Sverige kommer att få uppleva nationell bankrutt

När jag var i bön på min födelsedag den 16 augusti 1998 talade Herren till mig om Sverige. Sverige kommer att få uppleva nationell bankrutt. Många katastrofer har tilldelats Sverige som en varning till att göra bättring. Det kommer att komma väldiga bränder, översvämningar och vindar som piskas upp i 300 Miles per timme och efterlämnar stor ödeläggelse. Jag ser vad som synes vara ett plötsligt övertagande av Sverige såväl som de andra baltiska staterna av Världsregeringen. Ja, Gud kommer att vara fästet för Sitt folk. Han kommer att vara en tillflykt i tiden av svårigheter, ett skydd för de trötta och en hjälp till dem som har tappat bort sin väg. Vidare ser jag en enormt stor rörelse från Gud tilldelad detta landet, med många mirakler genom Guds hand. Gud kommer i realiteten att svepa över den här nationen med Sin kraft och Sin styrka i en enorm våg av Sin helighet. Många troende kommer att få uppleva änglabesök under detta stora uppvaknande.

Nita Johnson
The World for Jesus Ministries

-----------------

Orkanen Lili klockades i oktober 2002 för vindar på upp till 135 Miles/timme i amerikanska Gulfen, vilket är lika med 217 km i timmen. Orkanen Bret i augusti 1999 var uppe i 225 km/timme. En orkan i 481 km/timme kan inte vara möjlig. Stormen 8-9 januari 2005 över södra Sverige hade i sina kraftigaste vindbyar orkanstyrka på upptill 42 m/s (Hanö i västra Blekinge) vilket betyder 151 km/timme. Stekenjokk i Lappland hade minst 44 m/s (158 km/timme). De högsta vindarna i Danmark låg på 46 m/s (165 km/timme).

I April 1991, uppmätte Blusteins mobila Doppler en tornado vars vindar var nära 300 miles/timme (480 km/timme) - de starkaste markvindar som någonsin dokumenterats. Science Now May 1995.

-----------------

Orkanen i januari 2005 (stormen Gudrun) orsakade skador på skogen för minst 14,7 miljarder enligt Näringsdepartementet, andra källor har räknat till 18,4 miljarder kronor (det beräknas att 75 miljoner kubikmeter skog skadades i stormen). Det är ingenting som märks i långa loppet, men om fler liknande saker händer så blir det till sist märkbart.

-----------------

Under rubriken Fanns Gud i stormen berättar Kaj Serholt i Trons värld nr 2/050207 om ett Sverigebesök våren 2003 av anglikanen Martin Scott från England. Han talade profetiskt om att det skulle komma en storm (andligt och fysiskt) över Västra Sverige, starkare än vi sett på länge. Den skulle blåsa bort strukturer i det andliga och det fysiska. Den skulle skaka om kyrkan och flytta på ledare (i politiken och i samhället) som inte utfört sin uppgift och tagit sitt ansvar på allvar. Genom den fysiska stormen skulle vi också förstå omfattningen av den andliga omskakningen av vårt land.

-----------------

Elisabeth Sandlund som är redaktionschef på Kyrkans Tidning funderar i Budbäraren nr 2 / 2005-01-27 över teodicéproblemet och frågar: "Hur kan den Gud som sägs vara både god och allsmäktig tillåta flodvågor, jordbävningar och förödande vinter stormar?" Och hon ger själv svaret: "Kanske är det just därför som frågan om frälsning blir viktigare för fler människor när katastrofer inträffar." Nita Johnson profeterade: "Många katastrofer har tilldelats Sverige som en varning till att göra bättring." Det tråkiga är bara att det räcker inte med två katastrofer för att svenska folket ska vända sig till Gud i en större omfattning. Det behövs ett antal till för detta. Vi har till och med en ärkebiskop som tror att Gud inte var kapabel att hindra katastrofen.

-----------------

Ökningen av unga som slås ut från arbetslivet sker lavinartat. Försörjningsbördan för samhället riskerar att bli enorm. Prislappen landar på svindlande 700 miljarder innan landets halva miljon förtidspensionärer når 65 år och går i ålderspension. En summa som är lika stor som hela den samlade svenska statsbudgeten. Aftonbladet 050616.

Tillbaks till: föregående sidan