Orkanen Katrina - Guds dom över USA?

Orkanen Katrina ödelade New Orleans 29 augusti 2005. New Orleans som grundades år 1718 av fransmän ligger i södra Lousiana vid östra flodbanken av Mississippifloden. Den ligger lågt, från 3,65 meter över havsytan till en nivå av 2 meter under havsytan. Staden har (hade) en av världens största hamnar och i USA hamnar den först när det gäller tonnagegenomströmningen. Den har milda vintrar (+ 13 grader i januari) och heta, fuktiga somrar (+ 28 grader i juli). Årlig nederbörd 1448 mm. Knappt en halv miljon bodde i statskärnan. Av dessa räknades 28 procent som fattiga (mer än dubbelt så högt som riksgenomsnittet). Drygt 67 procent svarta. Hög kriminalitet präglade staden. Och efter orkanen satte de kriminella gängen skräck i ett lamslaget New Orleans. Se artikel i Dagens Nyheter om detta.

Hur kunde Gud tillåta att en hel stad på detta sättet ödelades? En miljon blev hemlösa. Först bör väl påpekas att antalet dödsoffer blev ganska lågt i förhållande till andra svåra naturkatastrofer som inträffar, sett ur den synvinkeln så var det Guds nåd att det inte blev värre. Ur en annan synvinkel så kan Gud ha använt orkanen till att rena ondskan ut ur staden. Det menar pastor Bill Shanks i församlingen New Covenant Fellowship of New Orleans. Nu har vi en chans att starta om igen, menar han. Själva namnet Katrina betyder också "pure" (ren).

New Orleans är förutom att vara jazzens hemstad allmänt känt som en "syndens stad" med få rivaler. På arbetardagen i början september brukade anordnas en homosexuell fem dagars weekend som kallas "Southern Decadence Day" (125 000 deltagare år 2004) och som offentligt uppvisade sexualiteten i stort sett överallt i staden. Orkanen kom någon dag innan denna festen skulle börja.

Mardi Gras som börjar på fettisdagen är en lättklädd "nakendansfest" som hade passat bäst i de venusianska templen på romartiden. Alla former av perversioner förekommer i Mardi Gras och aktiviteterna omkring den. Voodoopräster syns också öppet i verksamhet i staden och den är voodoons huvudstad i USA. 36 procent av de boende inom New Orleans biskopsstift var medlemmar i Katolska kyrkan.

Satan är "härskaren över luftens välde" (Ef. 2:2). Han har därför möjlighet att påverka vindar. Men Gud kan också använda vinden till att låta domar gå fram. "Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs (Hes. 13:13).

Var Katrina-orkanen i första hand Guds dom över New Orleans för deras synder? Kanske ändå inte, New Orleans synder är inte annorlunda än någon annan storstads i USA. Trots allt, dödades inte så värst många om man ser på omfattningen av katastrofen. Dock var ödeläggelsen ett slag mot nationens hjärta, ett hjärta som räknar mer med sin ekonomi och teknologi än med människors behov och andliga liv.

Enligt Teresa Seputis som gick i bön omkring dessa frågorna så var detta en Guds dom som inte kunde undvikas, men inte en dom mot staden, men mot hela nationen som sådan. Dock främst mot kyrkan och hennes brist på omvändelse. Kyrkan har somnat och tillåtit djävulen att ta över många områden av nationen. Många har blivit ljumma, materiella och världsliga och så korrumperade av världsliga värderingar så att det kan vara svårt skilja troende från icke troende bara genom att se på hur de lever och uppför sig. Gud sa till henne att det behövs ödmjukhet och omvändelse och att de troende börjar leva för Honom och sätta Honom först i sina liv - i annat fall kommer större domar att komma.

Enligt Teresa var inte terroristattacken 11 september en dom från Gud, men att Guds beskydd togs bort som en varning och hon hörde då att USA utvärderades av Gud och kunde falla under dom efter denna urvärderingsperiod och att det är detta som nu har skett. Den serie orkaner som drabbade Florida under år 2004 var inte domar men naturliga resultat av Satans kontroll över området. När fienden äger ett territorium så uppfylls hans natur att "stjäla, slakta och förgöra" i det området.

Katrina är den första domen på USA. Det fanns ingen möjlighet att förhindra den eller stoppa den. Dock fanns tillräcklig varningstid för att evakuera staden men tack vare högmod och arrogans valde många att ignorera uppmaningarna till att lämna området. Och även efter katastrofen visade sig den syndfulla naturen sitt fula huvud genom laglöshet, plundring och våld som följde innan nationalgardet fanns på plats. Den härskande anden över USA är hedonistisk, stolt och rebellisk liksom självisk och det var vad vi såg i New Orleans i en mycket ful och extrem manifestation av den härskande anden som finns över vår nation, säger Teresa. Många är kontrollerade av detta till en viss grad eller på grund av att vara uppvuxna i detta värdesystemet. Därför måste vi göra en ny överlåtelse till Hans nåd och en ny förpliktelse att sätta Honom först och lyda Honom i alla saker, menar hon.

Vad som händer härefter beror på hur vi svarar på Gud, det påverkar vad som sedan händer i nationen. Dom kan undvikas om vi gensvarar på Hans tilltal, för Guds önskan är att Hans folk ödmjukar och omvänder sig till Honom i sina liv och ber för sin nation, säger Teresa.

Om "mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land." (2 Krön. 7:14)

- - - - - - - - - - - - -

N.O. pastors face pressures, await breakthroughs, leader says. BP News 051031.

Millions donated for SBC disaster relief providing ministry. BP News 051101.

Aftonbladet reser i ruinerna av New Orleans - två månader efter Katrina. "Inget går att rädda". Aftonbladet 051116.

Minst 3.200 offer för orkanen "Katrina" saknas alltjämt. DN 060119.

Back to: Gå till sidan om profetior.