Malmen som blev krigsskepp och kanoner

Emanuel Minos berättar på en kassettinspelning, återgivet i Flammor nr 1/97. Minos frambar redan som liten pojke en märklig hälsning som kom att slå in. Minos berättar själv om detta:

Jag hade en upplevelse för många år sedan, 1936 eller 1937, som en liten pojke. Det var i en stad i Norge, dit vi kom och hade väckelsemöten. Det var en mycket stark andeutgjutelse som vilade över Norge från 1937 till 1940. Det var så oerhört att vi inte till fullo kunde förstå vad det var. Själar sökte Gud och folk samlades i skaror.

Jag har märkt att när sådana saker kommer över en nation, så är det ofta före något som skall ske. Det är precis som om Gud vaccinerar, som om Gud förbereder i första hand sitt folk för att de skall kunna nöta de tider som skall komma.

Vi står i en stad och vi avlägger våra enkla vittnesbörd om Herren Jesus och vi ser ett malmtåg som kommer ned. Vi står och ser på detta malmtåg. Jag var ju en liten pojke och vi hade mikrofon, det var ju något okänt på den tiden. På trettiotalet stod vi på torget och ropade ut budskapen utan mikrofoner. Så när mikrofonen kom var det en väldig sak, men vi hade mikrofon där.

Guds ande grep mitt hjärta med nöd. Jag var så liten att jag kunde inte kontrollera mina känslor, annars hade jag väl aldrig gjort det här. Så går jag bort till mikrofonen och ropar ut så här:

"Det där tåget som kommer ner där med malm, det kommer inom kort tid att förvandlas till krigsskepp som styr in i den här fjorden och spränger den här staden i många bitar."

Det var ett profetiskt budskap som Gud gav i anden där. Hade jag vetat vad jag sa, så hade jag väl aldrig sagt det. Men det var en journalist som fick reda på det här och han tog tag i det och smällde till med väldiga artiklar i tidningen så att det blev en hetsstämning emot oss i staden, så oerhörd att vi blev tvungna att lämna staden.

Så kommer 1940 och det fruktansvärda kriget kommer till Norge. Krigsskepp styr in i fjorden, gjort av den malm som kom ned och de riktar sina kanoner.

Det jag nu nämner, vill jag säga med det förbehåll som där finns. Jag har inte mött journalisten själv, men jag har mött några andra som mött honom. Men det berättas att det första hus som blev träffat av dessa projektiler och granater, det var journalistens hus. Han kryper ur sitt hus medan hans fru och hans barn ligger kvar i huset: döda.

Då skulle tårarna ha kommit på honom, på hans kinder, som ett litet barn och han skulle ha sagt så här: "Det stod en liten pojke på det här torget och varnade och ropade ut ett budskap och jag trodde att det var tokigheter. Nu ser jag att det var sanningens ord och jag skulle aldrig ha gjort vad jag gjorde."

Ni förstår att Gud kan tala genom en fattig enkel människa. Gud kan varna och när Gud varnar så är det inte för att skapa sensation, men för att frälsa människors hjärtan.''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Kan man våga sig på en gissning att staden som omtalas var Narvik och att malmen kom från Sverige?)

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan