Ken Peters såg vedermödan

   Ken Peters fick i augusti 1981 en utförlig profetia genom en drömsyn. I synen såg han persondatorer som då inte var kända. Ken som är uppvuxen som katolik var inte pånyttfödd som kristen när han fick denna dröm och det var många saker han inte förstod från början. Uppryckandet av de kristna hade han ingen kännedom om. I drömmen tog han emot syndernas förlåtelse och i vaket tillstånd gjorde han det efter två veckor efter sin dröm.
   Här ett sammandrag från ett möte han medverkade i: 
   Ken såg hur vissa människor som låg i gravarna ögonblickligen restes upp (vilket orsakade skador på gravgårdarna) och plötsligt försvinna. Alla som kom ut hade samma ålder och var klädda i vita kordräkter. Det lyste om dem, männen såg manliga ut i sina dräkter och kvinnorna feminina. Efter att de kom ut så försvann de spårlöst. Han såg inte de som levde och blev uppryckta, men att det sker samtidigt vet vi från 1 Tess. 4:15-18.
"Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.  Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord."
   Alla människor frågade sig, vart tog dessa vägen. Överallt vilade en hopplöshet över människorna. Alla medier (tv, radio, telefon, datorer inklusive matvaruaffärer som behöver datorer för att fungera) stängdes ner under två veckor efter uppryckandet, som orsakade kaos över hela världen, alla länder hade berörts. Hela världen var i total oreda.
   Ken beskriver vidare hur USA slogs ut av en elektromagnetisk attack. Han citerar från en artikel han läste 1991:  “Militären varnar att en elektromagnetisk attack kan förstöra USA. En enda kärnexplosion på hög höjd genom en ”skurkstat” kan bombardera kontinenten USA med elektromagnetisk strålning. 
   Detta bekräftas i senare uttalanden från en säkerhetskommission från år 2004: ”En mer kraftfull missil avfyrad från Nordkorea kan antagligen leverera en stridsspets 300 miles ovanför Amerika – tillräckligt för att skada de elektroniska systemen över hela kontinenten Förenta Staterna.”
   ”En EMP attack (electromagnetic pulse) som använder ett fåtal kärnvapen kan teoretiskt skada hela det kontinentala Förenta Staterna, och långt mer överskrida effekten av att använda samma stridsspetsar mot specifika städer i USA eller installationer. Dessutom kan en EMP attack skada de amerikanska beväpnade styrkorna överallt i en hel region.”  Detta bekräftar att USA helt kan slås ut på detta sättet. En enda kärnvapenrobot, detonerad på den rätta höjden, skulle ömsesidigt påverka jordens atmosfär och producera en elektromagnetisk puls mot jordytan med ljusets hastighet och slå ut all elektronisk infrastruktur. Investors.com 090918.
   En massiv elektromagnetisk puls kan kollapsa ekonomin på ett ögonblick. Se theeconomiccollapseblog.com 121231.
   Ken upplevde att Alaska inte  kommer att drabbas av den elchock som USA:s övriga 48 delstater drabbas av. En alternativ förklaring kan dock vara att det var en väldig soleruption som slog ut all elektronisk kommunikation. Se Expressen 090421.
   Laglöshet och fruktan dominerade helt samhället när vedermödan brutit in. Efter två veckor började radio och tv att komma igång igen, men det var helt annat innehåll nu i nyheterna. De handlade om ett ledarskiftsbyte och en ny regering som skulle framträda. En man skulle träda fram som skulle leda oss och mannen kom slutligen fram och han talade med stor elegans och karisma. Han var välklädd och lovade svar på alla frågeställningar som fanns. Han var lugn och övertygande om att han skulle lösa alla problem. Han var en bra kommunikatör och han förklarade att detta försvinnande av människor var Guds dom över dem.
   Hitler hade en demonisk karisma som drog människor till sig, men det var ingenting i jämförelse med vad han såg om den här mannen, och han hade en global påverkan, alla kontinenter påverkades av den här mannen. Han började att framträda genom stora tv-skärmar som fanns utplacerade överallt (vilket inte fanns år 1981 och det finns nu på flygplatser, restauranger och överallt där människor samlas). Hans budskap till hela världen hade att göra med nya tider över oss som mänsklighet, nya direktiv för global fred och att alla behövde ge upp sitt nuvarande medborgarskap för ett världsmedborgarskap. Hans budskap var en ”ny världsordning” (new order, world order, new times) även om Ken aldrig hörde honom säga ”new world order”. Förbluffande många människor över hela världen accepterade snabbt hans plan. Ingen ifrågasatte honom offentligt. Han var en mycket stilig människa, samtidigt som han var fräck. 
   Bland de kristna som nu vaknat upp och tog sin tro på allvar efter att de insett att de blivit kvarlämnade såg han många tecken och under ske genom Guds hjälp. Mat som multiplicerade sig, människor som blev helade genom bön.
   Han såg hur dollarsedlarna hade förändrats sedan år 1981. Stora bilder finns det på dem nu vilket det inte fanns då. Han såg också hur bilden mitt på flyttades något till höger och till höger om den fanns det nu ett blankt utrymme som användes för elektronisk kontroll beroende på vem som använde valutan och så att den kunde spåras.
   Han såg vad han tror var en världsvid jordbävning som där han stod dödade 200 människor genom att en stor byggnad ramlade ihop. Det var en triangulär byggnad med glasexteriör som när han hade drömmen inte fanns men nu finns på plats.
Men totalt över hela världen dog miljontals människor i denna jordbävningen. En del distrikt var så förstörda att det var ingen ide att sända några räddningsteam. Det här var uttryck för Guds vrede och dom över vedermödans folk. Den här jordbävningen förändrade totalt väderförhållandena på jorden. Vinter blev sommar och sommar blev vinter. Att förutse vilket väder det skulle bli blev helt omöjligt vilket orsakade stor missväxt, svält och död. Där det tidigare var frodigt blev det öken. Jordbävningen orsakade att jordens axel flyttades. Jorden skakade som om den var drucken. 
   Militären tog över polisens uppgifter att upprätthålla lag och ordning. Militärpolisen hade mycket annorlunda fordon. De kallades för ”humvees”, det var stora svarta jeepar eller mer liknande denna SUV. Här en röd hummer.
Militärpolisen hade svarta uniformer med blå kepsar eller blå hjälmar. (FN har för närvarande blå hjälmar.)  För att resa från en stat till en annan i USA var man tvungen att ha identitetshandlingar. Denne nye ledare började träda fram mer och mer i televisionen och han blev inte ifrågasatt av någon. Ingen stod upp för att utmana honom. Ingen startade en revolution.
   Förändringar gick väldigt fort och militärpolisen visste allt om alla. De fanns överallt och spårade och övervakade allt och alla.  De hade små datorer i sina humvees. TV-apparaterna i hemmen kunde övervaka och skicka signaler ”om dig” tillbaks. Det var inte längre landets grundlagar som gällde. Den hade fredligt ersatts av en "krigsrätt". Det fanns inget mer Förenta Staterna.
   Det var en stor väckelse som pågick under de första 3-6 månaderna. Det fanns inga superstjänor bland predikanter längre, väckelsen var på gräsrotsnivån. Man läste Bibeln och sedan bad man och Gud gjorde under. Vissa städer där väckelsen brutit ut blev helt intagna av Herren, andra städer berördes inte alls. När dessa mirakler fortsatte att sprida sig så började denna ”world order” att bli väldigt arg, därför att det som hände var utanför deras kontroll. Det blev förföljelser av oanat slag. Många av dem blev förda till fängelser, speciellt i Kalifornien. Ett identitetsmärke infördes och det startade med ett frivilligt genomförande. På högra handflatan mitt på insidan, eller på utsidan mellan tummen och pekfingret, ett märke som liknade en sol (sunburst) med en hand i mitten, det ersatte alla kort. I Uppenbarelseboken 13:16-18 kan vi se vad detta är för slags märke. "Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex."

   Soldyrkan är dyrkan av Baal. Alla nationer verkade förenas. Det var inte längre kontinenter delade i länder utan regioner. Men det var ett gudlöst system. Det förväntades lojalitet till denna nya ordningen. Det var en stor skillnad mellan den som var kristen och inte kristen. Alla som var med i det här systemet förväntades att avsäga sig sin tro och det måste man göra för att ta emot märket. Till slut blev den som inte avsade sig sin tro halshuggen. Detta hände alltså i nuvarande USA. Bibeltroende människor blev dödade för sin tro under vedermödans tid. Det enda sättet att rädda sig var att dö för Jesus. Alla som tagit emot märket var andligt döda och människornas ansikten var fyllda av fruktan. Människor i tusental begick självmord. Människorna betedde sig som om de var robotar eller zombies, kärleken hade kallnat, de visade få eller inga känslor, som glädje, frid eller hopp. 

   Den predikan som detta är hämtat ifrån kan ses på You tube 2:21:16. Den länken är borta nu men en annan länk är den här You tube 1:36:58 i något förkortad version.
   Ken Peters update 2012 - Color drawings of the Mark of the Beast. You tube 4:24 .

   Kommentar: Det här inte lika säkert som det som står i Bibeln men klart intressant upplevelse som han gjort. Detta kan inträffa inom en nära framtid nu, allt beror på hur gammal människan Antikrist håller på att vara, men hans framträdande i en maktställning kan inte ske förrän Jesus har tagit hem Guds församling (2 Tess. 2:6-8) "Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram."
  
Jesus säger i Matteus 24:32-34: "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att Han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer."
  
Israels som nation symboliseras i Skriften av fikonträdet. 1948 hände det som Skriften SADE skulle hända, Israel blev en egen stat. Det vill säga: fikonträdet fick liv igen och började spricka ut.

   Tillägg 2009-03-21 om RFID-chips som antagligen är själva centrum i märket som Antikrist tänker sätta på alla människor:  

What is RFID? You tube 2:46.

RFID implant in hand (mellan tummen och pekfingret) You tube 2:58.

   Fler tillägg:

Microchip implant - Wikipedia.

Human microchip implants today - You tube 2:22 
... and tomorrow You tube 9:52.

 

www.tidenstecken.se