Guds under i Kina

På en två månader lång resa som ett av evangelist-teamen i Kina företog 1998 skedde det stora mirakler. I en av landsbyarna där de hade evangeliska möten kom det en kväll en kvinna på mötet. Hon hade aldrig hört evangeliet förr, men hon tog strax emot Jesus som sin frälsare. Efteråt berättade hon för evangelisterna om sitt stora problem. Hon hade haft fyra ofrivilliga aborter, och läkarna hade sagt till henne att hon aldrig skulle bli i stånd till att bära fram ett barn. Evangelisterna la händerna sina på henne och bad för henne, och Gud helade denna kvinnan så att hon nio månader senare födde ett sund och friskt barn. I loppet av resan bad evangelisterna för många som hade cancer. Totalt blev tio cancerdrabbade helade. I en av landsbyarna där de höll möten, tog en 70 år gammal kvinna, som hade varit blind de senaste 20 årena, emot Jesus som sin frälsare. Efteråt la evangelisterna händerna sina på henne och hon blev fullständigt helad och kunde se helt bra. En man hade varit lam i många år. Han blev buren av fyra vänner till ett av mötena som evangelistteamet höll. Denne mannen hörde evangeliet för första gången i sitt liv och tog glatt emot Herren som sin frälsare. Efteråt bad evangelisterna för honom, och han blev fullständigt helad och kunde gå hem utan hjälp. I en av byarna de besökte var det många sjuka människor. Teamet var därför tvunget bruka lång tid - ända till midnatt - för att be för alla dessa sjuka människorna som hade kommit till mötet. I loppet av kvällen blev över 30 människor med olika sjukdomar helade, och kunde ställa sig upp och vittna personligt om den kraft som finns i Jesu namn. I en annan by var det en kristen kvinna som hade blivit född på nytt för ca fyra år sedan. Hon hade i många år varit plågad av blödningar. Under ett av mötena föll hon medvetslös ner på golvet, helt färglös i ansiktet. En av ledarna för teamet tog emot ett budskap från Gud till denna kvinnan, men först måste han be för henne så att hon vaknade upp och kunde höra detta budskapet.

Efter att denna evangelisten hade bett för henne, slog han upp ögonen, och evangelisterna bad henne så att stå upp i Herrens namn och gå in i rummet vid sidan av och bekänna sitt livs hemliga synd för en kvinnlig evangelist. Denna kvinnan reste sig, och i rummet vid sidan om bekände hon sin synd - att hon varit otrogen för några få år sedan. Efteråt la evangelisterna sina hände på henne, och hon blev fullständigt helad och började att servera lunch till evangelisterna.

En dag blev evangelisten bedd om att besöka en landsby där det bodde en kvinna som hade varit lam i fyra år. De han gick in i huset hennes, blev en rad människor med in för att se hur de kristna helade sjuka. Evangelisten började med att förkunna evangeliet till alla dessa människorna, och många av dem tog emot Herren, bland d em också den 40-åriga lama kvinnan. Tvärt stoppade han och vänd mot huset ropade han med hög stämma: "Kvinna i huset, i Jesus från Nasarets namn, kom ut!" Folk började att höra ljud inifrån huset och några få sekunder senare kom kvinnan gående ut och resten av folket som var där föll på knä och tog emot Herren som sin frälsare.

I en landsby var det en 20 år gammal flicka som hade hög feber i många veckor. En dag dog hon, och i enlighet med kinesisk lag måste man vänta tre dagar innan man kan begrava liket av den döda. Den andra dagen efter hon hade dött, kom läkaren som hade haft ansvaret för henne på besök. Han undersökte henne och skrev ut dödsattesten och bad föräldrarna om att gravlägga henne. Men de sände bud på evangelisten och bad honom att komma och be för den döda flickan. Evangelisten kom tillsammans med fyra andra kristna - en man och tre kvinnor. De bad alla människor som var där - runt 70 stycken om att lämna huset och lät bara föräldrarna vara tillsammans med dem i rummet till den döda flickan.

Tillsammans började de att prisa och tillbe Herren, och efter en liten stund la de händerna på flickan, och hon vaknade upp fullständigt helad. Samma dag tog de mer än 70 människorna emot Herren som sin frälsare, och sex hela landsbyar i området tog emot Herren på grund av detta miraklet.

I detta härliga vittnesbördet från Kina har du läst om hur de kinesiska kristna är rika på kraft och nådegåvor. Detta vet de också att göra nytta av i evangeliseringen och själavinnartjänsten. Det kan säkert sägas om dem det samma som Paulus hälsade med i öppningen av sitt första brev till korintierna: 1 Kor. 1:5-6 "Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse."

"Därför saknar ni inte någon nådegåva", säger han. Likväl lägger Paulus till en viktig sak i nästkommande vers: "Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag." GUDS ORD är hjälpmedlet och "limmet" som Gud har gett oss för att verkligen befästa oss i sitt rike.

Guds kraft, nådegåvor och vittnesbördet om Jesus bär kineserna själva ut till sitt folk. Men vi må ge biblar ut till de nationella ledarna, så att de kan ge dem det som befäster deras själar: Guds Ord.

2 Tim. 3:16-17: "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."

(Björn Olav Thune, Sarons Dal information oktober 1998)

Vill du veta mer om Sarons Dal arbetet? Klicka på Troens Bevis 

Varför har man väckelse i Kina? (engelska).

Därför har Sverige ingen väckelse - reflektioner av Pastor Yun från Kina.

40 kristna ledare arresterade i Kina (engelska).

Mer än 10 kristna ledaea arresterade i Guangdon provinsen i Kina (engelska).

Tresjälv-rörelsen attackerar de evangeliska inom rörelsen (engelska).

Tresjälv-rörelsen straffar elever, lärare och pastorer som uppmuntrar tron på den evangeliska läran (engelska).

Kristna i Kina berättar om tortyr och förföljelser (engelska).

Liu Haitao, 19 år, dog på grund av polisens brutalitet (engelska).

Den religiösa förföljelsen förvärras i Kina - hundratals kyrkor förstörda av myndigheterna (engelska).

Evangelist Randy Clark in Northern China - The Gospel in China is simple: Jesus heals, saves and will set you free (engelska).

Anna Lindh om förföljelse av kristna i Kina.

Kinesiska kristna hålls dagligen i gisslan (engelska).

Kina avrättar fler människor än alla andra länder i världen tillsammans. Så har det varit under hela 1990-talet. I en kampanj i april 2001 avrättades minst 800 snabbdömda brottslingar. Enligt Amnesty fanns det år 1999 bekräftade avrättningar på 1263 personer och 2088 dödsdomar. Den verkliga siffran anses vara mycket högre, totalsiffran är i Kina en statshemlighet. Efter Kina kommer enligt Amnesty Iran 165, Saudiarabien 103 och USA 98. Till detta kommer alla som i många länder dödas på annat sätt eller som inte är officiella. Många av de dödsdömda i Kina visas upp inför stora folkskaror på torg och idrottsplatser innan de förs bort till avrättning i städernas utkanter. En person i Kina kan avrättas för att ha stulit bensin, sålt otjänlig föda, förskingrat, förfalskat sedlar, gjort sig skyldig till koppleri eller korruption. Och en rättegång kan gå snabbt. Polis och domstolar i provinsen Hunan påstår sig ha löst 3000 fall på två dagar.

Hindupräst helad i Nepal

Trons Värld nr 8/980424 berättar om en kampanj som hölls i staden Dhahran i östra Nepal med Anthony Greco från Kanada. 1962 kände man bara till 20 nepalesiska troende, idag finns 400 000. Nepal har 21 miljoner innevånare.

På eftermiddagarna hölls mirakelmöten. Första kvällen kom 4 000 personer. Strax efter det att mötet började påminde lokala myndighetspersoner Greco om att lagen som förbjuder omvändelser fortfarande inte var upphävd.

Greco inledde med: "En död gud har inget hjärta att älska dig med, inga öron att höra dina rop med, och inga händer att hjälpa dig med. Det finns ingen kraft i en avgud av sten. Men Jesus lever! Han hör dina böner, han helar dig från din sjukdom, han förlåter dig dina synder och han bevisar att han lever!"

Och Jesus gjorde många under. Jit Bahadro hade varit döv i nästan 40 år när han första kvällen blev helad. Narain hade gått på kryckor i 2 år efter en olycka med motorcykeln. Så många under skedde redan första kvällen att lokaltidningen skrev att vittnesbörden var falska. Men nästa kväll vittnade hinduprästen Deli Randa, om hur han hade fått tillbaka sin hörsel efter att ha varit döv under några år. Dagen därpå gick han till hindutemplet och predikade Jesus Kristus mitt i templet.

Sista eftermiddagen kom 12 000 personer. Poona Mayan blev helad efter att ha varit blind i 11 år och döv i 15 år. Ramish Pamtyar hade varit förlamad de senaste 20 åren. Lotsi Mayan hade varit puckelryggig och gått krokig i över 12 år. Nu hade pucklarna försvunnit och hon kunde gå upprätt. Apostlagärningarnas tid är inte förbi.

Trons Värld kan du besöka på http://www.crossnet.se/tronsvarld 

Ett barn restes upp efter dödligt fall i Bhutan

Tawie Dukpa, och hans familj i Paro, Bhutan tog emot Herren för flera år sedan. Då de levde i en liten byagemenskap, så fick alla kännedom om deras tro och började hata och förföljda dem. Då det inte fanns någon bibel på hans modersmål så var det svårt för honom att få kännedom om det som handlade om Gud. Men hans tro var stark och han fortsatte följa Sanningen.

En dag så föll hans 18 månaders gamla barn ner från andra våningen och slog sig medvetslöst, på gränsen till att dö av nedslaget. När grannarna hörde fallet, så samlades de och anklagade mamman för att vara ansvarig för olyckan på grund av hennes tro på Kristus. De började att klandra och håna henne. Så, modern tog upp sitt barn och gick in. Där började hon ropa ut till Herren och bad Gud om rättvisa. Hon talade om för Gud att byborna attackerade Hans namn och bad Gud att återupprätta livet i hennes barn för Hans namns skull. Herren svarade på hennes bön och barnet återfick sansen igen. När hon gick ut med barnet så var alla byborna förundrade! De såg den levande Gudens kraft och slutade med att förfölja familjen.

(The Sowers Ministry)

6-årig flickas tro räddade tuberkulossjuk pappa

En dag kom ett kristet team från en församling i Faridabad (Indien) till Samayapur, 15 km bort. Som vanligt predikade teamet evangeliet och frågade sedan om det fanns några sjuka människor som ville ha förbön. En sex år gammal flicka kom fram. När de frågade vad hennes sjukdom var, svarade hon att hon mådde bra. Så teamet frågade henne artigt varför hon hade kommit fram. Tårar kom då i hennes ögon, och hon berättade att hennes pappa hade varit sjuk i tbc i 8 månader. Och på grund av att han var en fabriksarbetare kunde han inte arbeta. Hon bad gruppen komma till hennes hem och be för honom att bli helad.

Teamet följde med flickan till en hydda, och mötte hennes döende pappa, vars namn var Gangaram. Han var 37 år och bodde tillsammans med fru och 3 barn. De kristna lade sina händer på honom och bad, och genast kände han sig mycket starkare. Gangaram och hans familj var förvånade åt detta, så teamet förklarade hur Jesus erbjuder fullständigt helande till kropp och själ.

När teamet återvände nästa vecka, gick de åter igen till Gangarams hus och fann att han blivit helt bra och hade återgått till arbetet igen, till förvåning för alla som kände honom. Han och hans familj, hade accepterat Jesus som sin Frälsare som ett resultat av miraklet, och kastat bort alla hinduistiska gudar och gudinnor. De får nu undervisning och växer snabbt i Herren.

(The Sowers Ministry)

Carl-Gustaf Severin i Armenien

Carl-Gustaf Severin berättar i Magazinet nr 36/981009 om sitt besök i Livets Ord församlingen i Jerevan i Armenien, i en blomstrande församling med ca 2000 medlemmar och en bibelskola med ca 350 elever.

"Mötena i Jerevan blev en verklig helandeexplosion. Jag predikade om mirakler och det hände i massor. Speciellt det sista mötet blev en oförglömlig upplevelse. Hallen var till bristningsgränsen full av människor och deras förväntan på Gud var enorm. I slutet av mötet kom de fram och berättade vad Gud hade gjort för dem. Den första berättade att hon nu kunde gå och dessutom böja armen som varit helt stel. Flera med döva öron berättade om sina helanden.

En kvinna som aldrig varit på ett möte i hela sitt liv blev frälst första dagen och en stor tumör på höften försvann. Dessutom blev de krokiga fingrarna uträtade i det sista mötet. Gråtande berättade hon hur hon försökte hålla tyst om sitt helande, men hur hon efter första mötet inte kunnat låta bli, utan började berätta för alla hon kände om sitt mirakel. Och nu var de alla med på mötet.

En liten pojke, 3 år gammal, fick uppleva hur det ena ögat som inte var fixerat nu kom rätt. Gissa om pappan var glad. Em liten flicka som inte kunnat tala fick tillbaka sitt tal och talar klockrent. Vi var till slut tvungna att bryta alla vittnesbörd efter ett tre timmar långt mirakelmöte på grund av att hallen skulle utrymmas.

Men kanske det starkaste ändå var när den lille pojken, som varit dövstum, kom fram och ropade 'halleluja' för första gången i sitt liv så att det ekade i salen. Ett vrål bröt ut i hela byggnaden. Gud hade gjort ännu ett under. Hundratals blev frälsta varje möte och det är nu med stor tillfredsställelse som vi återvänder hem till Sverige igen."
Carl-Gustaf har trivts på jobbet varje dag. Dagen 131206.

Varför gör inte Gud fler under i västvärlden?

Vittnesbörd av Ed Barrett om den inställning vi bör ha till Guds Ord för att vi ska få uppleva under:

Varför händer inte fler under i västvärlden? Jag är en federal polisman i Washington, DC. Jag har en sann berättelse att ge. För två år sedan reste jag till Indien med 13 andra kristna förkunnare från stora delar av USA. Vi var i Trivandrum, Keria första veckan, sedan åkte några av oss till Madras. Jag reste till en by norrut vid Bengaliska viken. Alla förkunnarna trodde på Matteus 4:23. Vi reste i tro på Guds Ord och vi undervisade, predikade och helade i namnet Jesus. I Matteus 10:1 såg jag att Jesus gav sina lärjungar kraft (auktoritet) till att kasta ut demoner, hela de sjuka, rena de som har lepra och väcka upp de döda. Jag tror dessa ord! Den första personen jag betjänade var blind. Så jag talade till den mannens ögon och sa: I Jesu Kristi Namn var helade. När jag såg den mannen fem dagar senare så var båda ögonen perfekt helade. Idag är han en kristen tjänare. Han blev lärd till att tro på Guds Ord och lydde vad Guds Ord säger att det gör. Han trodde dessa ord. Nu gör han vad Ordet säger att det gör. Gå och predika att Guds rike är här. Gå och hela. Gör allt i Jesu Kristi Namn. Jag såg tusenden bli helade. Händer blev ögonblickligen tillrättalagda. I Jesu Kristi Namn. Jag bad för denna spädbarnspojke som hade feber och höll på att dö. Jag hade ingen tolk. Så jag undrade hur jag skulle kommunicera med babyns mor. Jag är en andefylld kristen som bär vapenrustningen. Ef. 6:10-18. Genom min ande, kom ett kunskapens ord (1 Kor. 12). Jag leddes till att be i tungor för detta barn. Jag visste att i den andliga världen änglar och demoner förstod mitt andliga språk. Sedan gjord jag anspråk på att det skulle ske i Jesu Kristi Namn. Jag visste också att i den andliga världen förstod man engelska. Så jag började be i anden. Sedan fick jag ett ord (rhema). Jag såg en ande kallad svaghet i detta lilla barnet. På engelska band jag upp den och kastade ut den i Jesu Kristi Namn (Mark. 16:7). Den unga pojken började nysa och så gjorde även flera hinduer som stod bakom denna mor och barn! Denna incident startade en rad av människor som alla blev helade i Jesu Kristi Namn. Jag var bara ett redskap som Jesus kunde använda för att göra tecken, mirakler och under genom. Jesus har inget anseende till personen, om du tror hans ord och lyder att det ska ske enligt Hans vilja. Så du behöver endast tro Guds Ord och lyda så vill han göra resten. Och, ja, synd håller oss från gemenskapen med vår himmelske Fader och till att åberopa alla välsignelser som Han har gett oss. Jesu blod har renat våra själar från syndens konsekvenser (1 Joh. 1:7-9). Rom. 8:9-10 säger att vi är födda av Kristi Ande och Guds Ande. När vi syndar måste vi bara bekänna vår synd och naturligtvis sluta med den (det är omvändelse).  

Död uppväckt i Indien

Samuel Nayak var på predikoresa till byn Nuagon i Phulbanidistriktet i Orissa i Indien. Efter detta fortsatte han till en annan by. "Där fick han budet att en kvinna i Nuagon hade dött. Fem timmar efter hennes död kom han till byn, just som de var redo att bränna kvinnans lik. Samuel Nayak sa åt folket att vara tysta och så bad han för kvinnan. Omedelbart reste hon på sig och var helad. Det ledde till att många blev frälsta och döpta i den byn.

(Citatet från Trons Värld nr 13/960705)

Trons Värld kan du besöka på http://www.crossnet.se/tronsvarld 

Död uppväckt i Nigeria

Under ett möte med pastor William F. Kumuyi, som startat Deeper Life Ministries ed 650.000 medlemmar i Nigeria, uppmanade han deltagarna att hålla upp sina näsdukar. Han bad för dem och sa åt dem att ta med sig dem som bönedukar till sjuka släktingar eller vänner. I mötet fanns också en muslimsk byhövding. Han hade inte någon vän eller släkting som var sjuk, men höll upp sin näsduk i alla fall.

Några dagar senare kom ett ungt par i hans hemby och berättade att deras dotter hade dött. De var otröstliga. Han följde med dem hem, lade näsduken på flickans kropp och talade ut att hon var helad i Jesu namn. Efter några ögonblick började flickan röra på sig och kom tillbaka till livet.

Äldsterådet i byn sammankallades och bestämde att folket i byn, även om de varit muslimer i generationer, nu skulle gå över till kristendomen.

(Trons Värld nr 12/980619)

Trons Värld kan du besöka på http://www.crossnet.se/tronsvarld 

Död uppväckt genom förbön i Etiopien

Jag (namnet utelämnat i rapporten från Etiopeien) drog till ett sjukhus i Atad för att vittna om Jesus och för att se om jag kunde be för någon. Då jag kom dit, såg jag en kvinna ligga död på en bår med flera sörjande familjemedlemmar runt henne. Jag gick bort till dem och tänkte att jag kanske kunde trösta dem. Då fick jag veta att dottern hade varit sjuk en längre tid och just hade gått bort. Jag hjälpte familjen med att göra begravningen i stånd, men ville så gärna göra ändå mer. Jag började att be. Då jag gjorde det, kände jag handen min röra sig över den döda kvinnans mage medan jag sa högt: Jag är uppståndelsen och livet. Var och en som tror på mig, skall leva även om de är döda!

Jag upprepade denna bönen igen och igen. Familjen blev efter hand synligen irriterade och till och med arga, men en av släktingarna som var med var kristen. Han kände att det var nånting speciellt som var i färd att ske, och bad de andra lämna rummet en stund. Den unge kristne, som jag inte kände, blev med mig i bönen. Då kom det nånting, precis som eld som gick genom kroppen min och ut genom händerna. Plötsligt öppnade kvinnan ögonen och satte sig upp. Släktingarna kom springande in, och ropade högt av glädje, och jag fick anledning till att berätta evangeliet för dem. Nästa dag blev kvinnan utskriven från sjukhuset, då läkarna inte fann något fel med henne. Hon bad sin unga, kristna släkting undervisa familjen henne om hur de kunde följa Jesus.

(Mot Målet nr 3/98)

Reinhard Bonnke berättar om det märkligaste helandeunder han varit med om

Reihard Bonnke har under de senaste 12 åren sett 16 miljoner människor gensvara på inbjudan till frälsning. I ett möte i den krigshärjade staden Monrovia i Liberia fick han i december 1998 se ett under han aldrig sett förut.

Bonnke berättar: En kvinna vid namn Margreth Mulbah hade varit blind, döv, stum och förkrympt i åtta år. Hon var som en lealös grönsak. Herren ledde mig att bryta all häxkraft och alla förbannelser i Jesu namn. Då flög hon upp i luften och när hon landade var hon fullständigt helad. Hon kunde se, höra, tala och gå perfekt. Aldrig tidigare har jag sett ett så allvarligt fall av sjukdom bli så snabbt och underbart helat.

(Trons Värld nr 11/990611)

Trons Värld kan du besöka på http://www.crossnet.se/tronsvarld 

Räddades från att begå självmord

Emmanuel Rodriguez-Perez är för närvarande pastor i den Messianska församlingen i Paris (en judekristen församling). Vid sitt besök på Israelkonferensen på Liljeholmens Folkhögskola, anordnad av Israels Vänner, berättade han om sin väg till Messiastron. Hans familj kom från Algeriet, där hans far blev dödad i kirget. Hans mor blev medlem i Messianska församlingen i Paris. Emmanuel däremot kom på villovägar i ungdomen och började använda droger och hamnade i ett associalt liv. En dag stod han färdig att kasta sig framför tunnelbanetåget. En hand grep honom. Han trodde det var en människas hand och tänkte slå till denne. Men det var en ängel som räddade honom. Han kom tillbaka till tron på Messias och efter utbildning vid en predikantskola i Schweiz blev han sedan pastor för en församling i Paris på ca 400 medlemmar.

(Israels Vän nr 4/99).

Cancer underlagd auktoriteten i Jesu namn

Min cancer hade i sitt slutskede spridit sig in i lymfkörtlarna. Doktorerna sa inte det jag ville höra från dem. Så jag bytte doktor flera gånger. Doktor nr 7, efter det att han hade läst anteckningarna från de föregående doktorerna, så kom han in i rummet och stampade sin fot och skrek: "Det är bäst att du accepterar din cancer." Jag svarade: "Det är inte min cancer, och jag accepterar den inte!" Det gjorde honom verkligen galen. Han sände mig till psykolog. Jag vägrade cellbehandling och strålning. En dag medan jag höll på att köra till doktorn, ropade jag ut till Herren och Han talade om för mig hur jag skulle be. Han sa: "Förbanna cancercellerna och befall dem att dö i Mitt Namn." Jag gjorde det och har varit helad från cancer nu i 12 år. Doktorerna frågar mig fortfarande hur jag ännu kan leva och säger "Vad, ingen cellbehandling eller strålning? Hur kan detta gå till?" Och jag säger bara: "Gud!" Detta är ett verkligt vittnesbörd och jag har mina medicinska journaler för att bevisa det.
/Betty Mitchell
"…och genom Hans (Jesus) sår, blev vi helade." Jesaja 53:5

Oljeundret

Vår oljetank blev tom och vi var utan pengar. Väderrapporten för Minnesota visade att det skulle bli minus 20 grader. Jag tänkte på mina förutsättningar: Jag skulle kunna tigga från folk eller från min kyrka, men jag kunde inte. Jag bad: "Gud vi är helt beroende av din nåd. Kanske du kan göra så att det inte blir så kallt eller du kan ge oss en oöm hud för att hjälpa oss igenom detta. Min hjälp är i Dig Jesus." Jag bäddade ner barnen i deras sovsäckar. Omkring kl 2 på natten vaknade jag av att eldstadens fläkt gick. Jag stängde av den, men den fortsatte att gå. Jag placerade min hand över öppningen och kände varm luft. Jag kollade oljemätaren. Den visade på att det var tomt. Jag slog på tanken. Den lät tom. Fläkten fortsatte att gå (utan bränsle) fram till fredagen, när vi hade fått pengar till att köpa olja igen.
/Alice
Fil. 4:19, I Kon. 17:9-16 och Heb. 13:8.

Guds beskydd från att bli skjuten

"Jag är ensamstående förälder till en son som är nitton år. Förra natten ville han gå till ett party. Jag lät honom gå, men jag gjorde så genom att be att Jesus skulle skydda honom med Hans blod och svepa in honom i Hans kärleksfulla armar. Min son väckte mig vid ettiden och lät mig veta att han var hemma. På morgonen berätta han för mig att medan han dansade så hade han känslan av att han måste fara hem. Han lämnade och mötte flera polisbilar under vägen hem. Senare tog en vän kontakt med honom och berättade att någon hade kommit in i partyt och börjat skjuta på allihopa. Den unge mannen som min son stod tillsammans med var den förste som blev skjuten (flera gånger) och sedan fortsatte revolvermannen att skjuta på andra. Jag vill bara att världen ska veta att Gud hör bön." /Sally

Gud gör vad människor inte kan göra

"1986 spräckte jag två kotor i min rygg. Efter månader av smärtor gjordes ett kirurgiskt ingrepp där man tog en benbit från min högra höft för sammansmältning med ryggkotorna. Jag var sängliggande i fyra månader och smärtorna fortsatte. Efter fem år av smärtor gjordes en ny operation. Den här gången så gick de genom min buk och alla mina organ lades på bordet och de använde ett ben från ett kadaver och titaniumskruvar. Smärtan fortsatte. Jag tog metadon och morfin. Doktorerna kunde inte göra någonting mer. Efter att ha varit borta från kyrkan i åratal, så gick jag för att hör Delores Winder berätta sin historia om hennes helande. Hon bad för mig, bad att få min käpp och sa åt mig att stå upp och gå. Efter 13 år så kunde jag gå utan smärta och Kristus har fyllt mig med sin glädje." /Steve Bramham, 52 år
"Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom…" Jakob 5:15.

Pengar regnade från himlen

Jag älskar min Herre Jesus Kristus. Mina föräldrar var starka hinduer som tillbad avgudarna som tillbetts i generationer i Indien. Min mor tog emot Jesus som sin Herre och Frälsare, men på grund av det blev hon utsparkad från sitt hus. Hon och min far lämnade allt de ägde och kom till en okänd stad och började där arbeta för sitt livsuppehälle med ett magert jobb.

Även om de förlorade alla sina ägodelar så lämnade de inte den största Skatten som de funnit i Jesus. Han var mer dyrbar än alla skatterna i hela denna världen. Alla hennes bröder och systrar och anhöriga skrattade åt dem. De förföljde dem även mycket. De förlorade alla pengar men de förlorade inte glädjen de funnit i Jesus. De var villiga att förlora även sina liv för Jesus därför att Han offrat sitt liv för dem.

Ingen förstod dem. Men de fostrade upp oss alla, 6 av oss, jag själv var den yngste men inte den ringaste på grund av vår Herre Jesu Kristi nåd. Tid och utrymme räcker inte för att berätta om alla mirakler som tog plats varje dag. Men en dag höll vi på att dö av svält. Mina bröder bad allihopa. Då kom från ingenstans en stor vind som nästan blåste bort toppen på huset som var gjort av blad. Plötsligt föll många hundra-rupies sedlar ner över huvudena av mina bröder på den plats där de satt och bad.

För att göra historien kort, nu har Gud välsignat oss alla med bra jobb och familjer, stora hus och vi har inte haft någon brist en enda dag. Stor är Hans trofasthet! Själv har jag överlåtit mig till heltidstjänst för Herren. Min omvändelse och det sätt som Herren plockade bort mig från droger och ett ogudaktigt liv och förberedde mig för tjänst är ett underbart vittnesbörd. Nu är jag i tjänst sedan mer än 12 år. /Joshua Paul

Kristen rap blev en vändpunkt

Som en tonåring levde jag ett liv i mörker. Trots min hjärtlöshet, ignorans, kriminella beteende fann jag frälsning. Jag växte upp i en miljö där jag idoliserade det våldsamma livet. Jag var inte en gangster, jag var en medelklasskille utan en Pappa. Jag försökte imitera gangsterfasonerna på det sätt som jag sett dem genom TV och musik. Faktiskt, jag försökte att göra gott och försökte även att gå i kyrkan med en av mina vänner från skolan. Men jag fann mig själv gå i kyrkan på söndag och Herren vet vad jag gjorde på måndag.

Efter 15 år av att ha varit förlorad så blev det en vändning när jag en kväll gick på en talangshow med en av mina bästa vänner. Vi brukade rappa och vi hade en rap som talade om våra problem med polisen och all vår lyrik misskrediterade snutarna. Det hela var coolt då, och sedan så var det en pastor som inte var äldre än 21 som framträdde med en gospelrap. Nu så trodde jag aldrig att en gospelrap kunde vara cool, men det här var något av det fränaste jag någonsin hade hört… och det lyfte upp namnet Jesus Kristus. Men det rappades för mig på ett språk som jag kunde förstå. Jag kontaktade honom efter showen därför att jag ville knyta kontakt och göra musik med honom. Naturligtvis så var den enda saken jag hade i sinnet vid den tiden pengar. Istället så gav han mig sitt telefonnummer för bibelstudier. Jag sa åt honom att jag skulle kontakta honom men istället for jag på ett party nästa kväll. Vi drack, rappade och det såg ut som jag hade kontroll på allting. På gatan blev jag sedan överfallen av ett mexikanskt gäng på omkring 10-15 personer. Det kändes inte som det var så farligt för jag var full och kan komma ihåg det mesta. Någon hjälpte mig upp från gatan och han fick blod över sig och han hjälpte mig in i en väns bil. Jag hade tilltyglats så mycket att du kunde inte känna igen mig. Snutarna dök upp efter att vi hade farit, så vi kom därifrån just i tid. Jag skulle arbeta nästa morgonen på ett nytt jobb, MacDonalds. Så du kan föreställa dig hur kul det var att starta upp. Och det som var än värre var människor som jag kände som kom in, tala om pinsamt. Senare den veckan förlorade jag jobbet därför att jag rörde mig inte nog snabbt. Kan du gissa varför? Så, mitt liv var misslyckat. Det såg ut som jag hade spillt syra över hela mitt ansikte, jag hade nu fiender och på toppen av detta förlorade jag mitt jobb. Djävulen började verkligen tala till mig och skrämma mig. Några få dagar senare kom jag ihåg att jag hade fortfarande kvar numret jag fått av pastorn. Jag räknade ut att jag hade ingenting att förlora på att kontakta honom. Det visade sig att de den kvällen hade bibelstudium så de plockade upp mig. Det var hembibelstudier och Guds ord var nedmonterat på ett sätt så jag kunde förstå det. Jag fortsatte att besöka studierna två gånger i veckan och jag gav mitt liv till HERREN vid ett tillfälle. Kort efter detta blev jag döpt. Jag var ny! Som ett litet barn på ett sätt. Jag hade blivit född på nytt. Jag kan inte beskriva den känslan för dig. Men när du går genom den förvandligen så är det inget tvivel på att Gud är verklig och jag visste att han ville göra ett verk med mig och använda mig. Så jag gjorde exakt vad Jesus sa. Jag hade börjat förneka mig själv och följa honom. Jag kastade bort alla mina gamla syndfulla CD:er och videos Jag slutade att titta på TV så mycket och tog fram en bibel. Jag slutade "jaga" kvinnor och istället blev det Jesus Kristus. Gud visade mig så många saker så jag kan aldrig vända tillbaks. Jag började tala Ordet till barnen i skolan och alla trodde jag var tokig, därför att 4 månader tidigare hade jag blivit arresterad för droganklagelser vid samma skola. Jag slutade att vara ute med mina vanliga vänner och växte närmare Kristus. Jag hade aldrig haft en Pappa, men Gud blev min Far! Mitt gamla liv verkade bara så tråkigt jämfört med vad Gud hade i lager för mig. /He Invites.

Den Gud som hängde på korset

Den kambodjanske pastorn Daniel Em besökte ett lantligt område i Kambodja som hade varit under kontroll av de röda khmererna. Han var den förste som kom med de Goda Nyheterna till denna del av befolkningen som hade varit helt isolerad från resten av världen under 20 års tid. Pastor Em berättar:

"När jag nådde det lantliga området Khampong Thom provinsen och delade evangeliet så blev det varmt mottaget. Det var som om människorna mer än vanligt förväntade sig sanningen. Efter det att jag hade talat så berättade en gammal kvinna för mig att för 20 år sedan, i Pol Pots härjningar, så gjorde Gud ett mirakel i denna staden. De röda khmererna hade samlat upp stadens ledare, inklusive den här kvinnan, och tvingat dem att gräva sin egen massgrav. Då när soldaterna riktade sina vapen mot dem, började människorna att ropa på hjälp till 'vilken gud som helst som kunde hjälpa dem'. Hon berättade att några ropade ut till Buddha, andra till demoniska andar, men själv ropade hon ut till 'den Gud som hängde på korset'. De kröp ihop i en hög och slöt sina ögon i förväntan på skotten, och sedan 'såg' de alla samma sak: ett kors. Sedan hörde de en röst säga: 'Mina söner och döttrar, var inte rädda. Jag har kommit för att rädda er nu. Ingen annan kan rädda er utom Jag.' När de öppnade sina ögon, så var deras avrättningsmän borta. Vid den tiden var det ingen av dem som kände Jesus. De visste inte ens om Hans namn och från då tills nu hade de helt enkelt kallat Honom 'Gud som hängde på korset'. Nu känner de Jesus vid namn och de har startat upp en kyrka. Den gamla kvinnan är mycket lycklig, då hon hade väntat efter denna dagen i 20 år." /Forsquare World Advance

Stenar förvandlades till stoft

En nästan 70-årig egyptisk kristen som tycker om att resa till avlägsna byar för att genom sitt enkla sätt förkunna evangelium har upplevt ett beskyddande mirakel. Han talar ofta direkt till människors hjärtan och hela familjer blir frälsta genom hans besök. Han besökte vid ett tillfälle Nilens stränder där kan kunde predika till 15 familjer. 12 män och 7 kvinnor blev frälsta. På vägen hem mötte han några skäggiga män som närmade sig honom, uppenbarligen religiösa fanatiker. Han blev misstänksam och ville undvika dem, men de började kasta sten och små klippbitar mot honom. Eftersom han var oskyddad upplevde han att slutet var nära. När första stenen träffade kroppen blev han förvånad över att den gjorde inte ont. Sedan såg han varför: stenarna förvandlades till stoft när de träffade honom! Han tackade Gud högt. De attackerande förstod snart att ett mirakel höll på att ske framför deras ögon, och rädda flydde de. Efter detta kunde han återvända till byn och fortsätta arbetet för Herren utan störningar.

Källa: Andrea Xandry, Soz.-Missionarischer Hilfsbund, Zurich

Gud sänker ribban för helandesmörjelsen

Bobby Conner berättar 010105 att han nyligen gjort ett besök i John G. Lakes helanderum i Spokane. Medan han var i Silverrummet uppenbarade sig en ängel tre gånger hans egen storlek. Han höll ut sin hand och en ljusbåge kom ut från hans fingrar och han snurrade den runt och gjorde ett märke på väggen med detta starka ljussken. Jag frågade honom vad han gjorde och han svarade: "Jag sänker nivån där människor och unga barn kan komma in i denna helandesmörjelsen."

Modiga missionärer i Indien

Slag och hotelser avskräckte inte fyra infödda missionärer i Orissa, Indien. Medan de bad kom ett antikristet gäng in i deras lägenhet och surrade fast dem. De blev bundna till händer och fötter, slagna, utsatta för elchocker, sedan dragna nakna genom gatorna och tvungna att fly staden efter sin frigivning. Gänget hotade att döda dem om de återvände, men missionärerna kom tillbaks så snart som de återfått styrkan. "Vi har blivit slagna och sårade här", sade missionärerna. "Vi ger inte upp förrän vi ser en kyrka med människor överlåtna till att följa Jesus."

(Religion Today, January 10, 2001)

Pateshwari Singh's vittnesbörd

Med sitt vita hår och skägg, samt genomträngande blick gör Pateshwari Singh ett oförglömligt intryck. Den pensionerade rektorn som också äger lite mark och den enda traktorn i byn var en religiös man. Han tillbad speciellt gudarna Hanuman och Balaji och byggde dem ett tempel. Men så hände det att hans enda dotter Savitri blev mycket sjuk och det förändrade allt. Savitri som var gift med Inderdev och mor till fem barn, blev förd till sjukhus 1996, men doktorerna kunde inte hjälpa henne. Hon var nära döden när hennes dotter Sarla berättade för henne att hon skulle leva om hon bara bad Jesus hela henne. Sarla hade redan upplevt mirakler i Jesu namn, så hon och den lokale pastorn Ramdin bad för Savitri. Det visade sig att Savitri var besatt av demoner, vilka lämnade henne som en följd av bönen. Savitri blev helt helad och Pateshwari kastade bort sina avgudar, förstörde templet och förklarade att det endast är Jesus som är Gud. Sarla har lett hela sin familj till Jesus, de blev döpta i februari 2001 och är nu en del av kyrkan om möts i deras hus. Många av de religiösa hinduerna i hans by är sårade och vägrar även att använda deras traktor. Pateshwari är inte bekymrad. "Människor är uppenbart inte skärskilt oroade om sin egen olycka. Vad som verkligen plågar dem är om någon annan klarar sig bättre än dem själva."

Källa: NIHN, India och Friday Fax 2001 Issue 16, 27 April

Indier predikade för ett träd

Mitt i natten kände den indiske evangelisten Sadhu Challappa plötsligt att Gud talade till honom: "Lämna snabbt ditt hus och spring iväg!" Chellappa var van att anta även underliga instruktioner från Gud utan diskussion. Han klädde sig snabbt och sprang ut i mörkret. Efter en stund kände han att Gud talade till honom igen: "Stanna här under trädet och börja predika!" Även för en erfaren evangelist så var detta ganska förvånande - det fanns ingen man kunde se. Varför ville Gud att han skulle predika till ett träd mitt i natten? Han började predika och slutligen nådde han tidpunkten när han kallade de osynliga lyssnarna att ge sina liv till Jesus. Han blev ganska förvånad när han hörde en röst från toppen av trädet, och såg en man klättra ner och med tårar i ögonen ge sitt liv till Jesus. Mannen var i färd med att hänga sig själv i trädet när Chellappa började sitt budskap om Jesus. "Det här lärde mig att följa Guds instruktioner, antingen jag förstår dem eller inte", säger han.

Källa: Sadhu Chellapa och Friday Fax 2002/36.

Före detta häxdoktor planterar nu församlingar

Husförsamlingarna i norra Indien är en av världens starkast växande kristna rörelser, enligt evangelisten och missionsexperten Florian Baertsch. "När vi talar med indiska missionärer hör vi regelbundet församlingsplanterande ackompanjerat med sådana starka tecken och under att det påminner oss tydligt om Apostlagärningarna. Vi mötte nyligt en ung man som brukade vara en aktiv häxdoktor. Han hade organiserat en grupp män för att mörda en kyrkoplanterare. De offrade till onda andar och var på väg för att utföra sin plan när Jesus själv uppenbarade sig i stor auktoritet inför häxdoktorn och sa 'Nu är det nog!' Häxdoktorn omvände sig och en Saulus blev igen en Paulus, som nu planterar kyrkor tillsammans med den unge man som han planerade att döda."

Källa: Florian Baertsch - Friday Fax den 14 juni 2001

Mirakel öppnade upp för en hindus tro på Kristus

Mitt namn är Sailu. Jag föddes och växte upp i en by i Andhra Pradesh som en del av Madhika-stammen. Jag var den äldste sonen i min familj. Mina föräldrar lärde mig hinduistiska ritualer och sedvänjor. En dag blev min yngre syster plötsligt sjuk. Vi konsulterade många doktorer och bad till alla våra gudar, men vi kunde inte finna något botemedel för min systers problem. Vi lade ut mer än $700 för hennes helande. Men dag för dag så blev det bara värre. Vi blev förtvivlat besvikna. Vår farbror var en kristen som arbetade i en annan by. Vi beslöt till slut att ta min syster till min farbrors kyrka för att hon skulle få förbön. När han bad så rörde Gud vid min syster och helade henne. Denna händelsen skakade om min hinduistiska tro. Jag förstod att endast Jesus Kristus är den levande Guden, men jag tog inte emot honom som min personlige Frälsare vid den tiden. År 1998 medan jag cyklade så föll jag plötsligt och såg hur en lastbil kom mot mig. Instinktivt ropade jag på Jesus Kristus och Han räddade mig från att dö.

Källa: Missions Insider 2001-09-25.

Blind kvinna återfick synen

Evangelisten Lazarus i Indien berättar:
En kvinna i församlingen miste plötsligt synen och blev fullständigt blind. En läkare undersökte henne, och sa att hon skulle använda en dyr medicin. Kvinnan som är mycket fattig kunde inte köpa medicinen. Hon blev deprimerad och grät mycket. Jag kallades till kvinnans hem, läste Bibeln för henne, smorde henne med olja och bad för henne. Nästa dag vittnade hon om att Herren gjort ett under och helat henne. Hon kan nu se mycket klart. Pris ske Gud!
Det här exemplet visar väl verkligen att vi har en Gud som är god!

Källa: Evangeliska Världsmissionen nr 4-2004.

Du är mannen i drömmen

En kristen missionär besökte Jokhangtemplet i Lhasa i Tibet. Med sig hade han en bunt gula Johannesevangelier. När han gick in i bönesalen såg han en äldre munk, som stod lite vid sidan om. Missionären gick fram till munken och gav honom ett Johannesevangelium. Med tårar i ögonen sa den tibetanske munken: "Jag hade en dröm för två år sedan. Jag drömde att en utlänning skulle komma och ge mig en liten gul bok om sanningen. Sedan den dagen har jag bett att det skulle ske. Du är den mannen!

Källa: Trons Värld Nr 7/1996-04-12.

Tillbaks till: första sidan