Leprasjuk helad, hela byn omvände sig till Kristus

En indisk kristen gick till marknadsplatsen i en by för att sprida evangeliet. Han mötte en man med avancerad lepra som bad om pengar, berättar dr Sathiaraj i ett mail 000818 publicerat av India Missions Association.

Den kristne hade barmhärtighet med den leprasjuke. Han sa att han var ledsen, men han kunde inte hjälpa honom finansiellt. Men han erbjöd sig att be för den leprasjuke, som accepterade detta erbjudande. Och han blev helad på en gång. De blev båda helt förvånade över miraklet som Gud hade gjort. Hela marknadsplatsen hade bevittnat detta mirakel och människorna där hade känt den leprasjuke under en lång tid. Den helade mannen återvände till sin hemby och berättade för alla om Jesus som hade helat honom. Han bad senare om någonting att dricka, men ingen gav honom vatten därför att de led alla under torkan. Mannen kände redan sin nye Herre och i tro började han gräva en brunn. Alla i regionen visste att det var nödvändigt att gräva 50 eller 60 fot för att nå vatten, men mannen behövde endast gräva 10 fot ner. Hans brunn var tillräcklig för att tillgodose hela byn! Händelserna visade att Jesus verkligen levde och hade mer makt än alla andra gudar och avgudar. Inom endast ett fåtal månader hade hela byn beslutat sig för att följa Jesus.

Källa: FridayFax

Tillbaks till sidan om att Gud gör under.