Satan sår ogräs

Matteus 13:30 tar upp liknelsen om vetet och ogräset. Jesus säger: "Låt båda växa tillsammans fram till skörden (kairos). Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge." Herren talade till mig om att kyrkorna i Amerika kommer att få två besökelser: Den ena är en KAIROS-tid. En gudomligt möte med Gud. Denna besökelse kommer att skapa frukt, mer frukt, mycket frukt och bestående frukt (Joh. 15). Gud kommer att "besöka lägret" så att säga med en stor arme och ta byte. Där kommer att bli ett enastående stort antal frälsta och en del från de människor du aldrig trodde skulle gensvara. Det kommer också en annan besökelse från Satan som blir ett stor demoniskt utfall inriktat på att stressa ut de troende. Demoner kommer att sändas till många troendes bönekammare för att förvirra, influera och avleda dem när de ber. Många unga kristna människor kommer att plågas under natten med mörka oförklarliga drömmar som orsakar dem att oroa sig, oroa sig, oroa sig! Många blir så fokuserade på det oförklarliga att de kommer att missa besökelsen från Herren Jesus Kristus till sin familj. Ett förmaningens ord: Fokusera in de klara orden från Gud. Var försiktig med dimmiga, grundlösa, gudlösa, mörka, halvsanningsidéer som kommer under natten, för de kommer att komma.

 

Tillbaks till: föregående sidan