Profeter i dagens församling

I begynnelsen vandrade Gud med Adam och talade med Honom. Efter syndafallet förlorade den mänskliga rasen kontakt med Den Allsmäktige. De var inte längre i stånd att se eller höra sin Skapare. Gud måste kasta ut dem från lustgården, så de inte skulle äta av livets träd och leva evigt i sina synder.

Gud önskar att kommunicera individuellt med varje människa, men generellt har vi inte någon önskan om att ha gemenskap, och vi är inte nog känsliga på att höra Hans stämma. Profeter har varit aktiva i församlingen i decennier, mer än i 2000 år lång levnadstid. Efter församlingens avfall, upphörde de att bli godkända som detta, speciellt av den generation som de tjänstgjorde för. Jag tror att tiden har kommit, då Jesus Kristus har bestämt sig för att Hans sista dagars profeter åter skall bli erkända.

Hela den femfaldiga tjänsten måste bli återupprättad i församlingen, innan den kan vara färdig för Kristi återkomst (Apg.3:21). Profeterna är speciellt smorda till att känna vad som är nästa på Guds agenda, för återupprättelse. Så lyfter de sina stämmor som trumpeter för att varna, upplysa och ge församlingen del i sanningen, så att den kan bli återupprättad. Profeterna är ögonen i Kristi kropp, trumpeterna i Herrens här, som skall ge ett klart förhandsmeddelande för att tillkännage vad Överstebefälhavaren önskar.

Den profetiska tjänsten i församlingen är inte en gåva från den helige Ande, utan är insatt av Kristus själv. Profetens tjänst är formad och utrustad för en högre nivå i tjänsten än den helige Andes profetiska gåva. Den profetiska gåvan opererar bland de heliga och är en tjänst till vanlig uppbyggelse, uppmuntran, tröst och förmaning (1.Kor.12:10,14;3-4). Men profetens tjänst är auktoriserad och smord till att göra mycket mer.

Profeten har samma auktoritet till att tjänstgöra i församlingen med sin förkunnelse och profetiska budskap, som pastorn har med sin förkunnelse och pastorala rådgivning. Församlingens profeter fungerar i alla desamma tjänsterna som i Gamla Testamentet, och som i Nya Testamentet, där profeterna står direkt under Kristus. På detta sätt består deras profetior i ledning, instruktion, tillrättavisning, dom och uppenbarelse.

Källa:  www.brolendelam.no
 

Dr. Bill Hamon, hämtat från Profetisk Røst

Översatt av Sigrid Forslin.

www.tidenstecken.se