Situationen i Ryssland 1999

Världsbanken tror på Ryssland

Svensken Karl Skansing och britten Michael F. Carter leder världsbankens miljardsatsningar i Ryssland. De tror på Ryssland på lång sikt. "Landet saknar en balanserad budget, en förnuftig skattelagstiftning, en effektiv skatteindrivning, lagar som reglerar och garanterar den privata äganderätten...,men, den billiga ryska rubeln har till exempel gjort att Ryssland fått en betydande konkurensfördel gentemot utlandet och dessutom en positiv handelsbalans", säger de. (990129)

Polen, Tjeckien och Ungern inträder i Nato

Den polske presidenten Aleksander Kwasniewski och den tjeckiske kollegan Vaclav Havel undertecknade 990226 sina länders Natoansökningar. Polen, Tjeckien och Ungern kommer att beviljas inträde i Nato den 12 mars.

Ryska ekonomin går på kryckor

Kommer IMF att bevilja Ryssland de krediter som landet behöver för att inte ramla av kryckorna och gå i konkurs? Pengar som Ryssland behöver för att kunna betala räntan på IMF:s tidigare krediter. Ryssland statsskuld uppgår nu till 104 miljarder dollar, plus 50 miljarder dollar i skulder från det forna Sovjetunionen. "IMF:s vägran att bevilja Ryssland det nya lånet kommer att bli en klar signal för övriga långivare om att landet inte längre stöds av världssamfundet. I det läget kommer man att omedelbart kräva tillbaka sina satsade pengar. I en sådan situation blir Ryssland statsbankrutt." (Citat från Dagen 990319)

Duman friar återigen Albert Makasjov

990320 hölls en ny omröstning i ryska duman. Återigen friade duman den antisemitiske kommunisten Albert Makasjov, som gjort sig känd för sina många antisemitiska uttlanden. 104 röstade för ett fördömande av Makasjov. 133 röstade emot. Och 213 avastod eller var inte närvarande.

Ryska opinionen har blivit västfientlig igen

Jeltsin sade i ett telefonsamtal med Clinton 990324 att flyganfallen mot Serbien hade satt på spel åratal av hårt arbete med kärnvapen-nedrustningsavtal mellan de två länderna. "Jag sade att vi två har tillbringat så mycken tid med säkerhetsarbete, förstörandet av strategiska vapen, och nu har allt detta satts i tvivel", enligt nyhetsbyrån Tass. Det som dock hindrar Ryssland för att för tillfället ta till några allvarliga åtgärder är den dåliga ryska ekonomin och behovet av hjälp från IMF (Internationella valutafonden). Jevgeny Primakov var på väg till Washington 990323 för samtal med IMF om nya lån, när hotet om att flyganfallen var nära förestående kom. Bedömare anser att landet är mer beroende av miljarderna från IMF än att dras med i kriget på Balkan.

Det allvarliga är dock att hela den ryska opinionen nu har blivit USA-fientlig. Rysslands politiker är ofta oeniga, men flyganfallen har skapat en gemensam yttre fiende - USA. Massmedierna står också helt på den serbiska sidan. Den jugoslaviske ambassadören i Moskva talar oftast varje dag i rysk TV, medan Clinton får framlägga USA:s argument i några sekunder. Den serbiska militärens brutala härjningar bland den muslimska civilbefolkningen får också litet utrymme. USA (och även Nato) framstår därför mer och mer som det ryska folkets fiende. Och detta kan få konsekvenser för framtiden. Nästa ryska presidentval närmar sig och den som då väljs kan bli mycket mer hårdför än vad Jeltsin är. Att opinionen allt mer blir antivästlig i Ryssland, kan därför driva fram att man väljer en hårdför antivästlig president, vilket kan få ödesdigra följder för USA, världsfreden och även för Sverige.

Kommer Jeltsin att avsätta Primakov?

Novaja Gazeta skriver måndag 12/4 1999 att förhållandet mellan presidenten Boris Jeltsin och statsministern Jevgenij Primakov har svalnat de sista veckorna och tidningen påstår att förberedelserna för att byta ut Primakov redan är i gång. Dessa uppgifter har tidningen fått från radiokanalen Moskva Ekko. Som ersättare skulle nu Jeltsin välja den tidigare vice statsministern Anatolij Tsjubais.

Jeltsin avsatte Primakov!

Ryktena besannades! Den oberäknelige Boris Jeltsin sparkade den 12 maj 1999 sin premiärminister Jevgenij Primakov. Istället insatte han inrikesministern Sergej Stepasjin till ny premiärminister. Stepasjin är en av Jeltsins sedan lång tid förtrogna och har som inrikesminister varit ansvarig för polisen och säkerhetsstyrkorna.Till vice premiärminister utsågs järnvägsministern Nikolaj Aksenenko. Vilka följder kommer detta att få? Jeltsin har hittills, trots sin dåliga hälsa, klarat upp alla kriser under sin presidenttid, klarar han detta också? Den första allvarliga krisen efter ommöbleringen klarade han lördagen den 15 maj, när den komunistledda duman inte lyckades uppnå 2/3 majoritet för att ställa Jeltsin inför riksrätt. Riksrättskommissionens ordförande, kommunisten Vadim Filimonov framhöll innnan omröstningen att det var Jeltsin som orsakat Sovjetunionens sönderfall: "Det är just på grund av Sovjetunionens kollaps som Nato lyckats avancera ända fram till våra gränser och bombat Irak och Jugoslavien." Tongångar som minner från den gamala sovjetiska kommunisttiden.

Den kommunistledda statsduman acepterade 990519 Sergej Stepasjin som ny premiärminister med en stor majoritet, 301 mot 55. Jeltsin klarade också denna krisen. Duman nederlag mot Jeltsin den 12 maj gjorde att luften hade gått ur för att på nytt ställa till med en konfrontation mot Jeltsin. Många i duman upplevde sig trötta på månader av konfrontation. Vad kan då den nye premiärministern göra som inte Primakov kunde? Det återstår att se.

Församlingen i Yekaterinburg har problem

Kära alla älskade av Gud och kallade av Jesus Kristus! Vi är det fulla evangeliets församling "Nytt Liv", Yekaterinburg, Ryssland. Vi har en ödmjuk anhållan om ert böneunderstöd. Under den senaste tiden har våra religiösa rättigheter blivit allvarligt undertryckta av den ortodoxa kyrkan och massmedierna, liksom av andra organisationer. Vår kyrka är den största protestantiska kyrkan i det här området (vi har 1400 medlemmar). Genom den här uppenbara diskrimineringen försöker de därför att misskreditera all protestantisk tro i vår stad och region. Sedan 8 månader tillbaks så har varje söndag en grupp på 5 till 10 ortodoxa troende hållit vakt vid våra möten, fastän detta är olagligt. De använder sig av skymfande banderoller och skrifter som beskriver vår kyrka som en farlig organisation. Den 4 juli 1999 så vaktades den byggnad vi hyr för mötena av representanter för en fascistisk organisation (Russian Nationalist Union - RNU). De hade ställt upp sig framför byggnaden, blockerade ingången, skrek slagord alternerat med hemska svordomar, störde ordningen och provocerade en skandal. Vi var tvungna att kalla på polisen. Under proceduren för att reda ut omständigheterna av händelsen hos polisen bekände en av RNU att denna vakthållning hade utgått genom initiativ från den ortodoxa prästen. Nästa söndag, den 11 juli, fem minuter innan mötet skulle börja blev alla troende befallda att lämna byggnaden på grund av ett telefonsamtal till polisen som sa att byggnaden hade minerats. Det var ett falskt larm. Syftet med denna provokation var att avbryta mötet och var inspirerat av samma personer. Igår, den 16 juli så informerade senaste nyhetssändningen i stadens television att den kommande söndagen den 18 juli, så planerade fascisterna att ta hämnd och hålla en jättelik manifestation framför byggnaden där vi har våra möten. Vi möter frekvent också mer negativa rapporter på aktiviteten i vår kyrka i regionens och stadens massmedia. Så, i "Ortodoxa Nyhetstidningen", så har den i flera nummer kontinuerligt publicerat slutsatser av olika psykologer som hävdar att metoder som används under mötena kan vara skadliga för människors hälsa. I tillägg så drar de en analogi med totalitära sekter, som dödar deras medlemmar, och innehåller annan falsk information och förtal. Som ett resultat formar detta en mycket negativ attityd mot församlingen. I denna situation sätter vi endast vår tröst på Herren och Frälsaren Jesus Kristus. Vi ber igen att du ska lyfta upp vår kyrka och denna situation i dina böner. Må Gud välsigna dig.

Med kärlek i Honom.

Seniorpastorn i Församlingen "Nytt Liv".

Victor Sudakov

Kommentar: Yekaterinburg hade år 1990 1.370.000 invånare och ligger i centrala Uralbergen. Staden hette tidigare Sverdlovsk.

Keston News Service har aktuella nyheter om situationen för de kristna i Ryssland.

Ortodoxa kyrkan förföljer baptister i Moldavien

En registrerad baptistkyrka i samhället Gelo Mengir i Moldavien, blev ödelagd 990505. Kyrkan var under byggnad och blev fullständigt raserad då hundratals av människor angrep de 20 personer som arbetade på den. Mobben, som enligt vissa uppgifter utgjorde så många som 700 personer, leddes av sju ortodoxa präster.
(Compass Direct)

Vad fyller tomrummet efter kommunismen?

Kioskerna i Ryssland är fulla böcker om magi, häxkraft, ockultism och en massa andra mörka saker (inklusive alkohol), men en kristen bok är det svårt att hitta. På grund av utbredd alkoholism har medelåldern för män sjunkit till endast 58 år.

Jeltsin gjorde det igen!

990809. För fjärde gången på 17 månader sparkade Jeltsin sin premiärminister. Den senaste, Sergei Stepashin, fick inte arbeta mer än knappt tre månader på sin post. Till ny premiärminister utsåg Jeltsin chefen för säkerhetspolisen (KGB:s efterföljare Federala säkerhetstjänsten, FSB), Vladimir Putin, en lojal medarbetare till den 68-årige Boris Jeltsin. Anledningen till ommöbleringen är att Jeltsin vill föra fram Putin som sin kanditat i nästa års presidentval. Putin är 46 år och har varit före detta spion i Östtyskland. Jeltsin fastslog också att parlamentsvalet till Duman ska hållas som tidigare beslutats den 19 december 1999. På grund av sin dåliga hälsa besöker Jeltsin Kreml endast ett par dagar i veckan och han orkar sällan stanna mer än några timmar varje gång.
990816. Duman godkände Putin till ny premiärminister med siffrorna 233-84. Anledningen till de uteblivna protesterna från dumans sida anses vara den korta tiden som återstår till det ordinarie parlamentvalet. Om parlamentet hade upplösts redan nu så skulle inte Dumans olika partier och enskilda kanditater ha kunnat utnyttja dumans entrala faciliteter - kostnadsfria rymliga lokaler centalt belägna - och dess administration inför valkampanjen.
De ryska problemen fortsätter samtidigt. Den ovanligt torra sommaren förstörde skördarna på många ställen. På vissa ställen ruttnade skörden bort på grund av bönderna inte fick tillräckligt med bränsle till sina maskiner. I flera jordbruksdistrikt hävdades att mer än 50 procent av leveranserna av dieselolja uteblev. Och i maktens korridorer ska 10 miljarder dollar i ryska pengar ha tvättats rena i New York under drygt ett års tid. Frågan är bara vem som lägger rabarber på pengarna? Och vad de sedan används till? IMF, Internationella valutafonden har en del att utreda. Alltmedan det ryska folket uppgivet väntar på sina pensioner och löner och reformer som utlovats. Jeltsin själv figurerar dessutom i en korruptionshärva i Schweiz.

Alarmerande antisemitism i Ryssland

En opinionsundersökning gjord av "Anti-Defamation Leage" (ADL) visar att hela 44 procent av ryssarna har starka antisemitiska åsikter. ADL kallar detta för extremt oroande och potentiellt farligt. Abraham Foxman som är direktor för ADL i Ryssland säger: " Den djupa pessimismen bland det ryska folket om sitt land och den höga nivån av antisemitism är en dålig kombination, i ljuset av Rysslands antisemitiska traditioner i århundraden. Vi får inte glömma att det mest onda och absurda antisemitiska ryktet Sion Vises Protokoll var en produkt av det tsariska Ryssland." Undersökningen visade att 58 procent av ryssarna tyckte att "Judarna har för mycket makt i affärslivet.", 49 procent att "Judarna nuförtiden i Ryssland har för mycket makt.", 38 procent att "Judarna, mer än andra, är redo för att använda samvetslösa medel för att uppnå sina syften." och 42 procent trodde att "Judarna är ointresserade för andra etniska grupper".

Ryska polisen försvarar brott

I Moskva infördes den sista augusti en lag som ger den som stoppas i en bil från utlandet som visar sig vara stulen ett tillstånd att behålla bilen. Om den ursprunglige ägaren inte har gjort något anspråk på bilen inom ett år får den nye ägaren behålla den. Antalet stulna bilar i Moskva har ökat explosionsartat. En del dagar har upp till 120 bilar som eftersöks av Interpol påträffats enligt Moskvapolisen. Myndigheterna försvarar regeln med att de är för fullt på de bilupplag där de stulna bilarna förvaras, och Moskvapolisen skickar inte tillbaks några bilar. Och att den verklige ägaren kommer till Ryssland för att ta tillbaka sitt fordon är mycket ovanligt.

Ryska krigsmaktens ultimatum till de boende i Grosnyj

Grosnuj - en stad i skräck, efter en veckas bombardemang av flyg och artilleri. Människor strömmar i tusental ut från Grosnuj, de flesta till fots, några har bilar.Gamla och sjuka saknar möjlighet att kunna fly. Ryssland hotar bomba Grosnuj sönder och samman.

Flygblad som ryska plan släppte ner över den tjetjenska huvudstaden Groznuj 991206:

Ni har förlorat. Ni har ingen chans att vinna. Den ryska militära ledningen ger er en sista chans. Fram till den 11 december kommer en korridor att vara öppen genom byn Pervomajskaja. De som lämnar Groznyj den vägen kommer att få bostad, mat och medicin, samt - viktigast av allt - få behålla livet. De som stannar i Groznyj kommer att betraktas som terrorister. De ska föritas med hjälp av artilleri och flyg. Det blir inga ytterligare förhandlingar. Alla som stannar kommer att förintas. Ni har ert val. Nedräkningen har börjat.
Ledningen för de ryska styrkorna

Tjetjenien är ju bekant på grund av den övervägande muslimska befolkningen. Visste du att det i dagens Ryssland bor ca 15 miljoner muslimer och enbart i Moskva, som har ca 8,8 miljoner invånare, så är ca 1 miljon av muslimsk bakgrund.

Jeltsin och Jiang Zemin överens

Rysslands och Kinas presidenter träffades 991209-991210 som vänner och skålade för det formella undertecknandet av en överenskommelse om hur gränsdragningen ska vara mellan de båda länderna. Denna fråga har varit en tvistefråga mellan Ryssland och Kina under århundraden, men är nu löst. Samtidigt passade den 73-årige Jiang Zemin på att uttala sitt fulla stöd för den ryske presidenten i hans militära agerande i Tjetjenien. Jeltsin i sin tur utlovade sitt stöd för Kinas krav på överhöghet över Taiwan. Håller vi på att se början på ett samarbete och ett samförstånd mellan Kina och Ryssland, alltmedan Rysslands och Kinas relationer med väst kan komma att ytterligare försämras? Jeltsin lär också ha uttalat en varning om att "Clinton har glömt bort att Ryssland är ett land med en hel arsenal av kärnvapen." (!!!) Det blir sannolikt inte Jeltsin som kommer att utlösa detta hotet, men det kommer ledare efter Jeltsin som kan bli hårdförare.

Zyuganov hyllade Stalin!

Den 12 december 1999 firades 120-årsdagen av Stalins födelse vid hans grav i Kreml. Och i hans födelseort Gori i Georgien hade ett tusental personer samlats. Den 88-årige krigsveteranen Akay Abesadze ropade ut "Stalin är Guds son! Jag var redo då att ge mitt liv för honom. Nu är jag redo att ge det för hans idéer."

Den som ledde lovtalet på Röda torget i Moskva till Stalins ära var kommunistledaren Gennady Zyuganov, vars parti fick flest antal röster vid parlamentsvalet 991217.

"Stalin var den störste statsmannen inte endast på 1900-talet men i hela den ryska historien", hävdade Zyuganov efter det att han hade lagt en krans på Stalins grav. Och han fortsatte: "Det var President Boris Yeltsins nuvarande ledarskap som fullföljde Hitlers plan att förstöra vårt land."

Stalin var diktator i Sovjetunionen mellan 1924-1953, och har miljontals offer på sitt samvete under 1920-30 talens utrensningar och Gulag-läger.

Resultatet av det ryska parlamentsvalet 991219

26 partier ställde upp i en smutsig valkampanj, främst genom att de statliga tv-kanalerna som styrs av Yeltsin-gruppen, vilka mycket intensivt smutskastat Primakov och Luzjkov. Därför har också Primakov uttalat att det inte är omöjligt att hans parti kan komma att bilda allians med komunistpartiet. Syftet är också att då försöka sätta stopp för den populäre premiärministern Vladimir Putins spikraka väg mot att bli president när Jeltsin avgår sommaren 2000. Den smutsiga valkampanjen leder också till ett växande politikerförakt och kan leda till att drömmen om en auktoritär stark man blir en uppfyllelse och ett mål. Enighet, som vann sina framgångar på grund av Valdimir Putins stöd, gick till val utan något partiprogram eller förklaring på vad de vill uträtta. Den kommunistiske extremisten och judehataren Albert Makashov diskvalificerades från att ställa upp i valet på grund av finansiella oegentligheter. Hans ombud hade betalat kampanjmaterialet cash istället för genom banktransferering som valreglerna kräver. Makashov hotade med massdemonstrationer och att stämma myndigheterna.

  1. Kommunistpartiet 24,29 % Gennady Zyuganov
  2. Enighet 23,24 % Sergei Shoigu / Vladimir Putin
  3. Fosterlandet-Hela Ryssland 13,12 % Jevgenij Primakov / Jurij Luzjkov
  4. Högerunionen   8,60 % Sergej Kirijenko / Jegor Gaidar /
    Boris Nemtsov / Anatolij Tjubajs
  5. Liberaldemokraterna   6,04 % Vladimir Zjirinovskij
  6. Yabloko   5,98 % Grigorij Javlinskij
---------  
  7. De oberoende   3,32 %  
  8. Rysslands kommunistiska arbetare   2,23 %  
  9. Rysslands kvinnor   2,05 %  
10. Pensionärspartiet   1,97 %  

 

Tillbaks till: första sidan om Ryssland