Profetiska tecken i London

Tidigt på morgonen den första juni år 2000 exploderade en bomb under Hammersmith bron i London. Det var en allvarlig incident som skapade trafikkaos då den skadade bron genast stängdes av. Att ingen människa skadades betecknas som anmärkningsvärt. Bron är en av största trafikvägarna genom London och beräknas bli stängd ett antal veckor med tillhörande trafikproblem.

Colin Dye profeterade den 11 oktober 1998 vid en "Grace for the City" samling på Wembley-arenan om bland annat denna händelsen: "Det kommer en större incident med anknytning till en bro med åtföljande trafikkatastrof. Och Gud säger: 'Denna stad trafikerar i synd och bron till Mig är bruten.'" Mötet hade anordnats som en profetisk kväll under vilken Colin Dye skulle tala över den vision om nåd och dom över London som Gud hade gett honom sju år tidigare. Omkring 5.000 människor var närvarande. Bön och omvändelse kunde lindra verkningarna av denna dom.

I profetian ingick också två andra tecken. "Eld kommer till denna stad. Den skall drabba hjärtat av de korrupta finansiella institutionerna. Gud kommer att sända den elden för att visa att Guds domseld har kommit." Det tredje tecknet är "en dom angående vattnet i den här staden. Den kommer att drabba vår vattenförsörjning och avloppssystem. Och Gud säger att syndens stank i denna staden har nått Hans näsborrar."

"Gud har ännu mer nåd över London, men tiden verkar börja rinna ut. Vi måste resa oss upp i bön och förbön, rena oss själva från stadens smuts och föra ut Guds goda nyheter till London", säger Colin Dye, som är föreståndare för pingstförsamlingen Kensington Temple i London.

Tillbaks till: föregående sidan.