Gud helade ett barn
som hade två huvuden och två kön

Under en församlingsplanteringskonferens i delstaten Madhya Pradesh berättar pastor Amos följande händelser: ett team som var ute för att plantera en församling besökte en by där det inte fanns någon kristen kyrka. Som vanligt så frågade de om det fanns någon sjuk person i byn som de kunde be för. Byborna ledde dem till en hydda där en familj bodde med ett gravt missbildat fem månaders baby: det hade två huvuden och två kön, både manligt och kvinnligt. Föräldrarna och andra bybor tittade på i undran för att se vad de kristna skulle göra. I tro så lade en av dem sina händer på barnet och bad till Jesus för ett mirakel. När hon bad, så blev de två huvudena ett! Etter ytterligare bön så fick barnet bara ett kön: en flicka. Byns första kyrka planterades som ett resultat av miraklet.

Källa: Rev. Amos/Dr. V. Choudhrie, E-mail victor@bom6.vsnl.net.in, Tel/Fax
(+91) - 7145 63229, and Erich Reber

Erich Reber's kommentar: "När jag hörde pastor Amos rapport, och i mitt sinne fortfarande frågade mig om detta mirakel verkligen inträffade, så talade Gud till mig mycket klart. Han visade mig kyrkan i Schweiz som också hade flera huvuden. Förutom Jesus Kristus finns det andra: materialism, humanism, rationalism, mammon, världsliga huvuden och så vidare. Kyrkans identitet är inte hellre klart synlig; människor som tittar på kyrkan från utsidan kan inte säga vad den är. Just som kvinnan lade sina händer på det sjuka barnet så initierar Gud en rörelse som består av oräkneliga kvinnor, män och barn som ber att Jesus ska bli återupprättad som det enda huvudet och att kyrkans identitet ska bli synlig."

Denna berättelsen publicerades efter flera förfrågningar för att verifiera innehållet genom personliga vänner i Indien, som den nationellt berömde kirurgen Dr. Victor Choudhrie and Prof. Alex Abraham. Båda har bekräftat rapporten.

Källa: Friday Fax 2000 nr 32, 18 augusti

Uppföljning:

"Det är sant", skriver den välkände indiske kirurgen och missionsledaren Dr. Victor Choudhrie. "Jag skickade pastor Earnest Singh till den avlägsna byn, omkring 400 km härifrån, för att undersöka helandet av en baby med två huvuden (som Friday Fax tidigare rapporterat). Sings rapport nådde oss den 14 september 2000. Regionen vimlar med "naxalites" (militanta hinduer) som kontrollerar alla rörelser och konfiskerar kameror, men vi lyckades att ta en foto av det helade barnet. Hon föddes med två huvuden och fyra ögon, endast ett av dem var normalt; de andra såg ut som köttkulor. Folkets första reaktion när babyn var född var att det var djävulen som inkarnerat sig, och de planerade att lägga babyn i en lerkruka och slänga den i jungeln. De började senare att be tillsammans med fyra kristna, Adru, Shadru, Dashru och Labhu. När de bad så blev babyn förvandlad, dess två huvuden blev ett, med två normala ögon. Den lilla flickan, som nu kallas för Esther, är frisk på allt sätt."

Source: Dr.Victor Choudhrie; e-mail victor@bom6.vsnl.net.in; Tel/Fax (+91) 7145
63229 or 63383

Källa: Friday Fax 2000 issue 42, 20 September

Tillbaks till sidan om att Gud gör under