En syn om tre skepp
- en varning till den liberalteologiska och traditionsbundna kristenheten

Jag hade nyligen vad jag tror var en nattlig syn. Jag sov inte, men inte hellre var jag helt vaken. Jag förnam Herren säga: "Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt." (Jes. 30:8). I den här synen var det först två skepp som ångade fram mot en hamn, fast fortfarande på något avstånd ute på oceanen. De vägleddes av ljuset från en hög fyr belägen i det exakta centret av hamnen. Hamnen var fullkomligt lugn och säker, fastän på vardera sidan av hamnen fanns det klippspetsar och klippor från bergen som omgav den egentliga hamnen. Så länge som skeppen följde ljuset från fyrtornet var de säkra.

Nästan på en gång framträdde ännu ett annat (tredje) skepp. Det här skeppet hade inte gjort den långa resan som de två andra skeppen hade gjort, men det var också på väg mot ljuset i hamnen i samma hastighet. Alla tre skeppen var av samma storlek och alla tre hade många passagerare ombord. Skeppen var stora och storslagna att se på. Vad jag kommer ihåg mest av allt om dessa tre skeppen var antalet ljus som lyste från varje skepp.

Nästan genast som det tredje skeppet framträdde, så började ett av de två ursprungliga skeppen att göra en plötslig sväng bort från fyrljuset och in i området av klippor och klippspetsar. Skeppet började tappa kraft från sina maskiner just som det kom in stormigt hav och klipporna som stack fram från den bergiga terrängen. Under denna synen sades det mig: "Även skepp konstruerade med den starkaste metall kan inte överleva utan kraft i det klippiga och turbulenta havet." Emedan skeppets kapten kämpade för överlevnaden av skeppet och dess passagerare, rusade han plötsligt till bryggan högt upp på skeppets däck och började leta efter ljuset men inser för sent att han har tappat sin ursprungliga väg genom att ha misslyckats med att hålla ögonen på ljuset som getts ut från fyrtornet. När han letar, ser han många falska ljus och trots att han kunde generera en del kraft från sina maskiner så var det inte tillräckligt för att han skulle kunna bli av med klipporna.

När jag bad och frågade Gud om en uttydning av denna synen, kände jag att de ursprungliga två skeppen representerade kyrkan i sin nuvarande form. Det första skeppet omfattade stor omorganisation och förändringar genom vägledning från den Helige Ande och smord profetisk tjänst. Det andra skeppet omfattade traditionen, personliga ambitioner, program som ska tilltala besökarna, underhållning och ersättningsverksamhet. Det tredje skeppet, som framträdde senare, representerade nya kyrkor som nu föds över hela världen med ett mandat från Gud att byggas på Guds egna direktiv och instruktioner. Det första skeppet och det tredje skeppet liknar mycket det första århundradets kyrka byggt på apostlarnas och profeternas grund betjänad av det femfaldiga ämbetet (Ef. 4:11-16).

Clay Sikes 2001-06-01

Tillbaks till: föregående sidan