Har jordbävningarna ökat senaste åren?

Har de stora jordbävningarna ökat i antal senaste tiden? Nej, någon skillnad kan ännu inte ses på det området. En liten sammanställning från 1990 till och med 2004 visar nedanstående. Diagrammet visar antalet jordbävningar med minst magnituden 6,0.
År 1 = 1990, år 15 = 2004.
Statistiken har hämtats från U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program Website.


Jesus säger i Markus 13:8: Det ska bli jordbbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på "födslovåndorna".


Tillbaks till: föregående sidan