Gud helade innan operationen skulle äga rum

Bärbel och Siegfried Ferch leder en hemgrupp i Berlin som är välkänd därför att många människor har blivit fysiskt helade där, En dag så besöktes den av ett icke kristet par med ett speciellt behov: kvinnan var allvarligt sjuk och skulle undergå en operation följande dagen. Hon hade en tumör på sin ryggrad och doktorerna hade gett henne 50 procents chans att hon skulle överleva och de rekommenderade henne att förbereda familjen för sin död. "I den situationen grep hon tag om det sista strået: de kristnas böner", säger Ferch. Följande dagen for hon till lasarettet och bad doktorn att ta en slutligt röntgenbild. Till sin förvåning upptäckte doktorn att tumören hade försvunnit, även fast den klart hade visat sig på den föregående röntgen. Han kunde inte förklara hur detta var möjligt. Paret beslöt sig för att följa Jesus.

Source: Josua Bote, fax (+49)-30-6721415

Tillbaks till sidan om att Gud gör under