Två personer uppväckta från de döda i Mongoliet

Axel Fischer är ledare för missionskontoret HELP International i Ulanbaatar. Han rapporterar: Under de två senaste månaderna, har vi hört talas om två personer som har blivit uppväckta från de döda genom bön. Båda personerna hade dött på sjukhus och deras död och återuppståndelse blev bekräftade av läkare.

Naraa, en mongolisk kristen som vi har känt i flera år säger: En natt bad desperata anhöriga till en man som nyligt dött oss att komma till sjukhuset. Det finns inga läkare i vårt område, så vi blir ofta kallade till att be för de sjuka. Gud har helat många människor. Jag vet att min Gud gör under, så jag gick för att be för den döde mannen, som redan hade kallnat när jag anlände. Efter fem minuters bön öppnade han ögonen. Hans återupplivande var byns samtalsämne. Alla släktingar gav sina liv till Kristus direkt.

Badulzi är en pastor och nära vän som berättade följande för oss: En ung flicka i vår kyrka dog, men hennes kristna vänner ville inte acceptera hennes död. De trodde att Gud kunde göra under så de bad och prisade Gud vid hennes säng i tio timmar, tills hon återvände till livet. Läkarna och andra ögonvittnen blev förvånade och kunde knappt omfatta att Jesus även är Herre över liv och död."

Källa: HELP International Mongolei Ulaanbaatar och Friday Fax 2001, nr 26 den 6 juli.


Jesus satte stopp för tvångskonvertering

Nationella missionärer har lett många stammedlemmar som Chin och Mukri till att tro på Kristus, så att myndigheterna organiserade så kallade återkonverteringskampanjer. Myndigheterna ser Buddhism som den nationella kulturen och ofta används militären för att med våld tvinga kristna att återkonvertera till Buddhismen, ibland också genom att sätta ett pris på deras huvuden. Missionsdirektor Mati Joseph rapporterar från Nagaland att en polisofficer i Västa Myanmar dog i sin sömn natten efter att han slutit ett avtal om en sådan kampanj med de lokala myndigheterna. Följande dag kom besökare för att hedra honom med sina sista vördnadsbetygelser och upplevde ett förunderligt fenomen: spegelbilden av Jesus i en spegel i entrén. När de gick närmare för att undersöka såg de endast sin egen återspegling. Alla som kom in i huset såg spegelbilden enligt rapporten. Detta orsakade stor fruktan bland de icke kristna, som förstod att om Jesus är den sanne Guden, då vågar de inte förfölja hans anhängare. Detta i sin tur uppmuntrade de kristna att evangelisera och många människor har bestämt sig för att följa Jesus.

Källa: Christian Aid Mission, www.christianaid.org och Friday Fax 2001, nr 26 den 6 juli.

Tillbaks till sidan om att Gud gör under