Uppfyllda profetior

Meningen med denna sidan är att lägga in en del profetior som redan har gått i uppfyllelse. Ämnet är stort och jag är medveten om att det jag här lägger in bara kan bli några få exempel på vad som har hänt.

En kristen profet vid namn Agabus levde i Jerusalem på apostlarnas tid. Han kom till Antiokia och förutsade en hundersnöd (Apg. 11:28), som kom under kejsar Klaudius' regeringstid (41-54 e.Kr.). Att det vid denna tiden rådde nödår och dyrtid i de olika delarna av det romerska riket omvittnas av historieskrivarna Tacitus, Josefus och Suetonius. Josefus berättar om en stor hungersnöd i Juda land under landshövdingen Tiberius Alexander (45-48 e. Kr.). I Cesarea förutsade Agabus genom en sumbolisk handling Paulus' fångenskap (Apg. 21:10). (Från Ill. Bibellexikon)

 

Tillbaks till: föregående sidan.