Profetiskt för det nya millenniet

Ett antal förebedjare och profeter möttes i World Prayer Center i Colorado Springs den 30 november 1999, för att söka Gud och höra vad han ville säga till världen. De som deltog var bland andra Chuck Pierce, Dutch Sheets, Mike & Cindy Jacobs, Mike Bickle, Barbara Wentroble, Jim och Michal Ann Goll, Tommy Tenney, Bart Pierce, Beth Alves, Harold Caballeros och Dr. C. Peter Wagner och hans fru Doris.

 • Många judar kommer att finna Jesus under det nya decenniet, och det kommer speciellt att påverka de ryska judarna runt omkring i världen. En del kommer att tala om en "folkets rörelse" bland dem. Förföljelser av judar i Ryssland kommer att öka under hösten 2000, och kristna bör be för att förhindra en ny Förintelse. Vi tror nämligen att detta är djävulens strategi för att påskynda en ny Förintelse, och att dessa böneutfall kommer att hjälpa till att öppna upp en dörr för dem att komma undan för de som känner sig kallade att fara, och ett skydd för dem som känner sig kallade att stanna (Jer. 15:15-16).
 • Det kommer att bli väckelse bland skolungdomar i USA. Många unga människor kommer att dras till kyrkorna som de gjorde under Jesusrörelsens tid. Kristna bör förbereda sig själva och inte döma ungdomarna efter deras sätt att te sig (hårfärg, piercningar eller tatueringar). Gud varnade oss att vi måste vara redo för att ta emot dem eller vi kan missa denna rörelsen från Gud. Det är Gud själv som kommer att förändra deras hjärtan, vi får inte låta falsk formalism stöta bort dem. Det finns också en ny Samuel-generation av unga barn som kommer att profetera och upprätta Herrens Ord till deras generation.
 • Guds rike kommer att bli utbrett genom apostolisk och profetisk tjänst och lägga en grund för kyrkan. Vi kommer att börja upptäcka apostoliska och profetiska auktoriteter i städer och nationer. En betydelsefull övergångsperiod kommer att äga rum i kyrkan under perioden från 2000 till 2003. Under denna perioden kommer speciellt de unga att komma in i väckelsen. Det är speciellt viktigt för den apostoliska ledarskapet att det har inrättats och fungerar i våra städer under oktober 2003 om vi ska få se de förvandlingar som Gud vill förlösa.
 • En ny tecken och under rörelse kommer vilken är påtagligt större än den som visade sig genom helandeevangelisterna i andra världskrigets efterkrigstid. Delar av denna rörelsens frukt kommer att vara helandecenter som kommer att byggas runt om i världen, ämnad åt bön för de sjuka och utkastandet av demoner (Luk. 10). Utpräglat för denna rörelsen kommer att vara uppresandet av de döda. Detta kommer att bryta kyrkans torrhet och sådan stor fruktbarhet kommer att resultera i att hela städer kommer att vända sig till Kristus och bli förvandlade. Denna rörelsen från Gud kommer att vara så kraftfull att kyrkan kommer att samlas på idrottsarenor för gudstjänster, både kyrkor regionalt så väl som några lokala kyrkor som kommer att växa stå stort att de kommer att fylla arenor för sina "celebration" gudstjänster. Detta kommer att växa fram ur vad en del kallar för "de heligas rörelse", i vilken ett stort antal av vanliga troende mobiliseras för att vinna de förlorade, kasta ut demoner och hela de sjuka. Den världsvida kyrkan kommer att vakna upp för sitt ansvar att nå ut och lyfta upp de fattiga och förtryckta som vi läser i Jesaja 58:7-12.
 • Det kommer att bli en stor rörelse genom Den Helige Ande bland kvinnor, som kommer att spela en betydelsefull roll i den kommande globala väckelsen.
 • En fräsch helighetsrörelse kommer att komma fram i kyrkan i Amerika. Om denna inte får penetrera hela strukturen i det amerikanska samhället, så kommer Gud än en gång att skaka denna nationens ekonomi som i den stora depressionen.
 • Den Helige Ande sätter en speciell betoning på det nordöstra området i USA för en ny väckelse. Det är Guds önskan för en mäktig rörelse genom Den Helige Ande att falla över Washington, DC och denna sanne väckelsen kommer att beröra vår regering.
 • Det globala ekonomiska system kommer att skaka. Nu är det tid att lära Guds ekonomiska principer, investera i Guds rike och inte i världens system. Mitt i dessa ekonomiska skakningar så kommer kyrkan att resa sig och åtnjuta ökat beskydd från Gud när vi vandrar i tro, i helighet och i renhet.
 • Gud kommer att skaka regeringar och ett antal statsöverhuvuden kommer att böja knä för Jesus och ställa sina nationer i Hans händer.
 • Euroasiens islamiska nationer kommer att forma en politisk och militär allians med sina nordliga grannar.
 • Det kommer att bli ett ökande antal allvarliga naturkatastrofer: orkaner, översvämningar, jordbävningar och andra katastrofer.


Källa: Cindy Jacobs http://www.generals.org   www.generals.org/word_main_1.htm

Bönekedjor i USA.


Sju goda år och Sju svåra år

"De sju vackra korna betyder sju år, de sju vackra axen betyder också sju år; drömmarna har en och samma betydelse. Och de sju magra och fula korna som steg upp efter dessa sju år, så också de sju tomma axen, de som var svedda av östanvinden. Sju hungerår skall nämligen komma. Detta menade jag, när jag sade till Farao: Vad Gud ämnar göra, det har han låtit Farao veta. Se, sju år skall komma med stor ymnighet över hela Egyptens land. Men efter dem skall sju hungerår inträffa, sådana att man skall glömma all den förra ymnigheten i Egyptens land, och hungersnöden skall förtära landet. Och man skall inte ha något minne av den förra ymnigheten i landet, för den hungersnöds skull som sedan kommer, ty den skall bli mycket svår." (1 Mos. 41:26-31)

Det var Josef i Egypten som tydde detta för Farao och det blev så. Också i vår tid så lever vi rent allmänt i en tid av goda år, innan de svåra åren kommer, den vedermöda som bland annat Matteus 24 så tydligt uttalar skall komma över världen och Antikrist som tar över världen.

År 1990 sa Herren till Colin Urquhart i England: Det kommer fem år av stadig tillväxt, och därefter fem år av fenomenal välsignelse." Så här (mars 2000) måste vi nog tillstå att denna profetia var riktig. 1990-talet blev ett ypperligt årtionde, inte minst för Storbritannien.

På Oslo Kristne Centers CampMeeting i juli 1999 predikade Åge Åleskjaer att det kommer sju feta år av skörd i församlingen. "Vi kommer att uppleva en härlig skördetid under de kommande åren. Märk att åren 2000-2007 kommer att vara speciella i detta sammanhang. Vi ska få se hedningarna komma in i fullt antal."

På Livets Ords nyårskonferens 1999 profeterade Ulf Ekman om att Sverige kommer att öppna sig andligt. "Inom tio år kommer det att finnas 100.000 personer i nya församlingar. Samtidigt kommer gamla församlingar att bli befruktade och se hur tusentals människor kommer till tro." Men även new-age kristendomen kommer att tillta och laglösheten kommer att vara den stora frestelsen. Bibelns historia, moral och förmaningar kommer att hånas, men Bibelns kraft kommer att fruktas. Det kommer en markant ökning av synliga tecken och under i församlingen, förutsade Ekman. Vidare så blir det ett tuffare andligt klimat inom EU under de närmaste åren, samtidigt kommer klara andliga genombrott i katolska länder som Italien, Spanien och Frankrike. Indien kommer att bli nästa stora väckelseland och Afghanistan kommer att öppnas. Varje onått land som varit slutet kommer att nås inom 5-10 år. Nu kommer sju år av stark ekonomisk tillväxt, som församlingen behöver för att du skall kunna göra dig skuldfri. Vi kommer också att få se en ny våg av unga skördearbetare. (Citaten av Ekman hämtade från Magazinet nr 1/000107.)


Bob Jones om år 2000:
Sedan ekonomin, militära konfrontationer och väderformationer inte var med i detta årets uppenbarelser, kan vi sluta oss till att Herren ger ytterligare år av förberedelser innan de stora händelserna som har profeterats inom dessa områden tar vid. Vi kan också dra slutsatsen att de generella mönstren grundlagda i tidigare år angående ekonomin och vädermönster kommer att fortsätta genom detta året. Fastän det kommer att bli skakningar i ekonomin, så var inte den stora skakningen uppenbarad för det kommande året.

The Shepherds Rod: http://www.bobjones.org/srod/SR%202000.htm

Oliver Lindberg om inträdet i 2000-talet: Vi går in i "bönesvarens tidsålder".
Herren säger: "Mitt folk, mitt folk, vi är nu inne i ett år, då jag, Herren, skall besvara edra böner med hast. Nu är vi inne i det år då mina barn ännu tydligare skall få leva i överflöd samt få se och uppleva att mitt Ord verkligen är sant. Jag kommer att visa min makt, säger Herren. Ja, förr än ni ber skall jag svara, säger Herren. Mitt rika förrådshus är fullt av tillgångar och måste tömmas innan jag kan sända min Son för att hämta den blodtvagna skaran. Bed och du skall få, sök och du skall finna och klappa på dörren så skall jag öppna för dig, säger Herren."

FTM-Missions Nyhetsbrev 000110: http://www.ftm-mission.org

Övrigt

Tillbaks till:  föregående sidan.