Till senaste uppdateringen

Det kommande uttåget för judarna i Ryssland

Det har de senaste åren kommer en del profetiska varningar om att uttåget för de ryska judarna närmar sig. Och nu har även en precisering i tiden gjorts. Anledningen till uttåget är att en ny våg av antisemitism är på väg. Här följer några profetiska tilltal.

Ett profetiskt ord om Ryssland och de ryska judarna

Joel Chernoff, generalsekreterare för Messianska Judiska Alliansen i America (MJAA) fick den 11 februari 1996 ett profetiskt ord om att "Judarna i östra Europa och Ryssland har ungefär 3 till 4 år kvar innan de antingen blir utdrivna eller skrämda till att lämna Östeuropa och Ryssland. Över en miljon av dessa människor kommer att hamna i Israel."

Och han förklarar vidare "Eftersom Israels ledarskap inte vandrar i en profetisk ström, så kan de endast reagera på en kris när den väl är över dem. Utan hjälp kommer Israel inte att vara förberedda för denna plötsliga flod av nya immigranter. Detta kan endast resultera i en stor kris för både de nya immigranterna och för staten Israel själv. Utan förberedelser, så väntar trångmål och umbäranden, för miljoner av judar. Även i det bästa scenariot, så kommer det att ta många månader, kanske år, innan dessa miljoner judar kan i egentlig mening bli införlivande i samhället."

Om 18 månader…

Jim Goll är ledare för Ministry to the Nations i Antioch, TN, USA, och aktiv i förebedjarrörelsen. Han berättar att han tidigt på påskdagens morgon i april 1999 blev väckt av Herrens röst i sitt sovrum. Den Helige Ande sa: "Om 18 månader kommer jägarna att börja förlösas för att jaga ut de ryska judarna." Han blev uppskrämd över dessa ord. (18 månader från april 1999 blir oktober 2000.)

En månad senare medverkade Jim Goll vid Ken och Lois Gotts vårkonferens i Sunderland, England.Vid ett tillfälle där bad Cindy Jacobs över några människor. Cindy börja tala ut att det skulle komma ett uttåg av judar från hela Ryssland på flykt för sina liv och att de skulle komma över Nordsjön för att söka skydd. Cindy tillkännagav sedan att dörrarna kunde börja stängas i november 2000 och att förföljelse skulle börja och resultera i ett massuttåg. De hade tills då aldrig samtalat med varandra om dessa saker.

Jim Goll var sedan med vid sammankomsterna som "World Congress on Intercession" höll i Colorado Springs. Där på den första dagen, den 4:e december 1999, medverkade Peter Wagner som läste upp ett dokument som sammanställts av "Apolstolic Council of Prophetic Elders". Angående de ryska judarnas uttåg hade de kommit fram till följande: "Det kommer en stor skörd av judar som kommer att börja under detta årtiondet. Det här kommer speciellt att beröra de ryska judarna runt om i världen. Det kommer att bli vad några missionsforskare kallar en "folkrörelse" bland dem. Det kommer också en förföljelse av judarna i Ryssland som påtagligt kommer att öka under hösten 2000. Det här är så allvarligt att det behövs ett omedelbart gensvar i bön från kyrkan. Vi tror att det är djävulens strategi till att påskynda en ny förintelse, och att bön kommer att bli till hjälp för att öppna ett fönster till flykt för de som känner sig kallade att resa, och beskydd för de som är kallade till att stanna."

Steven Lightles vision

Den messiastroende juden Steven Lightle kom 1984 ut med en bok på svenska under namnet "Exodus …II - Det andra uttåget". Tidningen Dagen berättar 1983-02-23 om Steven Lightles upplevelser, efter det att den finska kvällstidningen Ilta-Sanomat en knapp vecka tidigare 1983-02-17 på sin förstasida som huvudnyhet uppmärksammat Lightles berättelser och upplevelser. Sin första vision om uttåget fick Lightle medan han 1974 bodde i Braunschweig i Västtyskland nära gränsen till Östtyskland.

"Jag såg en mängd ansikten, miljoner judar som samlades till en plats vid ryska gränsen. De kom från olika delar av Sovjet och började vandra på en farled, som Gud hade byggt. Bara de som Gud tillät kunde komma upp på den vägen. Vägen gick från Sovjet via Polen, genom de tyska städerna Berlin och Braunschweig till Holland och vidare med fartyg till Israel. Skaror av människor utmed farleden hjälpte alla dessa judar med mat, kläder och i förbön." När Steven Lightle sett denna syn började han fråga sig varför judarna skulle ta en sådan omväg till Israel. "Gud visade mig att den tyska nationen som förföljt judarna under andra världskriget nu skulle få en möjlighet att välsigna dem."

1980 gjorde han ett besök i Finland där han predikade på många ställen. Där fick han på nytt samma vision. Lightle berättar: Men den här gången drogs min uppmärksamhet till fler detaljer. Jag förstod framför allt att judarna i nordvästra delen av Ryssland inte förflyttade sig i riktning mot den stora huvudvägen i landet och sedan via Polen till Västeuropa. Dessa judar kommer att nå friheten via Finland. Och Herren sade: "I min nåd ska jag ge människorna här möjlighet att vara till välsignelse för mitt älskade folk."

Judarna ska alltså enligt dessa syner välla ut från Ryssland både till Polen, Finland och över Östersjön. Även Sverige kommer att få ta emot stora mängder judiska flyktingar. Jag hoppas vi som nation har beredskap för detta.

Tyskland välkomnar judiska invandrare - Kristna möter judar med kärlek: "Nu har vi en chans att välsigna dem."

 

En syn om hakkorset (svastikan)

Nita Johnson, USA, såg den 25 januari 1990 en syn om hakkorset och Sovjetunionen

Framför mig var det som en tredimensionell film. I synen så var "korset" svart medan bakgrunden var gul. Jag vet inte om färgerna symboliserade någonting. Jag såg hakkorset börja att röra sig tvärs över Sovjetunionen, på längden och bredden av landet. Och massorna trodde på de villfarelser som uttalades överallt dit det kom. Sedan började det att fara tvärs över Europa talande smicker och förvillelser och folkmassorna trodde och anslöt sig. (Det var en ängel som talade med mig genom synen och gav mig anvisningar, fastän jag såg honom aldrig.) Ängeln bad mig att förbanna villfarelserna över människorna och kalla dem till sanningen så att de kunde bli räddade från de smickrande planerna. Jag gjorde som han befallde mig. Han sa kungar, drottningar, statsöverhuvuden, religiösa ledare och ländernas folk kommer att tro dessa lögner.

Sedan försvann hakkorset och jag såg på huvudet av ett vilddjur, vad som verkade vara en korsning mellan ett lejon och en bagge. Fastän dess ansikte var långt som en bagge så hade den manen från ett hanlejon. Jag sade: "Vad är detta?" Ängeln svarade: "Det är anden bakom förvillelsen. Förbanna den med dessa förbannelser." Jag gjorde som jag blev instruerad. När hela detta scenario tonade bort så visste jag att denne man talade fred, välgång, mat, enighet och säkerhet. Men i själva verket kunde han inte erbjuda någonting av detta, inte ens till sina egna. Hakkorset stod för antisemitism. I kommande år kommer det inte att finnas en säker plats för en jude utanför Israel. Till slut kommer den enda säkra tillflyktsorten att vara Jesus Kristus.

Nordlandet i konfrontation med ett blomstrande Israel

Israel är ett modernt under i vår tid. Det står i Jesaja 35:1 om detta landet som på nytt skulle grönska: Öknen och ödemarken skall glädja sig, och hedmarken skall fröjdas och blomstra som en lilja. Så har skett under 1900-talet. Jesaja 27:6 talar om de frukter som landet skall ge: I tider som kommer skall Jakob skjuta rötter och Israel grönska och blomstra, jordkretsen skall de uppfylla med sin frukt. Vem av oss har inte ätit apelsiner och andra frukter från Israel!

Ett bibelord som talar starkt om utvandringen från Ryssland är Jeremia 23:7-8: Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: "Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land", utan "Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus' släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag har drivit dem bort." Och så skall de få bo i sitt land. Nordlandet från Israels läge blir Ryssland. T ex Syrien eller Turkiet passar inte in den beskrivningen, där finns inte många judar.

Jeremia nämner samma sak i kap 16:14-18 Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: "Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land", utan: "Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka han hade drivit dem bort." Ty jag skal föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. Och sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall jaga dem ned från alla berg och alla höjder och ut ur stenklyftorna. Ty mina ögon är riktade på alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte, och deras missgärning är inte fördold för mina ögon. Och först skall jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, för att de har orenat mitt land, i det att de har uppfyllt min arvedel med sina avskyvärda och skändliga avgudars döda kroppar. Av detta kan vi se att det var Herren som förskingrade judarna ut över världen på grund deras synder och på grund av att de förkastade Jesus (Matt 27:22-25). Det är också Herren som skall föra dem tillbaks till det land som är deras, det som Gud gav åt Israels fäder. Gud ser alltså längre tillbaks än till de trånga gränser som sattes upp och tilldelades judarna 1948. Nordlandet, som måste vara Ryssland, är det land som Herren speciellt pekar på när det gäller återvändandet till Israel. Först så kommer fiskare som ska fiska dem tillbaks. Det har skett de senaste 20 åren då bortåt 900.000 judar återvänt från forna Sovjetunionen. Ryskan är det näst största språket som talas i Israel i dag. Men det kommer en andra period när jägare ska jaga dem tillbaks, det handlar då inte längre om något frivilligt återvändande, utan att de blir tvingade till flykt och detta från alla möjliga orter och miljöer. Och denna jakt kommer även att börja ske i andra länder över världen, ja även från västvärlden, dit många ryska judar har emigrerat. Det står i Hosea 11:10-11 att Herren skall ryta som ett lejon, ja, han skall upphäva ett rytande, och hans barn skal då med bävan samlas västerifrån. Som fåglar skall de med bävan komma från Egypten och som duvor från Assurs land. Och sedan skall jag låta dem bo kvar i sina hus, säger Herren. De skall komma också från väst (och knappast bara från Egypten som inte har många judar och varifrån de lika gärna kan åka bil eller buss), vilket tyder på att något fruktansvärt gör att judarna bävande också återvänder från Amerika och västvärlden. Och de kommer vid denna tiden som fåglar och som duvor (med flyg).

Jesaja 43:5-7 talar om att de ska komma från hela världen. Frukta då inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från väster skall jag samla dig tillhopa. Jag skall säga till norden: "Ge hit", och till södern: "Undanhåll mig dem inte. För hit mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ända, var och som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, var och en som jag har danat och gjort." Herren talar milt till dem som kommer från öster och väster, men till de som kommer från norr så sker det genom en befallning.

Iaktta Israel!

Ett antal månader sedan frågade jag Herren vad som var å färde. Herren sa åt mig att iaktta Israel. Jag frågade honom för vad? Detta är vad han sa mig:

"Jag håller på att återupprätta mitt förbund med Israel. Dessa som tvivlade på profeternas ord kommer att bli förvånade över min kärleksfullhet till Davids hus, min tjänare. För den man som kommer att leda nationen av mitt folk kommer att vara från Davids hus och ätt. Iaktta och se hur mitt ord kommer att bli förhärligat i landet snart igen! För min Ande utgjuts genom landet igen. För tiden är nära då mitt folk Israel kommer att säga, 'välsignad är han som kommer i Herrens namn'. Tiden är nu, inte i morgon eller nästa vecka. Iaktta säger jag och var inte modfälld. Natten kommer, vem kan verka då? Se till att göra gott mot Israel även när det inte är riktigt lämpligt. Världens ledare kommer att överge mitt folk i en natt av skräck. Å, denna fruktans natt, vem kommer att bli oberörd av den dagen?

Hur jag längtar för att återvända till mitt folk, både jude och hedning, tiden är inte inne än, det finns en skörd av judar och hedningar. Iaktta och du ser att profeterna talade inte förgäves, men allt kommer att ske just så som det sagts i de gamla skrifterna. Mitt folk kommer att regera den stora staden igen och landet igen, inte dessa otroende!"

Gary L. Edwards,
End Time Prophetic Vision (1997)

En möjlig tändande gnista till antisemitismen

Vad skulle kunna orsaka denna turbulens under hösten 2000? En möjlighet är att något går helt snett med fredsförhandlingarna mellan Israel och PLO. Varken Hizb'Allah , Hamas eller Islamic Jihad har slutit någon fred med Israel. Dessutom har PLO flera gånger utlovat att de kommer den 13 september 2000 att utropa en självständig stat på allt sitt territorium (vilket han inte fick så stort stöd för i arabvärlden och i den övriga världen vid sin resa till ett antal länder). Och nästa dag ska alla palestinier som bor i sina flyktingläger marschera mot israeliska städer och byar. Den ledande PLO talesmannen Feisal Husseini säger: "Palestinierna kommer att vara förberedda på en konfrontation. Om israelerna hindrar marschen eller stänger av vägarna, så kommer palestinierna att stänga av vägarna till de judiska bosättningarna i de palestinska områdena, oavsett vad som händer." Vem som helst begriper att detta vore en katastrof för fredsförhandlingarna, att Israel kommer att ta till hårdhanskarna mot palestinierna och att det hela kan få följdverkningar även för judarna i Ryssland.

En annan möjlighet kan vara en statskupp eller/och ett attentat i Ryssland. Sådant och sådana försök har hänt tidigare...

Vitrysslands judar kan snart flygas till Israel

Jewish Agency i Vitryssland, berättar i maj månad 2000, att de har planer på att flyga hem hela den judiska befolkningen från Minsk och den vitryska landsbygden på grund av de extremt höga strålningsnivåerna i staden. De räknar med att 32.000 skulle ha rätt att immigrera enligt den israeliska lagen. Vitryssland har dock en judisk befolkning på 95.000, varav 45.000 bor i Minsk. Andra städer med tusentals judar är Bobruisk, Mogilev, Gomel och Vitebsk.

Arafat hotar med ensidig självständighetsförklaring

Yasser Arafat höll 000625 ett tal i Nablus inför 5.000 anhängare där han utlovade att det snart kan bli en palestinsk stat upprättad "Vi har ett fåtal veckor kvar, men de är de mest viktiga och kritiska, därför att i dess slut kommer vi att deklarera statsbildning." Arafat har tidigare satt 13 september som tidsgräns för detta. Israel har å sin sida indikerat att om Arafat deklarerar statsbildning ensidigt, så kommer Israel att annektera ett brett stycke av Västbanken. Andra datum som nu nämns när det inte blev 13 september är självständighetsdagen den 15 november när PLO:s Algerdeklaration år 1988 först proklamerade formandet av en palestinsk stat. Vid den tidpunkten är det också känt vem som blir ny president i USA samt hur det går i nyvalsfrågan för Barak. Ytterligare ett datum som nämns är 1 januari 2001 som är 35-årsdagen för den första terroristattacken av al-Fatah.

Rysland välkomnade 000911 det Palestinska ledarskapets beslut att skjuta på frihetsdeklarationen. Ryssland har tidigare varnat Yassir Arafat för att förklara Palestina en fri stat utan ett fredsavtal med Israel.

Judiska mål har angripits över hela världen

Krisen i Mellanöstern har orsakat attacker mot judiska byggnader och synagogor över hela världen. Kan profetiorna om antisemitismen i Ryssland komma att uppfyllas om krisen i mellanöstern fördjupas?

I Malmö utsattes det judiska gravkapellet för ett brandattentat genom en molotovcocktail. Den slockande av sig själv men huset blev rökskadat. Kapellets fönster hade krossats och 29 gravstenar vräkts omkull. Kvällen innan hade en stor demonstration gjorts mot det israeliska konsulatet. Klart antijudiska inslag har förekommit i de pro-palestinska demonstrationer som gjorts i Malmö.

I Frankrike har minst 3 synagogor eldhärjats och sammanlagt 20 synagogor har varit utsatta för diverse skadeverkan. Ett judiskt bageri skadades. En judisk skola i Paris var målet för flera brandbomber. Antisemitiska slagord har ökat på många ställen i Frankrike. I Dusseldorf har en synagoga skadats av en brandbomb. I Uzbekistan har en synagoga satts i brand. En rabbin i Chicago sköts till döds. En synagoga i New York eldhärjades. I Australien utsattes en judisk församling för flera brandbomber.

Enligt forskare från Simon Wiesenthal Center så har det under den första två veckors perioden (t o m den 16 oktober 2000) av höstens intifada i Israel förekommit mer än 200 anti-semitiska incidenter över hela världen. Speciellt många har skett i Europa och speciellt i Frankrike, antagligen på grund av dess stora muslimsk-arabiska befolkning. Dr. Avi Becker, chef för World Jewish Congress i Israel säger att det finns en fruktan för att den nuvarande nivån på antisemitismen ska påverka människors vilja att öppet identifiera sig som judar och att skriva in sina barn i judiska skolor. "Människor talar redan om fruktan för att gå omkring i USA och i Västeuropa och bära en kippa."

Oroande dröm angående Israel

I en dröm såg Fe Hester (böneledare från Filippinerna) den palestinske ledaren Yasir Arafat. Men istället för att bära sin vanliga arabiska klädedräkt så var han klädd i rött (som hon genast förstod representerade krig). I drömmen skrattade han också med en mycket "elakt" skratt. Bli därför inte förledda av medierna, bröder och systrar. Dessa incidenter i Israel är inte spontana utlopp för raseri mot "israeliska illdåd", vad som händer här är uttänkt och planerat för att provocera Israel och låta dem framträda som angripare.

(Mark & Fe Hester, 2000-10-10)

Färbättrade förhållanden i Ryssland

För tio år sedan var judar i det före detta Sovjetunionen rädda för att medge sin identitet. Idag känner de sig säkra nog för att forma en ny internationell organisation kallad World Congress of Russian Jewry. Israel och dess nya relation med de tidigare sovjetrepublikerrna har gjort en stor skillnad för judarna. Jerusalem Post - 07.03.2002

Tillbaks till: föregående sidan