Satans närvaro i Kyrkan

Jag såg ett stort vitfärgat torn i något som liknade en halvbyggd befästning. Detta vitfärgade torn tog upp största delen av utrymmet inuti denna befästning, och Anden uppenbarade för mig att det var Satans närvaro i kyrkan. Tornet var vitfärgat med både falsk rättfärdighet och demoniska traditioner inom kyrkan. Mer signifikant är vad jag sedan såg och hörde. Gud sa, att han kommer att resa upp individer inom kyrkan, och när de intar sin plats och auktoritet inom den kyrkliga kroppen och strukturen… så kommer de var och en att börja ta en tegelsten ut från detta tornet, och slutligen försvaga det och orsaka att det ramlar ihop. I synen såg jag det söndersmulade tornet, förstört av Guds heliga, och de sträckte sig efter de delar som det var gjort av och bar ut dem.

Men bakom tornet, så kom därifrån fattiga, trasiga, svaga och utmärglade Guds helgon. De hade varit överskuggade och dominerade av tornets skugga och de kom vacklande så att säga ut från baksidan av det in i Guds ljus. I min tanke så var förståelsen given att detta tornet hade andligt kvävt de heliga, men Gud sa att han är i färd med att plocka ner det här tornet.

Det faktum att Satan kunde ha en sådan position och ställning i kyrkans struktur och tradition, är en allvarlig orsak för oss att gå igenom och noggrant undersöka vårt sätt att handha den levande organismen som kallas "kyrkan".

(Keith Wells, Halifax, Nova Scotia, Canada)

 

Tillbaks till: föregående sidan