Hög profetisk tid – Per Ivar Winnæss

Vi lever i en mycket spännande högst profetisk tid, där vi nästan dagligen kan följa med i nyheterna och läsa om en möjlig upptrappning till en ny storkonflikt i Mellanöstern. Denna konflikt kommer antagligen att dra med sig alla stormakter. Vi läser vidare om faran av spridning och mutation av fågelinfluensavirus till en pandemi, nya översvämningar i Europa och mäktiga och ödeläggande tornadon i USA. Vi ser att nyhetsrapporterna handlar om flera extrema naturkatastrofer och att det byggs upp en mer ostabil tid när det gäller den globala politiska världsbilden och maktbalansen.

Iran hotar Israel och USA
Irans president Mohammed Ahmadinejad har vid flera tillfällen kommit med starka hot mot Israel. Han säger bland annat att Israel inte har rätt till att existera och säger att han har som mål "att utradera Israel från jordens yta och att deras namn aldrig mer skall bli ihågkommet!" Iran har våren 2006 också proklamerat att de nu är en atommakt. (Kommentar: Vi vet att Iran har ett atomprogram som kan föra till att landet blir en atommakt.)

Vidare hör vi om att Iran har tränat upp 40.000 självmordsbombare som är redo att sättas in mot mål i väster. Den iranske presidenten döljer inte att han ser USA och västvärlden som Satan och önskar krossa den.

[Se även: Iran finner nya latinska vänner. Svenska Dagbladet 070117. Detta kan bli ett starkt hot mot USA. Latinamerika har fått ett antal starkt vänsterinriktade nationer som inte drar sig för att samarbeta med presidenten Mahmoud Ahmadinejad i Teheran. Deras gemensamma nämnare är missnöjet mot USA. Ahmadinejad besökte Hugo Chávez i Venezuela, Daniel Ortega i Nicaragua och Rafael Correa i Ecuador som installerades som president vid besöket. Där träffade han också Evo Morales, Bolivias socialistiske indianpresident. Alla fyra har sina skäl att välkomna Ahmadinejad och hans erbjudanden om ekonomiskt och politiskt samarbete. Chávez har gjort vapenköp i Ryssland, Kina och Iran. Till denna "vänsterkartellen" hör även Cuba.]

Demonstrationer och upplopp i Europa
Vi har också varit vittne till stora demonstrationer och upplopp i bland annat Frankrike. I kölvattnet på karikatyrteckningarna av Muhammed har vi sett väldiga protester mot bland annat Danmark och Norge,

Ryssland och Kina involverar sig
Våren 2006 blev det också känt att USA och Storbritannien har genomfört en teoretisk militärövning riktad mot Iran. Annars ser vi av nyhetsbilden att Ryssland och Kina står i en nära allians med Iran och andra muslimska nationer. (Kommentar: Än så länge en ekonomisk allians. Ryssland har sålt vapen till Iran nyligen för 8 miljarder kr och Iran är den största exportören av olja till Kina.)

De dränerar besluttaganden och resolutioner i FN som har till avsikt att förhindra att bland annat Iran blir en ny atommakt. Vidare ser vi att när USA och EU stoppar sina ekonomiska bidrag till Palestinas nya regering Hamas, därför att Hamas inte vill erkänna Israels rätt till att existera som nation innanför sina rättmässiga gränser, ja då kommer Ryssland upp och lovar palestinierna stora penningbidrag. (Kommentar: Tveksamt hur det gick med dessa löften.)

En högst profetisk tid?
Vad är det vi ser början på? Vilka nya allianser är det som reser sig och som kommer att påverka maktbalansen i världen i dag? Ser vi här en skiss av olika profetiska begivenheter som kommer att ske på löpande band? Kommer detta att återigen föra världen ut i en kris som vi aldrig har sett maken till och som kanske ska vara föregångare till att antikrist skall kunna träda fram på arenan. Han kommer att önskas välkommen för att världen har kommit in i ett kaos och har brist på starka ledare, som kan stå i de tider som vi nu är på väg in i, och då ska han mottas som frälsaren.   

Vaka och be
Jag tror detta är tiden där vi måste vaka och be. I Noa dagar levde de utan tanke på de profetiska tider som Noa förkunnade om och ignorerade hans varningar om kommande tider med lidanden och dom. Vi ser den profetiska bilden och vi känner att tiden närmar sig för den store förlossningens dag. Men är vi redo och lever vi beredda på att det kan komma nödtider, innan Jesus kommer för att hämta oss? Som Josef fick uttydningen på Faraos dröm och de förberedde sig under de goda åren före de magra åren, kanske vi behöver justera våra liv och förbereda oss på att möta vår Herre Jesus Kristus och vår Frälsare. Kanske är det i tider som dessa, som vi har fått nåd att söka Herren för inriktningar och strategier, för vad vi var och en skall göra för att stå rustade i tider som kommer?

En invitation
Jag vill återigen uppmuntra er att söka Herren och helga er i honom, medan det är idag. Det är en spännande, högst profetisk tid vi lever i, där jag upplever att Herren inbjuder oss till en djupare relation med honom. Vi måste också förbereda oss på kommande dagar med möjliga lidanden. Inte med fruktan och ängslan för dagar och tider som kommer, utan med blicken fäst på honom som är trons upphovsman och vår frigörare, Jesus Kristus.

"Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna" Amos 3:7. 

av Per Ivar Winnæss

Källa: www.brolendelam.no

Övarsatt av Sigrid Forslin
Kommentarer av Bertil Lundberg.

   Tillbaks till: www.tidenstecken.se