Summary in English.
Avfallet över Sverige kommer steg för steg.
The Rapture of the Church.
Why Did Millions of People All Over the World Suddenly Vanish?

90-årig norsk kvinnas syn om tiden före Jesu återkomst

En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö (återgivet i Flammor nr 4/97): "Jag hade kallelse att besöka en dal i Norge som heter Valdres och det var statskyrkan som inbjöd mig. Jag besökte den ena lutherska kyrkan efter den andra och så kom jag till en i Valdres och där var det en gammal kvinna. Det var 1968, lägg märke till årtalet. Hon var 90 år den gången men fullständigt klar. När mötet var över så kom hon till mig och så säger hon så här: 'Jag har fått se en syn, jag har sett när tiden inför Jesu tillkommelse är och vad som ska ske, och när det tredje världskriget bryter ut. Vill du skriva ner det?' Jag skrev ner det i fyra avdelningar. När jag hade skrivit ner det och tittade på det, så sa jag till mig själv: Detta kan inte läsas upp i en offentlig församling, det går icke. Så jag lade ner det i min byrålåda och där har det legat i alla år och blivit gult. Så skall jag göra i ordning, kasta gamla saker. Ni vet hur det är, när man samlat på saker och ting i många år och jag hittade det efter många år, inte alltför länge sedan (1993), och jag läser det igen och jag häpnar. Åren har gått, men jag häpnar. Jag frågade i kyrkan: 'Den här kvinnan, vad för slags kvinna är det? O, hon är pålitlig, hon är inte svärmisk', sa de, 'hon är inte så där överandlig. Hon är oerhört pålitlig.' Hon sa till mig: 'Jag har aldrig sett en syn förut, detta är den enda syn jag fått och det enda budskap jag har fått på det här sättet'.

Här är synen som den 90-åriga kvinnan berättade för Emanuel Minos 1968:

Långvarig fred och nedrustning

"Jag fick se världen som en karta som blev upprullad framför mig. Jag såg Europa - land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka (och församlingens tid är slut) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare har upplevt maken till.

Innan Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget bryter lös, blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940." (I sin predikan i Malmö sa Minos: "Det tredje världskriget börjar på en mycket okänd plats och på ett ställe ingen hade väntat och på ett mycket märkligt sätt." Kommentar 1: Denna uppgift kan Minos ha fått från någon annan uppenbarelse än den här.)

(Kommentar 2: ÖB Owe Wiktorin avslöjade 990319 att det svenska försvaret efter milleniumskiftet kommer att halveras. Förbanden kommer att koncentreras till några få orter i landet. Enligt uppgift 991021 så kommer 60 procent av armén att läggas ner. Ett 20-tal orter kommer att drabbas när försvaret avvecklar närmare hälften av alla förband och staber. Från nuvarande 17 brigader kommer en bantning att ske till 7 brigader. Flygvapnet klarar sig bäst, endast en flygflottilj drabbas. Artilleriet och kustartilleriet kommer närmast att utplånas, Kristinehamn och Vaxholm överlever. Grunden för denna nedbantning är enligt försvarsutredningen att det gamla invasionshotet från Ryssland är borta och att det svenska försvaret i framtiden inte längre behöver kunna kasta tillbaka något storanfall!
010506 beslutar riksdagen med siffrorna 189-77 att flygflottiljerna i Uppsala och Ängelhom ska läggas ner. Kvar blir nu endast fyra flygflottiljer (Ronneby/Kallinge, Lidköping/Såtenäs, Östersund och Luleå). Beslutet togs av S, Cp, Fp och V. ÖB Johan Hederstedt säger: "Beslutet är djupt olyckligt och mycket oroande." Sverige kommer i framtiden att sakna ett luftförsvar över sin huvudstad.
041216 beslutar riksdagen att hårdbanta försvaret. Bland annat läggs den militära verksamheten ned i Östersund, Kristinehamn, Visby och Strängnäs. Arvidsjaurs inriktning förändras.
Försvarsanalytiker Johan Tunberger säger i Go'morron världen 041212: "Den operativa förmågan är praktiskt taget noll. Vi kan idag inte genomföra operationer. Försvaret är i fritt fall." Detta genom gamla ingångna köpavtal av krigsmateriel (stridsvagnar, flygplan, fartyg) som inte längre behövs, framförallt JAS (204 plan till en kostnad av en halv miljard styck). Betydligt färre behövs men avtalen med SAAB går inte att bryta. JAS är ett lysande system men man har inte vapen och stödfunktioner som behövs för att det ska fungera i krig. Det ser snyggt ut när man visar upp sig men som ett integrerat sammanhållet system så är det inte särskilt imponerande. Dessutom går inte hälften av officerarna att säga upp och pensionsavtalen är dyra. De unga raska krigförande inom förbanden måste gå. Det gör att vi får äldre officerare med färre krigande befäl och mycket färre soldater.

(
Kommentar 3: Även Norge nedrustar. Norge meddelade 010216 att de planerar att reducera sin stående stridsstyrka från 40.000 till 33.000 man och den styrka som kan mobiliseras i krig från 225.000 till 125.000 man. Detta på grund av minskad fruktan för rysk invasionen, som t ex en landivasion över den arktiska gränsen. Inga militära anlytiker bedömer att ett tredje världskrig eller en invasion från Ryssland är troliga scenarier för den förutsägbara framtiden, framhöll den norske försvarsministern Bjoern Tore Godal. Den norska militärbudgeten ligger på omkring 27-28 miljarder norska kronor. Ett nytt militärt högkvarter ska skapas i Stavanger (en utflyttning från Oslo).)

(Kommentar 4: Två ballistiska missiler har testskjutits av Ryssland. Den ena från en atomdriven ubåt och den andra från en landbaserad bunker. 010216 (samma dag som Norge meddelar att man ska nedrusta) skjöts en Topol M interkontinental ballistisk missil från Plesetsk i nordvästra Rysslant till ett mål på Kamtjatkahalvön i Rysslands fjärran östern region. Den lilla enstridsspetsiga Topol M (SS-25) är en ganska liten missil gjord för att avfyras från lastbilar eller liknande fordon, som gör det svårt för fienden att lokalisera exakt varifrån den kommer. Den andra missilen skjöts samma dag från en ubåt i Barents havet och träffade ett mål på Kura testområdet på Kamtjatka. Detta visar den styrka som den ryska strategiska atomflottan har, att från undervattensläge skjuta träff på ett så längt avstånd med en långdistansmissil som kan utrustas med kärnvapen. Rysslands nästa plan kan vara att utrusta den här missilen med flera stridsspetsar.)

Ljumhet och avfall i kristenheten

"Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande (äkta) kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss."

Moralupplösning; samboende, otrohet, homosexualitet, våld och sex på TV, våld i samhället

"Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar att utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar. Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna. Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället.

Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du (riktat till Emanuel Minos) kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon."

Invandring och det tredje världskriget

"Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst - och det tredje världskriget bryter lös.

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien - de rika länderna. (I sin predikan i Malmö nämner Minos: "Luft, vatten och jord blir förstörda och vi kan inte längre leva i de flesta länder i Europa, Amerika, Australien, Japan och andra industriländer.") Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så villiga att ta emot. Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett." (Återgivet av Emanuel Minos. Rubrikerna har lagts till. Vissa citat har också hämtats från Israels Vän nr 4/2002)

Kommentarer av Minos i Magazinet nr 15/980417:

Samboende - Kvinnan såg att samboförhållanden och otrohet skulle tillta i stor utsträckning. 1968 var detta så okänt att man inte ens använde begreppet sambo - därför beskrev kvinnan det som att folk "levde som gifta utan att vara gifta".

Homosexualitet - Fram till 1972 gav åtminstone norsk lag ett straff på ett års fängelse för "otuktiga handlingar mellan män". Kvinnan såg att "synd mot naturen" - det vill säga homosexualitet - skulle tolereras tiden innan Jesus kommer tillbaka.

TV-program - Kvinnan såg att det skulle bli ett stort utbud på TV-skärmen. Då var det TV-monopol och norska statstelevisionen NRK var allenarådande. (Både Norge och Sverige hade bara en kanal vid den tiden.)

Invandring - 1968 kände man inte till begrepp som invandring och invandrare.

EU överger sina egna krav på mänskliga rättigheter i jakten på illegala invandrare skriver Amnesty International refererat i DN 020612.

Underhållningsvåldets frammarsch

Våldet är på frammarsch i TV-program, videofilmer, biografer och datorspel. DN 991002 visar i en artikel på hur det fiktiva våldet blir alltmer tolererat i samhället. Det som var ett censurfall för fyra år sedan passerar idag oklippt. Gränsen för vad som är acceptabelt våld flytas ständigt framåt. Och det värsta är att sådana som sitter i ledningen för att stoppa utvecklingen inte gör någonting alls. Gunnel Arrbäck som varit chef för filmcensuren i 18 år tycker att utvecklingen är bra och självklar! Censuren granskar varje dag ett 20-tal bio- och videofilmer. Det sista klippet gjordes för fyra år sedan!

Det enda området där censorerna fortfarande klipper i är vid granskningen av pornografi, där lagen föreskriver att ingripanden kan göras "om det förekommer närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld, sexuellt våld eller barn i pornografiska sammanhang." Där klipptes i två filmer i februari -99. Men Gunnel Arrbäck är själv beredd att släppa porren fri, för att helt bli av med vuxencensuren!

Det fiktiva våldets hemort är USA. Ett amerikanskt barn som just gått ut skolan har hunnit uppleva 18 000 mord på TV.

Det tråkiga är nog bara att människan kommer att få vad hon vill ha. Det människan sår kommer hon att få skörda. Och skördens tid kommer i det tredje världskriget som bl a denna kvinnan från Etnedal såg skulle komma.

Avfallet över Sverige kommer steg för steg

En drömsyn som Per Gillberg fick natten till den 3 mars 1995. Han återger den på följande sätt:

I min syn såg jag mig stå och prata med en god vän, men medan vi stod där och pratade så såg vi en stor regnbåge visa sig på himlen. Vi blev båda förundrade över den mäktiga regnbågen som visade sig på himlen. Jag sa då till min vän: "Titta vilken fin bild på Guds förbund med människorna."

Medan vi nu stod där och förundrades över regnbågen, så visade sig plötsligt ett stort finger som började ta bort regnbågen bit för bit, under det att det blixtrade och dånade. För varje bit av regnbågen som försvann, var det mörkare och mörkare. Till slut var hela regnbågen borta och kvar var bara ett mörker och Gud talade att det var det som börjat ske över vårt land, d.v.s. ett avfall som kommer steg för steg."

Från Flammor nr 1/2001

Hur långt utvecklingen har gått visades genom TV-gudstjänsten 2001-03-18 när författaren, estradören och bögen Jonas Gardell (sambo med bögen Mark Levengood, som brukar tala i radions morgonandakter) tilläts predika i Ersta kyrka och framföra ett bedrägligt evangelium där Jesus välkomnade horor och publikaner precis som de var, utan att de behövde göra upp med sin gamla livsstil. Enligt Gardell kan vi välja själva vilken Gud vi vill tro på, en barmhärtig Gud som i Nya Testamentet eller en hatande Gud som i Gamla Testamentet! Ett par tidningskommentarer till Gardells framträdande: "Gardell predikar inte syndernas förlåtelse, utan syndernas tillåtelse." "Som Gardell uttrycker det så var predikan ämnad som ett försvarstal för de homosexuellas rätt att komma till himlen utan att omvända sig." Gardell har fått venia till att predika i Svenska kyrkan av biskopen i Karlstad.

Mörkret tilltar över Sverige!

Sovjets ockupationsplaner av Sverige

Sovjet hade långt gångna planer på att invadera Sverige. Aftonbladet hade en serie om detta i mars 2002.

Så skulle Sovjet invadera Sverige Hemliga kartor visar var vi skulle anfallas.

De måste ha varit på plats för att kunna göra kartorna.

På Djurö väntades motstånd.

Landstigningen skulle ske på Värmdö.

”Det känns lite skrämmande, även så här i efterhand.”

"Sovjet var en farlig stat" - Göran Persson om Aftonbladets avslöjande.

45 agenter fanns på ambassaden "De kontrollerade träd, broar och landningsbanor".

Stig Bergling lämnade uppgifter till kartorna Kartornas detaljer förvånar inte spionen.

Angreppet mot Sverige en del av ett storkrig i Europa.

Vapensystem för miljarder skrotas. Exp 040923.

Ryssland kan hota Sverige. Aggressiv rysk upprustning oroar svenska militärforskare. Ryssland lägger halva budgeten på försvaret medan demokratin försämras. Världen idag 050711.

Sovjet planerade anfall mot Sverige på 80-talet. Sverige skulle neutraliseras genom hot om kärnvapeninsatser, efter att bland annat Köpenhamn redan förstörts vid ett krigsutbrott mellan Nato och Warszawapakten. Större städer som Hamburg, Wien, München och Verona skulle förstöras genom massiva insatser av kärnvapen. Världen idag 050711.

Inom kort kan Sverige ha en armé på bara 5000 man - som det tar ett år att kalla in. Finland har 285 000 man, Danmark 45 000 man och Norge 20 000. Sverige har inte ens en chans vid en organiserad terrorattack. AB 060115.

USA lämnar Island. Expessen 060316.

Den planerade ryska gasledningen under Östersjön innebär ett påtagligt säkerhetspolitiskt problem för Sverige. DN 061114.

Överste ser orosmoln från öster närma sig på horisonten. Världen idag 070831.

"Sverige kan inte försvaras". Om Sverige skulle bli inblandat i en kommande konflikt är det osäkert om landet kommer att kunna försvaras. Det är kontentan av de nedskärningar som nu blir aktuella enligt ÖB Håkan Syrén. DN 080515. Världen idag 080516.

Öststatsprofessor om svenska försvarsdebatten: "Svensken blundar för det ryska hotet". Finansdepartementet bestämmer och sedan ska ÖB låta generalerna räkna ut en hotbild som stämmer med budgetramen. Världen idag 080618.

Ryssland håller på att rusta upp igen medan Sveriges försvar håller på att överge Gotland. Världen idag 080709.

Världen idag: Vem bryr sig om Gotland? Världen idag 080709.

Kontrollstation på Gotland kan stängas trots Östersjöns betydelse. Världen idag 080714.

Världen idag: Att lämna dörren på vid gavel. Världen idag 080714.

Överste Bo Pellnäs instämmer i försvarsattachéns kritik. ”Det ska krävas våldshandling att inta Gotland”. Världen idag 080808.

Rörligt försvar grundläggande för Sveriges integritet. Världen idag 080808.

Fyra stora regementen borta på 10 år. Världen idag 080808.

Birger Thureson: Den ryska björnen sover inte. Dagen 080812.

Säkerhetspolitiske analytikern Johan Tunberger: Vi har en fullkomligt löjlig beredskap. Dagens Nyheter 080812.

Kriget i Georgien får konsekvenser för svensk försvarspolitik. Världen idag 080813.

Rysslands invasion i Georgien har vänt upp och ned på Sveriges säkerhetspolitiska doktriner. Världen idag 080820.

Rysk upprustning och hot om kärnvapenbestyckning av flottan bekräftar de säkerhetspolitiska problemen med gasledningen i Östersjön, menar Carl B Hamilton. Världen idag 080820.

Ryssarna har "köpt" ledande socialdemokrater i Finland, Sverige (Göran Persson och Dan Svanell) och Tyskland till att lobba för den ryska gasledningen. Världen idag 080820.

Ultranationalisten Vladimir Zjirinovskih är nu vice talman i den ryska duman, upphöjd till överste i den ryska militären och sitter dessutom i försvarsutskottet. Zjirinovskij-partiet, liksom Dumans andra nationalistparti, Rodina, redan har påverkat det ryska samhället i auktoritär, antisemitisk och imperienostalgisk riktning. Vladimir Zjirinovskij, som öppet deklarerat att han vill ”befria” flera grannstater inklusive Baltikum, Finland, Polen och Turkiet. Världen idag 080820.

Lars Gyllenhaal i ny bok: Rysslands utrikespolitik har tagit en obehaglig vändning och den ryska björnen har vaknat ut sitt ide. Putins parti Enade Ryssland har nyligen anställt tv-stjärnan Ivan Demidov som chefsideolog. Demidov har i sin tur ett flertal band till Alexander Dugin som driver en nationalistisk rörelse.
- Dugin är i mitt tycke den farligaste nationalisten i Ryssland just nu. Han propagerar för mysticism, esoteriska läror och imperienostalgi, och driver en stark linje där han menar att "sovjetmänniskan", det vill säga den eurasiska rasen, är den som har "en naturligt ledande roll i världen". NSD 080829.

(s) ångrar inte att man har nedrustat Sverige. Världen idag 080912.

S-rapport om försvaret utelämnade Georgien. Världen idag 080912.

Militär sparplan hotar försvarsindustrin. Dagens Nyheter 080916.

Försvarsminister Sten Tolgfors: "Försvaret klarar i dag inte att värna Sverige". Dagens Nyheter 081107.

ÖB: En tredjedel av armén läggs ner. Regeringens politik medför att en tredjedel av Sveriges armé försvinner och antalet stridsvagnar halveras. Dagens Nyheter 090127.

Ruben Agnarsson: Glöm Nato och EU vid rysk aggression. Världen idag 090128.

Försvaret klarar sig med färre soldater. I gengäld ska alla faktiskt kunna användas här och nu. Dagens Nyheter 090130.

Lars Gyllenhaal: Öppet brev till försvarsminister Sten Tolgfors: Ska Norrlands försvar försvagas ytterligare? Man tänker alltså samlokalisera alla ingenjörer på en plats, på Ing 2 i småländska Eksjö. Världen idag 100820.

Jesu återkomst, vårt hopp. Räddningen när profetiorna slår in enligt Sverigeaktuelle Emmanuel Minos.
Emmanuel Minos senaste bok "Tag plats, dörrarna stängs" som kom ut på svenska för drygt ett år sedan är inget undantag. Där beskriver han vikten av att leva i en beredskap inför Jesu återkomst och återger även en profetisk syn om tredje världskriget som en åldrig kvinna från norska Valdres berättade för honom redan år 1964.
"När jag 30 år senare, i mitten av 1990-talet, städade i mina byrålådor, hittade jag den nedskrivna synen, och upptäckte då hur många saker som slagit in," berättar Emmanuel Minos.
Synen, som kvinnan återgav, beskrev hur avfallet inom kristenheten skulle accelerera och hur våldet via tv skulle sprida sig i samhället. Precisa beskrivningar av framtida förhållanden som verkade otroliga på 1960-talet beskrevs i synen, som samboförhållanden, intima samlivsscener på tv, samt en utbredning av samkönade relationer.
"Det som fick bägaren att rinna över var de skandinaviska ländernas behandling av invandrarna, som i synen beskrevs på ett sätt som påminde om hur judarna behandlades under det andra världskriget," förklarar Emmanuel Minos.
"Kort därefter startade det tredje världskriget, enligt synen," fortsätter han. Världen idag 110319.

Tillbaks till: föregående sidan