Profetiskt budskap till EUROPA

                   ...i sammandrag av Claes-Göran Bergstrand i Carmel-nytt nr 1/99.

Följande är ett sammandrag av en profetia som Herren gav till John Mulinde angående Europas nationer. Pastor John Mulinde är ledare för World Trumpet Mission, som har sin bas i Kampala I Uganda. Han var med på All Nations Convocation i Jerusalem där han delgav denna profetiska syn:

Det jag delar här är bara en del av en större vision som Herren lät mig se med en enastående klarhet. En dag när vi bad för Västeuropa, fick jag se en syn i den Helige Ande. I denna syn såg jag en karta över Europa, och när jag tittade på den kom det ut från kartan en stor rökpelare. Det var en hög, tjock och mörk pelare av tung, svart rök som från en fabriksskorsten. Röken steg upp mycket sakta och började att stegvis breda ut sig. Från pelaren kom en tunn dimma och den började sprida ut sig nästan omärkligt, men på en kort tid hade den formats till en mörk hinna som täckte hela den europeiska kontinenten. Genom att dimman blev allt tjockare suddades markkonturerna ut och blev allt svårare att urskilja under dimman av svart rök.

Då plötsligt såg jag ett litet ljus som kom från de Brittiska öarna. Det växte snabbt som fingerliknande strålar av ljus och spreds ut i alla riktningar. Det ljus som strålade mot söder spred sig vidare och med längre strålar än de andra, och snart skar de över hela Mellaneuropa. För en kort stund försvann de in i det tjocka svarta molnet som reste sig och utbredde sig över resten av Europa, sen bröt de igenom och blev åter synliga genom röken. De spred sig vidare och gick rakt över Afrika och öster ut över Asien och Australien och väster ut över Nord- och Sydamerika. Därefter försvann synen lika plötsligt som den hade kommit och istället framträdde ett bibelord. Jesaja 60:1-5. (1. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. 2. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig. 3. Och folken ska vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig. 4. Lyft upp dina ögon och se dig omkring; alla komma församlade till dig; dina söner komma fjärran ifrån, och dina döttrar bäras fram på armen. 5. Då, vid den synen, skall du stråla av fröjd, och ditt hjärta skall bäva och vidga sig; ty havets rikedomar ska föras till dig, och folkens skatter ska falla dig till.) Senare när jag fortsatte att söka Herren om meningen med denna syn, talade Herrens Ande till mig. Han sa att synen representerade vad som nu händer i den andliga dimensionen över Europa.

Jag kan inte relatera ord för ord vad Herren sa, men följande är en summering av den uppenbarelse jag fick. "Ett tjockt mörker reser sig över den europeiska kontinenten just nu. Det kommer att växa i styrka och kommer snart att täcka hela kontinenten och även resten av världen. Det är ondskans utspel. Var helst det får full kontroll över ett land så kommer det att totalt vända människornas hjärtan bort från Gud. De kommer då att hata allt som har med Gud att göra, med rättfärdighet och allt vad godhet innebär. Normalt tänkande kommer att överges och man kommer att kalla gott för ont och ont för gott. De kommer att vilja ge utlopp för de djuriska passionerna i dem och de kommer att söka allt vildare uttryckssätt för att göra detta. De kommer att tycka om det onda och älska alla andra som också tycker om det onda."

I denna visionen förstod jag tydligt, att på grund av det som Herren talade till mig kommer många otroende att förgås utan Kristus, och många kristna som är svaga och stapplande kommer att förlora sin övertygelse och ge efter för det onda. Men kärlekens och barmhärtighetens Herre har en plan för väckelse som kommer att låta rättfärdigheten triumfera. Herrens Ande sa ytterligare till mig: "Ljuset som du såg är min kraft till förnyelse som snart kommer att bli förlöst över Europas länder och folk. Det kommer om mitt folk vill överlåta sig till att helhjärtat söka mitt ansikte. När det kommer blir det som en stark storm. Det kommer att vara en mäktig kraft mot mörkret och det beskyddar mitt folk från effekterna av mörkrets invasion. Överallt där ljuset bryter fram kommer mörkret att neutraliseras och bekämpas. Men om detta ska ske måste folket samarbeta med mig i bönen."

Senare sa Herren till mig: "Tala till mitt folk i England och citera Jesaja 60:1-3!"

Ja, jag förstod att Herren tydligt kallar England in i ett speciellt ansvar. Medan mörkret kommer snabbt över nationerna, och många förlorar sin orientering, kommer Gud att använda England för att föda fram någonting nytt.

Jag vill också kort nämna om Frankrike, att den nationen behöver mer förbön nu än någonsin. I maj 1997, strax innan jag besökte Frankrike, så mottog jag en ovanligt stark känsla i mitt hjärta. Jag var i bön för Frankrike och jag kände djupt i min ande att Gud sätter Frankrike i en situation, som man inte har upplevt på lång tid, att stå vid ett vägskäl. Han ger Frankrike en chans att ompröva sitt framtida öde.

Å ena sidan kommer detta mörker över Europa, å andra sidan låter Gud en väckelse svepa över Europa. Jag kände djupt i min ande att Gud ger en två-års period till Frankrike, under vilket det som görs är ett utsäde för framtiden.

Guds handlande i och genom Storbritannien

På 1960-talet hade Jean Darnell en stark vison, som gavs henne tre gånger av Herren. Hon såg ett Guds handlande i Storbritannien som hade tre distinkta faser:

Fas 1 - Ett uppvaknande i kyrkorna

Jean såg, från ett fågelperspektiv, en karta över de brittiska öarna med en dimma över dem. Hon såg sedan små knappnålsprickar av ljus bli synliga från Skottland till Land's End (yttersta spetsen på Cornwall i södra England). Det var eldar som brann. När hon sökte Herren om detta, sade han att denna första fas representerade "ett uppvaknande i kyrkorna". Varje knappnålsprick av ljus symboliserade en grupp av människor som är intensivt hungriga för nytestamentlig kristendom, som är mycket hungriga för den Helige Ande, och som skulle bli fyllda med kraft. I dessa grupper, skulle hela omfånget av Kristi kropp bli levande och samfundsbarriärerna skulle rasa ihop. Dessa grupper skulle också bli testade genom en period av väntande.

Denna fas kan sägas ha börjat med den karismatiska väckelsen och pågår fortfarande.

Fas 2 - Ett uppvaknande i landet

Jean såg ljus komma ner från himlen och träffa dessa knappnålsprickar av ljus, speciellt de ljusaste prickarna. Det var en slags explosion i var och en av dessa platser, och floder av eld flödade ut från dem ut på gatorna. När Jean sökte Herren om detta, sade han att detta symboliserade en besökelse av den Helige Ande i vilka kyrkorna skulle bli så fyllda med Hans eld att gatorna skulle bli berörda av Guds närvaro. Detta skulle hända över hela de brittiska öarna. Detta stora uppvaknande skulle bli ett exceptionellt vittnesbörd till de ofrälsta. Fas 2 kan därför kallas "ett uppvaknande i landet".

Fas 3 - Ett uppvaknande i kontinenten

Jean såg en del av elden gå ut från Storbritannien till Europa, tvärs över kanalen. Herren sa till henne att detta representerade en rörelse av den Helige Ande i Europa, och att detta skulle komma genom människor i Storbritannien som var begåvade kommunikatörer - människor som var speciellt utrustade på TV-området, radio och andra multi-media teknologier. Denna tredje fas kan därför kallas "ett uppvaknande i kontinenten".

Väckelsen kommer från Storbritannien

Stephen Strang berättar att han vid ett tillfälle besökte England och ett "Pray for Revival" -möte i Birmingham. Där var det en amerikan som kom upp på plattformen och berättade om en syn han hade haft i början på 1980-talet. Mannen vittnade om att vid ett tillfälle då han varit i bön så hade han fått se något som liknade glödande lava som gick ut från Storbritannien till Europa och som spred sig vidare bortöver till Australien, Indien och Burma. Han tolkade detta som att Den Helige Ande ville säga: "Britterna kommer". Han sade att han trodde denna kommande väckelse skulle bli "det mäktigaste uppvaknandet världen någon gång hade sett."

Herren bjuder på "brittiskt te"

Medan jag sov förra natten väckte Herren mig och sade: "Den här nationen (England) som var Fader till många nationer och erövraren av många nationer och ett världsrikets huvud skall nu bli tjänaren till många nationer."

Senare denna morgonen när jag var i bön fick jag en syn. Jag såg en slöja över Storbritannien. Och sedan såg jag Herrens hand nypa tag i mitten av slöjan och dra den av Storbritannien. Och jag tittade och jag såg en vacker, jättelik teservis i silver. Och Herren lät mig veta att Han hade längtat till att dra undan slöjan från Storbritannien och använda denna vackra teservis till att betjäna sin Ande till andra länder.

Och jag tittade igen och såg människor strömma samman mot Storbritannien med tekoppar i sina händer för att få Guds Andes "te". När Storbritannien serverade teet, så var det en del som drack det och andra hällde ut det över sig själva, men alla blev uppfriskade, helade och satta fria. Jag såg dem som tog emot det skrattande, gråtande och fallande under Guds närvaro. De blev befriade från slaveri. Sedan såg jag människor från andra länder som hade fått detta "teet", som efter att de blivit fyllda också fyllde sina koppar till brädden och varsamt tog det med sig till sina egna länder för att deras egna människor skulle få det. Och när de gjorde det bröt väckelse ut i deras egna länder.

(Karen Snyder 1998-09-06, en vecka före sin första resa till England)

Catherine Brown: En syn om Guds eld över Skottland

Cindy Jacobs: Prophecy about a great move of the Holy Spirit from Britain

Profetia i Kensington Temple i London år 1949: Det kommer en väckelse till denna kyrkan som kommer att spridas över hela London, över hela Storbritannien och över hela Europa. Den här väckelsen vill beröra alla sorters nationer, alla sorters nationaliteter och alla sorters etniska grupper.

Tillbaks till: föregående sidan