Har Jesus anseende till personen?

För många år sedan hörde jag en berättelse som jag flera gånger påmints om och skulle vilja berätta för dig. Berättelsen handlar om en kvinna som var i intensiv bön. Plötsligt, medan hon bad, fick hon en syn. Hon såg tre kvinnor som låg på knä framför henne, de var också i bön. Hon såg Jesus och hur han nalkades dem. Han böjde sina knän vid en av kvinnorna och ägnade mycket tid till att trösta och hjälpa henne. När Jesus äntligen var övertygad om att hon blivit hjälpt och tröstad hade det gått en god stund.

Jesus vände sig så till nästa kvinna i raden, vilken Han inte ägnade tillnärmelsevis lika mycket tid till tröst. Han avslutade samtalet med att klappa henne på axeln och gav henne till slut en varm och kärleksfull blick. Jesus vände sig därefter till den tredje kvinnan. På henne lade Han bara sin hand, gav henne en varm och kärleksfull blick och gick sedan vidare utan att ägna henne någon mer tid.

Kvinnan som upplevt detta blev i sin ande upprörd och utbrast: "Jesus, du har verkligen anseende till person, vad orättfärdig, orättvis och nonchalant du varit. Du ägnade den första kvinnan hur mycket tid som helst, medan du bara gav den tredje kvinnan en varm och kärleksfull blick. Varför gav du ingen tid för den tredje kvinnan, och varför gav du den första i raden hur mycket tid som helst?"

Jesus dröjde inte med svaret: "Den första kvinnan tvivlade på min existens och förmåga att hjälpa. Hon kände mig knappt, därför ägnade jag henne så mycket tid. Hade jag ängnat lika mycket tid till den andra och tredje kvinnan hade de börjat fundera över om det var något som var fel i deras liv. Deras förhållande till mig är lika orubbligt som ett berg."

Vad kan vi lära oss denna berättelse? Jo, Jesus ger oss all den tid vi behöver när vi söker hans ansikte. Han vet exakt var vår trosnivå befinner sig. Jesus har inte anseende till person, därvid kan vi vara förvissade. Han vet också vem eller vad vi söker. Med andra ord, han vet allt om oss och han möter oss på vår trosnivå när vi söker honom.

(Oliver Lindberg i Nyhetsbrevet från FTM-Mission 2005-05-10.)

Tillbaks till: föregående sidan