Miraklet i ett tibetanskt fängelse

När Chen-Xu (ej hans riktiga namn) blev sänd till ett tibetanskt arbetsläger, så var han medveten om att han kanske bara hade en kort tid kvar att leva. Kinesiska fångar och speciellt kristna är uttryck för mycket hat i dessa läger. Emellertid så var fångvaktaren en buddhist som lovade kristna säkerhet. En dag så tog en muslimsk fånge tag i Chen och hotade honom och sa "Din övervakare kommer att dö snart, och du kommer inte att leva mycket längre än han."

Varje fånge visste att fångvaktaren led av obotlig cancer och hade endast tre månader kvar att leva. Men Chen hade en plan: ur minnet skrev han ner berättelsen i Apostlagärningarna 28:7-10 om hur Paulus bad för en sjuk man. Hans enda skrivredskap var hans eget blod på en toalettpappersbit, som han gav till övervakaren. Några få dagar senare blev han kallad till fångvaktarens kontor.

"Helar Paulus Gud fortfarande?" frågade övervakaren. Chen sade att han gjorde det och erbjöd sig att be för övervakaren. En vecka senare blev Chen åter kallad till övervakarens kontor och fann honom fullständigt helad. Alla de intagna hörde att de kristnas Gud hade helat mannen och många av dem beslöt sig för att följa Kristus. Chen-Xu är säker på att det var Gud som skickade honom till lägret.

Källa: Deutsche Bibel Liga (German Bible League).

Tillbaks till sidan om att Gud gör under