De döda väntar - en syn om Kristi kyrka på jorden!

När jag tittade, kunde jag se ryggarna av en skara människor till vänster om mig. De tittade uppmärksamt i samma riktning bort från mig. Det var tydligt att de var upptagna i tillbedjan - en del med händerna lyftade, en del med böjda huvuden, de flesta sjöng. Jag såg mig själv försvinna in i skaran och dyka upp igen dragandes en död person i kragen. Jag drog personen längs gatan och lade honom på hans rygg med hans huvud mot trottoarkanten. Jag fortsatte att gå in och komma tillbaks med fler döda människor tills det var en lång rad av kroppar liggande sida vid sida längs trottoarkanten.

Plötsligt började jag gråta över dem därför att de var döda. Sedan gick jag fram framför dem, lyfte mina händer och talade till dem. Jag kunde inte höra vad som sades, men omdelbart satte de sig alla upp. Under de nästa minuterna började de var och en återhämta sig och resa sig upp i en stående ställning. Det tog lite längre tid för en del, men till slut hade de alla ställt sig upp.

Medan deras återhämtningsprocess fortskred försvann jag ännu en gång in i massan och började dra ut fler döda människor. När de från den första gruppen klarade av att stå och sedan gå, förenade de sig med mig i att dra fler och fler döda kroppar ut från hopen. Varje gång som området längs trottoarkanten var fullt, steg jag fram, lyfte mina armar och talade. Hela raden av döda kroppar fick liv och satte sig upp, banade sin väg till en stående position och slutligen började de hjälpa oss i vårt arbete.

Inom kort, började min syn fokuseras för att se omfattningen av den tillbedjande skaran som stod på min vänstra sida. Det var hundratusentals, kanske miljontals, samlade omkring ett cirkelrunt objekt i mitten. Det här objektet var välvt mot sitt centrum och snurrade mycket sakta runt, mycket liknande en karusell. Det utstrålade ett klart ljus som människorna tillbad. I centrum av objektet stod en strålande ängel med sina armar utsträckta för att ta emot folkmassans dyrkan. Människorna tillbad ängeln i ett oräkneligt antal stilar och traditioner, från högtidliga till livfulla. När jag tittade närmare, så öppnade den Helige Ande mina ögon så jag såg att ängeln var trots allt inte en ljusets ängel men en mörkrets ängel som framträdde som en ljusets ängel. Människorna tillbad denna mörkrets ängel, och visste inte att det var en falsk religions ande.

Sedan visade Fadern mig vad detta betydde:

Folkmassan var inte massan av någon sektisk religion. Hellre så var de huvuddelen av Jesu Kristi kyrka på jorden. De var aktivt involverade i sin egen metod av tillbedjan utan uppmärksamhet för källans ursprung. De höll på med sina kyrkoaffärer - en del energiskt, en del slött - men alla med någon nivå av förpliktelse. Det mesta av tillbedjan och kyrkoaktiviteter gjordes utifrån skuldmedvetenhet utan ett sant och förtroligt förhållande med den som ärades. De var religiöst förlorade.

Jag blev sänd in i skaran för att återvinna dessa som hade dött i mitten av tillbedjandet av den mörka ängeln. De var dessa som VISSTE att de var döda, inte dessa som trodde att deras religiösa aktiviteter fortfarande innehöll något liv. Detta är en bild av människorna som inte längre gör något hycklande föregivande av andlighet. De visste att det inte fanns något liv och de hade blivit desperata för ett återvändande till den Helige Andes inandning i deras förtorkade ben. Det är ett mysterium hur jag visste vilka som skulle dras ut ur skaran, ändå var det uppenbart att denna identifikation kom från den Helige Ande.

Handlingen att tala till de döda kropparna förde dem tillbaks till livet. Detta är en bild av Jesu missionsdeklaration när Han läser Jesaja 61 för dessa som samlats i templet: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." Lukas 4:18-19 Folkbibeln. När människorna blev tillräckligt hela för att kunna stå, så blev de omedelbart satta i arbete för att dra ut fler döda ur skaran och föra andra till ett helande.

En ande av falsk religion, det är trolldom, har bedragit stora delar av Kyrkan. Denna ande uppenbarar sig som en ljusets ängel, men dess sanna motivation är att binda tillbedjarna i mörker. Jag började att förstå att trolldomens ande manifesterade sig i Kyrkan som kontrollerande och religiösa andar, som använde sig av manipulation och falsk andlig myndighet. Välmenande ledare hade tagit kontroll av fåren i ett försök att hålla dem på rättfärdighetens stig. Dock, denna kontroll och manipulation är vad som håller Kyrkan maktlös som en armé och distanserar dem från Den med vilken ett intimt förhållande borde utvecklas. Det människogjorda religiösa systemet designat för att uppehålla fåren är det som har dränerat ut kraften och intimiteten i Kristi kropp.

Vår mission är kristallklar i den här visionen: att nå in i det organiserade religiösa systemet och ta ut från dessa de som blivit desperata för att förstå det livgivande Guds levande brödet trots slaveriet i deras doktriner och trots deras teologiska bildning. Skördearbetarna fann mirakulöst dessa som var döda och desperata, reste upp dem från de döda, och Skördens Herre sände dem in i skördefälten för att föra fram det sanna frälsningens ljus och helhet till massorna som i annat fall kommer att dö i deras vilseledande religiösa apati.

Tim Mather (maj 1994)

Tillbaks till: föregående sidan