En sammanslutning mot Israel - Gog och Magog

Jerusalem Post skriver den 10 februari 2006 att Rysslands president Vladimir Putin önskar möta lederna för HAMAS för överläggningar. Detta borde få varje seriös granskare av profetior att spärra upp ögonen. Guds ord förutsäger nämligen att Ryssland skall leda ett angrepp mot Israel. I Hesekiel 38-39 finner vi den så kallade "Gogprofetian". Vid sidan av det återupprättade romarriket (EU), som till sist under ledning av Antikrist, skall få ett globalt herradöme, skall det i ändetiden också uppträda andra stora maktgrupper. Nämnda är "kungarna från Östern" (Upp 16:12) och Gogs rike i Magogs land norr om Israel, "från den yttersta Norden".

Den judiske historikern Josefus identifierar Magog som skyterna, och Gogs rike kan då knappast vara något annat än det nuvarande Ryssland, det som benämns Rosh i Hesekiels profetia. Profetian säger att när Israel i de sista dagarna, "vid tidens ände", är förda ut från de land dit judarna var utspridda och är samlade i sitt land, då skall en stor koalition göra ett krigståg mot Israel för att ödelägga och plundra det.

Hesekiel 38-39 är väl värd ett studium i dessa dagar. Profetian beskriver både en samling av folkslag norr om Israel i ett stort angrepp på Mellanöstern, samtidigt som det skall framstå ett europeiskt maktområde i Västeuropa som skall förenas i en federation och allians. Detta beskrivs i Hes 38:13 så: Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla dess unga lejon skall då utfråga dig: "Har du kommit för att ta rov, har du församlat dina skaror för att ta byte, för att föra bort silver och guld, för att ta boskap och gods, ja, för att ta stort rov?"

Det är intressant att se närmare på vem som är med i Gog alliansen. Låt oss börja med just Gog. Första gången nämnd i 1 Krön 5:4. Det är använt som en generell titel för en fiende till Guds folk. Gog kan betyda "stor" eller "den högste, överste". Detta är baserat på 4 Mos 24:7 där det berättas om Agag, som är synonymt med Gog. Det refererar till en person , beskriven som en prins, från landet Magog, som är den slutlige Antikrist. Så Gog är alltså anföraren. Här finns Magog, och här finns fursten över Rosh, Mesek och Tubal. Rosh (nämnt mer än 600 gånger i det hebreiska GT är ett adjektiv, "chef". Många menar att ordet "Rosh" är synonymt med Ryssland. Så har vi Mesek och Tubal. Två folkgrupper från de assyriska bergen, den ene blev kallad "mushki" och den andre "tubali". Detta är alltså folkgrupper från Mindre Asien, eller dagens Turkiet. Ser vi i vers 5 finner vi perser, nubier och puteer. Vilka är då dessa? Perser är ju det moderna Iran, nubier är i enskilda sammanhang översatt med Etiopien, men det är mer troligt att det betyder Sudan och puteer är Libyen. I samma profetia finner vi också "Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig." Gomer är det området i Armenien, som har blivit känt som Kappadocien. Togarmas är dagens östra Turkiet. Så nämns det att det är många fler med dessa som vill angripa Israel.

Så när Putin nu vill föra samtal med HAMAS finns det all grund för att väldigt noga följa detta. Det kan vara första inledningsrundan till de första försiktiga försöken för att samla ihop de som till sist skall gå emot Israel i ändens tid. Vi lever sannerligen i en spännande tid.

- Bjørn Olav Hansen, 10/2-06

Källa: www.frihet.no

Översättare: Sigrid Forslin.

Förklarande kommentar till detta av Tidens tecken: Gog är fursten över Rosh, Mesek och Tubal. Då måste också Mesek och Tubal vara i Ryssland. Den vanliga tolkningen är att Mesek står för Moskva och Tubal för Tobolsk. Gog kan inte heller vara Antikrist, eftersom Antikrist sannolikt har sitt centrum i det återupprättade romarriket och fursten Gog går under i detta kriget (Hes. 39:11). Antikrist går inte under förrän Jesus slår ner honom (Upp. 19:20).

www.tidenstecken.se