 står det: Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, till dess att Han kommer och lär er rättfärdighet.

I vers 11 står det att: en skördetid är bestämd, när jag åter gör slut på mitt folks fångenskap… så skynda dig att komma in i Hans närvaro och ta del av de löften Han har för dig, min vän. Han älskar dig och det finns inget större Han vill än att ta dig i famnen och lyfta dina bördor. Ta vara på tiden för den är kort. Helig Ande kommer som en stormvind, förbered dig i Hans närvaro så att du kan stå när stormen kommer!

   Tillbaks till: www.tidenstecken.se