Sädesfältet av Marie Bobbert 2007-01-04

Drömmen jag fick från Gud var i september år 2000. Då hade jag varit frälst i fyra år. Den var så påtaglig att jag trodde att det var verklighet. Jag visste inte då vad den betydde men har nu burit på den här drömmen i sex år. Uppenbarelsen och förklaringen till synen kom i slutet av 2001. Först nu vet jag att det är rätt tid att berätta om den. Ta er tid att läsa denna text och låt Helig Ande tala till dig och be att Han ska ge dig uppenbarelse om den! (All bibeltext är tagen ifrån Svenska Folkbibeln 1998.)

Jag stod vid ett vetefält. Det var så stort att det nådde till horisonten. Fältet var klargult och himlen var klarblå. Längst bort i horisonten var det små röda lador. Jag förstod att det handlade om Sverige. Det var en väldigt verklig känsla att stå där. Bredvid mig till höger stod det någon, men jag kunde inte se dennes ansikte för jag kunde inte vända mig mot personen. Men av dennes närvaro så visste jag att det var Jesus. När jag tittade på fältet från vänster till höger så fanns det ingen ände på det. Jesus tog sin hand och slog ut med den mot fältet och sa: "Titta på fältet, vad ser du?". Jag såg Hans hand och tittade på fältet. Jag sa att det var skördetid, eftersom jag hade en bakgrund inom jordbruket." Ja," sa Jesus, "men titta nu"! Så slog Han ut med handen igen och jag tittade. Plötsligt så bildades mörka moln på himlen och jag såg att det skulle bli oväder. Så började det regna. Men det var inget vanligt regn. Det var nog de största regndropparna jag sett. Det var nästan som hagel. När dropparna föll ner på vetefältet så bröts stråna av och all skörden förstördes. All skörd låg inbäddad i leran som klumpar av jord och var totalförstörd. Jag tänkte: "Åh, nej, nu måste vi så om igen." Men Jesus sa till mig att det inte finns någon tid för det.

Jag vaknade upp och var alldeles andfådd. Det kändes som om att jag hade varit med om något stort och att Gud ville säga nåt viktigt till Sverige. Jag förstod inte vad Han menade. Jag förstod inte varför Gud gav detta till mig. Jag tänkte att detta inte är någon normal dröm och den är inte bara till mig. Jag skrev ner allting och tänkte att det kanske inte är tid för att den ska träda fram än. Sen hade jag ju inte fått någon bekräftelse i Guds ord om den så jag tänkte att jag väntar på Herren. Jag bad att Gud skulle visa mig vad allt detta betydde.

Ca tre veckor senare så såg jag på nyheterna att det hade varit stora översvämningar i Skåne och Gotland så stora delar av skörden var totalförstörd. Då tänkte jag att det kanske var det som drömsynen handlade om, men inombords var det precis som om att det inte var det svaret som jag letade efter. Jag ville fortfarande ha en exakt bekräftelse i Guds ord för att vara säker.

Den 19 november 2001 så manar Helig Ande mig till att slå upp Joel i Bibeln. Jag får ta emot hela uppenbarelsen om vad det är Gud vill säga. Han har ett budskap till församlingen som är både uppmuntran och varning för den sista tiden. Men han ger mig i samband med detta också ett ord i Habackuk 2:2, 3 att jag ska skriva upp synen så att den lätt kan läsas. För ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, för den kommer helt visst, den ska inte utebli. I samband med detta ord så fick jag till mig ordet i Hesekiel 3:4-7, 11 där det står: Du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus, inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan……Gå till dina landsmän i fångenskapen och säg till dem: Så säger Herren, Herren – vare sig de lyssnar eller inte. Jag förstod att budskapet som Gud hade gett om sädesfältet inte var till mig eftersom det var en hel utläggning i Bibeln om sista tidens församling och en förklaring om vad Gud vill ha från mig och dig. Jag tror att det är tid för synen att presenteras nu.

Jag läste igenom drömmen igen och jag frågade Gud vad allt betydde och Han sa:

"Sädesfältet som du såg representerar kristna som var redo för att skördas i Sverige. På 70-talet var det stor väckelse och många kom till tro på mig. Men olika omständigheter som materialism och falsk religion kröp in i deras liv och folk började kompromissa. Detta gjorde att många som blev frälsta på den tiden inte kunde stå emot frestelserna. Djävulen stal säden. Många som blev frälsta under den tiden står inte längre upp för mig. Var är de idag?" Regnet symboliserar alla omständigheterna som har fått folk att falla.

Det som fanns kvar när regnet hade kommit är ett fält som består i en blandning av lera och veteax. Detta symboliserar de kristnas hjärtan. I våra hjärtan finns så mycket orent som djävulen har sått i våra liv och mycket som han har stulit från de kristna; frid, glädje och integritet. Detta är bilden; att kristna är nedslagna i Sverige idag.

Jag tänkte att vi måste så om (evangelisera) för att få en ny skörd men Jesus hade sagt att det inte finns tid att hinna nå alla innan Han snart kommer tillbaka. Jag tänkte på hur det går till att så på ett fält. För att kunna så måste man förbereda marken först och det tar hela hösten och våren att göra det genom att först plöja, sedan harva och välta, och få exakt djup och grund för att ett frö ska kunna överhuvudtaget gro. Det får inte vara för ljust och inte för mörkt för då gror det inte. Det måste ha vatten och näring. Fröet får inte ligga för djupt för då dör det, det får inte ligga för ytligt för då gror det inte. Sådden symboliserar evangelisering. Men Jesus sa att det inte finns tid för att hinna evangelisera hela landet igen för Hans återkomst är mycket nära. Jag tänkte att då är det ju för sent. Då är det ute med Sveriges befolkning. Men Jesus visade mig i Joel att det finns en kort tid kvar. Under den här tiden ska Han ge folket en chans att omvända sig och komma tillbaka till Honom. Om vi går djupare i Guds ord och ser vad Han har att säga till oss så säger Herren så här:

Först läste jag i kapitel 1 hur Gud talar till församlingen:

Vers 2, 3 – Hör detta, ni äldste, lyssna alla ni som bor i landet. Har något sådant skett i era dagar eller under era fäders tid? Det här ska ni berätta.

Sedan läste jag om hur djävulen har stulit från Guds barn:

Vers 4, 6, 7 – Det som blev kvar efter gräsgnagarna åt gräshopporna upp, det som blev kvar efter gräshopporna åt gräsbitarna upp, och det som blev kvar av gräsbitarna åt gräsätarna upp. (Jämför med Joel 2:25 hur Gud kommer att ersätta för vad djävulen, "gräshopporna", har stulit.)

Ty ett hednafolk har dragit upp över mitt land, ett mäktigt folk som ingen kan räkna, med tänder som ett lejon och kindtänder som en lejoninna. De har ödelagt min vinstock och förstört mitt fikonträd, skalat dem nakna och kastat bort barken, vita har grenarna lämnats.

Gud talar om hur djävulen, symboliskt som ett lejon, har förlöjligat de kristna genom att folket i landet, hednafolket, har förstört grenarna, de kristna. De kristna har ingen grund längre att stå på, de är inte rotade i Guds ord. De är nakna.

Han talar också till de kristna (Israel) i landet:

Vers 5, 8, 9 – Vakna upp ni som är druckna, och gråt, jämra er, ni alla som dricker vin, över att druvsaften har tagits bort från er mun…..Klaga likt en brud som bär sorgdräkt efter sin ungdoms brudgum. Matoffer och drickoffer har tagits bort från Herrens hus, prästerna, Herrens tjänare, sörjer.

Han talar till församlingen om att något har försvunnit från Gud hus. Han vill att vi gråter efter det som tagits bort från oss. Vad är det som har tagits bort?

Jag läser vidare i vers 10 där förklaringen och bekräftelsen till drömmen kommer:

Vers 10-12 – Fältet är ödelagt, marken sörjer, ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort, och oljan har sinat. Stå med skam ni jordbrukare, jämra er, ni vinodlare, över vetet och över kornet, ty skörden på fälten är förstörd. Vinstocken är förtorkad och fikonträdet har vissnat, granatträdet, palmen och äppelträdet, ja, alla träd på marken har torkat bort, glädjen har vissnat bort från människors barn.

Drömmen handlade om säden som blev förstörd och när Helig Ande talar till mig förstår jag att Han menar att säden är människor som blivit frälsta under "väckelse" åren. De kristna har tappat det som Jesus ville att vi skulle vara rotade i. Att vara rotade i Guds ord. Jesus är vinstocken och vi är grenarna. (Johannes 15:1-8.) Förbli i Mig så ska Jag förbli i dig. (1 Johannes 4:15)

Oljan har sinat betyder att smörjelsen har försvunnit från Guds hus. Vinet har tagits bort från deras munnar och drickoffer och matoffer har tagits bort från Herrens hus; Guds ord har tagits bort och böner från Guds hus har tystnat.

Glädjen har vissnat bort från människors barn: aldrig förr har så många ungdomar varit deprimerade, går till psykolog och äter depressionstabletter i Sverige som idag. Det är dags att vakna upp!!

I Joel fortsatte jag att läsa hur Gud vill att vi ska göra för att bli återupprättade:

Vers 13-15 – Kläd er i säcktyg och klaga, ni präster, jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten, ni min Guds tjänare, ty matoffer och drickoffer finns inte längre i er Guds hus. Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet, till Herrens, er Guds, hus, och ropa till Herren. Ve oss, vilken dag! Ty Herrens dag är nära, som förödelse från den Allsmäktige kommer den.

Gud vill att kyrkan, Guds folk, återvänder till altaret och ber, skriker, gråter till Honom för landet och för sig själv för Jesu återkomst är nära.

Vers 16 – Har inte vårt levebröd tagits bort inför våra ögon, glädje och fröjd från vår Guds hus?

Vart är glädjen att gå till Guds hus nuförtiden? Det är mer en börda än glädje!?

Vers 17 – Utsädet ligger förtorkat under klumpar av jord, förrådshusen står öde och ladorna förfaller, ty säden har torkat bort.

Utsädet (de nyfrälsta) ligger förtorkat under klumpar av jord (klumpar av jord är t.ex. omständigheter, världsliga bekymmer och ingen grund i Ordet som har fått dem att falla). Förrådshusen (kyrkorna) står öde och ladorna förfaller (lador är byggnader som det finns säd i, men Herren säger att de är tomma. Det kommer ingen tillökning till församlingen).

Vers 18 – Hur stönar inte boskapen! Kreaturshjordarna irrar omkring, de finner inget bete. Även fårhjordarna går under.

Många som var frälsta förr och som nu är avfällingar irrar omkring och kan inte hitta någonstans där dem passar in. Anledningen till det är att de inte fått mat, Guds ord.

Vers 19, 20 – Till dig, Herre, ropar jag, ty en eld har förtärt betet i öknen och en eldslåga har förbränt träden på marken. Också de vilda djuren längtar efter dig, ty vattenbäckarna har torkat ut och en eld har förtärt betet i öknen.

Fienden, djävulen, har förstört det som var sått. (Detta är inte Guds eld som menas här, utan fiendens eld.)

I kapitel 2 talar Herren om att vi måste vända om till Han igen och be om förlåtelse och Han kommer att resa upp ett mäktigt folk av kristna i den sista tiden som aldrig setts tidigare.

Vers 1-2 – Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer, ja, den är nära, en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma. Likt en gryning som breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig skall uppstå igen under kommande släkten.

Det kommer en ny tid där kristna kommer att användas som de aldrig använts tidigare och aldrig kommer att användas igen, vilket menas med att Jesus kommer tillbaka för att hämta oss.

Vers 3-6 – Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. Undan dem finns ingen räddning. De liknar hästar, som stridshästar rusar dem iväg. Med ett ljud som av vagnar spränger dem fram över bergens toppar, med ett dån som av eld när den förtär strå. De är som ett mäktigt folk ordnat till strid!

Dessa kristna kommer att vara speciellt utvalda av Gud för den här tiden. De har redan gått igenom en "öken", en ensam tid av svår prövning för att kunna stå fast i den tid som kommer, för att kunna vara effektiva för Gud i den tjänst dem har fått. Gud kommer att lägga ett speciellt beskydd över dem, både framför och bakom dem. Striden som dem ska strida är en andlig kamp.

Vers 7-10 – Som hjältar rusar dem iväg, likt stridsmän stiger dem upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. Den ene tränger inte den andre, var och en går sin givna bana. Mitt igenom vapnen störtar dem fram utan att hejdas. De stormar in i staden, rusar fram på murarna, klättrar upp på husen, går igenom fönstren som tjuvar. Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken.

Gud säger att Guds folk kommer in i en tid då varje person som lyder Hans ord kommer att gå i den tjänsten som han/hon är kallad till att gå. I 2 Petrusbrevet 1:10, 11 står det att: "Var desto ivrigare mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin falla. Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike." Vi kommer in i en tid då det är såååå viktigt att se till att man inte står på någon annans tjänst eller plats, att man inte är avundsjuk på någon annans tjänst eller kallelse utan att man söker Guds ansikte och ledning för sin egen tjänst. Vad vill Gud att jag ska göra? Gud vill ha enhet i kyrkan som aldrig förr. Då kommer vi att få seger i den andliga världen eftersom vapnen som Bibeln talar om här är djävulens vapen. Det är då vi kommer att vara starka som kyrka! Vers 11 fortsätter att bekräfta detta.

Vers 11 – Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stort är hans härläger, stark är den som utför Hans order. Ty stor är Herrens dag och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den?

Gud kommer att gå före dessa kristna och förbereda vägen hela tiden för dem.

Vidare talar Herren om att kyrkan måste vakna upp och omvända sig och bara då kan Han återupprätta de kristna, "säden" som är förstörd!

Vers 12, 13 – Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är Han, sen till vrede och stor i nåd, och Han ångrar det onda.

Gud säger till sin brud, kyrka, alla kristna – att vända om till Honom igen. Kom tillbaka till Honom igen. Ångra er och bed om förlåtelse så ska ni se att Han gör det! Många kristna vill inte ge sina liv, man ger sina pengar eller sin tid i kyrkan. Men Gud vill ha våra hjärtan och inte våra materiella grejer. Han vill ha en förkrossad ande och ett överlåtet hjärta.

Vers 15-16 – Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak.

I de här verserna så talar Gud om att Jesus är på väg ut ur sin kammare vilket betyder att Han snart är på väg att gå upp för gången till altaret för att ta emot sin brud. Så bruden måste också förbereda sig och börja komma ut ur sitt gemak. Gud kallar oss till att fasta och omvända oss från vår synd och rena oss. Gud vill ena oss och manar oss till att be för varandra, uppmuntra varandra och älska varandra. Kyrkan måste be för sig själv. Vi måste helga oss. Det betyder att vi tillåter Gud att bränna bort det som inte behövs i våra liv. Det är inte bekvämt och det gör ont. Vårt kött är alltid i kamp med vår ande. Gud börjar alltid med Guds folk först innan Han kan nå de ofrälsta! Han börjar alltid med Israel först!

Vers 17 – Må prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: "Var är nu deras Gud?"

Svenska kristna hånas för sin tro och världen skrattar åt oss. Titta bara på alla kyrkor som debatterar emot varandra i pressen inför de okristna, alla olika samfund som hånas för sättet de lovsjunger Herren på och hur världen frågar: "var finns er Gud?". Så vi måste be att Gud återupprättar kyrkan i landet igen som den var tidigare. Låt oss komma tillsammans och be för landet, kyrkan och innevånarna.

Sedan kommer löftet från Gud vad Han ska göra när han återupprättar kyrkan:

Vers 18-19 – fylldes Herren av nitälskan till för sitt land, och Han förbarmade sig över sitt folk. Herren svarade och sade till sitt folk: Se, jag ska sända er säd och vin och olja, så att ni blir mätta. Och jag skall inte längre låta hednafolken förakta er.

Vers 20 – Jag ska driva fienden från norr långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster (Östersjön) och hans eftertrupp till havet i väster (Kattegatt). Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort.

Gud lovar att genom att Han reser upp ett mäktigt folk så kommer Han att genom dem driva bort fienden från norr (Satan).

Vers 21-23 – Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har Herren gjort. Frukta inte, ni djur på fältet, ty betesmarkerna i öknen grönskar, och träden bär sin frukt, fikonträden och vinstockarna ger sin rikedom. Fröjda er, ni Sions barn, var glada i Herren, er Gud, ty Han har givit er Läraren (Jesus) som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare.

Vi behöver inte vara modlösa och misströsta längre, utan vi kan glädjas åt det som ska komma!! Han kommer att skicka en väckelse som tidigare!! Men detta kommer att bli den sista innan Hans återkomst. Han har lovat att besöka oss igen! Om vi är lydiga!

Vers 24 – 27 – Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Jag skall ersätta er för alla de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. Ni skall äta och bli mätta, och ni skall lova Herrens, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall aldrig komma på skam. Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig mer komma på skam.

Gud lovar att om man följer Hans order så kommer vi att bli återupprättade på alla områden! Allt det som djävulen har stulit kommer vi att få tillbaka! Vi kommer att ha mer än vi orkar ta emot! Och vi kommer aldrig mer att skämmas, för Han kommer att hämta oss till sig.

Vers 28-32 – Och det skall ske därefter att jag ska utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar.

Gud säger att efter allt detta, så kommer Hans Ande att ta över! Detta förklarar hur vi inte kommer att kunna så igen (evangelisera till alla) innan Han kommer tillbaka. Han kommer att skicka sin Ande till att ta in den sista skörden. Folk kommer helt plötsligt bara att få syndanöd och omvända sig, vi kommer att få höra otroliga vittnesbörd och mirakel i Sverige som aldrig förr. Vi har varit för tröga att gå när Han har kallat oss. Tiden håller på att rinna ut. Ja, Han är förlåtande och ger oss en andra chans, men snart får vi inga mer chanser. Då kommer Han att komma tillbaka!

I Kapitel 3 läser vi vidare om hur Gud kallar till strid och vad Gud ska göra med dem som inte vill lyssna. Det talar också om hur enheten i kyrkan kommer att hela de ofrälsta i världen!!!

Vers 9 – Ropa ut detta bland hednafolken (i engelsk översättning NIV står det "nationerna"), kalla till helig strid. Väck upp hjältarna, låt alla krigsmän komma och rycka fram. Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Låt den svage säga: "Jag är stark."

Kalla till helig strid menas med andlig krigföring. Det finns ett krig i himlarymderna och vi måste ta upp våra vapen (Guds ord) för att kunna stå emot djävulens planer så att vi kan säga att "Jag är stark".

Vers 13 – Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor.

Tiden för Jesu återkomst är nära för skörden är snart mogen.

Vers 17 – Och ni skall förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt, och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.

Jerusalem brukar jämföras med Kristi brud, som är kyrkan, som är de kristna. Gud vill att vi ska vara heliga som Han är helig; avsatta för ett speciellt syfte. Men vi kommer endast att bli perfekta när vi kommer hem till himlen och då kommer djävulen aldrig mer kunna styra våra liv.

Vers 18 – Och det skall ske på den tiden att bergen skall drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda skall flöda av vatten. En källa skall utgå från Herrens hus och vattna Akaciedalen.

Det står att "en källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akaciedalen". Med detta menas att Gud kommer att genom hela denna process att ena kyrkan så att alla kan se kärleken i "Herrens hus" och det kommer att räcka mer än nog för dem som står utanför kyrkan (Akaciedalen). Härigenom kommer de se att "ni är mina lärjungar när ni älskar varandra".

Efterord

Jag ber att alla som läser detta tar in det i sin Ande, ber över det och prövar det. Mina egna ord och fraser kanske inte räcker till att perfekt återge det som Herren gett mig. Men jag ber ändå att Hans smörjelse ska vara över orden så att alla som läser det ska förstå och få en uppenbarelse i sina hjärtan.

Låt det regna i rätt tid och låt Hans ord få leva i Era hjärtan tills Han kommer igen och hämtar oss till sitt palats. "Vakna upp du som sover, och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa över dig." Efesierbrevet 5:14.

   Tillbaks till: www.tidenstecken.se