Om ni dricker något dödande gift…

Luk 10:7 Jesus sände ut de sjuttio och förklarade: "… ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön."

Mark. 16:18 "…om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem."

Några kristna reste till en avlägsen ö i Filippinerna där det inte fanns några kristna. De förväntade sig att bli vägrade att stiga i land och blev mycket förvånade över att bli välkomnade. Efter att ha talat om grundmedicinska regler, installerat en vattenpump och toalett och berättat några bibliska historier, så blev de mycket glada när trettio människor beslöt sig för att följa Kristus. En av de nya troende berättade för dem "Våra barn brukar alltid springa iväg när det kommer främlingar, men den dagen ni anlände så sprang de alla för att välkomna er! Och kommer ni ihåg familjen som bjöd er på mat? De förgiftade er mat, men ingen av er dog. Ni blev inte ens sjuka! Vi förstod att Gud måste vara med er!"

Källa: Mark Kelly, Advance. Se även www.brigada.org

Tillbaks till sidan om att Gud gör under