Två visioner om uppryckandet

Jude i Tel Aviv drömde om uppryckandet

Matthew Schwartz, en messiansk judisk ledare, tog med sig en turistgrupp till Israel därför att han hade en börda för att bedja. När han talade vid Cornerstone World Outreach Center i Springfield, MO., berättade han en häpnadsväckande upplevelse som hände medan hans grupp var i Tel Aviv.

Matthew och hans grupp marscherade genom Tel Avivs gator i en paradliknande form. De sjöng körer och uppmuntrade människor.

Medan de passerade en affär, kom en 72-årig man vid namn Moshe ut för att prata med dem. Han berättade denna häpnadsväckande berättelsen:

"Min fru och jag flyttade hit till Israel för många år sedan därför att vi ville vara här när Messias kommer. Vi väntar på Hans ankomst.

Jag har haft en återkommande dröm under de senaste tre månaderna, och den oroar mig, därför att jag fortsatt har den här drömmen om och om igen. Jag har varit till rabbinerna, jag har talat med fyra eller fem av dem, och ingen av dem kan tyda min dröm. Kan du hjälpa mig? Kan du förklara den för mig, och säga mig vad som menas?"

Pastor Lane, som var med i gruppen svarade honom: "Jag vet inte om jag kan det, men låt mig höra din dröm."

Han kallade på broder Matthew och fem eller sex till förenade sig med dem, för att lyssna på den gamle mannens dröm.

"Jag drömmer gång på gång att jag väcks upp från sömnen, i min säng, i mitten på natten. Jag drömmer att trumpeter ljuder och jag springer till ytterdörren och tittar ut, och tusentals av människor från nationen Israel far upp genom molnen och de bär vita dräkter och himlen delar sig och ängeln Gabriel står uppe i himlen och blåser i en trumpet. Och där finns en ryttare på en vit häst med en armé av tusentals bakom sig. Mannen på hästen är 'Övervinnaren'. Jag har haft denna drömmen omkring 20 gånger under de senaste 90 dagarna. Jag berättade för min fru: 'Jag ser en man på en vit häst.'"

Han hade aldrig läst Nya Testamentet. Men han var bekant med Gamla Testamentet och han visste att det finns två ärkeänglar. Han visste att en av dem är ängeln Gabriel.

Han sade: "Ingen förstår det. Jag har talat med min fru, rabbinerna och människor i affären, men ingen kan tyda den."

Broder Lane, Matthew och de andra öppnade Nya Testamentet och läste för honom från 1 Tessalonikerbrevet, kapitel 4:15-17: "Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren."

När den gamle mannen hörde detta utropade han upphetsat: "Detta är min dröm!"

När de hade förklarat för honom att Övervinnaren var Yeshua, hans Messias, började han att gråta. De frågade honom: "Vill du be att Jesus Kristus ska komma in i ditt liv?"

Han sade: "Ja." Och precis där på gatan…blev han född på nytt. Sedan bad de för honom och han blev döpt i den Helige Ande och talade i tungor…precis där på Diezengoff-gatan i Tel Aviv!

Shiitisk muslim drömde om uppryckandet av de kristna

Ali, en före detta shiitisk muslim från Iran, blev omskakad av en övernaturlig upplevelse. Han bodde på västkusten i USA. Ali upplevde en nattlig syn eller dröm, under det att Jesus talade till honom, och han har därefter blivit en andefylld troende.

Ett par månader senare upplevde Ali ännu en levande nattlig syn. Denna gången om uppryckandet före vedermödan, när Herren kommer att visa sig i molnen för att ta upp alla troende som väntar på Hans återkomst. Ali hade aldrig studerat trossatserna om Jesu andra tillkommelse. Han hade aldrig hört talas om uppryckandet, den snart stundande händelsen beskriven av aposteln Paulus i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-17:

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren."

Ali betraktade uppryckandet i den nattliga synen utan någon föregående teologisk kunskap av "uppryckandet" av de troende av Jesus upp i molnen. Ali hävdar även att Herren visade honom den stad där han skulle bo när uppryckandet inträffar. Hans muslimska farbror lämnades kvar i tårar, därför att farbrodern förstod plötsligt att allt som Ali hade delat om Jesus var sant och att vedermödans tid därför nu skulle börja.

Ali väntade utan att förstå hur allt skulle hända. Men två år senare fick han överraskande ett telefonsamtal från sin farbror, som bad honom att flytta till staden i mellanvästern som förekommit i drömmen. Ali sköter nu farbroderns butik och bor i staden där det var visat honom att han skulle bli uppryckt till himlen.

Ali tror att uppryckandet är omedelbart förestående, fastän han vill inte spekulera när. Han är bedrövad över att så få pastorer undervisar om uppryckandet och Jesu andra tillkommelse.

Alis berättelse är ytterligare ett "väckande rop" att Jesus kommer snart - men hur fascinerande att förkunnaren är en före detta shiitisk muslim och inte en amerikansk televisionsevangelist!

Källa: Boken The Jesus Visions. Signs and Wonders in the Muslim World av Christine Darg. Förlag: M.A.D.P. - TARSHISH Ltd., Israel. Utgiven 2005.

Denna intressanta bok finns nu av utgivaren utlagd på Internet.

    

Tillbaks till föregående sidan.