Ortodox överstpräst upptäckte att han satt fast i en död religion

Den ortodoxe översteprästen Haille Gabriel blev frälst under en kampanj som Peter Ljunggren hade i Hassana i Etiopien 2001. För att uppnå denna höga position i sin religion hade han bland annat spenderat 5 år i ett kloster och levt i celibat hela sitt liv, samt fördjupat sig i studier av de ortodoxa heliga skrifterna. Bara några dagar innan kampanjen var han involverad i att arrangera protestaktioner för att störa pastorsseminariet. Kampanjen hölls på ett enormt fält, medan pastorsseminariet hölls på ett fotbollsstadion ett par kilometer därifrån. Översteprästen hade arrangerat högtalare som var vända mot fotbollsplanen för att överrösta ljudet av undervisningen som pågick.

Senare berättade prästen för oss att en liten pojke hade kommit fram till honom och gett honom en inbjudan till ett av kampanjmötena. När han tog handaffischen i sin hand hörde han Guds röst tala till honom "Genom mannen på bilden på den här affischen kommer du att få lära känna mig." Han kände omedelbart en längtan efter att besöka mötet. Han satt i sin bil och lyssnade till evangelisten om Jesu död och uppståndelse. Han såg folkmassan gensvara på frälsningsinbjudan, han häpnade när Peter Ljunggren bad för de sjuka, de lama började att gå och de blinda fick sin syn. När allt detta hände insåg han att Jesus faktiskt lever och att han aldrig fått lära känna Honom. Denne man som hade överlåtit hela sitt liv till sin religion, bad nu Jesus om frälsning. En obeskrivlig frid och glädje spreds i hela hans varelse.

Nästa dag anlände han till mötet, iklädd sina prästkläder. När folket såg honom trodde de att han hade kommit för att avbryta mötet och försöka skingra folkmassan. Pastorerna blev helt förskräckta. När de och hela folkmassan insåg att evangeliets värsta fiende hade gett sitt liv till Jesus exploderade de av glädje. Haille Gabriel sprang upp på scenen och dansade, jublade och ropade ut namnet Jesus inför 600.000 människor. Jublet från folkmassan var öronbedövande när folket insåg det mirakel som hänt mitt framför ögonen på dem.

Haille Gabriel sa: "För första gången i mitt liv förstod jag att jag hade levt för en död religion, och att jag aldrig fått lära känna Jesus som en personlig vän. Nu vill jag berätta för människor över hela Etiopien om den levande frälsaren som jag funnit. Jag bryr mig inte längre om livets bekvämligheter, ge mig bara en cykel med ett litet ljudsystem, så ska jag resa från marknad till marknad och predika den levande Jesus som jag själv nu har mött."

(Från MissionsVisionen Våren 2001)

Tillbaks till sidan om att Gud gör under.