Pat Robertson om 2007: 6 månader av Guds härlighet sedan kaos

Pat Robertson framträdde den 2 januari 2007 i ett program på stationen The 700 Club tillsammans med sin värd Terry Meeuwsen. Där berättar Pat att han sin vana trogen brukar avsätta lite tid med Gud inför ett nytt år och att Gud då brukar visa honom en del saker. Här följer ett utdrag av det viktigaste som han sa.

Pat: "Och jag lägger fram dessa sakerna med ödmjukhet, men ändå, jag har en relativt god träfflista. Men ibland missar jag."

När det gäller 2006 kan man säga att han missade något när han hävdade att Amerika kommer att bli piskade av stormar och att det även kan bli en tsunami i nordvästra USA. 2006 hade 9 namngivna stormar och 4 orkaner, 2 av dem betydande. Det var ändå ett nära normalt år och ingen orkan träffade USA:s Atlantkust - det är 11:e gången sedan 1945 som det har hänt. Men för 2007 så är han desto mer tydlig.

För 2007 säger Pat att året kommer att kännetecknas av ett år med extraordinära mirakler. "Och Herren sa att det kommer att verka för människorna som om himlen har kommit ner på jorden. Det kommer att vara så bra. Det kommer verkligen att bli extraordinära demonstrationer av Guds kraft."

"Den andra saken Han sa var att detta är det sista året av det stora bevisandet av Hans nåd till världen."

Vidare, "jag upplevde att onda män, onda människor kommer att försöka göra onda saker mot oss och mot andra under den sista delen av det här året. Jag vet inte om det blir i slutet på september eller senare, men det blir under det andra halvåret av 2007. Det kommer att bli en del mycket allvarliga terroristattacker. Onda människor kommer att vara ute efter det här landet."

"Och det är en sannolikhet - inte ett kanske - en otvetydig säkerhet att kaos kommer att regera, och Herren sa att politikerna kommer inte att ha någon lösning på detta. Det kommer bara att bli kaos. Och, naturligtvis, vi såg kaos i Gulfen efter Katrina. Politikerna hade inga svar."

"Det kommer att hända. Och jag säger inte nödvändigtvis att det är nukleärt. Herren sa inte 'nukleärt' men jag tror att det kommer att vara någonting ditåt att det kommer att bli en massdöd, kanske miljoner av människor, och stora städer förstörda. Jag hoppas att jag har fel och jag hoppas att människor vill be att detta inte kommer att hända. Men ändå, det verkar vara vad som kommer."

"Och sedan sa Herren att Han vill hindra de onda människorna, men Han vill inte hindra dem nödvändigtvis i början. Och Han behöver inte hindra människor. De är onda människor, och de gör onda saker, och de önskar det onda."

"En annan sak på mitt hjärta och på Hans hjärta är nationen Israel. Och vad Han säger var att USA låtsas vara en stödjare av Israel, men att vi driver Israel mot nationellt självmord, vårt handlingsprogram driver Israel mot nationellt självmord. Och Han sa också att handlingsprogrammet för den nuvarande israeliska administrationen ledd av Olmert är, citat "giftigt" för nationen Israel.

Pat berättade också lite mer om vad Gud vill göra: Det kommer en stor smörjelse av Hans Ande över Hans folk. De troende kommer att ha en speciell tid.

Pat fortsatte: Och det sista ordet som jag fick var på nyårsdagen. Och detta från det tionde kapitlet av Esras bok, när det judiska folket hade kommit tillbaks från fångenskapen. Herren hade givit dem en liten respit, och se, genast började de att bryta Hans Ord och att gifta ihop sig med hednafolken.

Och Esra blev överväldigad, och han kallade till en nationell omvändelse. Jag tänkte: "Hur syftar detta på oss?" Och sanningen är att de kristna speciellt har praktiserat ingifte med det onda.

Vi har televisionen som är full av det onda. Vi har filmer fulla av det onda. Inte endast våld, men sexualitet och lättsinnighet. Sedan, på Internet har vi allt sorts ont som människor tillåter sig själva att gå in i. Och sedan, mer än det, det är denna atmosfär av materialism som vi helt blivit upptagna av.

Och det var som om Gud sa: "Ni måste lägga undan från er själva detta hedniska inflytande som har tagit över. Därför att jag kommer att göra någonting underbart för er, men det kommer inte att hända om inte ni lägger undan det hedniska inflytandet.

Så jag tror att det kommer att bli så - dessa första några månader. Jag ser fram emot det. Det kommer att vara en speciell tid, och vi bör förvänta mirakler utöver vår vildaste fantasi under dessa första sex månader.

Efter detta sedan - en kaotisk tid. Och vi kommer att tala i ett kommande program om en del av dessa sakerna som du bör göra specifikt. Men tanken är vad Bibeln säger: "Sök ödmjukhet, sök rättfärdighet, så att du kan undkomma vredens dag."

Översättningen gjord av Bertil Lundberg.

Pat Robertsons hemsida.

Kommentar: Med facit i hand för år 2007 så kan vi se att Pat Robertson tidsangivelser i sin profetia är en stor miss. Huruvida hela scenariots utveckling stämmer återstår att se, men 2007 handlade det i alla fall inte om.

Commentary in English: Pat goes off by himself at the end of every year to seek the Lord, with a yellow pad and pen to record what he thinks he hears. Based on the 2007 prediction, at age 77, he may need a hearing aid, although his predictions in earlier years were not any better, according to one friend who tracked them.

Unfortunately, his predictions are about as accurate as those of an average person, or even non-Christian, and anyone who reads the news, or less so.  They may come to pass and they may not. One guess is as good as another.

Pat Robertson Continues Making Annual Predictions

As reported in the Virginian Pilot, Christian broadcaster Pat Robertson, who has made predicting the future an annual tradition, predicts a recession and a major stock market upheaval are on their way for the U.S. On Wednesday, Robertson suggested that Americans will be paying much more for gas at the pump, specifically forecasting that oil would reach $150 a barrel, with the dollar continuing to lose value. "I also believe the Lord was saying by 2009, maybe 2010, there's going to be a major stock market crash," said Robertson, who also acknowledged that his prophecy of a nuclear terror attack in 2007 failed to unfold. Responding to why the U.S. was spared "possibly millions" of deaths in a serious terrorist attack last year, Robertson said, "All I can think is that somehow the people of God prayed and God in his mercy spared us." (Religion Today 080104).

  www.tidenstecken.se