Det kommer ett stort uppvaknande i Finland

Gud började att visa mig en vision av ett högt berg. På det här berget stod ett gammalt skrovligt kors, enkelt och fridfullt på toppen, som var övertäckt av is och snö. Plötsligt såg jag Herren Jesus stiga upp på toppen, ta korset, och flytta det från dess plats på det här höga berget. På den plats där det gamla skrovliga korset stått, var det nu han ensam som stod där med armarna vitt utsträckta för att innesluta den här nationen med sin eviga kärlek, barmhärtighet och nåd, för att uppfylla lagen som hade hållit denna nationen bunden i religion och tradition, vilken hade tagit över Hans längtan efter en nära relation och förhållande.

Som Han stod, högt och upplyft i uppståndelsekraft, flödade verkligheten av en levande Frälsare genom denna nationen. Plötsligt började isen och snön smälta under Hans fötter, och glansen av grönt gräs visade sig. Den smältande snön formade strömmar av levande vatten som rann ner från berget och flödade in i städer och samhällen där pastorer i Betlehemsliknande kyrkor väntade efter att en uppenbarelse av den levande Frälsaren och Herren skulle vidröra deras nation. Dessa "brödhus" över hela nationen, undanstoppade och gömda är fyllda med en återstod av människor trötta på religion och tradition, som vill ha verkligheten av deras Herre.

Detta uppväckande av Jesu Kristi kärlek vill flöda genom denna nationen och resa upp en generation av revolutionära reformatorer. De kommer att skaka nationen med en uppenbarelse av Guds nåd liknande den skakning som inträffade med Martin Luthers uppenbarelse att de rättfärdiga ska leva av tro. Hans nåd och gudomliga kärlekseld och intimitet skall triumfera över lag och rättfärdiggörelse genom goda gärningar. Finland skall väckas upp för att visa upp Herrens härlighet i kommande dagar. Generationerna skall förenas för att visa upp denna härlighet. En nation av kungar och präster, heliga till sin Gud, mäktiga i förbön och förkunnelse, skall framträda och slungas upp på världsliga händelsers scener som kommer i dessa sista dagar.

Det finns en stark ande av nederlag över landet och djupt i människors hjärtan. Detta nederlag resulterar i utbrändhet och trötthet på alla parter involverade. Gud har kallat den här nationen till att höja sig över nederlagen genom att gå in i en tid av profetisk proklamation i tider av förbön och tillbedjan. Ord har format den andliga atmosfären över denna nationen - ord av fördömelse, skuld, nederlag, fruktan och mycket mer där fienden försöker att hålla människor bundra från att vandra i frihet och frigjordhet i ett rent förhållande med Jesus Kristus. Nu måste ord av liv komma fram för att öppna himlen och sätta de fångna fria! Sjung Ordet, bed Ordet, proklamera Ordet, tala Ordet! Det Levande Guds Ord! Finland måste vandra i arvet och identiteten som är deras i Kristus Jesus, visande fram Hans ära genom ett folk som är unikt och speciellt i Guds ögon.

Det finns en kollektiv ton som Gud önskar att lansera från det här landet - en ton av härlighet som ska fylla himlarna och förlösa de fångna så att den här nationen kan ta sin rätta plats och positionering bland jordens nationer för den sista tidens globala skörd.

När vi predikade, profeterade och rörde oss i den Helige Ande under profetisk tillbedjan, fortsatte vi höra ljudet av rinnande vatten, djupt och fritt, Guds omlopp. Jag fortsatte höra dessa ord stiga upp inom mig: Se! Stå upp! Stig fram! Rättfärdighet!

Tiden är Nu! Res dig upp från bojorna som har hållit dig bundna och träd in i härligheten av en levande Kung! Lämna det gamla bakom, vandra i tro in i en ny tid av möjligheter och Kungadömets kraft! Sträck dig ut genom tro för att ta vad som redan är ditt! Vandra i kärlek, sann ödmjukhet, förlåtelse, passion och eld! Tiden är NU!

Debra Westbrook

Publicerat i engelsk version på Internet första gången 040314.

http://www.riversofeden.com

Tillbaks till: föregående sidan