Situationen i Ryssland/Ukraina och Kina år 2019
(Uppgifterna sammanställda av Bertil Lundberg. Senaste informationen i slutet på sidorna.)
Notiser om Ryssland år 1998
Notiser om Ryssland år 1999
Notiser om Ryssland år 2000
Notiser om Ryssland och Kina år 2001
Notiser om Ryssland och Kina år 2002
Notiser om Ryssland och Kina år 2003
Notiser om Ryssland och Kina år 2004
Notiser om Ryssland och Kina år 2005
Notiser om Ryssland och Kina år 2006
Notiser om Ryssland och Kina år 2007
Notiser om Ryssland och Kina år 2008
Notiser om Ryssland och Kina år 2009
Notiser om Ryssland och Kina år 2010
Notiser om Ryssland och Kina år 2011
Notiser om Ryssland och Kina år 2012
Notiser om Ryssland och Kina år 2013
Notiser om Ryssland och Kina år 2014
Notiser om Ryssland och Kina år 2015
Notiser om Ryssland och Kina år 2016
Notiser om Ryssland och Kina år 2017
Notiser om Ryssland och Kina år 2018
Notiser om Ryssland och Kina år 2019
Notiser om Ryssland och Kina år 2020


Mänskliga rättigheter i Kina: Chinese Voices for Justice.

EU vs Disinfo. Visar de värsta lögnerna som sprids av ryska medier och regimen i Kreml. EUvsDiSiNFO.
Disinfo Database.
Rysslands statsfinansierade nyhetskanaler Russia Today (RT) och Sputnik är ökända för att vara de officiella galjonsfigurerna i Kremls internationella desinformationskampanjer. RT har ett nätverk av åtta TV-kanaler på sex språk, med över en miljard visningar på You Tube, medan Sputnik driver "nyhetswebbplatser" på 30 språk. En objektiv källa för information är The Moscow Times. Samma är förhållandet för statskontrollerade nyhetskanaler från Kina. Där rekommenderas den svenska sajten InBeijing.seGranskning: Kina stoppar forskning om virusursprung. Kina blockerar efterforskningar av coronavirusets ursprung, rapporterar AP. Trots stort ekonomiskt stöd för att forskare ska undersöka området i södra Kina, där virusets mest troligt har sitt ursprung, kontrolleras resultaten stenhårt. Det som publiceras måste först godkännas av en särskild arbetsgrupp, underställd president Xi Jinping. AP:s granskning bygger på intervjuer med kinesiska och utländska forskare och tjänstemän samt olika typer av dokument. En forskargrupp uppges ha lyckats ta prover i ett gruvschakt, men dessa blev konfiskerade direkt. Omni 210101. Kommentar: Sanningen får inte komma fram.

Apple Removes 46.000 Apps Due to Chinese Rules. Apple announced on Friday that removed 46 thousand app and 39 thousand of games. The apps was removed not because it had problems with Apple, but had problems with the regulations imposed by the Chinese government. Meanwhile, the Chinese government regulation in question is a regulation that requires paid applications to have an International Standard Book Number (ISBN), issued by the Chinese government. Earlier in February 2020, Apple had reminded developers of this rule, and since then many of them have changed the app to be a free download. Moreover, Apple’s clean-up will have little impact on the Cupertino, California-based company, because according to analysts from Niko Partners, 97 of the 100 highest-grossing games on the App Store already have an ISBN. Noteworthy, Apple removed an American app that promoted private parties during the Covid-19 pandemic.The app named "Vybe Together" calls itself a private community to find, join and host parties. Vybe Together billed itself on TikTok and its website as a place to organize and attend underground parties, using the tagline "Get your rebel on. Get your party on". Organizers would have to approve everyone who wanted to attend, and those who got approved would receive the address two hours before the event. Meanwhile, most of these gatherings would have been illegal under current US pandemic restrictions which may explain why the app required you to submit a profile for approval before you were allowed on. See, Beirut 210101.

SolarWinds Broke into Microsoft’s Source Code. As Microsoft continues to investigate the massive SolarWinds attack, the company revealed Thursday that hackers were able to access some of its source code. Source code is the underlying set of instructions that run a piece of software or operating system, which is typically among a technology company’s most closely guarded secrets. In an update from its Security Response Center, Microsoft stated that hackers were able to view source code in a number of source code repositories, but that the hacked account granting such access didn’t have permission to modify any code or systems. It is not clear how much or what parts of repositories the hackers were able to access. Microsoft noted that "a very sophisticated nation-state actor" was the culprit, moreover, the US government and cybersecurity officials have implicated Russia as the architects of the overall SolarWinds attack. In a previous statement, a Microsoft spokesman stated that the security employees had been working around the clock and that "when there is actionable information to share, they have published and shared it.". The attack exposed an extensive list of sensitive organizations. See, Beirut 210101.

Hårdare demonstrationslagar i Ryssland. Det ryska parlamentet har nyligen antagit flera nya lag som kommer göra det ännu svårare att demonstrera i Ryssland. Enligt lagstiftarna är det här till för att garantera den allmänna ordningen men kritiker menar att syftet i själva verket är att få missnöjda att helt stanna hemma. Redan i dag riskerar den som demonstrerar utan tillstånd att dömas till böter eller fängelse. SR 210103.

Ärkebiskop i Minsk slutar efter flera månaders exil. Ärkebiskopen i Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, har sagt upp sig efter att i flera månader stoppats från komma in i Belarus, rapporterar AFP. Under en resa till Polen i augusti kritiserade biskopen ledaren Lukasjenko och först inför julen fick han resa in i landet igen. Den polska exilen bröts först efter att påve Franciskus skickade ett sändebud till Minsk för att träffa Lukasjenko, och därefter fick ärkebiskopen komma hem. Påven har under söndagen godkänt avskedsansökan, som enligt ett kort uttalande från Vatikanen är enligt praxis då biskopar kan gå i pension efter 75 års ålder. Oklart om Kondrusiewiczs uppsägning var väntad. Omni 210103.

Kinas etniska minoriteter sitter i kläm - kommunistpartiets inställning skärps. De nationella minoriteternas särprägel irriterar i allt högre grad Kinas styrande kommunistparti. Tibetanerna och de muslimska uigurerna har länge ansett sig vara förföljda, men nu tycker också andra minoriteter att deras rättigheter inskränks. Bland mongolerna har missnöjet tagit sig uttryck i sällsynta protester mot partiet. Svåra motsättningar bubblar under ytan i den formellt autonoma regionen Inre Mongoliet i norra Kina. Ända sedan demonstrationer arrangerades i flera städer i augusti har den mongoliska minoriteten upplevt att den är attackerad. Mongolerna protesterade mot kommunistpartiets beslut om att undervisningen i alla nyckelämnen måste ges på kinesiska i skolorna i Inre Mongoliet. Hittills har mongolerna kunnat placera sina barn i skolor där undervisningen har getts på det mongoliska språket. Många upprörda föräldrar reagerade också genom att inte alls låta sina barn gå till skolan. På sociala medier cirkulerar det fortfarande budskap som fördömer beslutet. "Mongolerna anser att de förlorar sin framtid om de inte får använda sitt språk. De vet också hur det har gått för de tibetanska och uiguriska minoriteterna," förklarar Enghebatu Togochog, chef för en i USA registrerad mongolisk människorättsorganisation, i en intervju för brittiska BBC. Knappt 20 procent av invånarna i Inre Mongoliet är mongoler. Sammanlagt bor det nästan sex miljoner mongoler i Kina, och en del av dem har länge motsatt sig det kinesiska styret. Togochog påminner om att det i Tibet inte längre finns några skolor där undervisningen i nyckelämnen ges på tibetanska. Det samma gäller för det uiguriska språket i den formellt autonoma regionen Xinjiang i det västligaste Kina. I synnerhet behandlingen av uigurerna har varit i blickpunkten under de senaste åren. Enligt västerländska människorättsorganisationer har kommunistpartiet spärrat in minst en miljon uigurer i så kallade omskolningsläger som i praktiken påminner om väldiga fångläger. Organisationerna säger också att stora mängder uigurer tvingas att arbeta utan lön bland annat på väldiga bomullsplantager i Xinjiang. Flertalet av de drygt 12 miljoner uigurerna är bosatta i Xinjiang, där de bildar den största folkgruppen. I Tibet har kommunistpartiet likaså länge anklagats för att det kränker den tibetanska befolkningens rättigheter. Mest missnöje har partiet gett upphov till genom att begränsa tibetanernas rätt att utöva sin religion, den tibetanska versionen av buddhismen. Partiet har ytterligare stramat åt sitt grepp om den tibetanska minoriteten efter att presidenten Xi Jinping kom till makten år 2013. Xi anses genomgående ha gått in för att förändra partiets syn på de etniska minoriteterna genom att införa något som går under namnet "den andra generationens minoritetspolitik". "Målet är nu att så snabbt som möjligt assimilera minoriteterna med den kinesiska befolkningen. Xi betraktar dem som ett hot mot Kinas säkerhet i och med att de i allmänhet bor nära landets långa gränser," konstaterar professorn June Teufel Dreyer i Hongkong-tidningen South China Morning Post. Teufel Dreyer anses vara en av de främsta experterna på de etniska minoriteterna i Kina. Det finns mer än 50 sådana minoriteter vars kulturer vanligen kraftigt avviker från den kinesiska. En viktig ingrediens i Xis nya minoritetspolitik har varit att försvaga kommissionen som behandlar frågor som berör de etniska minoriteterna. Förr tog kommunistpartiet kommissionens förslag i beaktande, men nu har den förvandlats till en maktlös gummistämpel. I början av december utnämndes dessutom en kines för första gången på länge till ordförande för kommissionen. Ända sedan år 1954 har ordföranden varit en representant för någon av de etniska minoriteterna, och en del av dem har varit inflytelserika. "Den nya ordföranden har främst haft att göra med säkerhetspolitiska frågor. Genom att utnämna honom vill partiet visa att kampen mot alla former av separatism bland minoriteterna prioriteras från och med nu," konstaterar den taiwanesiska forskaren Shih Chien-yu i tidningen Taipei Times. Den förra ordföranden hörde till den mongoliska minoriteten. Shih förmodar att han tvingades att avgå som ett straff för demonstrationerna som bröt ut i Inre Mongoliet i augusti. Medveten förvridning, hårda liv. Kommunistpartiet har länge gjort en ansträngning att framställa de etniska minoriteternas verklighet i en positiv dager. Det högeffektiva propagandamaskineriet har övertygat det kinesiska folket om att minoriteterna lever lyckliga om än enkla liv, och att de ägnar en oproportionerligt stor del av sin tid åt sång och dans. "När kinesiska turister besöker trakter som bebos av en minoritet får de alltid se föreställningar med glada människor som dansar och sjunger folksånger. Också på tv:n visas det ideligen sådana shower," berättar kafeägaren Sarah Wei som hör till folkgruppen zhuang. I själva verket är minoriteterna i genomsnitt klart fattigare än kineserna. En stor del av dem lever i avlägsna bergstrakter, och de måste slita hårt för att förtjäna sitt uppehälle. "Partiet har sett till att kineserna har fått en felaktig uppfattning om minoriteterna. Kineserna kan till exempel inte tro att en zhuang utan hjälp kan ha blivit en framgångsrik företagare," konstaterar Wei. yle 210103.

Mysteriet med den försvunne mångmiljardären. Hur ska det egentligen gå med världens största börsnotering? Och framförallt - var är själva huvudpersonen Jack Ma? Frågorna hopar sig medan kinesiska Alibaba rasar på börsen. I Kina är Jack Ma en av landets största kändisar, en företagsledare med samma dignitet som Amazons Jeff Bezos eller Bill Gates. Därför är också de senaste ryktena kring honom ännu mer anmärkningsvärda. Under drygt två månader har Ma inte synts till över huvud taget offentligt, rapporterar flera medier, bland annat ansedda Financial Times. Ma skulle till exempel ha närvarat som jurymedlem i en TV-show, "Africa's Business Heroes" när finalen ägde rum i slutet av november. I programmet, som går ut på att ett flertal afrikanska entreprenörer deltar och tävlar om drygt en miljon dollar, har Ma varit ansedd som den stora juryprofilen men bilder på honom på programmets hemsida togs bort och han syntes inte heller till i trailrar till programmet. När väl finalen avgjordes var i stället Ma ersatt av en annan medarbetare från hans företag Alibaba. Allt detta gör nu att det spekuleras kring att tystnaden kring Ma kan kopplas till kontroverserna runt hans företag och den kinesiska kommunistregimen. Ma, som byggt sin förmögenhet via just e-handelssajten Alibaba, var under hösten överraskande frispråkig och kritiserade Kinas styre. Bland annat kallade han kinesiska banker för "förlegade pantbanker". Detta skedde strax innan den planerade börsnoteringen av Alibabas betaltjänstbolag Ant Group stoppades. Noteringen, som var tänkt att bli världens största genom tiderna med ett värde på över drygt 300 miljarder kronor, ligger fortfarande på is samtidigt som kinesiska myndigheter nu granskar Alibaba för vad som misstänks vara en monopolställning. Allt detta har gjort att Jack Mas förmögenhet rasat i takt med att börskursen för Alibaba dykt. Under den senaste månaden har aktien backat drygt tolv procent och Ma, som tidigare var Kinas rikaste person, har nu halkat ned till en fjärdeplats efter att drygt tolv miljarder dollar av hans förmögenhet försvunnit de senaste två månaderna. Gällande hans påstådda försvinnande ges inga utförligare svar än att en medarbetare vid Alibaba i en kommentar till Financial Times skriver att det handlar om en "schemamässig konflikt" att Jack Ma inte kunde vara med i TV-programmet. Bulletin 210104. Kommentar: Det tillåts bara ett monopol i Kina - Partiet - och det tillåts bara en gud - Xi Jinping.
Källa: Ma inte försvunnen - han ligger bara lågt. Alibabas grundare Jack Ma är inte försvunnen som det har spekulerats i - han ligger bara lågt. Det uppger en källa med insyn för CNBC:s nyhetsankare David Faber. Flera medier har de senaste dagarna spekulerat i att den kinesiske techmiljardären skulle vara försvunnen. Detta eftersom han inte setts i publika sammanhang sedan han i slutet av oktober talade i ett forum och verkade rikta kritik mot Kinas finansmyndigheter. Kort därefter stoppades börsnoteringen av hans fintechbolag Ant Group i Shanghai och Hongkong. Alibabas aktie steg 5,5 procent på tisdagsbörsen. Innan uppgifterna rapporterades var den upp ett par procent. Aktien har rasat över 20 procent sedan noteringen av Ant ställdes in i början av november. Jack Ma kallades upp till finansmyndigheterna i november. Omni 210106.
Kinesiska företagsledarens försvinnande väcker många frågor. Jack Ma är en av Kinas största näringslivsprofiler och grundare av tech-företaget Alibaba, har varit försvunnen i flera månader. Kort innan han försvann kritiserade han kommunistpartiet offentligt i ett tal. Korrespondent Björn Djurberg ger en bakgrund. SR 210108.

Demokratiaktivisten: "Absurda anklagelser". Polisen bekräftar att 53 personer har gripits misstänkta för "omstörtande verksamhet", ett brott under den nya säkerhetslagen som infördes i somras. Brottet ska enligt polisen vara att den pro-demokratiska oppositionen planerat att vinna en majoritet i parlamentsvalet, rösta ner regeringens budget, vilket skulle lamslå regeringen. En av Hongkongs mest profilerade demokratiaktivister, Lee Cheuk-yan, säger till Ekot att anklagelserna är absurda: "det är ju normalt för ett politiskt parti att försöka få majoritet i parlamentet". SR 210106.
EU uppmanar Hongkong att släppa gripna aktivister. EU uppmanar myndigheterna i Hongkong att släppa de aktivister som greps i natt och säger att man överväger att införa ytterligare sanktioner mot Kina, rapporterar AFP. EU-kommissionens talesman Peter Stano säger att man just nu analyserar situationen för att bestämma hur man ska agera. Myndigheterna i Hongkong grep under natten 53 personer i vad som beskrivs som det största tillslaget hittills sedan Kina förra året införde en ny säkerhetslag i den tidigare brittiska kolonin. Omni 210106.

USA pekar ut Ryssland efter omfattande cyberattack. Flera amerikanska myndigheter konstaterar att det troligen var Ryssland som låg bakom den cyberattack mot både amerikanska myndigheter och privata mål som blev känd i december. Det rapporterar AFP. I ett uttalande från bland annat FBI och departementet för inrikes säkerhet skriver man att hackarnas mål verkar ha varit att samla in underrättelseinformation. USA:s utrikesminister Mike Pompeo har tidigare sagt att attacken sannolikt utfördes av Ryssland, medan president Donald Trump spelat ner Rysslands roll och sagt att det skulle kunna vara Kina som ligger bakom attacken. Intrången ska ha pågått i flera månader innan de blev kända.Omni 210106.

SIDA-pengar till upprustning av ryskt reningsverk. Slitna reningsverk utgör fortfarande en miljörisk för Östersjön. I ryska Novgorod läckte på ett år 150 000 kubikmeter avloppsvatten till floden Volkhov, som riskerar hamna i Östersjön. SIDA ska bidra med drygt två av totalt 34 miljoner kronor, för att byta en spräckt avloppsledning. SR 210108.

Kina slår tillbaka mot USA - sanktioner kan förbjudas. Kina införde på lördagen nya regler som innebär att inhemska företag och medborgare förbjuds att följa utländska lagar och sanktioner som bedöms vara "orättfärdiga". Det rapporterar flera medier. Enligt WSJ och Bloomberg är de nya reglerna ett tydligt svar på USA:s sanktioner mot företag som Huawei och Tiktok-ägaren Bytedance. Bedömare säger till WSJ att draget innebär att Peking har möjlighet att neutralisera effekterna av USA:s sanktioner mot kinesiska företag. För utländska företag med verksamhet i Kina kan det bli bekymmersamt att välja vilket av supermakternas regelverk som ska följas. "Kinas regering kan sätta utländska företag i väldigt svåra situationer." Omni 210109.

Pompeo slopar restriktioner mot Taiwan i "pik mot Kina". USA kommer åter att tillåta kontakter mellan amerikanska tjänstemän och deras taiwanesiska motparter, meddelar USA:s utrikesminister Mike Pompeo. Beslutet väntas förarga Kina och öka spänningarna mellan Peking och Washington under Donald Trumps sista dagar som president, skriver Reuters och South China Morning Post. Pompeo beskriver de amerikanska restriktionerna som "onödiga och värdelösa" och att de infördes "i ett försök att blidka den kommunistiska regimen i Peking". Enligt SCMP har USA gradvis vänt sig allt mer mot Taipei och i höstas besökte bland annat hälsominister Alex Azar den taiwanesiska huvudstaden. Det var den högst uppsatta amerikanska regeringstjänstemannen som besökt Taiwan sedan 1979, då Washington flyttade sitt diplomatiska fokus från Taipei till Peking, skriver tidningen. Trumpadministrationen har inte presenterat några detaljer kring vilja förändringar som i praktiken ska göras. Omni 210110.

Kritiker: Vinner Japorov blir styret mer auktoritärt. Det är ett polariserat Kirgizistan som gått till val under söndagen, rapporterar al-Jazira. Kirgizerna ska inte bara rösta fram sin nästa president, de har även folkomröstat om hur landet ska styras. Resultatet visar att en stark majoritet vill ha presidentsyre, skriver AFP. Vinner sittande president Sadyr Japorov kommer hans makt att stärkas eftersom han planerar att förändra konstitutionen. Aizhamal Bektenova är en de kirgizer som protesterar mot att presidenten väntas bli allt mer auktoritär. "Det är ett utnyttjande av makten som strider mot lagen. Människor som är här protesterar mot det korrupta ledarskapet som vill ta makten från folket," säger hon. Landet har inte varit så delat sedan de lämnade Sovjetunionen. Sadyr Japarov leder än så länge med 80 procent av alla röster. Omni 210110. Kommentar: Varför vill befolkningarna i öst ha en diktator?
Fritogs ur fängelset - nu är han Kirgizistans president. Sadyr Japarov valdes i går till Kirgizistans president med löfte om att bekämpa korruptionen i landet. I höstas fritogs han ur fängelset under det tumult som utbröt efter ett parlamentsval omgärdat av oegentligheter. Kirgizistan har beskrivits som ett demokratiskt undantag i det auktoritära Centralasien men nu finns en oro för att landet är på väg i samma riktning som sina grannländer. SR 210111.
Mer än 80 procent av väljarna stödde också Japarovs förslag att omfördela politisk makt bort från parlamentet och i presidentens händer. Det fanns spridda rapporter om oegentligheter i röstningen sent på söndagen, då valmyndigheterna sade att valdeltagandet var cirka 39 procent. När han driver på att utvidga sina befogenheter verkar Japarov följa Putins ledning. Ett land där ryska är ett statligt språk, Kirgizistan är nära förbundet med Moskva. Japarov lovade under sin kampanj att upprätthålla nära band. Ryssland driver en flygbas nära Bishkek. The New York Times 200110.
President Vladimir Putin beskrev störtningen av den tidigare regeringen som en "olycka" i oktober och klandrade kirgiziska politiker för att försöka imitera västerländska demokratier under hans presskonferens i slutet av året.

Utländsk makt ville tysta regimkritiker i Sverige. Två ryska medborgare, en man och en kvinna, döms till 10 respektive 8 års fängelse för mordförsök samt medhjälp till mordförsök efter ett överfall på en tjetjensk regimkritiker, Tumso Abdurakhmanov, i Gävle förra året. Enligt domen finns det tydliga kopplingar till den tjetjenska säkerhetstjänsten. "Det är en viktig dom, då den tydlig visar hur de tjetjenska regimen arbetar för att tysta kritiker", säger Per Lindqvist, vid särskilda åklagarkammaren i Stockholm. SR 210111.

Cyberspionage mot Sverige blir allt vanligare. Cyberspionage blir allt vanligare för att komma över information i Sverige. "Sverige utsätts för ständiga cyberangrepp varje dag, året om", säger Säpo-chefen Klas Friberg. Enligt honom är den information som inhämtas värd miljardbelopp. SR 210111.

Ann Linde (S) kritisk till Nato-beslut: "Inte bra för vår säkerhet". Utrikesminister Ann Linde (S) kritiserar idag riksdagsbeslutet att Sverige ska hålla öppet för ett Nato-medlemsskap. Linde säger till Ekot att hon "inte tror att beslutet bra för Sverige" och att hon tycker att det är bra att Sverige har alliansfrihet. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) kritiserar Lindes uttalande och säger att "det är ett förbluffande uttalande att landets utrikesminister anklagar riksdagen för ett riksdagsbeslut" och att "det är regeringen som nu skapar osäkerhet om Sveriges formella beslut". SR 210111.

Viktiga FN-rådet utan ledare efter maktkamp. FN:s människorättsråd, den viktigaste instansen för mänskliga rättigheter globalt, står för första gången sedan grundandet utan ledare. Tre länder: Kina, Ryssland och Saudiarabien blockerar det tilltänkta Fiji, i dag vice ordförande, från att tillträda. Människorättsorganisationer oroas över att rådets inflytande kan påverkas av maktkampen. SR 210112.

Vietnam fängslar tre kritiker före viktig partikongress. En domstol i Vietnam har dömt tre journalister kända för sin kritik av landets ledning till mellan elva och 15 års fängelse. De döms för att ha spridit antistatlig propaganda. Vietnams kommunistparti har trappat upp jakten på oliktänkande inför partiets nationalkongress i slutet av januari. "Den Vietnamesiska regeringen omöjliggör yttrandefriheten i landet", säger Emerlynne Gil vid Amnesty International. SR 210112.

Johanna Melén: Välkommen till en rysk verklighet. För i Ryssland har det mycket länge varit just så: Vad som är sant och vad som är falskt beror helt på vem man frågar och varifrån den personen har hämtar sin information. Den bild som levereras via de regeringstrogna tv-nyheterna är en av ett mycket välfungerande Ryssland med en ledare, en president som är något så unikt som ofelbar samtidigt som världen runt omkring är full av fel och brister, av hycklare och ondsinta russofober. Den bild som levereras via från staten oberoende nyhetskällor, som till största del finns på nätet, är istället en av ett land med mycket stora problem, ekonomiska, sociala och där en härskande elit under president Vladimir Putins ledning nästan uteslutande ser till sitt eget, inte folkets bästa. Att de parallella och fullkomligt motstridiga verklighetsuppfattningarna existerar sida vid sida är något man lärt sig leva med, en självklarhet nedärvd från en sovjettid då uttrycket löd: "De, vid makten, ger sken av att ge oss lön. Vi, folket, ger sken av att arbeta." Nyligen hänvisade en rysk väninna till det gamla uttrycket och överförde det till dagens Ryssland: "De ger sken av att saker är på ett visst sätt. Vi ger sken av att vi tror på det." Och så lever man vidare, sida vid sida, tills man når en viss gräns då det inte längre går. SR 210114.

Ukraina i fokus när Sverige blir ordförandeland i OSSE. Sverige tar i år över som ordförandeland i OSSE, organisationen för samarbete och säkerhet i Europa med 57 medlemsstater. För utrikesminister Ann Linde står Ukrainakonflikten i fokus, som den konflikt som är det största hotet mot europeisk säkerhet nu. Linde gör sin första resa som ordförande för OSSE till Ukraina och Ryssland redan nästa vecka för att försöka hitta en lösning på konflikten. SR 210115.

Bakslag för Huawei i 5G-tvisten. Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ett överklagande från Huawei i det uppmärksammade 5G-målet, där den kinesiska telekomtillverkaren överklagat Post- och telestyrelsen (PTS) beslut om att utesluta Huawei som leverantör av 5G-utrustning. Skälet för beslutet är att kammarrättens avgöranden enligt den lagen inte får överklagas, skriver Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt PTS-beslutet får produkter från leverantören Huawei inte användas vid nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning. SR 210115.
Förvaltningsrätten nobbar Huaweis krav. Förvaltningsrätten i Stockholm avslår den kinesiska telekomjätten Huaweis krav om att Post- och telestyrelsens (PTS) förbud av bolaget i 5G-nät måste stoppas. PTS förbjöd operatörer att använda teknik från Huawei för att de skulle kunna få tillstånd att bygga 5G-infrastruktur i Sverige. Förvaltningsrätten går nu alltså på PTS linje som motiveras med att försvarsmakten och säkerhetspolisen flaggat för att Huawei-utrustning skulle kunna vara en fara för rikets säkerhet. SR 210209.

Ukraina står utan vaccin. Medan övriga Europa har inlett vaccineringen mot covid-19 står Ukraina fortfarande utan vaccin. Kontrakt har skrivits med en kinesisk vaccintillverkare om två miljoner doser och i mars väntas ytterligare doser genom projektet covax men det kommer långt ifrån räcka till landets över 40 miljoner invånare. "Det här riskerar att ytterligare öka dödstalen i landet", säger Pavlo Kovtoniuk, vid Ekonomihögskolan i Kiev till Ekot. SR 210115.

Svensk medborgare kan lämnas ut till Kina. Kina har inte garanterat en svensk medborgares säkerhet -- och nu avstår Polens HD från att i dagsläget lämna ut honom. Ärendet skickas tillbaka till en lägre instans. Mannen, som offentligt gett sitt stöd till den andliga rörelsen falungong, anklagas för ekonomisk brottslighet i Kina. Affärsmannen efterlystes internationellt och greps under en mellanlandning i Polen. SR 210116.

WHO-expert i Kina: "Finns ett svart hål i berättelsen". Världshälsoorganisationen WHO:s team har nu anlänt till Wuhan i Kina för att undersöka ursprunget till pandemin och hoppas bland annat kunna granska lagrade frysta prover. Det skriver Der Spiegel, som har intervjuat flera av experterna i delegationen. "Det är också väldigt viktigt att prata ansikte mot ansikte med forskare och läkare som har varit inblandade i det här arbetet," säger den australiska delegaten Dominic Dwyer till tidningen. Den danske ledaren för WHO:s delegation Peter Ben Embarek säger att de främst vill försöka förstå virusets ursprung och hur det började spridas bland människor. "Det finns ett svart hål i berättelsen," säger han. En av personerna som teamet väntas intervjua är Shi Zhengli, som har kallats för "Bat Woman" och som leder ett center för nya infektionssjukdomar i Wuhan. Shi har sedan pandemins utbrott tvingas försvara sig mot rykten om att coronaviruset kom från hennes labb. Shi uppges vara "väldigt välkomnande och vill stötta uppdraget". Omni 210116.

Navalnyj till Ryssland i dag - riskerar att gripas. När den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj landar med ett plan från Berlin på söndagseftermiddagen kommer inte bara hans anhängare att möta honom på flygplatsen i Moskva utan han riskerar också att gripas av polis. Bland annat har åklagare inlett ett nytt, enligt Navalnyj, uppdiktat brottmål i ett försök att hindra honom från att återvända hem. Navalnyj överlevde i augusti ett mordförsök genom förgiftning, den ryska ledningen förnekar all inblandning. SR 210117. Kommentar: Dumt beslut att återvända.
Navalnyjs plan omdirigeras - fick byta flygplats. Oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj förväntas landa på militärflygplatsen Tjkalovskoje istället för på Vnukovos internationella flygplats, uppger tidningen Novaja Gazeta, skriver Aftonbladet. "Vad vi vet är att han kommer att landa, men det är oklart var," säger SVT:s utrikeskorrespondent Bert Sundström som befinner sig utanför Vnukovo. Navalnyj är på väg från Tyskland tillbaka till Ryssland där han riskerar att fängslas vid ankomsten, rapporterar AFP. "Jag känner mig som en fri rysk medborgare som har min fulla rätt att återvända hem," sa han till reportrar på planet. Detta är första gången regimkritikern återvänder till Ryssland efter att han blev förgiftad med nervgiftet novitjok i augusti förra året. Enligt Navalnyjs advokat riskerar han fängelse i 3,5 år. Omni 210117.
Navalnyj bortförd av polis på flygplatsen - satt i förvar. Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj greps av polis i samband med att han passerade passkontrollen på flygplatsen i Moskva, rapporterar AFP. Navalnyjs plan leddes om i allra sista stund och landade till slut på den stora flygplatsen Sjeremetevo, nordväst om stan, lite senare än planerat. Fyra av Navalnyjs närmsta lierade har blivit gripna under tiden de väntade på honom vid den första flygplatsen. Navalnyj och hans advokat stoppades vid passkontrollen, medan regimkritikerns fru Julia tilläts passera den. "Det är oklart vart de har fört dem", skriver Navalnyjs pressekreterare på Twitter. Navalnyj har varit eftersökt av Rysslands fängelsesmyndighet, FSIN, som anser att han brutit mot en villkorlig dom för förskingring. De skriver i ett uttalande att Navalnyj kommer att hållas i förvar i väntan på att han ska höras i rätten. En halvtimme före landningens föstes Navalnyjs supportrar ut ur flygplatsen. SR 210117.
EU-toppen Charles Michel: Navalnyj måste släppas. Europeiska rådets ordförande Charles Michel kräver att Aleksej Navalnyj omedelbart ska släppas. Han kallar Rysslands agerande för oacceptabelt. Han får medhåll av Jake Sullivan, som snart är nationell säkerhetsrådgivare i USA. Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis uppmanar EU att införa sanktioner mot Ryssland efter att regimkritikern greps på en flygplats i Moskva under söndagen, rapporterar AFP. "Att sätta oppositionsledaren och överlevaren Aleksej Navalnyj i förvar är oacceptabelt," säger Landsbergis till nyhetsbyrån. Navalnyj har återvänt till Ryssland för första gången sedan han flögs till Tyskland för vård efter att han blivit förgiftad av nervgiftet novitjok. Även baltländerna Estland och Lettland kräver restriktiva åtgärder mot Ryssland. EU:s utrikeschef Joseph Borrell kritiserar också Ryssland. Omni 210117.
Bert Sundström: Det gick som väntat när oppositionsledaren Aleksej Navalnyj landade i Moskva. Inne i terminalen på Sjeremetevoflygplatsen höll han ett tal inför journalister som följt med honom på planet från Berlin. Han försäkrade att han inte var det minsta rädd utan såg dagen som den lyckligaste han haft på fem månader. Sedan gick han vidare mot passkontrollen. Då blev han gripen av polis och bortförd. Katt-och-råtta-leken mellan Navalnyj och Kreml fortsätter alltså. Navalnyj själv, och många med honom, är övertygade att det var president Putin personligen som låg bakom mordförsöket. Så Kreml kanske nu tycker att det är dags att ta i med hårdhandskarna på allvar. Att ordna en dom på ett par, tre års fängelse är lätt ordnat. Det kommer att leda till skarpa fördömanden från omvärlden. Men på senare tid har Putin tydligt visat att han inte bryr sig om vad andra tycker. I september är det parlamentsval. För Rysslands oppositionella är förhoppningen att det folkliga missnöje som faktiskt finns i landet kommer att märkas då. Men Putins maktparti, Enade Ryssland, får troligen ändå en överväldigande majoritet. Även om Navalnyj lyckas inspirera väljarna att i högre grad än tidigare rösta på oppositionella kandidater lär resultatet bli så som Kreml vill. Som Stalin sa: Det viktiga är inte hur folk röstar. Det viktiga är vem som räknar rösterna.
Navalnyjs första ord om gripandet: Total laglöshet. Aleksej Navalnyj har nu kommenterat att han gripits i Ryssland. I ett videoklipp som hans talesperson har publicerat online säger Navalnyj att han har sett många övertramp inom rättsområdet, men att det här tar priset. "Ultimat laglöshet," säger den ryske oppositionsledaren, enligt AFP. Just nu pågår en första prövning mot honom. Prövningen hålls på polisstationen, och Navalnyjs advokater uppges ha fått rättsdokumenten en minut innan mötet startade. "Jag förstår inte vad som sker. För en minut sedan fraktade de mig från cellen till ett möte med min advokat. Jag kom hit och det är en rättsprövning," säger Navalnyj i videoklippet, enligt norska NTB. Omni 210118.
Aleksej Navalnyj häktas i 30 dagar. Den ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj kommer att hållas frihetsberövad i ytterligare 30 dagar, beslutar en domstol i Moskva. Detta i väntan på att en tidigare villkorlig dom mot honom omvandlas till fängelsestraff. "Det kan inte ens kallas för en parodi på rättvisa", skriver hans talesperson Kira Yarmysh på Twitter med anledning av häktningsbeslutet. Navalnyj själv säger att det är "den högsta graden av laglöshet", rapporterar Reuters. Nu uppmanar Kreml-kritikern ryssarna att gå ut på gatorna och protestera. Enligt Reuters uppger personer i Aleksej Navalnyjs närhet att han har hållits i förvar utanför Moskva och att han även har vägrats att träffa sin advokat. Advokaten säger att domstolsförhandlingen ska ha inletts plötsligt med endast några minuters varsel, enligt Reuters. Navalnyj greps igår på en flygplats i Moskva när han återvände till Ryssland för första gången sen mordförsöket i augusti förra året. Gripandet av Navalnyj motiveras officiellt med att han gjort överträdelser mot en villkorlig dom han fick för sju år sedan. Men formerna för frihetsberövandet visar tydligt på den politiska laddningen bakom beslutet, säger Carolina Vendil Pallin, Rysslandskännare på Totalförsvarets forskningsinstitut, till TT. "Jag tror att man velat hindra honom från att få en plattform, en möjlighet att möta sina anhängare, då han återvände," säger hon. SR 210118. svt 210118. SR 210118.
Den ryska oppositionens fixstjärna Alexej Navalnyj hann knappt landa i Moskva innan han greps av polis. Men lås och bom är bara ett verktyg för att klämma åt misshagliga personer. Ett annat vapen är många sätt på vilka Navalnyj och hans organisation pressas ekonomisk och juridiskt. Under det gångna året så har Navalnyjs bankkonton frysts och hans lägenhet konfiskerats. Hans antikorruptions-organisation har stämplats som "utländsk agent", och sedan fått så stora böter för påstått försnillande av donationer att man sagt sig vara tvungen att lägga ner och starta om. Oligarken Jevgenij Prigozjin, känd för "trollfabriken" i S:t Petersburg och privatsoldaterna i "Wagner", har köpt upp Navalnyjs skulder i uttryckligt syfte att krossa honom. Navalnyjs medarbetare har gripits eller själva anklagats för brott. Att sitta i ryskt fängelse är verkligen ingen nöjestillvaro. Men för Navalnyj som symbol och som nagel i ögat på makten, så är nog de ekonomiska och juridiska huggen nog ett minst lika stort problem. Förmodligen är det inte i fängelset som makten kan tysta Navalnyj, men kanske går det på banken. svt 210118.
SVT:s utrikesreporter om Navalnyj: "Extremt viktigt för honom att befinna sig i Ryssland". Den ryska regimkritikern Aleksej Navalnyj greps direkt när han återvände till Ryssland. Gripandet var väntat, och oundvikligt för Navalnyj, menar SVT:s utrikesreporter Carl Fridh Kleberg. "Han har sagt hela tiden att han ska återvända. I det läget måste han göra det, han har investerat så mycket av sin trovärdighet i det." Under söndagen landade Aleksej Navalnyj i Ryssland för första gången sedan han i augusti förra året förgiftades med nervgiftet novitjok. Han hålls nu i förvar i väntan på polisförhör. Många frågar sig varför han återvände till Ryssland, men enligt SVT:s utrikesreporter är det viktigt för Navalnyj att vara en rysk politiker i Ryssland. "För Navalnyj är det extremt viktigt att befinna sig i Ryssland. Han anklagas konstant av myndigheter för att ha kontakt med utländsk underrättelsetjänst. Ju längre han är utanför Ryssland desto mer kommer han bombarderas av det här," säger Carl Fridh Kleberg i SVT:s Morgonstudion. Han beskriver Aleksej Navalnyj som oppositionens starkaste lysande stjärna. "Han är en karismatisk person och många av hans anhängare idoliserar honom. Han är det vassaste hornet i sidan på Putin politiskt." svt 210118.
Svenska regeringen fördömer Rysslands agerande. Sveriges Utrikesminister Ann Linde kräver att den ryska regeringen ska frige Aleksej Navalnyj. Ann Linde säger att frågan kommer att diskuteras på EU:s utrikesministermöte på måndag i Bryssel. SR 210118.
Ryssland slår tillbaka mot kritiken: "Lägg er inte i". Ryssland slår tillbaka omvärldens kritik efter att man gripit Putinkritikern Aleksej Navalnyj, rapporterar Reuters. "Respektera internationell rätt och lägg er inte i nationell lagstiftning i suveräna stater. Ta itu med era egna problem i era hemländer," säger utrikesdepartementens talesperson Maria Zakharova i ett inlägg på Facebook. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att västvärldens upprördhet beror på att man försöker avleda sina medborgare från inhemska problem. Omni 210118.
Navalnyj uppmanar till protester mot regeringen. Aleksej Navalnyj uppmanar oppositionella att demonstrera mot den ryska regeringen, rapporterar AFP. "Var inte tyst. Gör motstånd, ge er ut på gatorna," säger han i en video som släppts på Youtube. Enligt Carolina Vendil Pallin, Rysslandskännare på Totalförsvarets forskningsinstitut, har man genom gripandet velat hindra Navalnyj från möta sina anhängare, skriver TT. "Den politiska ledningen har på alla sätt försökt att göra honom till en icke-person, och beskrivit honom som "bloggaren" eller "patienten i Berlin". Det blir svårt att fortsätta med det nu," säger hon. I och med alla tidigare gripanden och förgiftningen förra året har allt fler ryssar fått upp ögonen för regimkritikern. Videon filmades när han befann sig på en polisstation. Omni 210118.
Tyst om Navalnyj i ryska statskontrollerade medier. I ryska statskontrollerade medier är det tyst om gripandet och häktningen av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och i de fall han nämns är det i negativa ordalag. Navalnyj häktades igår, en dag efter hemkomsten från Tyskland där han vårdats efter förgiftningen med nervgiftet Novitjok i augusti förra året. Nu på lördag har Navalnyjs anhängare kallat till landsomfattande demonstrationer till hans stöd. SR 210119.
Nytt åtal mot Navalnyj - "kallade veteran förrädare". Nya anklagelser riktas nu mot ryske regimkritikern Aleksej Navalny, rapporterar AFP. Under onsdagen väntas han åter bli ställd inför rätta, anklagad för ärekränkning av en rysk krigsveteran med meriter från andra världskriget. Navalnyj ska på Twitter ha kallat veteranen för "förrädare" i samband med att denne i somras medverkade i en propagandafilm för Vladimir Putin. Krigsveteranen väntas inte själv vara närvarande under rättegången. När Navalnyj i söndags återvände till Moskva greps han misstänkt för att ha gjort överträdelser mot en villkorlig dom han fick för sju år sedan. Propagandafilmen var ett led i kampanjen för att ändra konstitutionen så att Putin skulle kunna vara president till 2036. Omni 210119.
Kreml avfärdar filmen om Putins palats: Rent nonsens. Den nära två timmar långa film från den ryske regimkritikern Aleksei Navalnyj som uppges visa president Vladimir Putins enorma palats vid Svarta havet har retat upp den ryska ledningen, skriver TT. "Rent nonsens," säger Kremls talesperson Dimitrij Peskov om filmen. Samtidigt varnar åklagarmyndigheten för att sociala medier som uppmanar till protester mot Putin riskerar böter på upp till motsvarande 450 000 kronor. Filmen har på ett par dagar visats över 41 miljoner gånger. Omni 210121.
EU-topparna: Vi fördömer gripandet av Navalnyj. EU:s stats- och regeringschefer uppmanar Ryssland att omedelbart släppa oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, efter torsdagens toppmöte i Bryssel. Det rapporterar TT. "Vi fördömer gripandet av honom. Herr Navalnyjs rättigheter måste fullständigt och ovillkorligt respekteras," säger EU:s permanente rådsordförande Charles Michel. Navalnyj greps i söndags efter att ha återvänt hem till Moskva för första gången sedan han utsattes för ett förgiftningsförsök i augusti. Parlamentet vill att EU-länderna omedelbart ska avbryta allt arbete med gasledningen Nord Stream 2 och införa nya sanktioner. Omni 210121.
Expert: "En ung protest som myndigheterna fruktar". Putinkritikern Aleksej Navalnyj har kallat till landsomfattande demonstrationer imorgon. Studenter hotas att stängas av om dom deltar. "Ryska utbildningsministeriet uppmanar dom unga ryssar att åka kälke, spela brädspel och läsa en god bok istället", säger Carolina Vendil Pallin forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. SR 210122.
Navalnyjs pressekreterare frihetsberövad. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs pressekreterare, Kira Yarmysh, som greps igår, kommer att vara frihetsberövad i 9 dagar. Det betyder att hon inte kan vara med vid en demonstration till stöd för Navalnyj som sitter i häkte sen han återkom till Moskva från Berlin. Dom ryska myndigheterna meddelar att morrondagens demonstrationer är olagliga. SR 210122.
Ryska polistillslag mot flera av Navalnyjs allierade. Polisen i Ryssland har börjat gripa medarbetare till oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, rapporterar internationella medier. Bland de gripna finns en pressekreterare samt två jurister. Samtliga greps i Moskva. Även i andra städer, till exempel Sankt Petersburg och Kaliningrad, har polisen slagit till mot Navalnyjs allierade. Den ryske oppositionsledaren uppmanar till stora demonstrationer i morgon lördag. Men demonstrationerna har inte fått tillstånd och mycket talar för att de kommer att slås ner med våld. Omni 210122.
Uppgifter: Kreml vill fängsla Navalnyj i över 13 år. Den ryska regeringens mål är att få regimkritikern Aleksej Navalnyj fängslad under flera år, uppger två källor för Bloomberg. I två separata mål kan Navalnyj dömas till totalt upp till 13,5 års fängelse. Detta vore i så fall ett avsteg från den tidigare strategin att bara fängsla Navalnyj några veckor åt gången. Enligt Bloombergs uppgifter var Kreml övertygat om att Navalnyj inte skulle återvända till Ryssland efter att ha vårdats på sjukhus i Tyskland. Navalnyjs medarbetare ska också ha avrått honom från att återvända, men själv ska han ha ansett att han bara kunde vara en relevant politisk kraft om han befann sig i Ryssland. Omni 210122.

Massrättegång mot oppositionella i Kambodja. Massrättegången mot fler än 150 tidigare medlemmar och anhängare av det upplösta oppositionspartiet visar hur Hun Sen systematiskt förföljer sina motståndare. I stort sett alla åtalade anklagas för konspiration och förräderi mot staten något som medför ett maximalt straff på 12 års fängelse. "Hun Sen blir allt mer totalitär och gör allt för att utplåna alla oppositionella" säger Kasit Piromya tidigare thailändsk utrikesminister och nu talesperson för organisationen Asiatiska parlamentariker för mänskliga rättigheter. SR 210118.

Kinas ekonomiska tillväxt accelererar. BNP växte med 2,3 procent under förra året rapporterar landets nationella statistikmyndighet, vilket är högre än internationella valutafonden IMF:s prognos på 1,9 procent. Tillväxten under fjärde kvartalet uppgick till 2,6 procent, jämfört med kvartalet innan. Även om Kina ser ut att bli den enda stora ekonomin som växte förra året, så är tillväxten samtidigt den lägsta på över 40 år. SR 210118.

Belarusaktivist: Underbara nyheter att hockey-VM flyttas. Herrarnas ishockey-VM i vår flyttas från Belarus efter de massiva protesterna. Det här är en seger och fantastiska nyheter, säger Ales Bialiatski, en av de ledande människorättsaktivisterna i Belarus, i en exklusiv intervju med Ekot. "Även om vissa säger att idrott borde vara bortom politik, så använder de faktiskt sporten för att stärka Lukasjenkos diktatorskap", säger han till Ekot från Minsk via en tolk. SR 210118.

Rapport: Kina och WHO kunde ha agerat snabbare. Kina och Världshälsoorganisationen (WHO) kunde ha agerat snabbare när coronaviruset upptäcktes, enligt en oberoende rapport från WHO. Det rapporterar AFP. Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPR), som står bakom rapporten, menar att det fanns signaler redan i det tidiga skedet av coronautbrottet som man borde ha agerat på. Rapportörerna skriver också att WHO inte haft tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitt uppdrag i samband med att en pandemi bryter ut, skriver T. Detta är den andra rapporten panelen släpper om pandemin, en tredje ska lämnas in i maj. Omni 210118.

USA inför sanktioner mot ryskt fartyg och dess ägare. USA inför sanktioner mot ett ryskt fartyg som har till uppgift att lägga rörledningar för att slutföra byggandet av gasledningen Nord Stream 2, enligt tyska myndigheter, rapporterar AFP. Det är ytterligare ett bakslag för gasledningen, skriver tyska Handelsblatt. Sanktionen kommer att införas mot fartyget och dess ryska ägare under tisdagen, skriver tidningen. Omni 210118.

Dödsfall skapar debatt om ungas arbetsvillkor i Kina. En 22-årig kvinna anställd vid e-handelsjätten Pinduoduo dog plötsligt i slutet av december efter att ha avslutat sitt arbetspass mitt i natten. Händelsen har lett till en utbredd diskussion i kinesiska sociala medier med 100 000-tals kommentarer och delningar. Den snabbt växande tech-branschen i Kina har länge varit ökänd för sina tuffa arbetstider, det som ibland kallas för 996, det vill säga att man jobbar från klockan nio på morgonen till nio på kvällen, sex dagar i veckan. SR 210119.

Pompeo anklagar Kina för folkmord på uigurer. Under Mike Pompeos sista dag som USA:s utrikesminister ökar pressen mot Kina, rapporterar AFP. Han uppmanar alla internationella organ och domstolar att ta upp ärenden som rör Kinas behandling av uigurer. "Det vi ser är ett pågående folkmord och ett systematiskt försök från det kinesiska kommunistpartiet att utrota uigurerna. Vi kommer inte att vara tysta," säger Pompeo. Han varnar för hur Kina kan tänkas agera mot den fria världen när det kinesiska kommunistpartiet tillåter folkmord och folkrättsvidriga brott mot den egna befolkningen. Till skillnad från mycket annat i den amerikanska utrikespolitiken de senaste fyra åren väntas Pompeos hårda ord mot Kina välkomnas av den tillträdande administrationen. Uigurer sätts i läger och utsätts för tvångssteriliseringar. Omni 210119.
USA anklagar Kina för folkmord. Den avgående utrikesministern Mike Pompeo anklagar Kina för folkmord på uigurer och andra muslimska minoriteter i Xinjiang i västra Kina och får stöd av Bidens tilltänkta utrikesminister Antony Blinken. Enligt människorättsorganisationer och journalister finns i Xinjiang ett omfattande nätverk av interneringsläger och det finns även åtskilliga uppgifter om tvångsarbete och tvångssteriliseringar. Kina har ännu inte kommenterat de nya anklagelserna, men har tidigare sagt att lägren i Xinjiang är skolor som erbjuder yrkesutbildningar för att minska fattigdom och motverka religiös extremism. SR 210120.
Blinken: Min bedömning att Kina utför folkmord. Antony Blinken, som utsetts av Joe Biden till USA:s nästa utrikesminister, håller med den avgående utrikesministern Mike Pompeo om att Kina utför ett folkmord på uigurer, rapporterar AFP. "Det är även min bedömning," sa han under en utfrågning i senaten. Under Mike Pompeos sista dag som USA:s utrikesminister uppmanade han alla internationella organ och domstolar att ta upp ärenden som rör Kinas behandling av uigurer. "Det vi ser är ett pågående folkmord och ett systematiskt försök från det kinesiska kommunistpartiet att utrota uigurerna. Vi kommer inte att vara tysta," säger Pompeo. Omni 210119.

Alibabas grundare tillbaka i offentligheten. Jack Ma, grundaren till Kinas största privata företag, syntes idag i ett videomeddelande, efter att inte ha visat sig offentligt på över två månader. Affärsmannen har varit frånvarande efter att hans bolag näpstes av myndigheterna och en mycket uppmärksammad börsintroduktion avbröts. I videon framför Jack Ma en nyårshälsning till lärare i ett välgörenhetsprojekt för landsbygden, med antydningar om att han stödjer kommunistpartiets politik. SR 210120. Kommentar: Tillbaks efter en relativt kort omskolningskurs. Eventuellt bara på permission. I Xinjiang kan det handla om åratal.
Björn Djurberg: Jack Mas framträdande ger ingen förklaring till tystnaden. Efter månader av tystnad har Kinas mest kända näringslivsprofil, techjätten Alibabas grundare Jack Ma, framträtt i offentligheten idag. Det rör sig om en kort video från en digital nyhetskanal i den provins där Alibabas huvudkontor ligger, i vilken Jack Ma berättar att ett årligt pris som hans stiftelse brukar dela ut skjuts upp på grund av pandemin. Enligt Ekots Kinakorrespondent Björn Djurberg ger framträdandet ingen förklaring till den långvariga tystnaden, men har ändå positiv påverkan på aktien. SR 210120.

Björn Djurberg, Peking: Fruktlösa intervjuförsök i Peking. Propgandaavdelningen ger inga tillstånd och vaccinationsplatserna vågar inte släppa in utländsk media. SR 210121.

Navalnyj avslöjar "Putins palats". En ny avslöjande video från Aleksej Navalnyjs antikorruptionsfond visar för första gången det som kallas Putins palats nära Sojti vid Svarta Havet. En fastighet som motsvarar nästan halva Stockholms slott och är till ytan den största privatägda fastighet, som finns i Ryssland. Navalnyj hävdar i videon, som hittills setts av 20 miljoner tittare, att president Putin lagt motsvarande mer än 11 miljarder kronor på bygget och att det är pengar, som egentligen tillhör ryska folket. SR 210120. Kommentar: Ryska folket tillhör Putin.
On 19 January 2021, two days after Navalny was detained by Russian authorities upon his return to Russia, a video investigation by him and the Anti-Corruption Foundation (FBK) was published accusing President Vladimir Putin of using fraudulently obtained funds to build the estate for himself in what he called "the world's biggest bribe". In the investigation, Navalny said that the estate is 39 times the size of Monaco and cost over 100 billion rubles ($1.35 billion) to construct. It also showed aerial footage of the estate via a drone and a detailed floorplan of the palace that Navalny said was given by a contractor, which he compared to photographs from inside the palace that were leaked onto the Internet in 2011. He also detailed an elaborate corruption scheme allegedly involving Putin's inner circle that allowed Putin to hide billions of dollars to build the estate. Wikipedia.
Navalny reveals investigation into "Putin's Palace" | DW News. You tube 5:27 210120.
Navalnyj sprider film om Putins slott: "Är en stad". Ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj har på Youtube publicerat en två timmar lång film som i detalj sägs visa upp Vladimir Putins hemliga lyxslott. Det rapporterar flera medier. Navalnyj beskriver residenset som mer av en stad än ett palats. I filmen hävdas att egendomen kostat motsvarande 12 miljarder kronor och vaktas av "tusentals personer". På området ska det bland annat finnas kasino, amfiteater, hockeyrink, vinodling och en tunnel som leder till en strand, skriver DN. Navalnyjs dokumentation innehåller rikligt med bilder och planlösningar av egendomen. Navalnyj ska ha färdigställt filmen under de fem månader han tillbringade i Tyskland efter Novitjokförgiftningen. I söndags återvände han till Ryssland där han greps vid passkontrollen. Filmen har på ett dygn fått över 28 miljoner visningar. Omni 210120.

Kinesiska sanktioner mot Trumpfolk sågas av Biden. Kina har beslutat att rikta sanktioner mot 28 personer från USA:s förre president Donald Trumps administration, skriver CNN. Bland personerna finns den tidigare utrikesministern Mike Pompeo. I ett uttalande skriver Kinas utrikesdepartement att personerna är "antikina-politiker" som aktivt arbetat för att underminera relationen mellan länderna. Det kinesiska beslutet kritiserades omgående av den nya Biden-administrationen som kallar det "cyniskt och meningslöst", rapporterar NBC News. Omni 210121.

Navalnyj publicerade avslöjande film om "Putins palats" - kallar det Rysslands största muta. Oppositionspolitikern Alexej Navalnyj har publicerat en två timmar lång film om ett lyxigt palats vid Svarta havets kust som han hävdar tillhör president Vladimir Putin. Enligt Navalnyj byggs palatset tack vare en muta på drygt en miljard euro. yle 210120.

China celebrates Trump’s departure by tweeting "Good Riddance!" Chinese state media giddily celebrated the end of Donald Trump's presidential administration Wednesday, taking to Twitter to decry the former president as "negative and destructive." The Xinhua news agency, controlled and operated by the Chinese Communist Party, used its social media account to taunt Trump, who consistently took a hard-line stance against the communist state throughout his term. "Good Riddance, Donald Trump!" the now-deleted tweet read, with a link to a story criticizing what it called the Trump administration's "final madness." The communist media network said that Trump was "weak on the inside" despite his often-aggressive tone and bellicose rhetoric Disrn 210121.

Bert Sundström: "Putin och hans kumpaner lär sitta säkert - trots Navalnyjs film". Den ryske oppositionsledaren och antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj återvände i söndags till Ryssland från Tyskland. Läkare där räddade hans liv efter att ryska agenter i augusti försökt ta livet av honom med det sovjetiska nervgiftet Novitjok. Navalnyj landade, men fängslades redan innan han gick igenom passkontrollen. Två dagar senare publicerade hans medarbetare en videofilm om den närmast ofattbara korruption som gjort president Putin och hans kumpaner sagolikt rika.
Filmen producerades under tiden som Navalnyj började hämta sig efter mordförsöket, och tar sitt avstamp i Dresden, där Putin var en rätt obetydlig KGB-kugge i den sovjetiska kontrollapparaten. Men tyngdpunkten i filmen är berättelsen om det jättelika palats i södra Ryssland som Putin låtit bygga åt sig själv på en höjd med utsikt över Svarta Havet. I inledningen av filmen säger Navalnyj att han bestämt att filmen skulle visas först när han landat i Ryssland, så Putin inte skulle kunna påstå att Navalnyj var feg och bara vågade publicera filmen medan han var i säkerhet utomlands. Putins talesperson Dmitrij Peskov har avfärdat filmen och uppgifterna som presenteras där som fantasier. Så gör Kreml alltid när obekväma uppgifter läcker ut. Uppgifterna är egentligen inte så nya. Palatset började byggas för över tio år sedan, visade sig vara ett fuskbygge, så det fick byggas om igen. Trots att Rysslands ekonomi krisade var pengar inget problem. Stulna pengar och världshistoriens största mutor, hävdar Navalnyj. Själva palatset är knappt 18000 kvadratmeter stort. "Trädgården" är på 68 hektar. Hela egendomen, som formellt inte ägs av Putin själv, är 7000 hektar stor. Över egendomen råder flygförbud och inga båtar får komma nära kusten utanför palatset. En regimkritisk statsvetare säger till mig att alla uppgifter i Navalnyjs film är kända sedan länge. Det är genomslaget som är det nya. Att regimkritiker i åratal har skrivit om och dokumenterat putinregimens gränslösa korruption har inte fått många att reagera. Men när Navalnys film nu har setts (eller i alla fall klickats på) av över 40 miljoner människor så betyder det att en stor del av Rysslands befolkning börjar se Putin som en ledare som tänker mer på sig själv än på medborgarna i hans land. Ändå lär Putin och hans kumpaner sitta säkert i sina sadlar. Maktapparaten i Kreml, med Putin och hans stormrika så kallade oligarker i spetsen, har i det närmast total kontroll över landet. Det finns inga riktiga politiska partier, inget fungerande rättsväsende, och inga betydande oberoende medier. Ryssland har aldrig varit en demokrati. Rysslands härskare har i århundraden sett landet i princip som sin personliga egendom och invånarna inte som medborgare utan som undersåtar. Navalnyj lär inte kunna ändra på det och är knappast trovärdig som demokratisk förkämpe. Han ägnar sig åt att avslöja den ryska elitens korruption, och det är naturligtvis en sorts demokratiskt arbete. Men han kämpar i huvudsak mot dagens makthavare, utan att beskriva hur han vill se en rysk demokrati byggas. Men alla avslöjanden om putinregimens otillräcklighet och djupa omoral är kanske ändå något som på sikt kan ge framtidsutsikter åt Rysslands hårt prövade befolkning. svt 210122.

Alexej Navalnyj avslöjande film om "Putins palats" vid Svarta havets kust, ca 80 km söder om bron till Krim.
Palatset ligger längst ut på en udde och Navalnyj kan presentera bilder från en drönare om hur bygget ser ut idag. Palatset är 17 691 kvadratmeter stort. Det nya Versailles eller Vinterpalatset. Ingången till palatset är en kopia av porten till Vinterpalatset i S:t Petersburg som kröns av den dubbelhövdade örnen. På området finns även en underjordisk ishockeyrink, kyrka, vinterträdgård och en amfiteater. Palatset ligger på en klippa över havet varifrån en tunnel leder ner till havet. I slutet av tunneln finns även en vinbar med utsikt över havet. Det 68 hektar stora området vaktas av säkerhetstjänsten FSB. Det är förbjudet att röra sig med båt utanför udden. Det råder även flygförbud över tomten. Navalnyj hävdar att palatset kostar minst 100 miljarder rubel (1,1 miljard euro) och att det hela handlar om korruption.Citat av Putin: "I am the richest person not only in Europe, but in the whole world."
Putins tre principer som han fick lära sig i Dresden som KGB-agent 1986-1989:
1. Always say one thing and do another. Lying and hypocrisy are the most effective methods of work. Citat av Putin: "We say one thing and do another."
2. Corruption is the foundation of trust. Your main friends are those who have been stealing and cheating with you for many years. If Putin wants a palace, Putin will ge a palace.
Putin: "The collapse of the Soviet Union was the biggest geopolitcal catastrophe of the century." He condemns the 90s, Yeltsinism, democrats and calls everyone around him foreign agents. "I won't tell you the people that were in charge in the 90s a gang, but I will note that since then, our social sector and defense industry have completely collapsed. We've lost the defense industry. We've practically destroyed the military, led the country to a civil war, to the bloodbath in Caucasus." Det är den historiesyn som the Russian emperor Vladimir Vladimirovich Putin säger sig ha. Alexej Navalnyj å andra sidan undrar "20 years in power, repressive laws, robbed poor people, complete destruction of politics, rewritten constituion, people in prison?"
3. The most important thing: There is never too much money.
You tube 1:52:50.
yle 210120.

Navalnyj: Har inga planer på att ta livet av mig. Den fängslade ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj mår bra och har inga planer på att ta sitt liv. Det skriver han i ett meddelande till sina anhängare som han via sin advokat publicerat på Instagram, skriver Reuters. "För säkerhets skull vill jag klargöra att jag varken planerar att hänga mig i ett fönstergaller eller skära upp mina handleder med en vässad sked", skriver Navalnyj bland annat. Meddelandet kommer dagen innan Navalnyjs anhängare planerar att genomföra landsomfattande demonstrationer mot sittande presidenten Vladimir Putin. 210122. Kommentar: Säkert mycket frestande för Putin och hans lakejer att ta livet av honom nu och förklara det som ett självmord.
Uppgifter: Kreml vill fängsla Navalnyj i över 13 år. Den ryska regeringens mål är att få regimkritikern Aleksej Navalnyj fängslad under flera år, uppger två källor för Bloomberg. I två separata mål kan Navalnyj dömas till totalt upp till 13,5 års fängelse. Detta vore i så fall ett avsteg från den tidigare strategin att bara fängsla Navalnyj några veckor åt gången. Enligt Bloombergs uppgifter var Kreml övertygat om att Navalnyj inte skulle återvända till Ryssland efter att ha vårdats på sjukhus i Tyskland. Navalnyjs medarbetare ska också ha avrått honom från att återvända, men själv ska han ha ansett att han bara kunde vara en relevant politisk kraft om han befann sig i Ryssland. Omni 210122.
Demonstrationer för Navalnyj - 50 gripna. I Ryssland har stödprotesterna för den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj kommit igång, och redan har runt 50 personer gripits, enligt frivilligorganisationen OVD Info. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Protestaktionerna började i städer i östra Ryssland, bland annat i Vladivostok. Navalnyjs anhängare har manat till landsomfattande protester i dag. I Moskva planeras en protestmarsch med start klockan 12 svensk tid. SR 210123.
Uppgifter: Aleksej Navalnyjs fru har tagits in till förhör. I Ryssland uppges minst 850 ha gripits under stödprotester i 60 ryska städer för den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. I Moskva, där över 10 000 rapporteras ha samlats, finns den välkända aktivisten Ljubov Sobol bland de frihetsberövade och även Navalnyjs hustru Yulia Navalnaya, har tagits in för förhör, enligt social medier. SR 210123.
Våldsamma demonstrationer i Moskva - över tusen gripna. I Ryssland har över 1 000 personer gripits i samband med de demonstrationer som genomförts till stöd för oppositionspolitikern Alexej Navalnyj i över 70 städer. I Moskva har tusentals människor demonstrerat och det har stundtals varit rätt våldsamt. Bland de som greps idag fanns Navalnys fru men hon uppges nu ha släppts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. SR 210123.
Kreml tar till nya metoder för att stoppa protesterna. Myndigheternas agerande inför protesterna i Ryssland på lördagen har varit hårdare än vanligt, skriver TT. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch har de bland annat beordrat sociala mediebolag att radera inlägg som uppmanar till deltagande i demonstrationerna till stöd för oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. Universitet ska dessutom ha schemalagt obligatorisk lördagsundervisning och uppmanat föräldrar att förhindra sina barn från att demonstrera. I Moskva inleddes också underhållsarbete helt plötsligt på torget där det var meningen att demonstrationen skulle äga rum, säger Damelja Aitchozjina, som är researcher för HRW i Moskva. Omni 210123.
"Navalnyj är den enda som kan åstadkomma det här." Dagens omfattande protester runt om i Ryssland till stöd för oppositionsledaren Aleksej Navalnyj är i samma magnitud som den protest Navalnyj anordnade tidigt under 2020. Det säger Rysslandskännaren Malcolm Dixelius till Aftonbladet. "Om man betänker att det är coronautbrott och mitt i smällkalla vintern så är det här stort. Det visar att han är den enda politikern som kan åstadkomma det här," säger Dixelius. Han tror att det som just nu sker kan vara början på en större förändring i landet och jämför med det som skett i Belarus. "Något liknande är på väg i Ryssland," säger Dixelius. Omni210123.
Navalnyjs fru släppt - en av totalt minst 2 000 gripna. Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnys fru Julia Navalnaja som greps i samband med dagens omfattande protester i Ryssland ska nu ha släppts, rapporterar Reuters. Navalnaja la upp en bild på sig själv på Instagram i samband med att hon greps på lördagseftermiddagen. Totalt har över 2 000 personer gripits runt om i landet, skriver AFP. Bland annat har människor som demonstrerade utanför det fängelse där Navalnyj just nu befinner sig gripits. AFP:s reportrar på plats bedömer att minst 20 000 personer deltog i protesterna i Moskva och 10 000 i St Peterburg. Omni 210123.
Borrell oroad över Ryssland - EU-svar väntas i veckan. EU:s utrikesministrar kommer under måndagen att diskutera ett eventuellt svar på dagens massgripanden efter de omfattande regeringskritiska protesterna i Ryssland. Det skriver EU:s utrikeschef Josep Borrell på Twitter. Borrell skriver att han följer utvecklingen med oro och att han djupt beklagar både de många gripandena och polisens övervåld. Finlands president Sauli Niinistö skriver att situationen i Ryssland är allvarlig. "En gemensam handlingslinje från utrikesministrarna krävs på måndag", twittrar han. Från svenskt håll kräver M-ledaren Ulf Kristersson att Sverige nu tar en ledande roll i att stödja den ryska oppositionen och sätta press på regimen. Han bjuder också in till en digital stödmanifestation på Facebook. Omni 210123.
Efter protesterna i Ryssland: "Ville visa att det är farligt att protestera". I samband med gårdagens omfattande demonstrationer i Ryssland, till stöd för den frihetsberövade oppositionspolitikern Alexej Navalny greps över 3 500 tusen demonstranter av polisen. En anledning till att polisen slog till så hårt var för att visa att det är farligt att protestera. SR 210124.
Ryssland försvarar polisens våld: "Ser inga övertramp". Ett 20-tal personer i Moskva har fått söka vård efter polisingripanden i samband med lördagens regeringskritiska demonstrationer runt om i Ryssland, skriver TT. I Sankt Petersburg vårdas en kvinna på intensiven sedan hon sparkats i magen av en polis. Den brutala polisinsatsen har väckt reaktioner i omvärlden. "Jag finner denna glidning mot det auktoritära väldigt oroväckande," säger exempelvis den franska utrikesministern Jean-Yves Le Drian. Valerij Fadejev, som leder den ryska regeringens eget människorättsråd försvarar dock polisen. "Jag ser inga övertramp (från myndigheternas sida) över huvud taget," säger han. Omni 210124.
"Navalnyj har hittat ett sätt att störa makten." De omfattande protesterna i över hundra ryska städer under lördagen liknar det som utspelat sig i Belarus under hösten och vintern. Och ett belarustisk scenario är troligen det som oroar de ryska myndigheterna mest, säger Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, till TT. Det är därför den ryska ledningen är så måna om att hindra oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj från att verka, enligt Kragh. "Navalnyj har hittat ett sätt att störa makten. Den typen av kritik som han väckt mot det styrande partiet Enade Ryssland genom åren har fått genomslag och bidragit till dess djupa impopularitet," säger han. Kragh: Navalnyj är just nu det största hotet mot Putin. Omni 210124.
Putin förnekar Navalnyjs anklagelser om lyxpalats. Rysslands president Vladimir Putin kommenterar nu den granskning som oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj publicerat. I det två timmar långa videoklippet, som setts över 80 miljoner gånger, redogör Navalnyj och hans medarbetare för påstådd korruption i Putins närmaste krets och om ett pampigt palats vid Svarta havet som uppges tillhöra presidenten. Men Putin förnekar nu att palatset är hans. "Inget som listas som mina fastigheter tillhör mig eller någon av mina släktingar," säger Putin enligt AFP. Putin gjorde uttalandet under ett videosamtal med studenter. Omni 200125. Kommentar: Putin har många så kallade målvakter som Navalnyj redogjort om.
I Ryssland manar regimkritiker till nya protester. Aleksej Navalnyjs stab har utlyst nya protester redan på lördag, efter rekordstora protester i lördags över hela Ryssland. Svaret på de landsomfattande protesterna från regimen tyder på en allt större nervositet. I Kremltrogen tv kallas Navalnyj en politisk pedofil och en oväsentlig politiker utan förmåga att organisera någon rörelse eller något parti. Omni 200126.
Aleksej Navalnyjs lägenhet genomsökt av rysk polis. Rysk polis har slagit till mot regimkritikern Aleksej Navalnyjs lägenhet i Moskva, rapporterar AFP med hänvisning till Navalnyjs kollega Ivan Zhdanov. Dessutom har flera andra lägenheter och kontor med koppling till Navalnyj sökts igenom. Navalnyjs fru Julia befann sig i en av lägenheterna och ropade till journalister utanför att poliserna vägrade att släppa in hennes advokat. Omni 210127.
Polisräder mot Navalnyjs familj. Rysk polis har gjort räder mot flera av Aleksej Navalnyjs kontor och lägenheter till vänner och familj. Navalnyjs bror Oleg är gripen liksom flera nyckelpersoner i Navalnyjs stab. Idag kan Navalnyjs fortsatta häktning avgöras i domstol. EU och USA kräver att han omedelbart släpps annars kan det bli tal om nya sanktioner. SR 210128.
Navalnyj blir kvar i fängelset. En domstol i Moskva har idag avslagit den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs begäran om att häva häktningen på 30 dagar. Navalnyj och hans försvarsadvokat hävdar att häktningen skedde olagligt. Navalnyj greps när han anlände till flygplatsen i Moskva 18:e januari och fördes till en polisstation i närheten. Där dömdes han till 30 dagar i häkte. Idag argumenterade oppositionsledaren själv i rätten, via videolänk från fängelset, mot domen och tillvägagångsättet att dömas på en polisstation utan någon försvarsadvokat närvarande. Men domaren och åklagaren idag höll inte med. Aleksej Navalnyj hålls kvar i fängelset. SR 210128.
Kremllojal tv avvisar Putins palats: "Lyxen finns inte". Vad regimkritikern Alexsej Navalnyj pekar ut som Vladimir Putins flådiga palats är egentligen ett byggarbetsplats. Så skildras byggnaden i ett reportage av Kremllojala tv-projektet Mash. "All den lyx som skulle finnas i den gigantiska byggnaden, den finns inte," säger nyhetsuppläsaren i statliga kanalen Rossija-24. På sociala medier väcks nu frågan om Navalnyjs film är fejkad eller om inredningen i byggnaden ändrats innan Mash släpptes in, skriver DN. Omni 210129.
Putins judopartner: Slottet vid Svarta havet är mitt. Ryske affärsmannen Arkadij Rotenberg hävdar att han äger palatset vid Svarta havet som oppositionen menar är president Vladimir Putins. "Nu är det inte längre någon hemlighet, jag är förmånstagaren," säger Rotenberg, som tidigare tränat judo med Putin, till den ryska Kremllojala sajten Mash. Han säger att han köpte fastigheten för två år sedan, enligt Reuters presenteras dock inget bevis för detta. Putinkritikern Aleksej Navalnyjs organisation publicerade nyligen filmen som visar ett palats med bland annat kasino, amfiteater, hockeyrink och vinodling. Putin har förnekat att det är han som äger det och kallat det "nonsens". Omni 210130.
Putins judopartner: Jag äger palatset . Den ryske presidenten Vladimir Putins nära vän och judopartner, affärsmannen och mångmiljardären Arkadij Rotenberg, hävdar att han äger det palats som tillskrivits Putin. "Nu är det inte längre någon hemlighet," jag är förmånstagaren, säger Rotenberg i ett videoklipp som publicerats av den ryska sajten Mash. Rotenberg presenterar inga underlag för förvärvet, som han säger skedde för två år sedan. Regimkritikern Aleksej Navalnyjs antikorruptionsstiftelse FBK publicerade nyligen bilder på den luxuösa byggnaden vid Svarta havet som påstås tillhöra presidenten. Putin har förnekat att han äger den. Arkadij Rotenberg är en av flera personer som på grund av kopplingar till Ukrainakonflikten och Rysslands annektering av Krimhalvön finns med på USA:s och andra västländers sanktionslista. TT-Omni 210130.
Putin has said that neither he nor any of his close relatives own the property, and the Kremlin has insisted it has no relation to the president even though it’s protected by the federal bodyguard agency FSO, which provides security for top government officials. Russian state television later aired a report from the compound that showed it under construction and included an interview with an engineer who claimed the building would be a luxury hotel. On Saturday, construction magnate Arkady Rotenberg, a close Putin associate and his occasional judo sparring partner, claimed he owned the property. AP News 210130.
Nya ryska protester väntas på söndag - många gripna. Under söndagen väntas nya stora demonstrationer runt om i Ryssland till stöd för fängslade Putinkritikern Aleksej Navalnyj, rapporterar flera medier. Sedan förra veckans protester har personer nära Navalnyj gripits och satts i husarrest. Officiellt är bland annat hans bror Oleg Navalnyj och Pussy Riot-aktivisten Maria Alyokhina misstänkta för att ha brutit mot coronarestriktionerna, men enligt oppositionen är det ett sätt att skrämma demonstranter, skriver al-Jazira. En av de drygt 4 000 personer som greps förra veckan var Filip Kuznetsov, skriver BBC. "De straffar honom för ingenting, vilket betyder att det kan vara vem som helst som drabbas nästa gång, även jag," säger Kuznetsov. Ryska myndigheter varnar för rättsliga påföljder för de som protesterar. Omni 210130.

Tiden är knapp för Biden att förlänga kärnvapenavtal. USA:s president Joe Biden vill förlänga det sista kvarvarande kärnvapenavtalet med Ryssland, New Start-avtalet, ytterligare fem år, skriver Washington Post. Även Ryssland har tidigare sagt sig vilja förlänga avtalet, och länderna måste nu enas om en förlängning före 5 februari då avtalet löper ut, skriver AP. Om avtalet inte förlängs innebär det att de båda länder är fria att skaffa sig ett obegränsat antal kärnvapenbestyckade ubåtar och flygplan. I övrigt väntas Biden enligt Washington Post driva en hård linje mot Ryssland. "Det här blir den första administrationen sedan Sovjets fall att inte utlova en mjukare ton mot Ryssland, säger Angela Stent som arbetade med amerikansk underrättelseverksamhet under George W Bushs tid som president." Sanktioner mot ryska företrädare är att vänta under Biden. Omni 210121.

Kina har inte levt upp till handelsavtalet med USA. Kina har importerat mindre från USA än utlovat i handelsavtalets första fas. Det rapporterar CNBC. Kina hade i handelsavtalet med Trumpadministrationen åtagit sig att importera amerikanska varor till ett värde av 171,1 miljarder dollar under 2020 men nådde bara upp till runt 100 miljarder dollar. Under 2020-2021 ska Kina ha utökat sin USA-import med 200 miljarder dollar. För ett år sen gick Kina med på att öka sin import för att bli av med amerikanska tullar. Omni 210122.

Bloggare har hungerstrejkat i 42 dagar. En känd 28 årig bloggare, Igor Losik, riskerar dö i sin hungerstrejk i protest i fängelse i Minsk i Belarus. Listan över politiska fångar växer, nu finns 190 namn på listan och efter varje söndagsprotest grips och fängslas nya som protesterar mot regimen. Ales Bjaljatski, som nyligen fick det Alternativa Nobelfredspriset, och driver människorättsorganisationen Viasna ser en allt sämre situation för mänskliga rättigheter i sitt land. SR 210125.

Flera skadade i nya strider mellan Kina och Indien. Nya strider har utbrutit mellan indiska och kinesiska styrkor längs gränsen mellan länderna, skriver flera internationella medier. Striderna ska ha ägt rum häromdagen vid Nathulapasset mellan Tibet och den indiska delstaten Sikkim, känd som ett stopp längs den gamla Sidenvägen. Det finns än så länge få detaljer om striderna, som skedde på 4 000 meters höjd. Indiska försvarstalesmän säger att det finns skadade på båda sidor. Förra året dödades en stor mängd soldater från bägge sidor under strider vid Ladakh, nära Kashmir. I september lovade ländernas utrikesministrar varandra att undvika eskalering, skriver TT. Indiska rapporter uppger att kinesiska soldater försökte ta sig in på indiskt territorium. Händelsen förra veckan kom sex månader efter en strid som dödade minst 20 indiska soldater och ett okänt antal från de kinesiska styrkorna. Omni 210125.

Kina sprider anklagelser om covid-dödsfall i Norge. Kinesiska statsmedier har rapporterat vilda teorier om coronavirusets ursprung och rena attacker mot Pfizers vaccin - anklagelser som experter menar kan orsaka stor skada, skriver AP. Bland annat påstås det att 23 dödsfall i Norge kan kopplas till den pågående vaccineringen. Kommunistpartiets ungdomsförbund har under en hashtag med 1,4 miljarder visningar krävt att WHO ska utreda ett laboratorium för biologiska vapen i Maryland i USA. "Syftet är att lägga över ansvaret för Kommunistpartiets misskötsel av pandemin i början av smittspridningen på en amerikansk konspiration", säger USA-baserade vetenskapsjournalisten Fang Shimin. Ryktesspridningen kanske inte får fäste i omvärlden. Men i Kina, där anti-amerikanismen gror, kan strategin bli framgångsrik, säger Fang Shimin. Omni 210125.

Francis Chan Encourages House Churches After China Visa Rejection. Well-known evangelist and bestselling author Francis Chan has returned to the U.S. after authorities in Hong Kong rejected his visa. And even though the rejection came as a shock, he shares in this video that his main concern is the well-being of the house churches he and his family planted in Hong Kong since they relocated there in 2020. "Last week, after Hong Kong officials rejected our visas, we [sons-in-law Justin and Peter and I] had to leave the country," Chan said. "We are now back in the U.S. and appealing the decision, however. We want to be in Hong Kong and hopefully, we can return there. Charisma 210126.
Predikant tvingades lämna församlingar i Hongkong. Predikanten och författaren Francis Chan och hans familj fick nyligen plötsligt lämna sina församlingsplanteringar i Hongkong, efter att ha fått avslag på sina visumansökningar. I ett videomeddelande förklarar Chan att det kanske var bra eftersom det "tvingar" andra att ta ansvar. Den amerikanska tidningen Christianity Today rapporterar om det som hände. Läs mer i Världen idag 210208.

Linde inför resan: Hoppas Ryssland lyssnar på enat EU. Utrikesminister Ann Linde (S) reser i nästa vecka till Ryssland för att framföra Sveriges och EU:s samlade kritik mot landets hantering av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, skriver SVT Nyheter. Linde ska möta Rysslands dito Sergej Lavrov. Under lördagen greps över 3 000 demonstranter runt om i landet i samband med protester till stöd för gripne Navalnyj. "Jag hoppas de lyssnar på ett enat EU och släpper Navalnyj och de andra som är tillfångatagna bara för att de uttryckt sina protester på ett fredligt sätt," säger hon. Omni 210126. Kommentar: Resultatet av den resan lär bli noll poäng.

Kärnvapenavtal på agendan när Biden talade med Putin. USA:s nytillträdde president Joe Biden har haft ett första telefonsamtal med Rysslands Vladimir Putin. Biden lyfte bland annat gripandet av den ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj och New Start-avtalet. Det rapporterar Reuters med hänvisning till ett uttalande från Vita Huset. Avtalet som löper ut om två veckor reglerar ländernas tillgång till kärnvapen, och Biden har nyligen aviserat att han vill att avtalet ska förlängas med ytterligare fem år. Omni 210126.
Ryssland vill förlänga kärnvapenavtalet med USA. Rysslands parlament har godkänt en förlängning av kärnvapenavtalet med USA i fem år. USA:s president Joe Biden har också meddelat att han vill se en femårig förlängning, och har diskuterat förslaget med den ryske presidenten Vladimir Putin. Avtalet skulle ha löpt ut nästa vecka. SR 210127.
Putin skriver på förlängt kärnvapenavtal med USA. Rysslands president Vladimir Putin har skrivit under kärnvapenavtalet New Start efter att ha samtalat med USA:s president Joe Biden tidigare i veckan. Det rapporterar AFP med hänvisning till ett uttalande från Kreml. Avtalet reglerar Rysslands och USA:s tillgång till kärnvapen. Om även Biden signerar, vilket han aviserat att han vill göra, så förlängs avtalet med fem år. Rysslands parlament har röstat ja till att förlänga avtalet. Avtalet begränsar antalet kärnvapen, missiler och bombplan länderna får placera ut. Omni 210129.

Oklart vad WHO:s grupp i Wuhan får göra för Kina. Efter två veckor i karantän har WHO:s delegation i Wuhan släppts ut från hotellet för att på plats börja utredningen om coronavirusets ursprung. Men hur går själva utredningen till, frågar sig nyhetsbyrån AP. En hel del är höljt i dunkel, gruppens schema har inte offentliggjorts och det är osäkert hur mycket tillgång Kina kommer att ge forskarna. Men en anledning till att de befinner sig på platsen är att de vill få fram information om de tidigast kända fallen av det nya viruset. Eventuellt kommer gruppen att besöka den marknad som de första fallen tros ha spritt sig från, och forskarna kan också ha ett besök på Wuhans virologiska laboratorium i kikaren, enligt AP. Ytterligare platser som forskarna kan vilja besöka är Wuhans sjukhus, och den lokala avdelningen av smittskyddsmyndigheten. Omni 210128.

China tells Taiwan that independence ‘means war’: report. China on Thursday intensified its rhetoric directed towards Taiwan and said its independence would result in war. Reuters reported that Chinese Defense Ministry spokesman Wu Qian was holding his monthly press conference when the subject turned to regional tensions. Taipei accused Beijing of flying a dozen military jets in its airspace on Sunday in an act of intimidation. U.S. observers said China was intent on testing President Joe Biden, who had been sworn in just days before. Wu said the "military activities" in the Taiwan Straits "are necessary actions to address the current security situation" there and then he warned, "Those who play with fire will burn themselves, and ‘Taiwan independence’ means war."
Taiwan and China separated amid civil war in 1949 and China says it is determined to bring the island under its control by force if necessary. The U.S. switched diplomatic recognition from Taipei to Beijing in 1979, but is legally required to ensure Taiwan can defend itself and the self-governing democratic island enjoys strong bipartisan support in Washington. Secretary of State Antony Blinken said in a confirmation hearing Tuesday there is "no doubt" China poses the greatest threat of any nation to the U.S. and the Trump administration was right to take a tougher stance against the Asian power. "President Trump was right in taking a tougher approach to China," said Blinken, who served as then-Vice President Biden’s national security advisor before being elevated to deputy secretary of state under Barack Obama. "Not the way he went about it in a number of ways, but the basic principle was right." Fox News 210128.

Ungern köper Kinas vaccin: "Vet nog mest om covid". Ungern blir första EU-land som godkänner Kinas covid-vaccin, rapporterar AFP. "Kina har känt till det här viruset längst och vet därför troligen mest om det. Jag kommer att vänta på min tur och då kommer jag att välja ett kinesiskt vaccin," säger Ungerns premiärminister Viktor Orban. Med leverans under februari väntas 500 000 doser av Sinopharm-vaccinet anlända i Ungern. Tidigare i januari godkände Ungern användning av det ryska covidvaccinet Sputnik V. Bilir första EU-medlem som godkänner Sinopharm. Omni 210129.
Ryska covidvaccin förbjuds i Ukraina. Ukrainas parlament har röstat igenom en proposition som ska snabba på godkännandet av covid-vacciner. Samtidigt stoppas godkännandet av vaccin som tillverkats i Ryssland, rapporterar Reuters. Regeringen har meddelat att man under februari väntar sig mellan 100 000 och 200 000 doser av Pfizers vaccin. Enligt den statliga ryska nyhetsbyrån Tass har det ryska covidvaccinet Sputnik V nu godkänts av de serbiska myndigheterna och de första doserna ska redan ha anlänt till landet. Omni 210129.

Mörka covid-moln över vietnamesisk partikongress. Vietnam har drabbats av det värsta lokala utbrottet av covid-19-smitta och det första i landet på över två månader. Den pågående partikongressen är tänkt att bli en manifestation för den sittande ledningen där den 76-årige Trong tippas att bli omvald för tredje gången trots vacklande hälsa. Vietnam är ett av de sista kommuniststyrda länderna. De senaste åren har ekonomin pekat uppåt samtidigt som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter försämras. SR 210130.

Xiaomi stämmer den amerikanska regeringen. Tidigare i januari placerade den amerikanska regeringen den kinesiska elektronikjätten Xiaomi på en lista över företag som amerikanska bolag inte får investera i. Detta med hänvisning till att Xiaomi misstänks ha kopplingar till den kinesiska militären, något som Xiaomi förnekat. Och nu stämmer Xiaomi den amerikanska regeringen. I dokumenten som lämnats in beskriver bolaget hur man kommer att åsamkas mycket stor skada av de restriktioner som svartlistningen innebär. Xiaomi hävdar även på nytt att man inte är varken kontrollerade av eller har någon koppling till vare sig den kinesiska regeringen eller militären. Omni 210130.

Ex-spion: KGB såg Trump som en tillgång på 80-talet. Den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB såg Donald Trump som en potentiell tillgång redan på 1980-talet och inledde en charmoffensiv under Trumps besök i Moskva 1987. Det säger den förre KGB-spionen Yuri Shvets till The Guardian. "KGB hade samlat in mycket information om honom och känslan var att han var extremt sårbar intellektuellt och psykologiskt, samt mottaglig för smicker," säger Shvets. Enligt Shvets ska KGB-företrädare ha gett sken av att de var extremt imponerade av Trumps förmågor och agenterna ska även ha uppmuntrat honom att ge sig in i politiken. Senare samma år undersökte Trump möjligheten att kampanja för att bli Republikanernas presidentkandidat och han köpte också en helsidesannons i flera amerikanska tidningar där han bland annat kritiserade USA:s medverkan i Nato. Något som orsakade jubel i Moskva, enligt Shvets. Shvets: Det här är ett exempel på hur folk rekryteras redan som studenter och sedan klättrar till viktiga positioner. Ryssarna ska ha fått upp ögonen för Trump när han gifte sig med en tjeckisk kvinna 1977. Omni 210130.

Storbritannien lättar på visumkrav för Hongkong. Efter att Kina infört stränga säkerhetslagar får många Hongkongbor nu rätt att resa in i Storbritannien och senare också ansöka om brittisk medborgarskap. De nya brittiska reglerna, som börjar gälla sista januari, gäller personer födda före det brittiska överlämnandet av Hongkong till Kina 1997. Kinas utrikesdepartement har reagerat skarpt och kritiserat Storbritannien för att lägga sig i Kinas inre angelägenheter. SR 210130.

Minst 4 000 gripna under protesterna i Ryssland - larm om tortyr med elstötar. Minst 4 000 personer har gripits runt om i Ryssland under dagen i samband med protesterna mot landets styre. Det rapporterar AFP med hänvisning till den oberoende organisationen OVD-Info, som kartlägger antalet gripna. Demonstranterna kräver att oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj släpps. Över 1 000 har gripits i Moskva och 862 i St Petersburg. Stora delar av Moskvas centrum och åtta tunnelbanestationer stängdes av under söndagen. "Det är inte klokt. Tänk att de är så här rädda för oss!" säger demonstranten Ksenija Kovalenko till DN. Under dagen har det rapporterats om flera våldsamma incidenter runt om i landet. I Vladivostok uppges polis ha misshandlat demonstranter med elstötar, rapporterar ryska oberoende nyhetssajten Meduza. Omni 210131.

Julia Navalnaja döms till böter efter protesterna. Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs fru, Julia Navalnaja, döms till böter efter att ha gripits under en demonstration i Moskva i går, rapporterar AP. Julia Navalnaja tvingas betala 20 000 rubel, vilket är cirka 2 200 svenska kronor, för att ha varit med i en olaglig demonstration. Hon var en av de över 5 000 människor som greps under helgens protester mot president Vladimir Putin och gripandet av Aleksej Navalnyj. Omni 210201.

Åklagare vill se Navalnyj i fängelse: "Motiverat". Ryska åklagare ställer sig bakom fängelsemyndighetens krav på att omvandla oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs villkorliga dom till ett fängelsestraff, skriver TT. "Detta anses vara lagligt och motiverat", skriver åklagarmyndigheten i ett uttalande. Den villkorliga domen gäller förskingring och Navalnyj sitter nu häktad i väntan på en domstolsförhandling för påstådda överträdelser av den domen. Går rätten på åklagarens linje under tisdagens förhandling riskerar Navalnyj ett flerårigt fängelsestraff. Samtidigt pågår en förtalsprocess mot oppositionsledaren där han riskerar böter och fem år i fängelse. Den förhandlingen hålls på fredag. Navalnyjs anhängare menar att fallet är politiskt motiverat. 0mni 210201. Kommentar: Ryssland har ingen rättssäkerhet, åtal kan fabriceras av de som har makten i landet.

EARLY MORNING RAID ON CHURCH Caught on Tape. In the dark early morning hours of February 1, as many as 30 uniformed police officers broke through the doors of a church in Wenzhou and tore down their cross. The shocking video was originally posted on social media by Chinese Christian Fellowship of Righteousness. The video seems to show police breaking through the courtyard doors of Water Heart Church in the city of Wenzhou. The police officers were carrying riot shields, shouting commands, and secured the area so that a crane team with a metal grinder could be brought in to forcefully remove the cross. The raid was most likely conducted in the early morning hours of Monday morning; the police would know that there would be fewer believers in the building after the final evening meetings on Sunday. Above, is a picture of the church. According to online historical records, the Water Heart church is more than 94 years old, having been established in 1927. The church was forced to shut down during the Cultural Revolution, but was allowed to reopen in 1986 as China began to see more freedom of religion. The current building was reconstructed in 2004 to accommodate more believers. The removal of the Water Heart Church’s cross is a continuation of the persecution that believers inside of China continue to see on a regular basis. Back to Jerusalem 200201.

Ryskt coronavaccin ger 90-procentigt skydd. Det ryska covid 19-vaccinet Sputnik V ger 91,6 procents skydd, enligt en studie som nu publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Resultatet baseras på närmare 20 000 personer som deltog i fas 3-studien. I en kommentar säger professor Ian Jones på University of Reading i England att framställandet av Sputnik V kritiserats för att sakna transparens - men att resultatet nu är tydligt och att ett nytt vaccin nu kan hjälpa till att bekämpa covid-19. SR 210202.

Navalnyjs attack mot Putin i förhör - kallar presidenten för "kalsongförgiftaren". Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj går till hård attack mot president Vladimir Putin i dagens domstolsförhandling. Navalnyj kallar presidenten för "en liten byråkrat" som av misstag blivit president, enligt Oliver Carroll, reporter på The Independent. "Är detta hans enda chans till överlevnad, att döda folk." Navalnyj säger att den ryska historien sedan tidigare har Alexander befriaren och Jaroslav den vise, och numera även "Vladimir kalsongförgiftaren". Förhandlingarna handlar om påstådda överträdelser kring en tidigare dom mot Navalnyj, där myndigheterna vill att straffet omvandlas till fängelse. Omni 210202.

Aleksej Navalnyj döms - flera år i fängelse väntar. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj döms till att avtjäna ett flerårigt fängelsestraff. Det meddelar domstolen under tisdagskvällen, rapporterar flera medier. Navalnyj har sedan tidigare en villkorlig dom från 2014 om förskingring, som domstolen menar att han har brutit mot då han inte anmält sig hos sin övervakare vid flera tidpunkter. Detta skedde när Navalnyj vårdades i Tyskland efter att han förgiftats med nervgiftet Novitjok. "Jag låg i koma!" sa Navalnyj vid förhandlingarna i domstolen, enligt DN. Den tidigare domen omvandlas nu till ett fängelsestraff på tre och ett halvt år. I praktiken kommer Navalnyj att sitta i fängelse i två år och åtta månader, skriver The Guardian. Tio månader från domen dras av då Navalnyj suttit i husarrest. Omni 210202.
USA fördömer: Kräver att Navalnyj genast släpps. USA fördömer dagens dom mot den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, rapporterar AFP. "Vi återupprepar våra krav på den ryska regeringen att omedelbart och villkorslöst släppa Navalnyj och hundratals andra ryska medborgare som felaktigt gripits de senaste veckorna", skriver USA:s utrikesminister Anthony Blinken i ett uttalande. Uttalandet kom direkt efter att Navalnyj dömts att avtjäna ett 3,5 år långt fängelsestraff. Tysklands utrikesminister Heiko Maas var även han snabbt ute och krävde att oppositionspolitikern släpps, något som kort därefter backades upp av EU:s utrikeschef Josep Borell och Frankrikes president Emmanuel Macron. Macron kallar domen för "oacceptabel". Omni 210202.
Analyser: Vad priset blir för Putin får vi se framöver. Vladimir Putin har länge försökt ignorera Aleksej Navalnyj men efter avslöjandet om presidentens lyxpalats har det visat sig att det inte är möjligt. Det skriver Expressens Mats Larsson i en analys kort efter att fängelsedomen mot Navalnyj fallit. Larsson menar att domstolens besked var väntat och att processen hela tiden varit politiskt motiverad. Navalnyj tvingas sitta i fängelse, och möjligtvis väntar "en nota" även för Putin framöver, skriver Larsson. "Men en första betalning kan mycket väl komma redan till helgen då nya protester väntas." SVT:s Rysslandskorrespondent Bert Sundström säger att Navalnyj länge setts som ett hot mot makten eftersom han uppmärksammat den "korruption som alla ryssar vet är ett faktum". Sundström menar att Navalnyj än så länge inte är ett reellt hot mot Putin rent politiskt, men säger att presidenten ändå ser det som att "varje liten sticka" som stör makten måste slås ner. Omni 210202.
Mats Larsson: Tsar Vladimir agerar som sina företrädare. Tsarerna gjorde det, sovjetledarna likaså. Och Vladimir Putin fortsätter i samma bistra spår. Ryska oppositionella med för mycket inflytande hamnar i fängelse. Exp 210202.
Anna-Lena Laurén: Ingenting kan tydligare visa diktaturens absurditet än rättegången mot Navalnyj. Aleksej Navalnyj döms till 3,5 år i fängelse. I praktiken blir det 2 år och 8 månader, eftersom en tidigare husarrest dras av. Navalnyj lämnar ändå rättegången som en segrare. Oppositionsledaren höll huvudet högt - åklagaren tittade ner i bordet och mumlade. Av säkerhetspådraget att döma är det maffiaboss som ska dömas. Men brottet gäller en banal förskingringsdom, och inför skranket står oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. År 2014 dömdes han till 3,5 år villkorligt fängelse för att ha förskingrat pengar som tillhörde Yves Rocher i samarbete med sin bror Oleg Navalnyj. Han måste därefter regelbundet anmäla sig till fängelsemyndigheterna och tala om var han är. Yves Rocher säger att de inte har blivit lurade på några pengar. Europadomstolen underkände domen som orimlig och grundlös år 2017. Men det påverkar inte de ryska rättsmyndigheterna. I slutet av augusti förgiftades Aleksej Navalnyj och fördes i koma till Berlin för vård. När han efter att ha genomgått rehabilitering återvände till Moskva den 17 januari greps han omedelbart av polisen. Fängelsemyndigheterna anklagar honom nu för att ha underlåtit att anmäla sig - trots att han legat i koma.
Rättegången blir kort sagt en fars. Fängelsemyndigheternas representant, kapten Aleksandr Jarmolin, försöker med hjälp av åklagaren Jekaterina Frolova bevisa att de inte hade en aning om var Navalnyj befann sig, samtidigt som hela världen i realtid följde hans tillstånd i Berlin. Till sist tappar Navalnyj humöret. "Ni hade fått alla dokument om att jag fick sjukvård. Ni hade adresser, telefonnummer. Ni säger att ni kom hem till mig och jag var inte hemma. Såklart inte! Jag var i Tyskland för vård. Vad mer borde jag ha gjort?"
"Ni borde personligen ha infunnit er hos oss, svarar Jarmolin.
"KOMA! Jag låg i koma!" utropar Navalnyj. Från pressläktaren skrattas det högt.
Navalnyjs advokater talar i mikrofonen, högt och tydligt. Kapten Jarmolin ser ner i bordet och mumlar formaliteter bakom sitt munskydd. Ofta glömmer han att sätta på mikrofonen.
Efter pausen håller Navalnyj sitt försvarstal. Precis som väntat är han i sitt esse. "Jag står här på grund av hat och rädsla hos en person, som bor i en bunker. Han gav order om att döda mig, jag överlevde och nu är han dödligt sårad. En liten tjänsteman som blev president av en slump och som aldrig har deltagit i debatter eller val. Han försöker göra sig till en stor geopolitiker, men till historien kommer han att gå som en förgiftare. Ryska historien har Aleksandr befriaren och Jaroslav den vise, nu har vi även Vladimir kalsongförgiftaren," sade Navalnyj. Domaren avbröt honom flera gånger och bad honom sluta "dra in politik". Men Navalnyj fortsatte obekymrat. Navalnyj kommer genast att överklaga. DN 210202.
SVT:s korrespondent efter domen mot Navalnyj: "Kommer föras till en fångkoloni". Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs döms till tre och ett halvt års fängelse beslutade en domstol i Moskva under tisdagskvällen. Beskedet är inte så oväntat enligt SVT:s korrespondent Bert Sundström. "Det innebär att inom en dag eller två kommer Navalnyj att föras till en fångkoloni, som det kallas i Ryssland, mycket troligt långt bort från Moskava." svt 210202.
1 400 gripna efter protester mot Navalnyjs fängelsedom. I Ryssland har över 1 400 personer gripits efter protesterna mot den ryske regimkritikern Aleksej Navalnyjs fängelsedom, enligt OVD-Info som beskriver svåra förhållanden för frihetsberövade. Kreml hävdar att protesterna är olagliga och att det rättfärdigar polisens agerande. Navalnyjs villkorliga straff för förskingring 2014 omvandlades igår till fängelsetraff efter det att han anklagats för att inte ha anmält sig till sin övervakare. SR 210203.
När Navalnyj fängslas anklagar Ryssland väst. Bland ryska makthavare är upprördheten stor över att utländska diplomater närvarade vid rättegången mot oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Att lägga skulden på väst för ovälkomna händelser i Ryssland har närmast blivit en rutin, också på högsta politiska nivå. "Den ryska retoriken framstår som alltmer forntida i den moderna tidsålder vi befinner oss i", säger den politiska analytikern Andrej Kolesnikov till radiostationen Moskvas eko. SR 210203.
Över 10 000 gripna efter massprotesterna i Ryssland. Under de senaste två veckornas massprotester i Ryssland har över 10 000 personer gripits, rapporterar AFP. Det var efter att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj greps som massdemonstrationer utbröt. I går dömdes Navalnyj till tre och ett halvt års fängelse och över 1 400 av hans anhängare greps under gårdagens demonstrationer. Enligt den oberoende organisationen NGO OVD-Info så har de gripna demonstranterna suttit häktade under dåliga förhållanden, utan mat eller tillgång till toalett. En analytiker säger till rysk radio att jurister från gruppen vid vissa tillfällen inte heller har fått tillgång till häktena. Omni 210202.
Tyskland varnar Ryssland: Kan bli fler EU-sanktioner. Efter att den ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj dömts till fängelse skickar nu Tyskland en varning till Ryssland att fler sanktioner från EU inte är uteslutna, rapporterar AFP. "Efter det här domslutet kommer det att hållas samtal mellan EU-länderna. Ytterligare sanktioner kan inte uteslutas," säger förbundskansler Angela Merkels talesperson, Steffen Seibert. Tyskland håller fast vid gasledningssamarbetet Nordstream 2 med Ryssland. Omni 210203.

Xi Jinping jämställer sig med en religiös Gud. I sin rapport World Watch List för 2020 beskriver Open Doors hur myndigheterna i Kina passat på att förstärka trycket mot religiösa minoriteter under pandemin. Den så kallade "sinifieringen" (kinesiska assimiliseringsapolitiken) av kristendomen utvidgades för ett år sedan med nya regler, kyrkor som har sänt gudstjänster online har övervakats, och statligt godkända kyrkor har beordrats att sluta sända gudstjänster online. Enligt rapporter från områden i provinserna Henan och Jiangxi har kameror för ansiktsigenkänning installerats på alla godkända religiösa mötesplatser, enligt Open Doors. Dessa är kopplade till det "sociala kreditsystem" som uppmärksammar varje avsteg från kommunistiska värderingar - ett kreditsystem som på vissa platser redan är kopplat till religionsutövning. Företrädare för kommunistpartiet i provinserna Shanxi, Henan, Jiangxi, Shandong med flera har hotat med att dra in sociala förmåner, däribland pensioner, om kristna vägrar att ersätta religiösa symboler, såsom kors, med porträtt av president Xi Jinping. Världen idag 210203.

Vittnesmål om våldtäkter i omskolningsläger. Vittnen berättar om systematiska våldtäkter i kinesiska omskolningsläger i Xinjiang. Det är det brittiska TV- och radiobolaget BBC som sammanställt uppgifter om att sexuellt våld används mot kvinnliga fångar från den muslimska uiguriska folkgruppen. Ekots Kinakommentator Hanna Sahlberg berättar vad som hittills kommit fram om det som sker i omskolningslägren i Kina. Kvinnor som flytt den kinesiska regionen Xinjiang genom grannlandet Kazakstan vittnar om att våldtäkter används systematiskt i kinesiska omskolningsläger. Det är det brittiska mediebolaget BBC som dokumenterat berättelserna, som bara delvis kan verifieras. Vad som pågår i lägren i den hårdbevakade regionen hålls strängt hemligt, och journalister har bara fått göra ett fåtal besök anordnade av kinesiska myndigheter. Vittnesmålen som publiceras idag berättar om våldtäkter mot kvinnliga fångar av den uiguriska muslimska minoriteten och att kinesiska vakter och poliser använder sexuellt våld och tortyr systematiskt. Kommunistpartiet genomför sedan 2017 en genomgripande kampanj i regionen. Den sägs vara till för att utrota terrorism i den oroliga gränsregionen. Men kampanjen som säger sig kunna omforma människor tankar är riktad mot hela det muslimska samhället och inkluderar språkreformer, klädkoder som sägs motverka islamistisk extremism och ett avancerat övervakningssystem. Utländska journalister hindras från att sig i närheten av omskolningsläger, som dokumenterats av utländska analytiker genom satellitfoton. Vittnesmål om livet i lägren är däremot sällsynta. Kinesiska myndigheter förnekar regelbundet att några som helst övergrepp förekommer där. Trots det har en bild växt fram av en region i konstant undantagstillstånd, och såväl exilorganisationer som USA:s utrikesminister beskriver det som pågår som ett folkmord riktat mot den muslimska uiguriska minoriteten. I Kina ses däremot åtgärderna i den avlägsna och isolerade gränsregionen i Kina oftast som legitima polis- och arbetsmarknadsåtgårder, och inga missförhållanden rapporteras i kinesiska medier. SR 210203.
Vittnen: Uigurer utsätts för systematiska våldtäkter. Kvinnorna i Kinas "omskolningsläger" för uigurer i Xinjiang-provinsen utsätts för systematiska våldtäkter och tortyr, enligt vittnesmål till BBC. En kvinna berättar hur männen bar masker och kostymer och hur de kom på natten för att välja kvinnor från deras celler. Sedan togs de till ett rum där det inte fanns övervakningskameror, berättar Tursunay Ziawudun för BBC. "Det här kanske är det mest oförglömliga ärret jag bär. Jag vill inte ens säga de här orden," säger hon. Omn 210204.
USA "djupt bestörta" efter vittnesmålen från lägren. USA reagerar starkt efter vittnesmålen om att kvinnor i Kinas "omskolningsläger" för uigurer utsätts för systematiska våldtäkter och tortyr. En talesperson för landets utrikesdepartement säger att man är "djupt bestörta", skriver The Guardian. Utrikesdepartementet kräver att Kina tillåter att internationella observatörer går vidare med en oberoende utredning, både kring de nya vittnesmålen och "andra grymheter" som förekommer i lägren i Xinjiang-provinsen. USA menar att det måste leda till "allvarliga konsekvenser". Omni 210204.

Kina stöttar inte ett FN-fördömande av kuppen. Kina stöttar inte ett FN-uttalande som fördömer militärkuppen i Myanmar, rapporterar BBC. FN träffades på tisdagen men kunde inte komma fram till ett gemensamt uttalande som Kina kunde ställa sig bakom. FN:s särskilda sändebud för Myanmar Christine Schraner har fördömt kuppen och säger att det är klart att valresultaten i november var en "jordskredsseger" för Aung San Suu Kyis parti NLD. Militären tog makten i landet i måndags och grep flera politiska ledare. De hävdar att valfusk ledde till att Aung San Suu Kyis parti vann valet i höstas. Expert: Kina behandlar kuppen som om det vore en "intern fråga". Omni 210203.
Säkerhetsrådet uppmanar militären att släppa Suu Kyi. FN:s säkerhetsråd uppmanar militären i Myanmar att släppa Aung San Suu Kyi och andra ledare som greps i början av veckan. Det rapporterar Reuters, som skriver att rådet även uttrycker oro kring det undantagstillstånd som utlysts. Medlemsländerna träffades för att diskutera händelseutvecklingen redan i tisdags men har inte lyckats enas om ett fördömande, och i det nya uttalandet kallas händelserna inte för en kupp. Språket beskrivs som ”mjukare” än i ett tidigare uttalande som Storbritannien varit ledande i att ta fram, troligen för att vinna stöd från Kina och Ryssland, skriver Reuters. Kina har stora ekonomiska intressen i Myanmar. Omni 210204.

Svante Lundgren: Diktaturen Azerbajdzjans anfallskrig måste fördömas. Ända sedan det första Karabach-kriget på 1990-talet har det officiella Azerbajdzjan spridit anti-armenisk hatpropaganda till sin egen befolkning, och internationellt. Det skriver Svante Lundgren, docent i Lund, som lyfter fram Azerbajdzjans ansvar för höstens strider i Nagorno-Karabach. Under pågående pandemi startade Azerbajdzjan ett fullskaligt krig mot den armeniska befolkningen i Nagorno-Karabach. Massiva bombningar av civilbefolkningen i städer som Stepanakert och Martakert, också med förbjudna vapen som klusterbomber, ledde till att en majoritet av den armeniska utbrytarrepublikens invånare tvingades fly sina hem. Per Johansson, språklärare i Azerbajdzjan, anser (VID 12/1) att detta var helt rätt eftersom Nagorno-Karabach är en del av Azerbajdzjan. Vad är det för ett land Johansson försvarar? Alla institut som granskar demokratin i världen, som Freedom House i USA och V-Dem i Göteborg, räknar Azerbajdzjan som en diktatur. På Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex kommer landet på plats 168 av sammanlagt 180 länder - visserligen före Nordkorea men efter länder som Libyen och Somalia. När Azerbajdzjan 2013 höll presidentval läckte resultatet ut redan innan vallokalerna hade öppnat. Diktatorn Ilham Alijev har till och med utsett sin hustru till vicepresident. Ända sedan det första Karabach-kriget på 1990-talet har det officiella Azerbajdzjan spridit anti-armenisk hatpropaganda till sin egen befolkning, och internationellt. Från ledande politiker, skolor, moskéer, intellektuella och kulturpersonligheter har man fått höra hur lömska och ondsinta armenierna är. På samma sätt som den nazistiska propagandan mot judarna, så avhumaniserar den azerbajdzjanska hatretoriken sina offer. Armenierna har kallats schakaler och parasiter, medan Armenien har betecknats som ett virus och som en cancertumör. Denna avhumanisering nådde sin kulmen då Azerbajdzjan nyligen gav ut ett frimärke för att markera två viktiga händelser under 2020: kampen mot covid-19 och segern i det senaste kriget. På frimärket syns en sanitetsarbetare desinficera Nagorno-Karabach, rensa det från virus, det vill säga armenier. Att denna hatpropaganda har gått hem visar de azerbajdzjanska soldaternas beteende under och efter kriget. De drog sig inte för att själva filma och i sociala medier, framför allt ryska Telegram, visa hur de förnedrade, torterade och dödade armeniska krigsfångar och civila. Ett exempel är 58-åriga Alvard Tomasyan, som vägrade att lämna sin hemby och hamnade i händerna på azerbajdzjanska soldater. Dessa lemlästade henne "bortom igenkänning" och dödade henne. Johansson har rätt i att Karabach-konflikten inte är en religiös utan en territoriell konflikt. Det hindrar inte Azerbajdzjan från att använda det religiösa kortet. I höstens krig hade Turkiet rekryterat omkring tvåtusen syriska jihadister för att strida på Azerbajdzjans sida mot ”de otrogna”. För några veckor sedan sade Alijev att inget muslimskt land bör ha goda relationer med Armenien. Johanssons försvar för Azerbajdzjans krigshandlingar är att världssamfundet ser Nagorno-Karabach som en del av Azerbajdzjan. Men Sydsudan var en gång en del av Sudan, Kosovo en del av Serbien, och Östtimor en del av Indonesien. Den relevanta frågan är varför inte invånarna i Nagorno-Karabach får göra det som befolkningen i dessa länder fått: själva få bestämma över sitt öde. Den 10 december 1991, i samband med upplösningen av Sovjetunionen, ordnades en folkomröstning i Nagorno-Karabach; valdeltagandet var 82,2 procent och en överväldigande majoritet (99,89 procent) röstade ja till självständighet. Denna entydiga viljeyttring har världssamfundet ignorerat, och protesterna var svaga - från det officiella Sverige, non-existenta - då Azerbajdzjan i höstas beslöt sig för att rensa området från "virus". Armenierna, världens första kristna nation, lämnades än en gång ensamma. Världen idag 210204.

New Start-avtalet förlängt i och med USA:s underskrift. USA och Ryssland har nu formellt förlängt New Start-avtalet, som reglerar ländernas tillgång till kärnvapen. Avtalet skulle gå ut den här veckan men förlängs nu med ytterligare fem år, rapporterar AFP. Avtalet signerades av Rysslands president Vladimir Putin i slutet av förra veckan och nu har USA gjort detsamma, meddelar utrikesminister Antony Blinken. Joe Biden har sedan tidigare aviserat att han vill se ett förlängt avtal. Omni 210203.

WHO på plats i Wuhan - utesluter inte labbteori. Efter att först ha nekats inträde i Kina, besökte WHO:s utsända experter på onsdagen det Wuhan-laboratorium, som USA tidigare pekat ut som coronavirusets ursprungskälla. Labbteorin utesluts inte av gruppen, som dock inte kan röra sig fritt i staden. Expertgruppen tillåts dock inte röra sig fritt i Wuhan, utan får bara besöka de platser och träffa de personer som ingår i den planerade resrutt som organiserats av värdlandet, skriver The Guardian. Kina har tidigare kvävt den inhemska rapporteringen om utbrottet och infört kontroller av vetenskaplig forskning om virusets ursprung, skriver tidningen. Världen idag 210204.

Kinesiskt tv-bolag förlorar sändningsrättigheter i Storbritannien. Kinesiska statstelevisionens utlandsgren CGTN förlorar rätten att sända i Storbritannien efter beslut av landets tillsynsmyndighet. TV-bolaget förlorar sin licens efter att det slagits fast att det kontrolleras av Kinas kommunistparti. Hör Ekots Kinakorrespondent Hanna Sahlberg berätta mer i inslaget. Det kinesiska TV-bolaget CGTN etablerade ett stort europeiska huvudkontor i en elegant glasbyggnad i London 2019, som en del av kinesiska statsmediers tillväxt utanför Kina. Men nu mister bolaget sin rätt att sända TV i Storbritannien. Bolaget hade registrerat sin licens genom att alternativt företag, men den brittiska tillsynsmyndigheten slog fast i sitt beslut idag att det måste anses styras av Kinas kommunistparti, och därför inte har sändningsrättigheter i Storbritannien. Det kinesiska mediebolaget CGTN sprider nyheter och program på fler språk, ämnade för en publik utomlands. Bolagets innehåll sprids också mycket aktivt genom sociala medier, och erbjuder en version av händelser i till exempel Xinjiang och Hongkong, som stämmer med kinesiska myndigheter uppfattning. CGTN är en gren av den statsstyrda kinesiska televisionen som är registrerad under den kinesiska centralregeringen, vars mediapolitik styrs mycket noggrant av kommunistpartiet. Åtgärden från Storbritannien mot CGTN kan få följder för brittiska medier som verkar i Kina, och väntas också bidra till en livligare diskussion i Europa om kinesiska statsmediers ställning och rättigheter i fler länder. SR 210204.
Kinesiska UD uppmanar Storbritannien att tillåta statstelevisionen. Kinas utrikesdepartement uppmanar Storbritannien att ge kinesisk statstelevision tillbaka rätten att sända TV i landet. Tillståndet drogs in igår efter att en brittisk utredning visat att TV-bolaget CGTN styrs av det kinesiska kommunistpartiet. Den människorättsorganisationen som stämt det kinesiska TV-bolaget är nöjd med att tillståndet dragits in. SR 210205.

Svensk diplomat utvisas ur Ryssland. Moskva har utvisat en svensk diplomat, som enligt Ryssland, rapporterar ryska statliga nyhetskällor, påstås ha deltagit i demonstrationer till stöd för Aleksej Navalnyj i St Petersburg. Svenska UD förnekar att diplomaten deltog aktivt i en demonstration. "Diplomaters rätt att observera en demonstration är en naturlig del av att följa den politiska utvecklingen i ett land, och en av diplomatins kärnuppgifter", säger Linn Duvhammar på UD:s pressjour. SR 210205.
Polen och Tyskland varnar Ryssland efter utvisningar. Polen varnar Ryssland om att de redan skakiga diplomatiska relationerna mellan länderna kan skadas ännu mer av att en polsk diplomat utvisas efter att ha närvarat vid protester till stöd för Rutinkritikern Aleksej Navalnyj, rapporterar AFP. Tyska förbundskanslern Angela Merkel fördömer de ryska utvisningarna. "Vi tror att detta är ytterligare en aspekt som vi kan se på att Ryssland inte följer lagen just nu," säger hon i ett uttalande. Tyska utrikesministern Heiko Maas sa tidigare under fredagen att det ryska draget "kommer att bli besvarat". Även Frankrikes president Emmanuel Macron fördömer utvisningarna. Omni 210205.
UD om hemskickade diplomaten: "Fullständigt ogrundat". Tidigare i dag beslutade Ryssland att utvisa en svensk diplomat från landet. De menar att han deltagit i en demonstration till stöd för Aleksej Navalnyj i S:t Petersburg. Linn Duvhammar på UD´s presstjänst säger att det inte stämmer och att de kan komma att vidta lämpliga svarsåtgärder. SR 210206.
Kristersson vill ha ryska diplomater utvisade. Moderatledaren Ulf Kristersson tycker att Sverige bör utvisa ryska diplomater. Det som ett svar på att Ryssland i fredags utvisade en svensk diplomat som anklagades för att ha deltagit i demonstrationer till stöd för den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, vilket svenska UD förnekar. "Det måste få konsekvenser att bryta mot internationell rätt", skriver Kristersson på Facebook. SR 210207.
Sverige, Tyskland och Polen svarar Ryssland - utvisning väntar ryska diplomater. UD utvisar en rysk diplomat efter att en svensk diplomat tvingats lämna Sankt Petersburg, rapporterar Ekot. Det skriver utrikesminister Ann Linde (S) på Twitter. "Det här är en tydlig respons på det oacceptabla beslutet att utvisa en svensk diplomat som enbart gjorde sitt jobb", skriver hon. Även Tyskland och Polen utvisar ryska diplomater efter att även tyska och polska diplomater utvisats från Ryssland. Diplomaterna uppmanades lämna Ryssland efter anklagelser om att de deltagit i protester till stöd för fängslade Putinkritikern Aleksej Navalnyj. Linde förnekar att den svenska diplomaten gjort detta utan i stället observerat demonstrationen. Omni 210208.

Major COVID-19 Winner in China - Christian Homeschooling. The Covid-19 pandemic has caused many problems for Christians around the world, but there is one thing that Covid-19 has brought that is making Christians in China rejoice - Christian homeschooling. Homeschooling has been a big winner from Covid-19 and that is a big win for Christians in China. It has been illegal for Chinese to home-school their children in China, but many house church believers have been doing it anyway. "We value a Christian education," said Sarah (not her real name) during an interview in Shanghai in 2019 regarding homeschooling. "We can’t, with a good conscience, send our children to a Chinese school that demands they be taught that atheism is a fact." Sarah was not alone. Educated parents with considerable income and influence in Shanghai secretly joined Sarah and their children and used a Christian homeschooling curriculum from America. I was able to spend some time with them in late 2019, as we looked for ways to educate the children of Back to Jerusalem missionaries serving abroad. China demands that all children enroll in government school and receive a compulsory education in Communism and Atheism. Back to Jerusalem has built more than 100 primary education buildings in Western China and all of them have a mandatory "moral" education room. The "!moral" education room is to teach children the tenants of Communism from the age of three years old. Read more in Back to Jerusalem 210204.

Man från Örebro åtalas - kartlade flera militäranläggningar. En 42-årig man från Örebro har åtalats misstänkt för att ha kartlagt flera militäranläggningar. Enligt åklagaren skulle sammanställningen i orätta händer kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Mannen åtalas nu för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. I ett hemligt forum på nätet ska han ha skapat en kartstruktur där han lagt in väldigt känsliga uppgifter om en stor mängd militära anläggningar. Totalt utreds ett tiotal personer för att ha samlat in och delat information om känsliga militära anläggningar. SR 210205.

Analyser: Putin fick en tydlig varning från Biden. När Joe Biden höll sitt tal om amerikansk utrikespolitik på torsdagen så var flera länder i fokus. Politico, BBC och South China Morning Post lyfter fram tre av dem. I Politicos fall är det Ryssland, som fick en tydlig varning från Biden i talet. "Jag har gjort klart för president Putin, på ett helt annat sätt än min föregångare, att de dagarna då USA la sig platt inför rysk aggressivitet är över," sa Biden. BBC:s Barbara Plett Usher lyfter i stället fram Iran, som Biden inte sa ett ord om. "Tystnaden var nästan öronbedövande, med tanke på hur ofta Trumps utrikesminister Mike Pompeo anklagade Teheran för att vara roten till allt ont i Mellanöstern", skriver hon. Hongkongbaserade South China Morning Post, skriver om Bidens budskap till Kina. Han lovade att konfrontera Peking på flera fronter, bland annat gällande mänskliga rättigheter, immaterialrätt och ekonomisk politik. "Vi ska ta itu med utmaningarna mot vårt välstånd, säkerhet och demokrati från vår allvarligaste utmanare: Kina." Biden: Vi kommer inte att tveka att höja priset för Ryssland och försvara våra intressen. Omni 210205.
En annan sak Biden talade om var att han vill återupprätta det amerikanska ledarskapet i världen. "Amerikas allianser är bland våra främsta tillgångar. Att leda med diplomati innebär att återigen stå skuldra vid skuldra med våra allierade och nyckelpartners." Omni 210205.

Navalnyj inför rätta igen - för förtal av krigsveteran. Aleksej Navalnyj ställs återigen inför en domstol på fredagen. Den här gången är regimkritikern anklagad för att ha förtalat en krigsveteran. Navalnyj kallade krigsveteranen för en förrädare när veteranen deltog i en reklamfilm för de grundlagsändringar som röstades igenom i Ryssland i somras och som bland annat ger Vladimir Putin möjlighet att sitta kvar vid makten till år 2036. Tidigare i veckan dömdes Navalnyj till tre och ett halvt års fängelse för att ha brutit mot en villkorlig dom. En av anklagelsepunkterna då var att han inte anmält sig till sin övervakare, bland annat när han låg i koma i Tyskland efter förgiftningen i somras. Navanyjs advokater: Lagen fanns inte ens vid tidpunkten då reklamfilmen sändes. Omni 210205.

Läkare i Omsk som vårdade Navalnyj plötsligt död. En av de ryska läkarna som behandlade Aleksej Navalnyj på sjukhuset i Omsk efter förgiftningen i somras har dött, rapporterar CNN. Sergej Maximisjin blev 55 år gammal. Enligt ett uttalande från sjukhuset dog han hastigt, men sjukhuset nämner inte någon dödsorsak. Navalnyjs medarbetare Leonid Volvok bekräftar för CNN att Maximisjin ansvarade för Navalnyjs behandling på sjukhuset. "Han visste mer än någon annan om Aleksejs tillstånd, så jag kan inte utesluta möjligheten att det förekommit några oegentligheter," säger han. Men, han tillägger att det ryska sjukvårdssystemet är i dåligt skick och att det inte är ovanligt att läkare i Maximisjins ålder plötsligt dör. "Jag ställer mig tveksam till att det blir någon utredning av hans död." Omni 210205.

Från hånat till respekterat - vaccinet en seger för Putin. Rysslands största genombrott sedan Sovjettiden. Så beskriver Bloomberg det ryska vaccinet Sputnik V i ett längre reportage. Nyhetsbyrån berättar om vaccinets resa från hånat till respekterat. Minst 19 länder har godkänt det, stora nationer som Brasilien och Indien är nära och även EU kan komma att ge grönt ljus. Vaccinet är redan en viktig propagandaseger för Vladimir Putin på hemmaplan. Och även om länder i väst inte kommer att byta uppfattning om den ryska presidenten, skriver nyhetsbyrån, så kan det stärka Rysslands ställning i exempelvis Latinamerika. En fördel med vaccinet är att det kan förvaras i ett kylskåp – ett stort plus när det ska transporteras till varmare och fattigare länder. Flera länder i Afrika, till exempel Elfenbenskusten, kan vara möjliga kunder för Ryssland. "Vi är inte i en position där vi kan säga nej till något vaccin. Vi har valt Pfizer-vaccinet, men vi tittar också på andra vacciner," säger Joseph Benie, som är chef för landets folkhälsomyndighet. Putins hånade ryska vaccin är nu en favorit i pandemibekämpningen Omni 210206.

Uppmärksammad årsdag av kinesisk läkare. Li Wenliangs död den 7 februari 2020 fick enormt genomslag i Kina, då han tidigt försökte varna för coronaviruset, men stoppades av polis. Idag på årsdagen av hans död uppmärksammas Li Wenliang återigen i sociala medier men på kyrkogården där han ligger begraven i Wuhan stoppas Ekot från att komma in. "Jag blev väldigt rörd av det Li Wenliang gjorde och bevarar minnet av honom i hjärtat" säger en Wuhanbo till SR:s korrespondent. SR 210207.

Belarusprotesterna har tystnat - men missnöjet finns kvar. De regimkritiska demonstrationerna i Belarus har avtagit i styrka. Maktens brutala svar genom misshandel, massgripanden och fängelsedomar har haft avsedd effekt. "Samtidigt inser inte president Aleksander Lukasjenko vilket utbrett missnöje som finns i befolkningen", säger den politiska analytikern Artjom Sjrajbman. SR 210208.

Avgångskrav mot EU:s utrikeschef efter Rysslandsbesök. EU:s utrikeschef Josep Borrell får hård kritik efter sitt besök i Moskva i fredags, där han anklagas för att ha varit alltför lam. Ett 80-tal EU-parlamentariker kräver nu att han avgår. "Hans besök var under all kritik. Han överskred sitt mandat och lät sig utnyttjas av rysk statspropaganda", säger moderaten Arba Kokalari som är en av de svenska undertecknarna. SR 200108.

China just sent a ‘chilling message’ to the rest of the world. Communist China should be "given no respect" when it arbitrarily detains and arrests foreign citizens like Australian citizen Cheng Lei, according to former Victorian Liberal Party President Michael Kroger. Australian Journalist Cheng Lei was detained in China six months ago, Foreign Affairs Minister Marise Payne has now confirmed she was formally arrested last Friday, accused of leaking state secrets. Mr Kroger said the Chinese spokespeople push "nonsense and bulldust" and then expect the rest of the world to "believe this drivel" about respecting their processes."This is a government where 99 per cent of people charged are found guilty," he said. "It is a dictatorial, repressive, communist regime. It’s one of the last and worst communist regimes in the world, and they should be given no respect at all on issues like this." Former Labor minister Stephen Conroy told Sky News China is becoming increasingly adept at "hostage diplomacy". He said the arrest is a broader more "chilling message" when it comes to issues around Hong Kong, free trade, and Taiwan. "This is just another little message to the rest of the world." You tube 9:21.

The Man Putin Fears The Most. The Russian system is reacting. Aleksej Navalnyjs role in all of this is focused on one thing, showing the people how their country really works ripping away the curtain that veils how their government uses their resources of the people and who it serves and who it doesn't. Doing so threatens the security of Vladimir Putin and his friends which is why the system is reacting and going to greater and greater lengths to muzzle Navalny and anyone like him. How much is too much before the Russian people decide to take back their country? You tube 22:11 210209.
Aleksej Navalnyjs berömda film. You tube 1:52:50 210119.

WHO efter Wuhan-besöket: Virusets ursprung oklart. Hur fick covid-19 spridning bland människor från allra första början? Det kan experter från Kina och Världshälsoorganisationen WHO fortfarande inte svara på - trots flera veckor av virusjakt i Wuhan. Teamet kan alltså varken presentera bevis för fladdermusteorin eller labbteorin. Kineser som varnade för viruset i början av utbrottet greps eller straffades på andra sätt för att de "spridit rykten", skriver Expressen. Många har försvunnit och enligt människorättsorganisationen Chinese Human Rights Defenders i Hongkong kan de ha utsatts för tortyr och tvingats erkänna sina "brott". Världen idag 210209.
"Extremt osannolikt" att viruset läckte ut från labb. WHO avfärdar den kontroversiella teorin om att coronaviruset först kom från det virologiska institutet i Wuhan, skriver AFP. Före besöket i Kina fanns konspirationsteorin kvar som ett tänkbart alternativ. "Hypotesen om en labbincident är extremt osannolik för att förklara hur viruset har introducerats bland människor," säger Peter Ben Embarek, som har lett WHO:s grupp i Kina. Omni 210209. Kommentar: Extremt osannolikt att Kina inte sopat bort alla bevis som skulle kunna finnas för labb-teorin.

Svensk diplomat uthängd i ryska statliga medier. De tre diplomaterna från Sverige, Tyskland och Polen som utvisas från Ryssland hängs ut med namn och bild på sajten Vesti, som finansieras av ryska staten, rapporterar SvD. Förutom deras namn skriver sajten ut titlar och var de arbetar. Diplomaterna har inte fått komma till tals i samband med publiceringen. Dessutom publicerar ryska statliga medier tv-bilder som uppges visa de tre personerna i samband med demonstrationer till stöd för den fängslade oppositionspolitikern Alexsej Navalnyj. "Filmerna visar inte att de deltar i protestaktiviteterna, utan att de rörde sig vid sidan av, säger Martin Kragh, chef för Rysslandsprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Att hänga ut diplomater bryter mot de diplomatiska traditionerna, skriver SvD. Omni 210209.

Ryssland efterlyser anhängare till Navalnyj. Ryssland har utfärdat en arresteringsorder för en av oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs allierade, Leonid Volkov, rapporterar Reuters. Volkov har uppmanat ryssar att samlas ute på gatorna för en Alla hjärtans dag-protest under helgen. Att uppmana människor under 18 år att ansluta sig till demonstrationer kan ge uppemot tre år i fängelse. Volkov, som bor i Litauen, har efter beskedet lovat att han ska fortsätta sitt arbete. Tusentals har demonstrerat runt om i Ryssland de senaste veckorna som en reaktion på att Navalnyj greps och dömdes till fängelse. Omni 210210.

Uppgifter: Navalnyjs fru har flugit till Tyskland. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs fru Julia Navalnaja har lämnat Ryssland och flugit till Tyskland. Det uppger källor för nyhetsbyrån Interfax, enligt flera medier. Julia Navalanaja tillbringade flera månader i Tyskland medan hennes make återhämtade sig från förgiftningen. Paret återvände till Ryssland för ett par veckor sedan, men skildes åt vid passkontrollen där Navalnyj greps. Enligt uppgifterna ska Navalnaja ha flugit till Frankfurt. Omni 210210.

Första samtalet mellan Biden och Xi. Enligt ett uttalande från Vita Huset ska Joe Biden understrukit sin ”grundläggande oro” för Pekings agerande på en rad områden, så som Xinjiang, Hongkong och Taiwan. Från Kinas sida publicerade den statliga tv:n ett uttalande som till stor del handlade om behovet att återuppbygga relationerna. Telefonsamtalet mellan Joe Biden och Xi Jinping är det första kända sedan Biden tillträdde som USA:s president. SR 210211.

Lukasjenko: Vi undanröjde ett "blixtkrig". Belarus president Aleksandr Lukasjenko gick under ett tal till hårt angrepp mot väst och anklagade dem för att ligga bakom höstens protester mot valfusk och polisvåld. I ett tal till den Allbelarusiska folksamlingen hävdade han att det som skett är att jämföra med ett försök till ett "blixtkrig". Omvärlden har fördömt maktens våld mot fredliga demonstranter och de massgripanden som skett i Belarus sedan presidentvalet i augusti förra året. SR 210211.

Diskrimineringen och förföljelsen mot de evangeliska församlingarna i Ryssland har eskalerat under pandemin, efter att evangeliska kristna anklagats för att ha fört in covid-19 genom besök i utlandet. (Världen idag 210211.)

Polisen får böta för användning av ansiktsigenkänningsteknik. Polisen ska böta 2,5 miljoner kronor för att ha använt amerikansk ansiktsigenkänningsteknik utan tillstånd. Det gäller användningen av appen Clearview, med ansiktsbilder på privatpersoner som hämtats från nätet. Beslutet har fattats av Integritetsskyddsmyndigheten. SR 210211. Kommentar: Så fungerar en demokrati, men inte en diktatur (som Kina),

BBC-sändningar stoppas i Kina: "Skadar intressen". BBC World News sändningar blockeras i Fastlandskina, rapporterar flera medier. Kinas radio- och tv-myndighet skriver i ett uttalande att kanalen brutit mot riktlinjerna för sändningstillstånd, som bland annat säger att rapporteringen inte får "skada Kinas intressen". AFP kopplar samman avstängningen med att BBC i förra veckan sände ett inslag med vittnesmål om hur kvinnor ur folkgruppen uigurer utsätts för tortyr och sexuellt våld i kinesiska omskolningsläger. En talesperson för BBC säger att hon är besviken över tilltaget, som kommer en vecka efter att kinesiska CGTN förlorat sin licens i Storbritannien. Omni 210211.
Hanna Sahlberg: "En solklar markering". Efter det kinesiska förbudet mot brittiska BBC plockas även den internationella nyhetskanalen BBC World News bort från Hongkongs public service-bolag. BBC World News ska ha brutit mot sändningsregler och bland annat ha "skadat Kinas nationella intressen", enligt den kinesiska radio- och tevemyndigheten. "Man måste komma ihåg att det finns en viktig länk mellan Storbritannien och Hongkong som varit en brittisk koloni", säger Ekots Kina-kommentator Hanna Sahlberg. SR 210212.

Ryssland: Redo att bryta med EU vid sanktioner. Ryska utrikesministern Sergej Lavrov säger att Moskva är redo att bryta med EU om unionen inför ekonomiska sanktioner, rapporterar Reuters. Nyhetsbyrån hänvisar till delar av en intervju som lagts upp på utrikesdepartementets hemsida på fredagen. Relationen mellan Ryssland och EU har försämrats sedan Kreml-kritiska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj förgiftades, greps och dömdes till fängelse. Det har lett till allt större press inom EU att införa sanktioner mot Ryssland. Europeiska diplomater sa i går att EU troligtvis kommer att införa reseförbud och frysa tillgångar för allierade till ryska presidenten Vladimir Putin. Frankrike och Tyskland villiga att gå vidare med sanktioner. "Lavrov: "Om du vill ha fred, förbered för krig". Omni 210212.

Navalnyj tillbaka i rätten: "Sluta skäm ut er". Den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj är åter i rätten på fredagen, åtalad för ett förtalsbrott mot en 95-årig krigsveteran, rapporterar AFP. Regimkritikern har kallat de som deltog i en reklamvideo för de ryska grundlagsändringarna förra året för "förrädare" och "en skam för landet". I förra veckan dömdes Navalnyj till tre och ett halvt års fängelse för att ha brutit mot en villkorlig dom. Under fredagens förhör framförde Navalnyjs advokat att domaren är jävig och borde fråntas målet. Navalnyj själv stödde den linjen och sa direkt till domaren: "Sluta skäm ut er. Det finns kurser att anmäla sig till för att lära sig mer om ryska federationens lagar." Omni 210212.
EU kräver att Kina tillåter BBC-sändningar igen. EU uppmanar Kina att återigen tillåta BBC World News-sändningar i landet, rapporterar AP. EU säger i ett uttalande att Kinas förbud ytterligare begränsar "yttrandefrihet och tillgång till information inom landets gränser" och bryter mot både den kinesiska konstitutionen och den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. Kina stoppade BBC-sändningarna från alla sina tv-stationer i torsdags med motiveringen att sändningarna inte får "skada Kinas intressen". AFP har tidigare kopplat ihop avstängningen av nyhetskanalen med att den i förra veckan visade ett reportage där kvinnliga uigurer berättar om sexuellt våld och tortyr i lägren i Xinjiang. BBC World har bara visats på hotell och i lägenheter för utlänningar. Omni 210213.

WHO: Kinesiska forskare vägrade lämna ut rådata. Oberoende utredare från Världshälsoorganisationen (WHO) uppger att kinesiska forskare inte ville lämna ut rådata till WHO:s team under deras resa till Wuhan, rapporterar New York Times. WHO:s team var i Wuhan för att söka svaren på coronavirusets ursprung och de uppger nu att kinesiska tjänstemän försökte övertyga gruppen om att viruset kan ha uppstått någon annanstans och sedan spridits till Kina, enligt medlemmar i gruppen. "Min känsla var att hela uppdraget var högst geopolitiskt," säger epidemiologen Thea Kølsen Fischer till tidningen. Utredarna säger att de kinesiska forskarna inte ville dela med sig av tidiga patientjournaler och att diskussionerna blev hätska mellan parterna. WHO: Studierna kommer fortsätta - för lite information för att besvara kritiska frågor. WHO-chefen: Alla hypoteser om coronavirusets ursprung utreds fortfarande. Omni 210213.
WHO: 90 misstänkta covid-fall i Kina två månader innan sjukdomen identifierades. Runt 90 personer hade lagts in på sjukhus i centrala Kina med symptom som liknade covid-19 redan i oktober 2019, två månader innan sjukdomen först identifierades. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO:s utredare som just nu befinner sig i Kina för Wall Street Journal. Kinesiska myndigheter ska ha utfört antikroppstester på två tredjedelar av de sjuka utan att hitta tecken på covid-19. Enligt WHO:s team i Kina kan det dock bero på att testerna gjordes så sent att antikropparna hunnit försvinna. Enligt tidningens uppgifter ska WHO ha försökt förmå Kina att utföra nya tester för att avgöra om viruset kan ha spridits tidigare än vad som tidigare varit känt. "Ytterligare tester är nödvändiga," säger Peter Ben Embarek som leder WHO:s team i Kina. Även på andra håll i världen finns misstänkta fall av covid-19 redan under hösten 2019. Omni 210211.

USA börjar återanvända flygbaser från världskriget. Det växande hotet från Kinas ballistiska robotar har gjort att USA tvingats anpassa sin strategi och börjat sprida ut sina styrkor i Stillahavsområdet. Kina håller på att ta igen det militärteknologiska försprång USA har. Att använda sig av gamla flygfält övar USA med allierade på under Cape North – en av världens största flygvapenövningar som just nu pågår i Stilla havet. SR 210214.

Putin: Väst använder Navalnyj - vill "hindra" Ryssland. Rysslands president Vladimir Putin säger att västvärlden utnyttjar den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj för att försöka "hindra" Ryssland, rapporterar AFP. "Våra motståndare eller våra potentiella motståndare har alltid förlitat sig på och använt ambitiösa, makthungriga människor," sa Putin i en intervju med ryska medier som ska ha sänts av kanalen Rossiya 24. Putin sa också att Rysslands framgångar, både militärt men också med coronavaccinet Sputnik V, har "börjat irritera" Moskvas motståndare. Omni 210214. Kommentar: Putin förstår inte det fria väst. Han lever kvar i en svunnen tid i KGB:s anda.
Kvinnor i protest mot Putin: "Vill ha ett fritt Ryssland". Hundratals kvinnor har gett sig ut på Moskvas gator för att under Alla hjärtans dag visa sitt stöd till Julia Navalnaja, vars man Aleksej Navalnyj sitter fängslad, skriver AFP. "Genom att bilda en kedja vill vi visa att vi är för kärlek och emot våld. Det är många modiga kvinnor som samlats här, vi vill ha ett fritt och rättvist Ryssland," säger den 22-åriga studenten Darya Obraztsova. Kvinnor har gått ut i armkrok även i Sankt Petersburg och liknande protester har ägt rum i grannlandet Belarus. Kvinnorna vill uppmärksamma alla politiska fångar. Omni 210214.

Expert: Tyskland skämmer ut sig om Nord Stream. Genom tomma hot mot Ryssland om Nordstream 2 undergräver Tyskland både sin egen och EU:s trovärdighet, varnar experter enligt TT. Att Tyskland först krävde en ordentlig utredning av förgiftningen av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj för att nu släppa frågan imponerar inte på Marcel Dirsus, säkerhetspolitisk analytiker vid universitetet i Kiel. "Om man hotar måste man följa upp med konsekvenser, annars skämmer man ut sig. Och det är det som händer nu," säger han. Efter domen mot Navalnyj har trycket ökat på Tyskland att stoppa Nordstream 2. Men Tyskland verkar fortfarande prioritera ekonomiska intressen, säger Eva Hagström Frisell på FOI till TT. Omni 220214.

Trycket hårdnar mot oliktänkande i Belarus. I Belarus inleds i dag rättegången mot Viktor Babariko som förra året utmanade sittande president Aleksandr Lukasjenko. Samtidigt har polis genomfört landsomfattande husrannsakningar mot människorättsaktivister och journalister. "Repressionen hårdnar hela tiden, det är Lukasjenkos enda medel för att behålla makten", säger Valiantsin Stefanovitj vid människorättsorganisationen Viasna. SR 210217. Kommentar: Korrupta maktmänniskor vill aldrig lämna ifrån sig makten.

Åklagare kräver dryga böter för Navalnyj. En åklagare i Moskva har yrkat på drygt hundra tusen kronor i böter för oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj, som i ytterligare ett mål mot honom står åtalad för förtal av en krigsveteran. Åtalet bygger på en twitterkommentar Navalnyj skrev om en kampanjfilm till stöd för en nyskriven rysk grundlag. I januari dömdes Navalnyj till 3,5 års fängelse i ett rättsfall som tidigare dömts ut av bland annat Europadomstolen för mänskliga rättigheter. SR 210216.
Människorättsdomstol kräver att Navalnyj släpps. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj måste genast släppas ur fängelse. Det krävde Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) på onsdagen, skriver flera medier. Enligt domstolen är Navalnyjs liv i fara i fängelset. Ryssland markerade dock omgående att landet inte tänker följa uppmaningen. Den ryska justitieministern Konstantin Tjujtjenko kallar domstolens beslut för ett "exempellöst ingripande i de ryska domstolarnas arbete", skriver TT. Han säger också att kravet inte går att följa eftersom det saknar grund i rysk lag. Omni 210217.
Navalnyj i rätten: Öppna dörren och släpp ut mig. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj var tillbaka i rätten på lördagen efter att ha överklagat sin fängelsedom. Navalnyj dömdes i början av februari till 3,5 års fängelse för att ha brutit mot anmälningsplikten i en villkorlig dom för förskingring. När Navalnyj fick ordet i rättssalen påpekade han att Europadomstolen ECHR uppmanat Ryssland att släppa honom fri. "Senast jag läste konstitutionen stod det att Ryssland respekterar Europadomstolens beslut. Så det vore kanon om ni öppnade dörren och släppte ut mig," sa Navalnyj enligt Financial Times reporter på plats. Omni 210220.
Navalnyjs överklagan avslås - får 2,5 års fängelsestraff. Fängelsestraffet mot den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj står fast. Det meddelar domaren vid en rysk domstol enligt flera medier. Navalnyj dömdes tidigare i februari till fängelse i 3,5 år för att ha brutit mot ett tidigare villkorligt straff för förskingring. Vid lördagens överklagandeförhandling meddelade domaren att straffet förkortas med en och en halv månad. Aleksej Navalnyj får räkna av en del av sitt straff efter en tidigare vistelse i husarrest, vilket innebär att han kommer få sitta de kommande 2,5 åren i fängelse. Omni 210220.
Aleksej Navalnyj döms för förtal av krigsveteran. Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalynj döms för förtal, rapporterar AFP. Navalnyj stod åtalad för att ha förolämpat en krigsveteran, något han nekade till. Det är ännu inte klart var straffet blir men åklagaren har yrkat på böter. Navalnyj är sedan tidigare dömd till fängelse i ett annat mål, ett straff som tidigare i dag kortades till 2,5 år. Omni 210220.

Krav på lojalitet till Peking för att få jobba kvar i Hongkong. Senast idag måste 180 000 statliga tjänstemän i Hongkong avge ett lojalitetslöfte där de svär trohet till Hongkong som en del av Kina, annars riskerar de få sparken. Hongkongregeringen har sagt att trohetseden bara är en formalisering av det som alltid varit ett krav. Enligt statsvetarprofessorn Sonny Lo handlar det om att så långt som möjligt garantera i alla fall den ytliga lojaliteten inom statsapparaten. SR 210218.

Polisen gjorde tillslag mot flera journalister i Belarus. Polisen i Belarus har gjort tillslag hos journalister, fackföreningsmedlemmar och rättighetskämpar under tisdagen, rapporterar flera medier. EU:s talesperson för utrikesfrågor, Peter Stano, riktar skarp kritik mot den belarusiska regimen, skriver Deutsche Welle. "Det är ett brott mot grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen," säger han till tidningen. Amnesty skriver i ett uttalande att tillslagen är ett riktat och organiserat försök att decimera landets oberoende media- och mänskliga rättighetsorganisationer. Stano: Hundratals fall av tortyr har dokumenterats sedan protesterna startade. Omni 210216.
Journalister dömda till fängelse i Belarus. Två belarusiska journalister från tv-kanalen Belsat dömdes i dag till två års fängelse för att ha livesänt från en demonstration i höstas. Domaren anser att de organiserat en händelse som allvarligt skadar den allmänna ordningen medan de själva menar att de bara utfört sitt jobb. Oberoende journalister i Belarus har straffats hårt för sin rapportering om höstens protestvåg och imorgon inleds ytterligare en rättegång mot en belarusisk journalist. SR 210218.

Norden fortsätter att öva luftstrid ihop med USA. De nordiska länderna kommer även framöver att öva luftstrid tillsammans med USA i den stora återkommande övningen Arctic Challenge Exercise (ACE), rapporterar TT. Ländernas försvarsministrar har tecknat en avsiktsförklaring om att övningen fortsätta och att den ska behålla sin status som så kallad flaggövning vilket ställer särskilda krav på övningens komplexitet och antal plan i luften. Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) är ACE mycket viktiga övningar för det svenska flygvapnet. "Det är en komplex övning på hög nivå som utvecklar vår militära förmåga," säger Hultqvist. Nästa ACE är tänkt att hållas i slutet av våren om pandemin tillåter. Omni 210217.

Flera partier vill ha sanktioner mot Nord Stream 2. Sex riksdagspartier, alla utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet kräver nu att gasledningen Nord Stream 2 ska ingå i sanktionerna som förbereds mot Ryssland. Sanktionerna förbereds efter fängslandet av den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Nord Stream 2 från Ryssland ska förse Tyskland med gas. SR 210219.

Myndigheterna i Belarus beslagtog med våld pingstkyrkan New Life i Minsk. You tube 7:08 210217.
Se artikel om detta i Forum 18 210219.
Troende attackerades i Minsk. I november 2020 spelade New Life-medlemmar in en video där de fördömde polisvåld och övergrepp i landet. Belsat 210217.

Belarus oppositionsledare: "Vi har förlorat på gatorna". Belarus kommer någon gång i framtiden att få ett demokratiskt styre, men det kommer att dröja längre än vad som var planen. Det säger oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja i en intervju med schweiziska Le Temps. I intervjun konstaterat hon att demokratirörelsen inte kan vinna över regimen på gatorna. "De har vapen, de har styrkan. Så just nu ser det ut som att vi har förlorat," säger hon. Efter det hårt kritiserade presidentvalet i augusti genomförde den belarusiska oppositionen omfattande återkommande demonstrationer runt om i landet. Demonstrationerna möttes av hårda motåtgärder från Aleksandr Lukasjenkos regim. Omni 210220.
Oppositionsledare i Belarus: Slaget på gatorna förlorat. En av de mest kända oppositionsledarna i Belarus, Svetlana Tichanovskaja, säger att "slaget på gatorna är tillfälligt förlorat", och att demokratin i landet lär dröja. Hon säger det inför att hon ska resa till Schweiz för att försöka få myndigheterna att frysa president Lukasjenkos tillgångar. Hon och tusentals andra belarusier har demonstrerat mot regimen efter det kritiserade presidentvalet i augusti. SR 210221.

Biden om Kina: Alla måste spela med samma regler. USA och dess samarbetspartners måste pressa tillbaka Kinas agerande som "undergräver grunden för det internationella ekonomiska systemet". Det sa presidenten Joe Biden i ett tal under fredagen, enligt CNBC. "Alla måste spela med samma regler," sa Biden. Biden-administrationen försöker ha en hård inställning mot den asiatiska jätten medan föregångaren Donald Trump försökte få till ett förbättrat handelsförhållande och få Kina att köpa mer amerikanska varor, skriver CNBC. Biden sa också att han vill att Europas ledare ska få tillbaka sitt förtroende för USA. Han vill dessutom att USA och Europa tillsammans ska göra sig redo för en långsiktig konkurrens med Kina, skriver Financial Times. Omni 210220.

"Hongkong måste styras av patrioter som älskar Kina." Kinas regering förtydligade idag vad man menar med ett tidigare uttalande om att Hongkong måste styras av patrioter. Enligt den Hongkongansvarige i Kinas regering betyder patriot att man inte får vara antikinesisk, man måste älska Kina och acceptera kommunistpartiet. Ekots Kinakommentator Hanna Sahlberg menar att förtydligandet innebär en ökad osäkerhet för människor som måste tänka på vad de säger och hålla inne med opposition, en indirekt inskränkning av yttrandefriheten. SR 210222.

Kina slår tillbaka uppgifter om övergrepp: "Förtal". Europeiska ledare och Turkiet vill att FN ska få tillstånd att resa in i den kinesiska provinsen Xinjiang för att på plats undersöka hur den muslimska minoriteten uigurer behandlas, skriver Reuters. Kina svarade med att kalla uppgifterna om övergrepp och koncentrationsläger för "förtal". De menar att lägren är till för att "bekämpa terrorism". Aktivister och experter från FN säger att minst en miljon muslimer är satta i läger i Xinjiang. USA har sagt att man kommer att förbereda sanktioner mot Kina. Omni 210222.

Världen idags Wallenberg-artiklar resulterade i UD-utspel. Efter att ha läst Världen idags magasin om Raoul Wallenberg har UD:s ansvarige för ärendet i decennier, Hans Magnusson, kontaktat Världen idag. Han bekräftar nu uppgiften att Sovjet-Ryssland ljög om den svenske hjälte-diplomatens dödsdatum och menar att detta har varit Sveriges uppfattning hela tiden. Världen idag 210221.

EU-länder vill köpa ryska vaccinet Sputnik V. Det ryska vaccinet Sputnik V erövrar världen, 29 länder har godkänt det. Men i EU har medicinska myndigheten EMA inte godkänt det än, trots det vill flera EU stater nu köpa vaccinet. Litauen och Ukraina har förbjudit vaccinet och varnar för att Ryssland använder det för att vinna geopolitiska fördelar. SR 210222.

Kina uppmanar Biden: Dra tillbaka tullarna. USA bör rulla tillbaka de tariffer och företagssanktioner som infördes under Donald Trumps styre och "överge det irrationella förtrycket av Kinas teknologiska framsteg". Den uppmaningen gav Kinas utrikesminister Wang Yi på måndagen under ett forum i Peking med huvudtemat "Återbörda relationen mellan Kina och USA på rätt spår", skriver flera medier. CNBC noterar att det fortfarande inte är helt klart vilka åtgärder Trumps efterträdare Joe Biden kan komma att ta i Kina-frågan, men att han hittills har intagit en relativt strikt hållning gentemot Peking. I fredags sa Biden bland annat i ett tal inför sina europeiska allierade att länderna måste förbereda sig för en ”långsiktig strategisk kamp” mot Kina. Tidigare under veckan uppgav finansminister Janet Yellen att de tullar som infördes av Trump-administrationen ska hållas kvar och att alla förändringar i den politiken beror på hur väl Kina lever upp till handelsöverenskommelser. Biden väntas lägga större vikt vid mänskliga rättigheter och frågor som Hongkong, Xinjiang och Tibet. Omni 210222.

Säpo om industrispionaget: "Mycket allvarligt brott". En 47-årig man från Göteborg åtalas misstänkt för att ha spionerat på fordonstillverkarna Scania och Volvo Cars på uppdrag av Ryssland och då sålt vidare hemlig information. "Det är ju ett mycket, mycket allvarligt brott. För det här är riktat mot Sverige och oss alla då", säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen. Scania uppger för Ekot att mannen jobbade där när han greps för två år sedan, att gripandet skedde efter ett samarbete mellan företagets säkerhetsavdelning och Säpo och att Scania sedan har fått säkerställa att den information som lämnats vidare inte kan användas av tredje part. Nu finns det inget värde på materialet på piratmarknaden, enligt företaget. SR 210222.

Eniga: Inför EU-sanktioner mot fyra ryska tjänstemän. EU:s utrikesministrar har enats om sanktioner mot fyra ryska tjänstemän nära landets president Vladimir Putin. Det är en protest mot fängelsedomen mot regimkritikern Aleksej Navalnyj, rapporterar Reuters. Sanktionerna kommer att klubbas formellt i början av mars. Enligt Tysklands utrikesminister Heiko Maas är relationen med Ryssland mycket dålig. "Det finns inget annat ord för det," säger han. Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) skriver på Twitter att Navalnyj och alla andra politiska fångar måste släppas. EU har redan infört sanktioner mot enskilda ryssar och mot ett forskningscenter. Omni 210222.

Säpo: Ökat spioneri mot Sverige de senaste åren. Underrättelseverksamhet mot Sverige från främmande makter har ökat de senaste åren. Det säger Daniel Stenling, chef på Säkerhetspolisens enhet för kontraspionage, till SVT Nyheter. Stenling säger att man också har noterat en viss förändring där andra länder i större utsträckning riktar in sig på civila verksamheter, jämfört med tidigare då militära mål stod i fokus. "Man försöker komma över information från företag eller forskningsinstitut med spetsteknologi," säger han. På en fråga om hur omfattande den här typen av verksamhet är i Sverige svarar Stenling att han inte vill ge någon siffra, men att Säpo ser att det ökar. Säpo: "Det gör man för att stärka sin egen inhemska industri." Omni 210222.

Oppositionsledare i Georgien gripen i polisräd. Vid en polisräd i morse greps ledaren för det största oppositionspartiet i Georgien, Nika Melia. Gripandet fördöms av alla västambassader i Georgien och kallar det ännu ett hot mot demokratin. Ikväll planerar oppositionen protester mot gripandet, som ses som en politisk hämnd mot Melia och pariten UNM. SR 210223. Video om händelsen när polisen stormar oppositionspartiets högkvarter och avhämtade dess ledare Nika Melia med våld.

Kommunistpartiets mörka hemlighet. Efter nya vittnesmål om systematiska övergrepp och tortyr ställer vi oss frågan: Vad går att veta om det som sker i omskolningsläger i Xinjiang, i nordvästra Kina? Folkmord säger nu vissa. Men vad hörs från Peking och kommunistpartiet? Man bekämpar bara terrorism och virus. SR 210223.

Ukrainas kulturminister försvarar stängning av tv-kanaler. I Ukraina har tre tv-kanaler stängts ner med hänvisning till rikets säkerhet. De anklagas för att sprida rysk propaganda i landet samtidigt som mediebolagens ägare säger att det här är ett sätt att tysta kritiska röster. "På pappret är det här ukrainska kanaler men i själva verket ser det ut som kanaler som drivs från Kreml", säger Ukrainas kultur- och informationsminister Oleksandr Tkatjenko till Ekot. SR 210224.

Uppgifter: Utvisad rysk man på ambassad tros vara spion. UD har utvisat en man som man misstänker är spion åt ryska säkerhetstjänsten SVR, uppger källor för DN. Han är den ambassadanställda som Sverige utvisade i samband med att Ryssland utvisade en svensk diplomat. Enligt uppgifter till tidningen är teorin att han ägnat sig åt signalspaning. Mannen fanns inte registrerad som diplomat hos UD, utan står inskriven som teknisk personal vid ryska ambassaden i Stockholm. Tre diplomater från Sverige, Tyskland och Polen utvisades efter att de närvarat vid en demonstration till stöd för ryske oppositionskritikern Aleksej Navalnyj 23 januari i Sankt Petersburg. Svenska utrikesministern Ann Linde (S) har flera gånger sagt att svensken endast observerade protesterna. Omni 210224.

Kina har ökat sitt inflytande i Serbien under pandemin. Under covidkrisen har Serbien uttryckt sitt missnöje över bristande solidaritet från EU. Istället har Kina trätt in som en hjälpande hand. Kina har de senaste åren investerat allt mer i industri och infrastruktur i Serbien, och i hela regionen. "För Kina har Serbien blivit en vänligt sinnad bas, varifrån man kan sköta sina affärer i Europa", säger Kinakännaren Mirko Mrkic. SR 210225.

Politikern Viktor Medvedtjuk utpekad som Kremls förlängda arm. I Ukraina pekas politikern och affärsmannen Viktor Medvedtjuk ut som Kremls förlängda arm. I en intervju med Ekot tillbakavisar Medvedtjuk alla anklagelser. "Det är klart att det är förolämpande, att bli kallad för en femtekolonnare i sitt eget land," säger Viktor Medvedtjuk när han tar emot på sitt kontor i Kiev. Viktor Medvedtjuk står den ryske presidenten mycket nära, träffar honom regelbundet och Putin är även gudfar åt Medvedtjuks yngsta dotter. SR 210225.

Armenisk militär kräver premiärministerns avgång. I Armenien har militären i ett brev krävt att premiärministern och regeringen avgår omedelbart. Premiärministern Nikol Pasjinian kallar det för ett försök till militärkupp och manar sina anhängare att gå ut på gatorna ikväll. Kraven på premiärministerns avgång har hörts på gatorna sedan han slöt ett fredsavtal med Azerbadzjan om enklaven Nagorno-Karabach där tidigare armeniskkontrollerade områden lämnades tillbaka till Azerbadzjan. SR 210225.
Kreml manar till lugn: Följer situationen med oro. Kreml manar till lugn i Armenien efter uppgifterna om att militären uppmanat premiärministern Nikol Pasjinian att avgå, rapporterar AFP. "Vi följer situationen i Armenien med oro," säger talespersonen Dmitrij Peskov. Pasjinian har kallat militärens agerande för ett "kuppförsök" och uppmanar sina anhängare att ge sig ut på gatorna i huvudstaden Jerevan. Omni 210225.

Xi Jinping förklarar Kina fritt från extrem fattigdom. Kinas kommunistparti förklarade under torsdagen landet fritt från extrem fattigdom som ett led i en propagandakampanj som hyllar president Xi Jinpings ledarskap, skriver flera medier. Under en stor ceremoni i Peking delade Xi ut medaljer till tjänstemän som arbetat med att lyfta fattiga landsbygdsområden och lovade att dela med sig av det "kinesiska exemplet" till andra utvecklingsländer. Xi beskrev utvecklingen i Kina som ett "mänskligt mirakel", men säkerheten i diktaturens statistik är svår att bedöma och anklagelser om korruption med koppling till fattigdomsinsatserna har förekommit, skriver TT. Omni 210225.

Ytterligare två inhemska vaccin godkända i Kina. Kina godkänner ytterligare två inhemska vaccin mot covid-19, skriver Reuters. Landet är nu uppe i fyra egna vaccin. De två senast godkända vaccinen är tillverkade av Cansino Biologics Inc och Wuhan Institute of Biological Products, ett dotterbolag till National Pharmaceutical Group. Kina har ännu inte godkänt några vaccin tillverkade av företag i västvärlden. De fyra vaccin som blivit godkända i Kina kan förvaras i vanliga frystemperaturer, vilket gör att de kan bli ett attraktivt alternativ i utvecklingsländer som kan ha svårt med förvaringen av vaccinen från Moderna och Pfizer som kräver väldigt låga temperaturer. Kina exporterar redan vaccin till andra delar av världen Omni 210225.

Regimkritiker dömdes till 10 års fängelse för mordförsök. Enligt en FN-rapport har 246 personer dömts till fängelse av politiska skäl i Belarus, rapporterar AFP. Under torsdagen dömdes regimkritikern Aleksandr Kardziukou till tio års fängelse för mordförsök, skriver Reuters. Han anklagas för att ha attackerat säkerhetsstyrkorna i samband med en protest mot landets ledare Aleksandr Lukasjenko. Enligt lokala medier nekar Kardziukou till anklagelserna. Han säger att civilklädda poliser riktade ett vapen mot honom, samt sköt ihjäl den fredliga demonstranten Henadz Shutau när de försökte fly. Demonstranten som sköts till döds har dömts för att ha attackerat polisen. Förra veckan dömdes två journalister till två års fängelse för att ha filmat en protest. Landets oppositionsledare har fängslats eller tvingats i exil. Omni 210225.
FN:s varning: "Situationen i Belarus blir allt värre". FN:s människorättschef Michelle Bachelet anklagar regimen i Belarus för att systematiskt ägna sig åt godtyckliga gripanden av regimkritiker, skriver AFP. Hon hänvisar till en ny FN-rapport som bland annat innehåller hundratals anklagelser om tortyr. "Ingen av dessa anklagelser om tortyr eller misshandel har lett till att en utredning har inletts, säger Bachelet och varnar för att den redan allvarliga situationen håller på att förvärras. Hon uppmanar myndigheterna i Belarus att snarast släppa alla som gripits i samband med fredliga demonstrationer. Samtidigt sätter EU en allt hårdare press mot landet och överväger ytterligare sanktioner. Omni 210225.

Kina inför nytt handelssystem för att minska utsläppen. Kina har infört en nationell utsläppshandel för att få ner sina koldioxidutsläpp från kraftverk och tung industri. Det blir nu det största utsläppshandelssystemet i världen, dubbelt så stort som EU:s. Kina har som mål att landets koldioxidutsläpp skall börja minska senast år 2030, men flera internationella experter tvivlar på att systemet utformats så att det blir möjligt. SR 210227.

Navalnyj på straffkoloni nära Moskva: "Vi är säkra".Putinkritikern Aleksej Navalnyj har flyttats till en straffkoloni i Vladimirprovinsen utanför Moskva, rapporterar ryska medier. "Vi kan inte vara säkra på vilket fängelse han befinner sig i och vi kan inte utesluta att han sitter i isolering. Vi kan bara vara säkra på att han befinner sig Vladimirprovinsen," säger Aleksej Melnikov vid en tillsynskommission för mänskliga rättigheter till Novaja Gazeta. Reuters skriver, med hänvisning till den statliga ryska nyhetsbyrån Tass källor, att Navalnyj är på straffkolonin IK-2 i Pokrov. Navalnyj är dömd till 2,5 års fängelse efter att ha brutit mot en villkorlig dom, genom att inte anmäla sig till sin övervakare när han låg i koma i Tyskland. Omni 210228.

47 aktivister i Hongkong åtalas för säkerhetsbrott. 47 aktivister i Hongkong åtalas för omstörtande verksamhet, rapporterar AFP. Åtalet är det största mot demokratirörelsen sedan de kontroversiella kinesiska säkerhetslagarna infördes i juni förra året. Omni 210228.

FN-experter kräver: Utred Navalnyjs förgiftning. Två FN-experter på mänskliga rättigheter kräver en internationell utredning av förgiftningen av den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. Det rapporterar AFP. Experterna, Agnes Callamard och Irene Khan, kräver också att han släpps från den ryska straffkolonin "omgående". De skriver i ett gemensamt uttalande att det hela är "brådskande för att fastställa fakta och klargöra alla omständigheter som rör Navalnyjs förgiftning". Omni 210301.

Gorbatjov fyller 90 år. Sovjetunionens förste och siste president Michail Gorbatjov fyller i dag 90 år. Prisad i väst, men omstridd i sitt eget hemland för sin roll i att avveckla Sovjetunionen för 30 år sen. Bemärkelsedagen firar han via videosamtal. Hans perestrojka på 1980-talet öppnade för nedmonteringen av det kommunistiska Sovjetunionen, men framförallt befriades satellitländerna i det som kallades Warszawapakten från det sovjetiska oket. Gorbatjov skrev avspänningsavtal med USA:s Ronald Reagan, som stoppade det kalla kriget. I den två år gamla dokumentären av Werner Herzog konstaterar Gorbatjov att perestrojkan kom från en inre önskan, men att slutet för Sovjetunionen kom i och med Tjernobyl. "Helt klart, Tjernobyl var en läxa för oss," säger Gorbatjov, som hyllades från hela världen i dag och av ryske presidenten. SR 210302.

Dussintals politiker i Hongkong åtalas under säkerhetslag. I Hongkong fortsätter för tredje dagen borgensförhandlingarna för närmare 50 oppositionspolitiker och demokratiaktivister i domstol, där de åtalas under den nya säkerhetslagen. Enligt åklagaren ska de ha "konspirerat" att vinna en majoritet i Hongkongs parlament och därmed få makten att stoppa regeringens budget. Frågan nu om de anklagade de ska sitta häktade under polisens fortsatta utredning, eller om de ska släppas fria i väntan på rättegång. SR 210303. Kommentar: Hur kan alla världens nationer ha förtroende för en så repressiv person som Xi Jinping??? En tvättäkta kommunist ut i fingerspetsarna. How can all the nations of the world have confidence in such a repressive person as Xi Jinping ??? A washable communist at his fingertips.

Allt dödligare våld från juntan i Myanmar. Onsdagen blev den blodigaste dagen i Myanmar sedan militären tog makten. Minst 38 personer dödades av militären som slår ned demokrati demonstrationer med dödligt våld. Så här långt har över åttio personer dödats, tusentals skadats och över femtonhundra personer gripits. Trots omvärldens fördömande av kuppen fortsätter militären att använda allt brutalare våld för att slå ned protesterna. FN:s särskilda sändebud till Myanmar har haft samtal med juntan och varnat för att FN kan vidta kraftfulla åtgärder. Svaret från juntans ledning blev inte oväntat ett tydligt -"vi bryr oss inte". SR 210304. Kommentar: China holds veto power in the U.N. Security Council. China is Myanmar’s main partner by default. The coup is Myanmar’s business, and China is ready to deal with whoever is leading the country.

Pensionärer i Belarus döms - läste böcker på tåg. 14 äldre kvinnor greps nyligen av polis när de klev av ett tåg vid en järnvägsstation i Belarus huvudstad Minsk. Kvinnorna, mellan 65 och 75 år, hade i en aktion till stöd för det belarusiska språket suttit tysta på tåget och läst böcker av några av landets mest kända författare. Under det senaste halvårets gatuprotester i landet har det belarusiska språket kommit att förknippas med demokratirörelsen. SR 210304.

Hongkongs valsystem kommer göras om. Hongkongs valsystem måste "förbättras", för att garantera att "patrioter" styr Hongkong, sade talespersonen för det kinesiska parlamentet Zhang Yesui. Beskedet var väntat då Peking skickat tydliga signaler de senaste veckorna om att ytterligare politiska förändringar väntar Hongkong. Endast så kallade "patrioter" ska få styra Hongkong och definitionen på vem som är patriot och vem som inte är det verkar nu bli en hörnsten i en kommande omgörning av valsystemet. SR 210304. Kommentar: Patriot kan bara vara den som böjer sin nacke för Xi Jinping.

Majestätslag i Thailand tystar oppositionen. Thailändska myndigheter använder landets stränga majestätlag, som förbjuder kritik av kungahuset och de styrande, allt oftare för att tysta oppositionen. Just nu är runt 60 personer anklagade för att ha brutit mot lagen och riskerar upp till 15 års fängelse. Den senaste tiden har regering och myndigheter allt oftare använt lagen som ett politiskt vapen. Många av de som väntar på åtal är unga studenter, den yngsta 14 år, som deltagit i de stora demonstrationerna mot regeringen som pågått sedan förra året. "Det här är ett sätt för premiärminister Prayut Chan-o-cha att tysta all opposition", säger oppositionspolitikern Thanathorn Juangroongruangkit som nu försöker få det thailändska parlamentet att ändra lagen. SR 210305.

Så länge kan Xi Jinping sitta kvar. Kinas ledare Xi Jinping brukar beskrivas som den starkaste ledaren på många år. Snart är hans mandatperiod på tio år slut - men det betyder inte att han kommer lämna ifrån sig makten. Dels så har han gjort sig av med politiska motståndare genom en framgångsrik så kallad antikorruptionskampanj där också några av Kinas absolut högsta ledare gripits, så det potentiella motståndet inom partiet är stukat. Dels har han lyckats placera sig själv i centrum för i princip alla viktiga politiska processer, ofta som ordförande i olika policygrupper. Xi Jinping är född in i kommunistpartiets absoluta toppskikt, men har under många år jobbat sig upp i partihierarkin tills han tillslut fick toppjobbet 2012. Han fyller 68 år i år. Under Xi Jinping har det blivit en betydligt större fokus på honom som person och att Xi Jinping som högste ledare står bakom alla viktiga beslut, vilket gör att han brukar jämföras med Mao Zedong, den kinesiska ledare som grundade Folkrepubliken Kina 1949 och som sedan styrde nästan oavbrutet fram till sin död. Kring Mao fanns en enorm personkult och det finns de som varnar för att det mer och mer skapas en personkult kring Xi Jinping. om Kina styrts de senaste 30 åren så har en generalsekreterare över det styrande kommunistpartiet suttit två mandatperioder, dvs 10 år, och sedan har man bytt till en ny. Xi Jinping har snart suttit sina tio år, men det finns ingen tydlig efterträdare. Dessutom så har lagen ändrats, vilket gör att Xi Jinping även kan sitta kvar som statsöverhuvud, det som brukar kallas president, på obestämd tid. Så många tror att Xi Jinping kommer behålla makten i flera år till, framöver. SR 210305. Kommentar: Om ingen flyttar på honom så tänker han nog sitta kvar tills han dör knall och fall. Inga ledare är odödliga.
Folkkongressen i Kina betyder plats på scen för en doldis: Kinas premiärminister Li Keqiang, som öppnar sammanträdet med ett tal. Han hamnar alltid i skuggan av Xi Jinping. Tidigare spekulerades det i att det kanske skulle bli just Li Keqiang som skulle bli Kinas kommunistpartis toppnamn, men det är ingen som tror det längre. SR 210305.
Därför kallas det låtsatsparlament. På pappret är det Kinas högsta beslutande organ - men av bedömare kallas det "gummistämpelsparlament" då den faktiska makten finns hos kommunistpartiet. "Alla egentliga beslut har redan tagits." Kommunistpartiet har också en majoritet av alla platser i kongressen och kontrollerar agendan, dvs vad man röstar om, och hur de förslagen ser ut. Det är därför man kan prata om ett "gummistämpelsparlament", för delegaterna är där för att sätta den sista stämpeln på viktiga beslut. Inte sällan röstar i princip alla nära 3000 delegater på samma sätt. Om något förslag eller utnämning får mer än ett fåtal nej-röster så brukar det vara ett ovanligt offentligt tecken på missnöje.
Det kommer med största sannolikhet presenteras ny lagstiftning om Hongkong och förändringar valsystemet där, som antagligen kommer göra det svårt för den politiska oppositionen att ställa upp i val i framtiden. Sedan så ska som sagt nästa femårsplan klubbas officiellt och som i år också innehåller en typ av femtonårsplan. De här två planerna tillsammans är ju det som i mångt och mycket styr de politiska och ekonomiska prioriteringarna framöver. SR 210305.
Kinas parti med stort P. Kommunistpartiet har ett stadigt, ensamt tag om makten i Kina. På toppen finns partiets centralkommitté om hundra personer, som väljer en politbyrå, som i sin tur väljer ett ständigt utskott. Och det är där den yttersta makten i landet finns. Där är president Xi Jinping generalsekreterare, och runt sig har han sex andra, lite äldre, män.
Partiorganisationen fortsätter liksom att klona sig, från högsta nivån ned till lägsta och utåt sidorna. Ned på provinsnivå finns också en partisekreterare. Det finns en provinsguvernör också, han förhåller sig som premiärministern till presidenten, han är liksom nummer två. I städerna är partisekreteraren högst rankad, borgmästaren brukar vara nummer två. Det fortsätter ned på bynivå, eller städernas gatunivå, där det också finns partisekreterare som ska se till att partiets direktiv åtföljs. Ut i både företag och kulturliv finns partisekreterare.
Finns det några andra partier? Ja, det finns ett antal stödpartier. Där brukar man ta fram Kinas flagga som exempel. Där lyser den stora, gula stjärnan i mitten, som kommunistpartiet. Småstjärnorna, som man inte riktigt tänker på, symboliserar de mindre partierna. Det funkar ungefär så att kommunistpartiet ibland frågar hur de mår, och då brukar de svara "bra". En del av personerna från småpartierna får sitta i folkkongressen, något som gör den extra dekorativ. SR 210305.
Förslag: Hongkongs politiker måste godkännas av Kina. Nya kandidater till Hongkongs parlament ska först godkännas av en kommitté kontrollerad av kommunistpartiet i Peking, enligt ett förslag i Kinas nationella folkkongress. Dessutom uppges parlamentsvalet skjutas upp ännu ett år, enligt källor till lokala medier i Hongkong. Förändringarna väntas innebära att den politiska oppositionen i Hongkong marginaliseras ännu mer. SR 210305.
Kina godkänner omstritt förslag - gör förändringar i Hongkongs valsystem. Kina har godkänt förändringar i valsystemet i regionen Hongkong, rapporterar flera medier. Förändringarna ger Peking inflytande över kandidatlistorna inför Hongkongs val och får därmed stort inflytande över regionen som på pappret ska vara självstyrande. Samtliga medlemmar i Kinas folkkongress röstade för förslaget, en person avstod från att rösta. Peking får veto över kandidater - söker "patriotisk" styrning i Hongkong. Omni 210311. Kommentar: Hongkong är bara på pappret självstyrande, inte i verkiligheten. Kina bryter mot överenskommelsen med Storbritannien.
USA: Nya lagen en attack på Hongkongs självstyre. Den nya vallagen i Hongkong som drivits igenom av Fastlandskina är ett angrepp på demokratin, säger amerikanska utrikesdepartementets talesperson Ned Price, enligt Reuters. "Förändringarna (...) är en direkt attack på Hongkongs självstyre, frihet och demokratiska process," säger Price. Även den brittiska utrikesministern Dominic Raab riktar hård kritik. "Det kan enbart ytterligare underminera förtroendet och tilliten till att Kina lever upp till sina internationella skyldigheter," säger han. Den nya lagen innebär bland annat att Kina får möjlighet att lägga in veto mot vilka som får ställa upp i valet i Hongkong. Price säger att USA kommer att vara uppriktigt i sin kritik mot Kina.
Omni 210311. Kinas plan för att tackla klimathotet. I höstas lovade Kinas president Xi Jinping att landet ska vara klimatneutralt vid 2060. Samtidigt fortsätter man bygga ungefär ett nytt kolkraftverk i veckan. "Det svårt att se hur det här ska gå ihop", säger Ekots klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola. SR 210306. Xi Jinping ljuger. Dessbättre är han inte president år 2060.
Kinas president vill se mer mandarin i Inre Mongoliet. Inre Mongoliet måste "lösa etniska problem" och främja användandet av mandarin i regionen. Den uppmaningen gav Kinas president Xi Jinping i ett anförande i den årliga folkkongressen på fredagen. Förra året gjordes en lagändring som innebär att skolorna i Inre Mongoliet ska ha mandarin som undervisningsspråk, och begränsa utrymmet för det lokala språket i den autonoma regionen, skriver AFP. Ändringen möttes av stora demonstrationer och ett dussintal protestledare greps i samband med oroligheterna. I anförandet sa Xi att Inre Mongoliet "orubbligt bör framhålla användningen av allmänna nationella skolböcker" för att rätta till "felaktiga idéer" kring kultur och nationalitet, skriver AFP och hänvisar till ett referat från talet som publicerats i kinesisk statsmedia. Xis uppmaning: Regionledningen bör göra ett bra jobb med att "popularisera det nationella språket" i Inre Mongoliet. Omni 210306.

Ryska hackerforum har fått smaka sin egen medicin. De fyra ryska hackerforumen Crdclub, Exploit, Maza och Verified har hackats. Det rapporterar Gizmodo. Användarnamn, lösenord och mejladresser har dessutom läckt ut på Darknet efter ett av hacken, något som skapat en hel del oro bland forummedlemmarna, då flera av dem har sysslat med kriminell aktivitet av olika slag. Det har förkommit spekulationer kring att det skulle kunna vara någon underrättelsetjänst som ligger bakom hacket av forumen. Någon har hackat hackarna. Omni 210305.

Belarus kräver utlämning av Tichanovskaja. Belarus har begärt att oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja, som befinner sig i exil i Litauen, utlämnas, rapporterar AFP. I presidentvalet 2020 utropade sig Tichanovskaja till segrare över Aleksandr Lukasjenko, som påstods ha fått 80 procent av rösterna. Kort därefter sökte hon sin tillflykt till Litauen efter att demonstrationerna om valfusk intensifierats i landet. "Belarus åklagarmyndighet sa på fredagen att man begärt att Litauen ska utlämna Tichanovskaja "för att ställas till svars för brott mot den styrande ordningen, allmän säkerhet och staten". Litauens utrikesminister: "Helvetet måste frysa till is innan vi överväger dina önskemål". Omni 210305.

Jimmy Evans: Russia in Bible Prophecy. You tube 16:26 210303.

Tiotusentals drabbade av ny hackerattack. En hackerattack ska ha drabbat runt 30 000 företag, myndigheter och organisationer i USA, Europa och Asien, rapporterar Reuters. Hackarna ska ha installerat en så kallad bakdörr i Microsofts mejlsystem Outlook och kunde därigenom ta sig in i datasystemen. Microsoft befarar fler attacker och anklagar Kina för att ligga bakom, något som Kina förnekar. SR 210306.

Sputnik orsakar regeringskris i Slovakien. I Slovakien hotar en regeringskris sedan premiärministern köpt in det ryska coronavaccinet Sputnik V bakom ryggen på övriga partier i koalitionsregeringen. Samarbetspartierna hade motsatt sig köpet eftersom vaccinet inte är godkänt och eftersom man ser det som en del av en rysk strävan att splittra EU. Sedan några veckor tillbaka har Slovakien flest corona-döda i världen, per capita. SR 210306.

Ryssland anklagas för att svartmåla Pfizers vaccin. Rysk underrättelsetjänst bedriver en desinformationskampanj för att underminera förtroendet för Pfizers och andra västerländska företags vaccin. Det uppger amerikansk myndighetspersonal för Wall Street Journal. USA:s statsdepartement har identifierat flera nyhetssajter som överdriver riskerna för bieffekter och ifrågasätter vaccinens effektivitet. "Dessa sajter har direkta kopplingar till ryska underrättelsetjänster," säger en tjänsteman på myndigheten Global Engagement Center. Experter tror att Rysslands motiv är att främja den internationella försäljningen av det egna vaccinet Sputnik V. Omni 210307.

Global nedgång i demokrati. Omni 210306.

Poliser och militärer i Myanmar hoppar av i protest. Över 600 poliser och militärer i Myanmar har hoppat av för att ansluta sig till de folkliga protesterna mot juntan. Majoriteten av de som hoppat av har uppgett att de inte vill eller kan genomföra militärlednings order om att använda våld mot det egna folket. "Jag vill inte tjänstgöra under en ledning som använder våld mot sitt eget folk" säger Tin Min Tun som till för härom dagen var en av de högsta polischeferna i Myanmars största stad Yangon. SR 210307. Kommentar: Så agerar personer som står för demokrati och som arbetar för folket. De har sin framtid när juntan döms för brott mot mänskligheten.

Kina på gränsen till befolkningskris. Antalet äldre i Kina ökar fort samtidigt som det inte föds tillräckligt med barn – en utveckling som hotar landets ekonomiska tillväxt. Under den pågående Folkkongressen talas om höjd pensionsålder och kanske en helt slopad barnbegränsningspolitik. Ettbarnspolitiken övergavs i mitten av 2010-talet men sätter fortfarande sina spår med ett mansöverskott. Kineser ingår färre äktenskap och skiljer sig också oftare än tidigare. SR 210309.

Så skulle Kina klara ett krig. I den nya femårsplanen har Kina ökat sin militära budget. Man har ögonen på ön Taiwan och bedömare menar att Kina på sikt kan inleda en väpnad konflikt. "Man förbereder sig på att kunna vinna ett kort och högintensivt krig i sitt närområde." Det som vi vet är att budgeten för nästa år har en ökning med 6,8 procent. Det kan jämföras med ökningen i fjol som var 6,6 procent. Det var ganska väntat - man hade spekulerat i om det skulle bli mindre med tanke på coronapandemin, men nu blir det en liten ökning ändå. Däremot ska man komma ihåg att siffrorna för Kinas militära utgifter är underrapporterade, det är de flesta överens om. Alla från Pentagon till Sipri menar att Kina egentligen spenderar mer pengar på sitt försvar. Hur mycket är osäkert, men att landet lägger mer än man säger är ganska säkert.
Vad är det man förbereder sig på? Man förbereder sig på att kunna vinna ett kort, högintensivt krig och högteknologiskt krig i sitt närområde. Därför har man fokuserat på att köpa in avancerat materiel till sin flotta och till sitt flygvapen, avancerade robotar till exempel.
Hur skulle Kina klara ett krig? Det beror på vem man krigar mot. Kinas militära fokus är i dagsläget Taiwan. På andra sidan kommer Taiwans militär stå, men förmodligen också USA. Då är frågan: kan Kina vinna ett krig mot USA? Det spekulerar man i. Vissa menar att man kan det redan i dag i sitt närområde, även om Kina inte är lika mäktigt som USA globalt sett.
Är det sannolikt att det skulle uppstå en väpnad konflikt? Många bedömare tror att Kina förr eller senare kommer vilja agera militärt för att ta tillbaka Taiwan. Det är ett uttalat mål som Kina har, man har till och med sagt att man inte utesluter militärt våld för att göra detta. Det som landets ledning definitivt inte vill är att starta ett sådant krig och förlora det. Analytiker tror att när Kina väl bedömer att de definitivt, eller med väldigt stor sannolikhet kan vinna, så finns det en överhängande risk för att man kommer att agera militärt för att återinlemma Taiwan i Kina. SR 210309.

Rapport slår fast: Pågår folkmord på uigurer i Kina. Det pågår ett folkmord på den muslimska minoritetsgruppen uigurer i kinesiska Xinjiangprovinsen. Det konstaterar Washingtonbaserade tankesmedjan Newlines Institute for Strategy and Policy i en ny rapport som flera medier rapporterar om. Enligt rapporten bryter Kina mot samtliga punkter i FN:s folkmordskonvention. Kina har länge fått hård kritik från omvärlden för hur uigurerna behandlas. Bland annat anklagas landet för att spärra in uigurer i omskolningsläger där de tvingas arbeta och utsätts för indoktrinering och övergrepp. Peking hävdar å sin sida att lägren är en del i kampen mot religiös extremism och terrorism. Drygt 50 experter står bakom rapporten. Konventionen antogs 1948. Omni 210309.
Rapport: "Pågående folkmord" i Xinjiang. Kinas förföljelse av uigurer i Xinjiangprovinsen är omvittnad. En ny rapport från en amerikansk tankesmedja slår fast att kommunistregimen ägnar sig åt ett "pågående folkmord" mot den i huvudsak muslimska minoritetsgruppen. Den kinesiska regeringens agerande mot uigurerna i Xinjiang bryter mot samtliga delar av FN:s folkmordkonvention, enligt en rapport från den Washingtonbaserade tankesmedjan Newlines Institute for Strategy and Policy, som CNN rapporterar om. Bland de drygt 50 författarna finns experter inom områden som mänskliga rättigheter, krigsbrott och internationell rätt. Tankesmedjan hävdar att kinesiska staten ägnar sig åt "ett pågående folkmord mot uigurerna", en återkommande anklagelse som utrikesminister Wang Yi så sent som i helgen kallade fullständigt orimlig. Kina har länge fått hård kritik för situationen i Xinjiang, där omkring två miljoner uigurer och medlemmar av andra muslimska minoritetsgrupper enligt amerikanska UD spärrats in i läger. Tidigare fångar har vittnat om hur de där utsatts för indoktrinering, sexuella övergrepp och tvångssterilisering. Peking hävdar å sin sida att anstalterna är en del i kampen mot religiös extremism och terrorism. Frågan om huruvida förföljelsen utgör ett folkmord splittrar både världssamfundet och forskarvärlden och kokar ned till en fråga om definitioner. Är tvångssteriliseringar och andra övergrepp i syfte att minska folkmängden i en etnisk grupp att jämställa med organiserat dödande? "Befolkningsökningen i Xinjiang har minskat mycket mer än i resten av landet mellan 2017 och 2019. Om det är på grund av tvångssteriliseringar eller något annat är inte klarlagt," säger Kinaanalytikern Oscar Almén på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som inte vill ta ställning till huruvida förföljelserna utgör ett folkmord. Han säger dock att det inte råder något tvivel om att det begås brutala övergrepp i regionen. Detta som en del i en kampanj med målet att assimilera uigurerna, sedan Peking övergett idén om ett multietniskt Kina. "Oavsett om det uppfyller kraven för folkmord eller ej så sker det omfattande och fruktansvärda förbrytelser mot mänskliga rättigheter." Den autonoma regionen Xinjiang ligger i Kinas nordvästligaste hörn. Med en yta mer än tre gånger så stor som Sveriges utgör regionen en sjättedel av Kina. Av Xinjiangs omkring 21 miljoner invånare (2010) tillhör de flesta turkisktalande, muslimska folkgrupper. Uigurerna - ett av Kinas 55 officiellt erkända minoritetsfolk - är den största gruppen med 8-10 miljoner. I kinesisk historieskrivning har Xinjiang alltid varit en del av Kina, men graden av inflytande har varierat. Uigurerna har ofta känt större etnisk och kulturell samhörighet med sina centralasiatiska grannar och strävat efter oberoende. På senare år har självständighetsambitionerna i regionen uppmärksammats genom flera våldsamma attentat och kommunistregimens kraftfulla reaktioner på dessa. 2016 började myndigheterna bygga fängelseliknande anläggningar. Där har mängder av uigurer - enligt uppgifter minst en miljon, upp emot två - placerats. Enligt FN-experter, vittnen och aktivister blir människor skilda från sina familjer, inlåsta utan rättegång, politiskt indoktrinerade och utsatta för våld. Kina beskriver det som "omskolningsläger" som syftar till att stävja terrorism. TT/Omni 210309. Kommentar: Det finna alltså enligt de kinesiska myndigheterna omkring 2 miljoner terrorister i Xinjiang bland en befolkning på 8-10 miljoner uigurer. Comment: According to the Chinese authorities, there are about 2 million terrorists in Xinjiang among a population of 8-10 million Uighurs.

First independent report into Xinjiang genocide allegations claims evidence of Beijing's 'intent to destroy' Uyghur people. The Chinese government's alleged actions in Xinjiang have violated every single provision in the United Nations' Genocide Convention, according to an independent report by more than 50 global experts in international law, genocide and the China region. The report, released Tuesday by the Newlines Institute for Strategy and Policy think tank in Washington DC, claimed the Chinese government "bears state responsibility for an ongoing genocide against the Uyghur in breach of the (UN) Genocide Convention." It is the first time a non-governmental organization has undertaken an independent legal analysis of the accusations of genocide in Xinjiang, including what responsibility Beijing may bear for the alleged crimes. An advance copy of the report was seen exclusively by CNN. Up to 2 million Uyghurs and other Muslim minorities are believed to have been placed in a sprawling network of detention centers across the region, according to the US State Department, where former detainees allege they were subjected to indoctrination, sexually abused and even forcibly sterilized. China denies allegations of human rights abuses, saying the centers are necessary to prevent religious extremism and terrorism. Speaking at a press conference on March 7, Foreign Minister Wang Yi said allegations of a genocide in Xinjiang "couldn't be more preposterous." On January 19, the outgoing Trump administration declared the Chinese government was committing genocide in Xinjiang. A month later, the Dutch and Canadian parliaments passed similar motions despite opposition from their leaders. Azeem Ibrahim, director of special initiatives at Newlines and co-author of the new report, said there was "overwhelming" evidence to support its allegation of genocide. "This is a major global power, the leadership of which are the architects of a genocide," he said.
Genocide Convention. The four-page UN Genocide Convention was approved by the United Nations General Assembly in December 1948 and has a clear definition of what constitutes "genocide." China is a signatory to the convention, along with 151 other countries. Article II of the convention states genocide is an attempt to commit acts "with an intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group." There are five ways in which genocide can take place, according to the convention: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent births within the group; or forcibly transferring children of the group to another group. Since the convention was introduced in 1948, most convictions for genocide have occurred in the International Criminal Tribunals held by the UN, such as those for Rwanda and Yugoslavia, or in national courts. In 2006, former dictator Saddam Hussein was found guilty of genocide in a court in Iraq. However any establishment of an International Criminal Tribunal would require the approval of the UN Security Council, of which China is a permanent member with veto power, making any hearing on the allegations of genocide in Xinjiang unlikely. While violating just one act in the Genocide Convention would constitute a finding of genocide, the Newlines report claims the Chinese government has fulfilled all criteria with its actions in Xinjiang. "China's policies and practices targeting Uyghurs in the region must be viewed in their totality, which amounts to an intent to destroy the Uyghurs as a group, in whole or in part," the report claimed. A separate report published on February 8 by Essex Court Chambers in London, which was commissioned by the World Uyghur Congress and the Uyghur Human Rights Project, reached a similar conclusion that there is a "credible case" against the Chinese government for genocide. No specific penalties or punishments are laid out in the convention for states or governments determined to have committed genocide. But the Newlines report said that under the convention, the other 151 signatories have a responsibility to act. "China's obligations ... to prevent, punish and not commit genocide are erga omnes, or owed to the international community as a whole," the report added. Read more at CNN 210309.

Försvaret varnar för falsk info om marinens fartyg. Försvarsmakten larmar om att det på sjöfartstjänster på nätet sprids felaktig information om hur marinens fartyg rör sig, rapporterar Dagens Nyheter. Enligt försvarets kommunikationschef Rebecca Landberg finns det ett mönster där det ser ut som att fartygen befinner sig längre österut än vad som stämmer överens med verkligheten. Landberg säger att man har sett "felaktigheter sporadiskt under en tid". I en varning publicerad på Försvarsmaktens hemsida skriver försvaret att man "ser allvarligt på händelserna". En företrädare för en av tjänsterna säger att det kan förekomma felaktigheter, men att det är "extremt ovanligt" och att man gärna diskuterar frågan med försvaret. Marinetraffic har redovisat att en svensk korvett kört nära Kaliningrad, vilket man normalt inte gör. Omni 210310.

Ryssland begränsar Twitter - anses inte följa lagen. Ryssland bromsar plattformen Twitters hastighet i landet, efter att bolaget inte tagit bort innehåll trots påtryckningar från ryska myndigheter. På flera håll i världen införs nu hårdare lagstiftning efter att proteströrelser fått stort utrymme i sociala medier. Även Indien införde ny lagstiftning i februari som begränsar sociala medier, i samband med bondeprotesterna i landet. SR 210310. Kommentar: Många auktoritära ledare är rädda för folket i sina egna länder.
Ryska åtgärder mot Twitter sänkte de egna sajterna. När Ryssland under onsdagen vidtog åtgärder för att göra Twitter långsammare i landet råkade man av misstag också släcka Kremls egen sajt och flera andra sajter kopplade till regeringen, skriver The Guardian. Inledningsvis fanns misstankar om att det handlade om en hämndaktion från USA, men senare medgav de ryska myndigheterna att det handlade om ett misstag. Anledningen till att Ryssland vill bromsa Twitter är att regeringen anser att tjänsten inte agerat tillräckligt när det gäller att plocka bort "olagligt" material om de regeringskritiska protesterna i landet. Omni 210310.
Ryssland sänker Twitters hastighet efter misslyckade försök att avlägsna innehåll. De ryska myndigheterna försöker försämra tillgången till den den sociala nätverkstjänsten Twitter. Rysslands medienämnd Roskomnadzor säger i ett uttalande att det nu införs restriktioner som gör Twitterfunktionen långsammare. Orsaken sägs vara att Twitter upprepade gånger har låtit bli att avlägsna förbjudet innehåll. Twitter - liksom andra andra sociala medier som Youtube - är populära i Ryssland. Bland annat den fängslade oppositionsledaren Alexej Navalnyjs Kremlkritiska anhängare använder flitigt dessa medier. Sociala medier har använts som kanaler där folk uppmanats att delta bland annat i regeringsfientliga demonstrationer. Sedan augusti har Twitter märkt ut en del ryska mediekonton som "statsanknutna" vilket har irriterat Ryssland. Ryssland har under de senaste månaderna satt västliga mediegiganter som Facebook och Twitter under allt hårdare tryck. En rad lagar har förberetts i ett försök att tysta ned dissidenter på sociala medieplattformar som Youtube och Twitter. Utländska webbsajter som "diskriminerar" ryska medier ska kunna blockeras. Det ska också gå att påföra bolag höga bötessummor om de inte avlägsnar sådant innehåll som är förbjudet i Ryssland. Dessutom kan personer dömas till fängelsestraff eller mycket stora bötesbelopp om de framfört "kränkande kommentarer". De här lagförslagen ska göra det möjligt för Ryssland att blockera webbsajter som Youtube, Facebook och Twitter. En mildare metod är att göra dessa plattformar långsammare. President Vladimir Putin har arbetat för att Ryssland ska skapa egna medieplattformar som ska gå att kontrollera bättre internt. yle 210310.

Första toppmötet spikat: USA och Kina ska mötas i Alaska. Under två dagar nästa vecka kommer politiska toppar från Kina och USA för första gången mötas fysiskt sedan Joe Biden intog presidentrollen. Det uppger en talesperson för USA:s utrikesdepartement, skriver flera medier. Mötet kommer att ske i Anchorage i Alaska och på plats kommer bland annat utrikesministrarna Antony Blinken och Wang Yi, samt Yang Jiechi, toppmedlem i Kinas politbyrå, att finnas skriver Wall Street Journal. "Målet är att diskutera vilka förhoppningar och mål vi har för den inhemska politiken, men också internationellt, regionalt och globalt," säger talespersonen enligt tidningen. Mötet ska ske på torsdag och fredag nästa vecka. Med på plats finns också säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan. Omni 210310.

Nu går det att betala med ansiktet i matbutiken i Moskva. I Moskva kan du handla med ditt ansikte i 3 000 matbutiker och åka med metron, tunnelbanan. Ansiktsigenkänningssystemet ska lanseras över hela Ryssland i matbutikerna. Kravet är att uppge sina biometriska data, något som kritiker ser som ett stort hot mot den personliga integriteten. SR 210311. Kommentar: En auktoritär och repressiv regim kommer alltid att missbruka sådana här system och sådana regimer ökar hela tiden i världen. Mums mums för den kommande Antikrist.

Kinesiskt tv-bolag sände tvångsbekännelser av Gui Minhai - fälls. Anmäldes av den svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhais dotter. Mediemyndigheten i Storbritannien skriver att det kinesiska tv-bolaget kränkte författaren och förläggarens Gui Minhais privatliv när de sände tvångsbekännelserna i januari 2016 respektive februari 2018, skriver tidningen Journalisten. Gui Minhais dotter, Angela Gui, anmälde tv-bolaget och har nu alltså fått rätt. I ett mail till Journalisten skriver hon att "domen är en viktig markering mot den kinesiska statens kränkningar av mänskliga rättigheter". Tidigare i år drogs den kinesiska statstelevisionens sändningstillstånd in eftersom det inte ansågs vara oberoende tv, utan styrt av den kinesiska staten. Gui Minhai är svensk medborgare, men född i Kina där han drev ett bokförlag i Hong Kong. Gui Minhai gav ut böcker som kritiserade kinesiska ledare och landets politik men den kinesiska staten hävdar att han spred information om Kina till andra länder. Sverige har krävt att Kina släpper förläggaren men den kinesiska staten erkänner inte hans svenska medborgarskap. Det var under 2015 som Gui Minhai greps av kinesiska agenter och fördes till Kina när han befann sig på sin semesterbostad i Thailand. Ungefär samtidigt försvann ytterligare fyra andra kollegor till Gui Minhai. Alla arbetade på en bokhandel som sålde kritiska böcker om den styrande partieliten. Gui Minhai blev frisläppt under några månader men utan tillåtelse att lämna landet, innan han greps igen. 2020 dömdes han till tio års fängelse. Gripandet av Gui Minhai har rört upp starka känslor runtom i världen. Svenska UD prioriterar fallet som ett av sina viktigaste vilket har lett till ansträngda relationer mellan Sverige och Kina. SR 210311.

FN: Mordisk junta begår brott mot mänskligheten. Militären i Myanmar gör sig just nu sannolikt skyldig till brott mot mänskligheten. Det säger FN-experten Thomas Andrews enligt AFP. Vid ett sammanträde i FN:s människorättsråd sa Andrews att landet kontrolleras av ”mordisk illegal regim” och att minst 70 personer, varav de flesta är yngre än 25 år, mördats i landet sedan militärkuppen 1 februari. Han sa också att militärjuntans brott är omfattande, systematiska och del av en koordinerad kampanj. Omni 210311.

Tass: Aleksej Navalnyj har flyttats till en annan straffanläggning. Den ryska oppositionsledaren och regimkritikern Aleksej Navalnyj har flyttats från det fängelse i regionen Vladimir cirka 200 kilometer öster om Moskva dit han fördes i slutet av februari. Enligt nyhetsbyrån Tass har ryska myndigheter meddelat att "den ryska bloggaren Aleksej Navalnyj har flyttats från fängelset i Kolchugino till straffkoloni nr 2 i Pokrov där han ska avtjäna sitt straff". Navalnyj befann sig tidigare i ett så kallat karantänshäkte i Kolchugino. Enligt ryska myndigheter ska alla dömda personer först genomgå en karantänsperiod. Då tas det prov på dem och de undersöks grundligt av en läkare. De ryska myndigheternas agerande är "oacceptabelt och politisk motiverat", säger FN:s råd för mänskliga rättigheter i dag i ett uttalande. Rådet kräver att Aleksej Navalnyj släpps fri och att förgiftningen av honom utreds. Också Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har krävt att Ryssland friger Navalnyj. Rådet anser att domen mot honom saknar grund. yle 210312.
Oklart var Navalnyj är - 45 länder kräver att han friges. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har flyttats från fängelset och det är numera oklart var han befinner sig. Det meddelar hans advokater via ett inlägg på hans Twitterkonto. "Fängelset säger att han inte är där och det var det enda," säger Vadim Kobzev, en av Navalnyjs advokater, till Reuters. Navalnyj som dömts till fängelse för att överträtt en tidigare dom och inte inställde sig hos sin övervakare. Under den perioden låg han på sjukhus i Tyskland efter att ha blivit förgiftad med ett nervgift. På fredagen krävde 45 länder att Ryssland släpper Navalnyj. I ett uttalande som lästes upp av Polen i FN:s mänskliga rättighetsråd menar länderna att fängslandet är "oacceptabelt och politiskt motiverat". Han hölls i Kolchugino-fängelset men har flyttats. Ryssland har tidigare avfärdat all kritik som att länder lägger sig i deras interna affärer.

China to begin trial of two Canadians for alleged espionage soon, state media reports. Two Canadian citizens charged with espionage in China could go on trial "soon," according to the state-run Global Times newspaper. Michael Kovrig and Michael Spavor have been detained since December 2018 and were charged in June last year with spying. Kovrig, a former Canadian diplomat who worked for the International Crisis Group (ICG), is accused by the Chinese authorities of "stealing sensitive information and intelligence through contacts in China since 2017," while Spavor, a businessman based in Beijing with a focus on North Korea, is accused of providing intelligence to Kovrig. Chinese officials have not disclosed any evidence against the two men or information detailing their alleged crimes, but have said, "the facts are clear and evidence is solid." The two men were detained following the arrest in Vancouver of Meng Wanzhou, chief financial officer of Chinese tech giant Huawei, over allegations the company violated United States sanctions on Iran. Meng has been held in Canada ever since, awaiting potential extradition to the US. After Kovrig and Spavor were charged with espionage last year, Canadian Prime Minister Justin Trudeau denounced the "political" nature of their case, saying their detention was a "decision made by the Chinese government and we deplore it." Trudeau has repeatedly refused to consider any trade of the two Canadians for Meng. Both the former Donald Trump administration and President Joe Biden's government have pledged to do all they can to assist the two Canadians, with Vice President Kamala Harris telling Trudeau in a phone call in February that Washington was in "strong solidarity with Canada regarding the issue of two Canadian citizens unjustly detained by China." CNN 210312.

Kinas hårdnande grepp om Hongkong möter stark kritik. Både EU och G7-länderna riktar hård kritik mot Kina efter att folk-kongressen i veckan röstat för stora förändringar av val-systemet i Hongkong. Förändringarna ger bland annat Peking inflytande över vem som kan kandidera i den, på pappret, självstyrande regionen. I ett uttalande skriver EU och G7-länderna att man måste återskapa förtroendet för dom politiska institutionerna i Hongkong, och att förtrycket mot demokrati-rörelsen där måste upphöra. SR 210312.

Rysk polis stormade oppositionsmöte - 200 gripna. De oppositionella politikerna och aktivisterna greps när polisen stormade ett möte i Moskva. Mötet hade organiserats av den förbjudna organisationen "Öppna Ryssland" som är grundad av den före detta oligarken och Kremlkritikern Mikhail Khodorkovski som numer lever i exil i Storbritannien. Myndigheternas kontroll i Ryssland har hårdnat den senaste tiden, sedan kritiken mot Kreml ökat efter att oppositionspolitikern Alexej Navalny dömdes till två och ett halvt års fängelse förra månaden. SR 210313.

Raab: Kina bryter mot avtalet om Hongkongs styre. Kina bryter det sino-brittiska överlämningsavtalet om Hongkongs status, enligt Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab, skriver AP. Raab skriver i ett uttalande att Pekings beslut att införa radikala förändringar för att begränsa deltagandet i Hongkongs valsystem är ett brott mot avtalet. Kina får exempelvis inflytande över vilka kandidater som står på listorna inför val i Hongkong. Britterna och Kina skrev avtalet 1984 i samband med att Storbritannien skulle lämna över makten över Hongkong till Kinas regering 1997. Avtalet innebär att den tidigare brittiska kolonin skulle behålla en hög grad av självständighet. Brittiska politiker lobbar för att Storbritannien ska införa sanktioner mot Kina. Omni 210313.

FRA: Militärnärvaron i närområdet påminner om kalla kriget. Den militära verksamheten i Sveriges närområde är etablerad på en nivå som för tankarna till kalla kriget, skriver Försvarets radioanstalt FRA i sin årsrapport för 2020. Det handlar om attacker mot forskningsmiljöer, ett framträdande terrorhot och en hög militärnivå i närområdet, enligt FRA. Bakom det här bedöms det ofta finnas statliga aktörer med kraftfulla verktyg. SR 210315.

Ryska säkerhetsföretag kopplas ihop med mord. Ryska säkerhetsföretag, som har legosoldater i bland annat Syrien och Libyen kopplas samman med tortyr och mord i Syrien, det visar en granskning av den ryska oberoende tidningen Novaja Gazeta. På den steniga marken ligger en syrisk man vars armar och ben krossas med hjälp av en slägga, senare skärs huvudet av och den huvudlösa kroppen hängs upp och ner och eldas upp. De här fruktansvärda filmklippen togs sommaren 2017. Genom att analysera och jämföra bilderna med andra har Novaja Gazeta kommit fram till att bilderna är tagna vid en mindre anläggning i ett stor gasfält i centrala Syrien, det i ett område där ett ryskt företag arbetade med legosoldater på uppdrag av den syriska regimen. Männen som man kan se på filmbilderna, som Novaja Gazeta publicerar, talar ryska. En av dem har redaktionen lyckats identifiera och koppla till Wagner-gruppen. Det är en rysk företagsgrupp som har legosoldater i bland annat Syrien, Libyen och flera länder i Afrika. Det går inte att föreställa sig att ett ryskt företag skulle tillåtas ha det om det inte var sanktionerat i den allra högsta toppen av den ryska politiska hierarkin. Filmerna har publicerats av Novaja Gazeta förut men inte med lika mycket uppgifter. President Putins talesperson Dmitrij Peskov kallade dem för chockerande i november förra året, man sa att Kreml inte visste något om detta och att det var en sak för polisen. Efter vad tidningen vet idag, har ännu inte någon undersökning av det som hänt påbörjats. Vilka de andra rysktalande männen är som är med på filmerna, det vet inte Novaja Gazeta, men flera ansikten syns tydligt posera framför att avhugget huvud och tidningen ber läsare om hjälp med att identifiera vilka som är med. SR 200426.
Ryska legosoldater kan ställas till svars för brott i Syrien. För första gången försöker ryska och syriska människorättsorganisationer ställa ryska legosoldater till svars för brott begångna i Syrien. Fallet där en syrisk man torteras till döds har tidigare fått stor uppmärksamhet men aldrig lett till rättsliga påföljder. "Ryssland har en skyldighet att utreda brott begångna av ryska medborgare utomlands", säger Aleksandr Tjerkasov vid människorättsorganisationen Memorial till Ekot. SR 210315.
Misstänkt kemattack mot tidningen Novaja Gazeta. Den oberoende ryska tidningen Novaja Gazeta uppger idag att man utsatts för en kemattack men vem som i så fall ligger bakom är inte känt. Novaja Gazeta är en av Rysslands mest frispråkiga tidningar, känd för sina granskande reportage bland annat från delrepubliken Tjetjenien. Det är inte första gången som tidningen och dess medarbetare drabbas och störst uppmärksamhet fick mordet på journalisten Anna Politkovskaja 2006. SR 210315.

Fler kärnvapen i ny brittisk omvärldsstrategi. Ryssland betecknas som ett aktivt hot. Den brittiska regeringen presenterar idag sin första utrikespolitiska strategi efter att ha lämnat EU, klimatfrågan, ökat samarbete med länder i Asien men också fler kärnvapen ingår.Enligt flera brittiska medier vill Storbritannien öka antalet kärnvapen från 180 idag till 260 om trettio år, planerna kritiseras både av oppositionen och av organisationer som kämpar mot kärnvapen. I strategin betecknas också Ryssland som ett aktivt hot, även Kinas ses som ett hot men också som en ekonomisk stormakt som Storbritannien måste knyta ekonomiska band till. SR 210316.

Appen Signal tycks vara blockerad i Kina. Meddelandetjänsten Signal slutade på tisdagsmorgonen att fungera i Kina, om man inte använder en VPN-tjänst. Det handlar med största sannolikhet om att myndigheterna valt att blockera tjänsten i landet, skriver Reuters. Appen finns fortfarande kvar i den kinesiska versionen av App Store, och den har fortsatt fungera i Hongkong. Appen har aldrig varit tillgänglig i någon av de appbutiker som finns för Android i Kina. Varken Signal eller den kinesiska cybermyndigheten har kommenterat saken. Omni 210316. Fakta: Signal är en fri och krypterad messengerplattform. Den är känd för att vara sparsam med skickade data och för sin end-to-end-kryptering. Därför rekommenderar säkerhetsexperter och dataskyddsorganisationer Signal för kommunikationen. För att vara snål med mängden av data använder Signal "Zero-Knowledge-principen".

Techjättar i Kina kan kringgå spårningsskydd i IOS. Flera kinesiska techjättar testar just nu en ny metod för att kunna kringgå det skydd mot annonsspårning som Apple kommer att lansera med IOS 14.5. Det är organisationen China Advertising Association som har tagit fram ett nytt verktyg kallat CAID, som ska kunna användas för att spåra IOS-användarnas aktivitet även utan att de ger sitt medgivande. Apple uppges känna till verktyget, men man har åtminstone så här långt inte vidtagit några åtgärder mot det. Omni 210316.

Putin försökte att påverka det amerikanska valet. Rysslands president Vladimir Putin försökte att påverka det amerikanska presidentvalet förra året, rapporterar Wall Street Journal. Putin ska ha godkänt en rad operationer som var avsedda att skada Joe Bidens presidentvalskampanj, samtidigt som man stöttade Donald Trumps återvalskampanj. Detta enligt en utredning från USA:s underrättelsetjänst som släpptes under tisdagen. Ryssland försökte också att undergräva allmänhetens förtroende för valprocessen, rapporterar CNN. Enligt utredningen genomförde Iran en hemlig påverkanskampanj som syftade till att Trump inte skulle bli återvald, men utan att direkt stödja Joe Biden i hans kampanj. Kina valde att inte lägga sig i valet enligt rapporten. Omni 210316.
Demokrat: Ryssland största hotet - Iran inte i närheten. Ryssland är det största hotet mot USA:s valsystem, enligt Adam Schiff, demokrat och ordförande för representanthusets underrättelseutskott, rapporterar CNBC. "Även om Kina och Iran har gjort försök att påverka valet, har de inte varit i närheten av Ryssland som agerar på en helt annan nivå. Vi måste vara tydliga inför det amerikanska folket att olika länder har olika avsikter och kapacitet att påverka," säger han i ett uttalande. Enligt en rapport från den amerikanska underrättelsetjänsten bedrev Ryssland operationer för att få Trump återvald under förra årets presidentvalskampanj. Det finns dock inget som indikerar att Ryssland, eller något annat land, försökt att påverka genom dataintrång, skriver CNN. Moskva och Teheran har tidigare nekat till inblandning. Omni 210316.

Navalnyjs anhängare i husarrest. Sedan i januari sitter flera av den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs medarbetare i husarrest. De anklagas för att genom sociala medier ha uppviglat människor att gå ut och protestera till Navalnyjs stöd - i strid mot gällande coronarestriktioner. "Enda syftet med den här rättsprocessen är att isolera politiker och politiska aktivister så mycket som möjligt och för så lång tid som möjligt", säger juristen Vladimir Voronin till Ekot. SR 210317.

Biden: Putin ska betala för påverkan på USA-valet. Vladimir Putin ska "betala ett pris" för Rysslands påverkanskampanj mot USA under det amerikanska valet. Det säger president Joe Biden i en intervju med ABC News som spelades in på tisdagen. I intervjun säger Biden att han nyligen hade ett samtal med Putin där han varnade för konsekvenser om rysk valpåverkan kunde bevisas. "När samtalet inleddes sa jag: 'Jag känner dig och du känner mig. Om jag slår fast att det här hände, så var redo'." Bidens uttalande gjordes strax efter att Wall Street Journal publicerat en utredning som pekar på att Rysslands president Vladimir Putin godkänt en rad påverkansförsök mot Bidens valkampanj. Biden håller även med programledaren George Stephanopoulos beskrivning av Putin som en "mördare". Biden: "Jag känner Putin relativt väl." Omni 210317.
Rysk ambassadör kallas hem efter Bidens kritik. Ryssland kallar hem ambassadören Anatolij Antonov från Washington DC för "konsultationer" om relationen med USA. Det skriver AFP med hänvisning till ett uttalande från det ryska utrikesdepartementet. Beskedet kommer efter att USA:s president Joe Biden sagt att Vladimir Putin och Ryssland ska "betala ett pris" för att ha försökt blanda sig i det amerikanska valet. Uppgifterna om att Putin personligen känt till operationerna kommer från en rapport från det amerikanska underrättelseorganet ODNI, som presenterades under tisdagen. Biden svarade även ja på frågan om Putin är en mördare. Omni 210317.
Putins svar till Biden: "Den som sa det - han var det". Reaktionerna i Moskva är starka efter USA:s president Joe Bidens uttalande om sin ryske kollega Vladimir Putin som "en mördare". Putin själv kommenterade anklagelsen med att säga att människan alltid tenderar att se sig själv i andra och använde ett uttryck från sin barndom: "Den som sa det - han var det". Företrädare för den ryska oppositionen har däremot välkomnat Bidens uttalande SR 210318.

Finland: Kinesiska hackare bakom riksdagsattacken. Hackerattacken mot den finska riksdagen i höstas genomfördes av en kinesisk grupp med koppling till Kinas regering, enligt Finland. "Vi är ganska säkra på slutsatsen", skriver en talesperson för den finländska säkerhetspolisen till AFP. Det finns få detaljer eftersom polisens förundersökning ännu pågår, enligt Hufvudstadsbladet. "Ett alternativ är fortfarande att syftet med dataintrånget var att skaffa uppgifter för att gagna en främmande stat eller för att skada Finland," säger Tero Muurman vid polisen. Attacken beskrevs som ett "allvarligt hot mot vår demokrati". Omni 210319. Kommentar: En liten övning för att sedan hacka en större stat.

Ny kinesisk medielag slår vakt om politisk kontroll. I Kina har en ny radio- och tv-lag introducerats som ytterligare tydliggör kommunistpartiets politiska kontroll över etermedierna. I lagförslaget finns bland annat inskrivet att allt radio- och tv-arbete bör stärka kommunistpartiets ledande ställning och stödja en "korrekt" politisk inriktning. Den nya lagen blir, när den går igenom, blir betydligt mer omfattande än de nuvarande medieregler som finns och kommer också omfatta videoplattformar online. SR 210320. Kommentar: Världens folkrikaste land Kina går mot en allt strängare censur. Förberedelser för t.ex. ett krig med Taiwan?

Kina trappar upp techkrig - Teslaförbud för militärer. Kina har infört ett förbud mot Teslabilar inne på militära boendeområden, uppger källor för Wall Street Journal och Reuters. Anledningen uppges vara oro för att kamerorna som finns installerade på bilarna kan utgöra ett nationellt säkerhetshot. Dessutom begränsas militärers och statligt anställdas möjligheter att använda Teslabilar, då fordonen kan registrera deras rörelser och lagra deras kontaktlistor i mobiltelefoner som synkas med bilen. Anledningen är oro för att informationen skickas tillbaka till USA, erfar WSJ. Beslutet kommer efter att Kina genomfört en säkerhetsgranskning av Tesla, skriver tidningen. Analytiker menar att den upptrappade granskningen av Tesla bär likheter med USA:s åtgärder mot Huawei, som också motiverades med nationell säkerhet, skriver Reuters. Xi Jinping vill minska Kinas beroende av utländsk elektronik Omni 210320.

Expert: Kina trodde nog att Bidens team skulle backa. Att Joe Bidens regering inte backade nämnvärt från Donald Trumps tuffa Kinapolitik vid veckans högnivåmöte förvånar inte Trumps tidigare handelsrådgivare Clete Willems, skriver CNBC. "Jag tror att [Kinas regering] misstolkade situationen med Bidens team och trodde att de här killarna skulle komma in och ta tillbaka alla Trumps åtgärder," säger han till kanalen. Dewardric McNeal som arbetade på försvarsdepartementet under Obama säger att Bidenadministrationen klargjorde att deras position inte är "handel till varje pris". Omni 210320.

Nya rapporter om tortyr och utomrättsliga avrättningar. I Ryssland uppmärksammas nu åter människorättsläget i delrepubliken Tjetjenien, med rapporter om tortyr och utomrättsliga avrättningar. I februari greps två unga bröder, som flytt undan förföljelse, och fördes tillbaka till Tjetjenien. "Sedan över en månad befinner jag mig i konstant skräck för vad som ska hända med dem", säger brödernas mamma som i veckan vädjat om hjälp. Tjetjeniens ledare anklagar tidningen Novaja Gazeta för att föra ett "informationskrig" mot hans delrepublik. SR 210321.

Mätning: Bara 30 procent av ryssarna vill ta vaccinet. I Ryssland är massvaccineringen mot covid-19 nu i gång, men det råder också stor misstänksamhet mot vaccinet, skriver TT. Enligt en undersökning från det oberoende institutet Levada Center vill färre än var tredje ryss ta Sputnik V-sprutan. Statsvetaren Jekaterina Sjulman menar att misstänksamheten är ett resultat av att den ryska statens propagandamaskin har bitit sig själv i svansen. "I flera år har man berättat för folk att alla ljuger, allt som kommer från väst är potentiellt farligt. Nu säger man: "Gå och vaccinera dig med ett okänt nytt vaccin mot en okänd ny sjukdom!" Och allmänheten säger: "Ni vill sätta ett chip i oss och stråla oss från en 5G-mast!", säger hon till tv-kanalen Arte. Immunologen Nikolaj Krutjkov menar dock att skepsisen inte är helt ogrundad. "Vaccinet tillverkades väldigt snabbt, det registrerades direkt efter den första fasen av kliniska studier, och då saknade vi fullständig information om det," säger han. Omni 210321.
Rysslands mål: Vill sänka förtroendet för västvaccin. Den ryska desinformationen med syfte att så tvivel kring covidvaccin som är utvecklade i väst har lockat allt från antivaxxare till högerextremister och konspirationsteoretiker, rapporterar TT. "Det är ganska skickligt gjort hur man aktiverar de här grupperna," säger James Pamment, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Enligt Pamment är det tydligt att propagandan kring vaccinerna har trappats upp. Syftet är att skada förtroendet för vacciner från väst, och framställa det ryska vaccinet Sputnik V i bättre dager. Även om Pamment inte känner till om det bedrivs kampanjer specifikt riktade mot Sverige så påverkas opinionen. "Mycket av det som sprids i Europa importeras till den svenska debatten." Pamment: Den ryska desinformationen får fart på grupper som egentligen har skilda intressen. Omni 210321.
Kina uppmanar motvillig befolkning att ta vaccinet. Kinas folkhälsomyndighet uppmanar allmänheten att vaccinera sig, skriver AP. Enligt nyhetsbyrån är Kinas problem inte att det inte finns vaccin utan att många inte vill vaccinera sig. I går hade nära 75 miljoner doser getts i Kina. Antalet människor som vaccinerats är färre eftersom en del fått två doser. Det gör att landet med sina 1,4 miljarder människor ligger efter flera andra länder i vaccinationsligan, skriver AP. "Många tror felaktigt att det inte finns någon praktisk mening med vaccination eftersom situationen är under kontroll och viruset är långt ifrån oss," säger He Qinghua från Kinas folkhälsomyndighet. Han varnar dock för att pandemin inte är över i andra delar av världen och att det finns en risk för nya utbrott. Omni 210321.

Diplomater nekades tillträde till rättegång i Kina. Kanadensiska diplomater nekades idag tillträde till en uppmärksammad rättegång i Peking där en kanadensisk medborgare anklagats för spioneri. Fallet har lett till en diplomatisk kris mellan Kina och Kanada, som anklagar Kina för att godtyckligt frihetsberövat två kanadensiska medborgare, efter att en kinesisk toppchef på telekombolaget Huawei greps i Kanada 2018. Diplomater från 26 länder, däribland Sverige, var på plats utanför domstolen i Peking till stöd för Kanadas krav att få sina medborgare frisläppta. SR 210322.

Svensk forskare på Kinas sanktionslista: "Kommer ta upp det med ambassaden". Kina inför sanktioner mot fyra organisationer och tio personer i Europa, däribland den svenska forskaren Björn Jerdén som är centrumchef vid Utrikespolitiska institutet (UI), rapporterar TT. Sanktionerna kommer som ett svar på att EU infört sanktioner mot kinesiska tjänstemän. Detta med bakgrund av förtrycket av uigurer, där människor i minoritetsgruppen fängslats i "omskolningsläger" i Xinjiang-provinsen. Jerdén leder det nationella kunskapscentrumet om Kina på UI och Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) säger att beskedet är "helt oacceptabelt". "Vi kommer naturligtvis att direkt ta upp med kinesiska ambassaden i Stockholm om vad som är grunden för att den svenska medborgaren är listad." Även flera EU-parlamentsledamöter på Kinas sanktionslista Omni 210322. Kommentar: Alldeles för små sanktioner från EU:s sida för att det ska förändra någonting.
Forskaren: "Kina vill hindra forskning och granskning". Den svenska Kinakännaren Björn Jerdén är överraskad över att ha hamnat på Kinas sanktionslista, säger han till TT. Kina anklagar Jerdén och flera andra européer för att sprida "lögner och desinformation", anklagelser som Jerdén menar saknar grund. "Kina vill hindra oberoende forskning och journalistisk granskning genom att ifrågasätta och försvåra för alla som tittar på Kina." Jerdén, som leder Utrikespolitiska institutets nationella kunskapscentrum om Kina, citeras ofta i svenska medier. Han kan inte minnas några uttalanden i närtid som kan ha skapat irritation hos Kina, och säger att det är "svårt att veta vad som föranlett" beslutet. Under måndagen meddelade Kina att man inför sanktioner mot flera personer och organisationer i Europa, som ett svar på sanktioner som införts mot tjänstemän i Kina. Sanktionerna innebär bland annat inreseförbud till Kina.

Norge stoppar affär med Ryssland - hänvisar till rikets säkerhet. Norge kommer att förbjuda försäljningen av båtmotortillverkaren Bergen Engines till ryska TMH med hänvsning till rikets säkerhet. Efter en utredning har den norska regeringen kommit fram till att det är nödvändigt att förhindra att bolaget säljs till ett företag från ett land som Norge inte har något säkerhetssamarbete med. Bergen Engines ägs idag av brittiska Rolls-Royce. SR 210323.

Rysslands president Vladimir Putin har vaccinerats mot covid-19, rapporterar bland annat nyhetsbyrån Reuters. Vilket vaccin Putin har fått specificeras inte, och det är ett medvetet val av Kreml att inte gå ut med namnet. Kritik har riktats mot den 68-årige Putins saktfärdighet att låta sig själv bli vaccinerad, eftersom man anser att det ökar befolkningens skepsis mot vaccinationskampanjen. svt 210323.

Lavrov: Ryssland har inte längre en relation till EU. Ryska utrikesministern Sergej Lavrov säger att det inte längre finns någon relation mellan EU och Ryssland som organisation, enligt den ryska nyhetsbyrån TASS. "Hela infrastrukturen för de här relationerna har blivit förstörd av det ensidiga beslut som Bryssel fattat," säger han under sin resa till Kina. Uttalandet syftar till beslutet som EU:s utrikesministrar i går kom fram till: att införa sanktioner mot flera länder som man menar bryter mot mänskliga rättigheter. Däribland Ryssland och Kina. Lavrov säger att Ryssland nu bara har individuella relationer till länder i EU-området. Han tillägger att det innebär att Rysslands relation till Kina förmodligen kommer att stärkas ytterligare. Lavrov: "Förmodligen leder detta till att vår relation till Kina fördjupas snabbare än det som finns kvar av relationerna till EU-länderna". Omni 219323. Kommentar: Öst mot väst. Diktatur mot frihet och mänskliga rättigheter.

Sanktionshets mellan Kina och EU. Ett historiskt sanktionskrig har blossat upp mellan Kina och EU med otippade svenska namn på den kinesiska sanktionslistan. Unionens investeringsavtal med jätten i öster i december hänger nu på en skör tråd. Investeringsavtalet mellan EU och Kina porträtteras i Kina som kommunistpartiets stora seger gentemot Europa och någonting att vara stolta över som kines. Ungern och Tjeckien har köpt kinesiskt vaccin. SR 210324.

Linde: Kina har inte klarat ut grunderna till sanktionerna. Kinas ambassadör Gui Congyou i Sverige kallades upp till UD under tisdagen, efter direktiv från utrikesminister Ann Linde (S), som befinner sig i Bryssel, skriver TT. Kabinettssekreteraren Robert Rydberg tog emot ambassadören för att uttrycka Sveriges starka missnöje med den kinesiska regeringens agerande i och med sanktionerna mot personer inom EU, exempelvis den svenska forskaren Björn Jerdén. Linde vill inte gå in på några detaljer kring hur ambassadören svarade. "Men jag kan säga så mycket som att de inte har klargjort några grunder för varför de har valt ut just de här personerna," säger hon. Rydberg ska också ha understrukit "Sveriges och EU:s starka engagemang för mänskliga rättigheter i Xinjiang" under mötet. Omni 210323.
Kinas ambassad: Blanda er inte i Kinas inre angelägenheter. Efter att Kinas ambassad i Stockholm blev uppkallade till UD har ambassaden publicerat ett uttalande. Sverige och EU uppmanas att inte använda mänskliga rättigheter "som ursäkt" för att lägga sig i Kinas inre angelägenheter. Xinjiangfrågan handlar inte om mänskliga rättigheter, utan om terrorism och extremism, står det. Uttalandet kommer efter att EU infört sanktioner mot Kina över hanteringen av folkgruppen uigurer i Xinjiang och där Kina svarat med egna sanktioner. SR 210324.

Forskargrupp väntas rikta skarp kritik mot Sputnik V. En grupp internationella forskare tror att det har fuskats med data kring det ryska covidvaccinet Sputnik V i en publicering i den vetenskapliga tidsskiften The Lancet, rapporterar DI. Inom kort väntas kritik, på initiativ av den amerikanske forskaren Enrico Bucci, att publiceras i The Lancet. Bucci säger till DI att resultaten kring Sputnik V är konstiga, men att han och forskargruppen inte förstår om det är "fel, bedrägeri eller något annat". Därför kräver han tillgång till datan för att förstå beräkningarna. Även svenske professorn Anders Björkman vid Karolinska institutet finns med bland kritikerna. Han ifrågasätter främst vaccinets höga effektivitet. Björkman: Kan vara bra vaccin men tror det politiska trycket kan ha forcerat fram en lite vassare bild än vad verkligheten är Omni 210324.

H&M utsatt för kinesisk kritikstorm. H&M:s varor blockeras på flera kinesiska e-handelssajter samtidigt som bolaget utsätts för omfattande kritik från statliga medier och kommunistpartiorgan. Det handlar främst om ett uttalande från H&M för ett år sedan, då bolaget bland annat skrev att de var "djupt oroade" över anklagelser om tvångsarbete i Xinjiang. H&M lade på kvällen ut ett uttalande i kinesiska sociala medier där det bland annat stod att deras riktlinjer för hållbart företagande inte representerar någon särskild politisk ståndpunkt. SR 210324. Kommentar: Diktaturfasoner igen.
"Explosion av vrede" mot H&M i Kina - bojkottkrav. H&M är under attack i Kina. Flera av landets e-handelsjättar har slutat att sälja H&M:s produkter samtidigt som "en explosion av vrede" riktas mot det svenska bolaget i både statsmedier och sociala medier. Det rapporterar bland annat WSJ, Reuters och AP. Bakgrunden är H&M:s uttalande i fjol om att klädjätten ser allvarligt på rapporter om tvångsarbete i Xinjiang-regionen. Det kinesiska kommunistpartiets ungdomsförbund skriver på plattformen Weibo att H&M bedrar sig om företaget tror att det kan sprida falska rykten om Kina och samtidigt tjäna pengar i landet. Weibo svämmar även över av bojkottkrav, enligt WSJ. Två framträdande kinesiska skådespelare har avslutat sina samarbeten med H&M. En av skådespelarna fick snabbt 500 miljoner visningar och 140 000 likes när han meddelade beslutet på Weibo. H&M meddelade i fjol att bolaget inte kommer att använda bomull från Xinjiang. Omni 210324.

Svenska solceller kopplas till misstänkt tvångsarbete. Bland Vattenfalls bästsäljande solceller finns paneler av tillverkaren Jinko - ett kinesiskt bolag som deltagit i Kinas arbetsprogram i Xinjiangregionen. "I princip alla solpaneler har kopplingar till Xinjiang på ett eller annat sätt. Det här är ett problem för hela industrin, och egentligen för hela Europa", säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld. Människorättsorganisationer uppskattar att över en miljon ur den muslimska befolkningen i Xinjiang kan ha förts bort till omskolningsläger - kinesiska myndigheter hävdar att det handlar om arbetsmarknadsprojekt. Solpaneler på svenska tak kan vara producerade med tvångsarbete i Kina, enligt rapporter och varningar från branschorganisationer. Ett av de företag som satsar på att sälja solpaneler till svenska kunder är Vattenfall. "I princip alla solpaneler har ju kopplingar till Xinjiangprovinsen på ett eller annat sätt. Det här är ett problem för hela industrin, och egentligen för hela Europa," säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld. Förra året kom över 60 procent av världens solceller och solpaneler från Kina. Och kiselråvaran till solcellerna kommer till stor del från regionen Xinjiang där människorättsorganisationer uppskattar att över en miljon ur den muslimska befolkningen kan ha förts bort till omskolningsläger. Kinesiska myndigheter hävdar att det handlar om arbetsmarknadsprojekt. Enligt en nyligen släppt rapport av en amerikansk konsultbyrå kan världens ledande tillverkare av solceller ha kopplingar till tvångsarbete och andra brott mot mänskliga rättigheter i Xinjiang. "Vi blev förvånade att ingen verkade ha analyserat riskerna med tvångsarbete i solcellsproduktionen," säger Nathan Picarsic, en av författarna till den uppmärksammade rapporten från konsultfirman Horizon. Rapporten pekar på solcellstillverkarnas djupa kopplingar till statliga kinesiska industriprogram där det finns risk att människor deltar under hot eller tvång. Till Vattenfalls bästsäljare hör solpaneler som tillverkas av det utpekade kinesiska företaget Jinko. Enligt offentliga kinesiska dokument deltog Vattenfalls underleverantör förra året i det statliga arbetsmarknadsprogrammet i Xinjiang. Just det program som pekas ut som en del av den kontroversiella omskolningen av muslimer. Underleverantören tillbakavisar kritiken och hänvisar till en egen undersökning. "De har rapporterat tillbaka ifrån den och sagt att de inte hittat några hårda bevis för att något försiggår." Enligt Annika Ramsköld har Vattenfall begärt mer information. Hon säger att man på grund av pandemin inte kan göra inspektioner på plats och ser inte den situationen som helt tillfredsställande. "Tvångsarbete accepterar vi självklart inte, och vi jobbar ju nu för att förstå hur vi kan säkra att det finns solpaneler som inte har koppling till Xinjiangprovinsen." SR 210325.
MP: Svenska företag måste ta större ansvar i Kina. Den gröna gruppen i EU-parlamentet vi höja kraven på svenska företag som köper solceller från Kina. "En större del av vinsten kan läggas på att kontrollera hela värdekedjan så att man inte lägger produktion där det finns tvångsarbete", säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. De gröna parlamentarikerna vill att EU ska ställa högre krav på att Kina respekterar internationella konventioner, mot bland annat tvångsarbete, innan ett nytt handelsavtal godkänns. Läs mer i SR 210325.
"Kina retar sig på Sverige - fler företag kan drabbas". Kina har länge retat sig på den höga svansföringen i Sverige när det gäller mänskliga rättigheter och relationen mellan länderna är usel. Det säger Kristina Sandklef, ekonom och Kinakännare, efter H&M-bojkotten i landet. "Tyvärr finns det en stor risk att fler svenska företag också kan drabbas," säger hon till SvD Näringsliv. Swedbanks aktiestrateg Robert Oldstrand tror att H&M:s försäljning kommer att påverkas negativt av tumultet, även om de långsiktiga effekterna är svårbedömda. Kinarådgivaren Frédéric Cho tror i sin tur att bojkotten kommer att rinna ut i sanden ganska snabbt. Omni 210325.

Navalnyjs hälsa försämrad: "Oroliga för hans liv och hälsa". Tillståndet för den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har försämrats sedan han anlände till en straffkoloni tio mil från Moskva för att avtjäna sitt fängelsestraff. Han uppges ha ryggvärk och domningar i benen och väcks varje timme nattetid, eftersom han har klassats som flyktbenägen. "Vi är oroliga för hans liv och hälsa", säger Navalnyjs försvarsadvokat Olga Michajlova till Ekot. Tillståndet för den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har försämrats sedan han skickades till en straffkoloni tio mil från Moskva. Hans försvarsadvokater har utan framgång försökt få träffa honom. "Vi har väntat utanför straffkolonin i tre timmar nu," säger Aleksej Navalnyjs advokat Olga Michajlova på telefon från staden Pokrov, där Navalnyj avtjänar sitt fängelsestraff sedan mitten av mars. På onsdagen satt Olga Michajlova och hennes kollega därutanför hela dagen utan att få träffa sin klient. "Vi är oroliga för hans liv och hälsa," säger hon. Aleksej Navalnyj klagade på ryggvärk i slutet av förra veckan och ordinerades två smärtstillande tabletter av fängelseläkaren. I tisdags ska han ha uppgett att hans ben börjat domna. Oppositionspolitikern utsattes för ett mordförsök i augusti förra året, genom förgiftning med nervgiftet Novitjok. Under hösten befann han sig i Tyskland för vård och vid återkomsten till Ryssland i januari greps han, anklagad för att ha brutit mot reglerna kring ett tidigare villkorligt straff. I början av februari omvandlade en domstol i Moskva straffet till reellt och sedan ett par veckor avtjänar han straffet - 2,5 års fängelse - i en straffkoloni i Vladimirregionen, öster om huvudstaden. Under häktningstiden klassades Navalnyj som "benägen till flykt" och därför befinner han sig under särskild kontroll också i straffkolonin och väcks enligt försvarsadvokat Olga Michajlovna en gång i timmen - nattetid. Den ryska fängelsemyndigheten uppger däremot, enligt nyhetsbyrån Interfax, att Aleksej Navalnyjs hälsotillstånd är gott. Straffkolonin i Pokrov beskrivs som en av de strängare i Ryssland med hård disciplin, mycket lite egen tid och med begränsad rätt till besök. SR 210325. Kommentar: Ett långsamt mord på gång?

Kina investerar rekordstora pengar i molnet. Kinesiska företag har investerat rekordstora pengar på molninfrastruktur och har nu den snabbaste tillväxten i världen på området. Det rapporterar The Register, som hänvisar till färska siffror från analysfirman Canalys. Under 2020 lade de kinesiska företagen 66 procent mer på molninfrastruktur än under 2019, och den totala summan som investerades landade på motsvarande 163 miljarder kronor. Liknande tillväxt har man inte sett i några andra länder. Det är de fyra techjättarna Alibaba, Huawei, Baidu och Tencent som tillsammans står för lejonparten av investeringarna, närmare bestämt 80 procent. Omni 210325.

M vill märka varor från Xinjiang. Efter Ekots rapportering om att solpaneler på svenska tak kan ha producerats genom tvångsarbete i Kina ställer nu Moderaterna krav på regeringen. Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark undrar om regeringen undersöker om det går att märka produkter från regionen Xinjiang så att konsumenter kan välja bort dem om de vill. Utrikesminister Ann Linde har avböjt att kommentera. SR 210326.

Avtal mellan EU och Kina hotat. Spänningarna har ökat markant mellan EU och Kina den här veckan med sanktioner åt båda håll och bolagsbojkott. Det sätter frågetecken kring om man formellt kan godkänna det investeringsavtal som parterna enades om nyligen, efter sju års förhandlingar. "Jag menar att vi måste stå upp för mänskliga rättigheter men jag tycker också att Kina är ett viktigt land i världsekonomin och därför bör man hitta en bra balans", säger statsminister Stefan Löfven. SR 210326.

Militären sköt demonstranter - 114 döda. Idag är den blodigaste dagen i Myanmar sedan militären tog makten vid en kupp i februari. Det har idag varit våldsamt över hela Myanmar. Vittnesmål kommer från små byar till de stora städerna att militären slagit till mot befolkningen som deltagit i protesterna. Att folket envist fortsätter visa sin avsky mot juntan har överraskat militären, säger Ye Thut, som var informationsminister i den militärstödda regeringen fram till 2015. Trots att det här är den blodigaste dagen sedan kuppen säger folket att man inte kommer att ge upp. SR 210327. Kommentar: Folkmord av de som skulle beskydda befolkningen!

Protester planerades i Belarus - demonstranter gripna. I Belarus hade i dag nya protester planerats mot president Aleksandr Lukasjenkos styre, men de som vågade visa sitt missnöje greps omedelbart av polis. Sedan protestvågen började i landet i augusti förra året har över 30 000 människor gripits, många har dömts till fängelse. "Priset för att protestera har aldrig varit så högt som nu", säger den politiske analytikern Artjom Sjrajbman till Radio Svaboda. SR 210327. Kommentar: President Aleksandr Lukasjenko är folkets fiende.

USA fördömer Kina för "statsledd" kampanj. USA:s utrikesdepartement fördömer Kinas bojkott mot företag som H&M och Nike. I ett uttalande kallar Vita huset de senaste händelserna för "en statsledd" sociala medier-kampanj mot företag som inte vill använda bomull från Xinjiang-regionen, skriver Reuters. "Vi står tillsammans med de företag som följer USA:s lagar och ser till så att de produkter vi konsumerar inte tillverkas med hjälp av tvångsarbete," säger utrikesdepartementets talesperson Jalina Porter på en pressträff. Omni 210327.

Kina och Iran ska teckna 25-årigt samarbetsavtal. Iran och Kina kommer att skriva på ett 25-årigt samarbetsavtal under lördagen, säger den iranske utrikesministern Said Khatibzadeh enligt AFP. Avtalet gäller både politiska och ekonomiska delar och ska skrivas under den kinesiska utrikesministern Wang Yis besök i Iran. USA har lagt sanktioner på båda länderna, noterar Reuters. Khatibzadehs uttalande kom i statlig tv. Kina är en av Irans största handelspartners Omni 210327.

Kina får Filippinerna att rasa: "Hotar vår integritet". Spänningen i det Sydkinesiska havet ökar igen. Det efter att hundratals kinesiska fartyg som Filippinerna säger tillhöra den kinesiska marinen har ankrat upp vid ett filippinskt rev. Kina å sin sida hävdar att revet ligger innanför den så kallade Niopunktslinjen som är den gräns i Sydkinesiska havet som Kina dragit för att avgränsa det havsområde som man anser sig ha rätten till. Filippinernas president Rodrigo Duterte sa genom sin talesperson att man ser mycket allvarligt på Kinas närvaro i området och upplever det som ett hot mot Filippinernas integritet. SR 210328.

FN förhandlar om att få göra inspektioner i Xinjiang. FN förhandlar med Kina om att få inspektera hur den uiguriska minoriteten i Xinjiang-provinsen behandlas. Det berättade FN:s generalsekreterare António Guterres när han intervjuades i kanadensisk tv, rapporterar AFP. "Jag hoppas att de når en överenskommelse snart, som tillåter ett besök utan restriktioner eller begränsningar," sa Guterres. Den kinesiska regeringen anklagas för att samla uigurer i korrektionsläger där bland annat tvångssteriliseringar och tvångsarbete förekommer. Kina har konsekvent nekat till anklagelserna. Omni 210328.

WHO: Viruset kom från fladdermöss via ett annat djur. Hur coronaviruset spreds till människor har utretts av en expertgrupp från Världshälsoorganisationen WHO i samarbete med Kina. I rapporten, som inte är offentlig än, uppges att det är sannolikt att viruset spridits från fladdermöss via ett annat djur till människor, rapporterar nyhetsbyråerna AP och AFP. Enligt forskarna är det extremt osannolikt att viruset kommer från ett laboratorium. SR 210329. Kommentar: Ingen vet säkert. Hur kan någon lita på vad Kina säger? Den som inte håller med Kina är emot Kina.
WHO vill utreda labbteorin om coronaviruset närmare. Trots att WHO:s expertgrupp avfärdat teorin om att coronaviruset läckt ut från ett labb som den "minst troliga" teorin vill WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att frågan ska utredas djupare. Det skriver AFP. WHO-chefens uttalande om "ytterligare utredning" kom vid ett möte med medlemsländerna under tisdagen. Redan under måndagen rapporterades att WHO och Kina ser det som mest troligt att viruset spreds från fladdermöss till människor via ett annat djur - vilket var väntat på förhand. I den läckta rapporten skriver man också att det är "extremt osannolikt" att viruset spreds från ett labb. Uttrycker oro över att WHO-teamet som skickats till Kina har haft svårigheter att få ta del av data under uppdraget. Omni 210330.
WHO:s problem i Wuhan skäl för flera länders oro. USA tillsammans med 13 allierade länder, däribland Norge och Danmark, uttrycker skepsis över att den expertgrupp från WHO som rest till Kina för att undersöka coronavirusets ursprung inte kunnat utreda saken fullt ut. Det rapporterar AFP. Länderna gick under tisdagen ut med ett uttalande kort efter att WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus sagt att expertgruppen upplevt svårigheter att ha fått ta del av rådata under resan till Wuhan, enligt nyhetsbyrån. Under tisdagen släppte WHO en rapport från gruppens besök i Kina, där man konstaterar att viruset troligen spreds till människor via djur, men att arbetet med att utreda ursprunget ännu inte är avslutat. Storbritannien, Japan och Australien är andra som uttrycker oro. Omni 210330.
WHO-chef: Viktig information undanhölls forskarna. Studien i Wuhan om coronavirusets ursprung försvårades och rådata fördröjdes eller undanhölls, säger WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Forskningsledaren Peter Ben Embarek hävdar att påtryckningar kom från flera håll. Det är fortfarande inte klarlagt vad som gett upphov till viruset. SR 210330.
De 14 länder som i ett uttalande uttrycker skepsis över rapporten är USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Japan, Sydkorea, Tjeckien, Slovenien, Israel, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Världen idag 210331.
Kina: Experterna hade visst tillgång till data. Kina har pressats hårt av omvärlden efter att WHO uttryckt oro över att expertteamet som skickades till landet för att undersöka coronavirusets ursprung upplevde svårigheter med att ha fått ta del av all rådata. Men nu slår landet ifrån sig kritiken, skriver Reuters. Liang Wannian, som leder en kinesisk expertkommitté om covid-19 och medverkade i WHO-utredningen, säger att anklagelserna om att experterna inte fått tillgång till data är felaktiga. "Självfallet kan en del data enligt kinesisk lag inte fraktas bort eller fotograferas, men när vi analyserade den i Wuhan kunde alla se databasen och materialen - allt gjordes tillsammans," säger han. Omni 210331.

Hanna Sahlberg: Ses som att man är emot Kina. H&M har hamnat i blåsväder i Kina. Även Adidas och Nikes appar har plockats bort från Huaweis kinesiska appbutik. Klädföretagen motsätter sig misstänkt tvångsarbete i Xinjiangregionen, men så ses det inte i Kina, säger Ekots kommentator Hanna Sahlberg. "Både regeringen och en nationalistisk del av opinionen verkar främst se det här som en fråga om man är för eller emot Kina", säger Hanna Sahlberg, Ekots Kina-kommentator. SR 210329.
Efter orosrapporter från Xinjiang: Stora Enso stoppar export. Konflikten mellan västerländska företag och Kina fortsätter - nu planerar den finländska och svenska skogsindustrikoncern Stora Enso att sluta exportera cellulosa till Xinjiangprovinsen i Kina. Beslutet kommer efter rapporter om Kinas behandling av uigurer. Företaget själva uppger för Ekot att de nu drar sig tillbaka på grund av ekonomiska och hållbarhetsskäl. Enligt den senaste årsredovisningen uppgick försäljningen i Kina till omkring en tiondel av bolagets totala försäljning, SR 210330. Omni 210330.
Hanna Sahlberg: Det antyder att bojkotten varit organiserad.

HM tjänar pengar i Kina enligt dagens rapport, men samtidigt så är relationerna med den kinesiska staten dåliga. Flera HM-butiker har fått stänga i landet men HM:s vd lägger locket på om vad som ligger bakom. Ekots Kinakommentator Hanna Sahlberg säger att det idag har antyddes från HM om att den senaste veckans bojkott av kedjan i Kina varit politiskt motiverad. SR 210331.

Trots vapenvilan i Ukraina - 23 soldater dödade i år. Trots vapenvilan i östra Ukraina har i år 23 ukrainska soldater dödats. Oron är stor för en upptrappning av kriget, som Kiev lastar Moskva för. Analytiker hävdar att vapenvilan brutit samman och att det beror på besvikelse från rysk sida. SR 210329.

Polisen ska godkänna kandidater i Hongkong. På tisdagen blev det klart att Hongkong i framtida val kommer att styras hårt från Peking. Polisen kommer få stor makt över vilka kandidater som tillåts ställa upp i valen. Bara "patriotiska" personer ska kunna kandidera till maktpositioner i Hongkong. Andelen representanter i parlamentet som väljs genom medborgarnas röster minskar till ungefär en femtedel. TT skriver att kritiker har beskrivit förändringarna som spiken i kistan för den tidigare brittiskkontrollerade regionens demokratirörelse. Enligt South China Morning Post röstades förslaget igenom med siffrorna 167-0. Efter omröstningen brast församlingen ut i en stor applåd. I och med Kinas förändringar i Hongkong menar många att upplägget med "ett land, två system" inte längre finns SR 210330. Kommentar: Det är diktatur och inte demokrati! Precis som Kina styrs av Xi Jinping och Kommunistpartiet. 167-0. Ett land, ett system.

Privatföretagen seglar i motvind i Kina - kommunistpartiet sätter käppar i hjulen. De ekonomiskt livsviktiga privatföretagen är i blickpunkten i Kina. Det styrande kommunistpartiet säger att företagen är i behov av ideologisk vägledning, och det har skärpt kontrollen över den privata sektorn. I synnerhet de mest framgångsrika företagen är på sin vakt.
Otaliga kinesiska privatföretagare upplever nu att de är ställda mot väggen. De anser att kommunistpartiet har visat att det inte litar på dem, och de är rädda för följderna. "Vi fick nyligen besök av några lokala partifunktionärer. Deras budskap var att vi måste påvisa att vi är lojala mot partiet om vi vill kunna fortsätta vår verksamhet," berättar en företagare via den populära kinesiska mobilapplikationen WeChat. Företagaren vill inte att hans namn offentliggörs. Han driver ett lönsamt så kallat livsstilsbolag i den sydkinesiska metropolen Shenzhen där det privata näringslivet länge har dominerat ekonomin. "Det är svårt att förstå varför företagarnas pålitlighet nu plötsligt ifrågasätts. Kina skulle inte klara sig utan oss," påpekar han.
Företagarna har varit oroliga för sin framtid redan i några år. Deras farhågor verkade besannas när den internationellt mest kända affärsmannen Jack Ma med ens försvann från offentligheten förra hösten. Ma gick upp i rök efter att han hade kritiserat Kinas finansiella system i ett tal i den kommersiella huvudstaden Shanghai. Först nästan tre månader senare fick man ett livstecken från Ma när en lokal tv-station visade honom hålla en föreläsning för en grupp lärare. "Kommunistpartiet vill att fallet fungerar som ett avskräckande exempel. Avsikten är att visa det privata näringslivet att det inte är klokt att låta företagen bli så stora att de kan tänkas utmana partiet," säger Kinaexperten, professorn Jean-Pierre Cabestan via videosamtal från ett universitet i Hongkong. Jack Ma grundade it-konglomeratet Alibaba Group i slutet av 1990-talet. Han är en av världens rikaste personer, och i Kina har han länge ansetts vara den främsta symbolen för privat företagsamhet.
Kommunistpartiet har också utfärdat nya detaljerade direktiv som slår fast hur de privata företagen ska behandlas i fortsättningen. Det centrala temat är att partiet måste ge företagen vägledning och skolning för att få dem att utvecklas i, som det heter, rätt riktning. Den auktoritära presidenten och partiledaren Xi Jinping har satt sin prägel på direktiven. De hänvisar upprepade gånger till hans politiska teorier, och de gör det klart att de här teorierna bör fungera som företagarnas ledstjärna i fortsättningen. Ett par månader efter att direktiven offentliggjordes fick den anonyma företagaren i Shenzhen besöket av de lokala partifunktionärerna. Han berättar att alla företagare som han känner har fått motsvarande besök. Privatföretagen är också förpliktade att grunda särskilda partikommittéer som bland annat håller ett öga på företagsledningen. De här kommittéernas ställning ska nu stärkas.
Professorn Cabestan är ändå övertygad om att partiet inte är ute efter att ta kål på den privata sektorn. Han räknar med att de små och medelstora företagen i stället får fortsätta mer eller mindre som förr. "Partiet vet mycket väl att ekonomin är beroende av de här företagen. Målet är nu att försäkra sig om att partiet har kontroll över dem," säger han. Cabestan påminner om att det finns nästan 40 miljoner registrerade privatföretag i Kina. Största delen av dem klassificeras som små och medelstora. I städerna sysselsätter de små och medelstora privatföretagen hela 80 procent av de arbetsföra invånarna. Under de senaste åren har flertalet av de nya arbetsplatserna skapats av de här företagen, och också produktutvecklingen görs nuförtiden i huvudsak inom den privata sektorn. "Kommunistpartiet har meddelat att ungefär 15 miljoner nya arbetsplatser måste skapas i städerna i år för att arbetslösheten inte ska öka. För partiet är det här en prioritering, för det befarar att ett försämrat sysselsättningsläge kan äventyra den samhälleliga stabiliteten," konstaterar Cabestan.
En massa små och medelstora privatföretag har redan ett tag kämpat med ekonomiska problem. Det är till exempel de som i första hand har lidit av det tre år gamla handelskriget mellan Kina och USA. "Företagens situation försämras också av att de statsägda bankerna är ovilliga att bevilja dem lån. Företagarna har dessutom klagat på att det är svårt att verka i och med att den privata sektorns framtida status är oklar," säger Cabestan. Coronapandemin har gjort sitt till för att få allt fler företagare att råka i trångmål. Hela två miljoner privatföretag gick i konkurs under fjolårets sex första månader. Utvecklingen oroar uppenbarligen kommunistpartiet. Under den kinesiska folkkongressens session i början av mars meddelade premiärministern Li Keqiang därför om bland annat betydande skattelättnader och andra åtgärder för att stöda de små och medelstora privatföretagen.
Cabestan säger att partiets egentliga måltavla är de stora och framgångsrika privatföretagen. Alla de viktigaste internetbolagen är till exempel privatägda, och en del av dem har utvecklats till verkliga jättar med höga ambitioner. "Jack Mas Alibaba strävade till exempel efter att konkurrera också med de statsägda bankerna genom att bli den största långivaren. Tydligen ansåg partiet att det inte var acceptabelt," påpekar han. Cabestan betonar att presidenten Xi dessutom har gjort det klart att de statsägda bolagen ska prioriteras också i framtiden. Deras andel av bruttonationalprodukten är inte större än ungefär 25 procent, men i praktiken har de monopol inom flera nyckelsektorer såsom energiförsörjningen, telekommunikationen och vapenindustrin. "Statsbolagen är en hörnpelare i kommunistpartiets styre. De måste utvecklas så att de blir allt större, bättre och starkare," konstaterade Xi i ett tal i fjol. yle 210330.

Kremls talesman i intervju om presidenten och världen: Putin gillar hundar och nätsurfar aldrig - och Ryssland har fler vänner än ovänner. Intervjuer med de högsta makthavarna i Ryssland är så ovanliga att det är en mediehändelse då Kremls talesman Dmitrij Peskov i en stor intervju svarar på frågor i Argumenti i fakti. Argumenti i fakti är en av de mest lästa tidskrifterna i Ryssland och de tidigare Sovjetrepublikerna och beräknas ha mellan två och sju miljoner läsare. Tidskriften ges ut en gång per vecka och ägs av staden Moskva. Den 53-årige Peskov har varit president Vladimir Putins presstalesman sedan 2012. Han talar i intervjun bland annat om förhållandet till andra länder, om internet och om frågor som rör Putin som person.
Om Putin berättar Peskov bland annat att presidenten alltid har något sällskapsdjur, och att han föredrar hundar framom katter. Putin kör gärna olika fordon då han får en chans. Enligt Peskov hindrar arbetet ofta presidenten att sätta sig bakom ratten, och därför njuter han av de möjligheter han får. Nyligen var Putin på semester i Sibirien tillsammans med försvarsminister Sergej Sjojgu, då körde presidenten bandvagn iklädd specialdesignade fritidskläder. Putin är ointresserad av mode, använder samma kostymer och skjortor gång på gång och klär sig enligt den omgivning han rör sig i. "Kostym och skor passar inte på tajgan, där är kallt," säger Peskov. Vad gäller mat är Putin anspråkslös och inte alls krånglig. Han äter allt men undviker mjölmat. På fritiden läser presidenten mest litteratur om historia. Han tittar ibland på tv på tyska och engelska och tar regelbundet lektioner i engelska. Hans tyska är flytande efter åren som spion i DDR. Däremot använder Vladimir Putin inte internet eller sociala medier. Han får enligt Dmitrij Peskov all information han behöver av sina medarbetare. "De ungdomar som håller till på sociala medier träffar Putin på riktigt, och det gör han ofta," säger Peskov.
Ryssland har flera vänner än ovänner bland världens stater, säger Peskov och nämner bland annat Kina, Indien, de flesta tidigare Sovjetrepubliker och många länder i Afrika och Sydamerika. Däremot är det knackigt i kontakten mellan Ryssland och USA, särskilt efter att president Joe Biden kallade Putin mördare. Enligt Kremls talesman Dmitrij Peskov är Ryssland fortfarande öppet för dialog med USA även om det finns få områden där man har någon som helst samsyn. "Vi är beredda att tala med USA om de områden som är nyttiga för oss," säger Peskov. Just nu är läget låst och Ryssland har kallat hem sin USA-ambassadör för konsultationer. Men kan det leda till brutna diplomatiska förbindelser, något som vore ytterst allvarligt? "Jag vill inte tala om extrema scenarier, men inget tillåter USA att tala maktspråk med Ryssland," säger Peskov. Han säger att förhållandet måste återupplivas och ländernas ledare ska börja tala med varandra.
När det gäller Rysslands grannland Ukraina och avsaknaden av dialog i den riktningen skyller Peskov som vanligt allt på Ukraina. Peskov låter förstå att Ryssland gör sitt för att få till stånd samarbete kring det krigsdrabbade Donbass-området i östra Ukraina. Han säger att det är omöjligt eftersom Kiev anser att Minsk-processen för fred är död. Inte en enda av de tolv avtalspunkterna i avtalet från 2014 och 2015 har uppfyllts av någon av parterna, inte heller av Ryssland. Den senaste tiden har det kommit allt mera alarmerande nyheter om ökade krigshandlingar i Donbass. Peskov får frågan om Ryssland kan tänkas träda in med militärt stöd till de så kallade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk eftersom så många av dem som bor där är ryska medborgare. Ryssland har frikostigt gett ryska pass till invånarna i krigsområdet. "Vi hoppas innerligt att ingen går till sådan vettlöshet. Vi hoppas väldigt på det. Det finns inget mera att säga." Uttalandet kan uppfattas som hotfullt och låter påskina att det inte beror på Ryssland om striderna åter blir hårdare. Enligt Peskov finns det inget annat än Minsk-processen att falla tillbaka på och om den inte följs är det farligt.
Belarus lever i ett skrangligt statsförbund med Ryssland och under de omfattande protesterna efter det riggade presidentvalet i augusti i fjol har Ryssland öppet stött president Aleksandr Lukasjenko. Ryssland har den senaste tiden bland annat gett stora krediter till Belarus. Det förekommer spekulationer kring att Ryssland kräver motprestationer för stödet. "Lukasjenko har inte lovat Ryssland något, han är ledare för en suverän stat och ingen annan än hans eget folk kan avkräva honom något," säger Peskov. Han konstaterar emellertid att en tätare integration mellan länderna vore i vardera folkens intresse.
President Putins bästa utländska vänner, Gerhard Schröder och Silvio Berlusconi, är inte längre vid makten. Dmitrij Peskov säger att Xi Jinping i Kina, Narendra Modi i Indien, och Aleksandr Lukasenko i Belarus hör till de utländska politiker som Putin nu gärna umgås med. "Det finns också många andra som Putin har förtroende för," säger Peskov. Det är oklart när Putin åter kommer att resa utomlands. Han har nu fått sin första Covid19 -vaccination och många inbjudningar ligger och väntar på bättre tider. Så länge coronaläget är svårt kommer Putin att resa bara inom Ryssland. Så snart han har fått den andra vaccinationen kommer han åter att resa vitt och brett i hemlandet.
Dmitrij Peskov kommenterade helt kort oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs fängelsedom med att säga att samma lagar måste gälla för honom som för alla andra. I artikeln i Argumenti i fakti finns inget om den behandling Navalnyj utsätts för i fängelset. Det finns uppgifter om att han bland annat torteras genom väckning varje timme och om att han inte får den medicin han behöver.
Ryssland har gång på gång hotat sociala medier med nedstängning då de inte svarat på de krav som den ryska övervakningsmyndigheten har ställt. Senast har Twitter hotats, tidigare gällde restriktionerna Telegram och LinkedIn är sedan länge blockerad i Ryssland. "Den som inte vill följa våra regler kan inte arbeta hos oss," säger Peskov. Han hävdar att de stora sociala medierna används av stater i väst som instrument för antirysk verksamhet. De vill enligt Peskov utan kontroll ha tillgång till alla möjliga marknader. Han säger att ingen vill stänga de utländska medierna, men om företagen inte följer Rysslands regler är det oundvikligt. yle 210330.

EU-ledarna höll videomöte med Putin. Ledarna i Frankrike, Tyskland och Ryssland har mötts digitalt i en videokonferens. Det som sas skildras olika i Ryssland och från EU:ledarnas officiella uttalanden. För Ryssland är det vaccinsamarbete, som var fokus, medan EU:ledarna krävde rättigheter för oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. SR 210331.

Navalnyj hungerstrejkar i fängelset. Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har börjat hungerstrejka. I ett brev till fängelseledningen skriver han att hungerstrejken kommer pågå tills dess att han får träffa en läkare. Navalnyj, som utsattes för ett mordförsök genom förgiftning förra året, uppges lida av svåra ryggsmärtor och förlorad känsel i båda benen. "Visst skulle jag kunna klara mig med bara ett ben", skriver Aleksej Navalnyj, "men båda benen vill jag helst inte mista". SR 210331.

Italy arrests navy captain for spying, expels Russian diplomats. Italy expelled two Russian diplomats on Wednesday after police said they had caught an Italian navy captain passing secret documents to a Russian military official in return for money. The Italian captain and the Russian embassy staff member were arrested in a car park in Rome and accused of "serious crimes tied to spying and state security" after their meeting on Tuesday night, Italian Carabinieri police said. The suspects were not officially identified. A police source said the captain was called Walter Biot and had accepted 5,000 euros ($5,900) in return for the information. It was not immediately possible to contact Biot, who was in custody, and the name of his lawyer was not disclosed. Ansa news agency said NATO documents were among the files that the Italian had handed over, raising potential security worries for other members of the Western military alliance. Italy immediately summoned the Russian ambassador Sergey Razov and expelled two Russian officials believed to be involved in what Foreign Minister Luigi Di Maio called an "extremely grave matter". Biot, 54, had the rank of a frigate captain but was working at the defense ministry department tasked with developing national security policy and managing part of the relations with Italy’s allies, a ministry source told Reuters. Previously, he had worked at the ministry’s external relations unit. His name and picture appear in the book of contacts for Italy’s 2014 European Union presidency. Reuters 210331.

H&M: Vill laga relationen till Kina - och ta ansvar. H&M vill bygga upp relationen med sina kunder och affärspartner i Kina igen, men understryker samtidigt att de "vill vara en ansvarsfull köpare, både i Kina och på andra platser". Det skriver bolaget i ett diplomatiskt formulerat pressmeddelande. "Vi är måna om att återvinna tilliten och förtroendet hos våra kunder, kollegor och affärspartner i Kina", skriver H&M. Bolaget vill nu utarbeta strategier för hur de ska förhålla sig till underleverantörer för att samtidigt kunna stå för en "hållbar modeindustri". Omni 210331. Kommentar: Det är Kina som måste laga sina relationer med H&M och demokratiska stater i världen.
Kinesiska aktivister om H&M:s tystnad: "Rädda". Så här långt har Kinas bojkottsstrategi lyckats, säger människorättsaktivisten Manyan Ng till SvD. Han är styrelseledamot och ansvarig för Kina i organisationen International Society for Human Rights, ISHR. Genom att hetsa upp nationalistiska stämningar avleds folks uppmärksamhet, förklarar han. Yi Zhang, som representerar organisationen i Sverige, instämmer. Hon tror att H&M duckar frågor om Kina av ett enkelt skäl: "De är rädda." Hon lägger till att det är viktigt att väst inte backar nu, eftersom risken annars är att demokratirörelsen i Hongkong tystas och att förtrycket i Xinjiang ökar. "Trump var den enda amerikanska president som skrämde Kina." Omni 210401.
Analyser: Företag i Kina slits mellan profit och etik. Bojkotten mot H&M och andra klädjättar kom strax efter att EU för första gången sedan 1989, då massakern vid Himmelska fridens torg inträffade, införde sanktioner mot Kina. Det skriver Marianne Björklund i en DN-analys. Därefter följde USA, Kanada och Storbritannien efter - och Kina svarade med att bland annat attackera företag som tagit ställning mot förtrycket i Xinjiang. För bolag i landet är det en balansgång där de "slits mellan profit och etik", konstaterar Björklund. Therese Larsson Hultin skriver i SvD att Kina fått stärkt självförtroende under pandemin då landet klarat sig bättre än både EU och USA. Men det kan finnas fler anledningar till Kinas höjda tonläge - som att det kinesiska kommunistpartiet firar 100 år i juli. "Då vill Peking inte ha ett antal europeiska och amerikanska klädmärken, eller för den delen regeringar, som håller på och tjatar om Xinjiang", skriver hon. Omni 210401.
Kinaambassadören: Folkets H&M-bojkott - inte partiets. Det är det kinesiska folket som initierat bojkotten av H&M i Kina, inte - som flera bedömare anser - kommunistpartiet i Peking. Det skriver Kinas Sverigeambassadör Gui Congyou i en skriftlig kommentar till SvD Näringsliv, efter den senaste veckans turbulens kring H&M i landet. "Det finns nästan en miljard oberoende och tänkande internetanvändare i Kina som följer utvecklingen i landet och som bryr sig om Kinas nationella intressen", skriver han. Vidare är anklagelserna om tvångsarbete i Xinjiang lögner som sprids av "antikinesiska krafter", menar han. Enligt Gui Congyou agerar den kinesiska regeringen på folkets vilja. Omni 210402. Kommentar: Tro't den som vill.

Läcka: Så övervakar Kina invånare i Shanghai. En läckt databas som Ekot tagit del av sägs visa hur Kina bedriver övervakning i mångmiljonstaden Shanghai, bland annat via ansiktsigenkänning. Polisens register sorterar människor efter folkgrupp och en stor del av de övervakade klassas som muslimska uigurer. Databasen rymmer också uppgifter om ett trettiotal svenska medborgare och deras vistelser i Shanghai. Av de tiotusen personer som finns i den läckta databasen är det fler än sju tusen som är uigurer, och de är flaggade för att ha kopplingar till terrorism. "Den absolut vanligaste anledningen att hamna på kinesiska statens övervakningslistor är att vara uigur," säger David Robinson, en av grundarna till säkerhetsföretaget Internet 2.0, som kommit över databasen. Läckan från Shanghai ger en begränsad men detaljerad bild av hur den kinesiska staten övervakar dem som befinner sig i landet. Uppgifter från övervakningskameror med ansiktsigenkänning, gränskontrollen och polisen är med och bidrar till en omfattande kartläggning av folk som rör sig i Kinas finansiella huvudstad. Ekot har tagit del av informationen i databasen från Shanghai, som även rymmer uppgifter om ett trettiotal svenska medborgare och deras vistelser i staden under 2018 och 2020. Internet 2.0 är ett australiensiskt säkerhetsföretag som säljer tjänster som ska skydda teknikanvändare mot exempelvis intrång. Företaget uppger att det var en tipsare som hörde av sig om databasen, som ska ha legat öppen på nätet. Internationella människorättsorganisationer beräknar att en miljon uigurer kan ha satts i omskolningsläger som en del av det kinesiska myndigheter kallar för åtgärder mot terrorism. SR 210401.

Privata övervakningskameror i Kina hackade. Hackare har kommit över mängder av videoklipp från privata övervakningskameror i kinesiska hem. Det rapporterar South China Morning Post. Och nu säljs klippen i sociala medier, där man samlat olika typer av innehåll i paket och prissatt dem efter hur intressant innehållet bedöms vara. Enligt hackergruppens ledare så har man kommit över tiotusentals klipp. "Jag har så många klipp att du inte kan se klart dem alla på sex månader, även om du tittar dygnet runt" skriver hackaren på Tencents meddelandetjänst QQ. Hackarna säljer även inloggningsuppgifter till kameror i flera hushåll. Omni 210401.

Hovrätten skärper och sänker straff för angrepp mot bloggare. Hovrätten ändrar domarna mot de två personer som var inblandade i attacken mot den tjetenske bloggaren Tumsu Abdurachmanov i hans hem i Gävle förra året. Angriparen, en rysk man i 30-årsåldern, får sitt straff skärpt till tolv års fängelse för mordförsök och den kvinna som hade ett förhållande med bloggaren får sitt straff sänkt till fängelse i ett år och sex månader för medhjälp. Mannen dömdes först i Gävle tingsrätt till tio års fängelse och kvinnan dömdes tidigare till åtta års fängelse. Hammarattacken mot den tjetjenske bloggaren Tumsu Abdurachmanov i Gävle var enligt tingsrätten en statligt sanktionerad attack för att tysta en kritiker. SR 210401.

Weimers (SD) får utforma parlamentets Taiwanlinje. Värmlänningen Charlie Weimers (SD) väntas inom kort få sitt hittills tyngsta uppdrag som europaparlamentariker, när han får chans att utforma Europaparlamentets inställning till Taiwan. Han utses till rapportör, vilket innebär att han leder arbetet i parlamentet i ärendet och förhandlar med skuggrapportörer från andra partigrupper för att ta fram parlamentets gemensamma linje. Det är första gången han får ett rapportörsuppdrag, och säger till P4 Värmland att han hoppas bidra till att EU knyter närmare band till Taiwan inom bland annat handel. SR 210403. Kommentar: Bra uppdrag! Kinalinjen hade varit svårare.

Telefoner måste nu innehålla lokala appar i Ryssland. Alla smartphones som säljs i Ryssland måste erbjuda ett antal ryska appar när användarna för första gången startar sina enheter. Det rapporterar The Verge. Det handlar bland annat om appar från Yandex, Mail.ru, OK Live och VK. Lagen om att elektronik som tv-apparater, bärbara datorer och smartphones måste innehålla erbjudanden om ryska appar tillkom redan 2019, men trädde i kraft den 1 april i år. Lagen tillkom redan 2019. Omni 210404.

"Kinas pr-insatser riktar sig mot egna befolkningen." Kinas pågående pr-offensiv om Xinjiang är inte tänkt att övertyga omvärlden - utan den egna befolkningen. Det säger Larry Ong vid den USA-baserade konsultfirman SinoInsider till AFP. Den senaste tiden har staten finansierat raplåtar, fotoutställningar och nu senast en musikalfilm för att tvätta bort bilden av regionen som präglas av rapporter om förtryck och förföljelse av muslimska minoritetsgrupper. Ong konstaterar att Peking "vet att en lögn upprepad tusen gånger kommer att bli till sanning". AFP har även intervjuat biobesökare som anser att filmen ger en realistisk bild av Xinjiang: "Folk är lyckliga, fria och öppna," säger en anonym biobesökare. Över en miljon ur minoritetsgrupper uppges ha spärrats in i lägren. Omni 210405.

Putin undertecknar lag som tillåter honom att fortsätta som president. Ett antal bestämmelser i lagen utvecklades för att genomföra ändringarna i konstitutionen. Således tillåter denna norm den nuvarande statschefen att inneha ordförandeskapet i ytterligare två mandatperioder. Dokumentet fastställer att en medborgare i Ryska federationen som är minst 35 år gammal, som har bott permanent i landet i minst 25 år, och som inte heller har eller aldrig tidigare haft medborgarskap eller uppehållstillstånd från en annan stat, kan väljas som statschef. Denna bestämmelse gäller inte ryssar "som tidigare hade medborgarskap i staten, som antogs eller som delvis antogs i Ryska federationen i enlighet med den federala konstitutionella lagen." Initiativet inför också en åldersgräns för en person som ersätter posten som ordförande för Ryska federationens centralkommission. Det antas att de kan vara medborgare i Ryssland som har fyllt 30 år. mail.ru 210405.
Nya lagen underskriven - Putin kan sitta kvar till 2036. Den ryska presidenten Vladimir Putin har godkänt den lag som gör det möjligt för honom att kandidera till presidentposten i ytterligare två mandatperioder, rapporterar flera medier. Det innebär att Putin kan sitta kvar som presidiet fram till 2036. Skulle det ske kommer Putin att passera Stalin och bli den som haft makten över Ryssland under längst tid sedan tsar Peter den store på 1700-talet, skriver SVT Nyheter. Enligt den tidigare lagen skulle Putin inte fått ställa upp för omval efter 2024. Lagen har kritiserats för att vara ägnad att garantera att Putin kan hålla fast vid makten livet ut. Omni 210405.

Militärt samarbete mellan Japan och Indonesien. Indonesien och Japan har kommit överens om att utöka sitt försvarssamarbete i framför allt Sydkinesiska havet. Länderna säger att samarbetet är en del i att möta Kinas allt större territoriella krav i området. Läget i regionen har den senaste tiden blivit allt mer spänt när Kina gör anspråk på stora havsområden som flera länder säger sig ha rätten till. Att Indonesien nu inleder ett försvarssamarbete med Japan är en tydlig signal att läget runt Sydkinesiska havet är långt ifrån fredligt mellan Kina och övriga länder som gör anspråk på områden kring havet. SR 210404.

Efter truppförflyttningarna - Ryssland och USA samtalar. Efter de ryska truppförflyttningarna nära Rysslands gräns till Ukraina, så har nu Ryssland och USA inlett kontakter på hög diplomatisk nivå om läget i Ukraina, skriver ryska nyhetsbyrån Interfax. Byrån citerar den biträdande ryske utrikesministern Sergej Ryabkov. Moskva har försäkrat Washington DC om att ryska truppförflyttningar nära landets gräns till Ukraina inte utgör orsak till oro, skriver Reuters. Ukraina anklagade i förra veckan Ryssland för att samla tusentals soldater utefter landets norra och östra gränser, samt på den ukrainska halvön Krim som Ryssland annekterade 2014. SR 210404.

Kritiken: regeringen dröjer med granskning. Riksdagen har beslutat om en kommission som ska granska regeringens arbete med fängslade svenskar utomlands. Efter drygt två månader har inget hänt och moderaten Hans Wallmark har påpekat dröjsmålet i en fråga i riksdagen till utrikesminister Ann Linde (S). Ann Linde svarar att dröjsmålet bland annat beror på svåra sekretessavvägningar men att tidplanen ska hållas. SR 210405. Kommentar: Ann Linde skyller på sekressen. Hon är feg.

Navalnyj till vårdavdelning efter feber och svår hosta. Den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj har flyttats till en vårdavdelning på grund av en misstänkt luftvägssjukdom, skriver TT med hänvisning till tidningen Izvestia. Tidigare under måndagen meddelade Navalnyj på Instagram att han led av svår hosta och feber. Han skrev också att han inte hade för avsikt att avbryta den hungerstrejk han inledde förra veckan i protest mot att han inte ansåg sig få adekvat vård. Enligt Navalnyj är tre andra fångar på hans avdelning sjuka i tuberkulos. Hans anhängare uppger att han redan före hungerstrejken tappat åtta kilo i vikt sedan han kom till fångkolonin i Pokrov, tio mil öster om Moskva. Kremlvänliga medier har anklagat Navalnyj att ljuga om sitt hälsotillstånd. Navalnyj skriver själv om sin situation på Instagram. Omni 210405.

Aleksej Navalnyjs läkare gripen. Oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har flyttats till fängelsets sjukstuga med feber och hosta. Utanför fängelset försökte hans läkare idag få träffa honom, men blev istället själv gripen. Navalnyj hungerstrejkar i protest mot att inte få träffa sin egen läkare, han har sen tidigare problem med ryggen och ett ben och har tappat 13 kilo i vikt. SR 210406.
Advokat: Navalnyj svårt sjuk - flera gripna vid fängelset. Den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj är allvarligt sjuk, uppger hans advokat Olga Mikhailova enligt The Guardian. Enligt advokaten har hans medarbetare träffat Navalnyj under tisdagen och konstaterat att han är i "ganska dåligt skick". Uppgifterna kommer dagen efter att Kremlvänliga tidningen Izvestia rapporterat att Navalnyj flyttats till fängelsets vårdavdelning. Under tisdagen greps också anhängare till Navalnyj som samlats utanför fängelset för att protestera. Bland de gripna finns även journalister från CNN och från den ryskspråkiga nyhetskanalen Belsatm. Enligt AFP har även Navalnyjs egen läkare Anastasia Vasiljeva gripits i samband med ett försök att få komma i kontakt med oppositionsledaren. Navalnyj har själv uppgett att han hostar och har feber. Omni 210406.
Navalnyj uppges börja förlora känsel i händerna. Den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs hälsa blir allt sämre, uppger hans advokat Olga Mikhailova enligt AFP. Navalnyj, som sedan en vecka tillbaka hungerstrejkar, har börjat förlora känseln i händerna, enligt Mikhailova. Navalnyj har också drabbats av feber och svår hosta och befinner sig sedan några dagar på fängelsets vårdavdelning. Hans advokater anser han bör flyttas till ett vanligt sjukhus men enligt Kreml har Navalnyj inte rätt till någon "specialbehandling". Navalnyj uppges ha tappat över tio kilo i viktAFP. Enligt advokaterna lider Navalnyj av diskbråck. Omni 210407.

Kristna "omskolas" i kinesiska hemliga läger. Li Yuese hölls fången i en källare i nio månader. Kina har fått skarp kritik för sina "omskolningsläger", där man internerat människor ur folkgruppen uigurer. Nu kommer rapporter om att även kristna torteras och utsätts för hjärntvätt. Rapporterna har duggat tätt om de fruktansvärda förhållanden som råder i de interneringsläger som Kina upprättat och där muslimska uigurer hålls fångna och hjärntvättas. Nu kommer rapporter om att även kristna torteras och "omskolas" i hemliga läger. Li Yuese - som av säkerhetsskäl inte uppger sitt riktiga namn - är medlem i en husförsamling. I Radio Free Asia berättar han att han hölls fången i en källare i åtta-nio månader efter en räd mot hans kyrka. Fånglägret var en mobil enhet, som kunde sättas upp i en källare lite var som helst, säger han. "De riktar främst in sig på kristna, medlemmar i husförsamlingar", säger han. Li Yuese berättar om vidriga förhållanden: han tvingades sitta i ett rum i en källare utan fönster eller ventilation. Han utsattes för både fysisk och mental tortyr. "De hotar, förolämpar, och slår dig", säger han. Personalen, som tillhörde kinesiska Enhetsfronten (United Front officials), bar oftast civila kläder. Syftet med dessa "omskolningsläger" är att få de kristna att överge sin tro. "De försöker få dig att skriva under på uttalanden de har förberett. Om du vägrar, har du en ‘dålig attityd’, och du utsätts för tortyr och hålls kvar i fångenskap", berättar han. De mobila lägren hålls hemliga, och kinesisk polis ingriper inte. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge det går att hålla människor fångna i dessa mobila "omskolningsläger", säger Li Yuese. Han berättar att självmordsförsök är vanliga bland fångarna. "Eftersom man inte ser solen mister man tidsuppfattningen. Jag kunde inte sova. Efter någon vecka börjar döden framstå som ett bättre alternativ än att leva. Jag slog och bankande mitt huvud mot väggen." Li Yuese frigavs till sist, men han var då i mycket dåligt skick och hade men av vistelsen. Andra kristna berättar om liknande erfarenheter. Dessa mobila "omskolningsenheter" används i hela Kina och de som utsätts är främst kristna, men även medlemmar av Falungongrörelsen, säger de till Christian Post. En annan metod för att komma åt oliktänkande är att låta dem "försvinna", berättar en advokat. Regeringen har också förbjudit försäljning av biblar på nätet, och kyrkor har förstörts. Kinesiska myndigheter är oroade över det ökande antalet kristna i landet, säger Boyd-MacMillan, strategisk analytiker på Open Doors, till tidningen Express UK. "Vi tror att den kristna kyrkan är utsatt nu därför att kinesiska ledare är oroade över kyrkans storlek och starka tillväxt," säger han. Other crackdowns on Christians have involved ordering Christians to renounce their faith and replace displays of Jesus with portraits of Chairman Mao and President Xi Jinping, as well as the ongoing demolition of churches. Dagen 210406. Christian Post 210405.

Forskare kritiska mot WHO:s rapport om coronavirusets ursprung. Flera internationella forskare riktar nu kritik mot den rapport kring pandemivirusets ursprung som Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade förra veckan. "Jag är lite besviken på att de inte har fått tillgång till mer data och kunnat göra en ordentlig undersökning. Det de har gjort har de gjort, men det skulle behöva göras så mycket mer," säger Magnus Evander, professor i virologi vid Umeå universitet. Det forskarna i bland annat Australien, Frankrike, Spanien, Österrike och USA är kritiska mot är bland annat att inte blod från blodbanker har undersökts för att se om viruset cirkulerade i befolkningen innan den då okända luftvägssjukdomen upptäcktes hos en patient den 8 december 2019 i Wuhan i Kina, sjukdomen som sedan fick namnet covid-19. De påpekar också att för att kunna avskriva att viruset spridits från säkerhetslabbet i Wuhan, där man jobbade med coronavirus, så måste de coronavirus man eventuellt arbetade med sekvenseras och blodprov med personalens antikroppsnivåer före utbrottet redovisas. Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska akademien i Göteborg, stämmer in i kritiken. "Det går inte att sopa det under mattan. Det är en för stor händelse med covid-19 och det är för mycket frågetecken runt det initiala skedet och då är det många forskare som ställer de här frågorna nu och vill att man presenterar data," säger han. Epidemiologiprofessor Thea Fischer vid Köpenhamns universitet är en av deltagarna i WHO:s internationella team. Hon svarar via mejl till Vetenskapsradion att hon inte förstår kritiken, eftersom det i rapporten beskrivs att teamet träffade chefen för blodbanken i Wuhan och efter det har begärt att en studie från blodbanken ska göras. SR 210408. Världen idag 210409.

Slovakien ombeds lämna tillbaka ryska vaccinet. Den fond som arbetar med att marknadsföra det ryska Sputnik V-vaccinet, RDIF, ber nu Slovakien att lämna tillbaka de doser som levererats till landet, skriver Reuters. Enligt fonden har Slovakien brutit mot villkoren i överenskommelsen. Slovakiens läkemedelsmyndighet gick under torsdagen ut med att tester visar att vaccinets sammansättning inte stämmer med vad man förväntade sig. Därmed anser inte myndigheten att säkerheten kan garanteras. RDIF vill också att delar av leveransen skickas till ett särskilt laboratorium för ytterligare tester. Enligt Slovakien skiljer sig vaccinet från det som utvärderats i en studie i The Lancet. Primärminister Igor Matovic har tvingats avgå efter det plötsliga Sputnik-inköpet. Omni 210408.

Ukraina har "USA:s stöd" efter anklagelser om våld. Ukraina har "USA:s orubbliga stöd". Det säger president Joe Biden till sin ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelenskyj efter rapporter om att den ryska militära närvaron ökat vid separatistkontrollerade områden, rapporterar flera medier. Under veckan har Kiev och Moskva anklagat varandra för upptrappat våld vid gränsområdena i norr och öster samt på Krimhalvön som Ryssland annekterar sedan 2014. Zelenskyj skriver på Twitter att han är tacksam över USA:s stöd. Omni 210402.
Ryssland varnar för krig: Samlar styrkor vid gränsen i Ukraina. Ryssland varnade idag för ett fullskaligt krig i östra Ukraina. De hävdar att Ukraina nu är så instabilt att rysk säkerhet hotas. Ryssland har samlat ovanligt mycket militär vid ukrainska gränsen, vilket oroar Kiev. Ukrainas allt större instabilitet utgör ett hot för Ryssland, heter det i ryska statliga tv-kanalen Vesti som intervjuar president Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov. Peskov talar om inbördeskrig i Ukraina och jämför med tragedin i Srebrenica, som Ryssland inte vill se upprepas, underförstått att rysktalande i de så kallade utbrytarområden Donetsk och Luhansk nu hotas av ett krigsskramlande Kiev. Möjligheten finns av en ny mänsklig tragedi, likt den i Srebrenica och den kommer Ryssland göra allt för att stoppa, förklarade Peskov, liknande har tidigare hörts från andra i Kreml. Det hela ses som ett slags svar på den kritik som Tysklands Angela Merkel framförde direkt till president Putin om att Ryssland måste dra tillbaka sina trupper från ukrainska gränsen för att minska risken för upptrappade strider. Ukraina har mobiliserat, som en följd av flera brott mot vapenvilan och rekordmånga dödade soldater. På den ryskstödda utbrytarsidan i Ukraina rapporteras inga militära förluster, men istället om en femårig pojke, som sägs ha dödats av en granat släppt från en ukrainsk drönare. Något som får stor uppmärksamhet i ryska medier. Men reportrar i Ukraina har grävt fram att det snarare handlade om en olycka med odetonerat explosivt material. En alltför vanlig olycka på båda sidor där det finns mycket odetonerade minor och tyngre ammunition, som inte tagits om hand. SR 210409. Kommentar: Precis som vid Krim-erövringen så ljuger den ryska propagandan för sin egen befolkning, som inte har tillgång till andra uppgifter.
Ukraina lovar att inte inleda offensiv mot utbrytarrepubliker - Ryssland fortsätter att varna för krigsrisk. Ukrainas militär lovar att inte inleda någon offensiv för att återerövra de två proryska utbrytarrepublikerna i östra Ukraina. Uttalandet kommer efter att Ryssland kraftigt förstärkt sin militära närvaro på Krimhalvön och längs gränsen mot Ukraina. Ryssland har anklagat Ukraina för att förbereda en storskalig offensiv mot utbrytarrepublikerna Donetsk och Lugansk. Striderna mellan den ukrainska militären och separatisterna har trappats upp under de senaste veckorna. "Ett befriande av de tillfälligt ockuperade territorierna genom militär makt leder oundvikligen leda till att ett stort antal civila och ukrainska soldater dödas, och det är oacceptabelt för Ukraina," sa den ukrainska militären generalstabschef Ruslan Chomtjak. Chomtjak anklagade samtidigt Ryssland för att försöka förvärra situationen genom militär utpressning. "Ukraina stöds av hela den civiliserade världen. Vi står inte ensamma mot den här fienden sa han." På fredagen meddelade Turkiet att två amerikanska örlogsfartyg är på väg mot Svarta havet genom Bosporen. Amerikanska fartyg har också tidigare opererat i Svarta havet för att visa stöd för Ukraina. Under fredagen fortsatte Ryssland att varna för att det finns stor risk för krig i Ukraina. President Vladimir Putins talesman Dmitrij Peskov sa att Ukrainas handlingar medför en risk för fullskaligt krig. Han tillade att Ryssland "inte har hotat och inte heller hotar något land i världen" men att det har "rätt till åtgärder för att trygga den egna säkerheten". yle 210409.
Zelenskiy, who has urged NATO to speed up his country's membership into the alliance to support Ukraine, said Thursday he had visited positions where Ukrainian troops were killed and wounded in recent weeks. He said 26 Ukrainian soldiers had been killed since the start of the year, compared to 50 in all of 2020. The conflict in Ukraine's mainly Russian-speaking east has claimed more than 13,000 lives since 2014. The Moscow Times 210409.
Crimean Bridge protected from air, land and water - National Guard chief. The Crimean Bridge is reliably protected all around from potential threats, Russian National Guard Chief Viktor Zolotov told TASS on Thursday. "The facilities of the Kerch transport link are today comprehensively protected on the ground, from the air and from the water and under the water," he said. "The waters adjacent to this major transport artery are patrolled by National Guard boats while our combat swimmers inspect the bridge supports underwater. This is hard work and huge responsibility," the National Guard chief said. Grachonok-class anti-saboteur boats have been accepted for service in Russia’s National Guard to ensure the security of facilities in the Kerch Strait, Zolotov said. Tass 210408.
"Chicken race" efter rysk Ukrainamobilisering. Spänningarna i östra Ukraina eskalerar efter Rysslands militära mobilisering längs gränsen. Moskva testar västmakternas vilja att backa upp Kiev, tror en expert. "Det är ett chicken race som pågår," säger Jakob Hedenskog vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Läs mer i Omni 210409.
Källa: USA vill sända ett budskap med krigsfartyg. USA överväger att skicka krigsfartyg till Svarta havet de kommande veckorna för att visa stöd för Ukraina, uppger en amerikansk militärkälla för CNN. Man kommer också att fortsätta övervaka ryska militära operationer från luften. USA har regelbunden närvaro i Svarta havet men krigsfartyg vid den här tidpunkten bedöms kunna sända ett budskap till Ryssland. De senaste veckorna har striderna mellan ukrainska soldater och Rysslandstrogna separatister trappats upp i östra Ukraina, och Ryssland mobiliserar vid gränsen. Bidens administration på helspänn sedan Ryssland började trappa upp. Enligt ett avtal från 1936 ska USA begära tillgång till Svarta havet av Turkiet med 14 dagars framförhållning. Omni 210409. CNN 210408.
Turkiska diplomater: USA drog tillbaks två krigsfartyg på väg till Svarta havet. Enligt den turkiska tidningen Daily Sabah har fartygen kastat ankare utanför ön Kreta i Grekland. Yle 210415.
Ukraina: Vi kan provoceras av Rysslands agerande. Ukraina kan komma att bli provocerade av Rysslands upptrappning av situationen i den östra delen av ladet, säger landets försvarsminister Andrii Taran enligt Reuters. Taran säger att Rysslands anklagelser om att Donbass-regionens ryskspråkiga invånares rättigheter kränks skulle kunna vara en anledning för landet att återuppta den väpnade konflikten mot Ukraina. "Samtidigt ska man notera att en intensifiering av Rysslands väpnade våld mot Ukraina bara är möjligt om ett sådant politiskt beslut har tagits på den högsta nivån i Kreml," säger han. Omni 210410.
Erdogan uppmanar: Krisen måste lösas på fredligt sätt. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan uppmanar till en fredlig lösning i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, rapporterar AFP. "Vi vill inte att spänningarna ökar i vår gemensamma region," säger han. Ryssland har skickat tusentals soldater till gränsen mot östra Ukraina. Ett område där striderna mellan proryska separatister och ukrainska regeringsstyrkor har eskalerat den senaste tiden. Erdogan säger att den pågående krisen måste lösas genom internationella lagar och respekt för Ukrainas territoriella integritet. Turkiet har även utlovat stöd till Ukraina och man är tydliga med att man vägrar att erkänna den ryska annekteringen av Krimhalvön. Ukraina: Turkiet stöd är avgörande. Omni 210410.
USA: Rysk aggression mot Ukraina kommer att "kosta". Om Ryssland agerar "aggressivt" mot Ukraina, så kommer det att kosta. Det sa USA:s utrikesminister Antony Blinken under en NBC-intervju på söndagen, rapporterar AFP. "Jag känner allvarlig oro över Rysslands agerande vid gränsen till Ukraina. Därför står vi i nära kontakt med våra allierade och partners i Europa," sa Blinken. Striderna mellan proryska separatister och Ukrainas militär har ökat den senaste tiden. Ryssland hävdar dock att deras utökade militära närvaro vid gränsen till östra Ukraina inte ska ses som en krigshandling, men att man stödjer den rysktalande befolkningen i området. USA:s president Joe Biden anses vara en stark allierad till Ukraina. Omni 210411.

USA svartlistar fler kinesiska bolag. Ytterligare sju kinesiska företag har lagts till på USA:s svarta lista på grund av sin påstådda koppling till militären. Det rapporterar Reuters. Samtliga av de bannlysta bolagen bygger superdatorer, som enligt det amerikanska handelsdepartementet används av Kinas militär. "Superdatorfunktioner är avgörande för utvecklingen av många, kanske närapå alla, moderna vapen och nationella säkerhetssystem, som kärnvapen och hypersoniska vapen," säger handelsministern Gina Raimondo i ett uttalande. Det är mycket svårt för amerikanska företag att få licenser för att samarbeta med företagen på listan. Omni 210409.

Kina stoppar Mas elitskola - oroas över inflytande. Kommunistpartiet har satt stopp för mångmiljardären Jack Mas Hupan-universitet att ta emot nya studenter, rapporterar FT. Det är regimens senaste ingrepp i techprofilens verksamheter efter han öppet kritiserat kinesiska banker och kontrollorgan i oktober. Regimen har blivit allt mer oroade över Jack Mas samhällsinflytande, uppger källor. "Regeringen anser att Hupan har potential att organisera Kinas främsta entreprenörer att arbeta mot ett gemensamt mål som ställts av Jack Ma i stället för kommunistpartiet," säger en anonym källa till FT. Ekonomiutbildningen sägs vara svårare att komma in på än Harvard. Omni 210409. Kommentar: Kina svartlistar sig själva.
Kina bötfäller näthandelsföretag på miljardbelopp. Kina dömer näthandelsföretaget Alibaba till att betala 2,7 miljarder dollar i böter, motsvarande ungefär 23 miljarder kronor, för att företaget har utnyttjat sin dominerande ställning på marknaden, det rapporterar en statlig kinesisk nyhetsbyrå. Det har pågått en utredning mot företaget sen december förra året. Företaget anklagas bland annat för att ha krävt att försäljare endast ska sälja sina varor via deras plattform. SR 210410. Fakta: Alibaba Group Holding Limited är ett kinesiskt IT-konglomerat, som består av ett kluster av företag som arbetar med bland annat business to business online, sökmotorer för shopping och andra datatjänster. Alibaba börsintroducerades i september 2014 och noteringen var den största i sitt slag genom tiderna.

Kinas ambassad i mejl till reporter: Sluta eller så får du "möta konsekvenserna". Den Taiwanbaserade frilansjournalisten Jojje Olsson har fått ett mejl från den kinesiska ambassaden där han uppmanas att avsluta sin rapportering om Kina - om inte annat ska han "möta konsekvenserna" av sina handlingar. Det rapporterar Expressen. Detta efter att Jojje Olssons granskning om Kinas bojkott mot H&M publicerats i Expressen förra veckan. Journalisten berättar att han tidigare fått obehagliga mejl från ambassaden men att tonen i det här fallet var "mer hotfull än vanligt". I mejlet anklagas han för att sprida desinformation och det är oklart vilken typ av konsekvenser som ambassaden menar att han ska möta. Reportrar utan gränser anser att formuleringen utgör grund för polisanmälan. Beskylls även för att konspirera med separatister i Taiwan. Reportrar utan gränsen: Regeringen bör lägga i en växel i hur man hanterar Kina. Omni 210409.
KD och SD efter hotmejlet: Utvisa Kinas ambassadör. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kräver att Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou, utvisas. Det rapporterar Expressen efter att frilansjournalisten Jojje Olsson mottagit ett mejl från ambassaden där han uppmanas att sluta med sin rapportering - eller "möta konsekvenserna" av sina handlingar. Partierna har även tidigare sagt att Gui Congyou bör utvisas och återupprepar nu kravet. "Ambassadören har kallats upp vid upprepade tillfällen och det har inte hjälpt. Han behöver förklaras persona non grata," säger Lars Adaktusson, utrikespolitisk talesperson för KD. SD:s utrikespolitiska talesperson Markus Wiechel säger till tidningen att man i flera år har krävt att ambassadören ska förklaras icke önskvärd, och att situationen har förvärrats. M-ledaren Ulf Kristersson: Mejlet är förfärligt men tyvärr inte förvånande. Jojje Olsson anklagas för att sprida desinformation efter en granskning om Kinas bojkott mot H&M. Omni 210409. Kommentar: Svenska regeringen har ingen ruter, det vet Kina. Dessutom ett litet land som man inte behöver respektera, liksom man inte heller gjort med Australien, som har mera mod.
Ann Linde: "Oacceptabelt" - men vill inte utvisa ambassadören. Efter att Expressen-journalisten Jojje Olsson mottagit ett hotfullt mejl från Kinas ambassad i Sverige så ställer sig nu även Vänsterpartiet bakom kravet att ambassadören borde utvisas. Sedan tidigare har Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna krävt utvisning. Jojje Olsson, som i många år rapporterat om Kina, berättar nu för Ekot om hur han tolkade det hotfulla mejlet. Utrikesminister Ann Linde anser inte att Kinas Ambassadör ska utvisas efter de hotfulla mejl som ambassaden skickat till Expressens journalist Jojje Olsson, men i ett nytt skriftligt uttalande säger hon att det självfallet är helt oacceptabelt att en ambassad gör hotfulla uttalanden mot en journalist. Ekot har också sökt kinesiska ambassaden för en kommentar, men utan resultat. SR 210410.
Linde om kraven: Vi utvisar inte som politisk markering. Sverige kommer inte att utvisa den kinesiska ambassadören Gui Congyou. Det skriver utrikesminister Ann Linde (S) i en kommentar till Expressen efter att V, KD och SD alla sagt att man borde utvisa honom. "Försvagas våra kontaktmöjligheter med ett land så begränsas också våra möjligheter till dialog om frågor där vi tycker olika. Sverige utvisar inte ambassadörer för att göra politiska markeringar", skriver Linde. Bakgrunden till kraven är att journalisten Jojje Olsson fått ett hotfullt mejl från den kinesiska ambassaden, där han uppmanats att avsluta sin rapportering. Om inte annat får han "möta konsekvenserna" av sina handlingar. Hotfulla uttalanden av den sorten är givetvis "helt oacceptabelt", menar Linde. Journalisten har granskat Kina både i Expressen och på sin sajt Kinamedia. Omni 210410.
Kritiken mot Ann Linde: Hon accepterar det oacceptabla. KD:s och SD:s utrikespolitiska talespersoner är inte nöjda med utrikesminister Ann Lindes (S) besked om att man inte avser att utvisa den kinesiska ambassadören. KD:s Lars Adaktusson skriver på Twitter att Linde i och med beskedet "accepterar det oacceptabla" och efterfrågar tydlighet efter det hotfulla mejl som Kinas ambassad skickat till journalisten Jojje Olsson. "Inte meningslösa halvkväden", skriver han. SD:s Markus Wiechel frågar sig vad som skulle ha skett om läget vore det omvända, om en svensk ambassadör hotat en kinesisk journalist eller en politiker. "Kineserna förtjänar en bättre ambassadör, som faktiskt kan förbättra och ej försämra relationerna." KD, SD och V har alla uttryckt krav om att ambassadören Gui Congyou bör förklaras icke önskvärd. Omni 210410.
Kinas ambassad fördömer SD:s och KD:s utvisningskrav. Den kinesiska ambassaden uttalar sig nu för första gången sedan flera riksdagspartier, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänstern krävt att Kinas ambassadör Gui Congyou ska utvisas efter ett hotfullt mejl till Expressens reporter Jojje Olsson. På ambassadens hemsida skriver man bland annat att de starkt fördömer och motsätter sig det, som ambassaden kallar felaktiga uttalanden om Kina. "Det förändrar ingenting", säger Lars Adaktusson, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna och en av dem som krävt att ambassadören utvisas. Utrikesminister Ann Linde anser inte att Kinas ambassadör ska utvisas, men kallar ambassadens hotfulla uttalande för oacceptabelt. Mejlet kom efter att Olsson rapporterat om Kinas bojkott av bland annat H&M. SR 210411.
Kinas ambassad: KD och SD "har smutsig hand". Kinas ambassad fördömer "felaktiga uttalanden" från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i samband med att partierna krävt att ambassadör Gui Congyou ska utvisas från Sverige. "Den som kastar lera på andra har smutsig hand", skriver ambassaden. KD och SD riktade krav på att Gui Congyou ska utvisas från Sverige sedan ambassaden i torsdags skickat brev till journalisten Jojje Olsson med krav på att han ska upphöra med sin kritiska rapportering om Kina eller "möta konsekvenserna av sina handlingar". "Han behöver förklaras persona non grata," sade KD:s utrikespolitiske talesperson Lars Adaktusson till Expressen. Vänsterpartiet, som även tidigare krävt att Gui Congyou ska utvisas, anslöt sig senare till de två partiernas krav. Nu svarar Kinas ambassad på kritiken i ett uttalande på sin hemsida, som Ekot i Sveriges Radio var först med att uppmärksamma. "Politiker från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna fällde nyligen felaktiga uttalande om Kina och kines-svenska relationer, som vi fördömer och starkt motsätter oss", inleder ambassaden och fortsätter längre ned: "Kina är ett hövligt och respektfullt land som tror på ömsesidig respekt. Det är bara när man respekterar andra, som man respekteras tillbaka. Den som ger rosor till andra är den första att känna lukten, men den som kastar lera på andra har smutsig hand".
"Han är en exceptionell ambassadör." Kinas nuvarande ambassadör är en mycket ovanlig ambassadör, säger Ekots kinakommentator Hanna Sahlberg efter att ha tagit del av den kinesiska ambassadens uttalande på söndagskvällen. Ambassaden fördömer de uttalanden som flera riksdagspartier har gjort efter ett hotfullt mejl till Expressens reporter och kallar dem för felaktiga. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet kräver att ambassadören ska utvisas, ett krav som utrikesminister Ann Linde avvisar. SR 210411. svt 210411. Kommentar: Vem började att kasta leran om inte Gui Congyou???
Jojje Olsson är baserad i Taiwan och blir i mejlet, som Kulturnyheterna tagit del av, beskylld för att konspirera med separatister i Taiwan och sprida desinformation för att provocera fram Kinafientlighet. Mejlet avslutas med en uppmaning om att Jojje Olsson ska sluta med sina granskningar - eller "möta konsekvenserna" av sina handlingar. Även organisationen Reportrar utan gränser har tagit del av mejlet. I en intervju med Expressen säger organisationens ordförande Erik Halkjaer att han anser att mejlet innehåller hot som skulle kunna utgöra grund för polisanmälan. svt 210409.

Stora kinesiska manövrar runt Taiwan. De senaste veckorna har Kina kraftigt trappat upp sin militära aktivitet i närheten av Taiwan. Kinesiska stridsflygplan har flera gånger i stora antal närmat sig den självstyrande ön, och Kinas flotta övade tidigare i veckan i vattnen runt om Taiwan. Taiwans utrikesminister sa tidigare i veckan att om Kina invaderar, så kommer Taiwan att slåss "ända till slutet". SR 210411.

Rysslands coronadödssiffra kan vara mycket högre: "Du kan inte lita på någon". Inna Pogozjevas mamma dog i november efter att ha lagts in på sjukhus med misstänkt covid-19. Mamman bars ut i en igenstängd kista av begravningsentreprenörer klädda i skyddsdräkter och gummiskor. Men på dödsfallsintyget stod inte ett ord om covid-19. I ett långt reportage går New York Times igenom Rysslands överdödlighet under pandemin. Officiellt har 102 649 människor dött av covid-19 i landet. Men enligt statistikmyndigheten Rosstat såg landet en ökning av antalet dödsfall med minst 360 000 jämfört med ett vanligt år. Inte alla av dessa dödsfall behöver ha någon koppling till viruset men enligt tidningens analys kan andelen dödsfall i landet vara 28 procent högre än ett "normalt" år. De låga officiella siffrorna leder till misstro mot regeringen och omedvetenhet om riskerna med viruset, skriver tidningen och hänvisar till flera undersökningar. "Du kan inte lita på någon, speciellt inte när det kommer till den här situationen," säger Inna Pogozjeva. Läs mer i Omni 210411.
Kinas smittskydd: Kinesiska vaccin har lågt skydd. Kinas smittskyddschef Gao Fu säger att de kinesiska vaccinerna "inte har ett jättehögt skydd", enligt nyhetsbyrån AP. Därför överväger man nu att blanda olika vacciner för att få ett starkare skydd. Forskare i Brasilien har funnit att det kinesiska vaccinet Sinovacs effektivitet mot sjukdom kan vara så pass låg som 50,4 procent. Det kan jämföras mot Pfizer Biontechs vaccin som har visats ha 97 procents effektivitet. Än så länge är inga andra vacciner än de kinesiska godkända i Kina men Gao Fu menar att landet bör följa utvecklingen kring mRNA-vaccinerna. Kinesiska statliga medier har varit skeptiska till effektiviteten av mRNA-vaccin som exempelvis Pfizers vaccin. Omni 210411.

"Jag trodde aldrig att Kina kunde vara så hjärtlöst." Kinas skugga faller fortfarande över många av de uigurer som flytt förföljelser i Xinjiang-provinsen, konstaterar The Atlantic i ett långt reportage. Maryam Muhammet såg fram emot att återgå till sina studier, men när hennes man fängslades av kinesiska myndigheter i samband med familjens flykt till Turkiet fick hon hitta andra sätt att överleva som ensamstående mamma i ett främmande land. Trots att fyra år gått känner hon fortfarande Kinas makt över hennes liv. "Jag trodde aldrig någonsin att Kina kunde vara så mörkt, så hjärtlöst," säger hon. Läs hela reportaget om de uiguriska kvinnorna som flytt Kina via länken ‘I Never Thought China Could Ever Be This Dark’. Leaving Xinjiang has not meant Uyghur women are free of Beijing’s grasp. Omni 210411

Kirgizistans president Sadyr Japarov får mer makt. Kirgizerna har med stor majoritet röstat för en grundlagsändring som ger presidenten Sadyr Japarov mer makt och möjlighet att styra Kirgizistan längre, rapporterar AFP. Japorov beskrivs som en populist, men har ett starkt stöd och tog hem en jordskredsseger i presidentvalet tidigare i januari. Rysslands president Vladimir Putin har också uttryckt sitt stöd till en grundlagsändring i det fattiga asiatiska landet och tidigare Sovjetrepubliken. Anara Nasyrova, 61 år, är dock en av dem som röstade nej under söndagens folkomröstning. Hon litar inte på presidenten. "Vad händer med hans utlovade arbete mot korruption? Vi ser samma gamla vanliga. Han har inte hjärna nog till reformer," säger hon. Landet som genomgått flera politiska kriser hade ett lågt valdeltagande under folkomröstningen. Sadyr Japarov har hävdat att utländska intressenter tvingat på Kirgizistan den nuvarande författningen. Omni 210411. Omni 210411.

Rysk konstnär fick stämpeln "utländsk agent" - tvingades gå under jorden. Darja Apahontjitj i S:t Petersburg är en av de fem personer i Ryssland som hittills har tvingats ta på sig stämpeln som utländsk agent. Hon har fört saken till domstol samtidigt som hon har tvingats gå under jorden för att skydda sina barn. "Jag är fortfarande förvånad, och jag kan fortfarande inte förstå logiken." När det ryska Justitieministeriet stämplade läraren och konstnären Darja Apahontjitj i S:t Petersburg som utländsk agent den 28 december ifjol förklarade ministeriet aldrig varför. Därför förde Apahontjitj beslutet till domstol. Ärendet kom upp i rätten för några dagar sedan. Ministeriet förklarade att beslutet togs därför att Apahontjitj fått honorar från utlandet och att hon hållit lektioner på YouTube om feminism. När den ryska duman stiftade lagen om utländska agenter förklarade man att den ska hindra utländska krafter att blanda sig i Rysslands interna affärer. Det fanns två kriterier för att stämplas: personen ska bedriva politisk verksamhet och få pengar från utlandet.
Finska pengar för en fotoutställning en av orsakerna. "Jag är lärare i ryska för utlänningar på ett franskt institut i Petersburg som finansieras från Paris," säger Apahontjitj. Jag är konstnär och deltog i en fotoutställning i Finland och fick ett honorar från Helsingfors. "Jag är också feminist och fredsaktivist och precis som alla andra medborgare i Ryssland har jag rätt att uttrycka min politiska åsikt," fortsätter hon. I rätten bevisade aldrig Justitieministeriet någon koppling mellan de utländska honoraren och politisk verksamhet. Men ministeriet betonade att det inte behöver finnas nån koppling. Lagen ger därför myndigheterna stora möjligheter att klassa egentligen vilken rysk medborgare som helst som utländsk agent. "Det är en sorglig utveckling och den har gått oerhört snabbt framåt," säger Apahontjitj. Signalen är att ifall du tar emot en enda euro förlorar du också rätten att uttrycka en kritisk åsikt.
Också feministisk aktivitet bidrog? Apahontjitj misstänker att myndigheterna valde ut henne på grund av hennes breda profil. På så vis skulle så många som möjligt skrämmas till tystnad. "Min aktiva feminism spelade säkert en roll," säger hon. På det här viset kunde staten lyfta ett varningens finger till alla som vill engagera sig i feminism.
Varje gång hon publicerar nåt, också på sociala medier, måste hon skriva ut att hon är utländsk agent. Den nya statusen har vänt upp och ner på hennes liv. Fyra gånger om året måste hon redovisa alla sina inkomster, utgifter och verksamhet. Varje gång hon publicerar nåt, också på sociala medier, måste hon skriva ut att hon är utländsk agent. Ifall hon slarvar blir det böter, men i värsta fall kan hon dömas till två års fängelse. Hon har också tvingats avstå från jobberbjudanden på grund av sin status.
Nu på hemlig adress av rädsla för barnens framtid. Värst av allt är den trakassering hon blivit offer för. "I januari knackade polisen på dörren och genomförde en husundersökning som pågick i sju timmar," säger Apahontjitj. Tillslaget hängde ihop med gatuprotesterna efter Aleksej Navalnyjs fängslande. Polisen klassar henne som vittne i ett brottsfall om blockad av gator under demonstrationen. Men hennes status kan när som helst ändras till den åtalades. "Jag är ensamstående och jag har blivit rädd för mina barns framtid," säger Apahontjitj. Därför har jag valt att gå under jorden, och bor nu på hemlig adress. Apahontjitj är i dag pessimist och tror inte att domstolen kommer att slopa hennes status som utländsk agent. Trots det tänker hon föra saken vidare till högsta instans. Yle 200412.

Taiwan: Kinesiska stridsplan kränker vår försvarszon. Omkring 25 kinesiska stridsflygplan har på måndagen flugit över den säkerhetszon som Taiwan upprättat kring ön, rapporterar Reuters. Det ska ha rört sig om minst 18 jaktplan och fyra bombplan och enligt taiwanesiska myndigheter är kränkningen den största som hittills inträffat över zonen, i vilken Taiwan kräver att alla flygplan identifierar sig. Zonen, kallad Taiwans flygförsvars identifieringszon (Adiz), upprättades i fjol som ett försök att begränsa Fastlandskinas militära aktiviteter kring Taiwan, som kommunistpartiet menar är en "icke-befriad" del av Folkrepubliken Kina. Överflygningar utförda av kinesiska stridsplan har ökat den senaste tiden. Taiwan har haft en oklar politisk status ända sedan 1949, då republiken Kinas politiska ledning tog sin tillflykt till ön undan den kommunistiska revolutionen. Demokratin Taiwan, som i sin tur gör anspråk på att vara det rättmätiga Kina, är i dag erkänt som självständig stat av 25 länder, dock inte av FN. svt 210412.

Ryssland pekas ut för misstänkt dataintrång. Enligt säkerhetspolisen och åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål har rysk underrättelsetjänst genomfört upprepade dataintrång mot Riksidrottsförbundet. Intrånget är en del i en påverkanskampanj för att misskreditera svenska idrottare. Ryska ambassaden vill inte kommentera saken. SR 210413.

Björn Djurbergs resa i Xinjiang: "Omöjligt att intervjua någon på plats". Sverige radios Kinakorrespondent Björn Djurberg har precis besökt provinsen Xinjang i Kina, området som hamnat i fokus i frågan om Kinas behandling av folkgruppen uigurer, och H&Ms bojkott av bomull producerad där. Men att besöka och rapportera från regionen som utländsk journalist var inte lätt. "De här omständigheterna gör det i princip omöjligt att intervjua någon på plats för deras egen säkerhets skull", berättar Björn Djurberg. Polisen väntade oss direkt vi landade på flygplatsen. Vi hade 3-6 bilar efter oss. Vi stoppades från att resa till områden utanför staden av olika skäl t ex en fejkad trafikolycka, utöver det finns det väldigt mycket kameror. SR 210413.

Finska viken - invånarnas intressen körs över. En ny stor handelshamn ska börja byggas i ryska Primorsk strax söder om Viborg. Den privata hamnen har den ryska regeringens fulla stöd, men lokalbefolkningen oroar sig för miljökonsekvenserna. Ryssland har stora planer på att utveckla sina hamnar kring Finska viken. Efter att president Putin gav order om att Ryssland ska retirera från de baltiska hamnarna har nya hamnprojekt duggat tätt. Det största och viktigaste projektet finns i Primorsk på Karelska näset. På orten finns redan en stor oljeterminal, men nu ska dessutom en allmän handelshamn börja byggas den här sommaren. Hamnen är fem gånger större än Helsingfors hamn och har en kapacitet på 70 miljoner ton gods per år - främst kol, mineralgödsel och spannmål. Hamnprojektet kräver en investering på minst 2,2 miljarder euro. Bakom bolaget står en grupp ryska affärsmän. En tredjedel av bolaget ägs av Ilja Traber, en omstridd affärsman som hade nära kontakter till den organiserade brottsligheten i S:t Petersburg på 1990-talet. Traber hör även till den dåvarande vice-guvernören Vladimir Putins gamla affärskompanjoner. "Bolaget har kunnat strunta i regelverket och leverera halvsanningar eftersom ägarna har goda kontakter till Kreml," säger Parkina. Läs mer i Yle 210413.

Indien köper in 850 miljoner ryska vaccindoser. Indien godkänner det ryska vaccinet mot covid-19, Sputnik V, rapporterar AFP. Ett avtal om 852 miljoner doser har skrivits under. "Vi är väldigt nöjda över att ha fått till ett nödgodkännande av Sputnik V," säger GV Prasad, chef vid det indiska läkemedelsföretaget Dr Reddy's Laboratories, i ett uttalande. Indien med dess 1,3 miljarder invånare har de senaste veckorna haft en snabb ökning av coronafall. Nattliga utegångsförbud och andra restriktioner kring resande och aktiviteter har införts i hopp om att få ner smittspridningen. "Med de ökande fallen i Indien är vaccin det mest effektiva verktygen i kampen mot covid-19," säger GV Prasad. Indien har sedan tidigare godkänt Astra Zeneca och det indiska vaccinet Covaxin. Omni 210413.
Två Sputnik-varianter skickades till olika mottagare. Trovärdigheten för ryska covidvaccinet Sputnik har fått sig en törn efter att det upptäckts att det inte är samma innehåll i vaccindoser som skickats för godkännande i EU, som i vaccindoser som sänts till invånarna i EU-landet Slovakien. Slovakien hade redan köpt, betalat och tagit emot 200 000 Sputnikdoser. Läkemedelsmyndigheten i Bratislava hade börjat granska det ryska vaccinet för att snabbt kunna godkänna och vaccinera landets invånare med det. Men i förra veckan meddelade den slovakiska myndigheten att den avbrutit granskningsarbetet, eftersom myndigheten inte fått tillräckligt med information om vaccinet. Hela 80 procent av den dokumentation som man bett den ryska tillverkaren om saknas fortfarande, enligt myndigheten. SvD 210412.

Rysslands svar till USA: Håll er borta för ert eget bästa. Håll er borta från Svarta havet. Det säger Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov efter USA:s besked att två amerikanska fartyg ska anlända i veckan, skriver Reuters. En provokation som inte kommer att lyckas, enligt Ryabkov. "Vi varnar USA för att det är bättre för dem att hålla sig långt borta från Krim och vår Svartahavskust. Det är för deras eget bästa." Tidigare i veckan sa USA:s utrikesminister Antony Blinken att rysk aggression mot Ukraina ”kommer att kosta”. Striderna mellan proryska separatister och ukrainska regeringsstyrkor har eskalerat den senaste tiden. Ryabkovs uttalanden kom i statsägda medier. 210413.

EU vägrar hjälp med kinesiskt lån. Den har kallats världens dyraste motorvägssträcka, den del av motorvägen mellan Montenegro och Serbien som byggs med hjälp av lån från Kina. Men det stora lånet har försatt Montenegro i en skuldkris. Montenegro har nu bett EU om hjälp att återbetala skulden, men EU säger nej. SR 210414.

«Frykt for krig. Uklart hva Putin vil». På grensen til Ukraina står titusenvis av soldater og store mengder våpen. Russland mobiliserer. En hel verden lurer på om det kommer et angrep, eller om det bare er en demonstrasjon av styrke. Praktisk talt alle vestlige ledere ser alvorlig på det som nå skjer rundt konflikten i Øst-Ukraina. Amerikanske myndigheter sier at det ikke har vært like store russiske militære styrker langs grensa til Ukraina siden 2014. USAs utenriksminister Antony Blinken er svært bekymret, det samme er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere. Alle spekulerer på hva president Vladimir Putin har tenkt å gjøre, og hva hensikten er med å sende styrkene til grenseområdet.
Samtidig kommer russiske ledere med ganske kraftige advarsler. De sier at det vil få alvorlige følger for Ukraina dersom den ukrainske regjeringshæren angriper opprørerne i den østlige delen av landet. "Det å starte kamphandlinger, det vil være begynnelsen på slutten for Ukraina. Det er ikke som å skyte seg selv i foten, det er som å skyte seg selv i hodet," sa Dmitrij Kozak nylig. Han er nestleder for president Putins administrasjon. Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov følger opp og sier at den som forsøker å sette i gang en ny krig i Donbass, den kommer til å ødelegge Ukraina. nrk 210414.

Yles Antti Kuronen: Rysk strategi att provocera och skapa oreda i gränsområdena - men Ryssland har nog förlorat Ukraina. "Det är nog bara Ryssland som agerar här. Om det blir aktuellt med någon form av anfall så är det Ryssland som börjar. Inte är det väst eller Ukraina som gör det," bedömer Yles utrikesreporter Antti Kuronen som befinner sig i Ukraina. Enligt Kuronen är Ryssland ute efter att provocera och få Ukraina att utföra någon handling - till exempel beskjutning av civila - för att sedan kunna hävda att det är fråga om ett utfall mot mot Ryssland. Då kan Ryssland ge igen stort. Kuronen konstaterar att Ukrainas militärstrategi är att svara på eld men aldrig att provocera. Läs mer i Yle 210414.

USA inför nya sanktioner mot Ryssland - tio ryska diplomater utvisas och handel med ryska statsskulder begränsas. USA inför en rad nya sanktioner mot Ryssland på grund av anklagelser dataintrång, försök till valpåverkan och andra fientliga åtgärder. President Joe Biden kommer att underteckna ett dekret som bland annat begränsar amerikanska bankers möjlighet att köpa ryska statsskulder. Tio ryska diplomater kommer att utvisas från USA och 30 ryska företag och personer beläggs med riktade sanktioner. Enligt amerikanska underrättelseuppgifter försökte Ryssland påverka höstens presidentval till ex-president Donald Trumps fördel. Enligt USA kom ordern för operationen från Rysslands president Vladimir Putin. Vita huset anklagar också den ryska utrikesunderrättelsetjänsten för hackerattacker i USA. I fjol påträffade cybersäkerhetsutredare en trojansk häst i tusentals datorer och nätverk i USA. Programmet, som kallas Solar Winds, gav hackare tillgång till 18 000 datanätverk. Bland dem fanns en rad myndighetsnätverk. Organisationen bakom attacken - som enligt USA är den ryska underrättelsetjänsten - fick tillgång till data från bland annat USA:s finans-, justitie- och utrikesministerier. Attacken har beskrivits som en den mest avancerade och sofistikerade någonsin. Ryssland förnekar all inblandning i dataintrånget. Ryssland uppger att de amerikanska sanktionerna kommer att besvaras med motåtgärder. Enligt det ryska utrikesministeriet kommer det att bli ett hårt svar. Kreml meddelade också tidigare i dag att nya sanktioner inte gör ett toppmöte mellan president Vladimir Putin och Biden mer sannolikt. Biden har föreslagit ett toppmöte i ett tredje land. Samtidigt varnade Kreml för att det inte är säkert att Putin kommer att delta i det klimattoppmöte som Biden vill sammankalla. Yle 210415.
Ryssland utvisar diplomater - men utesluter inte möte. Ryssland utvisar tio amerikanska diplomater som svar på de sanktioner USA riktade mot Ryssland under gårdagen, skriver Reuters. Ryssland riktar också motsanktioner mot amerikanska företrädare och organisationer. Relationen mellan länderna är usel, och de amerikanska sanktionerna är ett svar på att Ryssland anklagats för att försöka påverka det amerikanska valet och på den ryska militära upptrappningen vid gränsen mot Ukraina. USA:s president Joe Biden har emellertid sagt att han vill träffa Rysslands Vladirmir Putin för att minska spänningarna. Krelms talesperson Dimitrij Peskov utesluter inte ett sådant möte. "Putin har flera gånger sagt att vi är redo för dialog i lika hög grad som våra motparter," sa han under fredagen. Den ryske utrikesministern Lavrov meddelade de ryska motåtgärderna. Omni 210416.

Ukraina: Passerar Ryssland gränsen får de lida för det. Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba anklagar Ryssland för att öppet hota Ukraina med krig i samband med den senaste tidens ryska mobilisering vid gränsen, skriver Reuters. Kuleba gjorde uttalandet i samband med att han tog emot representanter från de baltiska staterna i Kiev på torsdagen. "Den röda linjen är Ukrainas gräns, passerar de den kommer de att få lida för det," sa Kuleba vidare. Under fredagen träffar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Frankrikes Emmanuel Macron och Tysklands Angela Merkel för att diskutera situationen. Samtidigt slår Ryssland fortsatt ifrån sig alla anklagelser. Ryska UD:s talesperson Maria Zakharova säger att Frankrike och Tyskland inte borde delta i det hon kallar "en propagandakampanj kring rysk aktivitet på ryskt territorium som inte utgör ett hot mot någon". Zelenskyj säger att situationen är under kontroll men att militären är redo. Omni 210415.

Ministern i Ukraina: Vi förbereder oss för det värsta. Ukrainas ledning utesluter inte en direkt militär intervention från Ryssland, säger landets vice utrikesminister till Ekots korrespondent. Nu vädjar man till omvärlden om hjälp. "Ryssland är redo att gå till verket när som helst", säger Ukrainas vice utrikesminister. Ukrainas ledning utesluter inte en direkt militär intervention från Ryssland. Det säger landets vice utrikesminister Vasyl Bodnar till Ekots korrespondent. Och nu vädjar man till omvärlden om hjälp. "Vi förbereder oss för det värsta och vi är beredda på att försvara oss. Det här är på riktigt, de har sin utrustning på plats. Ryssland är redo att gå till verket när som helst," säger Ukrainas vice utrikesminister Vasyl Bodnar och räknar upp alla de vapenslag man genom sin underrättelsetjänst säger sig veta att Ryssland har placerat ut. Stridsvagnar, robotsystem, krigsfartyg. Vasyl Bodnar kommer med andan i halsen ut från den gigantiska byggnaden i Kiev som rymmer Ukrainas utrikesministerium. I går tog de emot de tre baltiska staternas utrikesministrar och efter vår intervju ska Vasyl Bodnar iväg och avlägga rapport inför FN. Igår var hans chef, utrikesminister Dmytro Kuleba i Natohögkvarteret i Bryssel. "Vi vet inte vilken hjälp vi kan vänta oss från omvärlden om Ryssland skulle invadera. Nu försöker vi ta reda på det," säger Vasyl Bodnar. Om en verklig militär intervention faktiskt finns med i de ryska planerna är mycket oklart. Många menar att det skulle kosta Ryssland alldeles för mycket och att det snarast handlar om någon form av förhandlingstaktik. I Moskva säger man att den senaste tidens stora truppuppbyggnad utmed Ukrainas gränser är ett svar på vad man säger är ett militärt hot från Nato. Att Ryssland skulle förbereda sig för krig är en ren verklighetsförfalskning, sa igår ryska UD:s talesperson Maria Zacharova. SR 210416. Kommentar: Vi får se om hon talar sant eller ljuger...

Fängelse för mediemogul efter protesterna i Hongkong. Mediemogulen och demokratiaktivisten Jimmy Lai i Hongkong har dömts till 14 månaders fängelse för sin delaktighet i demonstrationer för demokrati, skriver The Guardian. 73-årige Lai är frihetsberövad enligt den kontroversiella säkerhetslagen som styret i Peking har drivit igenom. Gripandet har mötts av kritik från regeringar och människorättsgrupper i omvärlden, skriver TT. Utöver Lai har ytterligare nio personer dömts till fängelse eller fått vilkorliga domar. Lai står åtalad för ytterligare en rad brott. Omni 210416.
"Makthavarna vill skapa fruktan" - demokratiska ikoner sätts bakom galler i Hongkong och det politiska systemet omformas. Tio av Hongkongs mest framstående demokratiaktivister har idag blivit dömda till upp till 18 månader i fängelse för att ha organiserat och deltagit i olagliga sammankomster. De har i flera decennier förgäves kämpat för en fullskalig demokratisering av det formellt autonoma Hongkong. Som bäst gör Kina i stället Hongkongs politiska system allt mindre demokratiskt. Flera av de främsta ledarna för Hongkongs demokratirörelse har nu berövats sin frihet. De har dömts till fängelse för att utan tillstånd ha ordnat och deltagit i demonstrationer i augusti år 2019 då tiotusentals Hongkongbor protesterade bland annat mot polisvåld. Under rättegången betonade demokratiaktivisterna att demonstrationerna var fredliga. Domaren konstaterade ändå att polisen inte hade gett sitt samtycke, och att demonstranterna orsakade allvarliga störningar genom att marschera genom centrum av Hongkong. En av dem som nu ska sitta i fängelse, 64-åriga Lee Cheuk-yan, skräder inte orden. "Det är frågan om en politisk hämnd. Makthavarna vill styra genom att skapa fruktan och genom att undertrycka Hongkongbornas möjligheter att ge uttryck för sitt missnöje," säger Lee via videosamtal. Demokrati- och fackföreningsaktivisten Lee fick ett ettårigt fängelsestraff. Liksom de övriga aktivisterna har han i åratal varit en nagel i ögat både på makthavarna i Hongkong och på kommunistpartiet som styr det övriga Kina. Den 82-åriga juristen Martin Lee anses till exempel allmänt vara den lokala demokratirörelsens fader. Den 73-åriga mångmiljonären Jimmy Lai grundade för sin del den populära dagstidningen Apple Daily som alltid har ställt sig synnerligen kritiskt till kommunistpartiet. Lai dömdes till ett år i fängelse medan Martin Lee med hänvisning till sin höga ålder fick en villkorlig dom. Den förra parlamentsledamoten Leung Kwok-hung fick det längsta straffet, 18 månader i fängelse. Den gemensamma nämnaren för alla de här aktivisterna är att deras protester alltid har varit fredliga.
Domare hamnar i kläm. Alla rättsfall som har att göra med säkerhetslagarna behandlas av särskilda domare som har blivit handplockade för att sköta den uppgiften. Lau anser att också det är olycksbådande. "De här domarna utsätts för en hård press. Det faktum att de hittills vanligen inte har frigett de åtalade mot borgen har också gjort sitt till för att få Hongkongborna att oroa sig för rättssystemets framtid," säger hon. Lau betonar att de obundna domstolarna är Hongkongs främsta trumfkort. De bidrar också i hög grad till att göra Hongkong annorlunda än det övriga Kina. Till skillnad från Kina anses Hongkong fortfarande vara ett rättssamhälle där invånarna kan lita på att domarna behandlar sina fall på ett objektivt sätt. Lau varnar för fasanfulla följder ifall det här systemet som en följd av säkerhetslagarna nu börjar naggas i kanten. Läs mer i Yle 210416.

Kina: Inte realistiskt be oss göra mer om klimatet. Kina planerar att sända ett "positivt" budskap vid det klimattoppmöte som USA:s president Joe Biden kallat till nästa vecka. Det säger landets vice utrikesminister Le Yucheng till AP. Men, fortsätter han, Kina kommer sannolikt inte att göra några ytterligare utfästelser utöver de man redan gjort i klimatfrågan. "För ett stort land med 1,4 miljarder invånare är de här målen inte lätta att nå. Vissa länder ber Kina att göra mer i klimatfrågan. Jag är rädd att det inte är realistiskt." Kina lovade förra året att vara koldioxidneutralt till år 2060. Omni 210416.

Ryssland stänger av delar av Svarta havet i ett halvår. Ryssland kommer att stänga av delar av Svarta havet för utländska militärfartyg, rapporterar AFP. Stoppet gäller fram till sista oktober i år. Beskedet är ett nytt steg i den upptrappade situationen mellan Ukraina och Ryssland. Stoppet berör bland annat ett område i närheten av Kertjsundet, som är viktigt för Ukrainas export av bland annat stål och spannmål. En högt uppsatt källa inom EU säger till AFP att utvecklingen är "mycket oroande". "Agerandet bryter mot normer om fria passager och internationell lag, och ökar spänningarna ytterligare," säger källan. Ukraina fördömer agerandet. Omni 210416.

Nya krav på rysk reträtt - Zelenskyj vill träffa Putin. Ledarna för Ukraina, Frankrike och Tyskland kräver i ett gemensamt uttalande att Ryssland drar tillbaka sin omfattande mobilisering vid gränsen mot Ukraina, skriver AFP. Uttalande kommer efter ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Frankrikes dito Emmanuel Macron, i vilket Tyskland förbundskansler Angela Merkel deltog på länk. Zelenskyj säger också att han vill se ett nytt möte mellan de tre ledarna där även Rysslands Vladimir Putin deltar. "Jag vill att vi fyra samlas för att diskutera säkerhetssituationen i östra Ukraina och hur ockupationen av vårt territorium kan upphöra," sa han. Mötet hölls i Frankrike. Omni 210416.

Kristna i Kina vittnar om omskolningsläger. För att få bukt med den växande underjordiska kyrkan griper kinesiska myndigheter kristna och tar dem till mobila "förändringsenheter" där de utsätts för hjärntvätt och misshandel. Det berättar kristna för Radio Free Asia. "Jag kunde inte sova och efter en vecka kändes döden som ett bättre alternativ, säger en av de kristna. Världen idag har tidigare skrivit om hur kristna uigurer placeras i omskolningsläger i provinsen Xinjiang. Organisationen Open Doors uppskattar att tusentals kristna kan ha hamnat i de omvittnat grymma omskolningslägren. Nu kommer uppgifter om hur kinesiska myndigheter ger kristna i andra delar av landet en liknande behandling, särskilt om de inte tillhör de kyrkor som godkänts av regimen. En medlem i en kristen huskyrka i provinsen Sichuan berättar för Radio Free Asia att han greps i samband med en räd mot hans kyrka 2018 och att han hölls fången i upp till nio månader. "Det var en mobil enhet i en källare någonstans, med anställda från flera olika departement," säger mannen, som valt att kalla sig Li Yuese. "Den hade sin egen arbetsgrupp av tjänstemän från partiets politiska och juridiska kommitté, och riktar främst in sig på kristna i huskyrkorna." Li Yuese berättar att han under sin tid i källarrummet misshandlades, hotades och utsattes för psykisk tortyr, i syfte att få honom att "erkänna sina fel". Enligt Li Yuese fanns det i rummet flera andra kristna som, i likhet med honom själv, först gripits efter att ha deltagit i någon kyrklig aktivitet och sedan frigivits mot borgen. Eftersom man i flertalet fall inte kunde åtala dem för något brott skickades de i stället till en "förändringsenhet". "Det fanns två civilkädda poliser i mitt rum och en uniformerad vakt i ett rum intill." Li Yuese berättar att han fick två måltider om dagen och under sina åtta eller nio månader i källaren aldrig såg dagsljuset. "Jag kunde inte sova och efter en vecka kändes döden som ett bättre alternativ. Jag slängde mig mot en vägg för att skada mig själv," säger han till Radio Free Asia. Vid ett tillfälle injicerades han med ett okänt ämne för att återfå medvetandet. Säkerhetspolisen och tjänstemän med ansvar för religionsfrågor går ofta in oannonserat i kyrkor som inte ingår i systemet med statligt godkända föreningar, den så kallade Tre-självrörelsen. Men även "godkända" kyrkor trakasseras på detta sätt, enligt Radio Free Asia. Enligt en annan kristen som ville vara anonym finns liknande förvar i hela Kina, där de används både för kristna som tillhör icke godkända kyrkor, och för anhängare till den numera förbjudna rörelsen Falun Gong. En jurist från den nordliga provinsen Hebei berättar för Radio Free Asia att han redan 2013 företrätt en rad "underjordiska" katoliker som hållits fångna i staden Baoding. "Dessa biskopar och präster greps men åtalades inte, utan försvann bara, ibland i fem, sex eller tio år," sade Zhang. "Några skickades hem efteråt, och det är så vi fick kännedom om de här "hjärntvättningscentralerna"." Världen idag 210416.

Åklagare kräver att Aleksej Navalnyjs nätverk klassas som terrororganisation - läkare slår larm om hans hälsotillstånd. Ryska åklagare vill lägga med den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj lokala nätverk och hans stiftelse mot korruption FBK på den nationella ryska listan över terrororganisationer och extremistiska rörelser. Om en domstol beslutar att nätverken ska klassas som terrororganisationer kan verksamheten förbjudas i Ryssland och aktivister kan till och med dömas till fängelse. Enligt åklagarämbetet i Moskva är de här nätverkens verksamhet oönskad. Verksamheten kan hota den sociala och socialpolitiska situationen i landet och den grundlagsenliga ordningen. På listan finns för tillfället 33 grupper, däribland IS, Taliban och Jehovas vittnen. De här grupperna är förbjudna i Ryssland och att delta i deras verksamhet kan leda till långa fängelsestraff. Att Jehovas vittnen är med på en lista över våldsamma terrororganisationer har väckt förundran i andra länder. Enligt tidningen Foreign Policy är en orsak att medlemmarna i Jehovas vittnen vägrar utföra sin militärtjänst av religiösa orsaker.
Navalnyj greps i januari efter att han återvände från Tyskland där han vårdats efter att han förgiftades i augusti. I februari dömdes han till drygt två och ett halvt års fängelse efter att en tidigare villkorlig dom omvandlades till ovillkorlig. Enligt Europeiska människorättsdomstolen är den ursprungliga domen både omotiverad och politisk. Navalnyj avtjänar nu sitt straff i en straffkoloni utanför Moskva. Han började hungerstrejka i slutet av mars i protest mot att han inte fick vård för smärtor i rygg och ben. På lördagen meddelade hans läkare att hans tillstånd är kritiskt och att han kan drabbas av njursvikt när som helst, vilket i sin tur an leda till hjärtstopp. I ett brev till fängelsemyndigheterna kräver läkarna att omedelbart få vårda Navalnyj. Yle 210417.
Läkare: Risk att Navalnyj drabbas av hjärtstillestånd. Den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj riskerar att drabbas av njurkollaps och hjärtstillestånd när som helst. Det varnar hans personliga läkare Anastasia Vasiljeva för, enligt AFP. I ett brev som Vasiljeva skickat till fängelseledningen och även publicerat på Twitter kräver hon att genast få träffa och undersöka Navalnnyj. Hon skriver att tester visar att nivåerna av kalium i Navalnyjs blod tycks ha nått en nivå då han behöver omedelbar vård. Navalnyj har hungerstrejkat sedan 31 mars, i protest mot hur han behandlas i fängelset. 70 internationella kända artister och skådespelare kräver i ett upprop att Navalnyj får adekvat vård. Omni 210417.
Navalnyj har förts till sjukhus. Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har förts till sjukhus, uppger den ryska fängelsemyndigheten i ett pressmeddelande. Där står också att Navalnyjs hälsotillstånd är tillfredsställande och att han befinner sig under daglig medicinsk kontroll. Navalnyj har hungerstrejkat i över två veckor i fängelset, med krav på att få bli undersökt av en oberoende läkare. SR 210419.

Gripen ukrainsk diplomat har släppts av ryska säkerhetstjänsten. Den ukrainska diplomat som igår greps av den ryska säkerhetstjänsten FSB har släppts. Gripandet ska ha skett i St Petersburg i samband med att diplomaten tog emot, vad som beskrivs, som hemliga handlingar. Relationen mellan Ukraina och Ryssland har den senaste tiden ansträngts ytterligare efter att Ryssland mobiliserat militär vid gränsen mot Ukraina. SR 210417.
Rysslands säkerhetstjänst FSB grep ukrainsk diplomat i Sankt Petersburg - anklagar honom för spioneri. Från Sankt Petersburg rapporteras om ännu ett tecken på den stigande spänningen mellan Ryssland och Ukraina. På fredagen greps Ukrainas konsul där. FSB anklagar honom för spioneri. Alexander Sosonyuk, konsuln på Ukrainas generalkonsulat i Sankt Petersburg greps på fredagen av säkerhetstjänsten FSB, uppger säkerhetstjänsten för ryska nyhetsbyråer. FSB hävdar att Sosonyuk togs på bar gärning, under ett möte med en rysk medborgare, då Sosonyuk försökte få tag på hemlig information från FSB:s och andra brottsbekämpande myndigheters databaser. Det uppger bland annat nyhetsbyrån Tass. Enligt FSB kommer ärendet att skötas i enlighet med internationell lag. Ukrainas utrikesministerium uppger för nyhetsbyrån Reuters att Sosonyuk hölls i flera timmar, men att han sedan släpptes och fick återvända till konsulatet. Ryska nyhetsbyråer uppger att han sannolikt kommer att utvisas. Relationen mellan Ryssland och Ukraina har blivit allt spändare under de senaste veckorna, medan Ryssland mobiliserat vid gränsen mot Ukraina. Yle 210417.

Ledare: EU måste skärpa sanktionerna mot Putin. EU borde göra gemensam sak med USA och skärpa sanktionerna mot Rysslands president Vladimir Putin, skriver Dagens Nyheter i sin ledare på lördagen. Tidningen ställer president Joe Bidens beslutsamma agerande gentemot Putin i kontrast till EU:s splittrade inställning till Ryssland och skriver att Putin är "ett hot som måste hanteras bestämt". Expressen är inne på en liknande linje i sin ledare, där man beskriver Rysslands vapenskramlande intill den ukrainska gränsen som ett sätt för Putin att stärka sina opinionssiffror på hemmaplan. Att fördöma Rysslands agerande räcker inte, eftersom Putin bara förstår maktspråk, skriver tidningen och riktar särskilt kritik mot Tysklands ovilja att stoppa Nord Stream 2: "Om EU hindrade gasledningen mellan Ryssland och Tyskland från att byggas klart vore det ett dråpslag mot Kreml, räknat både i prestige och i pengar." Omni 210417.

Tjeckien utvisar 18 utpekade ryska agenter. Tjeckien utvisar 18 ryska diplomater, rapporterar AFP. Enligt tjeckiska uppgifter har diplomaterna verkat som agenter åt de ryska säkerhetstjänsterna SVR och GRU. Enligt AP kopplas de misstänkta agenterna till en omfattande explosion i ett ammunitionslaget 2014 då två personer dog. Enligt premiärminister Andrej Babi finns tydliga bevis. Ryssarna har nu 48 timmar på sig att lämna Tjeckien. Samtliga 18 är anställds på ryska ambassaden. Omni 210417.
Enligt premiärministern har tjeckisk underättelsetjänst kunnat bevisa att att Rysslands underättelsetjänst GRU låg bakom explosioner i ett militärt ammunitionslager i Vrbetice i oktober 2014. Tjeckisk polis meddelade samtidigt under lördagen att den eftersöker två män för inblandning i explosionerna. Männen bär på flera pass, däribland ryska pass under namnen Aleksandr och Ruslan Bosjirov. Namnen användes som alias av två ryska underrättelseofficerare som pekats ut för att ha försökt giftmörda den tidigare ryske agenten Sergej Skripal i Storbritannien 2018. svt 210417.
Ryska Salisbury-agenter kopplas till explosion. Polisen i Tjeckien efterlyser två personer efter explosionen i en ammunitionsdepå 2014. De båda männen går under namnen Aleksandr Petrov och Ruslan Bosjirov. Det är samma namn som användes av de två ryska agenter som av brittisk underrättelsetjänst pekas ut för förgiftningen i Salisbury, rapporterar BBC. Bilder som den tjeckiska polisen släppt över de misstänkta överensstämmer också med bilder som den brittiska polisen offentliggjort över de två misstänkta Salisbury-agenterna, enligt BBC. Det var på lördagen som Tjeckien meddelade att man misstänker rysk inblandning i explosionen, och att sammanlagt 18 ryska diplomater skickas ut ur landet. De två agenterna uppges egentligen heta Anatolij Tjepiga och Aleksandr Misjkin. Den ryska agentgruppen kallas för "enhet 29155". Storbritanniens utrikesminister: Ett oroande beteendemönster från Moskva. Tjeckien kommer att ta upp frågan på ett EU-möte på måndag. Omni 210418.
Moskva svarar - utvisar 20 tjeckiska diplomater. Ryssland utvisar 20 tjeckiska diplomater i den senaste turen i en hastigt uppblossad konflikt mellan länderna, skriver AFP. Det ryska agerandet är ett svar på att Tjeckien under lördagen valde att utvisa 18 ryska diplomater. Diplomaterna måste lämna Ryssland under måndagen. Omni 210418.

Ryska sanktioner införs mot Bidens administration. Ryssland riktar sanktioner mot flera medlemmar ur den amerikanska presidenten Joe Bidens administration, rapporterar AFP. Justitieminister Merrick Garland, Bidens främsta inrikespolitiska rådgivare Susan Rice och FBI-chefen Christopher Wray kommer hädanefter nekas att komma in i landet. Moskvas besked kom efter att USA skickat hem tio ryska diplomater som en vedergällning för en omfattande cyberattack mot amerikanska myndigheter och för påstådd påverkan i det senaste amerikanska presidentvalet. Namnen på tjänstemän som får inreseförbud brukar hållas hemliga men ryska utrikesdepartementet uppger att namnen publiceras på grund av att den senaste tidens spänningarna nått en "oöverträffad karaktär". Washington: "Vi får svara mot varje rysk vedergällning mot USA". Omni 210418.

Britter står fast - skickar fartyg till Svarta havet. Den brittiska flottan kommer att fullfölja en tidigare plan och skicka två fartyg till Svarta havet, trots den senaste tidens oroligheter i Ukraina, rapporterar Sunday Times. Flottan bestämde i februari att fartygen skulle segla in i Svarta havet och bekräftar nu att man kommer att fullfölja planen för att visa solidaritet med Ukraina och Storbritanniens Nato-allierade. Beskedet kommer efter att USA:s president Joe Biden valt att inte skicka amerikanska krigsfartyg till Svarta havet för att undvika att trappa upp krisen i området efter att Ryssland ökat sin truppnärvaro vid den ukrainska gränsen, skriver den brittiska tidningen. Enligt Sunday Times ska det handla om en jagare och en fregatt, som redan befinner sig i Medelhavet. Såväl stridsflyg som helikoptrar ska stå i beredskap att bistå fartygen, som väntas anlända i maj, skriver Reuters. Storbritannien: Vi och våra allierade är orubbliga i vårt stöd för Ukrainas självständighet. Omni 210418.

Castros ersättare klar - tar över som Kubas ledare. Under måndagen har Miguel Diaz-Canel efterträtt Raul Castro som Kubas nye ledare, rapporterar AFP. Representanter för det kubanska kommunistpartiet meddelade på Twitter att Diaz-Canel tar över ledningen av partiet. Sedan 2019 är han landets president. Hans nya uppdrag innebär att partiet för första gången på 60 år inte leds av någon av Castrobröderna Fidel och Raul. 89-årige Raul Castro kommer nu att pensionera sig. Omni 210419.

Kravet: "FN måste utreda Kinas brott mot mänskligheten". Människorättsorganisationen Human Rights Watch slår fast i en färsk rapport man gjort tillsammans med Stanforduniversitetet, att den kinesiska regeringen begår brott mot mänskligheten i Xinjiang. Organisationen kräver att FN utreder situationen och uppmanar länder till sanktioner mot myndighetspersoner som är inblandade i brott i Xinjiang. "Världen kan inte låta kinesiska myndigheter tro att de kan begå brott mot mänskligheten och komma undan med det", säger Sophie Richardson, talesperson för människorättsorganisationen Human Rights Watch. SR 210419.

"150 000 ryska soldater vid ukrainska gränsen." Ryssland har samlat över 150 000 soldater längs med Ukrainas gräns och på den annekterade halvön Krim. Det säger EU:s utrikeschef Josep Borrell enligt AFP. "Det är den största militära gruppering som Ryssland någonsin haft vid den ukrainska gränsen," säger Borrell som inte vill ange någon källa till uppgiften. "Det är glasklart att EU står fullt bakom Ukrainas krav och deras suveränitet. Det är ett väldigt tydligt och enat agerande från EU:s sida, och samma kommer från USA, om att man måste sluta med den här militära uppbyggnaden längs gränserna," säger utrikesminister Ann Linde till TT. Omni 210419.
EU fördömer ryskt agerande - men inga nya sanktioner. EU:s utrikesministrar fördömer Rysslands militära upptrappning vid Ukrainas gräns, det akuta hälsoläget för den fängslade regimkritikern Aleksej Navalnyj och nya uppgifter om rysk inblandning i explosion i Tjeckien. Men några nya sanktioner mot landet är inte aktuellt. "Det viktigaste just nu är att få igång en dialog och nedtrappning", säger utrikesminister Ann Linde. SR 210419.

Bolag i Kina testar vaccin som inhaleras mot corona. Kinesiska Cansino Biologics inleder nästa vecka en klinisk studie med ett covid-19-vaccin som inhaleras, bekräftar vd:n Xuefeng Yu enligt CNBC. Varianten skulle kunna vara mer effektiv än vaccin som injiceras eftersom coronaviruset tar sig in i kroppen via luftrören, menar vd:n. Effektiviteten hos kinesiska vaccin har tidigare visat sig vara lägre än exempelvis hos Moderna och Pfizer-Biontech, skriver kanalen. Cansino har redan ett vektorbaserat coronavaccin godkänt i flera länder Omni 210419.

Navalnyjs medarbetare: Spillrorna av opposition på väg att förintas. I Ryssland varnar inrikesministeriet människor för att delta i morgondagens planerade demonstrationer till stöd för den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Häromdagen begärde åklagare att Navalnyjs organisationer ska extremistklassas och redan innan några demonstrationer hållits uppges flera av hans anhängare ha griptis. "Situationen är kritisk, i Ryssland håller de sista spillrorna av oppositionspolitik på att förintas", säger Navalnyjs nära medarbetare Leonid Volkov till Ekot. SR 210420. Kommentar: Putin är en diktator i samma anda som Sovjetunionens tidigare ledare.

Kina och Ryssland pekas ut i Qanon-rörelsen.Statligt stödda aktörer från Ryssland, Kina, Iran och Saudiarabien har gått in i Qanon-forum och förstärkt vissa budskap. Det rapporterar CNN och hänvisar till en ny rapport från säkerhetsanalysföretaget Soufan Center. I rapporten står det "att utländska stater använder Qanon-konspirationsteorin för att så samhällelig oenighet och till och med äventyra legitima politiska processer". Enligt källor till CNN så är amerikanska myndigheter väl medvetna om utländska staters inblandning i Qanon-rörelsen. Kina och Ryssland har "beväpnat" Qanon-rörelsen. Omni 210420.

Presidenten i Tjeckien hånas för sin tystnad om Ryssland. Läget är spänt mellan Tjeckien och Ryssland. I lördags utvisade Tjeckien 18 ryska diplomater för misstänkt inblandning i en sprängning i en fabrik 2014. Ryssland svarade med att utvisa 20 tjeckiska diplomater. Nu växer kritiken inom Tjeckien mot president Milos Zemans tystnad i frågan. Zeman, som uppges ha nära band till Vladimir Putin, har sagt att han inte kommer att säga något förrän på söndag då han ska vara med i tv. Under måndagskvällen kunde invånarna i Prag se Pragborgen lysas upp av ordet "högförräderi" i stora blå bokstäver. En aktivistgrupp låg bakom tilltaget. På sociala medier görs också presidenten till åtlöje och folk skriver att han måste vänta med att kommentera utvisningarna så att hans budskap hinner översättas till ryska. Omni 210420.

Hundratusentals ryssar väntas protestera. Närmare en halv miljon människor väntas gå ut på gatorna i Ryssland under onsdagen för att protestera mot regeringens behandling av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Det skriver Reuters. På tisdagseftermiddagen hade 465 000 personer registrerat att de kommer att delta i demonstrationerna på sajten free.navalny. "Aleksej står inför döden i straffkolonin. Alla som är redo att kämpa för frihet kommer snart att ses som brottslingar. Nu är sista chansen att förhindra detta", skriver arrangörerna. Omni 210420.
"Navalnyjs liv i allvarlig fara - måste lämna landet". En grupp av rättsliga experter kopplade till FN uttrycker stor oro efter beskeden om ryske regimkritikern Aleksej Navalnyjs allt sämre hälsa. Det rapporterar AFP. "Vi tror att Navalnyjs liv är i allvarlig fara," menar de fyra oberoende experterna. De uppmanar ryska myndigheter att ge garantier att Navalnyj har tillgång till sina egna läkare och att han ska kunna få vård utomlands. Rättsliga experter: Han måste ha tillgång till egna läkare. Omni 210421.
Uppgifter om 1 000 gripna Navalnyj-demonstranter. Över 1 000 demonstranter greps i Ryssland samband med dagens demonstrationer för fängslade regimkritikern Aleksej Navalnyj. Det uppger den oberoende ryska övervakningsorganisationen OVD-Info, enligt AFP. Bland annat ska fler än 350 demonstranter ha gripits i Sankt Petersburg, 20 i Moskva, 50 i Sotji och 40 i Kazan. Enigt polisen deltog omkring 6 000 personer i demonstrationen enbart i Moskva. Omni 210421.

Putins tal: Överträd inte Rysslands röda linjer. I sitt årliga tal till parlamentet sa Rysslands president Vladimir Putin att den som hotar Rysslands säkerhet kommer att få ångra sig bittert. Den ryske presidenten sa att landet inte tänker bränna några broar med omvärlden men varnade för att landet kommer svara hårt och snabbt om någon annan väljer att bryta med Ryssland. Vladimir Putin höll sitt tal samtidigt som rapporter kom in om gripanden runt om i landet i samband med planerade demonstrationer till stöd för den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. SR 210421.
Vladimir Putin varnade för "utländska provokationer". Ryssland kommer att slå tillbaka hårt mot varje "utländsk provokation", sa president Vladimir Putin i sitt årliga tal till nationen under onsdagen, rapporterar Reuters. Putin beklagade sig även över "ovänligt" beteende från omvärlden. Rysslands militära upptrappning vid Ukrainas gräns nämndes inte med ett ord, men efter ungefär 1,5 timme sa Putin att han hoppas att inga länder kommer överträda landets "röda linjer", utan att specificera vilka linjer han menade. Putin pratade även om Rysslands hantering av coronapandemin och det snabba framtagandet av egna vaccin, rapporterar AP. Han erkände att pandemin har påverkat demografin i landet och lovade incitament för att få upp födslotalen och den allmänna hälsan. Putin nämnde inget om sin fängslade motståndare Aleksej Navalnyj. Omni 210421.
Putins årliga tal till federationen: Ryssland ska ha strängt klimatmål, bättre löner och flockimmunitet mot coronaviruset. Vladimir Putins tal till nationen följde förväntade mönster – beröm för Ryssland, kritik mot västvärlden. Kompisen från Belarus fick stöd. Det var också väntat att Rysslands internationella relationer skulle komma på tal. Putin säger att landet vill ha goda förhållanden till andra länder, men Ryssland kommer att ge svar på tal om någon provocerar. Dylika provokationer förekommer dessutom ideligen, nästan som om det vore en sport, tycker Putin. Han påpekade också att den ryska militären är i ständig utveckling. Inte helt oväntat dök också situationen i Belarus upp. Putin närmast kritiserar västvärlden för att "tysta ner" ett kuppförsök i Belarus. Belarus president Aleksandr Lukasjenko ska besöka Putin senare den här veckan. Ryssland ska gå i första ledet för klimatåtgärder, sa Putin. För tillfället är Ryssland på fjärde plats när man mäter vilka länder som har mest koldioxidutsläpp totalt. Yle 210421. Each Country's Share of CO2 Emissions.

Påstådd statskupp diskuteras när Lukasjenko träffar Putin. I dag träffar Belarus president Aleksandr Lukasjenko Rysslands president Vladimir Putin i Moskva och ett av de ämnen som väntas tas upp är den statskupp som sägs ha avvärjts i Belarus, styrd av amerikansk säkerhtetstjänst. I förra veckan greps fyra personer, två av dem i Moskva, misstänkta för inblandning. Den politiske analytikern Artjom Sjrajbman säger till nyhetstjänsten Deutsche Welle att operationen ser ut som en klassisk provokation, iscensatt av den belarusiska säkerhetstjänsten KGB, med stöd av ryska motsvarigheten FSB. Putin anklagade igår väst för att helt ignorera det avvärjda kuppförsöket. Den här typen av händelser kan föra länderna närmare varandra. "Kuppförsöket" kan också leda till hårdare tag mot all opposition i Belarus. SR 210422.
Presidenterna Putin och Lukasjenko höll ett långt möte i Moskva - och lämnade mötet under total tystnad. Svårt att veta om det var en flopp eller en framgång. I nästan fyra timmar samtalade Rysslands president Vladimir Putin och hans kollega från Belarus, Aleksandr Lukasjenko, i Kreml i Moskva. Efter det fick allmänheten inget besked om vad som hade avhandlats. Presidenterna höll ingen gemensam presskonferens och enligt uppgift åkte Lukasjenko raka vägen till flygplatsen då samtalet var över. Tystnaden från rysk sida var total på kvällen efter mötet. Varken de ryska nyhetsbyråerna eller Kremls webbplats gav någon konkret information efter mötet. Den belarusiska nyhetsbyrån Belta lovade uppdatera sin nyhet efter att man hade skrivit att mötet var över. Uppdateringen bestod under kvällen av ett referat om det som sades innan presidenterna började förhandla bakom stängda dörrar. Man kan tolka tystnaden på två sätt. Antingen kom presidenterna inte överens om något konkret utan gick löst vidare på det de sade inför mötet eller så gick deras åsikter så häftigt isär att de inte ville tala sida vid sida. Yle 210423.

Ryssland drar tillbaka trupper från Ukraina. Ryssland beordrar nu sina soldater att från och med i morgon börja dra sig tillbaka från den ukrainska gränsen, uppger den ryska försvarsministern. Det framgår dock inte om det gäller alla soldater som har varit del av den militära mobilisering som har ökat spänningarna mellan Ryssland och Ukraina den senaste tiden. Den ryska försvarsministern beskriver det som att "inspektioner" i de södra och västra militärdistrikten nu är avslutade och att soldaterna därför kan återvända. SR 210422.
Kreml: "Inspektioner klara" - soldater dras tillbaka. Ryssland beordrar sina trupper att börja dra sig tillbaka från den ukrainska gränsen, rapporterar internationella nyhetsbyråer. Försvarsminister Sergej Sjojgu säger att de "inspektioner" som trupperna genomfört är avslutade och att de därför kan återvända till sina baser. Omni 210422.
USA: Vi hör Rysslands löfte - men väntar på handling. USA:s utrikesdepartement meddelar att man väntar och ser på om Ryssland kommer att göra verklighet av löftet att dra tillbaka trupper från området nära Ukraina. "Vi har hört vad de säger. Nu väntar vi på handling," säger talespersonen Ned Price, enligt AFP. BBC:s Rysslandskorrespondent Steve Rosenberg skriver i en analys att Moskva hela tiden vetat att trupprörelser nära Ukraina och på annekterade Krim kommer att göra många människor väldigt nervösa. "Och det var hela poängen. Moskva kan mycket väl ha använt truppuppbyggnaden för att skicka en signal till Kiev, Bryssel och framförallt Washington att man är en kraft att räkna med." Rysslands försvarsminister sa på torsdagen att övningar nära Ukraina skulle avslutas. Omni 210422.
Rysk militär drar sig tillbaka från Ukrainas gräns. De ryska militärförband som de senaste veckorna samlats vid Ukrainas västra och södra gräns har idag börjat dra sig tillbaka. Nyheten har välkomnats av den ukrainska ledningen men utrikesminister Dmytro Kuleba sade i dag att Ryssland fortfarande bör förklara bakgrunden till den militära närvaron. Rysslands försvarsminister har sagt att det hela varit en övning och ett svar på vad han menar är en ökad militär närvaro från Natos sida nära den ryska gränsen. Putins talesperson säger att Ryssland har rätt att omgruppera sin militär hur man vill på det egna landets territorium. SR 210423. Kommentar: Krim, det egna landets terrotorium?
Analyser: Oklart vad Putin ville med vapenskramlet. Att Ryssland nu börjar dra tillbaka sina militära styrkor från gränsen mot Ukraina innebär att den akuta faran för krig är över, men inte konflikten i gränsområdet Donbas som sådan, skriver DN:s Michael Winiarski i en analys. Winiarski menar att flera frågor är lämnade obesvarade, bland annat hur många soldater som blir kvar vid gränsen eller vad syftet med det ryska vapenskramlet egentligen var. Den amerikanska tankesmedjan Atlantic Councils Peter Dickinson skriver att den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj hanterat den känsliga situationen väl och visade upp sitt "mest statsmannamässiga agerande sedan tillträdet för två år sedan". Dickinson skriver att Zelenskyj visade personligt mod när han besökte fronten, lyckades ordna möten med flera tunga ledare för andra länder och dessutom lyckades kommunicera ett förtroendeingivande lugn till omvärlden. Även omvärldens samlade stöd för Ukraina måste ha varit ett positivt besked för landet, skriver han. Omni 210423.
Expert: Rysk reträtt från gränsen kan vara dimridå. Det ryska militära tillbakadragandet från gränsen mot Ukraina kan vara en "dimridå". Det säger Gudrun Persson, Rysslandsexpert och forskningsledare på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), till SvD. Vad Ryssland egentligen ägnat sig åt vid gränsen är oklart menar Persson, som konstaterar att det har handlat om ovanligt stora truppförflyttningar som inte annonserats på förhand. "Det här ser inte ut att bara handla om övningsverksamhet," säger hon. Enligt EU samlades över 100 000 ryska soldater vid gränsen, innan försvarsminister Sergej Sjojgu under fredagen meddelade att de ska dras tillbaka. Enligt Sjojgu har det handlat om inspektioner inför övningar. Omni 210424.
USA: De ryska styrkorna har börjat dra sig tillbaka. USA bekräftar nu att delar av de ryska styrkorna som varit mobiliserade vid gränsen mot Ukraina nu börjar dra sig tillbaka, rapporterar Reuters. Men enligt en militärkälla är det för tidigt att tala om en fullständig reträtt. "Det är lite för tidigt att säga att exakt vilka styrkor som retirerar och vilken utrustning som lämnas kvar. Men jag kan säga att vi följer utvecklingen mycket mycket noga," säger källan. Ryssland meddelade under torsdagen att styrkorna skulle dras tillbaka och att mobiliseringen har handlat om inspektioner inför en övning. Den militära mobiliseringen har skapat stor oro i omvärlden. Omni 210424.

Säpos vittnesmål: Huawei är ett säkerhetshot. En 5G-leverantör som utsätts för påtryckningar kommer i framtiden kunna störa kritisk infrastruktur som polis och sjukvård. Det hävdade Säkerhetspolisen i Förvaltningsrätten, som prövar Huaweis överklagan mot det förbud som stänger ute bolaget från det svenska 5G-nätet. Huawei anser att förbudet är för långtgående och bygger på antaganden om säkerhetsrisker som inte har påvisats. SR 210422.

Läkare uppmanar Navalnyj att avbryta hungerstrejken. Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs egna läkare uppmanar honom nu att avbryta sin hungerstrejk. Navalnyj har krävt att få träffa utomstående läkare och nu menar hans egna läkare att det kravet delvis är uppfyllt sedan han undersökts på ett sjukhus utanför fängelset. I ett brev publicerat av nyhetssajten Meduza skriver läkarna att hans liv är i fara om han fortsätter hungerstrejka. SR 210422. Kommentar: Vill man inte äta så dör man.
Navalnyj avbryter sin hungerstrejk. Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj avbryter sin hungerstrejk, efter uppmaning från sina egna läkare. I veckan fördes han till ett sjukhus utanför fängelset och analyser därifrån visade, enligt hans läkare, att hans liv är i omedelbar fara. Landsomfattande demonstrationer hölls i onsdags till oppositionspolitikerns stöd och EU och USA har varnat den ryska ledningen för konsekvenser om Navalnyj skulle dö i fängelset. SR 210423.

Miljösamarbete mellan USA och Kina avfärdas av forskare. Att USA och Kina säger sig vilja inleda ett miljösamarbete för att minska utsläppen, har väckt uppmärksamhet. Men samarbetet avfärdas av miljöforskaren Karl Hallding vid Stockholm Environment Institute, som "en handskakning som har gjorts av diplomatiska skäl". "Det är bra att USA återigen vill vara drivande i klimatfrågan, men Kina har mer att bevisa" säger Karl Hallding till Studio Ett. SR 210422.

Diplomatbråket mellan Prag och Moskva växer. Den diplomatiska konflikten mellan Tjeckien och Ryssland intensifieras. På torsdagen gick Prag ut med beskedet att man ska sänka taket för hur många anställda den ryska ambassaden får ha i Tjeckien - och Moskva svarade med att lova liknande åtgärder. Den ryska ambassaden är den överlägset största utländska ambassaden i Prag, ett arv från den kommunistiska tiden före 1989, skriver Reuters. Tjeckiens underrättelsetjänst har sagt att ambassaden används som bas för underrättelsearbete. Bakgrunden till det uppblossade bråket är att EU-landet Tjeckien anklagar den ryska underrättelsetjänsten för att ligga bakom en explosion i ett ammunitionslager 2014. Tjeckien har också pekat ut två namngivna ryska agenter för delaktighet i explosionen: Aleksandr Petrov och Ruslan Bosjirov. Det är samma personer som den brittiska underrättelsetjänsten pekat ut för förgiftningen i Salisbury 2018. Den ryska ambassaden i Prag är dubbelt så stor som den amerikanska. Omni 210422. Kommentar: En spioncentral!
Baltiska länder utvisar ryska diplomater. De baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, utvisar tillsammans fyra diplomater, rapporterar AFP. Utvisningen görs i solidaritet med Tjeckien som är inblandat i gräl med Ryssland om en dödlig explosion i Tjeckien 2014. Tjeckien har utvisat 18 ryska diplomater och planerar att utvisa fler. Ryssland har svarat med att utvisa 20 tjeckiska diplomater. SR 210423.

Kritik mot svenskt bistånd till Belarus: Har funnits en naivitet. Svenska regeringen och biståndsmyndigheten Sida måste bättre bedöma de som får ta emot bistånd i Belarus, hävdar organisationen Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter i en ny rapport. Risken finns annars att regimen får stöd att fortsätta utöva förtryck mot befolkningen. I höstas stoppades delar av det över 100 miljoner stora årliga biståndet till Belarus, där pengarna misstänktes gå till statliga aktörer. SR 210423.

Säpochefen: Ryssland, Kina och Iran största hoten. Ryssland, Kina och Iran är de länder som utgör de största säkerhetshoten mot Sverige. Det sa Säpochefen Klas Friberg i Ekots lördagsintervju. "De använder sig av alla till buds stående medel när det gäller att driva de frågor som de vill driva," sa Friberg. Uttalandet gjordes med anledning av att Säpo motsatt sig att kinesiska bolag som Huawei och ZTE deltar i den svenska 5G-utbyggnaden med argumentet att Kina därmed skulle kunna slå ut kritisk infrastruktur i Sverige. Men hoten mot Sverige är bredare än så, enligt Säpochefen. "Hoten mot Sverige är fördjupade, de är bredare och mer komplexa än de varit tidigare. De går mot grundläggande fri- och rättigheter i Sverige," sa Friberg och nämnde bland annat åsiktskartläggning av oppositionella röster som är boende i Sverige samt företagsspionage. Omni 210424.

Oscarsgalan censurerades i Kina. Filmen "Nomadland" kammade hem tre Oscarsstatyetter, bland annat fick kinesiska Chloé Zhao priset för bästa regi. Men från Kina rapporteras nu om en ovanligt omfattande censur kring galan. "Inlägg på social medier försvann och sedan även annan information om Oscarsgalan, man skrubbade rent helt enkelt" berättar Björn Djurberg, SR:s Kinakorrespondent. SR 210426. Kommentar: Måste vara en bra film eftersom Kina censurerar den...

Politiskt arbete kopplat till Navalnyj förbjuds. En åklagare i Moskva beslutade idag att stoppa verksamheten vid oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs staber runt om i landet, i väntan på ett domslut om Navalnyjs organisationer ska extremistklassas. Åklagaren menar att hans organisationer ägnar sig åt att destabilisera den sociala och politiska situationen i landet. "Ryssland har genom det här beslutet tagit ännu ett steg från ett auktoritärt samhälle till en totalitär stat, säger Sergej Bojko vid Aleksej Navalnyjs stab i Novosibirsk, till Ekot. SR 210426.

Ryska journalister under press - reportrar intagna till polis. Samtidigt som den ryska makten går allt hårdare åt oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och hans politiska organisation ökar trycket även på oberoende ryska medier. I början av april genomfördes en husrannsakan hemma hos grävreportern Roman Anin och de senaste dagarna har flera journalister från oberoende medier tagits in till polis efter att de bevakade förra veckans otillåtna demonstration till stöd för oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Nyligen fördes nyhetssajten Meduza upp på justitieministeriets lista över "utländska agenter", i Ryssland hänvisar man till att liknande lagstiftning om "utländska agenter" finns i bland annat USA. SR 210428.
Johanna Melén: Vi ser en rysk ledning som blir allt mindre tolerant. Rysslands allt hårdare tag mot oppositionen, fallet med Navalnyj och så upptrappningen vid den Ukrainska gränsen har uppmärksammats. "Det vi har sett den senaste tiden är en rysk ledning som blir allt mindre tolerant" säger Johanna Melén. Ryssland vill slå undan benen för Navalnyj som en del menar är det största hotet mot Putin just nu och man tänker inte släppa inflytandet över Ukrainas framtid. SR 210428.

Ambassadören: "Gui Minhai är kinesisk medborgare". Gui Congyou har varit Kinas ambassadör i Sverige sedan 2017 - och under tiden har relationen mellan länderna blivit allt sämre. På onsdagen gästade han säsongens sista avsnitt av SVT:s 30 minuter, och fick bland annat frågor om demokrati och fallet Gui Minhai, som han kallar ett "avslutat ärende". "Vi vill ha goda relationer och bra samarbete med Sverige. Men det förutsätter ömsesidig respekt och att vi inte lägger oss i varandras inre angelägenheter," säger Gui Congyou i intervjuprogrammet 30 minuter. Det ambassadören åsyftar är fallet Gui Minhai, den svenske medborgaren och förläggaren som kidnappades i sitt hem i Thailand 2015 och sedan fängslades i Kina.
I februari förra året dömdes Gui Minhai till tio års fängelse - en dom som den svenska regeringen vägrat acceptera och protesterar emot. Samtidigt påstod Kina att han blev kinesisk medborgare under tiden han satt fänglslad. "Fallet har tagits bort från arkivet som rör konsulära fall mellan Kina och Sverige," skrev Kinas ambassad i Stockholm redan i februari förra året. Något Gui Congyou också upprepar i 30 minuter. "Jag vill säga till alla svenska parter som uppmärksammar det här fallet att Gui Minhai är kinesisk medborgare. Gui Minhai är inte längre ett konsulärt ärende mellan våra länder. Ärendet är avslutat." Sverige hävdar att det inte har kommit in någon ansökan om att han skulle vilja avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Och regeringen med utrikesminister Ann Linde (S) i spetsen kräver att Gui Minhai ska släppas fri, omedelbart konsulärt tillträde och att en svensk läkare ska få träffa honom. Flera svenska partier, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, har vid två tillfällen på kort tid krävt att Gui Congyou ska skickas hem från Sverige: när domen mot Gui Minhai kom förra året och tidigare denna månad. Det senare efter att frilansjournalisten och Kina-kännaren Jojje Olsson fått ett hotfullt mejl från ambassaden i Stockholm, där han uppmanades att sluta med sina granskningar av Kina - eller "möta konsekvenserna" av sina handlingar. svt 210428.
Adaktusson: Oacceptabelt av Kina - en exposé i lögner. En "exposé i lögner" som ger ett närmast bisarrt intryck. Så beskriver KD:s utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson den kinesiska ambassadörens medverkan i SVT-programmet 30 minuter, där ambassadören bland annat sa att Kina inte är någon enpartistat. KD är ett av flera partier som krävt att ambassadören ska utvisas från Sverige. Han har överträtt sina befogenheter, säger Adaktusson i Aktuellt, och säger bland annat att den fängslade förläggaren Gui Minhai fått sin yttrandefrihet begränsad. "Det är ingen tvekan om att det här är helt oacceptabelt." Moderaternas Carl Bildt menar att den enda effekten av utvisning skulle bli att även Sveriges ambassadör i Kina tvingas lämna. "Det skulle drabba Sverige och våra möjligheter att tillvarata svenska intressen i Kina," säger Bildt. Omni 210428.

Dom mot Navalnyj slås fast - får 850 000 rubel i böter. En domstol i Moskva beslutade idag att slå fast en tidigare dom mot den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Han döms till 850 000 rubel i böter, motsvarande knappt 100 000 svenska kronor, för att ha förtalat en krigsveteran från andra världskriget. Navalnyj nekar till brott. I februari dömdes oppositionspolitikern till 2,5 års fängelse för brott mot en tidigare villkorlig dom. Ett rättsfall som har dömts ut av bland annat Europadomstolen för mänskliga rättigheter. SR 210429.
Aleksej Navalnyj avmagrad i video: "Läskigt skelett". Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj har för första gången sedan hungerstrejken avslutades framträtt via videolänk i ett domstolsförhör, rapporterar flera medier. Den 44-årige regimkritikern tycks ha tappat i vikt efter den tre veckor långa hungerstrejken som han genomfört i protest mot hur han behandlas i fängelset. Enligt Sky News säger han i förhöret att han ser ut som "ett läskigt skelett". Navalnyj avtjänar ett fängelsestraff för att ha brutit mot reglerna för en tidigare villkorlig dom eftersom han då låg i koma, förgiftad av nervgift, i Tyskland. Han har också åtalats för andra brott. Navalnyjs hälsa har varit dålig. Omni 210429.

Kina har inlett bygget av sin nya rymdstation. Kina har nu skjutit upp den första modulen till landets planerade rymdstation som ska vara färdig nästa år. Det meddelar statlig tv, enligt AP. Modulen som kallas Tianhe, eller "himlens harmoni", sköts upp med hjälp av landets största raket Chang Zheng 5 från Wenchang på ön Hainan. Modulen är en av tre delar till rymdstationen och innehåller plats där taikonauterna kan bo och livsuppehållande utrustning. Ytterligare tio uppskjutningar kommer att göras med flera delar. Minst tolv taikonauter tränas för att leva på stationen Omni 210429.

400 000 coviddöda i Brasilien. Brasilien registrerade igår kväll 400 000 döda i covid-19, 100 000 brasilianare har dött med viruset bara den senaste månaden. Samtidigt stoppar det brasilianska läkemedelsverket importen av det ryska vaccinet Sputnik V efter att man hittat levande virus i doserna som levererats. Sputnik V:s tillverkare, ryska Gambaleya-institutet, hotar nu att stämma det brasilianska läkemedelsverket för förtal. SR 210430.

Björn Djurberg, Peking: Censurens olika ansikten. Vad är sant och vad är falskt? Det är en fråga jag allt oftare har funderat över den senaste tiden. Censur, självcensur och gråskalan däremellan. I Kina idag är censurapparaten "big business" när allt fler aktörer vill bevaka, spåra och manipulera vad som sägs online. Nyligen lyssnade jag på en tysk forskare som gått igenom tusentals upphandlingsdokument i Kina, där olika myndigheter, i hela landet, vill köpa tjänster och system kopplade till det som kallas "Wangping Guanli", "Administration av online-kommentarer". Det handlade om allt från lokala polismyndigheter och faktiska propagandaavdelningar till statliga banker, företag och till och med en myndighet som organiserar en internationell trädgårdsmässa i Peking. Alla vill blixtsnabbt få information om någon så kallad "incident" inträffar online, som kräver motåtgärd. Kanske genom att begära att det hela censureras. Men också för att själv kunna styra debatten. Det brukar kallas för "Yulun Daoxiang", "vägledning av det offentliga samtalet". Här brukar vanligtvis de kinesiska statsmedierna ha en nyckelroll, men upphandlingsdokumenten visar att fler vill ha den förmågan. Högsta domstolen i Peking t.ex. ville köpa in en tjänst med 30 000 unika konton online som skulle kunna publicera 5000 inlägg i timmen. Minst 700 personer skulle anställas som kommentatorer. En av de tyngsta spelarna här är annars kommunistpartiets ungdomsförbund, som mobiliserar flera miljoner så kallade "volontärer". Det var för övrigt ungdomsförbundet som på riktigt drog igång bojkotten mot klädjätten HM. Det är det här som är gråskalan i Kinas massiva censurapparat. Det handlar inte bara om att stoppa oönskade åsikter, utan om att skapa nya åsikter. En ny verklighet. Och det är därför jag funderar mycket kring vad som är sant och falskt. Hur mycket av det som skrivs i sociala medier är på riktigt? Jag brukar tänka på censuren där som porös. Ämnen och inlägg tonas ner, begränsas, stukas, snarare än att alltid raderas helt. Offentlig kritik dränks i positiva kommentarer. Och då har jag inte ens gått in på det effektivaste verktyget av de alla: Självcensuren. Men, ibland visar den hårda censuren sitt trubbiga ansikte. Häromdagen vann kinesiska regissören Chloe Zhao en unik Oscar för bästa regi. Lovorden flödade i kinesiska sociala medier, även om statsmedierna höll tyst. Chloe Zhao anses nämligen inte "politisk korrekt", på grund av saker hon sagt i tidigare intervjuer. Och efter bara någon timme var det som att någon drog ur en propp. Inläggen om hennes historiska vinst försvann. "Poff". SR 210430.

Inside China's 'thought transformation' camps - BBC News. You tube 11:58 190618. Kommentar: Fortfarande aktuell video om Kina.

UD kallar upp Rysslands ambassadör. Utrikesdepartementet kommer att kalla upp Rysslands ambassadör och protestera mot de ryska sanktioner som riktats bland annat mot en svensk avdelningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Det uppger UD:s presstjänst för Ekot. Det var i går som Ryssland sa att åtta EU-medborgare inte längre är välkomna i landet, som ett svar på EU:s sanktioner mot ryska medborgare. SR 210501.
FOI: Ryska sanktioner "helt oacceptabla". Totalförsvarets forskningsinstitut kommenterar nu Rysslands beslut om sanktioner mot åtta EU-medborgare, bland dem en svensk FOI-chef. I en kommentar FOI:s generaldirektör Jens Mattsson att det är helt oacceptabelt att Ryssland helt grundlöst inför sanktioner mot forskare som gör sitt jobb. Den svenska forskaren är ansvarig för ett av de laboratorier som analyserade blodprover som visade att den ryske oppositionspolitikern Aleksander Navalny hade förgiftats med nervgiftet Novitjok. SR 210501.
Försvarsministern fördömer Rysslands resesanktioner mot FOI. Efter Rysslands beslut att införa resesanktioner emot åtta EU-medborgare, däribland en svensk forskare, reagerar nu Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Som en markering kommer den ryska ambassadören att kallas upp till UD, även på EU-nivå kommer åtgärder att vidtas. "Jag tycker att det är helt orimligt, jag tycker att det är oacceptabelt och jag tar helt avstånd ifrån det ryska aggressiva agerandet", säger Peter Hultqvist. SR 210501.
Experter: Inte överraskande - men det är rövarpolitik Rysslands beslut att rikta sanktioner mot åtta EU-medborgare, däribland svenska FOI-forskaren Åsa Scott, döms ut fullständigt av Ove Bring, professor emeritus i folkrätt på Försvarshögskolan. "Riktade sanktioner är ett sätt att peka ut individer, för att undvika att en hel befolkning blir lidande. Men det här är något helt annat än riktade sanktioner, och fullständigt otillständig i internationell politik," säger han till TT och fortsätter. "Det är maktpolitik och rövarpolitik." Scott är avdelningschef på ett FOI-laboratorium i Umeå som i höstas slog fast att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj förgiftades med giftet novitjok. Enligt Bert Sundström, SVT:s Rysslandskorrespondent, bör sanktionerna ses som en markering mot länder man uppfattar som fientliga. Han är inte överraskad att Kreml riktar in sig på just Scott. "Det här är en pytteliten bricka i ett stor bricka i ett mycket större spel." Omni 210501.

Konstnärer hungerstrejkar för yttrandefrihet på Kuba. Ledaren för en aktivistgrupp på Kuba har uppgett att han genomför en ny hungerstrejk sex månader efter gruppens uppmärksammade protester i landet, rapporterar Reuters. I november genomförde det regimkritiska konstnärskollektivet San Isidro en protest mot polistrakasserier och inskränkningar i yttrandefriheten framför kulturdepartementet i Havanna. En ovanlig syn på Kuba. Ledaren för gruppen, Luis Manuel Otero Alcantara, har gripits flera gånger och hans konst har beslagtagits och förstörts. Myndigheterna hävdar att konstnärskollektivet samarbetar med USA. Omni 210502.
Kubansk konstnär till sjukhus efter hungerstrejk. I helgen blev den kubanske konstnären och aktivisten Luís Manuel Otero Alcántara inlagd på sjukhus efter att ha hungerstrejkat i åtta dagar. Han leder San Isidro-rörelsen på Kuba som arbetar för yttrandefrihet. Strejken skede på grund av att han frihetsberövats efter att ha protesterat mot inskränkningar i yttrandefriheten och polistrakasserier på Kuba. "Kommunistpartiet ser kulturlivet som ett hot eftersom det är en kraft som kan frigöra det kubanska folket och mobilisera människor för förändring", säger Erik Jennische, latinamerikaexpert på människorättsorganisationen Civil right defenders. SR 210504.

Hongkong överväger lag mot "falska nyheter". Hongkongs chefsminister Carrie Lam har sagt sig vara orolig över det hon kallar en ökande trend av "vilseledande information, hat och lögner" och att en lag mot så kallade "falska nyheter" är under utredning. Kritiker menar att en potentiell lag riskerar ytterligare inskränka pressfriheten i Hongkong. Keith Richburg, ordförande för journalistorganisationen FCC i Hongkong, säger till Ekot att en potentiell lag riskerar vara så svepande att den i praktiken kommer användas mot journalistik som regeringen inte gillar. SR 210504. Kommentar: Falska nyheter = information som Xi Jinping inte gillar.

EMA utvärderar kinesiskt coronavaccin. EU:s läkemedelsmyndighet EMA har inlett en löpande utvärdering av kinesiska Sinovacs covid-19-vaccin. Preliminära resultat från studier på människor och djur, som tyder på att vaccinet ger immunitet mot covid-19, ska utvärderas. En löpande utvärdering gör det möjligt att snabbt få ett eventuellt godkännande i framtiden, enligt EMA. SR 210504.

Långa fängelsestraff för Belarusopposition. Igår dömdes fyra medarbetare till den tidigare presidentkandidaten Svetlana Tichanovskaja till långa fängelsestraff och listan över politiska fångar växer. Människorättsorganisationer i Belarus rapporterar om ett allt svårare läge för oliktänkande. President Aleksandr Lukasjenko hävdar att det som sker handlar om att försvara landet och har tidigare anklagat västländer för att medvetet försöka destabilisera läget i Belarus. SR 210505.Kommentar: Aleksandr Lukasjenko borde sitta i fängelse på livstid om det vore någon rättvisa i Belarus.

2 pastors from Beijing's Zion Church arrested 3 years after authorities forced church to close. Two preachers from the heavily persecuted Zion Church in Beijing were forcibly taken from their homes and are being held in detention for interrogations after authorities with China’s Communist Party forced the church to shut down over three years ago. Persecution watchdog group International Christian Concern reports that, according to urgent prayer requests sent out by the now-disbanded house church, police apprehended preacher Qie Jiafu at his home in Changping district at 11:30 p.m. on April 28 for interrogations. Qie’s wife received only one phone call from the police two days later, informing her that Qie was placed under 10-day administrative detention for violating Article 54 of the Regulations on Administrative Penalties for Public Security. He was also fined $77 (500 Yuan). Preacher Huang Chunzi was reportedly detained at the same time, but her apprehension was only discovered three days later. Church members last heard from her on April 28, when she notified them that authorities were at her door. She soon went missing. After being detained for more than 72 hours, authorities have yet to notify her only contactable family member and have refused to reveal the why, when, and where of her detention. Zion Church, established in 2007, used to be the largest unofficial Protestant church in Beijing, reportedly drawing 1,500 congregants every Sunday. In September 2018, city authorities forced the church to shut down and confiscated "illegal promotional materials". Read more in Christian Post 210505.

Nytt fängelsestraff för Joshua Wong. Redan fängslade demokratiaktivisten Joshua Wong i Hongkong har dömts till ytterligare 10 månaders fängelse. Wong dömdes idag tillsammans med tre andra till fängelse för att deltagit i en otillåten sammankomst som uppmärksammade årsdagen av massakern i vid Himmelska fridens torg i Peking 1989. Den traditionella manifestationen i Hongkong på årsdagen den 4 juni nekades tillstånd för första gången någonsin förra året, enligt myndigheterna på grund av coronapandemin. SR 210506.

Mycket är hemligstämplat, men ur rapporten kan man utläsa bland annat att den militära aktiviteten i Finlands närområden har varit febril under förra året. "Ryssland arrangerar i år sin stormanöver i det västra militärdistriktet - det vill säga Sankt Petersburgs-området - och det betyder att den militära aktiviteten i närområdet kommer att vara fortsatt hög." Upprustningen av bland andra den ryska armén oroar den militära underrättelsetjänsten. Ryssland har nämligen koncentrerat både manskap och krigsmateriel i vårt närområde. "Ryssland har uppvisat förmåga och vilja att använda militära medel också i Europa för att uppnå sina målsättningar," betonar rapporten och refererar till konflikten mellan Ryssland och Ukraina på Krim-halvön. Kapplöpningen om naturresurserna i det arktiska området noteras i rapporten. Också här har Ryssland varit aktivt. "Ett exempel på det här är Rysslands beslut att grunda ett femte militärdistrikt på det arktiska området," står det i rapporten. Finland är fortsättningsvis intressant för främmande underrättelsetjänster. Stormakterna i det fientliga spionaget heter Ryssland och Kina.

Belarus och rysk upprustning sysselsatte militärens underrättelsetjänst i fjol - Finland är fortsättningsvis intressant för utländska spioner. yle 210506.

Öppningen från EU: USA kan delta i europeiskt försvarssamarbete. Inför vad som ses som ett växande hot från Ryssland öppnar nu EU för att USA går med i det europeiska försvarssamarbetet. Beslutet fattades idag av EU:s försvarsministrar. Det är en positiv utveckling, enligt Tysklands försvarsminister Annegret Kramp Karrenbauer. "Det är ett enormt kliv framåt för att utveckla europeiska stridskrafter och stärka det transatlantiska samarbetet", säger hon. SR 210506.

WHO nödgodkänner det första kinesiska vaccinet. WHO nödgodkänner Sinopharm, ett kinesiskt vaccin mot covid-19. Vaccinet blir det sjätte som WHO bedömer som säkert och effektivt, meddelar generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressträff. Det är också det första kinesiska vaccin som får grönt ljus av WHO, skriver AFP. Enligt AP innebär beslutet bland annat att vaccinet, inom några veckor eller månader, kan inkluderas i Covax-programmet, ett internationellt initiativ som distribuerar vaccin till låginkomstländer. Vaccinet Sinopharm håller enligt WHO tillräckligt hög kvalitet. Omni 210507.

Xinjiang: Persecution of Religious Leaders Becomes Multi-Ethnic. The CCP persecutes people of faith regardless of their ethnicity, the public enemy no. 1 being religion per se. Bitter Winter 210507.

Putin knebler sine motstandere . Ekstra nedslående er det at Den ortodokse kirke selv bidrar til undertrykkelse. Vondt har gått til mye verre i Russland, melder Den norske Helsingforskomité. Organisasjonen som har kjempet for å fremme demokrati og menneskerettigheter i 40 år, advarer mot tydelige diktatoriske trekk under Vladimir Putins regime. De er ikke alene om å være bekymret. Organisasjonen Freedom House plasserer Russland i kategorien «ikke fritt» i sin 2021-rapport. Dette baserer de blant annet på at grensen for hvor lenge presidenten kan sitte, ble endret i fjor, slik at Putin kan beholde makten til 2036. Samtidig strammet man inn loven som pålegger organisasjoner som støttes økonomisk fra utlandet, å registrere seg som «utenlandske agenter». Russlands opprustning ved grensen til Ukraina og situasjonen til den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj var også tema da representanter for G7-landene møttes i London denne uken. I september skal det være valg på det russiske parlamentet, Dumaen. Når president Putin nå går til frontalangrep på sine kritikere og politiske fiender, er det nærliggende å tolke det som et forsøk på å fjerne hindringer for hans eget parti, Forent Russland. På diktaturets vis er den fremste utfordreren, Aleksej Navalnyj, plassert bak lås og slå i en straffekoloni. Putins strategi er å forsøke å kneble motstanderne. Navalnyis nettverk måtte nylig stenge de nær 50 kontorene sine, da de ble satt på en liste over grupper og personer med forbindelse til terrorvirksomhet. På samme liste står navn som al-Qaida, Taliban og IS. En rekke støttespillere trues dessuten med rettsforfølgelse for å ha deltatt i demonstrasjoner mot regimet. Sist helg feiret Den russisk-ortodokse kirke påske. President Putin ble avbildet med stearinlys i hånden i Frelseren Kristus-katedralen. Katedralen ble revet under Stalin, men vedtatt gjenreist etter perestrojka-reformene og innviet i 2000. For ortodokse kristne som ble forfulgt under kommunisttiden, var katedralen et symbol på en ny trosfrihet i landet. Dessverre er ikke friheten likt fordelt i Russland. Mens Den russisk-ortodokse kirke har fått økt innflytelse under Putin, opplever andre grupper store problemer. Ekstra nedslående er det at Den ortodokse kirke selv bidrar til undertrykkelse. Da Den amerikanske trosfrihetskommisjonen nylig la frem sin årlige anbefaling for amerikansk UD, var rådet at Russland nå bør få status som et land der det er særlig grunn til uro for trosfriheten. Én av kommisjonens begrunnelser er at Russland fortsetter å angripe «ikke-tradisjonelle» religiøse minoriteter med bøter, arrestasjoner og søksmål. Kommisjonen er også kritisk til at Russland forbyr ekstremisme uten å definere begrepet nærmere, og at de slik kan rette anklager om ekstremisme nærmest mot hvem som helst. I tillegg setter landets religionslov strenge krav til registrering av trossamfunn og gir staten vide fullmakter til å stoppe og overvåke religiøse grupper. Russland har gjennomgått enorme omveltninger, fra kommunistisk diktatur til markedsøkonomi og demokratisering. Nå kan det se ut som demokratiseringsprosessen ikke bare har stoppet opp, men at landet tar skritt i autoritær retning. Det er en sørgelig utvikling for det russiske folket og representerer en trussel for stabiliteten i verden. Dagen 210507.

Amnesty klassar Navalnyj som samvetsfånge igen. Amnesty International klassar återigen den ryske regim-kritikern Aleksej Navalnyj som en samvetsfånge. Amnesty ber om ursäkt för att man tog bort statusen i slutet av februari. Människorättsorganisationen ansåg då att Navalnyj gjort uttalanden mot migranter i Ryssland som försvarat hat - men skriver nu att det var ett felaktigt beslut. SR 210508.

Kina uppmanar till bojkott av FN-möte om Xinjiang. Kinas FN-delegation uppmanar till bojkott av ett internationellt möte i nästa vecka om situationen för uigurer i den kinesiska Xinjiang-provinsen. "Mötet är ett politiskt motiverat Kina-fientligt evenemang", skriver Kinas FN-delegation i ett meddelande som nyhetsbyrån Reuters har tagit del av. Västländer och människorättsorganisationer anklagar Kina för att begå brott mot mänskligheten i Xinjiang. SR 210508.

Östra Ukraina: "Att det smäller så mycket är värst". Tiotusentals ryska soldater och tung militär utrustning placerades ut vid de ukrainska gränserna, bara 10 mil från Vera Ivanovnas hus. Ett direkt hot om krig. Ryssland hävdar att det var en övning. För Vera är det stora problemet att de börjat skjuta allt mer på varandra igen. Hon vill inte att Ryssland invaderar. "Byta flaggor och nya ledare, nej fy, fy, det är bra som det är", säger hon. Vera Ivanona kommer ut ur det lilla huset, haltande med sin två kryckor i högsta hugg. Vi ler och skrattar, och vi har setts förut, men coronan har hållit oss isär över ett år. Hennes hund skäller mycket, inte konstigt med tanke på att den i sju år hukat i sin hundkoja när många hundra granater slagit ner i närheten. En kille driver ut två välmående kor på ängen, bäst att flytta på sig ropar han. Och så smäller det till. En dov smäll hörs i fjärran, åt Troitske-hållet, säger Vera och sätter sig ner i vårsolen, en katt hoppar upp i hennes knä. Det är fortfarande det här som är det värsta för Vera som bor ute på ett fält utanför byn Luhanske, att det skjuts så mycket. "Det var mindre under hösten förra året, riktigt skönt för själen. Senaste tiden hör du bom på den sidan, bom på andra sidan, säger Vera Ivanovna och skakar på huvudet, kriget som dödat mer än 13 000 människor har satt igång igen. Till råga på det, tiotusentals ryska soldater och massa tung militär utrustning som placerades ut vid de ukrainska gränserna, bara 10 mil från Veras hus. Det var ett hot, men Ryssland hävdar att det var en övning. Ryssland är dock motorn som driver det här kriget, efter annekteringen av ukrainska Krim 2014. Vera Ivanovna vill inte att Ryssland invaderar. Byta flaggor och nya ledare, nej fy, fy, det är bra som det är. Hon har ingen aning om vad hon skulle säga om ryssarna kom, troligen skulle hon inte få säga nåt alls. SR 210510.

Pressen på församlingar i Ryssland ökar snabbt. Församlingen Livets ord i Kaluga utanför Moskva har för andra gången på ett år anmält Ryssland till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Pastor Rauli Lehtonen, sekreterare i världspingströrelsens religionsfrihetskommitté, ser ett mönster där lagar används för att kväsa evangelikala kyrkor. Den rättsliga striden mellan kommunen och kyrkan har pågått i 20 år, skriver juristorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF), som företräder församlingen. ADF International lämnade in en första anmälan i oktober förra året, då ryska myndigheter vägrade erkänna byggnaden som församlingens egendom. Den andra anmälan handlar om att Rysslands Högsta domstol beslutat att byggnaden nu inte får användas alls. Världen idag 210510.

Navalnyjs ryske läkare återfunnen - tog sig ut ur skogen och sökte sig till by. Den ryske chefsläkaren, som ansvarade för vården av den förgiftade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj i sibiriska Omsk, har återfunnits välbehållen. Murachovskij var chefsläkare för akutsjukhuset i Omsk då Kremlkritikern Aleksej Navalnyj insjuknade under en flygresa och flygplanet nödlandade i Omsk i augusti i fjol. Navalnyj vårdades där några dagar innan han flyttades till Tyskland för vård vid Charité-sjukhuset i Berlin. Murachovskij och hans team i Omsk förnekade hela tiden att Navalnyj skulle ha blivit förgiftad. De menade i stället att Navalnyj hade en inflammation i bukspottskörteln och problem med ämnesomsättningen. Läkarna i Berlin konstaterade genast förgiftning. Senare hittade flera europeiska laboratorier och Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPWC) spår av nervgiftet novitjok i Navalnyjs blod. Senare under hösten befordrades Murachovskij. Han utnämndes till chef för Omsk-regionens hälsovårdsmyndighet och blev alltså regionens hälsominister. Efter att Navalnyj vårdades i Omsk har två läkare vid samma sjukhus dött. Sergej Maximishin, som ska ha varit direkt ansvarig för vården av Navalnyj och visste mest om hans tillstånd, dog i februari, 55 år gammal. Maximishin ska ha dött av en hjärtinfarkt, men medarbetare till Navalnyj antydde att det inte kunde uteslutas att han mördats. I mars dog en annan ledande läkare vid samma sjukhus, Rustam Agisjev. Han var 63 år gammal och uppgavs ha dött i stroke. Det är oklart hur mycket han deltog i vården av Navalnyj. Yle 210510.

Linde: Inte aktuellt att utvisa ryssar. I det diplomatiska storbråket mellan Tjeckien och Ryssland vill regeringen i Prag att andra EU-länder utvisar ryska diplomater i solidaritet med landet. Men det är inte aktuellt i Sveriges fall. "Det är den allra sista utvägen och man kan visa solidaritet på andra sätt, till exempel genom att erbjuda konkret stöd på marken", säger utrikesminister Ann Linde. SR 210510. Kommentar: Vilket konkret stöd på marken?

Annie Zhang, 26 år: Barn är dråpslag mot karriären. Allt högre levnadskostnader i storstäderna i kombination med att det är dyrt att skaffa barn kan ligga bakom den minskande befolkningsutvecklingen i Kina, skriver Reuters. Utgifter kopplade till att skaffa barn har fyrdubblats sedan 2005 och ligger i dag på motsvarande 2,6 miljoner kronor. Dessutom är det många kvinnor som inte vill "ge upp sin frihet", säger Annie Zhang som arbetar inom försäkringsbranschen. "Att skaffa barn är ett dråpslag mot karriären för kvinnor i min ålder," säger 26-åringen som bor Shanghai. Kinas folkräkning presenterades i natt och visade att födelsetalen fortsätter att minska, trots att landet har lättat på enbarnsregeln. Om inte utvecklingen vänder står landet inför en demografisk kris. Annie Zhang: "Kostnaderna för att uppfostra ett barn är galna". Omni 210511.

Kinesiske ambassadören skrattar åt hotet mot reportern. Kinas ambassadör Gui Congyou uppmanar klädjätten H&M:s ledning att sluta lyssna på "lögner" om bojkotten ska kunna upphöra och företagets verksamhet återgå till det normala i landet. "De ska inte lyssna på några få personers lögner och inte politisera normal affärsverksamhet," säger han. Det råder ingen tvekan om ambassadör Gui Congyous budskap till H&M:s ledning där vi sitter i ambassadens trädgård på Djurgården i Stockholm. Aldrig tidigare har en kinesisk ambassadör i Sverige haft så många konflikter med svenska intressen som 56-årige Gui Congyou. Han har en närmast stående reserverad stol på Utrikesdepartementet (UD) på grund av alla klagomål från svensk sida. Ambassadören har flera gånger i olika intervjuer förnekat både att det förekommer några tvångsarbeten i Xinjiang och att muslimska uigurer förföljs och sätts i "omskolningsläger". H&M har fått smaka på den kinesiska vreden sedan kommunistpartiets ungdomsförbund uppmanat till bojkott efter att klädjätten försäkrade att man inte använder bomull från Xinjiang-regionen. Bojkotten resulterade i att H&M:s app plötsligt försvann, det gick inte längre att handla H&M-kläder via nätet eller hitta de fysiska butikerna via Google Maps. Flera kinesiska fastighetsägare rapporterades också ha stängt H&M-butiker. Vad ska H&M göra för att deras verksamhet ska kunna normaliseras i Kina? "Det är enkelt. De ska inte lyssna på några få personers lögner och inte politisera normal affärsverksamhet. Deras verksamhet i Kina ska baseras på marknadens villkor och inta en objektiv syn. Då är de välkomna i Kina." Amnesty International och flera andra organisationer har i vittnesmål pekat på övergrepp i Xinjiang dirigerade från den kinesiska staten. Ambassadören påstår att H&M gått på en lögn. För H&M skulle det vara ett hårt slag om bojkotten blev total. Kina är H&M:s fjärde största marknad och försäljningen där uppgick under räkenskapsåret som avslutades i november förra året till 9,7 miljarder kronor. "Det är Kinas folk som bojkottar H&M. Hur H&M ska göra?"
Frilansjournalisten och Expressen-medarbetaren Jojje Olsson fick för en tid sedan ett uppmärksammat mejl från ambassadens politiska avdelning. Jag citerar från mejlet. "Vi uppmanar dig att omedelbart upphöra med dina felaktiga handlingar, i annat fall kommer du till slut att möta konsekvenserna av dina handlingar." För mig som journalist uppfattar jag det här som ett hot som också kan tolkas som ett indirekt mordhot. Varför gör ni så - försöker skrämma honom till tystnad? Ambassadören och ambassadens tolk skrattar ett kort ögonblick. "För det första har vi olika syn och åsikter på det här. Det är normalt. Vår uppgift är att främja dialog. Kommunicera med varandra och få ett samförstånd," säger Gui Congyou. Har ni personligen godkänt mejlet som skickades till Jojje Olsson? "Ja, självklart är det godkänt." Vad betyder "möta konsekvenserna"? För mig är det hotfulla ord. "Han skäller varje dag på kinesiska kommunistpartiet, regeringen och folket. Kinesiska folket tillåter aldrig det. Detta är de konsekvenser han får möta,"säger han utan att precisera sig. Exp 210511. Kommentar: Vem är kinesiska folket? Xi Jinping! Kinesiska folket kan inte ha en annan åsikt än Xi Jinping.

Putins vän i Ukraina misstänks för landsförräderi. I Ukraina anklagas nu den Rysslandsvänlige politikern och affärsmannen Viktor Medvedtjuk för landsförräderi och igår genomfördes en husrannsakan i hans hem i Kiev. Enligt Ukrainas riksåklagare ska han ha hjälpt Ryssland att fortsätta utvinna gas på Krim, som enligt internationell rätt tillhör Ukraina. I en skriftlig kommentar beskrev Viktor Medvedtjuk igår anklagelserna som fabricerade och helt och hållet politiskt motiverade. SR 210512.

De första Patriot-robotarna har levererats till Sverige. De första robotarna till det amerikanska luftvärnssystemet Patriot har nu levererats till det svenska försvaret, rapporterar SVT Nyheter. Affären är en av de största svenska vapenaffärerna i modern tid. Sverige kommer att få leveranser av robotar under 2021, 2022 och 2023. Enligt avtalet kan Sverige köpa upp till 300 robotar till ett värde av motsvarande runt 28 miljarder kronor. Hur många som faktiskt kommer att levereras är emellertid hemligt. Omni 210513. Kommentar: 93,3 miljoner per robot.

Ryssland: USA och Tjeckien är "fientliga stater". Ryssland har stämplat USA och Tjeckien som "fientliga stater", enligt ett regeringsdekret undertecknat av premiärministern Michail Misjustin. Därmed hamnar länderna ensamma på listan över stater som anses ha genomfört fientliga handlingar mot Ryssland, ryska medborgare eller juridiska personer. Spänningarna har ökat länderna emellan den senaste tiden, bland annat på grund av att Ryssland mobiliserat trupper vid gränsen till Ukraina. Tjeckien svarar att det bara kommer att förvärra relationen. USA:s ambassad kommer inte att få anställa ryska medborgare. Omni 210515.

Ny rapport: Solcellsindustrin lever på tvångsarbete i Xinjiang. Flera företag inom solcellsindustrin både i Kina och i övriga världen påverkas av tvångsarbete i Xinjiang-regionen. Det visar en ny rapport från Sheffield Hallam University i England, som har undersökt hela logistikkedjan för solmoduler. Enligt Kinaforskaren Nyrola Elimä, en av författarna till rapporten, är minst 90 företags leveranskedjor påverkade av tvångsarbetskraften. SR 210515.

Navalnyjs organisation kan bli extremiststämplad igen. Idag ska en domstol i Moskva igen avgöra om Aleksej Navalnyjs organisation ska stämplas som extremistisk. Alla Navalnyjs staber över hela Ryssland stängdes redan i april, nu kan de som arbetat där eller stött verksamheten på olika sätt drabbas. En ny lag föreslås stoppa dem som varit med i eller bara passivt stöttat extremistorganisationer från att ställa upp i politiska val under fem år. SR 210517.

USA lättar Nord Stream 2-sanktioner - och inför nya. USA slopar sanktionerna mot det tyska företag som bygger gasledningen Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland. Samtidigt införs nya sanktioner mot åtta ryska fartyg och företag inblandade i bygget. Det skriver nyhetsbyrån AP. Bidenadministrationen väljer att undanta det tyska företaget från sanktioner för att det är i USA:s intresse att stärka relationen med Tyskland. USA motsätter sig fortfarande projektet. SR 210520.

Analys: Peking och Moskva splittrar kanslerkandidater. Tyska miljöpartiets kandidat till kanslerposten, Annalena Baerbock, smutskastas från ryskt håll, bland annat genom fejkade nakenbilder och falska vallöften, skriver SvD:s Tomas Lundin i en analys. Anledningen är att hon, och andra partikollegor, vill skärpa tonen mot både Ryssland och Kina. Lundin menar att de tillhör en generation där demokrati och mänskliga rättigheter är viktigare än handel och dialog. "Uppväxta efter kalla kriget och den tyska östpolitikens glansperiod har de en nyktrare och mer kritisk syn på både Moskva och Peking", skriver han. Politicos Matthew Karnitschnig konstaterar att Armin Laschet, den kristdemokratiska kandidaten, å andra sidan mer eller mindre vill behålla Merkels utrikespolitik rakt av. Nära relationer med Storbritannien och USA, lagom kritiskt mot Kina och Ryssland utan att förstöra samarbetet. Klokt val menar Karnitschnig eftersom tyska folket uppskattat Merkels linje. Omni 210520.

"Konstruktivt" första möte mellan Lavrov och Blinken. Ett konstruktivt möte, trots ländernas meningsskiljaktigheter. Så beskriver den ryske utrikesministern Sergej Lavrov sitt första möte med sin amerikanske kollega Antony Blinken. "Det finns en förståelse av behoven att överbrygga den här ohälsosamma situationen i banden mellan Moskva och Washington," sa Lavrov efter mötet. Efter samtalet i Reykjavik, som skedde med anledning av Arktiska rådets möte, sa Blinken att det inte är någon hemlighet att länderna är oense om mycket. Enligt det amerikanska utrikesdepartementet ska Blinken ha uttryckt stor oro för den ryska truppförflyttningen mot gränsen till Ukraina. De två ministrarna ska försöka få till stånd ett möte mellan Putin och Biden. Omni 210520.

Navalnyj uppges må bättre: "Vikten har ökat till 82 kilo". Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj uppges ha återhämtat sig efter den över tre veckor långa hungerstrejk som han avbröt i april. "Han är mer eller mindre återställd," hävdar Alexander Kalashnikov, chefen för den ryska fängelsemyndigheten, enligt den statliga nyhetsbyrån Tass. Den 31 mars inledde Navalnyj sin hungerstrejk, med krav på att få ordentlig vård för bland annat ryggproblem. När hungerstrejken avbröts sa Navalnyj själv att han såg ut som "ett läskigt skelett". Nu hävdas alltså att regimkritikerns hälsa är nära återställd och att han äter "normalt". "Hans vikt har ökat till nära 82 kilo tror jag," säger Kalashnikov. Ivan Zhdanov, som är chef för Navalnyjs antikorruptionsstiftelse FBK, bekräftar bilden. "Hans tillstånd är nu mer eller mindre normalt," säger han till Ekho Moskvy radio enligt AFP. Hungerstrejken avbröts efter drygt tre veckor sedan hans hälsotillstånd försämrats kraftigt. Omni 210520.

Kina vill bli världsledare inom teknologi - och det kan bli startskottet för en splittrad värld. I Kinas utvecklingsstrategi för de kommande åren, den så kallade femårsplanen, som kom tidigare i år, sticker de kinesiska ambitionerna på en dominerande plats inom teknologi ut på ett markant sätt. Under den före detta amerikanska presidenten Donald Trumps styre hamnade det asiatiska landet och dess globala räckvidd inom bland annat mobilteknik och rymdfart i nytt fokus, ett fokus som alltmera förvandlats till en kamp om vem som ska ta täten i framtidens teknologirace. Läs mer i Yle 210520.

Johanna Melén, Rysslandskorrespondent: Utländska agenter är vi allihopa. Listan över utländska agenter i Ryssland är vid det här laget lång och det går inte att lyssna till ett enda program i de mer frispråkiga medierna utan att programledaren måste skjuta in en bisats om att, ja, så måste jag ju påpeka att den eller den organisationen ju också är en utländsk agent. För nämner de inte det hotar dryga böter. Och den organisation, eller person, eller nyhetsmedium som hamnat på justitieministeriets agentlista måste också själv upplysa om det. En del förlikar sig bara och skriver det rakt ut, utan omsvep medan andra, som det mest pålitliga opinionsinstitutet i Ryssland, Levada center lägger till att vi "tvingats" bära den här titeln. Den populära nyhetssajten Meduza har nästan gjort det till en grej, att närmast övertydligt basunera ut sin nyvunna stämpel, men med en ton av förakt. Läraren, konstnären och aktivisten Darja Apachontjitj måste nu inleda varje inlägg på Facebook; om Eurovision, om sina barn, om allt hon vill berätta, med en lång text i versaler om att hon också är en utländsk agent. I hennes fall bland annat eftersom hon fått betalt från en skola i Frankrike för sina lektioner i ryska språket. En utländsk agent är, i de flesta fall, den som i någon vitt tolkad form ägnar sig åt politik och som får pengar från utlandet. Var som helst ifrån, bara det är från utlandet. Gemensamt för nästan alla utländska agenter är att de står upp för mänskliga rättigheter, ett fritt tänkande civilsamhälle eller att de ger plats för kritik mot sittande makt. SR 210521.

Taiwan ger Kina skulden för uteblivna leveranser. Mitt under det hittills värsta smittoutbrottet står Taiwan inför en ny knipa: Vaccineringen av befolkningen går trögt. Orsakerna till det är flera, skriver CNN. Dels har Taiwan haft så få smittfall att många struntat i att vaccinera sig, och dels har det funnits problem med leveranserna. Taiwan har beställt 20 miljoner vaccindoser till sina 23 miljoner invånare. Men än så länge har bara 700 000 anlänt. Taiwanesiska myndigheter beskyller Kina för att stoppa leveranserna - något som Kina förnekar. "Vår tillgång till vaccin fortsätter att försenas av Kina. De vill att vi ska köpa vaccin som de har tillverkat men om de verkligen ville hjälpa skulle de inte stå i vägen," säger en talesperson för Taiwans president Tsai Ing-wen. Ett avtal mellan Taiwan och Biontech stoppades av Kina, enligt taiwaneserna. Kina betraktar Taiwan som sitt eget territorium. Omni 210522.
Ordkrig mellan Taiwan och Kina efter smittoutbrott. Spänningarna mellan Taiwan och Kina ökar efter att Taiwan drabbats av en kraftig ökning av covid-19-fall, skriver internationella medier. Den senaste veckan har Taiwan, vars hantering lyfts som en framgångssaga, registrerat över 1 000 nya fall. Det kan jämföras med att man under flera månader knappt hade några fall alls, skriver CNN. Myndigheterna i Taiwan riktar nu hård kritik mot Kina, och hävdar att den kinesiska regeringen blockerar vaccinleveranser och sprider lögner om smittoutbrottet. Bland annat ska det i Kina ha spridits rykten om att Taiwans president Tsai Ing-wen smittats. "Vi måste omedelbart stoppa det här, och inte låta påverkansoperationer påverka vårt samhälle," säger ministern Chen Tsung-yen enligt The Guardian. Omni 210522.

Flygplan tvingades nödlanda i Belarus - regimkritiker gripen. Belarus president Aleksandr Lukasjenko beordrade idag landets flygvapen att leda om ett Ryanair-plan till Minsk, rapporterar ryska medier. Enligt rapporterna ska det ha varit för att gripa en kritiker, journalisten Roman Protasevitj. Flygningen ska ha gått mellan Aten och Litauens huvudstad Vilnius. SR 210523.
Nedtvingat flygplan har lämnat Minsk. Det Ryanairplan som under söndagen tvingades landa i Minsk i Belarus uppges nu ha fått fortsätta sin resa till Vilnius. Enligt statliga medier i Belarus ska det ha varit president Lukasjenka själv som gett landets flygvapen order om att leda om planet till Minsk där en regimkritiker greps. Händelsen har fördömts av flera länder. Sveriges utrikesminister Ann Linde kallar det "fullständigt oacceptabelt". SR 210523.
Stridsflyg skickades upp för att stoppa Ryanairplan. Uppgifter om att Aleksandr Lukasjenko gav order om att skicka upp ett stridflygplan av modellen Mig-29 för eskortera ett Ryanairplan till flygplatsen i Minsk bekräftas av hans presstab, skriver TT. Planet ändrade rutt endast två minuter innan det körde in i litauiskt luftrum, rapporterar Reuters. Ombord på passagerarplanet fann Roman Protasevitj, som tidigare drev den oppositionella Telegramkanalen Nexta, och han greps på flygplatsen. Det bekräftar Litauens president president Gitanas Nauseda. Under söndagskvällen meddelades att passagerarplanet, som lyfte 10.10 från grekiska huvudstaden Aten, kunde fortsätta mot Vilnius i Litauen, skriver AFP. Inget säkerhetshot hittades ombord. Protasevitj har stämplats som terrorist av den belarusiska regimen. Omni 210523.
Bekräftat att Lukasjenko gav order om att tvinga ner flygplanet: "Oacceptabelt". Svenska utrikesministern Ann Linde (S) kallar rapporterna om att Belarus tvingat ner ett Ryanair-plan för att gripa en efterlyst oppositionsaktivist för "stötande". "Helt oacceptabelt beteende", skriver Linde på Twitter. Aleksandr Lukasjenkos stab bekräftar att det skedde på order av den belarusiska ledaren, men enligt Belarus gällde det ett misstänkt bombhot, skriver TT. Linde tillägger att hon kommer att diskutera möjliga konsekvenser med sina EU-kollegor. M-ledaren Ulf Kristersson kräver att Lukasjenkos agerande får konsekvenser. Polens premiärminister kallar Lukasjenkos drag för "statlig terrorism" och Litauens president Gitanas Nauseda kräver att Nato och EU-allierade reagerar "omedelbart". Omni 210523.
Östeuropakännaren om nedtvingade planet: Ett slags angrepp på EU. Omvärlden har reagerat kraftigt efter händelsen igår när ett passagerarplan på väg från Grekland till Litauen tvingades landa i Minsk på president Lukasjenkos order och en regimkritisk journalist ombord greps. Åklagare i Litauen har startat brottsutredningar om flygplanskapning och brott mot internationell rätt. "Det här skulle kunna vara en slags avskräckande signal till personer i oppositionen - men det är också givetvis ett slags angrepp på EU", säger Martin Kragh biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet. SR 210524.
Litauen utreder tvångslandningen som kapning. I Litauen påbörjas nu en förundersökning gällande flygplanskapning och kidnappning efter det att ett flygplan på väg till Vilnius igår tvingades ner i Belarus. När planet senare landade i Vilnius saknades en av passagerarna, en känd belarusisk aktivist. Den belarusiske diktatorn Aleksander Lukasjenko ville gripa en av passagerarna, Roman Protasevitj som med telegramkanalen Nexta förra året var en mycket viktig kraft i demonstrationerna och protesterna mot Lukasjenko efter presidentvalet. Det som hände igår, att en enskild stat tvingar ett passagerarflygplan att landa är mycket ovanligt och en mycket stark signal. SR 210524.
Irland om tvångslandningen: "Piratverksamhet". Flera EU-länder kräver idag hårda sanktioner mot Belarus efter att ett flygplan från det irländska flygbolaget Ryanair igår tvingades landa i Belarus huvudstad Minsk där en känd belarusisk regimkritiker som fanns på planet greps. Den irländska utrikesministern Simon Coveney kallar händelsen kallar händelsen för piratverksamhet från regimen i Belarus. Han säger också att den irländska regeringen har anledning att tro att ett antal agenter från underrättelsetjänsten i Belarus var med på planet. SR 210524.
Han är den gripne aktivisten: "Aktiv i oppositionen sedan han var 16". Efter att planet han befann sig på tvingades ner så greps regimkritikern och aktivisten Roman Protasevitj. Ekots tidigare Rysslandskorrespondent Maria Persson Löfgren berättar om 26-åringens bakgrund. "Redan som 16-åring var han aktiv i oppositionsrörelsen och deltog i så kallade tysta protester innan han blev bloggare och journalist. Han har också varit redaktör för en mycket viktig nyhetskanal, Nexta, som var speciellt viktig under protesterna efter valet i fjol", säger hon. SR 210524.
Passageraren: Det var som en brand - planet omringades. Ett reguljärt passagerarflygplan, mellan Aten och Vilnius tvingades igår med hjälp av stridsflyg att landa på flygplatsen i Minsk. När planet väl tilläts lyfta igen saknades den kända belarusiska journalisten Roman Protasevitj. Det finns nu också uppgifter om att en kvinnlig rysk medresenär, som ska ha en relation med Protasevitj har gripits på planet. Irlands utrikesminister Simon Coveney kallade detta för "statsstödd piratverksamhet i luften" och han sa också att så många som fem till sex personer lämnade passagerarflygplanet i Minsk och att de övriga troligen var från den belarusiska säkerhetstjänsten KGB. Från belarusiskt håll hävdar att planet inte tvingades ner, det vara bara en "rekommendation" och från ryskt håll avfärdas EU-protesterna som "hyckleri". SR 210524.
Transportstyrelsen uppmanar: Undvik belarusiskt luftrum. Transportstyrelsen uppmanar svenska flygbolag att undvika luftrummet över Belarus. Bakgrund till uppmaningen är ett besked från den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA. Det här beskedet gäller tills situationen stabiliserats, enligt Transportstyrelsen. "Vi uppmanar svenska flygbolag att överväga möjligheten att undvika det här luftrummet tills vi har fått klarhet och situationen har stabiliserats," säger Simon Posluk som är enhetschef på Transportstyrelsen. Det var under eftermiddagen idag som EASA gick ut och uppmanade sina medlemmar att råda sina länders respektive flygbolag att överväga att inte flyga i det Belarusiska luftrummet. "Det finns ju en gemensam europeisk grupp som analyserar risker i luftrum, risker i konfliktzoner, och de har ju tillgång till en mycket större mängd information och data som de analyserar. Så det arbetet kommer vi följa," säger Simon Posluk. Bakgrund till beskedet från EASA är händelsen igår när ett flygplan tvingades ner på flygplatsen i Minsk, Belarus. Planet var på väg till Vilnius och när det senare kom fram saknades fem av passagerarna. En av de saknade var regimkritikern Roman Protasevitj, som med telegramkanalen Nexta förra året var en mycket viktig kraft i demonstrationerna och protesterna mot den belarusiske diktatorn Aleksander Lukasjenko efter presidentvalet. Lettiska flygbolaget Air Baltic har redan tidigare idag sagt att de undviker belarusiskt luftrum. Även Litauen har meddelat de förbjuder all flygtrafik över Belarus. Både Lettland och Litauen har också uppmanat internationella flyg att inte flyga i det belarusiska luftrummet. I Litauen har nu en förundersökning gällande flygplanskapning och kidnappning inletts efter det inträffade. SR 210524.
Beskedet från Litauen: Inga flyg över Belarus. I Litauen stoppas nu alla flyg över Belarus luftrum från och med i natt. Landets regering menar att beslutet är nödvändigt, och hoppas att fler länder i EU ska göra detsamma. Detta efter att ett plan som var på väg från Grekland till Litauen tvingades landa i Belarus, där en regimkritiker kunde gripas. "Våra medborgare är inte säkra när de flyger över vårt grannland och vi vet inte om planet kommer behöva nödlanda där av en eller annan anledning", säger premiärminister Ingrida Simonyte. SR 210524.
Tichanovskaja: Ingen som flyger över Belarus är säker. Ingens som flyger över Belarus kan känna sig säker, säger belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja. Uttalandet kommer efter att journalisten Roman Protasevitj gripits i Minsk efter att planet han reste med tvingats ner. "Regimen utnyttjar flygbolagens regler för att gripa oliktänkande," säger Tichanovskaja enligt litauiska Delfi. Enligt uppgifter till flera medier tvingades Ryanair-planet från Aten till Vilnius ned på belarusiske ledaren Aleksandr Lukasjenkos personliga begäran. Omni 210523.
Flygbranschen upprörs över stoppat plan: Piratfasoner. Ledare för internationella flygbolag reagerar med chock på nyheten att Belarus tvingade ner ett Ryanairplan som passerade genom landets luftrum. Det rapporterar Reuters. "Det här tycks vara en grov överträdelse av Chicagokonventionen. Det är piratfasoner," säger Kevin Humphreys, som tidigare varit verksam vid de irländska flygsäkerhetsmyndigheterna, till Reuters. Även från officiellt irländskt håll hörs liknande tongångar. "Det här var i praktiken ett statsstött piratangrepp i luften," säger utrikesministern Simon Coveney till public service-bolaget RTE. FN-organet ICAO: Djupt oroade. Omni 210524.
Sveriges uppmaning: Flyg inte över Belarus. Belarus diktator Aljaksandr Lukasjenka gav en direkt order att skicka upp ett stridsflyg för att stoppa ett Ryanairplan. Syftet: Att gripa den regimkritiske journalisten Roman Protasevitj. Nu uppmanar Transportstyrelsen svenska flygbolag att undvika belarusiskt luftrum - och EU vill stoppa belarusiska flygplan från EU:s luftrum, skriver Reuters. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev också på Twitter att Belarus handlingar inte kommer att gå ”obesvarade” och berättade vilka som kommer drabbas av kommande sanktioner.
These sanctions will cover:
Individuals involved in this hijacking.
Businesses that finance the regime.
The aviation sector.
We will keep pressure on the regime until it respects the freedom of opinion and of the media. Exp 210524. Så ändrade Ryanair sitt uttalande efter kritiken. När planet väl landat greps den belarusiska regimkritikern och journalisten Roman Protasevitj. Även hans flickvän fördes bort. Efter stoppet flög planet sedan vidare till Vilnius. Ryanair släppte först ett pressmeddelande om flygincidenten där de berättade om den påtvingade nödlandningen i Minsk. Flygbolaget skrev att man landade "säkert" i Vilnius 21.25 lokal tid, efter ett sju timmar långt stopp i Belarus. Passagerarna som tvingats av planet nämndes dock inte med ett ord, vilket kritiseras hårt av bland annat Reportrar utan gränsers ordförande Erik Halkjaer. Efter kritiken har Ryanair släppt ett nytt pressmeddelande där de fördömer de belarusiska myndigheternas agerande och kallar det för "flygkapning". Flygbolaget skriver vidare att man samarbetar med EU:s säkerhetsorganisationer respektive Nato och att man inte kan kommentera saken vidare. Ryanairs vd Michael O'Leary kommenterade under måndagsmorgonen kapningen av flygplanet. För det irländska programmet Newstalk breakfast kallade han tilltaget för statssponsrad kapning och att misstänkta belarusiska KGB-agenter befann sig ombord på planet. Utöver Roman Protasevitj och flickvännen Sofia Sapega var det ytterligare fyra personer som klev av planet i Minsk. "Det tycks som att myndigheternas mål var att gripa en journalist och hans reskamrat. Vi tror också att ett antal KGB-agenter också lämnade planet på flygplatsen," sade Michael O'Leary. Exp 210524. EU enigt om nya sanktioner: "Måste agera mot Belarus": EU:s ledare har enats om att ta fram nya sanktioner mot Belarus och att man ska förbjuda landets flygbolag att flyga över EU:s luftrum och landa i EU. Ledarna kräver också att de gripna släpps och att Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, utreder händelsen. "Det måste vara slut på retoriska uppmaningar, nu är det dags att agera för att ändra den här farliga regimens beteende", sa Litauens president Gitanas Nauseda i samband med mötet. (Lyssna på det uttalandet Ann Linde, som alltid gör retoriska uppmaningar men aldrig agerar!) SR 210524.
Raab: Svårt att se att inte Ryssland är inblandat. Även om det ännu saknas konkreta bevis är det sannolikt att Ryssland har ett finger med i spelet bakom händelsen så ett Ryanair-plan tvingades ner i Belarus så att regimkritikern Roman Protasevitj kunde gripas. Det sa den brittiske utrikesministern Dominic Raab på måndagen, rapporterar Reuters. "Det är mycket svårt att tänka sig att det har skett utan åtminstone ryskt medgivande," sa Raab under en utfrågning i parlamentet. Ryanair har tidigare sagt att bolaget misstänker att agenter från belarusiska KGB fanns ombord på planet. Ryssland anklagade tidigare under måndagen väst för "hyckleri" efter de kraftiga reaktionerna på händelsen. Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov sa på en presskonferens att Belarus agerat på ett rimligt sätt och han uppmanade omvärlden att inta en "mer nykter hållning" till situationen, rapporterar AFP. Raab poängterade att det ännu inte finns bevis på rysk inblandning. Omni 210524.
Gripne Roman Protasevitj framträder i ny video - säger sig erkänna brott. En regimtrogen tv-kanal i Belarus har publicerat en video med den gripne journalisten Roman Protasevitj där han säger sig må bra, bli korrekt behandlad och att han erkänt det han anklagas för i förhör, rapporterar AFP. DN:s Rysslandskorrespondent Anna-Lena Lauréns skriver i en kommentar att erkännandet är en uppenbar lögn som Protasevitj "tvingats uttala" och att belarusiska säkerhetstjänsten KGB är "expert på att få folk att säga det de vill". Landets inrikesdepartement uppger enligt AFP att Protasevitj sitter fängslad i Minsk. Tidigare har belarusiska medier rapporterat att Protasevitjs mamma fått information om att sonen förts till sjukhus med hjärtproblem. Enligt departementet finns inga signaler om att det ska vara något problem med Protasevitjs hälsa. Protasevitj anklagas för att ha varit inblandad i organisationen bakom de omfattande demonstrationerna i Belarus i höstas och riskerar 15 års fängelse. Företrädare för den belarusiska oppositionen har uttryckt oro för att han ska utsättas för tortyr. Protasevitj greps sedan den belarusiska regimen tvingat hans plan att landa i Minsk under söndagen. Agerandet har kraftfullt fördömts av omvärlden och flera länder har kallat händelsen en statsstödd kapning. Omi 210524. Kommentar: Roman Protasevitj har uppenbarligen fått samma behandling som regimkritiker får i Kina när de grips.
Tidigare ambassadören: Ett sätt för Belarus att testa EU. Nedtvingandet av flygplanet i Minsk och det efterföljande gripandet av belarusiske regimkritikern Roman Protasevitj är i första hand en maktdemonstration, men också ett sätt för Aleksandr Lukasjenko att testa EU. Det tror Sveriges tidigare ambassadör i Belarus, Stefan Eriksson. "Det är det som gör det så viktigt för EU:s trovärdighet inom utrikespolitiken, att hitta ett sätt att reagera adekvat på det som har hänt," säger han i SVT:s Aktuellt. På måndagskvällen enades EU:s stats- och regeringschefer om att stoppa belarusiska flygbolag att flyga över unionen, och ministerrådet uppmanas till ökade sanktioner. Eriksson: Förekommit absurditeter flera gånger under den tid jag själv var i landet. Omni 210524.
Såväl oppositionen som den gripna journalisten Roman Protasevitjs pappa misstänker att belarusiska myndigheter tvingat honom att erkänna brott. Det var i går kväll som en video publicerades på plattformen Telegram. I den säger sig Protasevitj må bra, och erkänner samtidigt att han deltagit i organiseringen av regimkritiska demonstrationer i Minsk i fjol. Varken pappan eller oppositionen köper erkännandet, och de säger sig vara säkra på att den gripna journalisten och oppositionsaktivisten utsatts för påtryckningar för att tvinga fram det. Bland annat Svetlana Tichanovskaja, som är en av nyckelpersonerna inom den belarusiska oppositionen, kommenterade videon på Twitter. Hon skriver att Protasevitj verkar utsättas för såväl psykiska som fysiska påtryckningar. Protasevitjs pappa, Dimitri Protasevitj, tror att sonen tvingades erkänna. "Min son skulle inte kunna erkänna att ha ordnat något, eftersom han inte skulle göra sådant." Han misstänker att sonen torterats för att erkänna. Enligt honom ser det ut som att Roman Protasevitjs näsa är bruten på videon. Under måndagen förekom det uppgifter på sociala medier om att Roman Protasevitjs hälsotillstånd är kritiskt och att han lider av hjärtproblem. På filmen tillbakavisar han ändå de uppgifterna, och säger att han behandlas väl i fängelset. Också Tichanovskaja bekräftar misstankarna om att Protasevitj kan ha torterats med motiveringen att han ses som fiende till landets ledare Aleksandr Lukasjenko. Roman Protasevitj greps i söndags efter att ett Ryanairplan på väg från Aten till Litauen tvingats landa i Minsk. Ordern om att planet måste landa ska ha kommit från Lukasjenko själv. Urmas Paet, estnisk europaparlamentariker och fd utrikesminister: "Det är klart att den här operationen beordrades av diktatorn Lukasjenko, men tiotals konkreta individer genomförde den. De figurerna måste ställas inför en internationell domstol." Yle 210525.
Över 30 000 människor i Belarus har gripits och flera hundra sitter häktade. De sitter fängslade och utsätts för tortyr. Det handlar om grova övergrepp, inklusive våldtäkt . Det är systematiskt det som sker där - och därför får man utgå från att det här var mycket noga överlagt och planerat. Den andra signalen är riktad i synnerhet mot EU. Lukasjenko vill skicka en tydlig signal om att han inte tar någon hänsyn till det som EU säger: "Fördömanden, kritik och eventuella sanktioner är ingenting som jag fäster någon vikt vid". Yle 210524.
Luftrummet över Belarus töms på flygplan. Efter det att ett passagerarflygplan tvingades ner i Minsk i söndags och en känd journalist och aktivist tvingades av planet, så meddelar flygbolag efter flygbolag nu att de kommer att undvika Belarus. Air France, Finnair, Singapore Airlines, polska LOT, Lufthansa och så vidare, tillkännagivandena rasar in om att man istället tar svängen runt Belarus. Tågen lär i alla fall fortsätta att gå fram och tillbaka till Minsk, speciellt till Moskva, men dom tågen är oavsett trivsel, ganska långsamma. SR 210525.
Exportkreditnämnden stoppar lånelöften till Belarus. Det statliga exportkreditnämnden kommer inte bevilja kreditgarantier för affären mellan två statliga energibolag i Belarus och Siemens i Finspång. Det beslutade myndighetens styrelse nyss. Det var i augusti förra året som EKN erbjöd så kallade villkorade garantiofferter på cirka två miljarder kronor för export av gasturbiner till Belarus. SR 210525.
Flygledningens samtal med piloten: "Det är kod röd". Piloten ombord på Ryanairplanet som tvingades ner i Minsk frågade upprepade gånger om mer information om det bombhot som påstods finnas mot planet. Det visar utskrifter från radiokommunikationen, rapporterar Reuters. Enligt utskriften, som Reuters dock inte fått verifierad, informeras piloten om att en bomb kan detonera när planet når Vilnius och att planet av säkerhetsskäl bör landa i Minsk. Piloten frågar därefter flera gånger varifrån informationen kommer och hur allvarlig situationen är. "De säger att det är 'kod röd', säger flygledaren. "Uppfattat," svarar då piloten innan han sänder ut mayday och meddelar att planet avser att landa i Minsk. Enligt Reuters skiljer sig utskriften på några punkter från en utskrift från den belarusiska regeringen som gav intryck av att piloten bad att få landa i Minsk snarare än att det var en uppmaning från flygledaren. Piloten vill veta om informationen kommer från flygbolaget eller någon av flygplatserna. Omni 210525. Kommentar: I efterhand vet vi att det var ett påhittat bombhot från diktatorn Aljaksandr Lukasjenka för att gripa en för regimen misshaglig journalist.
Belarus president Aleksandr Lukasjenko anmäls för terrorbrott. Den internationella organisationen Reportrar utan gränser anmäler Belarus president Aleksandr Lukasjenko för terrorbrott i Litauen. Anledningen är flygkapningen i söndags som ledde till gripandet av journalisten och regimkritikern Raman Pratasevich. "Han har använt det här som ett medel i sin kamp för att skrämma allmänheten till tystnad", säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige. SR 210526.
Lukasjenko försvarar händelsen med det nedtvingade planet. Belarus president Aleksander Lukasjenko försvarar nu händelsen då ett civilt passagerarplan tvingades landa i Minsk, varpå en journalist och regimkritiker som var ombord fängslades. Lukasjenko säger inför landets parlament att han handlade för att skydda folket, och att det var lagligt att förmå planet att landa i Belarus, rapporterar AFP. Han förnekar också att ett stridsflygplan skulle ha tvingat ner det civila planet, som var på väg från Aten till Vilnius. SR 210526.
Ny bekännelsevideo från kvinnan på nedtvingade planet. På flygplanet som tvingades ner i den belarusiska huvudstaden Minsk greps också en rysk kvinna, som reste tillsammans med Raman Pratasevitj, Sofia Sapega. Nu har det dykt upp en så kallad "Bekännelsevideo" med henne. Sofia Sapega berättar att hon jobbat med en telegramkanal där hon har publicerat namn på poliser, något som är ett brott i Belarus. Då ska man minnas att landet är en diktatur med en rättsapparat som på inget vis är oberoende av den politiska makten - och "Bekännelsevideos" som denna görs också under tvång. SR 210526.

Analytiker: Kinas utsläpp ökar rekordsnabbt, med tio procent. Att utsläppen av koldioxid skulle öka när Kina öppnade upp igen var väntat, men de höga nivåerna förvånar experterna. Stålproduktionen har ökat med 17 procent i år, jämfört med före pandemin, och det är massiva investeringar i ny infrastruktur och industriprojekt som driver utvecklingen, enligt Lauri Myllivirta, chefsanlytiker på Center for Research on Energy and Clean air. Enligt Myllivirta är det viktigt att utvecklingen bromsas om Kina ska kunna nå sina klimatmål. SR 210524.

Ursprunget till covid dunkelt - rapport: Forskare i Wuhan blev sjuka innan pandemin bröt ut. Sjuka anställda vid ett laboratorium i Kina har lett till nya rykten om det egentliga ursprunget till covid-19. En rapport visar nu att forskare behövde vård på sjukhus i november 2019 strax innan virusutbrottet offentliggjordes. Det här väcker nu frågor om huruvida viruset lyckades "rymma" från ett laboratorium. Tre forskare från det kinesiska virologiska institutet i Wuhan blev så sjuka att de måste söka sig till sjukhus, sägs det i en tidigare opublicerad underrättelserapport i USA, enligt Wall Street Journal. Uppgifter har cirkulerat om att flera forskare vid laboratoriet - ett center där bland annat olika slag av coronavirus studerades - blev sjuka under hösten 2019 med symptom som påminner om både covid-19 och normal säsongsinfluensa. En del av de personer som bekantat sig med rapporten säger att det kan bli svårt att bevisa att viruset kan härledas till just dessa insjuknade personer. Andra påpekar att det är märkligt att det inte har framkommit exakt varför de här forskarna blev så sjuka. Kina har hittills hävdat att det första covid-19-fallet blev känt först i december 2019. Uppgifterna om antalet sjuka forskare, tidpunkten för insjuknandet och längden på sjukhusvistelserna offentliggjordes nu strax innan Världshälsoorganisationen WHO diskuterar nästa fas i utredningarna kring coronavirusets ursprung. Yle 210524.
Kina avfärdar uppgifter om sjukdom på Wuhan-labbet. Kina tillbakavisar kraftigt uppgifterna om att tre anställda vid Wuhans virologiska institut blev sjuka med covid-liknande symptom kort före det att pandemin bröt ut, skriver AFP. Enligt en talesperson för kinesiska UD är uppgifterna "fullständigt osanna". Wall Street Journal var först med att rapportera om de påstådda sjukdomsfallen, som skulle kunna ge nytt liv åt teorin om att virus läckt ut från labbet. Denna teori har dock WHO tidigare klassat som "oerhört osannolik". Enligt Kina togs viruset till labbet för att studeras i ett senare skede. De nya detaljerna kom i anslutning till ett WHO-möte om fortsatt utredning av pandemins ursprung. Kina delade inte med sig av rådata till WHO under utredningen. Omni 210524.
Kinakännare: "Avfärda inte labbteori som konspirationsteori". Låt inte härskartekniker med anklagelser om konspirationsteorier och rasism undergräva arbetet för att spåra virusets ursprung. Det skriver Kinakännaren Ola Wong i tidskriften Kvartal. Han uppmärksammar en ny studie från MSB, som varnar för att skuldbelägga Kina och som kopplar det till just konspirationsteorier. En läcka från det virologiska institutet i Wuhan (VIW) är den troligaste orsaken till pandemin, men Kinas partipropaganda och andra aktörer lyckades tidigt få labbspåret avfärdat som en konspirationsteori. Det skriver Kinakännaren Ola Wong i en krönika i Kvartal. Läs mer i Världen idag 210527.
Nya uppgifter från Wuhan aktualiserar labbteorin. Labbteorin måste utredas ordentligt. Det säger forskaren Filippa Lentzos efter att det avslöjats att tre forskare vid ett laboratorium i Wuhan ska ha sökt sjukhusvård för covidliknande symtom redan i november 2019. Samtidigt kommer uppgifter om att den ledande experten i WHO:s team som skulle ta reda på virusets ursprung i Wuhan själv bedrev forskning vid labbet. Läs mer i Världen idag 210527.
Kina: USA gör politik av coronavirusets ursprung. Kina anklagar USA för att göra politik av frågan om coronavirusets ursprung. Detta efter att president Joe Biden under onsdagen bett amerikansk underrättelsetjänst att lägga mer kraft på att utreda om viruset först spreds från djur till människa eller om det läckt från ett labb i Wuhan, skriver BBC. Enligt ett uttalande från Kinas utrikesdepartement handlar det om ”politisk manipulation” och skuldbeläggande från amerikanskt håll. WHO har tidigare avfärdat labbteorin som ”extremt osannolikt”, men frågan har fått ny uppmärksamhet sedan en amerikansk underrättelserapport menat på att tre forskare vid Wuhans virologiska institut sökt vård för covidliknande symptom redan i november 2019. Biden har bett amerikanska underrättelsebyråer att rapportera tillbaka inom tre månader BBC. Kina har begränsat möjligheterna att undersöka laboratoriet. Omni 210527.

Många flyttar från nordöstra Kinas "rostbälte". I nordöstra Kina har befolkningen minskat med 11 miljoner personer de senaste åren, visar Kinas senaste folkräkning. Många flyttar till den ekonomiskt mer utvecklade östkusten eller storstäderna i söder, där arbetsmarknaden är bättre. Hör ett längre reportage om demografin i nordöstra Kina i Studio 1. SR 210525.

Navalnyj anklagas nya brott: "Brottssyndikatet växer". Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har delgivits misstanke om tre nya brott, skriver AFP. "Mitt inflytelserika brottssyndikat växer", skriver han i ett nytt inlägg på Instagram. Navalnyj uppger att han bland annat anklagas för att ha stulit donationer till hans stiftelse mot korruption och för att ha förolämpat en domare. Putinkritikern avtjänar just nu ett fängelsestraff för att han inte anmälde sig hos sin övervakare under den tid han låg i koma i Tyskland efter att han blivit förgiftad med nervgift på ett ryskt inrikesplan. Han har också åtalats för flera andra brott, processer som hans anhängare menar är politiskt motiverade. Navalnyj: "Jag begår fler och fler brott". Omni 210525.

Ryskkopplad pr-byrå bad influerare ljuga om vaccin. Flera franska influerare ska ha erbjudits pengar för att sprida osanna uppgifter om Pfizer/Biontechs vaccin, skriver Le Monde. Youtubern Léo Grasset berättar att upplägget gick ut på att han bland annat skulle säga att dödstalen bland personer som fått vaccinet var mycket högre än bland de som fått Astra Zenecas vaccin och att "mainstream-medier" ignorerar detta. Han säger att budgeten var "enorm" men att beställaren ville förbli anonym och att det inte skulle framgå att Grasset fått betalt. Pr-byrån bakom erbjudandet säger sig heta Fazze och vara baserad i Storbritannien, men enligt Le Monde finns inget sådant företag där. I stället är byrån enligt tidningen baserad i Moskva. Grasset uppmanades att säga att vaccinet orsakat över tusen dödsfall. Omni 210525.

Medielagar i Belarus skärps kraftigt: "Drakoniska". Mindre än ett dygn efter att den regimkritiske journalisten Roman Protasevitj greps i Minsk har Belarus beslutat att kraftigt skärpa sina medielagar, rapporterar SVT med hänvisning till Reportrar utan gränser. Skärpningen träder i kraft om en månad och innebär bland annat att journalister inte får bevaka demonstrationer utan ett formellt godkännande från myndigheterna. Det blir också förbjudet att livesända ljud och bild på nätet, och att publicera opinionsmätningar som inte godkänts på förhand. Reportrar utan gränser beskriver de nya lagarna som "drakoniska". Lagarna förbjuder också alla publiceringar som inte "gynnar nationella intressen", något som definieras av landets myndigheter. 24 journalister sitter just nu fängslade i Belarus. Omni 210525. Kommentar: En diktator kan inte lita på folket, bara på sina hårda nypor.
Tumskruvarna dras åt alltmer i Belarus. Samtidigt som Belarus isoleras alltmer från övriga världen efter flygdramat i helgen fortsätter tumskruvarna dras åt inne i landet. Igår dömdes ytterligare sju personer till långa fängelsestraff för sin roll i förra årets regimkritiska demonstrationer efter det fuskkantade presidentvalet. "Vi tror, vi kan, vi kommer att segra", sa en av de dömda igår, oppositionspolitikern Pavel Severinets inifrån den gallerförsedda buren i rättssalen. SR 210526.

Litauen varnar för rysk annektering av Belarus. Under dagen ska nästa steg med sanktioner mot Belarus efter det nedtvingade planet i Minsk diskuteras vid ett informellt EU-utrikesministermöte i Lissabon. Litauen lyfter ett varningens finger för framtida rysk annektering av hela landet. "Vi vet vad som håller på att ske i Belarus. Lukasjenko spelar ett spel för att hjälpa Putin att annektera landet," säger Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis, enligt TT. Han jämför med hur den ukrainska Krimhalvön annekterades av Ryssland för sju år sedan. "I min åsikt är det här ännu ett Krim - fast bara i större skala," säger han, enligt nyhetsbyrån. Litauen varnar för framtida rysk annektering av hela landet . Omni 210527.

Löfven: Lukasjenko är en illegitim ledare i Belarus. Belarus ledning och president Aleksandr Lukasjenko är illegitim. Det sa statsminister Stefan Löfven i sin återrapportering från tisdagens möte med Europeiska rådet, skriver TT. "Jag tror vi är överens om tagen mot Belarus och det är viktigt att vi är det så att Belarus ledning, den icke legitima, förstår att det här är oacceptabelt. Så tycker alla medlemsstater och EU samlat," sa Löfven. Centerpartiets Kerstin Lundgren riktade kritik mot Löfven för att han beskrev det som att ett civilt flygplan "tvingades nödlanda". "Lukasjenko iscensatte en flygplanskapning, inte en nödlandning, statsministern," sa Lundgren, enligt TT. Löfven: "Man kan kalla det kapning - det är ett fruktansvärt övergrepp". Omni 210527.

Best friends: Lukashenko and Xi Jinping - Belarus Finds a Defense Attorney: China. Lukashenko’s became a pariah regime after the Ryanair flight incident. Beijing is coming to the rescue. Nobody in the world is defending the Belarusian regime after it hijacked a Ryanair jet en route from Athens to Vilnius and compelled it to make an emergency landing in Minsk, where police arrested a Belarusian dissident, Roman Protasevich, and his fiancé. Nobody, except China. Summarizing Chinese Party-owned media, the international propaganda daily of the CCP, the Global Times emerged as the only newspaper outside Belarus to take seriously the version that "after reports of a bomb threat on board the aircraft the Belarusian government sent a jet fighter to protect the landing." That there was no bomb threat from Hamas, that it would have made much more sense to land in Vilnius, Lithuania, rather than going back to Minsk, and that the story was created by Belarus to arrest Protasevich is dismissed by the CCP as a Western "conspiracy theory". Unfortunately for the CCP, Hamas itself has declared the story bogus. Not coincidentally, on May 25 China and Russia met for "strategic consultations" in Moscow, and called Belarus a "a close partner" of both countries. Bitter Winter 210527.

Demokratiaktivist i Hongkong dömd igen. I Hongkong har mediamogulen och demokratiaktivisten Jimmy Lai återigen dömts till fängelse för sin roll i proteströrelsen som under 2019 skakade staden. Lai dömdes till 14 månaders fängelse för att ha organiserat och medverkat vid en otillåten sammankomst under Kinas nationaldag, en dag som i Hongkong ledde till sammandrabbningar mellan kravallpolis och demonstranter. Det här är den andra fängelsedomen mot Jimmy Lai på kort tid och han dömdes idag tillsammans med sju andra profilerade demokratiaktivister. SR 210528.

"Bombhot" kom 24 minuter efter uppmaning att landa. Det bombhot som Belarus använt som förevändning för att tvinga ner Ryanairplanet i söndags skickades efter att belarusiska myndigheter uppmanat planet att vända om. Det rapporterar Daily Beast med hänvisning till det schweiziska företag som tillhandahåller mejlservern. Belarus har sagt att man uppmanade planet att vända om och landa i Minsk på grund av ett bombhot från Hamas. Men det mejlet skickades 24 minuter efter den första uppmaningen om att vända, skriver Daily Beast. Gripandet av regimkritikern Roman Protasevitj, som befann sig på planet, har lett till fördömanden över hela världen. Omni 210528.
Belarus slängs ut från EBU - brister i oberoende. Belarus slängs ut ur Europeiska radio- och tv-unionen (EBU), rapporterar SVT. Enligt ett pressmeddelande lever landets public service-bolag BTRC inte upp till EBU:s krav. "Sedan det omtvistade valet förra sommaren har vi kämpat för att skydda oberoende journalistik och yttrandefrihet i landet”, skriver EBU - och konstaterar att påtryckningarna inte gett önskad effekt på BTRC." BTRC har två veckor på sig att svara innan uteslutningen träder i kraft. Omni 210528.
Ryssland: Oansvarigt av EU att styra om flygen. Ryssland är kritiska till EU:s uppmaning att undvika belarusiskt luftrum. Ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zakharova säger att beslutet är ”fullkomligt oansvarigt” och har skapat "kolossala problem" för resenärerna då flygrutterna planerats om, rapporterar BBC. Ryssland har även nekat flygbolagen Air France och Austrian Airlines, som planerade att anpassa sin flygning efter EU:s krav, att landa i Moskva. Enligt ett uttalande från Rysslands federala luftfartsbyrå kan flygbolag som ändrar sina planerade rutter behöva vänta på ett godkännande innan de kan flyga in i landet. Ryssland är Belarus viktigaste allierade. Omni 210528.

USA återinför sanktioner mot Belarus. USA kommer att återinföra sanktioner mot Belarus efter att ett Ryanairplan på väg från Aten mot Vilnius tvingades landa i Minsk i söndags och en regimkritisk journalist och hans flickvän tvingades av planet och greps. Sanktionerna kommer att drabba nio statsägda belarusiska företag och ett antal nyckelpersoner i presidentens styre, rapporterar AFP. SR 210529.

Putin till Lukasjenko: Vi har mycket annat att prata om. Rysslands president Vladimir Putin ställer sig bakom Belarus efter att många länder fördömt gripandet av journalisten och regimkritikern Roman Protasevitj, skriver The Hill och Washington Post. I ett pressmeddelande på fredagen skriver Kreml att Aleksandr Lukasjenko har besökt Putin i den ryska staden Sotji. I uttalandet återges en konversation mellan de två ledarna, där Putin först välkomnar sin kollega: "Tack för att du kom hit som planerat. Vi var överens om att träffas redan innan ännu en vända av ..." "Ett känsloutbrott," fyller Lukasjenko i. "Ja, ett känsloutbrott. Vi har saker att diskutera även utan de här händelserna," säger Putin. I mötet betonade Putin det starka ekonomiska samarbetet mellan länderna. The Hill kallar den ryska presidenten för Belarus viktigaste allierade. Washington Post beskriver honom som en ”politisk och ekonomisk livlina” för Lukasjenko. Läs en utskrift av mötet här. Omni 210529.

Ex-agent: Ryssland kommer undan med sånt varje gång. Auktoritära ledare jagar sina fiender allt mer hänsynslöst, säger den tidigare KGB-agenten Sergej Jirnov till Svenska Dagbladet. Att Belarus ledare Aleksandr Lukasjenko beordrade ett plan från luften för att gripa en politisk motståndare är det senaste beviset. Enligt Sergej Jirnov är det tack vare Vladimir Putin och Ryssland som Lukasjenko hade modet att göra så. "Förgiftningarna, annekteringen av Krimhalvön, nedskjutning av det malaysiska flygplanet över Ukraina ... Ryssland har ju kommit undan med sådant här varje gång." Jirnov lämnade KGB och lever i dag i en alpby nära Grenoble i Frankrike, men i intervjun berättar han att han fortfarande ser tecken på att han är jagad. Ex-agent: Nedtvingat plan ger doft av nytt kallt krig. Omni 210530.
Lukasjenko-rädslan sprider sig över gränsen: "Kommer krossa sina motståndare". Det dramatiska gripandet av journalisten Roman Protasevitj visar hur långt Aleksandr Lukasjenko är beredd att gå - och nu räds landets opposition för vad Belarus ledare ska hitta på härnäst. Det skriver Der Spiegel. I Litauens huvudstad Vilnius, som beskrivs som huvudstaden för belarusier i exil, söker aktivister polisbeskydd. Vissa vågar inte längre lämna staden av rädsla för att bli gripna, enligt magasinet. Den politiska analytikern Artyom Shraibman säger att Lukasjenkos högsta prioritet är att straffa alla politiska motståndare. En av personerna i exil är den tidigare kulturministern Pavel Latusjko. Han menar att det som sker i Belarus inte har hänt i Europa på 40 år. "I alla europeiska huvudstäder har vi sagt: 'Lukasjenko vill inte ha en dialog - han kommer att krossa sina motståndare.'" Vi fick stöd i form av ord, men ingen gjorde någonting, säger han. Aleksandr Lukasjenko har styrt landet i 27 år. Omni 210530.

Brittiska spioner: Kinesisk labbläcka är "tänkbar". Brittisk underrättelsetjänst ser det som tänkbart att coronaviruset började spridas genom en läcka från ett laboratorium i Wuhan, uppger källor med insyn för Sunday Times. Tidigare har underrättelsetjänsten bedömt labbteorin som en "avlägsen möjlighet". Men nu har man gjort en ny bedömning och sagt att det är "tänkbart". Kina har hela tiden avfärdat det som en konspirationsteori. I veckan bad USA:s president Joe Biden om en ny rapport om virusets ursprung, och brittiska parlamentariker vill nu att även deras underrättelsetjänst undersöker saken närmare. "Tystnaden från Wuhan är oroväckande. Vi måste lyfta på locket och se vad som hände för att kunna skydda oss själva i framtiden," säger den konservativa parlamentarikern Tom Tugendhat. Omni 210530.

Följden av de frostiga relationerna till väst: Nu ska Kina bli självförsörjande, men folket är snålt och har för lite pengar. Kinas ledning vill nu göra sitt land så självförsörjande som möjligt. Kinas relationer till USA och många andra länder har blivit så spända att ledningen går in för att minska på Kinas beroende av väst. Resultatet är att landet i allt högre grad ska rikta sig inåt. Grava beskyllningar om bland annat människorättsbrott präglar relationerna mellan Kina och USA. USA anklagar också Kina för stöld av patent och högteknologi, och för att föra en orättvis handelspolitik. Kinas relationer till många andra västländer har likaså försämrats avsevärt. Obundna experter räknar med att spänningarna blir långvariga. "Ett nytt kallt krig har brutit ut. Kampen är både ideologisk och ekonomisk," säger Kina-kännaren Jean-Pierre Cabestan via videosamtal från Hongkong. Cabestan tillägger att det konkreta startskottet till det kalla kriget var handelskriget som för tre år sedan blossade upp mellan Kina och USA. Handelskriget har skadat den kinesiska ekonomin, och det har också avslöjat att Kina i alltför hög grad är beroende av västerländsk högteknologi. Kinas ledning anser att det därför nu är nödvändigt att verkställa drastiska förändringar i handelspolitiken. Presidenten Xi Jinping konstaterade till exempel nyligen att Kina blir oövervinneligt ifall landet gör sig oberoende av omvärlden. "Målet är att så långt som möjligt frikoppla Kinas ekonomi från den övriga världen. Exportens och importens andel av Kinas bruttonationalprodukt ska skäras ner," förklarar Cabestan som fungerar som professor vid ett universitet i Hongkong. Kina börjar med andra ord ekonomiskt rikta sig inåt för första gången sedan landet öppnade sina dörrar för omvärlden i slutet av 1970-talet. Följderna är globala, för under det gånga decenniet har Kina blivit den överlägset största exportören och den näst största importören i världen. Enligt Världsbanken står utrikeshandeln för hela 35 procent av Kinas bruttonationalprodukt. Handeln har på ett avsevärt sätt bidragit till landets rekordartat snabba ekonomiska utveckling. Läs mer i Yle 210530.

Xinjiang’s Disability Rights Activist Mistreated in Jail. China claims to protect the rights of disabled persons. Not if they dare to complain about the government. When the CCP is accused of being among the world’s worst human rights violators, it often answers that it has a "different" idea of human rights. It claims to protect social rights to health, welfare, and work, prioritizing them over democratic rights such as freedom of speech or of religion. At the United Nations, China has even mentioned that it has a good record on protecting disability rights. On paper, this is true. Since 2008, China has a law safeguarding the rights of persons with disabilities. The law is similar to its counterparts in democratic countries. A provision that "realistic and practical rehabilitation programs shall be worked out to combine modern techniques with traditional Chinese techniques" looks very much Chinese, but traditional medicine remains generally popular, and few would object to its use. The problem is that in practice the law is not always enforced. Village chiefs and other local authorities operate on limited budgets, and may try to hide the presence of disabled persons in their communities, and avoid the expenses for their protection and rehabilitation. Hence, the existence of a movement for disability rights, complaining and petitioning when the 2008 law is not enforced. Under Xi Jinping, local authorities are told to limit the number of petitions, and petitions reflect badly on their careers. The grid system is used to learn timely about possible petitions by citizens who believe their rights have been violated. They are then discouraged from filing their petitions, and told that they may be accused of the crimes of "extortion" and "blackmail", legal tools often used against petitioners. Read more at Bitter Winter 210530.

Rysk extremistlag kan påverka Navalnyj. I veckan klubbade Rysslands parlament igenom en lag som förbjuder alla som har eller har haft samröre med extremistklassade organisationer från att ställa upp i parlamentsval. Lagen väntas få stora konsekvenser för den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs anhängare eftersom en domstol snart väntas extremistklassa hans politiska strukturer. Men för ovanlighetens skull har lagen väckt debatt i det ryska parlamentet där den annars så trogna oppositionen antingen har röstat nej, eller inte röstat alls. SR 210530.

Chefredaktör gripen i Belarus. Chefredaktören för den populära nyhetssajten Hrodna.life har gripits. Enligt nyhetssajten greps Aliaksei Shota i dag i sitt hem av oidentifierade män som tvingade med sig honom i en minibuss. Gripandet är bara ett i raden av liknande tillslag mot belarusiska journalister och oppositionella. SR 210530.

Trebarnspolitik möts med skepsis i Kina. Gifta par i Kina ska få föda tre barn för att möta utvecklingen med en åldrande befolkning, meddelade den statliga nyhetsbyrån Xinhua idag. Men Pekingbor som SR:s korrespondent träffade idag var skeptiska över hur vilken effekt den nya politiken kommer få. Även i sociala medier möttes beslutet av tvivel. "De kan ju inte bara uppmuntra oss att föda fler barn. Om det ska funka så måste vi ju ha råd att uppfostra barnen också", sade 27-åriga Pekingbon Zhang och lyfte just frågan om ekonomiska förutsättningar, som många ser som det största hindret. SR 210531.

Nato begränsar tillträdet för belarusiska diplomater. Nato förbjuder representanter och diplomater från Belarus att arbeta i dess högkvarter i Bryssel, skriver AFP. Anledningen är att landet tvingade ett flygplan att landa i Minsk, så att en regimkritiker kunde gripas förra helgen. Nato och Belarus har haft samarbete sedan 1992, och sedan april 1998 har landet haft en diplomatisk delegation ackrediterad till högkvarteret, skriver TT. "De (representanter för Belarus) kan komma in, men bara som besökare med dagpass, och med följeslagare," sa Natochefen Jens Stoltenberg på en presskonferens på måndagen. Fem diplomater uppges påverkas. Omni 210531.
Stoltenberg kommenterade rysk militär. "Vi har sett ökad rysk militär närvaro i Barents hav och Östersjön, Kaliningrad, Svarta havet, men också ned till Medelhavet och Mellanöstern," sade Stoltenberg, efter att ha räknat upp ryska insatser på Krimhalvön, i Georgien samt för att destabilisera östra Ukraina. Omni 210531.

Belarus: Ryanairpilot landade frivilligt i Minsk. Piloten som flög det Ryanairplan som tvingades landa i Minsk för en vecka sedan tog själv beslutet om att landa planet innan Belarus skickade upp stridsflyg. Det uppger den belarusiska utrikesministern Vladimir Makej, enligt TT. Makej säger till den ryska tidningen Kommersant att det först rapporterades ett bombhot och att flygledningen efter det varnade planet. "Sedan, som vi sagt förut, tog besättningen 14 minuter på sig att bestämma sig för huruvida de skulle fortsätta resan eller inte, efter att ha diskuterat saken med Ryanairledningen och flygplatsen i Vilnius," säger han. Makej säger också att det inte befann sig något stridsflygplan i vägen vid den tidpunkten. Ryanairs vd har en annan uppfattning om vad som hände och kallar det hela för en "statligt sanktionerad kapning". Omni 210531.

Ryssland lånar ut miljarder efter västs sanktioner. Ryssland har godkänt en kredlina på 500 miljoner dollar - motsvarande nära 4,2 miljarder kronor - till Belarus. Moskva vill även öka antalet flyglinjer mellan de två länderna, rapporterar Financial Times. Tidningen konstaterar att den ryske presidenten Vladimir Putin tydligt cementerar sitt stöd för sin belarusiske motsvarighet Aleksandr Lukasjenko, i en tid då både USA och EU infört sanktioner mot Belarus sedan ett Ryanairplan förra veckan tvingades ner i Minsk och en regimkritisk journalist och hans flickvän greps. Kreml har kritiserat västländernas sanktioner och aviserade redan tidigare att det försenade lånet nu ska betalas ut. Det är den andra delen av ett lånepaket på sammanlagt en miljard dollar som Moskva och Belarus kom överens om i december. Pengarna ska hjälpa Belarus att hålla ekonomin flytande, sedan landet skakats av coronapandemin och protester mot valfusk, skriver tidningen. En talesperson för Kreml uppger att Ryssland kommer att hjälpa Belarus att runda EU:s flygförbud under sommaren. Omni 210531.

Rysk regimkritiker gripen på plan i S:t Petersburg. Den ryske regimkritikern Andrej Pivovarov har förts av ett flygplan i S:t Petersburg och gripits, rapporterar TT med hänvisning till uppgifter från OVD-info, en grupp som granskar ryska polisinsatser mot oppositionella. Pivovarov hade en hög befattning inom organisationen Öppna Ryssland och har också haft nära band till den framträdande Kreml-kritikern Michail Chodorkovskij som i dag lever i exil i Tyskland. Öppna Ryssland meddelade i torsdags att gruppen lägger ner verksamheten på grund av risken för repressalier från myndigheterna. Pivovarov greps flygplatsen Pulkovo. Omni 210531.
Flera aktioner mot oppositionen - politiker gripen på flygplan. Inför det ryska parlamentsvalet i höst hårdnar trycket alltmer på den ryska oppositionen. I går kväll greps en välkänd oppositionspolitiker ombord ett flygplan på väg från Sankt Petersburg till Polens huvudstad Warszawa och i morse genomfördes husrannsakan hemma hos oppositionspolitikern Dmitrij Gudkov. "Det som händer liknar en allmän upprensning av hela det politiska fältet, av alla som är obekväma, som säger sanningen", säger Dmitrij Gudkovs pappa, oppositionspolitikern och den tidigare parlamentsledamoten Gennadij Gudkov till radiostationen Moskvas eko. SR 210601.
EU kräver att Ryssland släpper gripen Kremlkritiker. EU kräver att Kremlkritikern Andrej Pivovarov som greps under måndagen släpps, rapporterar TT. "Det här är inte en isolerad händelse, utan bekräftar ett pågående mönster där civilsamhället, oppositionen, kritiska röster och oberoende medier får allt mindre utrymme i Ryssland," säger en talesperson för EU-kommissionen. Pivovarov anklagas enligt hans stab för samröre med en ”misshaglig organisation”, vilket innebär att han riskerar flera års fängelse. Hans hem har under tisdagen genomsökts. Ytterligare en oppositionell ryss greps under tisdagen. Även Amnesty kräver att Pivovarov släpps. Omni 210601.
Chodorkovskij: Kreml städar upp inför valet i höst. Måndagens gripande av regimkritikern Andrej Pivovarov i Ryssland, samt ytterligare ett liknande gripande under tisdagen, handlar om att Kreml vill ”städa upp” inom oppositionen inför parlamentsvalet i september. Det säger Michail Chodorkovskij, också han en framträdande regimkritiker som idag lever i exil i Berlin, till AP. Enligt Chodorkovskij handlar det om att stämma i bäcken för att kväsa eventuella demonstrationer i samband med valet. "De är rädda för protester om fusket blir för uppenbart," säger han. Han säger också att det kommande valet är en "teaterföreställning" där de kandidater regeringen inte gillar helt enkelt kommer att hindras att ställa upp. Omni 210601.

WHO nödgodkänner kinesiskt vaccin mot covid-19. Världshälsoorganisationen, WHO, godkänner det kinesiska covid-vaccinet Sinovac för så kallad nödanvändning. I ett uttalande skriver WHO att vaccinet uppfyller krav på säkerhet, effektivitet och säker tillverkning. Därmed kan det kinesiska vaccinet ingå i internationella vaccinprogram i länder som har brist på tillgång på vaccin. SR 210601.

Lukasjenko: Utredningen ska hållas i Belarus. Brottsutredningen mot den ryska studenten Sofia Sapega kommer att hållas i Belarus. Det uppger den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, något han också uppges ha gjort klart för sin ryske kollega Vladimir Putin, rapporterar TT med hänvisning till den statliga nyhetsbyrån Belta. "Utredningen mot båda dessa personer kommer att hållas i Belarus," säger Lukasjenko. Sofia Sapega och hennes pojkvän, journalisten och regimkritikern Roman Protasevitj, greps den 23 maj efter att belarusiska myndigheter tvingat ett Ryanairplan att landa i Minsk. Protasevitj och Sapega riskerar upp till 15 års fängelseTT. Oppositionsledaren tror gripen journalist torteras. "Bombhot" kom 24 minuter efter uppmaning att landa. Omni 210601.

Lettlands ambassadör i Belarus: Sämsta relationen på flera år. I förra veckan bröt Belarus sina diplomatiska förbindelser med ännu ett grannland - Lettland. Nu säger den nyligen hemkomne lettiske ambassadören Einars Semanis att relationerna mellan länderna är sämre än på många år. "De är väldigt dåliga, de diplomatiska relationerna, man kan säga att de är helt frysta nu", säger han. Polen och Litauen har inte heller några förbindelser med Belarus längre. SR 210601.

Chodorkovskij: Putins parti oroligt över vikande stöd. Den nya ryska lag som förbjuder ledare för "extremistorganisationer" att ställa upp i höstens val är ett tecken på att Kreml inte vill ta några risker. Det säger den framträdande Putinkritikern Michail Chodorkovskyj, som lever i exil i Tyskland, enligt AFP. "Den senaste tidens agerande visar att regimen är orolig över det vikande stödet för (Putin parti) Enade Ryssland," säger Chodorkovskij. Tatyana Stanovaya, som leder den politiska analysfirman R.Politik delar bilden. "Det kommer att komma nya gripanden, nya rättsfall och nya offer för förtrycket," säger hon i ett inlägg på Telegram. 146 senatorer röstade för förslaget och en emot den nya lagen. Omni 210602.

Belarusiske aktivisten pekas ut som protestledare och extremist. I Belarus har ännu en videointervju med den gripne Roman Protasevitj visats i statliga tv-kanalen. Protasevitj greps sedan ett flygplan under mycket uppmärksammade former tvingats ner i Minsk. I den timslånga filmen återges den officiella bilden av 26-åringen som en extremist och terrorist. SR 210603.

Oppositionen vill ge miljonbelöning för att gripa Lukasjenko. Samtidigt som Belarus president Lukasjenko intensifierar sin jakt på oppositionella, så tar även de nya steg för att få bort honom från posten. En av oppositionsledarna Valerij Tsepkalo vill ge 11 miljoner euro i belöning för Lukasjenkos gripande. I en intervju med Sveriges Radio i Riga säger Valerij Tsepkalo att han hoppas att personer som står nära Lukasjenko ska våga agera. SR 210604.

Journalisten och regimkritikern Roman Protasevitj erkänner brott i tv-intervju. I går kväll sände belarusisk stats-tv en lång intervju med journalisten och regimkritikern Roman Protasevitj som greps efter att ett Ryanairplan tvingades ner i Minsk förra söndagen. I intervjun erkänner han de brott han anklagas för och säger sig hysa aktning för president Aleksandr Lukasjenko, men många misstänker att hans uttalanden på olika sätt tvingats fram. Att Protasevitj skulle användas på det här sättet har förutspåtts av många och hans pappa, Dmitrij Protasevitj, säger till den ryska internet-tvkanalen Dozjd att de gjort hans son till "en bit informationskött". SR 210604.

Flyg från Belarus portade från EU. Från och med midnatt är flyg från Belarus portade från EU, vilket innebär att de varken får flyga över europeiskt luftrum eller använda flygplatser inom EU. Det har Europeiska rådet nu beslutat efter att Belarus nyligen tvingade ner ett passagerarplan i Minsk och grep en regimkritiker som fanns med på planet. Flera europeiska flygbolag, däribland SAS, har redan annonserat att de slutat flyga över belarusiskt luftrum. SR 210604.

Hot om 5 års fängelse för årsdagsfirande gav lugn kväll i Hongkong. Den 4:e juni är det årsdagen av massakern på Himmelska Fridens Torg i Peking 1989, och för andra året i rad så har myndigheterna i Hongkong förbjudit folk att på något sätt samlas och uppmärksamma årsdagen. Två personer greps under dagen i Hongkong, de misstänks för att ha spridit information om olaglig sammankomst och en av de gripna är en av arrangörerna bakom minneshögtiden med anledning av massakern. I Hongkong stängde polisen av stora delar av den park där människor brukar uppmärksamma årsdagen av massakern vid Himmelska fridens torg, 7000 poliser har patrullerat stadens gator och man har hotat med upp till 5 års fängelse för deltagande i manifestationer. SR 210604.

Putin: Ryssland inte involverade i tvångslandningen i Belarus. När Rysslands president Vladimir Putin under fredagen gjorde ett framträdande vid St Petersburg international economic forum sa han att Ryssland inte har varit involverad i tvångslandningen av Ryanair flygplanet i Belarus där regimkritikern Roman Protasevitj greps. Putin sa dessutom att han överhuvudtaget inte känner till Protasevitj och att han inte skulle vilja det heller, "Låt honom göra vad han vill, som att motarbeta Lukashenko", sa Putin. Presidenten pratade även om det kommande toppmötet med USA:s president Joe Biden i Geneve om två veckor, som han hoppas kommer att hållas i en "positiv atmosfär". SR 210604.

G7 vill reglera Kinas digitala valuta. Kinas lansering av en digital yuan hissar varningsflagg hos G7-ländernas finansministrar som i helgen ska diskutera ett internationellt regelverk för statliga digitala valutor, skriver Nikkei Asia. Länderna hoppas kunna lansera ett färdigt förslag till hösten. Kinas aggressiva lansering av den digitala yuanen har lett till oro för att valutan ska hamna i centrum för landets satsning på den nya sidenvägen och i förlängningen dra undan mattan för den amerikanska dollarns dominans. Kinas gav ut den digitala valutan på försök i ett enormt projekt i höstas och räknar med att lansera den på riktigt nästa år, skriver Nikkei. I Oktober efterlyste G7 transparens i digitala valutor. Omni 210604.

Webb-tv: Vart är Ryssland på väg? Hur ser ryssen på sig själv? Hur står det till med den ryska ekonomin? Och hur är det med Rysslands stormaktsambitioner? Det är frågor som tas upp i veckans Hotspot. Gäst i programmet är Sven Hirdman, före detta ambassadör i Moskva och tidigare statssekreterare. Världen idag 210605 58:20.

Tusentals protesterade mot kinesiskt universitet. Tusentals ungrare gick ut på gatorna i Budapest på lördagen för att protestera mot premiärminister Victor Orbáns planer på ett kinesiskt universitet i staden, rapporterar Reuters. "Inget Fudan" och "Vi vägrar bli en koloni", stod det på skyltar som demonstranterna tågade med genom staden. Det kontroversiella jättebygget har redan börjat ta form i Budapest. Det är Fudanuniversitetet i Shanghai som planerar en filial, som delvis finansieras genom lån från kinesiska staten till Ungern mot hög ränta, skriver SVT Nyheter. Regeringen undertecknade ett avtal med Fudanuniversitetet i april. Omni 210605.
Nya gatunamn väcker ilska i Kina: Dalai Lama-gatan. Budapests liberale borgmästare Gergely Karácsony gör allt för att stoppa planerna på ett kinesiskt universitet i staden, skriver SVT Nyheter. I onsdags tillkännagav han att gatorna i området kring det tilltänkta bygget får nya namn - Befria Hongkong-gatan, De uiguriska martyrernas gata och Dalai Lama-gatan. En talesperson för Kinas utrikesdepartement sa i torsdags att tilltaget var "under all kritik", men att det inte kommer att påverka projektet. Oppositionspolitikern: "Vi ger fina nya namn till gator kring det planerade universitetet." Omni 210605.

Ett sprängt vapenlager ledde till att 140 diplomater skickades hem. Relationen mellan Moskva och Prag har förändrats efter ett avslöjande om ett sprängt vapenlager. Det som i folkmun kallades spioncentralen, ryska ambassaden i Prag har tömts på diplomater. Beskickningen har haft lika stor bemanning som på Sovjettiden och var större än den amerikanska, men nu har 140 ryska diplomater skickats hem. SR 210606.

Regimkritiker flyr till Ukraina: "Närmar mig Kiev". Den ryske regimkritikern och tidigare parlamentsledamoten Dmitrij Gudkov uppger för AFP att han har flytt från Ryssland till Ukraina. "Jag närmar mig Kiev", skriver Gudkov i ett inlägg på Facebook, som han bekräftar stämmer för nyhetsbyrån. Han tillägger att källor nära Kreml sagt till honom att han skulle han bli arresterad på falska grunder om han inte lämnade landet. Gudkov säger att han pressats av myndigheterna. Omni 210606.
Känd rysk oppositionspolitiker har flytt till Ukraina. Den välkände ryske oppositionspolitikern och tidigare parlamentsledamoten Dmitrij Gudkov har lämnat Ryssland. I förra veckan greps Gudkov, anklagad för ekonomisk brottslighet, men menar själv att anklagelserna bara är ett sätt att få honom ur vägen inför parlamentsvalet i höst. "Makten vill att vi alla ska sitta under bordet, tysta och vara rädda", säger han till tv-kanalen Dozjd. SR 210607.

Den ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj tillbaka i fängelset efter sjukhusvård för hungerstrejk. Den fängslade ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj har flyttats tillbaka till straffanläggningen där han avtjänar sin dom efter att ha vårdats på sjukhus som följd av en hungerstrejk. Kremlkritikern inledde sin hungerstrejk i mars som protest mot att han inte fick tillräcklig vård i fängelset. Då hade han upplevt smärta i ryggen, förlamning i sina ben och andningssvårigheter. Navalnyjs hungerstrejk påverkade kraftigt hans hälsa och 24 dagar senare avbröt han den på tillrådan av läkare. Sedan dess har han vårdats på sjukhus. Straffanläggningen i Pokrov ligger ungefär 100 kilometer till öst om Moskva. De ryska myndigheterna har alltmer aggressivt ingripit mot Navalnyjs medarbetare och organisation. Läs mer i Yle 210607.

Ryssland lämnar Open skies-avtalet som tillåter fredlig flygspaning över andra länder. Ryssland har beslutat att lämna Open Skies-avtalet som tillåter fredlig flygspaning över de undertecknande ländernas territorium. Beslutet hänger ihop med att USA i fjol valde att bryta avtalet. USA:s president Donald Trump valde i november 2020 att gå ur Open Skies-avtalet eftersom USA ansåg att Ryssland inte följde avtalets regler. USA beskyller Ryssland för att förhindra att amerikanska spaningsplan flyger över Georgien och den ryska exklaven Kaliningrad på den Baltiska kusten. Ryssland har förnekat detta. Rysslands president Vladimir Putin hade hoppats på att kunna diskutera avtalet med USA:s nya president Joe Biden när de träffas i Genéve om några veckor. Bidens administration meddelade ändå redan i maj att USA inte undertecknar avtalet igen. Rysslands beslut att lämna Open Skies-avtalet kommer inte som en överraskning, eftersom landet tidigare hotat lämna avtalet om USA inte återansluter sig. Syftet med Open Skies-avtalet från 2002 är att skapa tillit länder emellan genom att låta dem utföra flygspaningar för att försäkra att motparten inte förbereder militära åtgärder. Enligt Ryssland har Open Skies-avtalets trovärdighet försämrats efter USA:s beslut att lämna pakten. För tillfället följer 33 länder överenskommelsen - hit hör Kanada och största delen av de europeiska länderna. Yle 210607.

Beslutet: Bara tio ryska friidrottare i OS. Internationella friidrottsförbundet, World Atheltics (WA), har beslutat att enbart tio ryska friidrottare tillåts tävla i OS och andra mästerskap under resten av 2021. "Rysslands friidrottsförbund får välja vilka tio, men måste prioritera och göra urvalet bland dem som är registrerade i den internationella dopningstestverksamheten", skriver WA i ett pressmeddelande. Ryska friidrottare får sedan 2015 inte tävla under rysk flagg sedan det framkommit att det fanns en omfattande och statsstödd dopningsverksamhet i rysk friidrott. De som kan bevisa att de inte dopar sig får tävla under neutral flagg. SR 210607.

Rysk ilska mot Ukrainas EM-tröja: "Olämpligt". Ukrainas nya fotbollströjor har väckt ilska bland ryska politiker. Landet har tagit fram en ny tröjdesign inför EM där Ukrainas konturer syns. Även den annekterade Krimhalvön är med på tröjan - något som upprör i Ryssland, rapporterar BBC. Dmitrij Svisjtjev, riksdagsledamot och ordförande för ryska curlingförbundet, säger att det är "ytterst olämpligt" och kräver att Uefa sätter stopp för tröjorna. Expressen skriver att det ryska utrikesdepartementet också har uttalat sig: "Att de har tagit med Krim skapar en illusion av något omöjligt", säger talespersonen Maria Zacharova. Chefen för Ukrainas fotbollsförbund är däremot nöjd med tröjdesignen. "Ukrainas silhuett kommer att skänka styrka till spelarna, eftersom de kämpar för hela Ukraina," skriver han på Facebook. Omni 210607.
Uefa svänger - stoppar Ukrainas tröjor. Det europeiska fotbollsförbundet Uefa kräver att Ukraina ändrar sina politiskt laddade matchtröjor inför EM. Det är frasen "Ära till hjältarna", som Uefa reagerar på och bedömer frasen som "klart politisk". Det är ett uttryck som används flitigt inom den ukrainska militären men har historiskt använts vid anti-ryska och anti-sovjetiska manifestationer och konflikter. Det ryska fotbollsförbundet anser att tröjorna är politiska och därmed går emot Uefas grundläggande principer. Först sa Uefa att tröjorna var godkända, men har nu alltså ändrat sig. På Ukrainas matchställ finns även siluetten av den ukrainska kartan, med Krimhalvön inkluderad. Ryssland annekterade Krim 2014 och anser att det är en del av Ryssland, något som inte erkänts internationellt. SR 210610.

Belarus tar till tuffare tag mot demonstranter - flera års fängelse kan bli domen för att ha deltagit i protester. Belarus president Aleksandr Lukasjenko undertecknade på tisdagen en lag som gör det möjligt att döma personer som deltar i protester eller förolämpar statliga tjänstepersoner till fängelsestraff. Den nya lagen innebär att en person som gripits åtminstone två gånger efter att ha deltagit i en otillåten protest eller förolämpat en tjänsteman, kan dömas till tre års fängelse. Tidigare har personer som gripits i samband med till exempel protester placerars i kort fängelseförvar eller dömts till böter. Under tisdagen gjorde Lukasjenko det också möjligt att döma personer till fyra års fängelse ifall de spridit information som enligt Belarus klassas som falsk eller som misskrediterar staten. Belarusierna har i månader protesterat mot Lukasjenko. Tusentals personer har arresterat och flera dödats. Protesterna började i augusti i fjol efter att Lukasjenko, som haft makten i landet sedan 1994, utropades till vinnare i presidentvalet. Valet anses ha varit riggat till hans förmån. Lukasjenko har redan tidigare undertecknat lagändringar som på olika vis begränsar pressfriheten i landet. De belarusiska myndigheterna har bland annat blockerat flera stora nyhetsmediers webbplatser och klassat oppositionella kanaler på meddelandeappar som extremism. Yle 210608.

Domstol: Navalnyjs organisationer är extremistiska. Den fängslade ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs organisationer klassas som extremistorganisationer av en rysk domstol. Den som tillhör en i Ryssland extremistklassad organisation riskerar fängelse och kan enligt en ny lag inte ställa upp i val. Aleksej Navalnyj dömdes tidigare i år till fängelse men igår kväll dök ett nytt inlägg upp på hans instagramkonto där han skriver att, domen till trots, "finns målen och idéerna kvar, det här är vårt land, vi har inget annat". SR 210609.

Utbrott av deltavarianten i södra Kina. Utbrottet av deltavarianten, som lett till tusentals dödsfall i Indien, har upptäckts i den kinesiska staden Kanton. Myndigheterna har återinfört hårda restriktioner och utegångsförbud. Över 18 miljoner människor testades i staden från i söndags till tisdags. SR 210610.

Nya vittnesmål om tortyr och hot i Xinjiang. Tortyr, hot, våld och förnedring - om det vittnar över 50 personer som vistats i Kinas ökända omskolningsläger. Enligt vittnesmålen har intagna bestraffats genom att bli upphängda på väggar eller fjättrade på metallstolar. Amnestys nya rapport slår fast att Kina brutit mot folkrätten på ett sätt som uppgår till brott mot mänskligheten i regionen Xinjiang. Människorättsorganisationen Amnesty Internationals rapport är fylld av smärtsamma vittnesmål från omskolningsläger, och slår fast att samtliga intervjuade som vistats i lägren genom den vardagspraxis som rått där har utsatts för tortyr eller annan grym och omänsklig behandling. Bland annat beskriver rapporten en brutal ideologisk indoktrinering genom hot och förnedring. Dessutom berättar vittnena om fysiska bestraffningar i form av bland annat upphängning på väggar eller fjättring på metallstolar. Utomstående uppskattningar säger att upp till över en miljon muslimer kan ha internerats i Xinjiang. Kina hör till den majoritet av världens stater som skrivit under och godkänt FN:s konvention mot tortyr. De kinesiska myndigheterna har vid flera tillfällen kallat anklagelserna om övergrepp i Xinjiang för "århundradets lögn". Enligt den kinesiska regeringen sker inga brott mot mot mänskliga rättigheter och åtgärderna i Xinjiang ska bara handla om att bekämpa terrorism och minska fattigdomen. Amnestys kartläggning innehåller det hittills största antalet dokumenterade förstahandsvittnesmål. Samtidigt pågår en folkrättstribunal ledd av en frivilligorganisation i Storbritannien, som också kallar vittnen. EU-parlamentet bedömde redan förra året att Kina begår brott mot mänskligheten i Xinjiang, medan USA:s utrikesminister anklagar den kinesiska staten för folkmord på Xinjiangs muslimer. SR 210610.
Nijat flydde från Xinjiang: Folk är övervakade dygnet runt. Människorättsorganisationen Amnesty skriver i en ny rapport att de övergrepp som muslimska minoriteter i Xinjiang i Kina utsätts för är ett brott mot mänskligheten. "Det finns knappt utrymme att leva ett fritt liv. Folk är övervakade dygnet runt. Vi har hört att det sker omfattande övergrepp", säger Nijat Turghun, som flydde till Sverige från Xinjang 2004. "Brott mot mänskligheten och folkmord är de värsta förbrytelserna man kan tänka sig överhuvudtaget", säger folkrättsexperten Ove Bring. Enligt den kinesiska regeringen sker inga brott mot mänskliga rättigheter och åtgärderna ska bara handla om att bekämpa terrorism och minska fattigdomen. SR 210611.

Amerikanska experter: Viruset är skapat av forskare. Coronavirusets genetiska kod visar att det med största sannolikhet har skapats i ett laboratorium. Det hävdar två amerikanska experter i en debattartikel i Wall Street Journal. I april 2020 skrev Världen idag om professor Fang Chi-tai vid National Taiwan University, som ska ha sagt att coronavirusets ovanliga struktur tyder på att det skapats av människor. Ett franskt forskarteam hade då kommit fram till att covid-19 till 96 procent är likadant som ett fladdermusvirus som man vet förvaras på laboratoriet. Skillnaden är fyra extra aminosyror som man inte funnit hos några andra coronavirus, och som enligt professor Fang gör sjukdomen mer smittsam. Nu framför två amerikanska experter samma sak i en Wall Street Journal-artikel, som Daily Mail och Aftonbladet uppmärksammar. Virusets arvsmassa innehåller en sekvens som aldrig har observerats i naturliga virus, men som däremot ofta används av forskare, skriver Stephen Quay, vd för ett biofarmaceutiskt företag, och Richard Muller, en tidigare forskare som nu undervisar vid Berkleyuniversitetet i Kalifornien. Texten publiceras samtidigt som teorin om att viruset kan ha läckt från Wuhans virologiska institut i Kina aktualiseras allt mer. En del av virusets genetiska kod är genomsekvensen CGG-CGG, en kombination som ofta används i studier där mikrobiologer vill öka dödligheten och smittsamheten hos coronavirus. Det görs genom att infoga denna sekvens i virusets arvsmassa, förklarar Quay och Muller. Denna typ av genmanipulation lämnar inga spår, däremot ändrar den virusets spikprotein och gör det lättare för viruset att infektera mänskliga celler. De amerikanska experterna påpekar att Wuhans virologiska institut är känt för att göra studier där kombinationen CGG-CGG används. De skriver vidare att de som tror att viruset överförts från djur till människa måste förklara varför det råkade imitera just denna kombination: "Åtminstone detta faktum - att coronaviruset, med alla sina slumpmässiga möjligheter, har valt den sällsynta och onaturliga kombination som används av mänskliga forskare - innebär att den ledande teorin om virusets ursprung måste vara att det läckt från ett laboratorium." Som ett av skälen för att anta detta tar Stephen Quay och Richard Muller även upp att "rapporter baserade på USA:s underrättelsetjänst antyder att labbet samarbetade i projekt med den kinesiska militären". Daily Mail tar också upp en ny studie som hävdar att covid-19 skapats av kinesiska vetenskapsmän. I ett försök att ta fram vaccin upptäckte två forskare "unika fingeravtryck" i coronaviruset. Dessa kan bara ha uppstått genom manipulation i ett labb anser forskarna, professor Angus Dalgleish vid S:t Georges universitet i London och den norske virologen Birger Sørensen. Anklagelserna i studien inbegriper "avsiktlig förstörelse" samt "döljande eller förorening av data" på kinesiska laboratorier. Forskarna noterar även att kinesiska vetenskapsmän som talade ut om dessa saker tystades och försvann, skriver Daily Mail. Kina har kraftigt tillbakavisat uppgifter om att coronaviruset skulle komma från ett kinesiskt laboratorium. Världen idag 210610.
Svensk expert: Nödvändigt att gå till botten med labbteorin. Både amerikansk och brittisk underrättelsetjänst anser det nu tänkbart att coronapandemin kan ha startat genom en laboratorieläcka. Den svenske virologiprofessorn Fredrik Elgh skriver i tidskriften Forskning och Framsteg att det är helt nödvändigt att gå till botten med frågan. Läs mer i Världen idag 210608.
SVT-reporter: Vi vågade inte rapportera om labbteorin. När SVT-reportern Bodil Appelquist ville undersöka oklarheter kring labbet i Wuhan möttes hon av ifrågasättanden från redaktionen. Det berättar hon i radioprogrammet Medierna i P1 som frågar sig vilken roll svenska medier haft då labbteorin avfärdats som en konspirationsteori. Läs mer i Världen idag 210616.

298 dog när MH17 sköts ner - nu presenteras bevisen. I Haag i Nederländerna har en domstol för första gången lagt fram bevis för vilka som bär ansvar för nedskjutningen av malaysiska passagerarplanet MH17. 298 människor dödades när det sköts ned av en rysk så kallad Buk-raket, som fraktades in i östra Ukraina från Ryssland och sen tillbaka igen. Tre ryssar och en ukrainare står åtalade, men de vägrar delta i rättegången och avfärdar, precis som Ryssland, helt den nederländska brottsutredningens omfattande bevis. SR 210611.

Danskt luftrum kränkt av två ryska flygplan. Två ryska flygplan har under fredagen kränkt danskt luftrum nära Bornholm, rapporterar Politiken. Danska försvarsdepartementet har bekräftat att de båda planen avvisades av danskt flygvapen. Försvarsminister Trine Bramsen kallar händelsen allvarlig. "Det ska inte råda något tvivel om att den här typen av kränkningar är oacceptabla," säger hon. Utrikesminister Jeppe Kofod skriver på Twitter att det tycks handla om en medveten handling och att han har kallat till sig Rysslands ambassadör efter incidenterna. Kofod: Kommer självklart att prata med våra allierade. Omni 210611.

G7 väntas kräva en ny utredning av virusets ursprung. Kritiker menar att WHO delegationen som besökte Wuhan-labbet inte fick tillgång till väsentlig information och anklagas för intressekonflikter. Forskningsrapporter visar att Wuhan-labbet i samarbete med amerikanska forskare förändrade coronavirus från fladdermöss så att de kan smitta även mänskliga celler. På det pågående G7-mötet väntas världsledarna kräva en ny oberoende och transparent utredning av coronavirusets ursprung. SR 210612.

Putin vill förvandla Kronstadt i Finska viken till ett mecka för rysk patriotism. President Vladimir Putin har lanserat ett megaprojekt för Kronstadt på ön Kotlin i Finska viken. Ön ska bli ett militärhistoriskt centrum i världsklass som hyllar flottan. Projektet leds av Xenia Sjojgu, dotter till landets försvarsminister. Läs mer i Yle 210612.

Demokratikämpen Agnes Chow frisläppt i Hongkong. Demokratiaktivisten Agnes Chow har släppts ur fängelse i Hongkong efter att ha avtjänat knappt sju månader av sitt tio månader långa straff, rapporterar flera medier. Chow dömdes, tillsammans med de andra aktivisterna Joshua Wong och Ivan Lam, förra året för sin inblandning i protesterna 2019 mot den kinesiska säkerhetslagen i Hongkong. Säkerhetslagen, som klubbades igenom förra året, kriminaliserar fyra kategorier av brott bland annat separatism och samverkan med annat land eller element som kan hota rikets säkerhet och ger Peking makt att kontrollera Hongkong på ett sätt som man aldrig haft tidigare, skriver BBC. Kritiker menar att lagen sätter stopp för protester och begränsar yttrandefriheten. Omni 210612.

ÖB: Ryssland skakar om Europas säkerhetsstruktur. Det militära hotet från Ryssland växer, säger överbefälhavaren Micael Bydén i Ekots lördagsintervju. Rysslands truppförstärkning i Ukraina i våras var ett sätt för Ryssland att markera sin styrka, menar Bydén. Han får frågan hur händelser som gripandet och förgiftningarna av oppositionella påverkar säkerhetsanalysen. Bydén svarar att Ryssland är den "tydliga aktören som skakar om den europeiska säkerhetsstrukturen" genom sitt agerande. "Det är ett tecken att man är beredd från rysk sida att nyttja sina militära maktmedel för att nå sina politiska mål och ambitioner." Det är också det som gör att militären menar att ett militärt angrepp inte går att utesluta. Att Sverige övar med länder som vi samarbetar med och exempelvis utbildar ukrainska soldater bidrar inte till osäkerhet - tvärtom, menar Bydén. "Det är oerhört viktigt att vi visar att vi kan jobba med andra. Vi kan göra det i övningar hos andra, i andras territorium. Men också att vi kan bjuda in andra och göra övningar här," säger Bydén. Omni 210612.

Biden och G7-länderna markerar mot Kina. I dag, söndag, är sista dagen på G7 mötet i Cornwall. En deklaration från mötet aviserade att de rikare länderna ska skänka en miljard vaccindoser till de fattiga. Ländernas ambition är att sänka utsläppsnivåer och fasa ut kol och diesel - men det är just ambitioner och inte beslut, USA:s president Joe Biden måste få förslagen genom den amerikanska kongressen. Joe Biden har fått igenom skrivningar som berör Kinas agerande i Hongkong och Xinjiang. Kina har redan reagerat och tycker att länderna blandar sig i Kinas inre angelägenheter. SR 2100613.
G7-ledare uppmanar WHO att utreda virusets ursprung. G7-ledarna uppmanar Världshälsoorganisationen WHO att göra en ”transparent, expert-ledd och vetenskapligt underbyggt” studie - bland annat i Kina - för att ta reda på hur covid-19 uppkom. Det rapporterar Reuters som läst delar av slutdeklarationen. Hårda ord mot Kina finns också med i slutdeklarationen. Bland annat uppmanar G7-ledarna draken i öst att respektera mänskliga rättigheter och friheter, i synnerhet i Xinjiang där den muslimska uigurbefolkningen utsätts för övergrepp. En hög grad av självstyre i Hongkong - i enlighet med det sino-brittiska avtalet från 1997 - förordas också liksom fred och stabilitet omkring Taiwansundet. Omni 210613.

Kina slår ifrån sig G7-kritik. Kinesiska myndigheter anklagar G7-länderna för att "förvränga fakta och smutskasta Kina", efter att G7 igår i ett uttalande kritiserat Kina. Bland annat uppmanade G7 Kina att respektera mänskliga rättigheter i Xinjiang och Hongkong. Den kinesiska ambassaden i Storbritannien skriver i ett uttalande att USA och "ett fåtal andra länder" bara ytterligare avslöjar sina "illvilliga intentioner". SR 210614.
Biden i Bryssel - nystart för Nato. När president Biden idag kommer till Nato-toppmötet väntas budskapet vara att USA är tillbaka som en stabil partner som vill stärka försvarsalliansen. Nato-ledarna ska enas om en ny framtidsplan där fokus väntas ligga på Ryssland och Kina samt på klimat och cybersäkerhet. "Vi ska öppna ett nytt kapitel med en ambitiös plan för säkerhet och försvar", sa generalsekreteraren Jens Stoltenberg. SR 210614.
Natoländernas varning: Ryssland utgör ett hot. Ryssland och Kina stod på dagordningen när Natoländerna samlades i Bryssel för sitt toppmöte, skriver DN. "Natos förhållande till Ryssland har nått sin lägsta punkt sedan det kalla kriget," sa Natochefen Jens Stoltenberg på en pressträff efter mötet. I en kommuniké som antogs av länderna pekades Ryssland ut som ett hot. Kina beskrevs mildare som en "utmaning". Omni 210614.
"USA kommer till undsättning om Europa attackeras." Med förnyat stöd från USA ska Nato re-orientera sig i en ny värld där hot kommer från olika håll, inte minst från Kina som flyttat fram sina militära positioner. Frågan är dock om man ska måla upp Kina som ett hot eller en utmaning. USA och president Joe Biden sägs vilja ha ett tydligt tufft språk medan de europeiska medlemmarna uppges vara mer försiktiga. Joe Biden ger helhjärtat stöd till Nato - till skillnad från Trump. SR 210614.

Stor flygövning visar musklerna för Ryssland. Just nu pågår en av Europas största flygövningar Arctic Challange Exercise. Åtta länder tränar just nu i norra Sverige, Finland och Norge. Bland annat deltar det amerikanska flygvapnet. Övningen är en tydlig kraftuppvisning för bland annat Ryssland. Förhoppningen är att det ska bidra till att öka stabiliteten i det försvarspolitiskt känsliga området runt Nordkalotten. Det säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). SR 210615.

Biden och Putin låter ambassadörerna återvända. På toppmötet mellan Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Joe Biden enades man om att låta ländernas ambassadörer återvända till respektive land. Både Biden och Putin har sagt att relationen mellan länderna är dålig, men att det här mötet är ett sätt att inleda en dialog mellan presidenterna. Under sin presskonferens efteråt beskrev Putin mötet som konstruktivt, men slog ifrån sig all kritik när det kom till frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. SR 210616.

EU:s utrikeschef: Var beredd på sämre relationer med Ryssland. I skuggan av mötet mellan Joe Biden och Vladimir Putin lade EU fram en ny strategi om sin relation till Ryssland. EU:s utrikeschef Josep Borrell har inga större förhoppningar om att den djupfrysta relationen ska tinas upp i närtid. "Vi måste vara realistiska och förbereda oss på att relationen kan försämras ytterligare", sa Borrell på en presskonferens. SR 210616.

Fem gripna efter morgonrazzia mot mediehus i Hongkong. Fem höga mediechefer har gripits under den nya nationella säkerhetslagen efter en morgonrazzia med 500 poliser hos det främsta Pekingkritiska mediehuset Apple Daily. Enligt Apple Daily är en av dem gripna tidningens chefredaktör och en annan vd:n för bolaget som äger tidningen. Enligt polisen misstänks de fem för "samröre med främmande makt", ett brott som kan ge livstids fängelse. SR 210617. Kommentar: Främmande makt = västliga demokratier och dess media".
Tidning i Hongkong ökar sin upplaga efter gripandena. "Vi måste fortsätta kämpa." Så lyder förstasidan på Hongkongtidningen Apple Daily, dagen efter gripandet av fem chefer på tidningen. Den prodemokratiska tidningen tryckte upp 500 000 exemplar av fredagstidningen, jämfört med den normala upplagan på 80 000. På sociala medier spreds på fredagen bilder på Hongkongbor som stödköpte tidningen. "I vanliga fall säljer vi 60 tidningar men i dag har vi sålt 1 800," säger en tidningsförsäljare till AFP. Tidningens ägare Jimmy Lai sitter gripen sedan tidigare. Omni 210618.

Polen anklagar Ryssland för storskalig cyberattack. En nyligen genomförd cyberattack mot polska toppolitiker och tjänstemän genomfördes från ryskt territorium och syftet var att "destabiliera landet". Det säger Jaroslaw Kaczynski, ledare för Polens styrande parti Lag och rättvisa (PIS), enligt AFP. Premiärminister Mateusz Morawiecki säger att landets säkerhetstjänster nu arbetar för att minimera skadorna efter angreppet. Vid attacken drabbades bland annat Michal Dworczyk, chef för det polska vaccinationsprogrammet, som fick sin e-post hackad. Flera mejl publicerades senare på meddelandetjänsten Telegram. Relationen mellan Ryssland och Polen har försämrats de senaste åren. Omni 210618.

Leksaker fast i Kina - krisen kan bli kännbar i jul. Om inte den kinesiska containerkrisen löses snart kan den leda till kraftigt höjda priser på leksaker till jul, skriver New York Post. Bristen, orsakad av coronakrisens nedstängningar och stoppet i Suezkanalen, har fått notan för att skeppa en container från södra Kina till Los Angeles att rusa med 63 procent sedan början av året. Leksaksjätten Hasbro höjde sina priser i april med hänvisning till ökade transportkostnader. Mattel har också meddelat att utveckligen satt press på bolagets marginaler. Därutöver är 50 000 leksakslastbilar från tillverkaren Tonka just nu strandsatta i Shenzhen - de går just nu inte att frakta från Kina, enligt uppgifter till tidningen. Fabriken är så fylld av kartonger att bolaget överväger att använda de anställdas parkeringsplatser som lagringsutrymme. Omni 210618. Kommentar: Billiga leksaker efter jul?

Shoigu och Lavrov ska vinna valet åt Putin. Det blir utrikesminister Sergej Lavrov och försvarsminister Sergej Shoigu som blir Rysslands styrande parti Enade Rysslands affischnamn inför höstens parlamentsval, skriver AP. Under lördagen meddelade president Putin att de båda ministrarna kommer att toppa partiets lista i valet. Både Shoigu och Lavrov har ett relativt stort stöd bland ryssarna. Betydligt lägre stöd har partiledaren och den tidigare presidenten och premiärministern Dimitri Medvedev som helt saknas på listan. Stödet för Enade Ryssland har fallit stort på senare tid. Omni 210619.

USA utmanar Kina: Skickar miljoner doser till Taiwan. USA skickade 2,5 miljoner doser av Modernas covidvaccin till Taiwan på söndagen, rapporterar flera medier. Vaccinet kom med ett plan som landade i huvudstaden Taipei. "Jag blev rörd när jag såg lådorna med vaccin," säger Taiwans hälsominister Chen Shih-chung enligt AP. Den amerikanska försändelsen är en skarp markering mot Kina, som betraktar Taiwan som sitt territorium. Enligt Taiwan har Kina försökt stoppa vaccinleveranser, för att få taiwaneserna att använda kinesiska vaccin. Omni 210620.

Apple Daily tvingas stänga. Det pekingkritiska kinesiska mediehuset Apple Daily kommer tvingas stänga ner all verksamhet inom loppet av några dagar, efter att myndigheter fryst samtliga av företagets tillgångar, det säger en av mediemogulen Jimmy Lais rådgivare till Reuters. Lai grundade Apple daily och är en stark kritiker till Kinas styrande kommunistparti. Lai och fyra andra greps i en morgonrazzia mot mediehuset i förra veckan enligt en ny säkerhetslag och misstänks nu för samröre med främmande makt. SR 210621.

Lukasjenkos familj läggs till på EU:s sanktionslista. 86 nya namn, däribland medlemmar ur president Lukasjenkos familj, läggs nu till EU:s sanktionslista efter beslut från utrikesministrarna. Samtidigt förbereds bredare ekonomiska sanktioner som kan slå hårdare mot Belarus ekonomi. "Vi pratar om gödningsmedel som är ett väldigt stort område i Belarus, finansiella tjänster och petroleumprodukter", säger utrikesminister Ann Linde. SR 210621.

Rysk forskare gripen för spionage vid tyskt lärosäte. En rysk forskningsassistent har gripits i Tyskland misstänkt för att ha spionerat vid ett universitet i landet. Det meddelar tyska åklagare, enligt nyhetsbyrån AFP. Den ryske mannen anklagas för att ha arbetat för Rysslands underrättelsetjänst sedan oktober 2020 eller ännu tidigare. Åklagare har inte gått ut med vid vilket universitet mannen ska ha spionerat. Tyska myndigheter har sökt igenom den misstänkte mannens hem och arbetsplats. Mannen misstänks ha tagit emot betalningar. Omni 210621.

Pasjinian vinner armeniska valet: "Krisen är över". Tusentals människor samlades under måndagskvällen i Armeniens huvudstad Jerevan för att fira landets omvalde premiärminister Nikol Pasjinian.Pasjinian säger i ett tal att den politiska krisen som startade med den militära förlusten mot Azerbajdzjan nu är över och han vädjar om att landet ska enas igen. Det rapporterar AFP. "Tillsammans kan vi bygga ett nytt Armenien, för vår framtid och för våra barns framtid," säger han. Valanalytiker tror att många röstade på Pasjinjan för att undvika den gamla eliten. Omni 210621.

Ljubov greps i Minsk: De sa att de skulle ta barnet ifrån mig. Belarusiska män hotades med att bli av med sina jobb. Kvinnorna som deltog i protesterna efter förra årets presidentval hotades med att bli fråntagna sina barn, berättar några av dem för Ekots korrespondent. "De började säga att jag var en opålitlig mamma som lämnade barnet hemma ensamt, och så sa de att de skulle ta barnet ifrån mig," berättar Ljubov som greps i Minsk i januari. Maria har gripits många gånger, nu har de gripit även hennes mamma: "De tar släktingar som gisslan för att påverka folk att inte slåss", säger hon. SR 210622.

Juntaledaren: Ryssland har gjort vår militär starkast. Ledaren för Myanmars militärjunta tackar Ryssland för att ha stärkt militären i landet, rapporterar AFP. Under ett möte med den ryske försvarsministern Sergei Shoigu i Moskva ska juntaledaren Min Aung Hlaing ha sagt att Myanmars armé tack vare rysk hjälp blivit den starkaste i regionen. Han ska också ha sagt att "vänskapen mellan Ryssland och Myanmar växer sig allt starkare". Shoigu ska å sin sida ha sagt att Ryssland ser Myanmar som en strategisk partner och pålitlig allierad och att man från ryskt håll vill stärka banden mellan länderna. Juntaledaren besökte Ryssland i början av veckan. Omni 210622. Kommentar: Se där, Putin har fått en ny nära vän, juntaledaren Min Aung Hlaing. Sant är ordspråket: Lika barn leka bäst.

Xi Jinping nettovärde 2021. Xi Jinping har ett uppskattat nettovärde på 1.5 miljarder dollar. Victor Mochere.

Rapport varnar för "statliga kidnappningar" i Kina. Kina fängslar i allt högre grad människor utan rättegång och har kommit att utveckla ett av världens mest långtgående system för "påtvingade bortföranden". Det larmar människorättsorganisationen Safeguard Defenders för i en ny rapport, skriver The Guardian. Sedan 2013 då en ny lag gjorde det möjligt för polisen att gripa människor utan att ingripandena kunde granskas har minst 23 000 personer förts bort, enligt rapporten. Bland de som gripits finns bland annat människorättsaktivister och utländska journalister. Rapporten beskriver förfarandet som "statligt sanktionerade kidnappningar" och i allmänhet får den gripne ingen advokat och anhöriga informeras inte om vad som skett eller varför. Kinesiska myndigheter har inte velat kommentera rapporten. Omni 210622.

Domstol stoppar Huawei i Sverige. Kinesiska Huawei stoppas från att delta i utbyggnaden av det svenska 5G-nätet. Det enligt en dom från förvaltningsrätten. Sveriges radios teknikreporter Sven Carlsson konstaterar att rättens beslut följer samma linje som Säpo och Försvarsmakten. SR 210622. Kommentar: Då väntar vi på Nalle Puhs reaktion (utbrott).
"Peking kan göra livet surt för vissa svenska företag." Dagens besked sätter ytterligare en 5G-spik i den svenska Huawei-kistan. Vi stänger ute det kinesiska bolaget tydligare än de flesta andra länder. Frågan är vad vårt tydliga ställningstagande i det globala techkriget kommer kosta svenska exportföretag? Många vill inte kalla ett äpple för ett äpple, av rädsla för att straffas av äppelhandlaren. Tittar man runt i EU så är det få länder som uttryckligen nämner Huawei vid namn när de formulerat reglerna för vilka som får leverera utrustning till 5G. Det talas om att bolag "som är under inflytande av auktoritära stater" inte är lämpliga. Som i Tyskland till exempel, där förbundskanslern Angela Merkel länge varit försiktig med att tala om Kina som en motståndare, på samma sätt som USA gör. Kina är Tysklands viktigaste handelspartner. Nästan var tredje Mercedes säljs i Kina. Ericsson, som man kunde trott skulle jubla inombords över att en konkurrent slagits bort från den svenska spelplanen, är i själva verket rädd för att straffas i Kina. Jacob Wallenberg, vice ordförande i Ericsson och ordförande i Ericssons storägare Investor, kände sig tvungen att offentligt gå ut och säga att det är "angeläget att Huawei får verka i Sverige". H&M, som nyligen bojkottades i Kina, vaktar numer sin tunga väldigt noga i Xinjiang-frågan. Peking kan göra livet surt för enskilda svenska företag, men totalt sett är svensk varuexport till världens näst största ekonomi ändå inte mer än 5 procent. Genom det här Huawei-förbudet är vi på exakt samma kurs i frågan som världens (än så länge) största ekonomi, USA. svt 210622.

Efter flera gripanden - prodemokratisk tidning läggs ner. I Hongkong meddelar nu utgivaren av den prodemokratiska tidningen Apple Daily att morgondagens utgåva blir tidningens sista efter 26 år. Beslutet kommer efter att tidningen förra veckan utsattes för en omfattande polisrazzia där flera höga chefer greps och tidningens finansiella tillgångar frystes. Samtidigt greps ytterligare en journalist på tidningen anklagad för att ha brutit mot den nationella säkerhetslagen som infördes för ett år sedan. Tidningens ägare och Jimmy Lai greps redan förra året och sitter fortfarande fängslad. SR 210623. Kommentar: Xi Jinpings hårda nypor som ledare för världens största odemokratisk regim.

Ryska uppgifter: ryska plan sköt mot brittiskt krigsfartyg. Enligt Ryssland har ryska flygplan bombat och ett fartyg har skjutit mot ett brittiskt krigsfartyg i Svarta havet. Storbritannien dementerar att det ska ha avfyrats några skott - men ombord på fartyget befann sig BBC-reportern Jonathan Beale: "Det är ett ryskt plan till nära krigsfartyget i Svarta havet, det har varit upp emot 20 flygplan ovanför oss", säger han. Den brittiska jagaren Defender styrde då nära Krim som annekterades av Ryssland 2014. Vattnen där anser Ryssland är sina och säger att de avfyrat skott och fällt bomber nära det brittiska fartyget. Omvärlden ser vattnen runt Krim som ukrainskt territorium, men att man utmanar Ryssland fysiskt där är ovanligt. "Det är ett ryskt plan till nära krigsfartyget i Svarta havet, det har varit upp emot 20 flygplan ovanför oss," det säger BBC:s Jonathan Beale. Den brittiska jagaren Defender styrde då nära Krim som annekterades av Ryssland 2014. Vattnen där anser Ryssland är sina och säger att de avfyrat skott och fällt bomber nära det brittiska fartyget. Omvärlden ser vattnen runt Krim som ukrainskt territorium, men att man utmanar Ryssland fysiskt där är ovanligt. "Detta var ett medvetet drag av det brittiska fartyget Defender," säger Jonathan Beale. Krim ändrade den geopolitiska spelplanen i centrala och östra Europa. Ryssland ses efter Krim och kriget i östra Ukraina som ett allt större hot av NATO och EU, som i sin tur i Ryssland i än tydligare ordalag än innan pekas ut som landets huvudfiende. Den brittiska ambassadören i Moskva är nu uppkallad till ryska Utrikesdepartementet. SR 210623.
Storbritannien och USA försöker hetsa fram konflikt i Svarta havet. Storbritannien och USA försöker att hetsa fram en konflikt i Svarta havet genom att inte erkänna Krim som en del av Ryssland, uppger det ryska utrikesdepartementet. Uttalandet kommer dagarna efter det att Ryssland hävdat att en brittisk jagare kommit in på ryskt vatten i Svarta havet. Enligt försvarsdepartementet i London genomförde jagaren en "oskyldig passage genom ukrainskt vatten i enlighet med internationell rätt". SR 210625.
EU-minister Hans Dahlgren (S) säger: "Vi ska ha dialog mellan EU och Ryssland men då måste det ställas tydliga krav innan ett samarbete kan utvecklas - allra viktigast är att avbryta den olagliga annekteringen av Krim." SR 210625.

Kina planerar att skicka bemannad besättning till Mars 2033. Kina planerar att skicka människor till Mars 2033 och etablera en bas där. Det uppgav Wang Xiaojun, chef för statliga Academy of Launch Vehicle Technology, under en rymdkonferens rapporterar CNBC. Beskedet kommer efter att Kina för bara några veckor sedan landat en första rover på den röda planeten. Enligt Wang ska robotar i första hand utforska Mars för att bestämma platsen för en bas. Nästa steg blir att skicka dit de första astronauterna för att bygga själva basstationen. Därefter väntar stora fraktuppdrag från jorden till Mars. Enligt Wang har Kina öronmärkt åren 2033, 2035, 2037, 2041 och 2043 för dessa uppdrag. Förutom Kina siktar också USA på att skicka iväg de första astronauterna till Mars under 2030-talet. Omni 210624.

Oppositionsledare ställs inför rätta. I Belarus inleds i dag rättegången mot den tidigare presidentkandidaten Svetlana Tichanovskajas man, Sergej Tichanovskij samt mot veteranpolitikern Mikalaj Statkevitj som dömdes till fängelse redan efter presidentvalet 2010. De anklagas, mot sitt nekande, bland annat för att ha organiserat massupplopp och hotas av långa fängelsestraff. "De vid makten kan inte skrämma mig längre", sa Mikalaj Statkevitj när Ekot träffade honom i Minsk förra året, några månader innan han greps. SR 210624.
Oppositionsledare inför rätta i Belarus - hotas av långa fängelsestraff. En rättegång har inletts i Belarus mot den tidigare presidentkandidaten Svetlana Tichanovskajas man, Sergej Tichanovskij, och veteranpolitikern Mikalaj Statkevitj. De hotas av långa fängelsestraff. Oppositionspolitikerna anklagas för att ha organiserat massupplopp. Rättegången äger rum i Gomel i sydöstra Belarus, uppger den oberoende människorättsgruppen Viasna. Fem andra aktivister står också inför rätta, bland annat veteranpolitikern Mikalaj Statkevitj. Han dömdes till fängelse redan efter presidentvalet 2010. Rättegången i Gomel hålls bakom stängda dörrar inne i den interneringsanläggning där Tichanovskij har suttit fängslad i över ett år, uppger Visna. Sergej Tichanovskij kan dömas till 15 års fängelse. Yle 210624.

Rättegång inledd mot belarusisk nätsajt. I Belarus inleddes i dag rättegången om innehållet i nätsajten tut.by ska klassas som extremistiskt. Till en början tolererades innehållet i nätsajten tut.by av regimen i Belarus, men det förändrades sedan sajten rapporterat kritiskt om valresultaten. Sedan maj i år är sajten nedsläckt då myndigheterna anklagat redaktionen för att ha brutit mot medielagen. SR 210625.

Belarusiske journalisten pekas ut som protestledare och extremist. I Belarus har ännu en videointervju med den gripne Roman Protasevitj visats i statliga tv-kanalen. Protasevitj greps sedan ett flygplan under mycket uppmärksammade former tvingats ner i Minsk. I den timslånga filmen återges den officiella bilden av 26-åringen som en extremist och terrorist. SR 210628. Belarus filmade fångar. I Belarus använder regimen filmade bekännelser och utfrågningar av fångar som en metod för att misskreditera de som protesterar och för att knäcka enskilda fängslade från oppositionen. "De sa att jag skulle ta av masken för de ville spela in en video och sen började de ställa frågor," berättar Elena. De två som ställde frågor sa att de kom från myndigheterna i staden Minsk. De som tvingade Elena att svara på frågor framför kameran, de ville få henne att tala om mobilappen telegram, som är ett sätt att få, av regimen, oberoende nyheter. Men det sa Elena inget om. Efter att hon släpptes ut fick hon veta att det på nätet låg en filmbit från utfrågningen. Läs mer i SR 210628.

Putin i telefonväkteri: Jag har vaccinerat mig med Sputnik - V. Idag höll Rysslands president Vladimir Putin sitt traditionella telefonväkteri då ryska medborgare fick ställa sina frågor direkt till presidenten, pandemin och obligatorisk vaccinering dominerade frågorna. Den stora nyheten var att Putin under telefonväkteriet sa att han själv vaccinerat sig mot covid-19 med det ryska vaccinet Sputnik - V och att han inte upplevt några större biverkningar. Samtidigt sa Putin att han trots det är emot den obligatoriska vaccineringen i landet, men enligt ekots utsände i Moskva Maria Georgieva handlar det uttalandet mest om att han inte vill tappa i popularitet hos befolkningen. SR 210630.
Vladimir Putin : Mina största framgångar som president har jag framför mig. Putin berättade också att han är en typisk rysk man. Då han kopplar av dricker han gärna lite alkohol och då han dricker sjunger han. Ryska och sovjetiska sånger med vackra melodier och värdigt innehåll tycker president Vladimir Putin om att sjunga. Helhetsintrycket efter de fyra direktsända timmarna var dystert. Ryssland rids av maror som urusla vägar, stinkande soptippar, nedslitna skolor, dyra bostäder, dyr mat och dåliga löner. Vladimir Putin lovade se till att varje enskilt missförhållande ska lösas. Men när det gällde det övergripande tillståndet i landet var inte ens presidenten särskilt hoppfull. Läs mer i Yle 210630.

Ett år sedan kritiserad säkerhetslag infördes i Hongkong. Lagen innebär bland annat att det är olagligt att eftersträva demokrati eller självständighet för Hongkong och att Kinas säkerhetstjänster numer kan operera mer fritt i Hongkong. Säkerhetslagen användes initialt för att gripa aktivister, men har på senare tid använts för att just stänga ned Pekingkritiska medier. Befolkning och media i Hongkong har tvingats anpassa sig och idka självcensur av rädsla för att även de kanske annars grips. SR 210630.
Säkerhetslagarnas nedstämda årsdag belastar Hongkong - missnöjet sjuder bland ungdomen som flyr utomlands. Drakoniska nya säkerhetslagar har haft en dramatisk inverkan på Hongkong under det gångna året. Med hjälp av lagarna har den demokratiska oppositionen satts ur spel, och pressfriheten anses också vara attackerad. Över en natt begränsades Hongkongbornas friheter och rättigheter för jämnt ett år sedan. Det auktoritära Kina lät då införa nya säkerhetslagar som det styrande kommunistpartiet hade skräddarsytt för det formellt autonoma territoriet. Lagarna behandlar brott såsom uppror, terrorism och förräderi. Maximistraffet är livstid i fängelse. Hongkongs ledning har försökt lugna invånarna genom att försäkra att lagarna är riktade enbart mot Kinas fiender. Det anses redan ha framkommit att det inte stämmer. "Stämningen präglas nu av ängslan och till och med av fruktan. I synnerhet de unga Hongkongborna har förlorat framtidstron," säger det demokratiska partiets förra ordförande Emily Lau. Hon upplever också att det är olycksbådande att Hongkongborna uppmanas att tjalla för polisen ifall de misstänker att någon har brutit mot de nya lagarna. "Det betyder till exempel att lärarna nu är tvungna att vara rädda för att en elev eller en förälder ska anmäla dem för polisen. Polisen utreder redan tusentals angivelser, och många av dem har riktats mot lärare som har sagt något som har tolkats som en attack mot Kina," konstaterar hon. Säkerhetslagarna anses också vara så vagt utformade att ingen vet exakt vad man kan göra eller säga för att bryta mot dem. Grace Leung, lektor i journalistik vid Hongkongs kinesiska universitet, säger att vagheten försvårar i hög grad också journalisternas arbete. "Journalisterna är ständigt oroliga eftersom de bara kan gissa vad som kan anses vara ett brott mot lagarna. Självcensur blir därför ett allt vanligare fenomen," konstaterar hon. Leung anser att läget är alarmerande. Lagarna har redan lett till att det demokratiska lägrets viktigaste språkrör, den populära dagstidningen Apple Daily, har lagts ner. Eddie Chu fick mest röster av alla kandidater i det förra parlamentsvalet år 2016. Han är nu en av dem som sitter i häkte efter att ha blivit åtalad för brott mot säkerhetslagarna. Yle 210630.

IPAC: "Enorm risk att göra sig beroende av Kina." Det är naivt att tro att det går att göra trygga investeringar i Kina, ett land som vilar på förtryck och drivs av maktfullkomlighet, skriver företrädare för gruppen IPAC på SvD:s debattsida. De vill att den demokratiska världen istället går samman och reser sig mot den kinesiska diktaturen. "Detta är enligt debattörerna dels en moralisk fråga. Men det handlar också om att det är "en enorm ekonomisk risk att göra sig beroende av en regim som över en natt på mycket oklara grunder kan stänga ned och konfiskera ett företag och dess tillgångar." "Hongkongs öde bör få oss att agera." IPAC är en internationell blocköverskridande grupp av parlamentariker som arbetar för att samordna hur demokratiska länder närmar sig Kina. Omni 210630.

Belarus stänger gränsen mot Ukraina. På fredagskvällen instruerade Belarus president Aleksandr Lukashenko sina gränsvakter att helt stänga gränsen till Ukraina. Enligt president Lukashenko ska bakgrunden vara tillförseln av "en enorm mängd vapen" från Ukraina till Belarus, uppgifter som inte har bekräftats av den Ukrainska sidan. Lukashenko hävdade också att det finns sovande terrorceller inom Belarus, så kallade självförsvarsenheter, som har som mål att störta makten, där länder som Tyskland, Ukraina, USA, Polen och Litauen är inblandade, enligt Lukashenko. SR 210702.

Techjättar hotar med att lämna Hongkong. En allians med techbolag kallad Asia Internet Coalition - där bland annat Facebook, Google, Amazon, Apple, Yahoo och Twitter finns med - har nu gått ut med en varning om att de eventuellt kan tvingas lämna Hongkong om politikerna går vidare med den nya dataskyddslag som föreslagits. Techbolagen oroas över att de utan möjlighet till granskning kan tvingas plocka bort innehåll på begäran av regeringen, och att enskilda anställda dessutom skulle riskera att kunna åtalas om man inte följer uppmaningarna. Ser ingen annan lösning än att lämna Hongkong. Omni 210706.

Ryssland varnar talibanerna. Ryssland varnar talibanerna för att hota säkerheten för dess allierade i Centralasien. Beskedet kommer efter att en delegation besökte Moskva i förra veckan. Ryska utrikesministeriet uppmanar också talibanerna att inleda förhandlingar för att skapa en övergångsregering innan det är för sent. SR 210706.

Belarus stoppar allt svenskt bistånd - säger nej till 100 miljoner. Belarus har meddelat att man vill att Sida avbryter sina biståndsinsatser i landet. Under dagen kallade Sverige upp Belarus ambassadör till Utrikesdepartementet. Beslutet att stoppa svenskt bistånd anses vara kopplat till de sanktioner som EU nyligen genomförde mot regimen i landet. Sveriges bistånd till Belarus uppgår för närvarande till 100 miljoner kronor om året. SR 210706. Kommentar: Självklart. Pengarna går ju till deomokratisträvanden vilket är helt emot Alexander Grigoryevich Lukashenkos egen politik.

Utmanade Lukasjenko - får 14 års fängelse för penningtvätt. Högsta domstolen i Belarus dömde idag den tidigare presidentkandidaten Viktor Babariko till 14 års fängelse i en straffkoloni. Inför förra årets presidentval i Belarus trädde Viktor Babariko fram som den långvarige presidenten Aleksandr Lukasjenkos främste utmanare. Enligt åklagarna döms Babariko för bedrägeri, och för att ha mottagit stora summor i mutor av en organiserad grupp i stor skala sedan 2004. SR 210706. Kommentar: Lukasjenko bör ha minst 140 år i straffkoloni för sitt rofferi av statens medel. Årlig inkomst: 318 979 621,00 kr.

Litauen anklagar Lukashenko för att ligga bakom den ökade migrationen. I Litauen ökar antalet migranter som tar sig in i landet utan tillstånd, från Belarus. Det fick landet att utlysa nationellt nödläge förra veckan. "Vi vill skicka en signal att det inte är möjligt att komma hit genom olagliga metoder", sa Europeiska rådets ordförande Charles Michel när han i dag tillsammans med Litauens premiärminister besökte litauiska gränskontroller vid gränsen till Belarus. Litauen anklagar regimen i Minsk för att ligga bakom den senaste tidens migration, att Belarus president Alexander Lukashenko använder migrationen som ett politiskt verktyg och själv ligger bakom att fler migranter nu söker sig över gränsen till EU. SR 210706.

Tillslag mot flera belarusiska nyhetssajter. Belarusiska myndigheter har slagit till mot flera oberoende nyhetssajter. Flera reportrar går inte att få tag på och två chefredaktörer uppges vara gripna. Vad gäller en av nyhetssajterna, Nasja Niva, säger Belarus informationsdepartement att sajten anklagats för att ha publicerat olagligt innehåll. En annan större nyhetsportal, tut.by, släcktes av myndigheterna i maj. SR 210708. Kommentar: Så arbetar en diktator.
Uppgifter: Chefredaktörer gripna i Belarus - sajt nere. Belarusiska myndigheter har stängt ner den oberoende nyhetssajten Nasha Niva, rapporterar flera medier. Sajten skriver på Twitter att de anställda inte går att nå, däribland chefredaktören Jegor Martinovich. Martinovich fru skriver på Facebook att hennes man har gripits, rapporterar AFP. Räden utgör det andra större tillslaget sedan nyhetsportalen tut.by, som rapporterade om protesterna i landet efter presidentvalet 2020, släcktes av myndigheterna i maj. Flera journalister som rapporterade om fjolårets massdemonstrationer står inför långa fängelsestraff under president Aleksandr Lukasjenkos auktoritära styre. Enligt Belarus journalistförbund har även chefredaktören för den oberoende nyhetssajten orsha.eu gripits. Myndigheterna påstår att sajten publicerat "olagligt innehåll". Nasha Niva-journalist säger att tillslagen mot medier påminner om Sovjettiden. Omni 210708.

Vägval mellan öst och väst i Moldavien. Idag, söndagen 11 juli, hålls parlamentsval i Europas fattigaste land, Moldavien. I opinionsmätningar inför valet leder det liberala partiet, Handling och Solidaritet - grundat av den pro-europeiska presidenten Maia Sandau - över Socialistpartiet. Bedömare i Moldavien spår att landet kommer att röra sig närmare EU, vilket betraktas som en lösning på de ekonomiska och demokratiska problemen som Moldavien fortfarande brottas med. SR 210711.
Expert: Kremls inflytande kommer att försvagas. Valet i Moldavien väntas bli ett hårt slag mot Moskva, som vill behålla landet i sin sfär, säger den Kiev-baserade statsvetaren Sergiy Gerasymchuk till Al Jazeera. "Majoriteten (i parlamentet) kommer att bli pro-europeisk och Rysslands inflytande kommer att försvagas," säger han. Presidenten Maia Sandu, vars parti leder i opinionsmätningarna inför valet, har redan lyckats reta upp Kreml genom att föreslå att den ryska militärgarnisonen i den pro-ryska autonoma regionen Transnistrien bör avlägsnas. Sandus pro-ryska rival anklagar henne för att förbereda "provokationer". Omni 210711.

Xi Jinping lovar ny nivå av samarbete med Nordkorea. Kinas president Xi Jinping lovar att föra samarbetet med Nordkorea "till en ny nivå" för att bekämpa fientliga utländska krafter. Det säger han i ett uttalande i samband med att de två länderna firar 60-årsdagen av sin vänskapspakt, skriver flera medier. Nordkoreas diktator Kim Jong-Un säger å sin sida att tilliten och den militära vänskapen mellan länderna blir "starkare för varje dag", trots att den "internationella situationen är mer komplicerad än någonsin". Kina har varit Nordkoreas enda betydande allierade sedan länderna slöt ett samarbetsavtal 1961. Kim: Vänskapspakten har skapat fred och stabilitet i Asien. SR 210712.

Stor protest i Kuba: Vi behöver systemskifte. "Frihet!" och "Ner med diktaturen!" - regeringskritiska protester vars like inte setts på årtionden skakar det kommunistiska Kuba. Tusentals ilskna aktivister marscherade under helgen i bland annat Kubas huvudstad Havanna och i landets näst största stad Santiago, med krav på president Miguel Díaz-Canels avgång. De uttryckte frustration över landets pandemihantering och den ständiga bristen på varor och medicin. "Vi befinner oss i väldigt svåra tider. Vi behöver ett systemskifte," säger dansläraren Miranda Lazara, som deltog i demonstrationerna i Havanna, till nyhetsbyrån Reuters. Polis och specialstyrkor syntes på huvudstadens gator och enligt vittnen ska ett tjugotal personer ha gripits. Kravallpolis använde pepparsprej och batonger mot några aktivister i Havanna, men lämnade de flesta i fred, skriver tidningen Financial Times. President Díaz-Canel, som även är ordförande i Kommunistpartiet, försökte stävja upprördheten genom ett snabbinsatt tv-tal till sina landsmän - mitt i en fotbollssändning. I det skyllde han oroligheterna på USA, som skärpt sitt handelsembargo mot ö-nationen. Han sa att många aktivister manipulerats av USA-styrda sociala medier och varnade för att fortsatta "provokationer" inte kommer att tolereras. HBL 210712.
Ryssland varnar för utländsk inblandning. Ryssland varnar andra länder för att blanda sig i situationen på Kuba där tusentals människor deltar i de största protesterna mot landets styre på 25 år. Enligt ryska utrikesdepartementet kommer det inte acceptera inbladning från utomstående som kan destabilisera situationen i landet ytterligare. Tidigare i dag varnade USA Kuba för att använda våld mot demonstranterna. SR 210712.

Efter flyktingbråket - Litauen vill införa fler sanktioner mot Belarus. Litauens utrikesminister vill att EU överväger ytterligare sanktioner mot Belarus. Antalet migranter som korsat EU-gränsen från Belarus till Litauen på olaglig väg har fortsatt att öka. Utrikesminister Gabrielius Landsbergis sa under måndagen att migranterna används som ett politiskt vapen där Belarus medvetet slussar över migranter till Litauen och EU. SR 210712.

Känd rysk aktivist dömd efter skärpt lag som fäller "utländska agenter". Den kända människorättsaktivisten Semjon Simonov i ryska Sotji har, som avslöjade korruptionsskandaler och utnyttjade migrantarbetare i samband med vinter-OS och fotbolls-VM i Ryssland har dömts i ett nytt brottmål som skakar MR-världen. Han har länge arbetat med stötta de som förlorade sina hem och de som skadades för livet i samband med bygget av nya arenor. Det är den nya skärpta lagen som berör så kallade "utländska agenter" i Ryssland, som har lett fram till brottmålet. Under det senaste året har den skärpta lagen lett till flera nya nya åtal, hot och trakasserier mot människorättsaktivister. Simonov har dömts inom ramen för den skärpta lagen om "utländska agenter" från i fjol. Lagen kräver att alla ryska grupper, som accepterar utländsk finansiering och genomför aktiviteter som anses vara "politiska" måste registrera sig som en utländsk agent, en term som i Ryssland liknar "spion" eller "förrädare". Simonov vägrade att registrera Southern Human Rights Center, och har kunnat styrka att organisationen aldrig har tagit emot utländsk finansiering. Tidigare brottmål mot Simonov har fördömts av bland andra Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och FN:s särskilda rapportör. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har upprepade gånger fördömt lagen om "utländska agenter" i Ryssland, och sa i ett pressmeddelande att myndigheterna omedelbart bör dra tillbaka anklagelserna mot Simonov och upphäva domen. Det är sedan 2020 lättare att inleda brottmål mot både grupper och individer, sedan lagen om "utländska agenter" skärptes. Sedan dess har många aktivister drabbats av repressalier från myndigheterna och lever med en ökad risk för hot, trakasserier och åtal. Enligt Human Rights Watch syftar lagen till att straffa och tysta kritiker. Men Simjon Simonov kommer inte låta sig stoppas. Han betraktar domen som ett kvitto på ett framgångsrikt arbete, och säger att hoten om nya påföljder inte kommer stoppa hans framtida arbete för mänskliga rättigheter. Och Simjon planerar att överklaga domstolens beslut, och han slipper fängelse men berättar att ha inte har kunnat lämna hemstaden Sotji på ett år på grund av ett reseförbud som grundar sig i att myndigheterna försöker stoppa hans arbete, säger han. SR 210713.

Spänningarna kring Taiwan - hot mot säkerheten enligt Japan. Den japanska regeringen ser spänningarna kring Taiwan som ett hot mot säkerheten i regionen.Det är första gången som regeringen nämner situationen kring den självstyrande ön i sin årliga säkerhetsrapport, något som ses som ett tecken på ökade spänningar mellan Japan och Kina.Den amerikanske presidenten Joe Biden har upprepat att man kommer att stötta Taiwan militärt om så skulle behövas. Samtidigt har Kina genomfört stora militärövningar i området kring Taiwan som de betraktar som sitt territorium. SR 210713.

Nya räder mot människorättsorganisationer i Belarus. Säkerhetspolisen i Belarus har under onsdagen genomfört nya räder mot minst fem människorättsorganisationer i en storskalig operation som slagit hårt mot civilsamhället och mot president Aleksander Lukasjenkos kritiker. Säkerhetspolisen bröt även ner dörren hos det belarusiska journalistförbundet som vann ett internationellt pris förra året. Men även oberoende medie-och välgörenhetsgruppen Imena, som inte tillhör oppositionen, meddelade att polisen genomfört räder mot deras kontor. SR 210714.

Grävande journalister svartlistats som "utländska agenter" i Ryssland. Ryska justitiedepartementet har lagt till oberoende gräv- och mediesajten Proekt i sitt register över "oönskade organisationer", det är den första medieorganisationen som drabbas. Det innebär att mediet förbjuds, och i med detta har flera av medarbetarna även svartlistats som "utländska agenter" och riskerar hårda fängelsestraff. Proekt, som grundades 2018, har varit en av landets sista oberoende nyhetssajter och har stått bakom flera avslöjanden om dold rikedom och korruption bland Rysslands makthavare. SR 210715. Kommentar: "Bovarnas och banditernas parti" trampar man inte på tårna.

Ericssons jätteaffär - 5G-avtal värt över 70 miljarder. I samband med att Ericssons delårsrapport publicerades berättade telekombolaget om ett femårigt 5G-avtal med amerikanska Verizon värt drygt 70 miljarder kronor. Under andra kvartalet ökade Ericsson vinsten men vd Börje Ekholm ser nu svart på vitt att försäljningen minskar i Kina - och aktien faller. "Vi har tidigare varnat för att det finns risk att vi kommer att förlora marknadsandelar på grund av det svenska beslutet att utesluta de kinesiska leverantörerna i Sveriges 5G-nät. Vi ser nu under andra kvartalet att vår försäljning i Kina gått ned med 2,5 miljard kronor." SR 210716.

WHO: För tidigt att utesluta att viruset kom från labb. Det var för tidigt av WHO att utesluta att coronaviruset först kom från ett laboratorium i kinesiska Wuhan, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus enligt flera medier. Ett WHO-lett team som besökte Wuhan tidigare i år slog fast att labbteorin är "extremt osannolik". Men på en pressträff i torsdags öppnade Tedros dörren för möjligheten. "Jag är immunolog, och jag har jobbat i labb, och labbolyckor sker. Det är vanligt," säger WHO-chefen enligt The Guardian. Samtidigt konstaterar flera medier att de flesta forskarna är eniga om att den troligaste förklaringen är att viruset har sitt ursprung i fladdermöss. Nya undersökningar om virusets ursprung är på gång. WHO-chefen säger att det är viktigt att ta reda på exakt vad labbet gjorde. Säkerhetsnivån på labbet var bristfällig enligt en rapport från USA:s UD. Omni 210717.

Fler journalister har gripits. I Belarus fortsätter myndigheternas tillslag mot journalister. I går greps tre journalister - däribland redaktören för den oberoende tidningen Rehijanainaja hazieta. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Totalt sitter över 30 journalister frihetsberövade enligt journalistförbundet i Belarus - antingen i väntan på dom eller för att de börjat avtjäna sina straff. SR 210720.
Regimen stänger flera organisationer i Belarus. I Belarus har myndigheterna de senaste veckorna gjort flera tillslag mot mediehus och ett stort antal civilsamhällsorganisationer har fått besked om att stänga. Ordförande i organisationen Sveriges Belarusier, Lesia Rudnik, varnar för att regimen nu försöker få bort alla typer av organisering som inte styrs av myndigheterna i landet. Dom senaste månaderna har också stora delar av den oberoende journalistiken i Belarus stängts ner. SR 210726.

Biden: Kina bakom attacken mot Microsoft i mars. Bidenadministrationen väntas under måndagen gå ut officiellt och beskylla Kinas säkerhetstjänst för cyberattacken mot Microsoft som skedde i mars. Det skriver Wall Street journal. Amerikanska regeringen är "väldigt säkra" på att hackarna är kopplade till det kinesiska ministeriet för statssäkerhet. Tiotusentals företag, myndigheter och skolor i USA ska ha drabbats av att Microsofts mejlsystem Exchange hackats. Att angreppet kom från Kina har varit känt sedan tidigare. Även det norska stortinget angreps. Amerikanska myndigheter har beskyllt Kina för hackerattacker i flera år, vilket Kina har förnekat. Omni 210719.
Norge: Kina låg bakom it-attacken mot stortinget. It-attacken mot det norska stortinget i mars utfördes från Kina. Det säger utrikesminister Ine Eriksen Soereide, rapporterar norska medier. Till NRK säger hon att attacken är att betrakta som allvarlig. "Den slog mot vår viktigaste demokratiska institution," säger Eriksen Soereide. Hon säker också att norska UD kallat upp Kinas ambassadör, men vill inte gå in på vad som sagts. Vid attacken utnyttjades en säkerhetslucka i Microsoft Exchange, och även Microsoft har bekräftat att attacken skedde från Kina. Slutsatsen dras efter analys av underrättelsematerial. Omni 210719.
Kina förnekar cyberattack mot Microsoft. Kina förnekar att landet skulle ligga bakom en stor cyberattack mot bland annat det amerikanska företaget Microsofts användare. USA:s president Joe Biden anklagar den kinesiska staten för att ha skyddat hackarna, och flera länder pekar ut Kina som ansvarigt. Attacken har bland annat drabbat användare av Microsofts e-post. SR 210720.
Natochef varnar för Kina: De kommer närmare oss. Natochefen Jens Stoltenberg riktar skarp kritik mot Kina. Kinas tillväxt som ny och auktoritär stormakt bidrar, enligt Stoltenberg, till den största förändringen inom den västliga försvarsalliansen inriktning sedan det kalla krigets slut och 11-septemberattackerna mot USA - och innebär ökad beredskap mot cyberattacker. SR 210722.

Expert: Kinas ambition är att skapa ett världsherravälde. Världsherravälde är målet för Kina. Den bilden framträder klart i ett hotspot-samtal mellan Marco Strömberg och Kina-kännaren och journalisten Jojje Olsson, som följer skeendet i Kina för framför allt Expressen och tidskriften Fokus. Han är också redaktör för Sveriges största nyhetssajt om Kina, Kina-media. Jojje Olsson bor sedan länge i Taiwan och har själv fått känna på kommunist-Kinas metoder, genom hot och avståndstagande från den kinesiska ambassaden i Stockholm. "Efterkrigstidens kalla krig var en militär kraftmätning. Dagens kalla krig, där Kina är huvudaktör, förs med ekonomi, teknologi, propaganda och kontroll som vapen," menar Jojje Olsson. Världen idag 210720.

Google finansierade Wuhan-forskare - avfärdar kritik. Google var med och finansierade virusforskning som bedrevs av en amerikansk forskare med kopplingar till Wuhans virologiska institut. Avslöjandet kommer samtidigt som it-jätten anklagas för att ha blockerat personer och texter som framhåller teorin om en labbläcka. Google uppger att stödet inte haft någon koppling till forskning relaterad till corona och kallar anklagelserna "löjliga och grundlösa". Den amerikanske zoologen och forskaren Peter Daszak har fått mycket kritik sedan det framkommit att han både finansierade och bedrev forskning vid Wuhans virologiska institut (WIV), samtidigt som han ingick i WHO:s delegation som skulle utreda coronavirusets ursprung i Wuhan. Som Världen idag tidigare rapporterat handlade en del av forskningssamarbetet mellan Daszak och WIV om att manipulera coronavirus från fladdermöss, i syfte att göra dem farligare för människan. Målet uppgavs vara att förebygga pandemier. Nu avslöjas det att Daszak och hans ideella organisation, Eco Health Alliance (EHA), fått ekonomiskt stöd av både Google och USAID, det amerikanska utrikesdepartementets myndighet för bistånd. Uppgifterna kommer från en granskning som konservativa nyhetssajten National Pulse har gjort och som bland andra brittiska Daily Mail rapporterat om. I flera vetenskapliga studier mellan 2010 och 2018, som Daszak och hans organisation deltagit i, uppges att Googles välgörenhetsgren, Google.org, är en av de organisationer som bidragit ekonomiskt till forskningen. Google har samtidigt anklagats för att plocka bort texter och blockera personer som uttalat stöd för teorin om att en labbläcka i Wuhan skulle kunna vara orsak till coronapandemin. Peter Daszak har också verkat för att denna förklaring ska klassas som en konspirationsteori. I januari 2020 tog han initiativ till ett uttalande i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, där 27 undertecknare tog avstånd från teorin. Som ledare för WHO:s expertgrupp avfärdade han också labbteorin, trots att gruppen inte kunde presentera några bevis, varken för eller emot. Peter Daszak utsågs även till ledare för en expertgrupp inom Lancets covid 19-kommission som utreder virusets ursprung, ett uppdrag som han nu har fått lämna, skriver Daily Mail. Studierna som Google understött är dock inte direkt relaterade till covid-19 eller WIV och företaget tillbakavisar anklagelserna som "löjliga och grundlösa konspirationsteorier", skriver Daily Mail. En talesperson för it-jätten säger till Fox News att det handlar om "enstaka bidrag till välgörenhet" som är flera år gamla och som "inte hade något med covid att göra". Men den konservative politiska kommentatorn Steve Hilton, som tidigare arbetat för den brittiske premiärministern David Cameron, anser att avslöjandet pekar mot en stor skandal. "De [Google] har en massiv intressekonflikt," säger han till Fox News. Google har arbetat hårt för att "krossa" labbteorin och försöka rikta in människor mot teorin om att viruset skulle ha ett naturligt ursprung, menar Hilton. Världen idag 210720.

Stora översvämningar i kinesiska Zhengzhou. I Kina har omkring 200 000 människor evakuerats i den centrala Henanprovinsen efter kraftiga regnoväder. Tolv människor omkom när tunnelbanesystemet i provinshuvudstaden Zhengzhou översvämmades. Militären har kallats in och enligt nyhetsbyrån AP har man sprängt en damm i regionen för att avleda vattenmassorna. Kinas president Xi Jingping kallar läget extremt allvarligt. SR 210721.

Iran och Ryssland visar gemensamma muskler i Östersjön. Två iranska örlogsfartyg har passerat in i Östersjön på torsdagen, uppger Danmarks försvarskommando till SVT. Det är första gången Irans marin är i Östersjön så vitt det är känt. Och Ryssland har samtidigt skickat in tre strategiska atomubåtar med kärnvapenkapacitet i Östersjön – vilket aldrig tidigare har hänt. "Vi kan bekräfta att tre kärnkraftsdrivna ubåtar tidigare i juli seglade genom danska vatten mot Sankt Petersburg," säger Sören Damm Möller Lindhardt vid Danmarks försvarskommando till SVT Nyheter. Enligt CNN har USA:s försvarsdepartement Pentagon följt de två iranska örlogsfartygen i ungefär två månader. De hade då rundat Godahoppsudden och troddes vara på väg att korsa Atlanten. USA misstänkte först att de skulle leverera iranska vapen till Venezuela. Men sedan bytte de kurs mot Östersjön. Danmarks försvarskommando bekräftar nu för SVT Nyheter att de iranska fartygen är på plats i Östersjön. "De iranska fartygen Makran och Sahand korsade de danska sunden igår och befinner sig nu i Östersjön," säger Sören Damm Möller Lindhardt, presstalesperson vid Danmarks försvarskommando till SVT Nyheter. "Svårt att se vad som finns ombord." Makran är ett så kallat basfartyg som blev operativt i början av 2021. Det är en ombyggd oljetanker med flera användningsområden, berättar FOI:s expert på marinstridskrafter, forskningsledare Niklas Granholm. "Man kan ha den som helikopterbas eller ha marinsoldater ombord. Man kan ha den som bunkerfartyg för andra stridsfartyg så att man får en räckvidd och en flexibilitet som man normalt inte har." Och vad kan den transportera? "Det är svårt att se vad som finns ombord. Det kan döljas." Små ubåtar till exempel? "Det kan man tänka sig." Enligt Niklas Granholm är det första gången som Irans marin är i Östersjön. Det andra iranska stridsfartyget är fregatten Sahand. "Det här ses som ett tecken på fördjupade militära relationer mellan Ryssland och Iran. De har gemensamma intressen." De iranska fartygen är inbjudna till marinparaden i Sankt Petersburg på söndag som blir den största hittills. Även fartyg från Indien och Pakistan deltar. Högtiden har firats i 325 år. Och i år har Ryssland tagit in tre atomdrivna strategiska ubåtar med robotar som sannolikt är kärnvapenbestyckade. Det har heller aldrig hänt förut. "Det är en förändring i den försvars- och säkerhetspolitiska miljön vi bör observera," säger Niklas Granholm. Sedan år 2017 har en strategisk rysk ubåt deltagit i den årliga marinparaden sista söndagen i juli. På fredagen befann sig de tre strategiska ubåtarna i Finska viken. Men är de skarpt laddade med kärnvapen? "Det säger de inte. Det får man utgå ifrån att de är. Poängen är att de ska finnas i beredskap hela tiden." svt 210723. Världen idag 210726.

Jakt på aktivister trappas upp i Ryssland och Belarus. Brutala tillslag mot medier, aktivister och advokater har trappats upp i Ryssland och Belarus den senaste tiden, rapporterar TT. "En tydlig parallell mellan länderna är att man försöker strypa finansiellt stöd och internationella kontakter till den inhemska demokratirörelsen," säger Martin Uggla, ordförande på Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. En grupp som fått problem i Ryssland är föreningen "Komanda" som hjälper ryssar som anklagas för bland annat landsförräderi. Deras sajt blockerades nyligen av myndigheterna. Journalisterna knutna till medie- och grävsajten "Proekts" har även utsatts för husrannsakningar och gripanden. "I båda länderna försöker man rensa bort regimkritiska röster från det offentliga samtalet," säger Martin Uggla. Omni 210724.

Putins varning: Har kraften att utföra dödliga attacker. Ryssland har vapnen som krävs för att stoppa alla angrepp som sker under vatten, på ytan och i luften genom "dödliga anfall" om så krävs. Det säger president Vladimir Putin under en militärparad i Sankt Petersburg, enligt internationella nyhetsbyråer. Enligt Putin tillhör den ryska flottan och dess utrustning världens bästa. "Den ryska flottan har allt den behöver för att garantera säkerheten för vårt land och våra nationella intressen," säger presidenten. Reuters konstaterar att uttalandet kommer några veckor efter att ett brittiskt fartyg som passerade nära Krimhalvön skapade stor ilska i Moskva. Incidenten med det brittiska fartyget skedde i Svarta havet. USA, Kina och Frankrike har planer på att ta fram liknande vapen. Omni 210725.

Analys: Afrika ber alltid Kina om hjälp - men inte nu. Trots att vaccinationstakten i Afrika är låg så har endast tre länder använt de coronavaccin som Kina donerat. "Det är en intressant utveckling på en kontinent som alltid blickat österut för att få hjälp med utveckling, infrastruktur och teknologi", skriver Allan Olingo i en analys på The East African. Ungefär två procent av kontinentens befolkning har fått första sprutan, vilket kan jämföras med 40 procent i Europa. Men vaccinviljan är stark, skriver Max Koslov på Nature och hänvisar till en nysläppt rapport. Den visar bland annat att 80 procent av invånarna i Rwanda vill vaccinera sig. Studien belyser hur viktigt det är att vaccin "skickas till afrikanska länder omgående", skriver Koslov. Omni 210725.

Kina stödjer talibanerna. Kina ger sitt stöd till talibanerna som politisk kraft i Afghanistan, i utbyte mot att den militanta rebellgruppen lovar att inte stödja uiguriska rebellgrupper i Kina. Det står klart efter att den kinesiska utrikesministern Wang Yi bjudit en delegation för talibanerna till Tianjin i dag. Nio representanter för talibanerna, med den högt uppsatta ledaren mulla Abdul Ghani Baradar i spetsen, är inbjudna till Kina på den kinesiska regeringens initiativ. Talibanernas delegation har träffat Kinas utrikesminister Wang Yi och ska besöka Kina under två dagar. Delegationen har försäkrat Kina att de inte kommer att tillåta att afghansk mark används för att gå emot något annat land, enligt den talibanske talespersonen Mohammad Naim. Det är precis den försäkran som Kinas regering vill ha för att stödja talibanernas roll i ett framtida Afghanistan. Talibanerna har just nu kontroll över den del av Afghanistan som gränsar till den kinesiska regionen Xinjiang. I Xinjiang driver de kinesiska myndigheterna just nu en urskillningslös kampanj mot muslimsk separatism, och vill vara säkra på att separatister inte kan hämta något stöd i Afghanistan. Situationen i Afghanistan är just nu mycket osäker efter att USA:s trupper drar sig tillbaka och talibanerna intar större områden där den afghanska regeringssidan tvingas retirera. Samtalen mellan talibanerna och Kinas utrikesminister handlar både om säkerhet och ekonomi. Kina har sedan länge investerat i en stor koppargruva i Afghanistan, och hoppas uppnå större kontroll i regionen genom att nu föra samtal både med talibanerna och den afghanska regeringssidan. SR 210728.
Kina och talibanerna i diplomatiska samtal. Kina förväntar sig att talibanerna ska spela en stor roll i att få ett slut på kriget i Afghanistan och återuppbygga landet. Det säger Kinas utrikesminister Wang Yi, som har träffat en talibandelegation på besök. Wang Yi säger i ett uttalande att han hoppas att talibanerna ska slå till mot den uiguriska separatistgruppen Östturkestans islamiska rörelse (Etim), som Kina ser som ett "direkt hot mot Kinas nationella säkerhet". Från talibanernas håll kom under mötet ett löfte om att Afghanistan inte kommer att vara en bas för separatister att konspirera mot ett annat land, uppger en talesperson för gruppen. Den nio personer stora talibandelegationen leds av gruppens högste politiske ledare Mullah Abdul Ghani Baradar. svt 210728.

18 års fängelse för kinesiska miljardären. Den kinesiska affärsmannen och miljardären Sun Dawu har dömts till 18 års fängelse. Domen har väckt stor uppmärksamhet i Kina, då han är med i kommunistpartiet men också känd som en kritiker av ledaren Xi Jingpings politik. Hör Ekots kinakommentator Hanna Sahlberg om ett hårdnande politsikt klimat för Kinas stora privata företag. SR 210729. Omni 210728.
Kinas regim fortsätter slå ner på stora företag. Kina har valt att plocka bort taxiappen Didi från alla plattformar och nu har Didis aktie rasat rejält. Det är inte första gången Kina sätter press på stora företag. I slutet av mars bojkottades H&M efter att klädföretaget valt att inte köpa bomull från provinsen Xingjiang. Hör samtal med Frédéric Cho, fristående Kinarådgivare och tillförordnad ordförande Sweden China Trade Council, och Hanna Sahlberg, Ekots kommentator med fokus på Kina. SR 210729.

Roar Sörensen: Tummen ner för Ryssland som signalerar att de inte längre kommer att tolerera israeliska angrepp på iranska mål i Syrien. Angreppen kommer att fortsätta oavsett eftersom målen utgör ett existentiellt hot mot Israel. Världen idag 210728.

Biden: Ryssland har kärnvapen och olja - inget annat. Stormakterna USA och Ryssland har under onsdagen mötts i ett nedrustningssamtal. Många hade hoppats att det här skulle tina upp den frusna relationen mellan länderna, men den hårda tonen forsatte, skriver internationella medier. I ett tal från USA:s president anklagade Biden Ryssland för att de redan nu har börjat lägga sig i USA:s kongressval 2022 genom desinformation och kallade det ett "rent övergrepp". "Putin sitter på toppen av en ekonomi som har kärnvapen och olja, men inget annat," tillade Biden. Talet fick kritik från Kreml som sa att USA "knappast är en partner, utan snarare en motståndare". Omni 210728.

Antalet döda i covid stiger i Ryssland. I Ryssland stiger antalet döda med covid-19. På torsdagen rapporterades om 799 döda. Så många avlidna på ett dygn har endast rapporterats två gånger tidigare - båda dessa under den senaste månaden. Enligt Rysslands officiella covid-statistik har över 156 000 människor avlidit med bekräftad covid-19-smitta. Flera experter menar dock att antalet avlidna egentligen är långt högre. SR 210729.

Kina anklagar BBC för att sprida "fake news". Kinas regering anklagar den brittiska tv-kanalen BBC för att sprida fake news om översvämningarna i provinsen Henan, skriver AFP. Talespersonen Zhao Lijian på kinesiska utrikesdepartementet kallar kanalen för ett "fake news tv-bolag" och menar att de har "attackerat och baktalat Kina på ett sätt som inte är i enlighet med journalistiska principer". Tidigare i veckan gick kommunistpartiets ungdomsförbund ut och uppmanade till att hålla koll på BBC:s reportrars resrutter i provinsen som drabbats av översvämningar. Även AFP:s reportrar säger att de har blivit omringade av boende i Zhenghou och tvingade att radera bilder på en översvämmad tunnel. Omni 210729. Kommentar: I Xi Jinpings värld ska verkligheten raderas.

Statliga medier om delta i Nanjing: Värst sedan Wuhan. Ett utbrott av deltaviruset i staden Nanjing har spridit sig till fem provinser samt Peking, rapporterar internationella medier. Nationellt har minst 206 smittofall kunnat kopplas till Nanjingklustret, skriver AFP. Utbrottet, det största i Kina på flera månader, har lett till att hundratusentals människor hamnat i lockdown, enligt nyhetsbyrån. Statliga kinesiska medier kallar enligt BBC utbrottet för "det mest omfattande sedan Wuhan". Alla flyg från Nanjing, som har 9,3 miljoner invånare, har ställts in fram till 11 augusti, skriver Global Times med hänvisning till en källa. Fallen i Peking är de första som har rapporterats från huvudstaden på sex månader. Masstester har utförts i Nanjing till följd av utbrottet. Omni 210730.

Nio års fängelse för brott mot kinesiska säkerhetslagar. Tong Ying-kit, 24, får nio års fängelse för inblandning i protesterna i Hongkong, skriver internationella medier. Den fällande domen meddelades tidigare i veckan men påföljden har inte varit känd. Domen är den första som följer på de kontroversiella kinesiska säkerhetslagarna som infördes förra året - lagar som fått hård internationell kritik. Den 24-årige restauranganställde mannen döms för terrorism efter att han på en motorcykel kört in i tre poliser, medan han bar en flagga med texten "Befria Hongkong - vår tids revolution". BBC skriver att domen kan bli vägledande för hur framtida rättsfall tolkas. Händelsen som Tong Ying-kit döms för inträffade dagen efter att lagen trädde i kraft. Omni 210730.

Hong Kong-bor lämnar för länder i brittiska Samväldet. Den nu ett år gamla nationella säkerhetslagen i Hong Kong, ser ut att följas av en emigrationsvåg. Flera stater i brittiska samväldet har skapat nya lagar för att ta emot Hong Kong-bor och tiotusentals har redan ansökt om uppehållstillstånd. Världen idag 210731.

Ann Linde utsatt för kända ryska busringare. Utrikesminister Ann Linde (S) har blivit lurad av två kända ryska bluffmakare, skriver Expressen. I ett över tio minuter långt telefonsamtal pratar hon med två personer, som hon tror tillhör den ryska oppositionen. I själva verket rör det sig om två kända skämtare, "Vovan" och "Lexus" som lurat flera internationella ledare och som sägs ha kopplingar till den ryska regimen. Häromdagen la de upp samtalet på Youtube. Tidigare har även Frankrikes president Emmanuel Macron och Kanadas premiärminister Justin Trudeau drabbats av busringarna. UD: Rutinerna har följts men inte varit tillräckliga. Omni 210801.

Belarusisk sprinter sparkad efter tränarkritik - har sökt polisskydd på flygplatsen. Den belarusiske OS-sprintern Krystsina Timanouskaya har sparkats från truppen och förts till flygplatsen i Tokyo mot sin vilja, uppger hon själv enligt BBC Sports. Enligt den brittiska kanalen skulle Tsimanouskaya ha tävlat i 200 meter på måndag men hon har i stället blivit tillsagd att packa väskorna för att kliva på ett plan till hemlandet, efter att hon i ett inlägg i sociala medier riktat kritik mot landslagsledningen. Väl på plats på flygplatsen har hon sökt skydd av japansk polis. "Jag kommer inte att återvända till Belarus," säger hon enligt Reuters. Atleter som stått upp mot den belarusiske regimen har tidigare kastats ut från landslag. Hon säger att personal från teamet tog sig in på hennes rum. Källor uppger att sprintern planerar att söka asyl i Tyskland eller Österrike. Oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja vill att den belarusiska olympiska kommittén utreds. "De försöker få mig ur landet utan mitt tillstånd." Omni 210801.
Belarus Olympic athlete Kristina Timanovskaya says she is 'safe'. Omni 210801.
Belarusisk sprinter får visum till Polen. Det polska utrikesministeriet bekräftade i dag att den belarusiska friidrottaren Kristina Timanovskaja har beviljats visum till Polen på humanitära grunder. Efter att ha riktat kritik mot den egna landslagsledningen tvingades Timanovskaja avbryta tävlingarna och fördes till Tokyos flygplats under söndagen för att sättas på ett plan till Belarus. Av rädsla för repressalier i hemlandet larmade hon den japanska polisen att hon var på väg att föras bort mot sin vilja. SR 210802.
Skurkstaten visar återigen upp sitt fula tryne. DI:s ledarskribent Gustaf Reinfeldt skriver om sprintern Kryjstsina Timanouskaja, som vägrat återvända till ”skurkstaten” Belarus trots regimens försök att ta hem henne. "Belarus auktoritära styre visar återigen upp sitt fula tryne genom sina KGB-inspirerande skräckmetoder", skriver Reinfeldt, som tycker att trycket på Belarus bör vara Sveriges viktigaste utrikespolitiska fråga. Omni 210803.
Belarusiska sprintern flyger till Polen. Den belarusiske sprintlöparen Kristina Timanovskaya sparkades från sin OS-trupp efter att hon öppet kritiserat ledningen och sökte skydd hos den japanska polisen. Efter att ha erbjudits visum i ett flertal länder valde sprintern Polen där hon fått asyl. Internationella olympiska kommittén, IOK, har inlett en formell utredning om fallet. SR 210803.
Belarusiska OS-sprintern framme i Warszawa. Den belarusiska OS-sprintern Kristina Timanovskaja är framme i Polen, skriver landets biträdande utrikesminister Marcin Przydacz på Twitter. Hon får skydd i landet efter att ha uppgett att hon fruktar för sitt liv om hon återvänder till Belarus. I Tokyo fördes hon till Polens ambassad och landet beviljade henne humanitärt visum. SR 210805.
Belarusiska ledare kastas ut ur OS. Två belarusier från landets OS-lag har blivit av med sina ackrediteringar och har fått lämna OS-byn, uppger den internationella olympiska kommittén IOK. De båda ledarna ska ha varit direkt inblandade i försöken att tvinga sprintern Kristina Timanovskaja att lämna Tokyo och återvända till Belarus. Den internationella olympiska kommittén IOK inledde en utredning mot de båda belarusierna tidigare i veckan. SR 210806.
Belarusiska OS-sprintern redo att tävla för Polen. Den belarusiska OS-sprintern Kristina Timanovskaja förbereder sig nu för att börja tävla för Polen. I en exklusiv intervju med Sveriges Radio berättar friidrottsstjärnan att hon inte tänker återvända till sitt hemland Belarus. "Vad spelar det för roll vilken tröja man har, jag kommer fortsätta springa som jag alltid har gjort, enda skillnaden är att jag har andra kläder och en annan flagga på mig" säger hon. SR 210907.

Baltstaterna: En hybridattack även på EU och Nato. De baltiska staternas försvarsministrar är nu överens om att migrantsituationen i Litauen är vad de kallar för en hybridattack på landet från den belarusiska regeringen. Estland har redan gett praktisk hjälp från sina försvarsstyrkor till Litauen och säger att baltstaterna bör be om stöd och hjälp från sina allierade. Litauens gräns är även en av EU:s yttre gränser och enligt Litauen är migrantströmmen orkestrerad av den belarusiska diktatorn Aleksandr Lukasjenko som en hämnd mot EU:s sanktioner. Under den senaste månaden har mer än 2 500 flyktingar, mestadels från Mellanöstern, anlänt till Litauen via den belarusiska gränsen, vilket är drygt 30 gånger fler än förra året och drygt 60 gånger fler än 2019, enligt baltiska medier. SR 210801.

Hackergrupp hävdar att den stulit uppgifter om belarusisk säkerhetstjänst. Den belarusiska regimkritiska hackergruppen Cyberpartisanerna hävdar att den tagit sig in i databasen med passuppgifter till alla medborgare i Belarus och där bland annat ha kommit över hemliga uppgifter om medlemmar i landets säkerhetstjänst och polisväsende. Genom dataintrånget ska hackergruppen också ha kommit åt identiteten för belarusiska spioner inom EU. Gruppen säger sig också i samma veva ha avslöjat Turkiets och Egyptens spionnätverk inom EU. Cyberpartisanerna förklarade krig mot den belarusiska staten efter att proteströrelsen brutit ut 2020 i samband med presidentvalet i Belarus. Gruppen genomförde i höstas en rad cyberattacker mot statliga tv-kanaler och myndigheter i Belarus. SR 210801.

Ex-ambassadören om Kinas techangrepp: "Går inte ihop". Gång på gång har det kinesiska kommunistpartiet de senaste månaderna gjort livet surt för landets techbolag. Det har i sin tur kostat miljardbelopp för både företagen och de utländska investerare som satsat pengar i bolagen, konstaterar TT. Börje Ljunggren, tidigare ambassadör i Peking, säger till nyhetsbyrån att bakgrunden till spänningarna är en dragkamp mellan Kinas ekonomiska tillväxt och partistatens kontrollbehov. "De företagen är tillväxtmotorer för Kina. Man hotar egna intressen och det går inte ihop," säger han. Jerker Hellström, grundare till analysföretaget Swedish Center for China Studies, menar att den kinesiska staten vill undvika utlandsägandet via börser i utlandet. Därför har Peking bland annat slagit till mot taxiappen Didi, som nyligen noterades på Wall Street. "De vill hellre att investeringarna sker i Kina där de kan kontrollera dem på ett helt annat sätt," säger han till nyhetsbyrån. Hellström: Kinas Xi Jinping är väldigt inriktad på partiets dominerande roll, präglat av kontroll och lojalitet. Omni 210801.

Prodemokratisk sångare gripen i Hongkong efter framträdande. Den pro-demokratiska sångaren och aktivisten Anthony Wong har gripits i Hongkong, anklagad för korruption, det rapporterar Reuters. Sångaren anklagas för att ha framfört två låtar under den politiska kampanjen för den prodemokratiska kandidaten Au Nok-Hin 2018, och för att ha uppmanat att rösta på honom. Anklagelserna ses av kritiker som ett led i säkerhetspolisens hårdare tag mot dissidenter, med hjälp av bland annat Hongkongs nya säkerhetslag. SR 210802. Kommentar: Diktatur.

Över 300 döda i Kina efter kraftiga skyfall. Över 300 människor har bekräftats döda efter den senaste tidens förödande skyfall i Kina, rapporterar TT. Dödsfallen har nästan uteslutande rapporterats från provinsen Henans huvudstad Zhengzhou, där många omkom när de stängdes in i översvämmade parkeringshus, vägtunnlar och tunnelbanevagnar. Regnen har påverkat 13 miljoner människor och förstört runt 9 000 hus. Under de mest intensiva skyfallen i slutet av juli uppmätte ett 40-tal kinesiska städer mer nederbörd än vad som normalt faller under ett helt år. Omkring 50 personer saknas fortfarande efter skyfallen. Omni 210802.

Han satt fängslad mer än två år i okända tortyrfängelset. FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter slår fast i en rapport att godtyckliga fängslanden och tortyr i kriget i östra Ukraina fortsätter mer än sju år efter krigsutbrottet. Ekots utsände i Kiev har träffat en av rapportens huvudvittnen, den ukrainske journalisten Stanislav Asejev, som fram till 2019 satt fängslad i 28 månader i det okända tortyrfängelset Izolyatsia i staden Donetsk. I rapporten uppmanar FN både de stridande parterna och det internationella samfundet att göra allt för att tortyren och andra människorättsbrott ska upphöra i Ukraina, samt att rättsliga åtgärder ska vidtas mot förövarna. SR 210803.

Masstester i Kina efter nya covid-utbrott. I Kina har nya fall av deltavarianten av covid-19 spridit sig till ett tjugotal städer vilket lett till nedstängningar, masstester och reserestriktioner. Det handlar om drygt 300 rapporterade fall de senaste veckorna, en låg siffra internationellt, men som ändå får stor inverkan på samhället då kinesiska myndigheter har nolltolerans mot covid-19. Viruset ska bland annat ha konstaterats på ett av Kinas mest kända turistmål och turisterna där ska ha fört smittan tillbaka till sina hemstäder. SR 210803.

Sentenced Up to Six Years in Jail for Selling Bible Players. Electronic Bibles are popular in China. But not with the CCP, as the Christians operating Shenzhen Life Tree Culture Communication painfully discovered. Bible players and electronic Bibles are very popular with Chinese Christians. Their sale was more or less tolerated by the CCP, but it seems this is no longer the case. In Shenzhen city in Guangdong province, a group of Christians operate Shenzhen Life Tree Culture Communication. The Christians involved are Fu Hyunjuan, born on December 20, 1978; Deng Tianyong, born on December 4, 1971; Feng Qunhao, born on June 13, 1976; and Han Li, born on November 14, 1981. According to the company’s registration, Shenzhen Life Tree "continues the activities of the Intercom Electronics Co., Ltd., established on September 5, 1996, to continue to develop advanced multimedia digital terminals and communication technology products with independent intellectual property rights, with many years of experience in electronic research and development, relying on the Shenzhen digital high-tech field of mature industry chain and global demand to enrich the cultural life of the masses and achieve export earnings and industry value. It is committed to the dissemination of biblical culture. We can provide suitable content according to customer needs, such as hymns or classic sermons and so on, and have established good relationships with many influential churches and bookstores, organizations and agents at home and abroad." Shenzhen Life Tree has operated for years, and has acquired a good reputation among Christians, specializing in the production and sale of Bible players. On July 2, 2020, however, Fu, Deng. Feng, and Han were arrested for "conducting illegal business operations". On August 6, they were formally arrested. It should be noted that they had conducted their business for years and were never told it was "illegal". They were tried by the Bao’an District Court on December 9, 2020, but the verdict was not immediately announced. Their families and co-religionists have now learned (and have been threatened not to disclose the case) that Fu Hyunjuan, regarded as the main person responsible for the Bible players business, has been sentenced to 6 years in prison and a fine of 200,000 yuan; Deng Tianyong, to 3 years in prison and a fine of 50,000 yuan; Feng Qunhao, to 2 years and 6 months in prison and a fine of 30,000 yuan; and Han Li, to 1 year and 3 months in prison and a fine of 10,000 yuan. Computers and Bible players have also been confiscated. Bitter Winter 210803.

Nyhetssajt i Hongkong flyttar till Singapore. Den digitala nyhetskällan Initium lämnar Hongkong och flyttar sin huvudredaktion till Singapore, detta på grund av Hongkongs nya säkerhetslag. I juni blev Hongkongs största pro-demokratiska tidning Apple daily nerstängd och grundaren Jimmy Lai gripen. Det är inte bara journalistiken som är under press i Hongkong, bland annat har filmcensuren skärpts, flera böcker har plockats bort från bokhandlarnas hyllor och kulturutövare har gripits - däribland helt nyligen sångaren Anthony Wong. SR 210804.

Belarusisk aktivist hittad död i Kiev. Den belarusiske aktivisten Vitalij Sjisjov, som försvann under en joggingtur, har hittats hängd i en park i Kiev i grannlandet Ukraina. Vitalij Sjisjov flydde från Belarus hösten 2020 efter att känt sig förföljd av myndigheterna. Han bosatte sig i Ukraina där han var med och startade organisationen Det ukrainska huset som hjälper människor att fly från Belarus till Ukraina. Det har kastats ut misstankar från belarusiska exilaktivister i Ukraina om att den belarusiska säkerhetstjänsten KGB skulle ligga bakom. Men det finns inget som pekar i någon speciell riktning, säger Ekots utsända Fredrik Wadström. SR 210803.
Aktivist hittad hängd - Lukasjenko pekas ut. Den belarusiska ickestatliga organisationen Belarusian House anklagar Belarus president Aleksandr Lukasjenko för att ligga bakom mordet på deras ordförande Vitalij Sjisjov, rapporterar AFP. Sjisjov ska ha varit ute och joggat när han försvann på måndagen. På tisdagsmorgonen hittades han hängd i en park i den ukrainska huvudstaden Kiev, inte långt från sitt hem. "Det råder inga tvivel om att detta är en planerad insats", skriver organisationen i ett uttalande. Efter de massiva regimprotesterna efter valet i Belarus förra året har många tvingats fly landet för att undvika repressalier. Sjisjovs organisation hjälpte bland annat belarusier som tagit sig till Ukraina att komma till rätta med sin nya tillvaro. Omni 210803.
Ukrainsk polis utreder mord "förklätt till självmord". På tisdagen hittades den belarusiska aktivisten Vitalij Sjisjov hängd i en park i Kiev. Ukrainsk polis utreder händelsen som mord och säger att de kommer att följa upp alla spår, inklusive ”mord förklätt till självmord”, rapporterar AFP. Sjisjovs organisation Belarusian House har bland annat hjälpt personer som flytt Belarus och arrangerat regimkritiska protester. Organisationen säger i ett uttalande att Sjisjov fått upprepade varningar för sitt engagemang och anklagar den belarusiska regimen för att ligga bakom dödsfallet. Vänner till Sjisjov säger att han upplevt att han blivit förföljd under joggingturer den senaste tiden, enligt människorättsorganisationen Viasna. Omni 210803.
Tichanovskaja "förkrossad" över aktivistens död. Den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja är "förkrossad" över nyheten om aktivisten Vitalij Sjisjov död. Sjisjov hittades hängd i en park i den ukrainska huvudstaden Kiev på tisdagsmorgonen, och polisen utreder misstankar om mord förklätt till självmord. "Det är oroande att de som flyr Belarus ändå inte är säkra", skriver Tichanovskaja på Twitter och tackar samtidigt myndigheterna i Ukraina för att de utreder fallet. Omni 210803.
Hundratals sörjer belarusisk aktivist som hittats hängd. Under tisdagen hittades den belarusiske aktivisten Vitalij Sjisjov hängd i en park i Ukrainas huvudstad Kiev. På tisdagskvällen samlades flera hundra personer i en demonstration till minne av Sisjov. Många belarusier i Ukraina kopplar ihop Sjisjovs död med den belarusiska säkerhetstjänsten och den ukrainska polisen utesluter inte att han kan ha mördats. SR 210804.
Ukraina ser över säkerheten för belarusier i landet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lovar att se över säkerheten för belarusier i landet. Beskedet kommer efter att den belarusiske regimkritikern Viitalij Sjisjov hittades hängd i en park i Kiev häromdagen. Omständigheterna kring hans död är oklara, men polisen har inlett en mordutredning. SR 210803.
Belarusier i exil får utökat skydd i Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har under onsdagen beordrat landets säkerhetstjänst att ge extra skydd till de belarusier som befinner sig i exil i Ukraina, rapproterar AFP. "Alla belarusier som skulle kunna utsättas för brott på grund av deras politiska ställningstaganden måste få ett särskilt och pålitligt skydd," säger Zelenskyj i ett uttalande. Uttalandet kommer dagen efter den belarusiske aktivisten Vitalij Sjisjov hittades hängd i en park i Kiev. Ukrainsk polis utreder händelsen som mord och organisationen Belarusian House misstänker att Belarus regimledare Aleksandr Lukasjenko ligger bakom händelsen. Omni 210804.
Lukasjenko förnekar inblandning i aktivistens död. Nu uttalar sig Belarus president Aleksander Lukasjenko för första gången om aktivisten Vitalij Sjisjov som hittades död i Ukrainas huvudstad Kiev i förra veckan. Det finns misstankar om att aktivisten har mördats, men presidenten nekar till uppgifterna om att Belarus skulle ha varit inblandad i aktivistens död. President Lukasjenko hävdar samtidigt att valet som lett till rekordstora protester, var transparent. SR 210809.

Sista oppositionsledaren kvar i Belarus inför rätta. Rättegången mot den belarusiska oppositionsledaren Maria Kolesnikova inleddes under onsdagen, rapporterar flera medier. Hon är den sista av förra årets protestledare i Belarus som fortfarande befinner sig i landet. 39-åringen är bland annat misstänkt för sammansvärjning för maktövertagande av president Aleksandr Lukasjenkos regim. Även hennes advokat Maxim Znak åtalas för brott. Båda två stöttade och kampanjade för presidentkandidaten Viktor Babaryko inför förra årets val. Själva rättegången hålls bakom stängda dörrar, men på klipp från rättsalen syns Kolesnikova dansa och skratta. Enligt människorättsgruppen Viasna finns 603 politiska fångar i Belarus. Kolesnikova i brev från fängelset: "Friheten är värd att kämpa för - jag ångrar inget". Babaryko dömdes till 14 års fängelse förra året för korruption. Kolesnikova greps i september. Kolesnikova och advokaten riskerar tolv års fängelse. Omni 210804.

CCP: 100th Anniversary of the Party Which Killed 50 Million. Should we congratulate the Chinese Communist Party for killing more human beings than anybody else in history? For China, our estimate of 50 million victims is extremely conservative. Others believe the figure to be closer to 80 million. During the Civil War, the Communist killed some 3 million civilians, often for the sole reason that they were perceived as "class enemies". (The Nationalists also killed many civilians, of course). In the immediate years after seizing the power, the CCP under Chairman Mao executed at least one million Chinese labeled as "class enemies" or "counter-revolutionaries". There were also human-created famines before 1958, which made another 500,000 victims. The Great Leap Forward and its consequence, the Great Chinese Famine, happened in 1958–1962, and are widely regarded as the greatest human-made disaster in history. Again, victim estimates vary and by using our method of finding an average between different reliable scholars we counted 38.5 million (others believe the number to be much higher). A less controversial figure indicates in 1,5 million those who were executed during the Great Leap Forward to get rid of opponents and whistleblowers. 2 million is a conservative estimate of those killed during the Cultural Revolution. Scholars believe that excluding the Great Leap Forward (1958-1962) and the Cultural Revolution (1966-1976) periods, victims from 1950 to Tiananmen (1989) who were either executed, killed extra-judicially, killed during the repression of protests, and starved or exhausted to death in labor camps were at least 3 million. By counting 500,000 victims of the post-Tiananmen era, we consider some scholarly "minimalist" accounts of deaths in Tibet and Xinjiang to remain true to our method, although we suspect that the CCP in recent years has been much more lethal. We are aware that the total result, 50 million, is a very conservative estimate. The late Rudolph J. Rummel, whom the CCP and some Western historians like to criticize but who was a respected American scholar with an unimpeachable academic career, originally estimated victims of the CCP up to the year 1987 (obviously, the CCP continued to kill after that date) to 38.7 million but, as new documents surfaced, particularly about the Great Leap Forward, revised his estimate to 76.7 million. Bitter Winter 210701.
Pastorer uppmanas predika socialismen som räddning. Kinesiska pastorer och bibelstudiegrupper inom det stora Tre Själv-kyrkosamfundet, förväntas framöver predika och studera innehållet i det jubileumstal som president Xi Jinping höll den 1 juli. Enligt samfundsledaren bör kristna stödja kommunistpartiet, då "bara socialism kan rädda Kina". Jubileumstalet som Folkrepubliken Kinas president, ledaren för Kinas kommunistiska parti, Xi Jinping, höll den 1 juli finns tillgängligt i en officiell engelsk översättning, som publicerats på det japanska nyhetsmagasinet Nikkei Asias sajt. Talets längd motsvarar ungefär åtta helsidesartiklar i Världen idag. Det var en vecka efter att talet hållits, på en nationell konferens för det statskontrollerade protestantiska Tre Själv-kyrkosamfundet, som påbudet om presidentens jubileumstal förmedlades, rapporterar religionsfrihets-magasinet Bitter Winter. Konferensens tema var just "Att lära sig och implementera andemeningen i generalsekreterare Xi Jinpings första juli-tal". Konferensdeltagarna fick veta att samfundets pastorer förväntas göra kommunistledarens jubileumstal till ett huvudföremål för såväl egna studier som för bibelstudiedeltagare, samt att de förväntas predika utifrån talet. Samfundsledaren Xu Xiaohong bjöd själv på ett exempel till en sådan predikan, där han utvecklade nio olika punkter. Bland annat predikade han att de kristna bör stödja kommunistpartiets ledare eftersom "bara socialism kan rädda Kina" och att de ofta bör repetera sloganen "Länge leve det stora, härliga och korrekta Kinesiska kommunistpartiet!". I predikan menade kyrkosamfundets ledare även att kommunistpartiet skapat fred, utveckling, rättvisa, demokrati och frihet i världen. Världen idag 210721.
Sentenced Up to Six Years in Jail for Selling Bible Players. Electronic Bibles are popular in China. But not with the CCP, as the Christians operating Shenzhen Life Tree Culture Communication painfully discovered. Shenzhen Life Tree has operated for years, and has acquired a good reputation among Christians, specializing in the production and sale of Bible players. On July 2, 2020, however, Fu, Deng. Feng, and Han were arrested for "conducting illegal business operations". On August 6, they were formally arrested. It should be noted that they had conducted their business for years and were never told it was "illegal". They were tried by the Bao'an District Court on December 9, 2020, but the verdict was not immediately announced. Their families and co-religionists have now learned (and have been threatened not to disclose the case) that Fu Hyunjuan, regarded as the main person responsible for the Bible players business, has been sentenced to 6 years in prison and a fine of 200,000 yuan; Deng Tianyong, to 3 years in prison and a fine of 50,000 yuan; Feng Qunhao, to 2 years and 6 months in prison and a fine of 30,000 yuan; and Han Li, to 1 year and 3 months in prison and a fine of 10,000 yuan. Computers and Bible players have also been confiscated. Bitter Winter 210803.
Xi vows to crush meddling forces and Taiwan independence attempts. President Xi Jinping called on the Chinese people to build a modern socialist country, vowed to "crush" external forces who try to meddle in the country's internal affairs, and smash any push for independence on Taiwan. Speaking at a ceremony in Tiananmen Square to mark the 100th anniversary of the Chinese Communist Party, Xi hailed the system of Marxism with Chinese characteristics for lifting the country to become the world's second largest economy. Dressed in a gray Mao suit, Xi was joined by the CCP top leadership, government officials and former leaders including Hu Jintao and Wen Jiabao. Former president Jiang Zemin was not to be seen. The event was broadcast live on national television and social media. Xi's speech was preceded by a flyovers of helicopters and advanced warplanes, including J-20 stealth jets. Students pledged loyalty to the party. Xi's speech reflects increased confidence in the CCP's political legitimacy, as few signs emerge that the People's Republic of China might collapse like the Soviet Union in 1991. Nikkei Asia 210701.

Gåtan om pandemins ursprung kan vara ett steg närmare att lösas. Amerikanska underrättelsemyndigheter har lagt beslag på genetisk data om covid-19-viruset från det kinesiska laboratoriet i Wuhan som av somliga pekats ut som källan till pandemin. Den genkatalog man fått tag på kan underlätta försöken att få på svar på frågan om smittans spred sig från djur till mänska eller om laboratoriet i Wuhan var källan. Datamaterialet ska analyseras av superdatorer på det amerikanska energidepartementet. SR 210806.
Enorm genkatalog från Wuhanlabbet i USA:s händer. USA:s underrättelsetjänst har kommit över en "enorm katalog" med genetisk data från viruslaboratoriet i kinesiska Wuhan, uppger flera källor till CNN. Amerikanernas förhoppningar är att med hjälp av superdatorer omvandla rådatan till tydbar information för att kunna avgöra om det kan vara där som coronaviruset började spridas. Det är oklart exakt hur informationen hamnat hos amerikanerna. Möjligen handlar det om en molntjänst som blivit hackad, enligt källorna. Omni 210806.

Didi kan ge upp kontroll över data för att lugna Kina. Taxiappjätten Didi överväger nu att ge upp kontrollen över sin mest värdefulla data, som ett nästa steg i att lösa problemen som uppstod i sviterna av deras kontroversiella amerikanska börsnotering tidigare i år. Det skriver Bloomberg, rapporterar Direkt. Kinas regering uppges vara rädda för skadliga dataläckor och Didi har fått kämpa för sin överlevnad sedan noteringen, skriver nyhetsbyrån. Kina överväger nu en rad potentiella straff för bolaget. Bland annat ser regeringen över möjligheten att ta in en statligt ägd investerare som största ägare i bolaget. Ett annat förslag är att Didi ska avnoteras från börsen i USA. Omni 210806.

Kina: "Uppförandekod" om viktigt handelshav går framåt. Kina och Sydostasien har kommit överens om delar av en historisk "uppförandekod" i Sydkinesiska havet, rapporterar lokala medier. Förhandlingarna har pågått sedan 2019 mellan Kina och Asean, de sydostasiatiska ländernas samarbetsorganisation, och konflikten har lett till stora spänningar mellan länderna. "Från Kinas sida vill man inte blanda in USA och får man till det kan man gå med på att förhandla med de andra länderna multilateralt," säger Niklas Swanström, chef för institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, till TT. Sydkinesiska havet rymmer stora mängder gas, olja och fisk. Dessutom är det en viktig transportväg från Asien till Mellanöstern och Europa – enbart genom Malackasundet passerar drygt en tredjedel av världens handel. Kinas utspel: USA är "den största bråkmakaren" i området. Omni 210807.

Kinesiska cyklister varnas för politiskt budskap. När kinesiska guldduon i velodromcykling, Shanju Bao och Tianshi Zhong, stod på pallen firade de inte bara sina guld. Duon hyllade även kommunistledaren Mao Zedong. Nu varnas de av internationella olympiska kommittén. De kinesiska velodromcyklisterna Shanju Bao och Tianshi Zhong varnas efter att ha hyllat kommunistledaren Mao Zedong under prisceremonin. När de tog emot medaljerna bar de pins med Maos ansikte. En talesperson för Internationella olympiska kommittén (IOK) säger att man blivit försäkrade om att något liknande inte ska hända igen. Omni 210807. Omni 210807.

Ett år efter valet i Belarus: "Som att leva under ockupation". I dag är det exakt ett år sedan presidentvalet i Belarus, ett val som ledde till stora fredliga gatuprotester mot valfusk. "Människor började bli rädda efter ett tag och slutade komma till centrala Minsk", säger fotografen Dmitrij Brusjko som dokumenterade demonstrationerna. I dag lever han i exil i Ukraina. Enligt människorättsgrupper sitter just nu över 600 politiska fångar i belarusiska fängelser. SR 210809.

Röken från bränderna i Sibirien har nått Nordpolen. Röken från de massiva skogsbränderna i Sibirien har nu nått Nordpolen. Det visar satellitbilder från den amerikanska rymdstyrelsen Nasa. Samtidigt fortsätter läget i delrepubliken Sacha, Rysslands till ytan största, att förvärras. För närvarande står närmare 34 000 kvadratkilometer skog i lågor. Det kan jämföras med den pågående branden i Kalifornien på 1 870 kvadratkilometer. SR 210809.

Bitcoinbolag lämnar Kina efter Pekings kryptoangrepp. Efter att ha låtit kryptovalutor som bitcoin rusa i tio år har den kinesiska regimen tvärnitat och dragit åt tumskruvarna för marknaden. Nu har bitcoinbolag börjat lämna Kina av rädsla för ytterligare restriktioner, skriver TT. "Det har kommit en rad rykten genom åren om att Kina skulle förbjuda bitcoin eller ingripa på något sätt, men den här gången verkar det vara allvar," säger kryptoexperten Ludvig Öberg till nyhetsbyrån. Andreas De Blanche, bitcoinexpert och lektor på Högskolan Väst, menar att bitcoins anonymitet skaver hos den kontrollkrävande staten som är i färd med att "i princip avskaffa" privat ägande av pengar. "Bitcoin är en konkurrent till Kinas kommande nya e-valuta, en e-valuta som ger staten full kontroll över invånarnas pengar, vad och vem de betalar och när. Den e-valutan är lätt att konfiskera med ett klick," säger han till TT. Omni 210809.

Ryska medieuppgifter: Navalnyj-medarbetaren Ljubov Sobol har lämnat Ryssland. Den ryska oppositionsaktivisten Ljubov Sobol, som är en av Aleksej Navalnyjs närmaste medarbetare, har enligt flera ryska medieuppgifter rest till Turkiet. Sobol dömdes nyligen till ett 18 månaders straff för att ha brutit mot coronareglerna. Sobol har inte kommenterat uppgifterna om att hon lämnat Ryssland. yle 210809.

Lukasjenko talade i åtta timmar på årsdagen av omtvistade valet. På årsdagen av det kritiserade presidentvalet i Belarus höll landets ledare, Aleksander Lukasjenko, en maratonpresskonferens på åtta timmar. Han anklagade EU och västländerna för att föra krig mot hela den slaviska världen, efter sanktionerna som införts mot regimen efter valet. SR 210810.

Kina återkallar ambassadör från Litauen. Kina har meddelat att de kommer återkalla sin ambassadör från Litauen efter planer på ett nytt taiwanesiskt representationskontor där. Det nya kontoret i Vilnius är tänkt ska heta "Taiwans representationskontor", vilket enligt kinesiska UD kränker Kinas territoriella integritet. Det är få länder som officiellt erkänner Taiwan och därför brukar representationskontoren som den självstyrande demokratin har i många länder snarare få heta "Taipeis handelskontor", eller liknande, efter huvudstaden. SR 210810.

Kina och Pakistan ser möjligheter i talibanernas framfart. Talibanerna har nu intagit den sjätte afghanska provinshuvudstaden sedan i fredags och trots den snabba offensiven fortsätter Nato och de internationella styrkorna sitt utträde ur landet. I det maktvakuum som har uppstått ser flera länder möjligheter att förverkliga sina egna intressen i landet. Kina och Pakistan är två av länderna som nu riktar sina blickar mot Afghanistan, det säger Rouzbeh Parsi, programchef för Mellanösternprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. SR 210810.

Kristna fiskare i Kina tvingades ta bort kors. Företrädare för kommunistpartiet i provinsen Zhenjiang i Kina har med våld tagit bort kors och andra kristna symboler från fiskebåtar. De har också hotat att ta ifrån dem deras fiskelicens, en en rapport från China Aid. Tjänstemännen från Kinas kommunistiska parti på ögruppen Qushan visade inte upp några dokument när de tvingade de kristna fiskarna att ta bort kors och andra kristna budskap de målat på sina båtar. Det skriver Christian Post. Tjänstemännen uppges baa ha valt ut kristna som mål och inte några individer från någon annan religion. De ska ha sagt till fiskarna att om de inte tog bort de kristna symbolerna skulle de inte bara förlora sin fiskelicens - utan de skulle inte heller få köpa bensin till båtarna. "Regeringen är fullständigt oresonlig", skrev en fiskare enligt China Aids rapport. "Fiskebåtar är personlig egendom. Vi har rätt att ha korts på båtarna. Dessutom är religionsfriheten inskriven i konstitutionen, men det är bara tomt prat," fortsätter han. Ungefär en tredjedel av de 70 000 invånarna på Qushan-öarna är kristna. Människor i området hörde evangeliet för över 100 år sedan oc kristendomen är en stor del av det dagliga livet och kulturen där. Men kommunistpartiet förlitar sig på en kinesisk kulturell identitet för att upprätthålla makten och inför därför restriktioner mot allt som upplevs som ett hot mot deras kontroll över samhället. Dagen 210810.

Kina och Ryssland i gemensam militärövning. Banden mellan Kina och Ryssland har stärkts alltmer och just nu genomför de två länderna en gemensam militärövning i nordvästra Kina, skriver AP. Övningen omfattar marktrupper och de två ländernas flygvapen och hålls i området Ningxia Hui som gränsar till Xinjiang, där Kina håller över en miljon muslimer instängda i interneringsläger. Xinjiang gränsar i sin tur till Afghanistan och Peking oroar sig över att våldet i grannlandet ska sprida sig över gränsen om talibanerna tar kontroll över Afghanistan. Ryssland och Kina ingår inte i någon formell allians - men har enats i sitt motstånd mot USA och dess allierade. Kinas statliga nyhetsbyrå: Övningen leds av Li Zuocheng. Omni 210810.

Sputnik-vaccinets effekt skrivs ned till 83 procent. Det ryska covidvaccinet Sputnik V är 83 procent effektivt mot coronavirusets deltamutation, vilket är lägre än vad som tidigare uppgetts. Det säger Rysslands hälsominister Michail Murasjko enligt Reuters. I juni uppgav landet att vaccinet var 90 procent effektivt. Ryssland har hittills godkänt fyra egenproducerade vacciner. Omni 210811.

Navalnyj misstänks för nya brott - kan förlänga straff. Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj anklagas för nya brott som kan ge honom längre straff, rapporterar AFP. Navalnyj är bland annat misstänkt för att ha "skapat en organisation som kränker medborgarnas rättigheter". Putinkritikern avtjänar just nu tre och ett halvt år långt fängelsestraff. Han är dömd för att ha brutit mot en villkorlig dom när han flögs till Tyskland för att få vård efter att ha förgiftats. Navalnyj är en av den ryske presidentens främsta kritiker. Omni 210811.

Kina står fast vid dödsdom mot kanadensisk man. Kina står fast vid dödsdomen mot en kanadensisk man som dömts för drogsmuggling, rapporterar flera medier. Robert Lloyd Schellenberg dömdes först till 15 års fängelse men 2019 skärpte en domstol straffet. Relationen mellan Kina och Kanada är spänd. Kanadas ambassadör i Kina, Dominic Barton, säger att det inte är en slump att beskedet kommer samtidigt som en rättsprocess pågår om utlämning av Meng Wanzhou, finanschef på kinesiska telekomjätten Huawei, som sitter frihetsberövad i Kanada. Kina har nekat till att fallen har koppling till varandra. En domstol i Kina har fattat beslutet om att domen står fast. Kanada uttrycker oro över godtycklig användning av dödsstraff. Omni 210810.
Kanada fördömer kinesisk spiondom. Kanadas regering har fördömt domen i Kina där en kanadensisk affärsman idag dömdes till elva års fängelse för spioneri. Bland annat kallade premiärministern Justin Trudeau domen för oacceptabel. Fallet är ett av flera rättsfall som lett till en diplomatisk kris mellan Kina och Kanada, som började efter att en hög chef på kinesiska telekomjätten Huawei greps i Kanada 2018. Kanada har anklagat Kina för att ha godtyckligt ha frihetsberövat affärsmannen och för att utöva en typ av "gisslandiplomati", vilket Peking nekat till. SR 210811.

Kina förbjuder vissa karaokelåtar. Den kinesiska staten förbjuder vissa karaokelåtar på karaokebarer i landet från 1 oktober.Landets kultur- och turismdepartement meddelar på sin hemsida att det rör sig om låtar med olagligt innehåll, det vill säga sådant som "hotar nationell enhet","kränker statens religiösa policy" eller som "uppmanar till olagliga aktiviteter som spel och droger". Den kinesiska staten uppmuntrar i stället till att "hälsosamma och upplyftande" låtar ska sjungas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. SR 210811.

Ansat på laboratorie i Wuhan kan være smittet af flagermus som den første, siger dansk WHO-chef. Trods WHO's konklusion om, at laboratorieudslip var "ekstremt usandsynligt", siger chefefterforsker nu, at patient nul godt kan være laboratorieansat. Det første udbrud af coronavirus i Kina i efteråret 2019 kan godt være startet af en ansat på et af byens laboratorier, som er blevet smittet af en flagermus under feltarbejde eller på et af laboratorierne i Wuhan. Det vurderer Peter Embarek, der var leder af det eksperthold, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sendte til Kina i foråret 2021 for at undersøge sygdommens oprindelse. Faktisk siger han nu til TV 2, at det hører til en af de sandsynlige teorier, at en person med tilknytning til et laboratorie var den første smittede. Läs mer hos TV2 Danmark.

EU kallar migrantströmmen "en hämndaktion" - stöttar Litauen. EU-kommissionen avsätter nu över 35 miljoner euro i stöd till Litauen för att hjälpa landet att hantera mottagandet av migranter från Belarus. Sedan början av året har över 4 000 migranter från Mellanöstern tagit sig in i Litauen den vägen. EU betraktar den pågående migrantkrisen som en hämndaktion från regimen i Minsk för de sanktioner Belarus hamnat under efter att demokratirörelsen i landet brutalt slagits ned det senaste året. SR 210812.

Analys: Pinsamt för London och bitterljuvt för Moskva. Den misstänkta spionen på Storbritanniens ambassad i Berlin kan ha gett viktig information till Ryssland - oavsett hur mycket insyn han hade. Även till synes harmlös information som säkerhetsprotokoll, wifi-lösenord och information om diplomaterna kan vara hjälpsamt för Moskva, skriver Alistair Bunkall i en analys i Sky News. Han spår att den brittiska regeringen tonar ner mannens roll, i och med att hela historien är "pinsam" för Storbritannien. "För Ryssland är det bitterljuvt - de kan njuta av att de lyckades rekrytera någon inom den brittiska ambassaden, men samtidigt har de förlorat sin källa." BBC:s säkerhetskorrespondent Gordon Corera skriver att modernt spionage ofta görs digitalt och på distans, men att "det gamla sättet" - att söka upp personer som kan vidarebefordra känslig information - finns kvar. Det gör ambassader till ett utmärkt mål, skriver Corera. Det kalla kriget är inte tillbaka - det tog aldrig riktigt slut, skriver Michael Day i Inews. "Väst måste förmodligen acceptera det för att kunna ha en realistisk relation med Ryssland." Omni 210812.
Misstänkt spion hade två ryska flaggor i sin lägenhet. avid Smith, som misstänks ha spionerat för Rysslands räkning på den brittiska ambassaden i Berlin, hade två ryska flaggor och sovjetisk memorabilia i sin lägenhet. I 57-åringens hem ska det också ha funnits flera böcker om andra världskriget och Sovjetunionen. Det rapporterar The Times, som helt enkelt har kikat in genom fönstret på lägenheten. Inews tillägger att David Smith "kör en Ford Fiesta, är korpulent och bor i en tvårumslägenhet med en balkong i en elegant del av Potsdam". Mannen, som arbetade som vakt på ambassaden, misstänks ha lämnat över dokument till den ryska säkerhetstjänsten i utbyte mot pengar. Han greps i tisdags. Smith lämnade militären 2000 och tros inte ha återvänt efter det. Omni 210813.

Kinesiska statens kampanj mot teknik och privatutbildning fortsätter. Kina har de senaste månaderna gått in med krafttag mot bland annat teknik- och utbildningsbranschen. I slutet av juli meddelade man att företag som sysslar med privatundervisning i någon form, hädanefter måste struktureras om så att de klassas som icke-vinstdrivande. Specialinriktade studier för att ta examen i vissa ämnen, sommarkurser och utbildningar, utländska läroplaner och undervisning som hålls av utlänningar via nätet förbjuds. Det här var ett hårt slag mot en bransch med ett uppskattat värde på omkring 100 miljarder euro. Innan dess hade internet- och teknikjättarna i Kina fått känna av en intensifierad press från staten. I höstas fick Ant Group, ett dotterbolag till näthandelsjätten Alibaba, som skulle ha lanserats på börsen i november, en kalldusch när den kinesiska regleringsmyndigheten för banksektorn inledde en omfattande granskning av bolaget. Efter denna incident har Alibaba och andra jättar som till exempel Tencent blivit föremål för utredningar om kartellbildning, med böter och omstruktureringar som resultat, och granskningar av en rad andra storföretag har följt. Vissa utredningar görs med finansiella svepskäl, medan andra, som persontransportbolaget Didi, fick höra att de potentiellt brutit mot mera eller mindre specificerade datasäkerhetsregler. Företag inblandade i att ta fram eller handla med kryptovalutor är också under hårt tryck, vilket påverkar den globala handeln med dem eftersom en avsevärd del av valutorna tas fram av just kinesiska så kallade miningföretag (processen att skapa många kryptovalutor kallas mining). yle 210814.

Demokratiorganisation upplöser sig själva. I Hongkong har en av demokratirörelsens främsta organisationer meddelat sin upplösning och hänvisar till ett allt mer repressivt samhälle. Civil Human Rights Front, CHRF, har i nära 20 år varit en viktig paraplyorganisation för demokratirörelsen i Hongkong. I en uppmärksammad intervju nyligen har Hongkongs polischef sagt att CHRF kan ha brutit mot den nationella säkerhetslagen som infördes i Hongkong förra sommaren och som bland annat lett till att många pro-demokratiska politiker och aktivister gripits. SR 210815.
Tung protestgrupp i Hongkong upplöses. Organisationen Civil Human Rights Front (CHRF), som var en framträdande aktör under demokratiprotesterna i Hongkong för två år sedan, har upplösts. Orsaken är Pekings allt hårdare tag mot kritiska röster, uppger gruppen enligt AFP. Den hårdare säkerhetslagen, med bland annat ett uttryckligt förbud mot protester, har gjort att ingen medlem kände sig manad att fortsätta arbetet. CHRF har beskrivits som den största oppositionsgruppen i Hongkong. Omni 210815.

Huawei anklagas för att ha installerat bakdörr. Den amerikanska mjukvaruleverantören Business Efficiency Solutions har lämnat in en stämning mot Huawei, där man anklagar den kinesiska telekomjätten för att ha stulit affärshemligheter och för att ha tvingat företaget att installera en bakdörr i ett nätverk i den pakistanska staden Lahore. Det rapporterar Wall Street Journal. Bakdörren uppges ha givit Huawei tillgång till information som varit "viktig för Pakistans nationella säkerhet". Huawei säger i en kommentar till WSJ att det inte finns några bevis för att man skulle ha installerat bakdörrar i sina produkter. Omni 210816.

Kinas "Fauci" ifrågasätter strategi - utreds för plagiat. En framstående läkare i Kina, som beskrivits som landets motsvarighet till USA:s smittskyddschef Anthony Fauci, utreds för plagiat, rapporterar AFP. Anklagelserna kommer efter att läkaren Zhang Wenhong ifrågasatt Kinas ”nolltolerans” för att få bukt med spridningen av covid-19. På sociala mediet Weibo föreslår han en mjukare approach, vilket lett till hård kritik från nationalister. Bland annat anklagas han för att ha plagierat sin doktorsavhandling för tjugo år sedan. I ett uttalande meddelar Fudan-universitetet i Shanghai att man är medveten om kritiken och att man utreder anklagelserna. Omni 210816.

Kina sträcker ut hand: Afghanerna väljer sitt öde. Kina är redo att skapa "vänskapliga relationer" med talibanerna efter att islamisterna tagit kontroll över Afghanistan, rapporterar AFP. "Kina respekterar det afghanska folkets rätt att oberoende bestämma sitt öde och är villigt att fortsätta att utveckla vänskapliga och samarbetande relationer med Afghanistan," säger utrikesministerns talesperson Hua Chunying till reportrar enligt nyhetsbyrån. Omni 210816. Kommentar: Diktatorer finner snabbt varandra. Nu väntar vi på Putin...
Ryssland: Talibanerna återställer ordningen. Det ryska utrikesdepartementet säger att situationen i Kabul håller på att stabiliseras efter att talibanerna tog över staden under söndagen, rapporterar AFP. Enligt Ryssland håller nu talibanerna på att "återställa den allmänna ordningen" i landet. Den ryske ambassadören, som ska träffa talibanerna under tisdagen, hävdar att gruppen har "garanterat säkerheten för lokalbefolkningen". Uttalandet kommer samtidigt som tusentals flyr Afghanistan. Ryssland säger att deras samtal med talibanerna "går bra". Omni 210816.

Flera gripna i rysk polisräd mot krimtatarer. På Krimhalvön har ryska säkerhetsstyrkor genomfört flera husrannsakningar mot krimtatariska hem och gripit fem personer. Insatsen kom bara en dag efter det att en domstol i Ryssland dömt fyra krimtatarer till fängelse i mellan 12 och 18 år för att ha planerat terrorbrott. Den ryska människorättsorganisationen Memorial beskriver de dömda krimtatarerna som politiska fångar. SR 210818.

New satellite images show Russia may be preparing to test nuclear powered 'Skyfall' missile. New satellite images obtained by CNN show Russia may be preparing another test of its nuclear-powered cruise missile, known as "Skyfall"-- a controversial weapon that is designed to defeat US defense systems. The photos, which were captured on August 16 by the commercial satellite imaging company Capella Space, offer "strong indications Russia was preparing to test a nuclear-powered cruise missile" at a known launch site located near the Arctic Circle, experts at the Middlebury Institute of International Studies Center for Nonproliferation Studies who analyzed the photos told CNN. US officials are aware that Russia could be preparing another test of what it calls the "Burevestnik" missile as part of its advanced weapons program, according to a source briefed on the matter. "Using a nuclear reactor would, in principle, give the cruise missile unlimited range to fly under and around US missile defense radars and interceptors," according to researcher Jeffrey Lewis, a weapons expert at the Middlebury Institute who reviewed the images. Read more at CNN 210818.
Satellitbilder tyder på ryska planer på missiltest. Nya satellitbilder tycks visa att Ryssland förbereder sig på att testa sin atomdrivna kryssningsrobot "Skyfall", rapporterar CNN. Foton från 16 augusti indikerar att Ryssland förbereder ett test nära polcirkeln, enligt experter från Middlebury Institute of International Studies Center for Nonproliferation Studies som har analyserat bilderna. En källa uppger att USA känner till att det kan finnas ryska planer på att testa roboten men varken CIA, Pentagon eller ryska försvarsdepartementet har velat kommentera uppgifterna. "Burevestnik" som kan översättas till "Skyfall" kan vara svår att skjuta ner för amerikanska försvarssystem. Omni 210819.

Uppgift: Två nya fall av Havannasyndrom i Europa. Minst två amerikanska tjänstemän har sökt vård för "Havannasyndromet" i Tyskland, rapporterar The Wall Street Journal och hänvisar till diplomatkällor. 2016 drabbades personal på USA:s ambassad i Kuba av huvudvärk, yrsel, sömnighet och i vissa fall hjärnskador utan någon klarlagd anledning. Det ledde till att de mystiska symptomen började kallas ”Havannasyndromet”. Liknande rapporter har kommit de senaste åren från Ryssland, Kina, Miami och senast i somras från Wien. Det är ännu inte klarlagt vad som orsakar symptomen men en teori är att det ska handla om attacker med riktade mikrovågor. En del som drabbats arbetade inom underrättelsetjänsten eller var diplomater. Omni 210818.

Bo Pellnäs: "Sverige försvarades inte bäst i Afghanistan".Sveriges insats i Afghanistan inleddes vid årsskiftet 2001-2002. Sverige närvaro i Afghanistan inleddes när den mest omfattande nedrustningen av Sveriges försvar i modern tid höll på som bäst. Talesättet var att Sverige försvarades bäst i Afghanistan. Det var i samband med de historiska svenska försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004, avmilitariserades Gotland i och med att öns fyra förband lades ned samtidigt som huvudstadens luftförsvar F16 skrotades. På senare år har Gotland fått ett nytt regemente och F16 i Uppsala ska åter bli en flygfotilj. (Inblick 210819.)

EU:s kritik mot Belarus: Använder flyktingar som vapen. EU-länderna riktade i går skarp kritik mot Belarus för att använda flyktingar som vapen mot EU. Flera länder utlovade ökat stöd till Polen, Litauen och Lettland som tagit emot tusentals migranter de senaste veckorna. "Belarus använder cyniskt människor som vapen för att uppnå politiska mål och få EU att backa från de sanktioner som införts mot Belarus", säger inrikesminister Mikael Damberg. SR 210819.
Lukasjenkos hämnd: För flyktingar till EU:s gräns. Belarus och Aleksandr Lukasjenko straffas ekonomiskt av EU. Men den hårdföra ledaren har hittat ett sätt att hämnas. I flera månaders tid har "diktatorn i Minsk" slussat flyktingar över gränsen till unionen, skriver Der Spiegel i ett långt reportage. Lukasjenko har låtit tusentals utomeuropeiska flyktingar flyga in i Belarus med turistvisum. Därefter hjälps flyktingarna till Litauens gräns. I juli utropade Litauen ett nödtillstånd till följd av det stora inflödet av människor. Ett politiskt vapen. Och i mitten hamnar flyktingarna. Omni 210822.

Kina har nu över en halv miljard 5G-abonnenter. Siffror från de tre största mobiloperatörerna i Kina visar att det nu finns över en halv miljard 5G-abonnenter i landet. Det rapporterar The Register, som också konstaterar att det i slutet av juni fanns över en miljon 5G-basstationer i landet. Samtliga operatörer varnar nu för att användartillväxten kan bromsa in när det gäller 5G-abonnemang. Omni 210820.

Merkel has met with Putin. During the press conference, she called on Russia to release the opposition leader Alexei Navalny, who is in prison on a conviction that is clearly political. Navalny was poisoned with a novichok agent in a failed attempt on his life one year ago on Friday. "I demanded the release of Alexei Navalny and emphasised that we will continue following this case," Merkel said. On Friday the UK sanctioned seven members of Russia’s FSB security service accused of participating in the nerve agent attack. The two leaders also discussed the war in Donbass, where Russia has complained about a stalled peace process between the government in Kyiv and the separatist movement it controls in the country’s south-east. Shortly after the two leaders met, Russia declared TV Rain and several other prominent independent media to be "foreign agents", in the latest salvoes of a broad crackdown on press freedom in the country. The Guardian 210820.

Sanktioner mot ryssar efter förgiftning av Navalnyj. Storbritannien och USA inför sanktioner mot sju ryssar som misstänks för inblandning i förgiftningen av regimkritikern Aleksej Navalnyj, rapporterar AFP. Personerna jobbar alla inom den ryska underrättelsetjänsten FSB och anklagas för att ha genomfört förgiftningen av Navalnyj för exakt ett år sedan. Sanktionerna innebär frysta tillgångar och reseförbud. Set är Storbritanniens andra omgång av sanktioner. Omni 210820.

Zelenskyj om gasledningen: "Ser det som ett vapen". Gasledningen ”Nord stream 2” som snart kommer att leda rysk gas till Europa kan komma att användas som ett ”farligt geopolitiskt vapen”. Det sa Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj till Tysklands förbundskansler Angela Merkel när de båda ledarna möttes i Kiev i dag, rapporterar AFP. "Jag ser det här som ett vapen. Jag tycker att det är ett misstag att inte se det som ett farligt sådant, inte bara för Ukraina utan för hela Europa," sa Zelenskyj på en gemensam pressträff. Både Washington och Kiev motsätter sig den nya dragningen av gasledningen och varnar för att det kan göra Europa energiberoende av Ryssland samt öka landets geopolitiska styrka. Den nya gasledningen riskerar även att konkurrera ut gasledningarna som passerar genom Ukraina och som utgör en viktig inkomst för landet. Avtalet om ledningarna genom Ukraina går ut 2024. I och med Nord Stream 2 så kommer de ryska naturgasförsändelserna fördubblas till Tyskland. På pressträffen sa Merkel att hon känner ett ”särskilt ansvar” och att hon har diskuterat en förlängning av kontraktet med Rysslands president Vladimir Putin. "Vi tar president Zelenskyjs oro på stort allvar," säger Merkel. De båda ledarna diskuterade även situationen i Krim. Omni 210822.

Löfven och Hultqvist deltar i toppmöte om Krim. Sveriges statsminister Stefan Löfvén och försvarsminister Peter Hultqvist deltar i ett internationellt toppmöte i Ukrainas huvudstad Kiev om Krimhalvöns framtid. Krim annekterades av Ryssland 2014 och nu hoppas många i Ukraina att mötet ska lägga grunden för ett framtida återlämnande av halvön. Denys Savtjenko på den oberoende organisationen KrymSOS tycker att den ukrainska staten under flera år har försummat att göra Krim till en viktig fråga på den internationella dagordningen men att Krimplattformen förhoppningsvis kan ändra på det. Ryssland deltar inte i toppmötet. Landet gjorde i ett tidigt skede klart att det bara tänkte delta om mötet också skulle handla om dricksvattenförsörjningen på Krim, en fråga som Ukraina kontrollerar landvägen norrifrån. SR 210823.
Peter Hultqvist deltog i panel om Krimhalvöns framtid . Tillsammans med statsminister Stefan Löfven besökte Peter Hultqvist Ukraina för att delta i invigningen av det ukrainska initiativet Krimplattformen. Seminariet den 23 augusti var en del av invigningen, där delegationer från över 40 länder och organisationer deltog. Under seminariet kommenterade försvarsministern Krimhalvöns framtid och säkerhetsläget i Svarta havet, som omger halvön som illegalt annekterades av Ryssland 2014. "Vi måste fortsätta kämpa för folkrätten, demokratin och vara uthålliga i vårt långsiktiga stöd till Ukraina," sade Peter Hultqvist under panelsamtalet. Deltog i panelsamtalet gjorde även bland andra Natos biträdande generalsekreterare Mircea Geoana, Estlands försvarsminister Kalle Laanet, Ukrainas tidigare utrikesminister Volodymyr Ogrysko, och Oleksiy Danilov från Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd. Krimplattformen, som invigdes i Kiev på måndagen i närvaro av bland andra statsminister Stefan Löfven, är en central internationell koordineringsmekanism som uppmärksammar Rysslands illegala annektering av Krim. Sverige är ett av länderna som stöder Krimplattformens viktiga arbete. Regeringen 210824.

Polen förstärker gränsen för att stoppa migranter. Över 1 000 polska poliser och soldater förstärker nu landets gräns mot Belarus, varifrån över 2 000 migranter kommit den senaste månaden. Polen menar att Belarus avsiktligen låtit migranterna komma in i gränsområdet för att hämnas på EU:s sanktioner mot landet. Polens vice inrikesminister Maciej Wasik sa i slutet på förra veckan att illegala invandrare inte kommer släppas in i landet. SR 210823.
Polen ska bygga stängsel mot Belarus för att stoppa migranter. Polens försvarsminister meddelar att landet Polen ska bygga ett 2,5 meter högt stängsel längs gränsen till Belarus, rapporterar AFP. Anledningen uppges vara att förhindra att flyktingar och migranter tar sig över gränsen som skiljer Belarus från angränsande EU-länder. Tidigare har Litauen meddelat att en barriär byggs vid gränsen mot Belarus. SR 210824.
Nästa år ska Litauens 50 mil långa gränsstängsel stå klart. I september nästa år väntas Litauens 508 kilometer långa stängsel längs gränsen mot Belarus stå klart. Lettland och Polen bygger liknande stängsel för att stoppa migranter som kommer via Belarus. "Ett fysiskt stängsel är det enda sättet att säkra EU:s östra gräns och skydda den från den här typen av migrantströmmar som Belarus president Lukasjenko använder som ett politiskt vapen" säger Litauens vice utrikesminister Mantas Adomenas. SR 210824.

Ryssland stämplar tv-kanal som utländsk agent. Listan över agentstämplade ryska medier växer snabbt och innehåller nu 17 medier och 26 journalister. Senast att stämplas som "utländsk agent" är den populära tv-kanalen Dozd (Regn). Kanalen fanns tidigare i kabel-tv nätet men blockerades och är nu helt internetbaserad. Chefredaktören kommer att överklaga beslutet. SR 210823.

Kina sprider konspiration om amerikansk labbläcka. En kinesisk konspirationsteori har tagit fart om att coronavirusets ursprung i själva verket kan kopplas till en läcka vid militärbasen Fort Detrick i Maryland, USA. De senaste veckorna har desinformationen förekommit i allt från rapmusik till fejkade inlägg på Facebook, rapporterar BBC i en kartläggning. Propagandan sprids inför slutdatumet för en amerikansk rapport om virusets ursprung, som USA:s president Joe Biden beställde i maj. Rapporten ska bland annat gå till botten med teorierna om en labbläcka i Wuhan som har florerat sedan pandemins början. Enligt experter har desinformationen inte övertygat många utanför Kina men spridits framgångsrikt bland de egna invånarna. Omni 210823.

Löfven om annektering av Krim: "Arrogant övergrepp". Dagen efter det plötsliga avgångsbeskedet fortsätter det vanliga arbetet för Stefan Löfven, som är på plats i Ukraina för ett toppmöte om situationen på Krimhalvön. Enligt franska Le Figaro gick den svenske statsministern till hårt angrepp mot Ryssland under mötet. "Ett arrogant övergrepp mot säkerheten i Europa," sa Löfven. Han lovordade också initiativet, enligt TT. "Det pågående brottet mot Ukrainas självständighet och integritet handlar inte bara om Ukraina. Det är allvarligt i sig själv, men det har också konsekvenser för alla länder och för säkerheten i Europa och globalt." Totalt 46 länder deltar i mötet. Under dagen lanserar ett nytt ukrainskt initiativ för att öka uppmärksamheten kring den ryska annekteringen av Krimhalvön, som har pågått i flera år. Ukrainas president krävde att Ryssland ”återlämnar vår halvö". Omni 210823.

Ryssland kan bygga rymdbas med begagnade delar. Ryssland planerar att bygga en ny rymdbas men helt ny kommer den inte vara. Den ryska rymdstyrelsen Roskosmos meddelar att de funderar på att bygga delar av den nya stationen med begagnade delar från den internationella rymdstationen ISS, rapporterar TT. Den ryska stationen planeras att skjutas upp i omloppsbana 2030. Samtidigt väntas ISS tas ur bruk. De deltagande länderna har totalt investerat långt över 1 000 miljarder kronor i forskningssatsningen ISS, beskriven som det dyraste objekt mänskligheten någonsin har byggt. Exakt vad som kommer hända med ISS och om Ryssland kommer använda delar från den är ännu inte helt beslutat. Ryssland har tidigare sagt att de ska lämna ISS 2025. Omni 210823.

Rysk storsatsning på elbilar: "Det är framtiden". Ryssland vill ha fler elbilar på sina gator. Det gas- och oljeproducerande landet ska satsa 70 miljarder kronor under de kommande tre åren. Det meddelade regeringen på måndagen, enligt Bloomberg. Under de kommande åren vill Ryssland bygga ut infrastrukturen och erbjuda köparna flera ekonomiska incitament för att välja en batteridriven bil. I dag utgör elbilar mindre än 0,2 procent av fordonsflottan i Ryssland. Målet med den nya satsningen är att tio procent av alla bilar som produceras år 2030 ska drivas av el. "Det är uppenbart att elbilar och bilar som drivs av mer miljövänliga drivmedel är framtiden," säger premiärminister Michail Misjustin. Omni 210824.

Harris kritiserar Kinas agerande i havskonflikt. USA:s vicepresident Kamala Harris anklagar Kina för att göra anspråk på Sydkinesiska havet med en tvångs- och skrämseltaktik, skriver AFP. "Pekings agerande fortsätter att hota nationernas suveränitet," säger Harris vid en presskonferens i Singapore. Kina hävdar att i stort sett hela det resursrika havsområdet i Sydostasien är kinesiskt, trots att domstol gett Filippinerna rätt till omstridda öar och hav. Även Malaysia, Vietnam, Brunei och Taiwan gör anspråk på området. Kina slår dock tillbaka anklagelserna. Landets utrikesdepartements talesperson Wang Wenbin säger i ett uttalande att USA:s agerande kring Afghanistan visar på vilken "självisk" utrikespolitik Harris och president Joe Biden för. Omni 210824. Kommentar: Den mest själviske potentaten i området är förvisso Xi Jinping vars motto är "Det är jag som bestämmer".

Tysklands förbundskansler Angela Merkel varnar Ryssland för att använda gasledningen Nord Stream 2 som ett geopolitiskt vapen mot Ukraina. Förbundskanslerns uttalande kommer i samband med ett besök i Ukraina, där hon under dagen fört samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Ukraina oroar sig över både sin säkerhet och sina inkomster som transitland för rysk gas efter att nuvarande kontrakt med Ryssland löper ut 2024, och den snart färdigbyggda rysk-tyska gasledningen Nord Stream 2 tas i bruk. "Vi ser projektet uteslutande som en säkerhetsfråga och anser att det är ett farligt geopolitiskt vapen," sa Zelenskyj under en gemensam presskonferens tillsammans med Merkel under söndagen. Merkel har lovat att Ukraina kommer att förbli ett transitland även efter att Nord Stream 2 tas i bruk, och hotar nu Ryssland med nya sanktioner ifall landet inte förlänger sitt kontrakt med Ukraina. "Gas får inte användas som ett geopolitiskt vapen. Det är viktigt att Ukraina förblir ett transitland." Zelenskyj hade ändå hoppats på att förbundskanslern skulle komma med garantier för att en del av den ryska gasen som transporteras till väst, också i framtiden kommer att ledas via Ukraina. yle 210822.

Ökad rysk aktivitet i Östersjön - extra förband till Gotland. På grund av ökad rysk aktivitet i Östersjön har Försvarsmakten gjort en så kallad beredskapsanpassning där extra förband tillförts Gotland från både armén och marinen. "Bedömningen är fortfarande att hotbilden är oförändrad och sannolikheten för ett väpnat angrepp på Sverige är låg", säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef vid Försvarsmakten Gotland. SR 210824.
"Man kommunicerar att vi höjer tröskeln". Enligt Patrik Oksanen, senior fellow vid tankesmedjan Fri värld, handlar Försvarmaktens höjda beredskap om att skicka ett budskap till Ryssland. Det var på tisdagen som det stod klart att Gotland får extra förband från både armén och marinen inför den ryska militärövningen Zapad, som genomförs om några veckor. "Från svensk sida är det ju en strategisk kommunikation", säger Patrik Oksanen till P4 Gotland. SR 210825.
Ryskt fartyg gjorde intrång på svenskt vatten utanför Göteborg. Ett statsägt bogserfartyg har gjort intrång på svenskt vatten, väster om Göteborg. Det var i mitten av juli som fartyget korsade gränsen utan tillstånd. Detta framgår av en så kallad "aide mémoire - det vill säga en diplomatisk markering som Utrikesdepartementet har gjort gentemot Ryssland. Kränkningen av svenskt vatten ska ha pågått under elva minuter. SR 210825.
Sverige höjer beredskapen inför stor rysk militärövning. Sverige har höjt den militära beredskapen i de södra delarna av landet, samt på Gotland, inför en stor rysk militärövning, skriver Dagens Nyheter. Den höjda beredskapen omfattar både flyget, marinen och armén och är tänkt att följa manövern Zapad 21 - en gemensam övning mellan Ryssland och Belarus som hålls i september. Övningen hålls vart fjärde år men har växt i omfattning de senaste åren. Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Michael Claesson säger att man inte ser någon ökad hotbild men att man vill gardera sig för incidenter. "Inför Zapad ökar mängden ryska stridskrafter och vi utgår från att Nato kommer att öka sin närvaro och aktivitet i närområdet. Då finns det alltid risk för incidenter," säger han till tidningen. Omni 210826.

Säpo: Var tredje rysk diplomat under täckmantel. Spionage från främmande makt blir vanligare enligt Säkerhetspolisen, rapporterar Ekot. På torsdag startar rättegången mot en man som arbetat på Volvo Cars och Scania och som misstänks ha blivit värvad av Ryssland. Spionage blir vanligare, både mot företag och myndigheter, enligt Säpo. "Vi vet att var tredje rysk diplomat jobbar under diplomatisk täckmantel och egentligen arbetar åt någon av Rysslands underrättelsetjänster," säger Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage till podden Gräns. Omni 210825.

Litauen och Kina i diplomatisk strid. Efter att Litauen låtit Taiwan öppna ett representationskontor i huvudstaden Vilnius kallade Kina hem sin ambassadör och bröt de diplomatiska förbindelserna. I Litauen ökar nu oron över Kinas inflytande i EU. "Det är inte det kommunistiska Kinas sak att förbjuda Litauen att utveckla relationer med Taiwan", säger Litauens vice utrikesminister Mantas Adoménas till Sveriges Radio. SR 210825.

Bråttom hitta coronavirusets ursprung - men politiska strider hinder. En amerikansk underrättelserapport om coronavirusets ursprung kritiseras av Kina -redan innan den publicerats.Samtidigt varnar forskare för att det kan vara bråttom om virusets ursprung ska hittas, och att de politiska striderna hindrar vetenskapen. Den kinesiska ambassaden i Washington kräver i ett öppet brev att ett amerikanskanskt laboratorium ska öppna sinda dörrar för en undersökning av coronavirusets ursprung. Hör Ekots kinakommentator Hanna Sahlberg om det senaste i den frustrerade jakten på de första coronafallen. SR 210826.

Spionmisstänkt man nekar till brott. Åklagaren menar att den 47-åriga mannen har kopierat stora mängder information från Volvo och Scania, där han var konsult, och att han har överlämnat informationen till en rysk underrättelseofficer mot betalning. Stora delar av den första rättegångsdagen hölls bakom stängda dörrar, exakt vad det är för information mannen misstänks ha lämnat ut är hemligt. Själv nekar han till brott: "Han kommer att lämna en förklaring till sitt agerande", säger försvarsadvokat Taavi Tuula. SR 210826.
Video visar när mannen träffade ryske diplomaten. Den 47-årige man som nu ställs inför rätta för spioneri träffade en rysk diplomat på en restaurang i Stockholm 2018. I videoklipp från förundersökningen som SVT Nyheter publicerar syns hur de två männen sitter och samtalar vid ett bord och skickar lappar till varandra. En annan filmsnutt visar när de två männen går in på en annan restaurang i slutet av februari 2019. Det var vid det tillfället som 47-åringen sedan greps och enligt SVT hade han då 27 800 kronor i kontanter på sig. Se mötet mellan 47-åringen och den ryska diplomaten. Omni 210826.

WHO-expert ändrar sig - labbteori "sannolik". WHO tillämpade självcensur i sin bedömning av labbteorin i rapporten om virusets ursprung. Beteckningen "extremt osannolik" gjordes för att tillmötesgå de kinesiska förhandlarna, medger den danske experten Peter Embarek. Nu säger han i stället att en laboratoriekoppling är sannolik. WHO:s expertgrupp i Wuhan gick med på de kinesiska förhandlarnas krav att beteckna teorin om en labbläcka som "extremt osannolik" i sin rapport om virusets ursprung. Det medger nu den danske forskaren Peter Embarek i en dokumentär på danska TV2, som uppmärksammas av Dagens Nyheter. Peter Embarek är Världshälsoorganisationens främste expert på sjukdomar som kan överföras från djur till människa (zoonoser) och chefsförhandlare under utredningen på plats i Kina. Han uppger nu tvärtom att labbteorin är "sannolik". "En medarbetare som smittats i fält genom att ta prover tillhör en av de sannolika hypoteserna," säger Peter Embarek till TV2. Han pekar på att det coronavirus som är mest likt pandemiviruset finns bland fladdermöss av familjen hästskonäsor. Ingen av dessa arter lever vilt i Wuhanområdet och de enda personer som man med säkerhet vet har varit nära hästskonäsor är just anställda vid stadens laboratorier. Embarek berättar att det var svårt för WHO-delegationen att över huvud taget få diskutera labbteorin med kineserna, som var "extremt avvisande". Till slut fick gruppen tillträde till två laboratorier i Wuhan, som båda arbetat med fladdermöss. Men inte till det som drivs av den statliga smittskyddsmyndigheten CDC. Detta labb ligger bara 500 meter från den djurmarknad som först pekades ut som källa till pandemin. I juli i år kom WHO med en plan för ytterligare studier i Kina, men landets vice hälsominister Zeng Yixin avvisade ett nytt besök och sade sig ha blivit förvånad över att WHO vill undersöka hypotesen om en labbläcka. "I det avseendet anser jag att planen åsidosätter sunt förnuft och strider mot vetenskapen," sade han enligt TV2. Världen idag 210826.
WHO-grupp: Tiden rinner ut för att hitta virusursprung. Det kan snart vara för sent att hitta coronavirusets ursprung, varnar WHO:s expertgrupp i en artikel i tidskriften Nature. "Fönstret för att genomföra dessa viktiga vetenskapliga studier stänger snabbt: varje försening leder till att vissa studier blir biologiskt omöjliga", skriver forskarna. I början av året skickades expertgruppen till Wuhan med uppdraget att ta reda på vad som utlöst coronapandemin. Men nu har efterforskningarna helt avstannat eftersom Kina med hänvisning till patientsekretess inte vill dela med sig av rådata, skriver forskarna i artikeln. Omni 210826.
Ny rapport: fortsatt oenighet om coronavirusets ursprung. Covid-19 började spridas genom ett mindre utbrott i Wuhan i Kina - men kinesiska ledare kände inte till viruset innan dess och det är fortsatt oklart var det kom ifrån. Det visar en sammanfattning av den rapport som amerikanska underrättelsemyndigheter gjort. Myndigheterna är alltså fortsatt oeniga om viruset läckt från ett kinesiskt labb eller om viruset kom från djur och spred sig vidare till människor - men man tror inte att viruset utvecklats som ett vapen. SR 210827.

Afrikanska länder skuldsätter sig mot Kina. Kina är Afrikas största bilaterala handelspartner och långivare, men flera länder riskerar att fastna i skuldfällor. Bristen på transparens i kinesiska kontrakt, kan få andra kreditgivare att tveka att låna ut pengar till afrikanska länder, säger ekonomen Peter Stein till Ekot. Han anser att andra länder som skulle kunna utmana Kinas dominans, inte gör det eftersom de saknar en Afrikastrategi. SR 210827.

Miljonböter för kinesisk tv - visade fängslad svensk förläggare. Kinesisk statstelevision har i Storbritannien fått motsvarande drygt 1 miljon kronor i böter efter att de sänt ut filmat material med den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai. Enligt den brittiska tillsynsmyndigheten för radio- och tv så har det kinesiska bolaget CGTN framställt Gui Minhai som klandervärd, kränkt hans privatliv och inte tagit hänsyn till hans utsatta position. Gui Minhais dotter Angela Gui säger till Ekot att hon hoppas att beslutet om böter kan leda till att färre personer utsätts för det här i framtiden. SR 210828.

Kina raderar kritik på nätet - ska skapa "god miljö". Kina kommer under en tvåmånadersperiod att rensa bort reklaminlägg och privata inlägg på sociala medier som myndigheterna bedömer är skadliga för den kinesiska ekonomin. Det meddelade Kinas internetmyndighet på fredagskvällen, rapporterar Bloomberg och Reuters. Enligt myndigheten ska man framför allt gå på inlägg som man anser att baktalar Kinas ekonomiska politik och data, eller presenterar den på ett "felaktigt" sätt. Inlägg som sprider vidare utländska rapporter eller kommentarer på samma tema, utan att "ta ställning eller döma ut dem", kommer också att plockas ner.Syftet med rensningen uppges vara att skapa en ”god miljö” för det offentliga samtalet kring Kinas ekonomi och samhälle, skriver Bloomberg. Kommersiella webbplatser och plattformar kommer att beordras att rensa bland inlägg som berör finansiell information och stänga konton som bryter mot reglerna. Omni 210828.

Ryssland: Juli var dödligaste månaden under pandemin. Juli 2021 var den månad som uppvisade den högsta dödligheten i Ryssland sedan pandemins början. Det meddelar ryska myndigheter, enligt Reuters. Totalt dog över 50 000 personer, skriver nyhetsbyrån. Anledningen tros vara deltavarianten av coronaviruset, som under sommaren satte igång en tredje våg av smitta i Ryssland. I huvudstaden Moskva var sommarens överdödlighet 70 procent högre än innan pandemin. Den värsta månaden innan juli 2021 var december 2020. Omni 210828.
Kina har vaccinerat nära 16 miljoner på ett dygn. Kina har använt två miljarder doser covid-19-vaccin, enligt landets nationella hälsokommission. Bara det senaste dygnet har runt 15,6 miljoner människor vaccinerats, skriver CNN och TT. 889 miljoner människor har fått två doser, enligt kinesiska medier. Det gör Kina till det land i världen som har flest fullvaccinerade. Enligt CNN var det bara tio veckor veckor sedan som Kina nådde en miljard doser. Ovaccinerade förbjuds från att besöka sjukhus och använda kollektivtrafik. Omni 210828.

Kina reglerar nära unga får spela datorspel. I Kina blir det mindre tid framför skärmen för spelsugna barn och unga: max totalt tre timmar per vecka och enbart på fredag- och helgdagskvällar. Enligt nyhetsbyrån Reuters uppger en myndighetsperson att den nya begränsningen ska skydda den mentala och fysiska hälsan hos minderåriga. På Kinas motsvarighet till Twitter, Weibo, har de nya spelreglerna blivit hett omdebatterade. SR 210830.

Uppgifter: Talesperson för Navalnyj lämnar Ryssland. Oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs pressekreterare Kira Jarmysj uppges ha lämnat Ryssland. Det skriver Reuters med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån Interfax. En icke namngiven källa uppger för nyhetsbyrån att hon flugit till Helsingfors i Finland. I mitten av augusti förbjöd en domstol henne att lämna sitt hem kvällstid och delta i politiska möten med motiveringen att hon brutit mot landets covidrestriktioner. Inför septembers dumaval, det ryska parlamentet, har Moskva på flera sätt slagit ned på oppositionella för att minska deras chanser. TT har tidigare rapporterat att minst åtta från Navalnyjs krets lämnat Ryssland. Flera av Navalnyjs medarbetare lämnar landet i stället för att riskera husarrest. Omni 210830.

Kineser belönas för spionage på kristna grannar. En lokal myndighet i nordöstra Kina erbjuder nu mellan motsvarande 700 och 1 400 svenska kronor till den som ger tips om olagliga religiösa aktiviteter. Bland annat vill myndigheten få kännedom om privata husförsamlingsmöten och icke-auktoriserade donationer. Den evangeliskt kristna nyhetssajten China Christian Daily konstaterar att flera stads- och häradsmyndigheter i olika provinser i Kina har erbjudit pengar i utbyte mot tips om ”olagliga religiösa aktiviteter” sedan förra året, men att ytterligare några har tillkommit i år. Ett av de senaste i raden är stadsdistriktet Meilisi Daur, i Kinas nordöstraste provins Heilongjiang. Deras så kallade "Belöningssysstem för rapportering av illegala religiösa aktivitetsbrott", som China Christian Daily beskriver närmare, infördes där i augusti. Mellan 500 och 1 000 kinesiska yuan, motsvarande ungefär mellan 700 och 1 400 svenska kronor, kan medborgare bland annat få om de rapporterar in "okvalificerad" religiös personal, distribution av religiösa verk, icke-auktoriserade donationer, privata hussamlingar och "olaglig utländsk infiltration", enligt den ansvariga lokala myndighetens tillkännagivande. Tipsen kan ges via telefonsamtal, e-post eller brev. Världen idag 210830.

Polen vill införa nödtillstånd vid gränsen till Belarus. Polens regering vill införa nödtillstånd vid gränsen till Belarus, där hundratals flyktingar och migranter illegalt tagit sig in i landet och därmed i EU. Nödläget gäller delar av två polska gränsregioner, och ska vara i kraft i 30 dagar. Det skulle ge myndigheterna större makt att övervaka och kontrollera personer, rapporterar Reuters. För en vecka sedan meddelade regeringen i Warszawa att ett 2,5 meter högt stängsel ska byggas för att stoppa migranterna. SR 210831.

Riksrevisionen ser brister i upprustningen av försvarsmakten. Upprustningen av Sveriges armé går långsammare än planerat - och det här påverkar förbandens möjligheter att agera i händelse av krig. Det slår Riksrevisionen fast i en ny granskning. Riksrevisionen anser bland annat att det inte är helt klart hur förbanden ska utformas med personal och materiel om det blir krig. "Försvarsmaktens planering och genomförande haft brister på flera områden. Detta gäller såväl materielförsörjning och lagerhållning som transporter och övningsverksamhet", säger Sascha Sohlman vid Riksrevisionen. SR 210831.

Kraftig ökning av kinesiska komponenter i Huaweimobil. 60 procent av komponenterna som sitter i Huaweis nya smartphonemodell Mate 40E – som lanserades i mars – är kinesiska. Det innebär en fördubbling jämfört med andelen komponenter i den föregående modellen Mate 30. Det rapporterar Nikkei, som tillsammans med det japanska analysföretaget Fomalhaut Techno Solutions har plockat isär och analyserat de båda telefonmodellerna. Huawei har valt att gå sin egen väg och ökat mängden kinesiska komponenter i kölvattnet av den amerikanska regeringens svartlistning av märket. Bland de nya komponenterna nämns bland annat OLED-skärmen, fingeravtrycksläsaren och batteriet. Omni 210831.

Ryska valkampanjen är avslagen: "Det är avsiktligt" säger oppositionskandidaten Dmitrij Anisimov med band till Lovisa. Den nittonde september är allmän valdag i Ryssland. Det betyder att man i hela landet röstar i parlamentsvalet medan man på många orter ordnar lokalval. Kandidatlistorna blir klara i sista minuten och i år har väldigt många oppositionspolitiker av olika orsaker inte fått tillstånd att kandidera. I Sankt Petersburg kandiderar Dmitrij Anisimov i såväl parlamentsvalet som i valet till stadsfullmäktige. Han hör till oppositionspartiet Jabloko och vill driva en politik som ger ryssarna frihet att välja och som för landet närmare Europa. Själv har han nära kontakt till Finland. Det visar sig nämligen att hans mormor bor i Lovisa, och Dmitrij känner väl till Lovisa, Strömfors och Borgå. Valresultatet formas emellertid redan då man ställer upp kandidater, och de som i likhet med Dmitrij Anisimov ställer upp för Jabloko kommer att få en tilläggsanteckning på valsedeln. Där står det att partiet är kopplat till utländska agenter. Tre dagars val ger valmyndigheterna möjlighet att granska valsedlarna före rösträkningen. Det är ingen nyhet att valresultatet i Ryssland friseras på många sätt. Den ryska duman, parlamentets underhus, har 450 platser och ledamöterna väljs för en femårsperiod. yle 210831.

Örebroare döms till fängelse - kartlade militära anläggningar. En man i 40-årsåldern från Örebro döms nu till två års fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. I ett hemligt forum på nätet ska han ha skapat en kartstruktur, där han lagt in väldigt känsliga uppgifter om en stor mängd militära anläggningar. Enligt åklagaren skulle sammanställningen i orätta händer kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. SR 210901.

Åklagaren yrkar på fängelse för spionåtalad. Idag avslutades rättegången i Göteborgs tingsrätt mot en 47-årig man som står åtalad för spioneri, enligt åtalet ska han ha överlämnat information från Volvo och Scania till en rysk underrättelseofficer. Åklagare Mats Ljungqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål yrkade på fyra års fängelse. 47-åringen nekar till att ha överlämnat någon information och åklagaren har inte heller kunnat visa att han har gjort det. SR 210901.

Sju aktivister fängslade för protesterna i Hongkong. Sju demokratiaktivister i Hongkong har dömts till fängelse efter protesterna 2019, rapporterar Reuters. Aktivisterna, som erkänt handlingarna, får mellan 11 och 16 månaders fängelse. Bland annat för att ha organiserat och uppmanat andra att ta del i de olagliga demonstrationerna. Tiotusentals samlades under demonstrationerna. Bland de dömda finns Civil Human Rights Fronts Figo Chan. Omni 210901.

Putin: USA:s närvaro resulterade bara i tragedi. USA:s närvaro i Afghanistan slutade i tragedi, tycker Vladimir Putin. "Resultatet är enbart tragedier och förluster," säger den ryske presidenten, enligt AFP. Hela den nästan 20-åriga insatsen avskriver han som ett "fåfängt försök" att införliva amerikanska normer. Putin: "Det går inte att tvinga på någon något utifrån". Omni 210901.

Zelenskyj i Vita huset - hoppas på stöd för Ukraina. Hotet från Ryssland står högt på agendan när Ukrainas president träffar sin kollega i Vita huset i Washington. Ukraina hoppas på större stöd och vill få USA att ändra sig om gasledningen Nordstream i Östersjön. "Vi kräver att Ryssland upphör med ockupationen av Krim och aggressionen mot östra Ukraina, vi kommer fortsätta vårt säkerhetssamarbete", sa USA:s försvarsminister Lloyd Austin vid mötet. SR 210901.

Välutbildade flyr Belarus och flyttar till Ukraina - väntas slå mot ekonomin. Belarus välutbildade elit har i allt högre grad lämnat landet senaste året. Drygt 100 både små och stora IT-företag har flyttat till Ukraina och tagit med all personal. Flykten väntas slå hårt mot Belarus redan usla ekonomi, både i uteblivna skatter från företagen men också att skolor och daghem töms på barn och att denna övre medelklass säljer sina fastigheter. SR 210902.

EU-parlamentet vill stärka relationen till Taiwan. EU-parlamentet kräver att EU stärker sin relation till Taiwan och uppgraderar sitt handelskontor i huvudstaden Taipei. Kina har reagerat och anser att betänkandet står i strid med EU:s Kinapolitik. "Jag har fått brev med diplomatiska påtryckningar. Men vi tänker inte låta Peking diktera EU:s relationer till Taiwan", säger Sverigedemokraten Charlie Weimers som står bakom rapporten. SR 210902.

Putins Poltavamiss - blev uppläxad av elev. I ryska medier valsar videon med skolpojken som läxar upp presidenten om Poltava runt. President Vladimir Putin träffade elitelever i Vladivostok och lyckades blanda ihop sjuåriga kriget med stora nordiska kriget. "Tja, hur utkämpade Peter den förste de sjuåriga kriget, tja varför slogs han mot svenskarna i sju år och besegrade svenskarna vid Poltava? Kan ni föreställa er vad Sverige är och vad Poltava är?" frågade presidenten toppelever i Vladivostok. De samlades på en kunskapsdag i samband med att skolorna öppnade 1:a september. De flesta satt stilla och tysta som ljus, utom en Nikonor Tolstych från Vorkuta. En pojke som brinner för historia och vill bli lärare, enligt hans fröken. Nu tog han sig för att säga emot den ryske presidenten, något hans fröken aldrig skulle göra: "Det heter inte sjuåriga kriget, utan bara det stora nordiska kriget. Det pågick i 21 år och föreställ er; det var mycket längre," sa Nikonor, först lite försiktigt, sen betydligt säkrare när han också konstaterade att presidenten hoppat över att tsar Peter faktiskt förlorade fyra slag mot svenskarna innan han besegrade dem vid Poltava. Presidentens förväxling av sjuåriga kriget och det stora nordiska kriget har nu blivit viralt på ryska sociala medier och en diskussion pågår om vad som kommer hända pojken från Vorkuta. Rektorn på skolan tycker inte att han borde läxat upp presidenten, det var ohövligt enligt henne, men hans egen fröken är ändå stolt över pojkens kunskaper och mod att visa dem, även om hon själv säger att hon aldrig skulle ha vågat säga emot president Putin. En lite lustig historia kan tyckas, men för ryska historiker, som förfärat sett hur historien i dagens undervisning alltmer förvanskats för att passa en Kremlinje, är det allvarligt när landets ledare inte verkar vara särskilt kunnig i den ryska historien. SR 210902.

Kina slår ned på nöjessektorn - förbjuder talangshower. Kinesisk tv och radio förbjuds att sända talangshower, meddelar Kinas myndigheter i en rad nya regler för medieföretag, skriver bland annat AFP. Tv-bolag varnas dessutom för att medverka till "onormal estetik" som feminina eller "sissy" män, "vulgära influencers" och artister med "förfallen moral". I stället efterfrågas mer patriotisk stämning, traditionell kinesisk kultur och skildringar av framstående socialistisk kultur. Strömningstjänsten Iqiyi har redan lagt ner all utveckling av framtida talangprogram. Populär kinesisk bloggare fick sitt konto indraget på grund av "ohälsosamma värderingar". Omni 210902.

Belarusisk oppositionspolitiker dömd till 11 års fängelse. En domstol i Minsk dömde i dag den belarusiska oppositionspolitikern Maria Kolesnikova till 11 års fängelse och juristen Maksim Znak till 10 års fängelse. De dömdes, mot sitt nekande, bland annat för förberedelse till olagligt maktövertagande. Sedan presidentvalet förra året sitter en lång rad oppositionella fängslade medan andra har tvingats i exil. SR 210906.

Försvaret avråder personal från att resa till Belarus. Svenska Försvarsmakten avråder sin personal från att resa till Belarus. "Utvecklingen i Belarus den senaste tiden har skapat en förändring i hotbilden", lyder motiveringen enligt Officerstidningen. Sedan tidigare avråds försvarsanställda från att resa till Ryssland, Kina och Iran. Beslutet gäller från 1 oktober. Anställda måste anmäla om de reser till något av länderna. Omni 210906.

EU fördömer domen mot protestledaren Kolesnikova. EU fördömer domen mot den oppositionella aktivisten Maria Kolesnikova och kallar det för en kränkning av mänskliga rättigheter. Det rapporterar AFP. "EU beklagar Minskregimens ständigt uppenbara respektlöshet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för Belarus befolkning", sade en talesperson på måndagen. Förra året ledde Kolesnikova massprotesterna mot president Aleksandr Lukasjenko. Hon dömdes på måndagen till elva års fängelse. Kräver omedelbar och ovillkorlig frigivning. Anklagades för säkerhetsbrott. Dömdes bland annat för extremism. Omni 210906.

Kinesisk chippjätte miljardsatsar på ny fabrik. Kinesiska SMIC - som är den största chipptillverkaren i Kina - kommer att investera 76 miljarder kronor i en ny fabrik där man kommer att producera halvledare. Det rapporterar The Register. Fabriken - som kommer att uppföras i Shanghai - kommer att bli den största halvledarfabriken i landet och får en kapacitet på hundratals miljoner chipp om året. Det framgår inte när fabriken är tänkt att tas i drift. Fabriken får en enorm kapacitet. Omni 210907.

Gripna aktivisten: "Folk tystnar allt mer". Demokratiaktivisten och advokaten Chow Hang-tung i Hongkong säger till Ekot att stadens säkerhetslag skapat rädsla och en allt mer utbredd tystnadskultur. Hon och tre andra demokratiaktivister greps under morgonen, anklagade för att ha brutit mot säkerhetslagen efter att de vägrat lämna ut information till säkerhetspolisen. Ekot intervjuade Chow Hang-tung igår, innan hennes gripande. SR 210908.

Kina varnar ordföranden för riksdagens utrikesutskott. Kinas ambassadör i Sverige har skickat ett brev med en varning till Kenneth G Forslund (S), ordförande i riksdagens utrikesutskott, skriver TT. Detta efter att Forslund skrivit under ett uttalande till stöd för Litauen, som pressas av Kina för att landet vill utveckla relationerna med Taiwan. "USA och vissa andra länder ber alltid andra länder att följa normer i internationella relationer, men de bryter ofta själva mot dem. Er medverkan i det aktuella uttalandet bryter mot principen om ett Kina", skriver ambassadören Gui Congyou. Forslund säger till TT att han förväntade sig en reaktion "på ett eller annat sätt". Även parlamentariker från bland annat USA, Storbritannien och EU-parlamentet har skrivit under uttalandet. Svenska tankesmedjor: Kinesiska ambassaden kommer inte att tysta oss. Omni 210908.

Belarus hockeytopp stängs av från idrotten i fem år. Belarusiska ishockeyförbundets ordförande Dmitrij Baskov stängs av i fem år, skriver Hockeynews. I ett pressmeddelande meddelar Internationella ishockeyförbundet, IIHF, att den tio månader långa utredningen visar att Baskov försökt påverka andra att stötta den belarusiska regeringen och president Aleksandr Lukasjenko. Han ska också ha hotat och diskriminerat oliktänkande belarusiska idrottare. Den 9 september 2026 får Baskov återigen ägna sig åt nationell och internationell ishockey, meddelar IIHF. Omni 210908.

Space Force-chef: Kina utgör rymdhot - har missiler. Kinas närvaro i rymden utgör flera hot mot andra länder. Det uppger chefen för USA:s militära rymdstyrka, den så kallade Space Force, i en intervju med Nikkei Asia. General John Raymond menar att Kina har byggt enheter som blockar signaler från GPS:er till ”missiler som de kan avfyra från marken” för att förstöra satelliter. "Jag är övertygad om att de är villiga att använda alla verktyg de håller på att utveckla i en eventuell konflikt," säger Raymond till tidningen. Space Force bildades 2019 och är en enhet inom den amerikanska militären. Omni 210908.

Kina hotar svenska EU-politiker med konsekvenser. Fyra svenska politiker i Europaparlamentets utrikesutskott, men sannolikt inga andra ledamöter, har fått varningsbrev från Kina efter att de givit sitt stöd till förslag om fördjupade relationer mellan EU och Taiwan. Europaportalen har undersökt vilka Europaparlamentariker som har fått påtryckningar av kinesiska myndigheter efter utrikesutskottets omröstning i förra veckan med önskemål på en ny Taiwanpolitik för EU. Undersökningen visar att förutom utskottets ordförande David McAllister och talmannen David Sassoli är det sannolikt bara svenska ledamöter som har blivit kontaktade. "Det är inte första gången jag har fått brev från Kinas ambassad i Sverige i år. Men det som var lite annorlunda med det här brevet var att det var närmare hotfullt än de tidigare. I det här brevet stod det ju att om jag inte drar tillbaka mitt stöd för betänkandet som jag röstade för om Taiwan så kommer jag hållas ansvarig för konsekvenserna," säger David Lega (KD). Omröstningen handlade om att utrikesutskottet vill se en fördjupad relation med Taiwan, ett land som Kina anser tillhör dem. Mottagarna av brevet uppmanas att inte sända "fel signaler" till Taiwan trots att betänkandet enligt David Lega inte talar om Taiwan som ett eget land utan snarare fokuserar på rekommendationer om investeringsavtal, ökad handel och deltaganden i internationella organisationer. Även socialdemokraten Evin Incir är upprörd. Hon säger att det är helt oacceptabelt att agera på det här sättet från den kinesiska regimens sida. "Mest blir jag förbannad. Men det är självklart att man också blir orolig över vad det egentligen betyder i praktiken, vad menar de med konsekvenser?" säger Evin Incir (S). Hon betonar att brevet gett motsatt effekt gällande hennes politiska engagemang i frågor om mänskliga rättigheter i Kina och mot Kinas agerande, både inom och utanför Kinas gränser. "Det kommer få någon typ av respons med tanke på det allvarliga i deras agerande. Att hota beslutsfattare är aldrig acceptabelt någon gång eller någonstans," säger Evin Incir (S). Patrik Oksanen, journalist och senior fellow på organisationen Frivärld, som i dagarna utkommit med en rapport om Kinas ageranden i Sverige, menar att Sverige inte är ensamma om att kritiseras av kinesiska myndigheter. Litauen och Australien är två länder som likt Sverige får utstå påtryckningar till följd av en försämrad relation till Kina, vilket är en del av en större global strategi att försöka påverka utrikespolitiken. "Beteendet är inte isolerat till bara Sverige, utan det är en del av en större global strategi. Sen att just Sverige sticker ut i det här tror jag kan förklaras med ambassadören och den linje han fört sedan han kom 2018," säger Patrik Oksanen. europaportalen 210908.

Tyskland utreder rysk påverkan inför valet. Tyska åklagare presenterade under torsdagen att de har anledning att misstänka att en grupp ryska hackers har försökt påverka det kommande valet i landet och har därför börjat utreda saken, rapporterar AFP. "Jag kan bekräfta att vi har öppnat en utredning gällande spionage," säger en talesperson för åklagarmyndigheten. Under måndagen kritiserade Tyskland Ryssland för att ha försökt påverka utgången av valet. Då pekades fingrar mot den Ryska hackerguppen " Ghostwriter” som uppgavs ha spridit desinformation. Tyska myndigheter hävdar även att ryska underrättelsetjänsten har försökt komma åt riksdagspolitikers mejlkonton. Omni 210909.

Ryssland och Belarus ska dela pengar, bränsle och vapen - Putin och Lukasjenko: Vi har återvänt till en bas som har funnits ända sedan Sovjettiden. Pengar, bränsle och vapen hör till det som Ryssland och Belarus ska dela i framtiden om Putin och Lukasjenko får som de vill – och de brukar de se till att de får. Presidenterna möttes i Moskva på torsdagen. Vi är beredda att gå så långt inom militärt, politiskt och ekonomiskt samarbete som våra medborgare kräver, sa Belarus president Aleksandr Lukasjenko efter sitt möte med Rysslands president Vladimir Putin. Presidenternas förhandlade i Kreml i Moskva varade i omkring fyra timmar. Enligt det de berättade under presskonferensen efter mötet hade de kommit överens om utökat och fördjupat samarbete inom 28 områden. Nu ska arbetet fortsätta inom ländernas säkerhetsråd. Redan under senhösten planerar Putin och Lukasjenko skriva under ett avtalsdokument som befäster samarbetet. Vladimir Putin och Aleksandr Lukasjenko lät förstå att den fördjupade integrationen är något som både ryssar och belarusier önskar sig. Däremot berättade de inte på vilket sätt folket har gett planerna sitt stöd. Vardera presidenten har stora popularitetsproblem. Lukasjenko vägrade medge att han förlorade presidentvalet i fjol och har slagit ned alla oppositionsyttringar med våld. Putin i sin tur har gjort allt han har kunnat för att tysta alla protester i Ryssland. Några detaljer om planerna avslöjade presidenterna inte under presskonferensen, men det stod klart att det handlar om ett omfattande program. Inom ekonomin ska Ryssland och Belarus utveckla ett gemensamt betalsystem, ett koordinerat bankväsende och en gemensam valutapolitik. Länderna ska också samordna sin arbetslagstiftning och sin socialpolitik. yle 210909.

Biden och Xi i samtal om de frostiga relationerna. USA:s och Kinas ledare Joe Biden och Xi Jinping talade i telefon med varandra på torsdagen, rapporterar internationella medier. Samtalet varade i en och halv timme och handlade bland annat om ekonomin, klimatförändringar och covid-19, enligt ett uttalande från Vita huset. De båda ledarna ska ha uttryckt en önskan om att "konkurrensen inte eskalerar till konflikt". Relationerna mellan USA och Kina ses som frostiga - nattens samtal var det blott andra sedan Biden tillträdde. Det första skedde i februari. Kina har varnat USA för att lägga sig i frågor som Taiwan och uigurernas situation. Omni 210910.
Biden bad att få ringa Xi efter misslyckade möten. Nattens telefonsamtal mellan Joe Biden och Xi Jinping kom på Bidens begäran, efter att diplomatiska samtal på lägre nivå blivit resultatlösa. Det uppger källor inom den amerikanska regeringen för Financial Times. Enligt källan var de kinesiska tjänstemännen "ovilliga att föra konstruktiva samtal". " Xi har centraliserat makten i så stor utsträckning att det krävs samtal på statschefsnivå för att få bollen i rullning," säger källan. Omni 210910.

Nordstream 2 är färdig - nu vill Ryssland sätta igång. Den kontroversiella gasledningen Nordstream 2 är färdigbyggd, meddelade det ryska gasbolaget Gazprom på fredagsmorgonen. Ledningen går mellan Ryssland och Tyskland och är dragen ungefär samma väg som den ursprungliga Nordstream. Ledningen passerar nära bland annat Gotland och Bornholm och har kritiserats för att EU tappar ett trumfkort i förhandlingarna med Ryssland i Ukrainafrågan. Gasen kommer inte börja strömma genom ledningen förrän tyska myndigheter ger grönt ljus. Den ryska regeringen hoppas att det ska ske inom kort. "Vi har alla ett intresse av att det sker så fort som möjligt," säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov enligt AFP. Peskov: Vi vill sätta igång ledningen. Ledningen möjliggör en fördubbling av Rysslands gasexportkapacitet. Synen på ledningen splittrar regeringar i Europa. Omni 210910.

Baltisk oro för rysk-belarusisk militärövning. Fram till torsdag 16 september kommer Ryssland och Belarus tillsammans öva precis längs gränsen till Natoländerna Polen och de baltiska staterna, i en tid då det politiska läget redan är spänt. 200 000 militärer (från 2 nationer) deltar i övningen. "I det här läget behöver vi vara väldigt försiktiga med vad vi gör vid gränsen, för den andra sidan står redo att provocera", säger Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis. SR 210910.
Internationell marinövning inleds nästa vecka. På måndag inleds den 10 dagar långa övningen Northern Coasts, där 2500 deltagare från 15 nationer medverkar. Och värdskapet det står den svenska marinen för. Syftet med övningen är att bli bättre på att agera i internationella sammanhang och därmed skydda sjöfarten. Runt 25 fartyg kommer att öva i södra Östersjön tillsammans med stridsplan och helikoptrar under veckan som kommer. "Det ska bli jätteroligt, vi har planerat det här under ett helt år", säger Jonas Källestedt som är chef för Sjöstridsskolan och ledare över övningen. SR 210910.
Hultqvist om övningen: De ökar ambitionerna. I dag inleder Ryssland och Belarus sin stora gemensamma militärövning Zapad. Över 200 000 soldater kommer medverka och till Dagens Nyheter säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) att övningen påverkar hela Sveriges närområde och att de följer den noga. "När två auktoritära stater bedriver övningar med stora truppstyrkor och den här typen av vapen måste vi i omvärlden se det som en strategisk ökning av deras militära ambitioner," säger han till tidningen. Övningen når sin kulmen 10-16 september då ska styrkorna öva på slå tillbaka anfall från fienden i väst som kallas "Polarstaten". Bland annat Norge och Polen riktar kritik mot övningen. Norges försvarsminister: Inte såhär man bygger goda relationer. Omni 210910.

Ryssland pekas ut för att sprida desinformation. Om mindre än två veckor går tyskarna till val, och i ett öppet opinionsläge där fortfarande allt kan hända finns en utbredd oro i Tyskland för att utländska krafter försöker påverka väljarna. Ryssland pekas ut som att man med en uppsjö av medel försöker sprida osäkerhet, desinformation och underminera tilltron till demokratin. I särklass mest utsatt för desinformation är de gröna som också driver den hårdaste utrikespolitiska linjen gentemot Ryssland. SR 210913.

Nevs ägare kraschar på Hongkong-börsen. Elbilstillverkaren Nevs kinesiska ägare, fastighetskoncernen Evergrande Group, kraschar på Hongkongbörsen och Shanghaibörsen har stoppat handeln med Evergrandes obligationer. Enligt Evergrande har rådgivare anlitats för att för att hantera den ekonomiska situationen, och koncernledningen avvisar bestämt att det föreligger någon risk för konkurs. En finansiell kollaps för Evergrande - vars totala skuldberg uppgår till motsvarande omkring 2600 miljarder svenska kronor kan få stora följdverkningar i det kinesiska finansiella systemet. SR 210914.

Sällsynt möte mellan presidenterna: "Tack för stödet". Syriens president Bashar al-Assad har gjort ett sällsynt besök i Moskva för ett möte med Rysslands president Vladimir Putin. Mötet var inte känt på förhand - och det var första gången som al-Assad var i Ryssland sedan 2017, berättar utrikesreporter Katja Magnusson. En film har släppts från mötet där den syriska presidenten ses tacka sin ryska kollega för stödet mot terrorismen. Putin kritiserade i sin tur närvaron av utländska trupper i Syrien som är där "utan tillåtelse" från al-Assad. SR 210914. Kommentar: Det gäller alltså det fåtal amerikanska trupper som finns kvar och turkiska trupper, inte trupper från Iran och Libanon. De största utländska trupperna kommer från Ryssland, som har flyg- och flottbas i landet.

Kinesiska staten övervakar invånarna med ny app. En ny kinesisk app ska enligt polisen i Kina komma åt bedrägerier mot framför allt äldre. Men appen har ifrågasatts då den kan kartlägga användarnas data i mycket stor omfattning. Den så kallade antibedrägeriappen har hittills installerats i mer än 200 miljoner mobiltelefoner. "Appen ska har rättigheter till dina bilder och vad du skriver. Det ifrågasätts väldigt mycket", säger Sveriges Radios Kina-kommentator Hanna Sahlberg. Folk måste i vissa situationer använda den. SR 210914.

Man spionerade åt Ryssland - döms till tre års fängelse. Den 47-årige man som anklagats för att ha spionerat på svenska storbolag åt Ryssland döms till tre års fängelse. Det meddelar Göteborgs tingsrätt i ett pressmeddelande. Mannen har arbetat som konsult och döms för att ha anskaffat och lämnat ifrån sig företagshemligheter från lastbilstillverkaren Scania till en rysk ambassadstjänsteman. Han var även åtalad för att ha lämnat ut hemliga uppgifter från personbilstillverkaren Volvo Cars, men på den punkten har tingsrätten frikänt honom. Mannen greps under ett möte med den ryske ambassadtjänstemannen på en restaurang i Stockholm. Omni 210915.
Säkerhetsexpert: Spioneri mycket vanligare än vi tror. Den säkerhetspolitiske analytikern Fredrik Westerlund, forskningsledare på FOI, säger till SR Ekot att fängelsedomen mot den 47-årige mannen bara är uppseendeväckande eftersom brottet kommit till allmänhetens kännedom. Westerlund, som har forskat om Rysslands påverkan på andra länders säkerhet, säger att allmänhetens uppfattning om spioneri är att det förekom under kalla kriget men inte särskilt mycket i dag. Men i själva verket är det "mycket vanligare än man tror", säger han. "Om man tittar på Säpos årsrapporter under de senaste åren pekar de på att spionaget mot Sverige - både militärt, politiskt, ekonomiskt och vad det gäller industri - har ökat." Omni 210915.
Spiondömd nekas prövning av HD. En 47-årig man som fällts i både tingsrätt och hovrätt för spioneri, nekas prövningstillstånd av Högsta domstolen. I december dömdes mannen av hovrätten för västra Sverige till tre års fängelse för att ha lämnat vidare företagshemligheter från Scania och Volvo Cars till en rysk underrättelseofficer. Mannen har hela tiden nekat till brott. Högsta domstolen skriver i sitt beslut att det inte har kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd. SR 220211.

Bara 25 procent väntas rösta i ryska valet. I tre dagar hålls ryska nationella och lokala val, 17 till 19 september. Men dumavalen väntas få rekordlågt valdeltagande - enligt olika opinionsundersökningar kan det blir under 25 procent som går och röstar. En förklaring är att människor inte känner att det spelar någon roll hur de röstar, valet är redan avgjort på förhand och alternativen är för få. SR 210915.
Putin utlovar miljarder inför helgens parlamentsval. Rysslands president Vladimir Putin tar inga risker inför det ryska parlamentsvalet i helgen, då hans parti Enade Ryssland väntas behålla sin makt i Duman, skriver Bloomberg. Trots att Putin personligen har starkt stöd hos det ryska folket så föll stödet för Enade Ryssland tidigare i år till den lägsta nivån på nästan ett årtionde, bland annat på grund av att levnadsstandarden bland ryssar varit stillastående, skriver nyhetsbyrån. För att locka väljare har nu Putin lovat uppemot 700 miljarder rubel, motsvarande runt 83 miljarder svenska kronor, i ökade pensionspengar och annat stöd. Dessutom har flera av oppositionens kandidater förbjudits från att ställa upp, eller fängslats inför valet. "Så länge regimen har tillräckligt med ekonomiska resurser och inte gör några stora misstag som verkligen upprör befolkningen så kan den överleva," säger Tatiana Stanovayja till nyhetsbyrån. Enligt vissa opinionsmätningar är stödet för Enade Ryssland nu nere på 27 procent. Omni 210915.

Navalnyjs läger uppmanas rösta på kommunister. Kreml-kritikern Aleksej Navalnyjs anhängare uppmanas rösta på kommunistpartiet i det ryska parlamentsvalet den här veckan för att skada president Vladimir Putins parti Enade Ryssland, skriver Reuters. Uppmaningen är en del av en taktik som kallas ”smart röstning”, och som har som mål att förena alla motståndare mot Enade Ryssland, som för närvarande kontrollerar tre fjärdedelar av platserna i Duman. Navalnyj avtjänar just nu ett fängelsestraff på två och ett halvt år för att ha brutit mot reglerna för hans villkorliga frigivning och hans rörelse har stämplats som en extremistgrupp, vilket gör att medlemmarna inte tillåts ställa upp i valet. Navanlyjs allierade rekommenderar väljare att rösta på kommunisternas kandidater i 11 av Moskvas 15 distrikt. Omni 210915.

Journalist: Kampen mot terrorn fick väst att glömma Ryssland. Efter murens fall trodde västmakternas säkerhetstjänster att liberalismen hade segrat och lät sig duperas av ett allt rikare Ryssland, det menar journalisten Cathrine Belton i en ny bok. Enligt boken gjorde kampen mot terrorismen också att västs säkerhetstjänster missade hoten från fientliga stater som Ryssland och Kina. "Naivitet och arrogans gjorde att väst missade att pengarna var strategiska", säger Cathrine Belton. SR 210916.

USA och Storbritannien i ny pakt med Australien. USA och Storbritannien bildar en ny säkerhetspakt tillsammans med Australien, rapporterar AFP. Bland annat kommer en atomdriven ubåtsflotta att byggas i södra Australien. Samarbetet kallas Aukus och beskedet kommer i ett läge då relationerna mellan Australien och Kina blir allt sämre. "Vår värld blir allt mer komplex, särskilt här i vår indo-pacifiska region. Framtiden här kommer att påverka oss alla," säger Morrison. Ubåtarna kommer att börja levereras inom de kommande 18 månaderna. Enligt de tre ledarna är ubåtarna inte avsedda att bestyckas med kärnvapen utan med konventionella vapen. Tillkännagivandet gjordes vid en videopressträff med USA:s Joe Biden, Storbritanniens Boris Johnson och Australiens Scott Morrison. Omni 210916.
Kina kritiserar ländernas "Kalla kriget-mentalitet". Kinas ambassad i USA kritiserar USA, Storbritannien och Australien efter beskedet i går att de tre länderna ska bilda en ny säkerhetspakt, skriver Reuters. I ett uttalande säger ambassadens talesman Liu Pengyu att länderna bör "skaka av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar". De tre länderna nämnde inte Kina specifikt när de tillkännagav det nya samarbetet, men flera medier beskriver det som ett tydligt steg för att motarbeta Kinas alltmer aggressiva militära positionering i Asien. USA:s president Joe Biden har bland annat sagt att det finns ett behov av att upprätthålla en "fri och öppen indo-pacifisk region" och ta itu med "egionens nuvarande strategiska läge". Liu Pengyu: Länder bör inte bygga upp exklusiva block som skadar en tredje parts intressen. Omni 210916.
Analyser: Visar att USA ser hotet från Kina som akut. Det nya samarbetsavtalet mellan Storbritannien, Australien och USA visar tydligt hur världens stormakter lägger allt större vikt vid säkerheten i Asien, skriver BBC:s Suranjana Tewari i en analys. Storbritannien har sedan utträdet ur EU signalerat att man gärna vill stärka sin närvaro i Asien, och Australien har den senaste tiden blivit alltmer oroade över Kinas inflytande i regionen. "Det här är en stor sak för det visar verkligen att alla tre länderna drar ett streck i sanden och kommer börja möta det kinesiska kommunistpartiets aggressiva agerande i den indo-pacifiska regionen," säger Guy Boekenstein vid lokalstyret i Australiens Nordterritorium till BBC. I en analys i New York Times beskriver Damien Cave och Chris Buckley avtalet som en tydlig vändning för Australien, som för bara några år sedan insisterade på att de kunde upprätthålla nära band med både Peking och Washington. Skribenterna skriver också att pakten är ett tecken på att USA ser hotet från Kina som så pass akut att de är beredda att strunta i tidigare reservationer om att inte dela med sig av känslig kärnvapenteknik. Suranjana Tewari: Andra länder i Asien uppges välkomna det nya samarbetet. Omni 210916.
Kina trappar upp retoriken kring säkerhetspakten. Säkerhetspakten mellan Australien, USA och Storbritannien fortsätter att väcka ilska i Kina, rapporterar brittiska medier. Den statliga kinesiska tidningen Global Times varnar för en kapplöpning i byggandet av en atomdriven ubåtsflotta, och tillägger att australiska soldater kommer vara ”de första dödsoffren” om Kina väljer att svara, enligt BBC. Tidigare i veckan presenterades pakten, kallas Aukus, som innebär att de tre länderna bland annat ska bygga en atomubåtsflotta i Australien. Även om Kina inte nämndes, anses pakten vara ett sätt att stävja Kinas inflytande i Sydkinesiska havet. Omni 210917.
Ambassadören totalsågade Australien - och flög hem. Klumpigt, sorgligt och väldigt, väldigt illa skött. Det var den franske ambassadören Jean-Pierre Thebaults avskedsord när han lämnade Australien på lördagen, enligt ABC News. Thebault och Frankrikes ambassadör i USA kallades hem på fredagskvällen i protest mot Australiens ubåtspakt, som ledde till att Frankrike miste ett kontrakt värt flera hundra miljarder kronor. "Om det var möjligt skulle jag springa till en tidsmaskin, och se till att jag inte hamnade i en sådan här osannolik, klumpig och oaustralisk situation," sa Thebault när han mötte pressen på flygplatsen. Thebault: Jag är väldigt, väldigt ledsen. USA tror att relationen med Frankrike kommer att stabiliseras. Australierna oroades över att de franska ubåtarna skulle vara otillräckliga i kampen mot Kina. Omni 210918.
Ex-ambassadör: Frankrikes drag toppen av ett isberg. Beskedet om ubåtspakten Aukus skapar en stor spricka i Nato-alliansen enligt Storbritanniens tidigare ambassadör i Frankrike, Peter Ricketts. Det skriver The Guardian med hänvisning till en intervju med BBC:s Radio 4. Inte minst för att Frankrike känner sig både förnedrat och förrått av att USA, Storbritannien och Australien kommit överens i hemlighet. "Det här är mycket mer än ett litet diplomatiskt gnabb, tillbakadragandet av ambassadörerna är bara toppen av ett isberg," säger Ricketts. Han menar de andra parterna missat hur viktigt det planerade ubåtsavtalet med Australien var för Frankrike, som i och med Aukus dras tillbaka. "Det kommer dessutom under ett år då president Macron ska ställa upp i ett väldigt jämnt val mot högerextremister." Ordern att kalla hem ambassadörerna från USA och Australien kom direkt från Macron. Omni 210918.
Franske ministern rasar mot USA och Australien: "Lögner och dubbelspel". Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian anklagar Australien och USA för lögner kring säkerhetspakten Aukus. Det skriver AFP med hänvisning till en intervju i franska France 2. "Det har förekommit lögner, dubbelspel och övertramp av förtroendet," säger Le Drian. Han konstaterar att det nu är en allvarlig kris mellan USA, Australien och Frankrike efter att de franska ambassadörerna kallats hem. Utrikesministern säger även att Storbritannien är ett "tredje hjul" i samarbetet, som planerats i hemlighet sedan i mars. I och med överenskommelsen förlorar Frankrike ett avtal värt motsvarande nära 350 miljarder kronor 2016 om att leverera ubåtar till Australien. Kräver att Nato har händelserna i åtanke i framtiden. Le Monde: Bidenadministrationen fortsätter att bagatellisera reaktionerna från Frankrike. Malaysia menar att samarbetet med atomubåtar riskerar att förvärra situationen i Sydkinesiska havet. Omni 210918.
EU-chefen: Oacceptabelt agerat mot Frankrike. Frankrike har behandlats på ett oacceptabelt sätt i samband med att Storbritannien, USA och Australien slöt den nya försvarspakten Aukus, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till CNN. Pakten, som bland annat innehåller en uppgörelse om atomdrivna ubåtar, har lett till en diplomatisk kris där Frankrike känner sig snuvade på ubåtsaffären med Australien. I dagarna väntas nya samtal mellan Frankrikes president Macron och USA:s president Biden. SR 210920.
"Förtroendet är skadat" - ubåtsaffär har blivit storbråk. SR 210921.
Linde om USA:s agerande mot Frankrike: "Fnurror på tråden". I dag öppnades FN:s generalförsamling i New York. Ett evenemang som delvis präglades av den pågående diplomatiska konflikten mellan Frankrike och USA. Krisen har uppstått efter att en u-båtsaffär mellan USA och Australien lett till att Frankrike förlorade en mångmiljardaffär. USA:s uppträdande har lett till kritik från EU, men utrikesminister Ann Linde, på plats i New York, anser inte att förtroendet för USA är skadat men att "det blir fnurror på tråden". SR 210921.
Stefan Löfven förstår Frankrikes ilska: "Fullt ut". Flera EU-länder visar solidaritet med Frankrike i den konflikt landet hamnat i med Australien och USA i samband med bildandet av försvarspakten Aukus. Senaste EU-ledaren att göra det är Sveriges statsminister Stefan Löfven (S). "Jag förstår fullt ut Frankrikes irritation och ilska. Låt oss nu fundera på hur vi kan stärka relationer," säger han till TT. Han tror dock inte att USA och Australien utelämnade Frankrike "av ondo" och menar att man inte ska dra det här för långt även om det är ”besvärande” och "irriterande". Omni 210921.
Analyser: Står EU bakom Frankrike i ubåtsbråket? Frankrikes president Emmanuel Macron har slängt alla artighetsfraser överbord och sökt direkt konfrontation med USA under ubåtsbråket. Men frågan är om han får EU med sig, skriver Roger Cohen i en analys i New York Times. Under måndagskvällen gick EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel ut och ställde sig på Frankrikes sida. Men från andra EU-ledare har det varit mestadels tyst, skriver Cohen och påpekar att EU är splittrat. "För centraleuropeiska länder som Polen och Ungern är skyddet från USA genom Nato betydligt viktigare än Frankrikes intressen i Stilla havet", skriver han. Bakom kulisserna i Bryssel muttras det om att Frankrike har gått för långt i sina hårda ord, skriver Politicos David Herszenhorn. Den sårade franska självkänslan riskerar att dra med hela unionen i en bitter strid med en viktig allierad."Det som oroar är att Frankrike gör en bilateral fråga till ett problem för hela EU. Jag förstår att Paris är sårat, men seriöst?" säger en EU-diplomat. Omni 210921.
Efter ubåtsbråket: Indien och Frankrike i samarbete. Frankrike och Indien har enats om att samarbeta när det gäller säkerheten i Sydostasien, rapporterar AFP. I ett uttalande säger den franske presidenten Emmanuel Macron att Frankrike kommer att arbeta för "stärka Indiens strategiska autonomi" som en del av ett nära samarbete som bygger på "tillit och ömsesidig respekt". Beskedet kommer samtidigt som en djup spricka uppstått mellan Frankrike å ena sidan och USA och Australien å andra sidan. Detta sedan USA och Australien ingått en gemensam säkerhetspakt vilket inneburit att Frankrike gått miste om en enorm ubåtsaffär. Macrons besked kom inför ett planerat möte mellan honom och USA:s Joe Biden. Omni 210921.
Macron ska sända tillbaka ambassadören till USA. Ledarna för Frankrike och USA, president Emmanuel Macron och president Joe Biden, har precis avslutat ett telefonsamtal om den pågående ubåtskrisen mellan länderna. Efter samtalet beordrar president Macron den franska ambassadören att återvända till USA nästa vecka. Ambassadören skickades hem efter att USA och Australien inlett ett nytt försvarssamarbete och därmed snuvat Frankrike på en stor ubåtsaffär. SR 210922.
Danmark försvarar USA: "Förstår inte kritiken alls".Danmark, en av Washingtons närmaste allierade i Europa, ställer sig på USA:s sida i ubåtskonflikten med Frankrike, skriver AFP. Den danska statsministern Mette Frederiksen försvarar Joe Biden och säger att han är "mycket lojal" mot Europa trots den nya försvarspakten Aukus med Australien. Danmark skiljer sig därmed från flera andra EU-länder som stämt in i Frankrikes kritik. Men Frederiksen säger att hon inte förstår kritiken. "Nej det gör jag inte. Jag förstår den inte alls," säger hon. Den franska ilskan bottnar i att landet i och med Aukus gick miste om en mångmiljardaffär med Australien. Omni 210922.

Taikonauter klara efter 90 dagar på kinesisk rymdstation. Tre taikonauter har avslutat Kinas längsta bemannade uppdrag i rymden och har inlett sin resa tillbaka till jorden, rapporterar flera medier. De tre taikonauterna har spenderat 90 dagar på rymdstationen Tiangong där de har tagit rymdpromenader och utfört flera forskningsexperiment. Den kinesiska statliga tv-kanalen CCTV rapporterar att besättningens rymdfarkost nu framgångsrikt har lämnat rymdstationen och förväntas landa på jorden på fredag. Omni 210916.

"Allt impopulärt förknippas med Enade Ryssland." Rysslands svaga ekonomi och pandemin har lett till sviktande stöd i opinionen för det styrande partiet Enade Ryssland, som har tappat kontakten med sin tidigare väljarbas. Det säger flera experter till AFP inför det tre dagar långa valet, som inleds på fredag. "Allt som är impopulärt förknippas med Enade Ryssland," säger den självständiga politiska analytikern Valery Soloveyj till nyhetsbyrån. Under pandemin har Enade Ryssland stöttat president Vladimir Putins uppmaningar till ryssarna att vaccinera sig, vilket har lett till att partiet mist stöd från den del av väljarbasen som är vaccinskeptiker, säger analytikern Alexeij Makarkin. Och de äldre ryssar som påverkats mest av pandemin har fortfarande inte förlåtit partiet för en pensionsreform som genomfördes 2018. Men trots partiets dalande opinionssiffror förväntas inte valet leda till några stora förändringar i Ryssland. De tre stora frågorna inför valet är i stället om partiet kommer lyckas behålla sin majoritet på över två tredjedelar, vilket möjliggör ändringar i den ryska grundlagen; om valdeltagandet blir så lågt att det påverkar partiets prestige; och huruvida den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs strategi med "smart röstning" kommer att påverka resultatet, skriver AP. "Det är väldigt lite intrig i det här valet och det kommer inte lämna något särskilt spår i historien," säger analytikern Andreij Kolesnikov till AP. Statsvetare: Kreml försöker med alla medel skapa en parlamentarisk majoritet. Omni 210916.

Dussintals i Putins inre krets smittade av covid-19. Rysslands president Vladimir Putin har satt sig själv i karantän efter att flera fall av covid-19 upptäckts bland hans medarbetare, skriver AFP. "Fall av covid-19 har upptäckts i min inre krets. Inte bara ett eller två, utan dussintals människor," sa Putin under ett videomöte. Nyheten om hur stort utbrottet är kommer bara dagar innan det ryska parlamentsvalet. Putin är själv vaccinerad med det ryska vaccinet Sputnik V och uppges må bra. Dagarna innan utbrottet ska han ha träffat Syriens president Bashar al-Assad och idrottare som återvänt från de Paralympiska spelen i Japan. Stor vaccinskepsis har gjort att Ryssland fortfarande kämpar med att kontrollera smittspridningen av covid-19 . Putin: Jag måste sitta isolerad i några dagar . Omni 210916.

Över en miljard människor är fullvaccinerade i Kina. Kina har fullvaccinerat över en miljard människor, enligt landets officiella siffror som AFP rapporterar om. Det innebär att 71 procent av Kinas befolkning har fått två doser vaccin. Den kinesiska regeringen har inget uttalat mål för vaccinationstäckningen i landet, men i augusti sa virologen Zhong Nanshan att landet troligtvis har vaccinerat 80 procent av befolkningen vid årets slut. Omni 210916.

Utländsk säkerhetstjänst ska kunna få personuppgifter från FRA. Regeringen föreslår att utländsk säkerhetstjänst ska kunna få direktåtkomst till personuppgifter som finns hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA. Samtidigt ska FRA få signalspana mot verksamheter även om det inte rör Sverige eller svenska intressen. När den kontroversiella FRA-lagen antogs 2009 sades det uttryckligen att det inte skulle kunna ske. SR 210916. Kommentar: Ett samarbete med USA? Eller med Norge, Danmark och Finland?
Förslag om utökad FRA-lag får kritik. Regeringens förslag om att utöka FRA-lagen så utländska myndigheter i vissa fall ska kunna få direkt tillgång till uppgifter om personer som Försvarets radioanstalt har får nu kritik. "I vissa situationer kanske vi avlyssnar andra länder när vi inte är intresserade själva", säger Mark Klamberg, professor i internationell folkrätt. När FRA-lagen infördes bedömde man att bara svenska myndigheter skulle få tillgång till uppgifterna för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten. Men nu anser man att skyddet är möjligt att säkerställa. Försvarsminister Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att säkerhetsläget för Sverige har förändrats och att och internationella samarbeten är avgörande för landets säkerhet. Han skriver också att utländska myndigheter bara kommer få direktåtkomst i vissa fall och att regler om sekretess och dataskydd måste följas. SR 210917.

Analytikern: Valet till duman är ett maktverktyg. I dag inleds valet till det ryska parlamentets underhus duman, ett val som pågår i tre dagar. Den politiske analytikern Dmitrij Oresjkin säger till Ekot att det här inte är ett val i västerländsk mening - utan snarare ett verktyg för makten själv. Val i Ryssland är ytterst en examen för president Vladimir Putin - om hur stor kontroll han har över Ryssland", säger Dmitrij Oresjkin. SR 210917.

Techjättar tog bort röstningsapp - anklagas för att vika sig för Kreml. Amerikanska Apple och Google har i Ryssland tvingats ta bort en app, som skapats av Navalnyjs oppositionen inför duma och lokala val. Via appen kunde väljare hitta förslag på kandidater som var oberoende och kunde vinna över maktpartiet Enade Rysslands kandidat. Men Kreml kallade appen för ett hot mot valet och företagen riskerade höga böter eller fängelse om de inte tog bort appen. SR 210917.

Putin besöker OS - trots Rysslands avstängning. Rysslands president Vladimir Putin ska besöka vinter-OS i Peking 2022 – trots att landet är avstängt från att medverka i spelen. Han har blivit inbjuden av Kinas president Xi Jinping. 2019 stängde Internationella antidopningsorganisationen Wada av rysk idrott från stora idrottsmästerskap i fyra år på grund av dopningsbrott. Idrottens skiljedomstol Cas halverade domen, vilket innebär att avstängningen gäller fram till den 16 december 2022. Fram tills dess får ryska idrottare bara tävla under neutral flagg. Avstängningen gäller även ryska regeringstjänstemän - såvida de inte blir inbjudna av värdlandets ledare. OS i Peking invigs den 4 februari 2022. SR 210917.

Wall Street-miljarder på spel - Kina försvarar regleringar. Kinas senaste åtstramningar för landets techbolag syftar till att stärka den nationella säkerheten och förbättra dataintegriteten. Det ska vice ordföranden för Kinas säkerhetsmyndighet, Fang Xinghai, ha sagt till högt uppsatta chefer på Wall Street, enligt en anonym källa som Bloomberg pratat med. Den senaste veckan har investerare världen över riktat blickarna mot Peking då regimen på nytt skruvat åt regleringarna för techindustrin. Bland annat har de kinesiska myndigheterna förbjudit nya onlinespel. Enligt Bloombergs källa ska Fang Xinghai ha försvarat regleringarna och sagt att de varken är riktade mot mindre techbolag eller den privata sektorn. Nyhetsbyrån skriver att "miljarder dollar" står på spel eftersom att mycket av Wall Streets kapital är investerat på de kinesiska marknaderna. Omni 210918.

Ryskt val avslutas idag. I dag avslutas det tre dagar långa valet till det ryska parlamentets underhus, duman. Valet har redan på förhand dömts ut som odemokratiskt, bland annat eftersom en lång rad oppositionskandidater har stoppats från att ställa upp. Den politiska analytikern Tatjana Stanovaja skriver i en analys att för Rysslands president Vladimir Putin fungerar valet som "en obehaglig men oundviklig politisk kontrollstation för att se om rådande system fortfarande är effektivt och ändamålsenligt". SR 210719.
Omfattande uppgifter om fusk i det ryska valet. I Ryssland har det hållits parlamentsval de senaste tre dagarna och klockan 20 rysk tid - 19 svensk tid, stänger vallokalerna. Redan nu finns det mycket som pekar mot att valet inte gått rätt till, det säger Grigorij Melkonjants, ordförande för den ledande oberoende organisationen för valövervakning, Golos: "Vi har kunnat konstatera direkt fusk, fall där man stoppat flera valsedlar i urnorna samtidigt - men också hur valobservatörer med våld avlägsnats från en viss vallokal", säger han. "Det är tydligt att det pågår ett ganska omfattande arbete för att få det resultat man från maktens sida vill ha," säger han. SR 210719.
Kommunistpartiet misstänker valfusk i Ryssland - Navalnyjs anhängare kritiserar meddelandeappen Telegram. Det ryska kommunistpartiet hävdar att det förekommit omfattande valfusk i det tre dagar långa parlamentsvalet som avslutas på söndag. Partiledaren Gennadij Ziuganov sa på lördagen att den ryska valkommissionen måste reagera på rapporter om att man bland annat fyllt valurnor med falska valsedlar. Den oberoende rörelsen Golos rapporterar också om oegentligheter som köp av röster och brister i hur valurnor har övervakats. Kommunistpartiet stöder i allmänhet regeringens förslag i parlamentet men det blir en prestigeförlust för president Vladimir Putins parti Enade Ryssland ifall kommunisterna går framåt i valet, vilket de väntas göra. Enade Ryssland väntas fortsätta som styrande parti även efter valet, men partiet kan förlora sin absoluta majoritet i parlamentets underhus. Den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs anhängare kritiserar samtidigt den ryska meddelandeappen Telegram för censur. Orsaken är att appen följt Googles och Apples exempel genom att ha avlägsnat en bot som skulle ha använts till att koncentrera röster på kandidater som har bra chanser att vinna i det egna distriktet. Telegrams grundare Pavel Durov säger att bolaget tog bort boten på grund av det ryska förbudet mot att föra kampanj medan valet pågår. Han anser att förbudet är legitimt och att liknande förbud finns i många andra länder. yle 210918.
Putintroget parti väntas vinna valet: "Hindrat alla oppositionella från att ställa upp". Partiets enda uppgift är att hålla kvar Putin vid makten. Se video från Aftonbladet 210919.
Analyser: Putins låtsasval gick precis som planerat. Vladimir Putins parti Enade Ryssland får över 45 procent av rösterna i parlamentsvalet, enligt vallokalsundersökningar. I Moskva firas framgången med fyrverkerier. SVT:s Bert Sundström konstaterar att resultatet stämmer väl överens med regimens mål, men är skeptisk till att det skildrar det faktiska resultatet. "I ett riktigt val skulle Enade Ryssland knappast få mer än 30 procent," säger han. Under helgen har det förekommit flera rapporter om valfusk, som myndigheter avfärdar som västerländsk konspiration, skriver BBC:s Steve Rosenberg. "Det är ett tecken på vad som komma skall", skriver han. Aftonbladets Wolfgang Hansson skriver att "Putins låtsasval gick som det var tänkt". SR:s korrespondent Johanna Melén ser ett lägre valdeltagande än vanligt, något som kan bero på att många ryssar inte bryr sig särskilt mycket om valet. "Det här är inte ett val i västerländsk mening, alltså politikernas examen inför väljarna, utan det här är en kontrollstation för makten att se hur stor kontroll man har," säger hon. Omni 210919.
Nu sitter de ryska rösträknarna och fixar till ett valresultat som Kreml vill ha och som folket godtar utan att protestera. Parlamentsvalet i Ryssland pågick i tre dagar. Två timmar innan vallokalerna stängde på söndag kväll meddelade den centrala valkommittén att valdeltagandet var 45,15 procent. De 450 ledamöterna i parlamentets underhus, Duman, väljs för en femårsperiod. Hälften av ledamöterna väljs från partilistor, hälften i så kallade enmansvalkretsar. President Vladimir Putins parti Enade Ryssland går mot en klar valseger i det ryska parlaments- och regionalvalet, även om partiet backar något. Enade Ryssland har fått 46,1 procent av rösterna, när hälften av rösterna har räknats. Kommunisterna som går framåt betydligt , är fortsättningsvis landets näst största parti med 21,3 procent av rösterna. I valet år 2016 fick Enade Ryssland 54,2 procent av rösterna mot 13,3 för kommunisterna. De högernationalistiska Liberaldemokraterna är tredje störst med drygt 8 procent av rösterna. Hälften av underhuset dumans platser avgjörs i parlamentsvalet: Enade Rysland kommer få minst 190 av de 225 platser som stod på spel. Det innebär att Enade Ryssland får mer än två tredjedelar av totalt 450 ledamöter i duman. President Vladimir Putins stödparti Enade Ryssland visade för sin del heller ingen större energi före valet. Enade Ryssland kan nämligen lugnt räkna med att valfunktionärerna sköter om att partiet får många röster. Under valdagarna rapporterades åtminstone sextusen brott mot valreglerna till det ryska inrikesministeriet och många prov på hur oegentligheterna går till kunde man se på videoupptagningar från vallokaler. Det fanns otaliga exempel på hur valfunktionärer lade till buntar med valsedlar av oklart ursprung i urnorna. Det kom också fram väldigt många uppgifter om hur valobservatörer hade blivit förhindrade och störda i sitt arbete eller inte hade fått tillgång till information. yle 210919.
Trots uppgifter om valfusk - historiskt dåligt val för Putins parti. Trots uppgifter om omfattande valfusk gjorde det så kallade maktpartiet Enade Ryssland ett historiskt dåligt valresultat i det ryska parlamentsvalet som avslutades igår. Samtidigt gick kommunistpartiet kraftigt framåt, jämfört med tidigare val. För första gången sedan 2007 ser ett nytt parti ut att komma in duman - Novyje ljudi, Nya människor, som beskrivs som ett parti skapat med Kremls goda minne.
Oppositionen har städats undan. Långt innan valet inleddes hade den egentliga oppositionen städats undan och hindrats att ställa upp seriösa kandidater. Sådant sköter de ryska valmyndigheterna effektivt och i god tid i samband med kandidatnomineringen. I år ströks ovanligt många föreslagna namn från kandidatlistorna. Eftersom både politiskt aktiva inom oppositionen och de få återstående fria medierna har utsatts för förtryck fick de som motsätter sig Putins politik inte sin röst hörd i det här valet. SR 210920.
Kommunistpartiet vägrar erkänna Moskvaresultatet. Rysslands största oppositionsparti, kommunistpartiet, hävdar valfusk i helgens parlamentsval. Partiet vägrar acceptera resultatet av onlineröstningen i Moskvas valkrets, skriver The Independents Moskvakorrespondent på Twitter. Tidigare under måndagen sa Vladimir Putins parti Enade Ryssland att man har en stabil ledning i valet som av experter har dömts ut för inskränkningar och hot och våld mot oppositionella. "Det verkar bli det resultat som ledningen beställt," säger Rysslandskännaren Carolina Vendil Pallin till TT. Omni 210920.
Putin's Party Says Secures Parliament Supermajority. President Vladimir Putin’s party United Russia claimed a landslide victory in parliamentary and regional elections that have been marred by claims of widespread voter fraud after an unprecedented crackdown on monitors and opposition candidates. According to Interfax, Andrei Turchak, United Russia’s general council secretary, told reporters that the results as of early Monday showed the party gaining 315 seats in the 450-seat State Duma, Russia’s lower house of parliament. With its two-thirds supermajority, United Russia will continue enacting Putin’s policy initiatives unhindered for the next five years despite losing 21 seats during the three-day voting period that kicked off Friday. With 99% of the votes counted by midday on Monday, United Russia was ahead with nearly 50%, followed by the Communist Party with almost 20%. Turnout was 51.68% of eligible voters. "United Russia’s victory in the State Duma elections was clean and honest," the party said in a statement on its website. The Kremlin echoed these comments on Monday. "The competitiveness, openness and honesty of the elections were and are the most important thing for the president," Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters. The European Union, meanwhile, denounced what it said was a climate of intimidation in the run-up to the vote and complained of a lack of independent election observers. The Moscow Times 210920.
EU och USA kritiserar ryska valet: Har präglats av hot. EU och USA riktar båda kritik mot parlamentsvalet i Ryssland som president Vladimir Putins parti Enade Ryssland vann, skriver TT. EU:s utrikespolitiske talespersonen Peter Stano säger att valet präglats av hot och skrämseltaktiker. USA konstaterar å sin sida att Ryssland "undanhöll (de ryska väljarna) att utnyttja sina medborgerliga rättigheter". Redan på förhand var valet hårt kritiserat bland annat då oppositionella grupper förbjudits eller förhindrats att verka fritt. Oberoende valobservatörer som OSSE har inte fått övervaka valet. Den inhemska valobservatörsgruppen Golos har fått in tusentals rapporter om misstänkt valfusk, berättar Rysslandskännaren Carolina Vendil Pallin. Omni 210920.
Protester mot valresultatet i Ryssland. Kommunistpartiet, oberoende kandidater och valobservatörer protesterar mot det ryska valresultatet och framförallt den elektroniska röstningen, som kallas ett förfalsningsverktyg. När dagens officiella resultat presenteras kommer maktpartiet Enade Ryssland fortsätta att dominera parlamentet med kandidater kända från sport och media. Ett nytt parti "Nytt folk" får också plats, men anses inte stå i opposition till Kreml. SR 210924.

Kinesisk affärspress: "En konkurs skulle kunna utlösa Kinas Lehman Brothers". Krisen för den kinesiska fastighetsjätten Evergrande, som rasar på Hongkongbörsen, fortsätter att sätta avtryck. Men än så länge är det för tidigt för att prata om en smitta, säger JP Morgans Anthony Collard till Financial Times. Den stora frågan på sikt blir om problemen kommer sprida sig till andra sektorer i landet, skriver Market Watch som intervjuat Marshall Gittler på BDswiss Holding. Eller hur kinesiska myndigheter tänker agera. "Min magkänsla är att de kinesiska myndigheterna kommer att vidta åtgärder för att förhindra en bred kris," säger NB: s kreditstrateg Ole André Kjennerud till norska Dagens Næringsliv. Om så inte sker kan ”en konkurs utlösa en finansiell tsunami, eller som vissa analytiker kännetecknar den: Kinas Lehman Brothers”, skriver den kinesiska affärstidningen Caixin. Omni 210920.

Studie: Ansiktsigenkänning går att lura med smink. Allt som krävs för att lura system för automatisk ansiktsigenkänning är att sminka sig. Det visar en färsk studie som forskare vid Ben-Gurion-universitetet i Israel har genomfört, rapporterar Computer Sweden. I studien testade man först diverse digitala sminkningar med hjälp av appen Youcam Makeup, och bad sedan en makeup-expert sminka människor på liknande sätt. Det visade sig att systemen för ansiktsigenkänning endast lyckades genomskåda sminkningen i 1,2 procent av fallen. Forskarna bakom studien medger samtidigt att ansiktsigenkänningstekniken sannolikt lär bli bättre med tiden, men flaggar ändå för att övervakningskameror i dagsläget kanske inte alltid upptäcker personer som flaggats. Omni 210920.

Uppgifter: USA överväger att svartlista kinesiska Honor. Huawei sålde förra året sitt mobilvarumärke Honor, i syfte att försäkra att Honor inte skulle gå samma öde till mötes som Huawei och bli svartlistat av USA. Så här långt har Honor också kunnat samarbeta med företag som Qualcomm och Intel, men den saken kan vara på väg att förändras. Enligt uppgifter från källor till Washington Post så ska nämligen fyra federala departement i USA nyligen ha genomfört en omröstning kring huruvida man ska klassa Honor som en säkerhetsrisk, precis som Huawei. Och enligt uppgifterna så ska resultatet av omröstningen ha varit helt jämnt. De olika departementen har avböjt att kommentera uppgifterna, men om oenigheten kvarstår så kan ärendet till slut hamna på president Joe Bidens bord, skriver Engadget. Omni 210921.

Europadomstolen: Ryssland ansvarigt för ex-agents död. Ryssland är ansvarigt för mordet på den tidigare KGB-agenten Aleksandr Litvinenko. Det slår Europadomstolen fast i en ny dom, enligt flera medier. Litvinenko dog i London 2006 efter att ha förgiftats med det radioaktiva ämnet polonium. I sin dom skriver Europadomstolen att han förgiftades av den tidigare de ryska medborgarna Dmitrij Kovtun och Andrej Lugovoj, och att det finns starka skäl att tro att de agerade på order av ryska myndigheter. En brittisk utredning kom 2016 fram till att mordet på Litvinenko "troligen godkändes" av president Vladimir Putin. Kreml har hela tiden förnekat inblandning. Omni 210921. Se pressmeddelandet från domstolen.
Tredje rysk spion åtalas för förgiftningen av Skripal. En tredje misstänkt åtalas nu för förgiftningen av den ryske spionen Sergej Skripal i Storbritannien 2018, rapporterar flera medier. Det rör sig om Denis Sergeev, högt uppsatt agent inom den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Enligt åklagare var Sergeev den som ledde insatsen och de två GRU-agenter som tidigare namngetts som troliga gärningsmän. Samtliga tre misstänkta tros nu befinna sig i Ryssland. Sergej Skripal, tidigare dubbelagent för Storbritannien, förgiftades tillsammans med sin dotter med nervgiftet novitjok. Båda överlevde dock mordförsöket. Troligen kommer de tre misstänkta aldrig att ställas till svars. Omni 210921.
Kreml kallar anklagelserna om Litvinenko "ogrundade". Europadomstolen har slagit fast att Ryssland är ansvariga för mordet på den tidigare KGB-agenten Aleksandr Litvinenko. Men nu slår Kreml tillbaka och säger att de inte accepterar slutsatsen. "Det finns inget resultat från den här undersökningen så uttalandet är i bästa fall ogrundat," säger Dmitry Peskov, talesperson för Kreml, enligt AFP. Litvinenko dog 2006 efter att ha druckit te med den radioaktiva substansen polonium på ett hotell i London. Omni 210921. Kommentar: Lögn är bästa försvar för den är skyldig. Dags för Ryssland att lämna Europadomstolen?

Försvarsexpert: "Aukus bör skynda på upprustningen". Det nya försvarssamarbetet Aukus får konsekvenser även för Sverige och den gör det tydligt att vår återupprustning går för långsamt. Det skriver försvarsexperten Lars Wedin på SvD:s debattsida. Han menar att pakten mellan Australien, USA och Storbritannien tydligt visar att länderna prioriterar hotet från Kina. Kontentan blir att "det blir väsentligt mindre amerikansk-brittisk närvaro i Sveriges del av världen". Han skriver att det nu är hög tid för den svenska säkerhetspolitiken att börja präglas av realism och att Sverige borde sluta motsätta sig ett EU-försvar och att vi "behöver alla vänner vi kan få". Samtidigt menar han att Sverige borde satsa mer pengar på sitt eget försvar. Om debattören: Lars Wedin, pensionerad kommendör, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och associerad ledamot av franska Académie de marine. Omni 210921.
Fransk ubåtsräkning till Australien: "Vår rätt". Den franska krigsmaterieltillverkaren Naval Group kommer att skicka ett detaljerat fakturaförslag till Australien för kostnader kopplat till det ubåtsavtal som skrotades i och med säkerhetspakten Aukus, rapporterar AFP. "Vi kommer att hävda våra rättigheter," säger Naval Groups vd Pierre Éric Pommellet till franska Le Figaro. Kostnaderna som bolaget anser att den australiska regeringen ska stå för handlar bland annat om nedmontering av infrastruktur och omplacering av personal som redan gjorts. Australien ingick 2016 en uppgörelse om att köpa tolv ubåtar som skulle byggas av Naval Group. Men förra veckan meddelade landet att man drog sig ur och i stället slöt ett ubåtsavtal med USA. Kostnadsförslaget kommer skickas inom "ett par veckor". Hur mycket Australien ska betala i kompensation och skadestånd återstår att se. Omni 210923.

IEA manar Ryssland att öka gasleveranserna. Internationella energibyrån IEA har manat Ryssland att öka sina gasleveranser till Europa, rapporterar Financial Times. Det är det första internationella organet som offentligt adresserar rykten om att landet sänkt sin export av råvaran. Enligt IEA skickas nu en mindre mängd naturgas till Europa från Ryssland än före pandemin. Vidare skriver de att "de tror Ryssland kan göra mer för att fylla förråden inför vintern". "Det är också ett tillfälle för Ryssland att understryka att man är en tillförlitlig leverantör till Europa", skriver IEA, enligt tidningen. Ryssland har anklagats för att driva upp priserna på gas i Europa genom att minska utbudet. Norge lovar undsättning när gaspriserna skenar i Europa. Omni 210921.
USA lovar att stötta Europa i försörjningskris: "Allvarligt". USA har lovat att stötta europeiska länder som drabbats av energiförsörjningskrisen och "stå upp" mot leverantörer som anklagas för att manipulera priserna. Det rapporterar Financial Times. Tidigare har flera länder gjort upp krisplaner inför vintern när bland annat ryska Gazprom väntas minska exporten av gas till kontinenten. USA:s energiminister Jennifer Granholm säger att de skenande priserna "skapat oro kring Europas lager" framöver, skriver tidningen. "Vi ser väldigt allvarligt på det här", säger hon vid en presskonferens. Omni 210922.

Kina slutar investera i kolprojekt i andra länder. Kina kommer att upphöra med att investera i kolprojekt i andra länder. Det meddelade president Xi Jinping när han talade inför FN:s generalförsamling. Xi lovade vidare att Kina kommer öka sina ansträngningar för att hjälpa världen att bekämpa klimatförändringarna. Det nya löftet kommer ett år efter att Kina lovat att bli helt koldioxidneutralt senast 2060. Xi framträdde med ett förinspelat tal. Omni 210921.

Presidentens chefsrådgivare i Ukraina beskjuten med automateld. En bil med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs chefsrådgivare Serhij Shefir har beskjutits. Föraren skadades allvarligt, men Shefir klarade sig oskadd. Presidenten lovar ett kraftfullt svar och myndigheter ska utreda eventuell utländsk inblandning. Skottlossningen skedde runt klockan tio i närheten av byn Lesniki nära huvudstaden Kiev. SR 210922.

Litauen till medborgarna: Undvik kinesiska telefoner. Litauens försvarsdepartement rekommenderar invånarna att inte köpa kinesiska telefoner och att göra sig av med eventuella kinesiska telefoner som man redan äger. Uppmaningen kommer till följd av en rapport från landets cybersäkerhetsorgan som påstås visa att enheter från kinesiska Xiaomi innehåller en censurfunktion. Det rapporterar Reuters. Funktionen kan enligt uppgifterna med automatik upptäcka och censurera fraser som ”Free Tibet” eller ”Long live Taiwan independence”. Funktionen ska enligt rapporten vara avaktiverad för europeiska användare, men kan aktiveras på distans. Xiaomi har inte kommenterat uppgifterna, skriver Reuters. Omni 210922.

Rysk människorättsorganisation prisad. Ryska OVD-info har hjälpt otaliga gripna demonstranter de senaste åren i landet med advokathjälp och genom att utbilda unga i vilka rättigheter de har. Idag får människorättsorganisationen, som främst arbetar mot politisk förföljelse, pris från Civil Rights Defenders. Trots ett allt hårdare tryck mot ryska oliktänkande är grundaren för OVD-Info optimistisk inför framtiden. SR 210923.

Kina byter ambassadör i Sverige. Kina byter ambassadör i Sverige, enligt uppgifter till Ekot. Nuvarande ambassadör Gui Congyou lämnar sitt uppdrag redan i morgon, detta framgår av brev som skickats till kontakter inom det svenska näringslivet, och som lästs av Ekot. Enligt uppgifterna ska en ny ambassadör skickas från Kina senare i år. Ekot har sökt den kinesiska ambassaden som ännu inte bekräftat uppgifterna. Den avgående ambassadören har representerat Kina i Sverige under flera år av konflikter mellan länderna, bland annat om den svenska bokförläggaren Gui Minhai som fängslats i Kina och om det kinesiska telekombolaget Huaweis tillträde till den svenska 5G-marknaden. SR 210923. Kommentar: Absolut INGEN kommer att sakna Gui Congyou!

Kina uppmanar: Förbered er på att Evergrande faller. Peking uppmanar tjänstemän runt om i landet att göra sig redo för Evergrandes kollaps och förbereda för en "möjlig storm". Det skriver Wall Street Journal och hänvisar till källor med insyn. Lokala myndigheter är instruerade att kliva in i absolut sista stund om den kinesiska fastighetsjätten inte klarar av att ordna upp situationen. Företrädare för Evergrande eller kinesiska regeringen avböjer intervju. Evergrande står inför räntebetalningar på lån som löper ut under torsdagendirekt. Lokala tjänstemän ska motverka social oro. Omni 210923.

Navalnyj kritisk mot Google och Apple: "Lyder Putin". Den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj riktar hård kritik mot it-jättarna Google och Apple, skriver AFP. Detta eftersom företagen plockade bort Navalnyjs valapp i samband med det ryska parlamentsvalet förra veckan. "Om något överraskade mig under valet så var det inte hur Putin manipulerade resultaten utan hur lydigt big tech lät sig bli hans medbrottslingar", skriver Navalnyj på Twitter. Navalnyjs anhängare tänkte använda appen för att organisera taktikröstning i syfte att motarbeta president Vladimir Putins parti Enade Ryssland. Omni 210923.

Försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike utökas. Frankrike och Sverige kommer under fredagen att skriva en avsiktsförklaring om ett fördjupat försvarssamarbete. Det skriver ländernas försvarsministrar på DN Debatt. Målet är att arbeta mer effektivt tillsammans bland annat genom stärkt förmåga att verka gemensamt i insatser när det behövs. De skriver att internationella normer och regler sätts under alltmer press och att det - med erfarenheterna av Afghanistan färskt i minnet - behövs en ärlig och öppen dialog om vilka lärdomar som kan dras efter internationella insatser. "Vi är övertygade om att det fransk-svenska samarbetet bidrar till stabilitet i Östersjöområdet, i Europa och i resten av världen." Omni 210923.

Sverige, Danmark och Norge inleder nytt militärsamarbete. Sverige ska på fredag underteckna ett operativt militärt samarbetsavtal med Danmark och Norge, det rapporterar svenska medier. Målet är att öka den militära förmågan i länderna genom gemensamma övningar och att man tillsammans ska kunna möta eventuella hot och händelser. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist säger till SVT att det är viktigt för Sverige att utöka det militära samarbetet med andra länder. I bakgrunden ligger bland annat risken för internationell terrorism och en oroligare omvärld. "Vi ser också att det i vårt närområde finns en ökad militär uppbyggnad och en omfattande övningsverksamhet. Det är väsentligt att bygga nätverk och allianser där vi samarbetar med andra för att bidra till stabilitet," uppger Hultqvist för SVT. Läs mer i yle 210923.

Covid skenar i Ryssland. I Ryssland slogs ett nytt rekord i antal döda per dygn med covid-19 när 828 dödsoffer registrerades i dag. Även smittspridningen är på väg uppåt i landet. Nära 600 000 personer har dött med covid-19 i Ryssland enligt officiell statistik. Enligt den vetenskapliga nätpublikationen Our World in Data är bara knappt 30 procent av den ryska befolkningen fullvaccinerad. SR 210924.

Kinas centralbank vill förbjuda kryptoköp. Den kinesiska centralbanken PBOC har bestämt att alla transaktioner i kryptotillgångar är olagliga och ”måste förbjudas”, rapporterar Bloomberg. Enligt nyhetsbyrån är det den hittills starkaste signalen från Kina när det kommer till att försöka reglera kryptoindustrin. Bitcoinpriset backar runt 5 procent på nyheten. Även kryptokollegan ether faller och är ner drygt 8 procent. PBOC meddelar också att den kommer att övervaka finansiella institut och olika betalföretag så att dessa håller sig borta från handel i kryptovalutor. Även kryptorelaterade aktier föllbloomberg. Mindre kryptovalutor följer med nedåt. Omni 210924.

Diplomatiska konflikten mellan Kina och Nordamerika avslutad. En diplomatisk konflikt mellan Kina, Kanada och USA tycks ha fått ett avslut efter nära tre år. Detta efter att en hög kinesisk chef på telekomjätten Huawei släppts från sin husarrest i Kanada, samtidigt som två kanadensare som suttit frihetsberövade i Kina har släppts. Peking däremot har nekat till att det skulle finnas någon koppling mellan fallen. SR 210925.Kommentar: Vilket sammanträffande!
Sahlberg: "Det var inget mindre än en hämndaktion". Kina släpper två spionanklagade kanadensare kort efter en hög uppsatt chef för kinesisksa telekombolaget Huawei kommer fri från husarresten i Kanada. SR 210925.
Huaweichefen fick "en hjältes välkomnande" i Shenzhen. Huaweis finanschef Meng Wanzhou "välkomnades som en hjälte" när hon på lördagen landade i Kina efter överenskommelsen med USA, skriver statliga kinesiska medier enligt South China Morning Post. Enligt SCMP möttes Meng av "jublande anhängare" som viftade med små kinesiska flaggor när hon klev av flyget på Shenzhen Baoans internationella flygplats tidigare under dagen, tätt bevakad av ett uppbåd från statliga medier. Shenzhens högsta byggnad, skyskrapan Ping An Finance Centre, uppges också ha varit upplyst med budskapet "Välkommen hem Meng Wanzhou". Tidningen noterar att Kinas ambassadör i Kanada, Cong Peiwu, var den som flög med Meng från Vancouver, något som beskrivs som ett tydligt tecken på att Peking ser Huaweichefens återkomst som ett bevis på den kinesiska statens makt. Meng landade i Shenzhen på lördagen efter att ha suttit i husarrest i Kanada i tre år. Omni 210925.

EU fördömer ryska hackare inför helgens val i Tyskland. EU fördömer de ryska cyberangrepp som riktats mot Tyskland inför helgens val, rapporterar Politico. I ett uttalande skriver EU-rådet att "medlemsstater har noterat illvilliga cyberaktiviteter, som har kopplats till den ryska staten". Hackergruppen Ghostwriter pekas ut i uttalandet. Gruppen har desinformation som specialitet och har av Berlin anklagats för attacker mot bland annat tyska politiker. Omni 210925.

Aktivistgrupp i Hongkong lägger ner verksamheten. The Hong Kong Alliance väljer att upplösas. Aktivistgruppen har i över 30 års tid anordnat en årlig minnesstund för offren på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Enligt AP har tiotusentals personer deltagit på de årliga minnesstunderna. "Jag tror att människor i Hongkong kommer att fortsätta att hedra 4 juni som förut," säger gruppens ledare Richard Tsoi till de samlade reportrarna, enligt Reuters. Beslutet, som fattades med rösterna 41 mot 4, kommer efter att Kina har blivit allt hårdare mot oppositionsgrupper och oliktänkande. Flera av gruppens ledare sitter redan i fängelse. Redan i juni var gruppen överens om beslutet. Omni 210925.

"Kuslig tystnad - ingen vill ta risker i Evergrande nu". Evergrande har fortfarande inte kommenterat uppgifterna om att man missade ränteinbetalningar till utländska investerare under natten till fredagen. Tystnaden står i bjärt kontrast till hur man hanterar kinesiska investerare, säger bedömare till Reuters. Tidigare i veckan meddelade Evergrandes ägarbolag att man förhandlat fram en separat avbetalningsplan för obligationsinnehavare på hemmaplan. Karl Clowry vid den brittiska juristfirman Addleshaw Goddard säger till nyhetsbyrån att tystnaden mot utländska investerare är en medveten taktik från kinesiskt håll. Om rapporterna stämmer att betalningarna uteblev, har Evergrande 30 dagar på sig före de anses vara formellt inställda. "Detta är perioder av kuslig tystnad eftersom ingen vill ta massiva risker i det här skedet. [...] Vi får se de kommande tio dagarna, före Kina går in i högtidsledighet, hur det här utspelar sig," säger Principal Global Investors Asienchef Howe Chung Wan till The Guardian. Omni 210925.
"Kinas fastighetsmarknad är som ett pyramidspel." Massiva lån till Kinas fastighetssektor har varit motorn i den kinesiska turboekonomin, men i och med Evergrande-krisen har det skurit sig totalt, rapporterar Ekonomiekot Extra. Carnegie-förvaltaren Gunnar Påhlson liknar Evergrandes grundare Hui Ka Yan vid Ivar Kreuger. Kreuger byggde sitt tändsticksimperium genom att erbjuda stora obligationslån. Även Evergrande bygger på stor upplåning, via aktiemarknaden men framför allt via obligationsmarknaden. "Hela Kinas fastighetsmarknad är uppbyggd som ett pyramidspel, eftersom man köper lägenheter på ritning och betalar i förskott," säger han till kanalen. Pengarna som kinesiska bostadsköpare betalar i förskott använder fastighetsbolagen "i bästa fall" till att bygga tidigare köpares lägenheter, konstaterar Påhlson. "Så länge pyramiden växer i omfattning går det bra, men när man stryper långivningen som Peking gjorde för ett år sedan, då blir det svårare att få allt att rulla." Omni 210925.
Evergrandes ordförande har fått 69 miljarder i utdelning. Evergrandes ordförande Hui Ka Yan har fått utdelningar på totalt 8 miljarder dollar, motsvarande 69 miljarder kronor, sedan den kinesiska fastighetsjätten noterades 2009. Detta samtidigt som skulderna staplats på hög och bolaget nu riskerar att kollapsa, skriver Forbes. Evergrandes skulder har ökat allt sedan börsdebuten, men bolaget har samtidigt gett utdelningar varje år, bortsett från 2016. Huis nuvarande förmögenhet uppskattas till 11,5 miljarder dollar. Hans förmögenhet nådde en peak på 36,2 miljarder dollar för två år sedan, då han tog plats på Forbes lista över världens rikaste. "Om Hui Ka Yan blir kvar eller inte är väldigt svårt att säga. Jag tror att Evergrande tvingas sälja av tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten och ge bort stora projekt till inhemska fastighetsutvecklare," säger Anne Stevenson-Yang på J Capital Research. Även om bolaget kollapsar väntas Evergrandes ordförande vara en av de 100 rikaste i Kina. Omni 210925.
Evergrandes byggen överges ett efter ett: "Inga pengar". Små och stillsamma demonstrationer börjar dyka upp vid Evergrandes olika byggen i Kina, vilket är mycket ovanligt i landet, rapporterar Nikkei Asia. Samtidigt har medarbetare vid fastighetsjättens olika projekt börjat lämna sina arbetsplatser. "Inga pengar. Entreprenören har inte fått betalt av Evergrande," säger en vakt vid Riverside Mansion i Suzhou, om varför det knappt finns några anställda på platsen. Mer än hälften av Evergrandes 800 projekt i Kina började pausas för några månader sedan, då bolaget tyngs under ett skuldberg på 300 miljarder dollar. "Jag tänker också lämna vid slutet av månaden," säger en trädgårdsmästare, som uppger att hon inte fått lön på fyra månader. Omni 210926.

Elransonering orsakar fabriksstopp i Kina. Elbrist i flera provinser i Kina har lett till tillfälligt stängda fabriker och lokal elransonering. I Liaoning-provinsen ska 23 personer ha förts till sjukhus med gasförgiftning efter att fläktsystemet vid stålverket de jobbat på plötsligt ska ha stängts av på grund av elbristen. Kinesiska myndigheter har hittills sagt att problemet främst beror på höga kolpriser och stor efterfrågan på el, men även överskridna energikvoter pekas ut av medier som en orsak. SR 210927.

Youtube släcker ner två RT-kanaler för desinformation. Youtube har raderat två av tv-kanalen Russia Todays tyska konton rapporterar Politico. Anledningen är att kanalen anses ha spridit desinformation om pandemin. RT har bland annat rapporterat om en påstådd "vaccinmassaker" i Norge och har spridit felaktig information om covidvågen i Tyskland. När Youtube stängde av kontot startade RT ett nytt för att runda beslutet. Russia Today är en rysk statligt kontrollerad tv-kanal som även sänder på engelska, tyska, franska, spanska och arabiska. RT riktar hård kritik mot beslutet. Kanalens chefredaktör uppmanar ryska staten att förbjuda tyska medier. Omni 210929.
Ryssland hotar med hämnd efter Youtubes RT-släckning. Den ryska regeringen reagerar starkt på Youtubes beslut att släcka ner två av tv-kanalen RT:s konton på videosajten. Landets mediemyndighet Roskomnadzor hotar att begränsa åtkomsten till Youtube och Kremls talesperson Dmitrij Peskov anklagar sajten, som ägs av Google, för "censur". Youtube släckte ner två konton som tillhör RT:s tyska kanaler för coviddesinformation. Peskov menar att dessa kanaler lyder under rysk lagstiftning och inte tysk. "Det här är ett grovt brott mot lagarna i Ryssland," dundrar han, enligt AFP. Ryssland har ett pågående bråk med flera techjättar. RT:s chefredaktör kallar det ett "mediekrig" mellan Tyskland och Ryssland. Russia Today anklagas för desinformation om vaccin. Omni 210929.

Putin om mötet med Erdogan: "Positiva resultat". Rysslands president Vladimir Putin och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan träffades under onsdagen. Under det tre timmar långa samtalet har de båda ledarna bland annat diskuterat ekonomiska och strategiska samarbeten och situationen i Syrien, rapporterar flera medier. "Förhandlingar är stundom svåra, men leder till positiva resultat," säger Putin och lägger till att de båda länderna "har lärt sig att hitta kompromisser som gynnar båda parterna". Putin ska också ha rekommenderat Erdogan att ta det ryska covidvaccinet Sputnik och skrutit om hur effektiv vaccinet är. Det här var ledarnas första möte sedan pandemin.Putin säger att Erdogans nästa dos borde vara Sputnik. Omni 210929.

Mannen kan ha haft inblick i Sveriges hemliga styrning. Den man som har häktats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift har under sin tid på Säpo närvarat vid möten med andra underrättelsemyndigheter, till exempel Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och FRA, erfar DN. Han kan då ha fått inblick i regeringens kvalificerat hemliga styrning, vilket tillhör det hemligaste inom svensk underrättelsetjänst, skriver tidningen. När det misstänkta brottet ska ha börjat - enligt åklagaren den 28 september 2011 - hade mannen slutat på Säpo och påbörjat en tjänst vid Must, där han bland annat ansvarade för frågor kring "säkerhetspolitisk utveckling samt säkerhetshotande verksamhet". 2014 återvände han till Säpo, där det misstänkta brottet ska ha pågått fram till den 23 november 2015. Tidigare Säpochefen Anders Danielsson: Givet att han är skyldig är detta något som inte får hända i en säkerhetstjänst. Omni 210930.

Även Tyskland granskar nu Xiaomis mobiler. Litauens cybersäkerhetsmyndighet kom förra veckan med en rekommendation till landets medborgare om att inte använda kinesiska smartphones, och då i synnerhet telefoner från Xiaomi. Anledningen uppgavs vara att det finns censurmjukvara på enheterna som kan aktiveras på distans. Och nu väljer även den tyska myndigheten för informationssäkerhet att inleda en närmare granskning av Xiaomis telefoner av samma anledning. Det rapporterar Computer Sweden. Xiaomi har inte kommenterat den tyska granskningen, men sade under förra veckan att man anlitat en oberoende tredjepartsexpert som ska utreda påståendena. Omni 210930.

Navalnyjs advokat till Ekot: Skrämselpropaganda. Försvarsadvokaten Ivan Pavlov arbetade för Rysslands fängslade oppositionsledare Aleksej Navalnyj, men kände sig i september tvungen att lämna landet. Pavlov hävdar att det nya åtalet mot Navalnyj och hans medarbetare är ett försök att skrämma alla som på något vis stött Navalnyj och att stoppa hans medarbetare från att återvända till Ryssland. I Ryssland frikänns mindre än en procent av åtalade, säger Pavlov till vår korrespondent på plats i advokatens nya bostad i georgiska Tbilisi. SR 210930.

Ryssland fortsätter lista oliktänkande. Snart två veckor efter det ryska parlamentsvalet har flera ryska valobservatörer och journalister förts upp på listan över så kallade "utländska agenter". Enligt myndigheterna handlar det om ren konsumentupplysning, men kritiker menar att den hårda repressionen mot oliktänkande tilltar ytterligare. Det senaste året har ryska oliktänkande utsatts för en förföljelse som många menar saknar motstycke under de 30 år som gått sedan Sovjetunionens fall. SR 210930.

Kina vill stoppa de som talar illa om ekonomin. Den kinesiska cybermyndigheten har sedan en månad tillbaka sjösatt en utrensningskampanj som vill begränsa hur finansiell information sprids på nätplattformar och av bloggare. Till exempel vill man stoppa analyser som på ett så kallat "illasinnat vis" uttrycker sig pessimistiskt om den kinesiska ekonomin eller finansmarknaden, men också komma åt manipulation av aktiemarknaden och annat finansiellt bedrägligt beteende. Tusentals konton uppges redan ha straffats och de stora sociala medieplattformarna Weibo och Wechat har uppmanat sina användare att se över sina inlägg. SR 211001.

Analys: Urfolk och miljö tar skada av Kinasatsningar. Kina använder infrastrukturinvesteringar för att öka sitt inflytande och kontroll i omvärlden. Villkoren för lånen är ofta hårda och lämnar litet utrymme för att komma undan landets grepp, säger analytiker till BBC. Tv-kanalen tar upp ett exempel på när Kina lånade ut pengar till Venezuela. I kontraktet fanns det ett villkor om att Venezuela skulle sätta in pengar från oljehandel på ett bankkonto som kontrollerades av Kina. "Är Kina smarta? Vår slutsats är att de är väldigt hårda och sofistikerade när de skriver kontrakten. De skyddar verkligen sina intressen," säger juridikprofessorn Anna Gelpern till BBC. På sajten The Conversation skriver flera forskare om jätteprojektet ”nya sidenvägen” och riskerna som bygget medför för miljö och urbefolkningar runt om i världen. "Våra beräkningar visar att Kinas investeringsportfölj kan påverka 24 procent av världens hotade groddjur, fåglar, däggdjur och repitiler", skriver de. För inte särskilt länge sedan var Kina mottagare av bistånd. Omni 210930.
Forskare: Kina överlägset största finansiär utomlands. Kina har på kort tid tagit över rollen som största finansiär av utvecklingsprojekt utomlands, rapporterar BBC. Sedan 2003 har landet finansierat 13 427 infrastrukturprojekt i 165 länder till ett värde av 843 miljarder dollar, enligt en beräkning från ett universitet i USA. Många av projekten är kopplade till Kinas satsning på den ”nya sidenvägen” och har finansierats genom lån från kinesiska banker till hög ränta. Under sommarens G7-möte i Storbritannien beslutade G7-länderna att starta en egen investeringsfond för att försöka bekämpa det kinesiska inflytandet. David Dollar vid den amerikanska tankesmedjan Brookings är dock skeptisk till att det kommer göra särskilt stor skillnad. "De initiativen kommer inte ha tillräckligt med pengar för att möta behovet av infrastruktursatsningar i världen. Dessutom är det byråkratiskt och tidskrävande att arbeta med finansiärer i västvärlden," säger han till BBC. Omni 210930.

Kinesiska företag stämmer Amazon efter bannlysning. Ett flertal kinesiska företag går nu samman i en grupptalan mot Amazon, där man stämmer den amerikanska techjätten efter att ha blivit bannlysta från e-handelsplattformen. Bakgrunden till bannlysningen är att företagen använt sig av betalade recensioner. Amazon slog ned på företeelsen under förra året och stängde då ned 600 kinesiska varumärken och 3 000 försäljarkonton. De sju kinesiska företagen som står bakom grupptalan vill nu ha tillbaka pengar som man anser att Amazon illegalt håller inne. Företagen förnekar däremot inte att de skulle ha brutit mot villkoren. Amazon har inte kommenterat saken. Omni 210930.

"FN:s brist på handling i Myanmar är en skam." "Säkerhetsstyrkor i Myanmar staplar dödade civila på varandra och gömmer sprängmedel under kropparna för att sedan uppmana familjemedlemmar att leta efter sina anhöriga i högarna och detonerar då bomberna", säger FN:s tidigare speciella sändebud till Myanmar Yanghee Lee. Hon menar att FN:s säkerhetsråd borde skämmas över sitt agerande i Myanmar. Att rådets medlemmar låter de två permanenta länderna Kina och Ryssland stoppa alla möjligheter till hårdare sanktioner och vapenembargo mot juntan är en skam tycker hon. SR 211002.

Oro över kinesiskt ägande i vårdbolag: "Risk att uppgifter kommer i fel händer". Socialdemokraterna i Dalarna oroas över kinesiskt ägande i det privata vårdföretaget Doktor.se. De efterfrågar försiktighet hos regionen för att garantera att patientdata inte hamnar i orätta händer. Men Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger: "Jag har inte fått några indikationer på att kinesiska staten skulle ha fått persondata från Dalarna". SR 211002.

Russia bans Scientology: Justice ministry puts key Scientologist groups on list of ‘undesirable’ organizations. Russia’s Justice Ministry has blacklisted two Church of Scientology entities, banning them from operating in the country. Moscow has taken numerous measures against the group, arguing that it's a business masquerading as religion. An updated list of "undesirable" organizations was released by the country's Justice Ministry on Friday, just over a week after the Russian Prosecutor General’s office advised a ban for several Church of Scientology affiliates. Two California-based holdings, the World Institute of Scientology Enterprises International (WISE) and the Church of Spiritual Technology (CST), also known as the "L. Ron Hubbard Library", were officially blacklisted. Both were deemed a threat to Russia’s national security, according to a previous statement from the prosecutor’s office. The inclusion of Scientology on Russia’s list of "undesirable" organizations, which currently number at 49, means the outfit is now prohibited from conducting any activities in Russia, with its local chapters to be forcibly closed and assets frozen. The decision follows a decades-long campaign to ban Scientology from illegally profiting on Russian territory, with the first major effort to restrict the group dating back to 1996, back in the Boris Yeltsin-era and some twelve years after the organization gained a foothold in what was then the Soviet Union. However, it was not until the 2010s when authorities really cracked down on Scientology groups, investigating major branches in Moscow and St. Petersburg, as well as their leaders, on charges of illegal business activities and extremism. Some of the group’s literature has been outlawed as extremist material, while its Moscow chapter was ordered closed by the Supreme Court in 2016. The Church of Scientology, which was founded by American science fiction novelist L. Ron Hubbard in the 1950s, describes itself as a new religious movement, while its critics believe the group to be either a dangerous cult, a business trying to dodge taxes using religious exemptions, or some combination of both. Russia Today 211002.

Kina har kränkt Taiwans luftrum med 38 stridsplan. 38 kinesiska krigsplan har kränkt taiwanesiskt luftrum under fredagen, enligt ett uttalande från Taiwans försvarsdepartement. Det är det största intrånget från Kina under en och samma dag, sedan Taipei började offentliggöra sådana aktiviteter förra året, enligt CNN. "Kina har agerat militärt aggressivt i onödan och skadat den regionala freden, säger Taiwans premiärminister Su Tseng-chang på lördagsmorgonen," enligt Reuters. Taiwan har kontroversiell politisk status och Kina anser att det fortfarande är en del av Kina. Krigsplanen kom i två omgångar. Planen flög över Dongshaöarna. Taiwan skickade egna plan för att varna kineserna och övervakade dem med missilsystem. Omni 211002.
Kina skickade 39 plan till taiwanesiskt luftrum igen. Taiwanesiskt luftrum kränktes av ytterligare 39 kinesiska krigsplan under lördagen. Det uppger Taiwans försvarsdepartement, enligt AP. Det är den andra dagen i rad som Kina flyger in över Taiwan - i fredags kränktes luftrummet av 38 flygplan. Försvarsdepartementet uppger att det taiwanesiska flygvapnet samlade sina flygplan, utfärdade radiovarningar och aktiverade luftvärnssystemet. Taiwan har kontroversiell politisk status och Kina anser att det fortfarande är en del av Kina. Intrånget skedde i två steg - först skickades 20 plan, sedan ytterligare 19 plan. Kinesiska kommunistpartiet firar 72 års dag. Omni 211003.

Regeringen i Georgien anklagas för att ha köpt röster. Valbevakarna från OSSE anklagar Georgiens regeringsparti Georgiska drömmen för att ha utnyttjat sin maktställning i helgens lokalval. Enligt rapporten ska det ha förekommit röstköp och att vissa oppositionskandidater ska ha avstått från att ställa upp. Regeringspartiet var tvunget att få minst 43 procent av rösterna för att slippa hålla nytt val, enligt ett avtal med EU. SR 211003.

Energiexperter: Osäkert att lita på Peking och Moskva. Energikrisen riktar ljuset mot problemet att Europa i stor utsträckning förlitar sig på odemokratiska stater för sin försörjning, säger experter till SvD Näringsliv. Oanda-analytikern Jeffrey Halley säger att det är ”inkompetent” av Europa att göra sig beroende av rysk gas: "Jag saknar ord för det." Den oberoende råvaruexperten Torbjörn Iwarson påpekar att många företag från väst har flyttat produktionen till Kina och förlitar sig på att leveranskedjorna ska fungera - men att Peking snabbt kan stänga fabriker och dra ned på export. "Vi i väst har fortsatt att köpa billiga produkter gjorda av människor som bor och arbetar i den där diktaturen. Plötsligt kan man inte det," säger han till tidningen. Omni 211003.

Kinesiska fastighetsjätten kan delas upp i olika bolag. Skuldtyngda kinesiska fastighetsjätten Evergrande kan vara på väg styckas upp och delas i olika bolag. Evergrande är huvudägare för svenska elbilstillverkaren Nevs i Trollhättan. Uppgifterna om Evergrande kommer samtidigt som företaget handelsstoppats på Hongkongbörsen. SR 211004.

FN: Ryska soldater i Libyen skyldiga till mord. Ryska legosoldater på uppdrag i Libyen anklagas av FN:s människorättsråd för att ha skjutit fångar och därmed vara skyldiga till mord. Rapporten, som undersökt krigsbrott och brott mot mänskligheten sedan 2016, pekar ut migranter och fångar som särskilt utsatta. Bland de som misstänks för krigsbrott i Libyen finns förutom det omdiskuterade ryska säkerhetsföretaget Wagner också olika inhemska och utländska personer och grupper. SR 211004.

Journalisten som försvann från Wuhan: "Upplevt mycket". Medborgarjournalisten Chen Qiushi försvann i februari 2020 från Wuhan, där han i videoform rapporterade om coronavirusets utbrott. Nu har han gett ifrån sig ett första livstecken, rapporterar Wall Street Journal. I torsdags dök han upp i en väns livesändning på Youtube och publicerade samtidigt ett öppet brev på sitt eget Twitterkonto. "Under det senaste 20 månaderna har jag upplevt mycket. En del av det kan jag prata om, annat inte. Jag tror att ni förstår" - skriver han bland annat i brevet. Vänner och anhöriga har tidigare sagt att myndigheterna troligtvis satte Chen Qiushi i tvångskarantän, trots att han inte uppvisade några symtom. Omni 211004.

Kreml avvisar Pandora-anklagelser: Substanslösa. Dokument från journalistnätverket ICIJ:s senaste granskning Pandora Papers avslöjar hur flera personer med koppling till Kreml har undanhållit tillgångar, rapporterar AFP. Bland annat framkom att en kvinna hade fått en lyxig lägenhet i Monaco genom ett offshorebolag. Bolaget ska enligt The Washington Post ha skapats några veckor efter att hon fött en dotter och enligt ryska medier ska hon under den perioden ha haft en relation med den ryske presidenten Vladimir Putin. Nu säger Kremls talesperson Dimitrij Peskov att anklagelserna är "substanslösa", enligt AFP. "Vi har inte sett någonting om undangömda rikedomar inom Putins inre krets," säger Peskov. Även Jordaniens kung Abdullah II har anklagats för att ha skapat ett nätverk av offshorebolag och köpt fastigheter världen över. Enligt hovet är anklagelserna "överdrivna" och fastigheterna ska ha köpts via brevlådeföretag för att inte äventyra kungens säkerhet. Omni 210104.

Världens rikaste enligt Bloomberg
Världens rikaste enligt Forbes.

Hundratals gripna vid tysk gräns - stopp från Belarus att ta emot avvisade migranter från EU. Under helgen har över 350 migranter stoppats vid gränsen mellan Tyskland och Polen, uppger tyska polisen enligt AFP. De flesta som gripits kommer från Irak, Jemen och Syrien. De senaste veckorna har tusentals migranter försökt att resa in i Litauen och Polen från Belarus. EU anklagar regimen i Belarus för att avsiktligt skicka migranter över gränserna som en hämnd för EU-sanktioner. Under måndagen röstade Belarus parlament igenom ett förslag som gör det möjligt för landet att vägra ta emot avvisade migranter från EU, rapporterar Politico. Omni 211004.

Polen bygger stängsel vid gränsen till Belarus. Med hjälp av kameror och rörelsesensorer vill polska regeringen stoppa migranter som kommer in i landet via Belarus. Nu byggs ett 2,5 meter högt stängsel längs den 418 kilometer långa polsk-belarusiska gränsen. Stängslet ska vara ogenomträngligt, lovar inrikesminister Mariusz Kaminski. SR 211005.

Rapport: Kina mörkade utbrottet i över ett halvår. Kinesiska myndigheter hade kännedom om coronavirusutbrottet över ett halvår tidigare än de hittills uppgett. Det är kontentan av en ny rapport från dataanalytiker i USA, Storbritannien och Australien, skriver Nikkei Asia. Under 2019 fördubblades kinesiska myndigheters utgifter för PCR-test jämfört med året före i Hubei-provinsen där Wuhan ligger - med en tydlig uppgång från och med maj månad, visar offentliga upphandlingsdokument. Det är sju månader före Kinas första officiella rapporterade smittfall i covid-19 i december 2019. Samtidigt visar satellitbilder på kraftigt ökad aktivitet vid sjukhuset i Wuhan redan i augusti samma år, skriver tidningen. "Vi bedömer med hög tillförsikt att pandemin började mycket tidigare än då Kina informerade WHO om covid-19", heter det i rapporten. Universitetet i Wuhan beställde tio gånger så många PCR-test som året före. Omnii 211005.

Över 50 militärflyg från Kina i Taiwans försvarszon. Kina kränkte på måndagen Taiwans luftförsvarszon med totalt 56 militärflygplan, varav 39 stridsflygplan, enligt det taiwanesiska försvarsdepartementet. Det är den högsta siffran någonsin, rapporterar flera medier. Sedan Kinas nationaldag i fredags har totalt 150 kinesiska militärflygplan flugit in i zonen. Taiwans allierade USA uppmanar Kina att sluta provocera - medan Kina anser att det är USA som står för provokationerna genom sina militärövningar kring Sydkinesiska havet. "Kina kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder och bestämt krossa taiwanesiska planer för självständighet", säger Kina i ett uttalande enligt TT. Försvarsanalytiker: Taiwaneserna blev tagna på sänge. Tolv av planen var bombflyg med kärnvapenkapacitet. Omni 211005.
Expert: Kina vill signalera att motstånd är lönlöst. Det är inte troligt att Kina kommer att gå in Taiwan, trots de senaste dagarnas militära närvaro. Det säger Kinakännaren Björn Jerdén vid Utrikespolitiska institutet till TT. Några av faktorerna bakom detta är USA:s eventuella inblandning och om Kina faktiskt skulle besegra Taiwan vid en militär invasion. Budskapet är däremot tydligt, menar Jerdén. "Man vill signalera till taiwaneserna att motstånd är lönlöst, att framtiden är förutbestämd och att vad de än gör så kommer de att bli en del av Kina så småningom," säger han. Styret i Peking betraktar Taiwan som kinesiskt territorium, trots att ön fungerar som en självständig stat. Omni 211005.
Taiwans försvarsminister: "Allvarligaste läget på 40 år". Rekordmånga kinesiska stridsflygplan har de senaste dagarna kränkt det som Taiwan ser som sin luftförsvarszon, vilket tvingat det taiwanesiska flygvapnet att möte och identifiera de kinesiska flygplanen. När Taiwans försvarsminister Chiu Kuo-cheng idag frågades ut om försvarsbudgeten i det taiwanesiska parlamentet, så sade han att det militära läget mellan Kina och Taiwan är det allvarligaste på över 40 år. Taiwan med sina dryga 23 miljoner invånare är i allt praktiskt en självstyrande demokrati, men Peking gör anspråk på ögruppen och har lovat att en dag ta kontrollen där, med vapenmakt om så krävs. SR 211006.
Taiwan: Kina kan genomföra "fullskalig invasion" 2025. Taiwans relationer med Kina är de sämsta på 40 år. Det säger försvarsminister Chiu Kuo-Cheng vid en parlamentarisk utfrågning efter att Taiwan sedan i fredags registrerat omkring 150 kinesiska militärflyg i sin luftförsvarszon, enligt TT. Försvarsministern säger att Kina redan skulle kunna invadera Taiwan och att landet 2025 kommer att kunna genomföra en "fullskalig invasion". "Kina har kapaciteten redan nu, men kommer inte att starta ett krig lättvindigt eftersom de måste ta hänsyn till en rad faktorer," säger Chiu Kuo-Cheng till Taiwanbaserade China Times enligt The Guardian. Peking ser Taiwan som en kinesisk provins som ska återtas. Kina säger att Taiwan ska tas tillbaka med våld om situationen kräver det.Försvarsministern: För mig som militär känns läget akut. Omni 211006. The Diplomat 211006.

Ytterligare kinesiskt fastighetsbolag i trubbel - missade räntebetalning. Oron för vad som händer på den kinesiska bostadsmarknaden ökar efter att ytterligare ett fastighetsbolag missade räntebetalningar i går. Det är fastighetsutvecklingsbolaget Fantasia Holdings som inte kunde lösa ett obligationslån på 1,8 miljarder kronor. Troligtvis har vi inte sett det värsta än. SR 211005.

Rapport varnar: Kina ökar sitt inflytande. En omfattande fransk rapport varnar nu för Kinas snabbt växande globala anspråk inom många olika sektorer. Enligt rapporten, framtagen av forskningsinstitutet IRSEM som är kopplad till franska militären, håller Kina sedan flera år på att byta strategi i sitt utrikesarbete. Nu handlar det allt mindre om att försöka bli omtyckt, och allt mer om att vara fruktad. "Deras påverkansoperationer har hårdnat avsevärt de senaste åren och deras metoder har i ökande utsträckning börjat likna de som Moskva använder sig av", står det i rapporten enligt RFI. Rapporten kartlägger Kinas sätt att utöva inflytande utomlands och tar upp alltifrån den offentliga diplomatin till den mest hemliga verksamheten. I det senare ingår bland annat att försöka manipulera opinionen i olika länder med hjälp av tankesmedjor, medier och andra verktyg. Den tar även upp operationer riktade mot protesterna i Hongkong 2019, försök att sprida konspirationsteorin att coronapandemin i själva verket har sitt ursprung i USA och enskilda ambassadörers allt mer aggressiva metoder där man attackerar sina värdländer i medier eller via icke-officiella kanaler. Studien varnar för den enorma skala och tyngd som Kina nu agerar med runt om i världen och inom många olika samhällsområden. Landets strategi har, enligt rapporten, också uppmärksammats av omvärlden som blivit allt mer försiktig och vaksam i sina diplomatiska relationer med Kina de senaste åren. Här nämns bland andra EU, USA, Storbritannien och Australien. Världen idag 211005.

Xinjiang: Relatives of Refugees Who Speak Abroad Manipulated, Jailed, Tortured. Those who managed to escape tell the truth about the horror of the camps. The CCP compels their relatives to denounce them, those who don’t end up in jail. A catalogue of sadistic brutality is reserved for the families of victims of the CCP’s internment regime who dare to speak out. Elaborate games of cat and mouse, humiliation and mental cruelty have characterized life for the families and dear ones of those taken from them at dead of night or simply vanished after being called in for questioning by police.Witnesses giving evidence in June at the first session of the Uyghur Tribunal, were mercilessly humiliated and attacked by CCP-orchestrated panels of Xinjiang-based relatives and colleagues on national television, coerced into speaking against them. The three who testified on behalf of their relatives during the second session, represent the many Uyghurs and Kazakhs among the diaspora who have found it impossible to get to the truth about the fate of their loved ones, and dared to come forward. A young bride hears that her husband of barely a year will not be coming back for twenty-five years. He begs her to wait for him. A brother studying in Japan is broken during a forced video call seeing the swollen neck and weakened body of an elder brother forced to denounce his so-called anti-China activities. The message was clear, spy for China and inform on his Uyghur colleagues in Japan, or be prepared never to see his brother again. A son, heartbroken by the disappearance of his father, a prominent Uyghur intellectual, silent for four years, is campaigning for the release of hundreds of other Uyghur academics who have also vanished over the past four years. He is crushed by the trickle of news that has confirmed the deaths of 43 of them, either in captivity or shortly after their release. Many of them were in their seventies or eighties. Read more on Bitter Winter 210921.

Uyghur Family Fortunes Mysteriously Reappear for Auction. Millions of dollars of assets, mysteriously vanished together with the Uyghurs who owned them, have just as mysteriously reappeared on China’s equivalent of eBay. When Bitter Winter interviewed Istanbul-based Omerjan Hamdullah in April 2020, he had recently heard, via the diaspora grapevine, that his property mogul brothers, Rozi Haji, 43, and Memet, 37, co-owners of Xinjiang Ruzi Haji Ltd., a shipment company, and the Korla Chilanbagh Real Estate Development Company, had been sentenced in secret trials to 25 and 15 years for "unspecified crimes", and their multi million dollar property empire seized by the CCP. A recent report by the Uyghur Human Rights Project, Under the Gavel, has unveiled cases involving 55 individuals, including the Hamdullah brothers, and many as yet unreported cases, whose combined assets ranging from home appliances to real estate and company shares, total at least $84.8 million. The UHRP investigation found twelve cases, often involving multiple individuals, ranging from 2018 to 2021 in which property auctions followed their imprisonment on charges such as "aiding terrorist activities" and "extremism". "Terrorism" and "extremism" charges could be for "crimes" such as growing a beard, wearing a long skirt, giving children Islamic names, or having a government-approved Koran in the home. "For these reasons, we believe these charges are spurious", states the report. Read more on Bitter Winter 211006.

Expolis vittnar om tortyr av fångar i Xinjiang. En före detta kinesisk polis vittnar om hur han deltagit i tortyr av muslimska fångar i Kina. Kinesiska företrädare förnekar uppgifterna i det sällsynta vittnesmålet från omskolningslägren i kinesiska Xinjiang, som publicerats av det amerikanska TV-bolaget CNN. Hör Ekots kinakommentator Hanna Sahlberg om övergreppen i Xinjiang som påverkar Kinas relation med omvärlden. SR 211007.

USA:s farhågor besannade: "Europa i ryssens klor". Efter att Ryssland i går meddelat att de kommer hjälpa Europa ur den gaskris kontinenten befinner sig, är Europa nu i ryssens händer. Det varnar analytiker för, skriver CNBC. USA har i flera år varnat för att Europa är för beroende av Ryssland för sin gasförsörjning, en rädsla som också cementerats med gasledningen Nord Stream 2 som är redo att tas i bruk när Tyskland ger grönt ljus. Timothy Ash, strateg på Bluebay Asset Management, anser att situationen är "häpnadsväckande". "Europa är nu helt i klorna på Ryssland för att tillgodose sina energibehov", skriver han i ett marknadsbrev som kanalen tagit del av. "Det är tydligt att Europa nu är i ett ryskt grepp." Omni 211007.

Ryssland gör flest intrång - men Kinas mer lyckade. Ryssland låg bakom de flesta statligt sponsrade hackerattackerna i fjol enligt data från Microsoft, skriver Fox Business. 58 procent av intrången kom från just Ryssland och de allra flesta av dem riktade sig mot USA, Ukraina, Storbritannien och europeiska Nato-länder. Under året ökade också hackarnas lyckade intrång med 10 procentenheter till 31 procent jämfört med året före. Det till stor del på grund av Solar Winds, som hackades utan att det uppmärksammades i flera månader, noterar sajten. Men Kina, som endast stod för mindre än en tiondel av statliga hackerförsök, var desto mer lyckade. Hela 44 procent av deras intrång lyckades. Rapporten kallas Digital Defense Report och släpps årligen. Omni 211007.
Analyser: Machiavelliska ryssar i Europas sikte. Gaskrisen som råder i Europa är ingenting som sker ofta. Och effekterna av bristen kan drabba människor hårt, skriver Bloombergs John Authers. Dåligt uppbyggda lager, ökad kinesisk efterfrågan och den allt mer hotande klimatkrisen ligger bakom. Men enligt Authers är Ryssland främst att skylla på. "Det kan antas vara ett illvilligt eller rent av machiavelliskt beteende från ett land som vill frysa ut Ukraina och leverera gas genom omstridda Nord Stream 2", skriver han vidare. Krisen har fått den ryska jätten Gazprom att hamna på Europas svarta lista, noterar Katya Golubkova och Vladimir Soldatkin i en Reutersanalys. Enligt kritiker använder nu Gazprom gaspriserna för att få igång gasflödet genom Nord Stream 2 och få igenom sina intressen, något som ryssarna - hittills - förnekat. Omni 211007.

Kina ökar kolproduktionen en månad före klimatmötet. Den kinesiska staten har beordrat sina kolgruvor att öka produktionen, rapporterar Financial Times med hänvisning till statliga kinesiska medier. Skälet är att den kinesiska industrin tvingats dra ner produktionen på grund av energibrist, som tros ha sin grund i en svagare kolproduktion och reglerade elpriser. Beslutet är obekvämt för den kinesiska staten, som tvingas bryta löftet om att sluta importera kol från Australien. Dessutom är det mindre än en månad kvar till klimattoppmötet i Glasgow. "Men den bistra sanningen är att Kina och många andra inte har något annat val än att öka kolkonsumtionen om man vill möta energiefterfrågan", skriver analytikern Gavin Thompson enligt FT. Kina har i tysthet återupptagit importen av australiskt kol. Landets kolproducenter har ombetts öka kapaciteten till 100 miljoner ton på årsbasis. Omfattande och upprepade strömavbrott får techbolag att överväga att lämna Kina. Kina förband sig nyligen till att sluta bygga kolkraftverk utomlands. Omni 211008.

14 000 Gmail-användare varnade för ryskt nätfiske. Google har notifierat över 14 000 Gmail-användare som varit måltavlor i en nätfiskekampanj organiserad av den ryska hackergruppen APT28. Det rapporterar The Record. Google betonar att varningen inte innebär att nätfiskeförsöket har lyckats, utan enbart att man varit en av måltavlorna. "Om vi har varnat dig så är chansen stor att vi har blockerat attacken" skriver Shane Huntley - chef för Googles hotanalysgrupp - på Twitter. Hackergruppen APT28 - även känd som Fancy Bear - har av FBI och NSA kopplats till den ryska militärens säkerhetstjänst. APT28 - eller Fancy Bear - har varit en av de mest aktiva grupperna det senaste decenniet Omni 211008.

Taiwanesiska soldater uppges tränas av USA i hemlighet. USA har i hemlighet skickat specialförband till Taiwan under flera års tid för att träna och förbereda regionens militär för ett möjligt kinesiskt angrepp. Det rapporterar Wall Street Journal och Financial Times med hänvisning till källor. Uppgifterna kommer i samband med ökade spänningar mellan Kina och Taiwan. Tidigare i veckan kom uppgifter om att Kina kränkt Taiwans luftrum med 150 militärflyg de senaste dagarna. Pentagon vill inte kommentera uppgifterna. Kinas utrikesdepartement säger i en kommentar att USA har förbundit sig att inte ha några militära relationer med Taiwan, och uppmanar USA att klippa banden. USA har sålt militärmatriel till Taiwan under de senaste åren. Omni 211008.

Kreml gratulerar Muratov till fredspriset: "Han är modig". Kreml gratulerar ryske journalisten och pressfrihetskämpen Dmitrij Muratov till fredspriset. "Vi gratulerar honom. Han är talangfull. Han är modig," säger Dmitrij Peskov, talesperson för president Vladimir Putin, enligt nyhetsbyråerna AFP och Reuters. Muratov är chefredaktör för Novaya Gazeta, som beskrivs som Rysslands mest fristående tidning. Han tilldelas Nobels fredpris tillsammans med filippinska journalisten Maria Ressa. Omni 211008.
Fredspristagaren: Jag skulle gett priset till Navalnyj. Den ryske journalisten Dimitrij Muratov, chefredaktör för tidningen Novaya Gazeta, som tilldelades Nobels fredspris anser själv att priset skulle ha gått till den fängslade oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. "Jag skulle ha röstat på personen som oddssättarna trodde på, men jag tror att den personen har allting framför sig. Jag syftar på Aleksej Navalnyj," sa Muratov när han mötte pressen på fredagen. Omni 211008.

Amerikansk ubåt i hamn efter krock - elva skadade. Den amerikanska atomubåten USS Conneticut som kolliderat med något i undervattensläge på Sydkinesiska havet har nu nått fram till hamn i Guam, skriver AFP. Elva personer som befann sig fick lättare skador. Det är oklart exakt vad som skett och händelsen ska utredas. Sydkinesiska havet är mycket omstritt då flera länder regionen gör anspråk på dess strategiskt placerade öar och rev. Amerikanska fartyg patrullerar havet regelbundet i syfte att minska det kinesiska inflytandet. Kina säger sig vara mycket oroat efter incidenten och anklagar USA för att medvetet dölja vad som skett. Kollisionen ska ha skett 2 oktober. Omni 21008.

Xi utlovar "återförening" med Taiwan: "Bäst för Kina". Kinas president Xi Jinping utlovar en fredlig "återförening" med Taiwan, rapporterar flera nyhetsbyråer. I ett tv-sänt tal sa han att det "ska och måste genomföras" och att det är "det bästa för Kina som helhet". Samtidigt sa han att taiwanesisk självständighetsseparatism är det största hindret för att åstadkomma det. "Det kommer inte sluta gott för de som glömmer sitt arv, förråder sitt moderland och försöker splittra landet." Xi Jinping nämnde inte explicit den senaste tidens spänningar och de kinesiska stridsplan som flugit i Taiwans försvarszon. Talet hölls med anledning av årsdagen för revolutionen 1911. Omni 211009.

Taiwan: Vi kommer inte att vika ner oss för Kina. Taiwan kommer att inte att vika ner sig för Kina. Det är budskapet från ledaren Tsai Ing-Wen i ett tal på nationaldagen, rapporterar flera nyhetsbyråer. Hon säger att Taiwan kommer att fortsätta förstärka sitt försvar och stå upp för sina demokratiska ideal. "Ju mer vi åstadkommer, desto mer press utsätter Kina oss för," säger hon. "Vi hoppas att relationerna ska mjukna och att Peking inte agerar förhastat, men det ska inte finnas någon tvekan om att det taiwanesiska folket inte kommer att ge vika för pressen." Taiwan styrs i praktiken självständigt, men Kina gör anspråk på ön som en av sina provinser. Den senaste tiden har tonläget trappats upp då kinesiska stridplan flugit över Taiwans försvarszon. I går utlovade Kinas president Xi Jinping en "fredlig återförening". "Ingen kan tvinga oss att gå den väg som Kina stakat ut." Tsai Ing-Wen beskriver Taiwan som demokratins främsta försvarare. Omni 211010.

"Makthavarna i Belarus är rädda för sanningen." Den våg av gripanden och rättsprocesser som följde på förra årets regimkritiska demonstrationer i Belarus saknar motstycke under Aleksandr Lukasjenkos tid vid makten. Och många belarusier lever nu i en verklighet de aldrig tidigare trodde var möjlig. Människorättsorganisationen Viasna räknar till över 800 politiska fångar. Perioder av omfattande gripanden och rättsprocesser mot oppositionella har förekommit regelbundet under Aleksandr Lukasjenkos 27 år vid makten. Men aldrig i den omfattning som under det senaste året. Och aldrig tidigare har så många belarusier lämnat landet, för sin egen säkerhets skull. "Makthavarna här i landet är rädda för sanningen, och för att förlora sin makt. För de vet att de en dag kommer att få stå till svars för allt som de gjort," säger Ljudmila Samosenko. SR 211011.

Smittan fortsätter att öka i Ryssland. I Ryssland fortsätter antalet insjuknade i covid-19 att öka och läget beskrivs som det värsta på flera månader. I helgen slogs ett nytt dygnsrekord i antal döda i hela landet - 968 personer. En förklaring finns i den förhållandevis låga vaccinationsgraden med omkring 30 procent av befolkningen fullvaccinerad. Balnd befolkningen råder en utbredd vaccinationsskepsis och beslut om obligatorisk vaccinering för flera yrkesgrupper har ännu inte haft avsedd effekt. SR 211011.

Evergrandes rivaler i kris: "Sektorn faller isär". Den krisande kinesiska fastighetsjätten Evergrande ser ut att missa en tredje runda betalningar på sina obligationslån. Samtidigt meddelar rivalerna Modern Land och Sinic att de också kommer att tvingas ställa in betalningar, skriver Reuters. Nyheterna orsakade nya skarpa nedgångar på den kinesiska obligationsmarknaden under måndagen. "Det är en katastrofal dag," säger Clarence Tam, ränteförvaltare på Avenue Asset Management i Hong Kong. En anonym analytiker beskriver det som att vi nu bevittnar hur "resten av den kinesiska fastighetssektorn långsamt och gradvis faller isär". JP Morgan: Evergrande-krisen sprider sig nu till andra bolag och sektorer. Sinic kan inte betala räntan på obligationer värda 250 miljarder dollar. Modern Land vill skjuta upp sina betalningar med tre månader. Omni 211011.

Kina övade landstigning och invasion nära Taiwan. Kinesisk militär uppgav på måndagen att den genomfört landstignings- och anfallsövningar i Fujian, den kinesiska provins som ligger närmast Taiwan, skriver Reuters. På mikrobloggen Weibo har militären publicerat filmklipp som visar hur soldater stormar en strand, kastar rökgranater och gräver diken. Uppgifterna kommer samtidigt som spänningarna mellan Taiwan och Fastlandskina ökat. Kina har de senaste veckorna vid flera tillfällen låtet stridplan flyga över luftrum som Taiwan betraktar som sitt. I helgen sa den kinesiska presidenten Xi Jinping att Kina har för avsikt att "återförena" Taiwan med Fastlandskina. Övningen tros ha ägt rum för några veckor sedan. Omni 211011.
Militära spänningar i Ostasien. I östra Asien har de militära spänningarna ökat kraftigt den senaste veckan. I centrum för det förvärrade säkerhetsläget står Taiwanfrågan, och oro för en kinesisk invasion av ön. "Situationen den farligaste på 40 år", sa Taiwans försvarsminister i förra veckan och tillade att Kina skulle kunna vara redo att invadera ön redan 2025. I förra veckan genomförde det kinesiska flygvapnet rekordmånga flygningar runt om Taiwan. SR 211013.

Kinesisk fastighetsjätte nära krasch - förtvivlan hos husköpare. Det råder fortsatt osäkerhet kring den skuldtyngda kinesiska fastighetsjätten Evergrande, något som frustrerar kinesiska husköpare. Bolaget har hundratals ofärdiga fastighetsprojekt runtom i Kina och husköparen Mei säger till Ekot att han är orolig över att de lägenheter han köpte förra året inte kommer färdigställas. Handeln med bolagets aktier stoppades förra veckan och Reuters rapporterar idag att Evergrande ska ha missat ytterligare obligationsbetalningar. SR 211012.

Europeiska företag varnar för fortsatt elbrist i Kina. Den pågående elbristen i Kina innebär produktionsstopp även för europeiska företag verksamma i landet, och EU:s handelskammare i Kina varnade idag för att elbehovet kommer öka ytterligare när vädret blir kallare framöver och inomhusvärmen slås på i norra Kina. Elbristen beror främst på brist på kol, rekordhöga kolpriser, samtidigt som elkonsumtionen ökat när ekonomin tagit fart. Majoriteten av Kinas el kommer från kol. Premiärministern Li Keqiang har gått ut och signalerat att en säker tillgång på energi handlar om Kinas utveckling och nationella säkerhet, samt att nya kolkraftverk kan byggas vid behov. SR 211013.

Putin: Ryssland ska vara klimatneutralt år 2060. Ryske presidenten Vladimir Putin menar att landet om 39 år inte ska släppa ut mer koldioxid än vad man kan binda, skriver TT. "Ryssland ska i praktiken sikta på en klimatneutral ekonomi. Och vi har satt en riktlinje för detta - inte senare än år 2060," säger han. Enligt en ny strategi från Kreml ska utsläppen av växthusgas minskas till en fjärdedel år 2050 jämfört med 2019. Utsläppen ska absorberas via skogar och träsk. Ryssland är ett av de länder som släpper ut mest växthusgaser i världen. Omni 211013.

Forskare dödshotas efter intervjuer om covid-19. Många forskare har tagit emot hot efter att de pratat i medier om coronaviruset. Det visar en enkät som gjorts av tidskriften Nature, rapporterar The Guardian. 15 procent av de 321 tillfrågade forskarna säger att de utsatts för dödshot och 22 procent har hotats med fysiskt eller sexuellt våld. Hoten kommer vanligtvis när forskarna uttalat sig om virusets ursprung, vaccin eller mediciner mot covid-19 eller munskydd. De drabbade vittnar om att de känt stress och rädsla efter hoten och en del har också valt att sluta att uttala sig om viruset i medier. Två tredjedelar av forskarna uppger att de har en negativ erfarenhet av att ha pratat i medier om covid-19. I många fall kom hoten i form av mejl men också som telefonsamtal eller i inlägg på sociala medier. The scientists - mainly from the UK, Germany and the US - related how they had received abusive or threatening emails and messages, including threats to kill them or loved ones, made by email, phone call and social media, and had their home addresses published. Six of the 321 scientists who responded to the magazine’s survey said they had been the victim of a physical attack. Omni 211014. Kommentar: Hoten kommer sannolikt från Kina.

Microsoft stänger kinesiska versionen av Linkedin. Microsoft har beslutat att stänga ned den kinesiska versionen av det sociala karriärsnätverket Linkedin, till följd av den tuffare censur av internettjänster som införts i landet. Det rapporterar CNBC. Linkedin var den sista större amerikanska sociala tjänsten som fanns kvar i Kina, konstaterar CNBC. Microsoft planerar att istället lansera en enklare jobbsökningstjänst i Kina, som inte har de sociala funktioner som Linkedin har. Omni 211014.
Linkedin stänger delvis ner i Kina: "Utmanande miljö". Den sociala medieplattformen Linkedin, med 54 miljoner kinesiska användare, kommer delvis stänga ner sin nuvarande verksamhet i Kina. Det Microsoft-ägda amerikanska bolaget skriver i ett uttalande att "miljön man verkar i har blivit betydligt mer utmanande, med allt högre krav". Därför kommer Linkedin stänga ner sin nuvarande plattform i Kina och öppna en ny, som bara ska fungera som en jobbsökarsajt, där det inte ska finnas något socialt medieflöde och det ska inte gå att dela artiklar eller inlägg. SR 211015.

Ryska dödstal högst sedan pandemistarten - bara hälften vill vaccinera sig. Ryssland har nu de högsta covidrelaterade dödstalen i landet sen pandemin startade. Men hälften av befolkningen vill inte vaccinera sig, berättar forskningsledaren Carolina Vendil-Pallin på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Det är en allmän misstro mot myndigheter och institutioner och också mot den information som man får från rikstäckande medier. SR 211015.

Kinas centralbank: Krisen kring Evergrande är kontrollerbar. Kinas centralbank deklarerade idag att risken med den krisande fastighetsutvecklaren Evergrande är "kontrollerbar". Det var första gången som Kinas centralbank kom med ett uttalande om Evergrande. Fastighetsutvecklaren har missat räntebetalningar på lån och skulderna uppskattas till ungefär 2500 miljarder svenska kronor. SR 211015.

Kraftig ökning av Googlevarningar om statssponsrade hack. Googles division för hotanalys har meddelat att man under 2021 har skickat över 50 000 varningar till användare om diverse attacker från statssponsrade hackergrupper. Det innebär en ökning med 33 procent jämfört med 2020. Google uppger att man i nuläget håller koll på över 270 olika statssponsrade hackare och hackergrupper som jobbar från över 50 olika länder. Den kraftiga ökningen av antalet varningar beror till stor del på en ovanligt hög aktivitet från den ryska hackergruppen APT28, även kända som Fancy Bear. Omni 211015.

Vattenfalls ryska kärnbränsle åter upp i riksdagen. Vattenfalls omdiskuterade avtal med ryska Rosatom om kärnbränsleleveranser är på väg upp för debatt i riksdagen. Två moderata riksdagsledamöter vill ha svar från utrikesminister Ann Linde (S) om hur regeringen ser på de säkerhetspolitiska riskerna med avtalet. Redan när Vattenfall tecknade avtal med ryska Rosatom år 2016 om leveranser av kärnbränsle var det en omdiskuterad uppgörelse. Sedan dess har det säkerhetspolitska läget dessutom försämrats markant. Det konstaterar M-ledamoten Helena Storckenfeldt i en interpellation till utrikesminister Ann Linde (S). Storckenfeldt vill ha svar från Linde om hon avser "att vidta några åtgärder för att tydliggöra den svenska säkerhetspolitiska analysen av Vattenfalls avtal med Rosatom". Även en partikollega till Storckenfeldt - Mikael Damsgaard - vill ha svar från utrikesministern angående Vattenfalls samröre med Rosatom. Damsgaard vill veta vad ministern avser att göra för att säkerhetspolitiska risker ska beaktas vid köp av ryskt kärnbränsle. "Bara tanken på att vi i Sverige försätter oss i en situation där vi är beroende av ryska energileveranser bör leda till att varningsflaggor hissas." skriver Damsgaard i sin interpellation. Utrikesminister Ann Linde kommer att svara på interpellationerna, med en efterföljande debatt, i riksdagen den 29 oktober. Ytterligare en riksdagsledamot, men från Lindes eget parti, har nyligen ifrågasatt att statliga Vattenfall köper kärnbränsle från Ryssland i riksdagen. Det är Laila Naraghi (S) som ville ha svar från utrikesministern hur riskerna med inköp av kärnbränsle från Ryssland kommer att beaktas i det pågående arbetet med att uppdatera den nationella säkerhetsstrategin? "EU har i sin energistrategi pekat på att EU inte ska sätta sig i ett beroende av ryskt kärnbränsle och ryska kärnkraftverk." skriver Laila Naraghi i sin skriftliga fråga till ministern. Men Ann Linde svarade att när det gäller enskilda bolag är det statens grundläggande princip att inte peka ut vilka leverantörer bolagen ska använda sig av. Allltinget 211015.

Trafikstockning i Asien värst sedan april - kan ta veckor. Cyklonen Kompasu, som de senaste dagarna har härjat i Sydostasien, har lett till den värsta trafikstockningen för fraktfartyg sedan april. Enligt Bloomberg har totalt 271 fraktfartyg tagit sig in i hamnarna i Shenzen och Hongkong medan 109 fartyg ligger för ankare och väntar på att få lägga till. Nyhetsbyrån har tidigare varnat för att trafickstockningen kan spä på problemen i leverantörskedjorna och James Teo, analytiker på Bloomberg Intelligence, tror att trängseln kommer att fortsätta till februari. "Störningarna i leverantörskedjan kommer troligtvis att pågå under en överskådlig framtid", uppger PSA, hamnoperatör i Singapore. Kompasu rör sig nu mot Vietnam. Omni 211015.

Källor: Miljardaffär faller igenom för Evergrande. Kinas statligt ägda Yuexiu Property har backat ur en affär att köpa kollapsande Evergrandes huvudkontor för 1,7 miljarder dollar, nära 15 miljarder kronor. Det uppger två källor för Reuters. Enligt uppgifterna ska Evergrandes allvarsamma ekonomiska situation fått Yuexiu att tänka om. Det innebär ett till bakslag för krisande Evergrande, som redan nästa vecka har fler räntebetalningar som förfaller, skriver nyhetsbyrån. Evergrande har redan missat att betala tre internationella räntekuponger. Omni 211015.

'Ghost towns': Evergrande crisis shines a light on China's millions of empty homes. Evergrande's unraveling is still commanding global attention, but its troubles are part of a much bigger problem. For weeks, the ailing Chinese real estate conglomerate has made headlines as investors wait to see what will happen to its enormous mountain of debt. As the slow-moving crisis unfolds, analysts are pointing to a deeper underlying issue: China's property market is cooling off after years of oversupply. Mark Williams, chief Asia economist at Capital Economics, estimates that China still has about 30 million unsold properties, which could house 80 million people. That's nearly the entire population of Germany. On top of that, about 100 million properties have likely been bought but not occupied, which could accommodate roughly 260 million people, according to Capital Economics estimates. Such projects have attracted scrutiny for years, and even been dubbed China's "ghost towns." Here's a look at some of those projects, and how the problem first originated. Read more in CNN 211014.

Rysk miljöaktivist fick femton månader i fängelse - ville förbättra sophanteringen i sin hemstad. Vjatjeslav Jegorov som har försökt förbättra sophanteringen i sin hemstad Kolomna har dömts till femton månaders fängelse. Det betyder att ytterligare en av maktens kritiker förpassades till fängelse i Ryssland. Miljöaktivisten Vjatjeslav Jegorov har ett femton månaders fängelsestraff framför sig. Hans brott är att han gång på gång har försökt få till stånd förbättringar i sophanteringen i sin hemstad Kolomna som ligger sydost om Moskva. Han har bland annat aktivt protesterat mot att det forslades sopor från Moskva till Kolomna där soptippen var överbelastad redan sedan tidigare. De protesterna ledde till resultat och nu har den gamla, undermåliga soptippen stängts och en ny anläggning öppnats. En domstol i Kolomna dömde på torsdag kväll Vjatjeslav Jegorov enligt paragraf 212.1 i den ryska strafflagen. Han åtalades för att upprepade gånger ha uppmanat människor att delta i protester och åklagaren yrkade på tre års fängelse. Domaren Galina Makarova avgjorde fallet och Jegorov fick alltså ett ovillkorligt fängelsestraff på ett år och tre månader. Många ryska aktivister har under den senaste tiden fått hårda straff, både höga böter att betala och långa fängelsedomar att sitta av. Yle 211015,

Återstart av luftförsvar tecken på helt nödvändig tillnyktring. Cirkeln sluts. I Världen idags allra första nummer (28/9, 2001) uppmärksammades riksdagens beslut att lägga ner flygflottiljen i Uppsala. Med nedläggningarna av F16 i Uppsala och F13 i Norrköping, vilket skedde 1994, lämnades Sveriges huvudstad utan flygförsvar. Det borde rimligtvis ha varit ett omöjligt beslut. Försvaret av Stock­holm måste vara centralt. Men den tidens försvarsberedskap var i princip obefintlig. En allmän uppfattning i Sveriges riksdag var att det inte fanns någon hotbild, vare sig i nutid eller framtid. I torsdags återinvigdes flygflottiljen F-16, efter tjugo år. Händelsen illustrerar en sorglig aningslöshet men också en nödvändig omorientering. Det fanns en tid då beredskap sågs som en onödig utgift, som bättre kunde användas till annat. En på alla plan god beredskap monterades ner. Men händelser under de senaste decennierna har visat hur viktigt det är att vara förberedd på olika krissituationer. Världen idag 211016.

Uppgifter: Kina testade en hypersonisk robot i somras. Kina gjorde i somras ett framsteg i sitt rymdprogram när man testade en hypersonisk robot som kan bära kärnvapen, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor. Roboten avfyrades med en "Long march"-raket och cirkulerade ett varv runt jorden innan den slog ner. Amerikansk underrättelsetjänst uppges vara tagna på sängen över hur snabbt Kina har utvecklat sitt vapenprogram. "Vi har ingen aning om hur de lyckades med detta," säger en källa till tidningen. Hypersoniska vapen tar sig fram med fyra till fem gånger ljudets hastighet och är till skillnad från en ballistisk robot möjlig att manövrera, vilket gör dem svårare att följa. Oro inom USA över att man underskattat Kina. Testet hölls hemligt, till skillnad från andra Long march-uppskjutningar. Omni 211017.
Kina: Var en rymdfarkost - inte en hypersonisk robot. Kina förnekar Financial Times uppgifter om att landet i augusti testade en hypersonisk robot som kan bära kärnvapen, skriver AFP och Bloomberg. Utrikesdepartementets talesperson Zhao Lijian säger att det ska ha rört sig om ett test av en teknologi som kan minska kostnaderna för att skjuta upp rymdfarkoster. "Så vitt jag förstår var det ett rutinenligt rymdfarkosttest, som görs för att testa en återanvändbar rymdfarkostteknologi." På en direkt fråga om uppgifterna i Financial Times var felaktiga svarar Zhao Lijian ja. Utöver Kina utvecklar USA, Ryssland och minst fem andra länder hypersoniska robotar. Omni 211018.
USA:s toppgeneral liknar Kinas test vid Sputnik. Kinas test av en hypersonisk robot är "väldigt oroande". Det säger USA:s försvarschef Mark Milley till Bloomberg. Testet rapporterades i oktober av Financial Times med hänvisning till källor men förnekades senare av Kina som uppgav att det rörde sig om en rymdfarkost. Milley är dock övertygad om att det rörde sig om en hypersonisk robot och liknar det vid när Sovjetunionen skickade upp satelliten Sputnik, vilket triggade rymdkapplöpningen under kalla kriget. "Jag vet inte om det riktigt är på samma nivå, men jag tycker att det är väldigt nära det. Det har all vår uppmärksamhet," säger han. En hypersonisk robot skulle kunna kärnvapenbestyckas och skickas över Sydpolen. Milley: Kina har gått från en bondearmé till att bli väldigt kapabel. Sputniksatelliten blev en väckarklocka för USA. En robot som går över Sydpolen skulle kunna undvika USA:s missilförsvar. Omni 211028.

Stora delar av civilsamhället har stängts ner i Belarus. I Belarus håller stora delar av civilsamhället på att likvideras och sedan i somras har en lång rad människorättsorganisationer men också sociala projekt stängts ner. I somras anklagades de av president Aleksandr Lukasjenko för att i stället för att skapa demokrati bedriva "terror" i landet. Tatyana Hatsura från en av de likviderade organisationerna säger till Ekot att de som stått upp för demokratin har fått betala ett mycket högt pris under året som gått sedan det ifrågasatta presidentvalet i augusti 2020. SR 211017. Kommentar: Det kan man kalla en folkfientlig regim.

Ryssland når rekordsiffror i antal covidsmittade. Från Ryssland rapporteras nya rekordsiffror när det gäller antalet covidsmittade och döda i covidrelaterade sjukdomar. Enligt Reuters har drygt 34 300 nya fall av covid-19 registrerats det senaste dygnet och i lördags rapporterades över 1 000 döda i covidrelaterade sjukdomar under ett dygn. Enligt myndigheter i landet beror ökningen till stor del på en motvilja att vaccinera sig hos en del av befolkningen. SR 211019.

Kinas ekonomi växte - men mindre än förväntat. Kinas BNP växte med 4,9 procent det tredje kvartalet jämfört med året innan, enligt landets nationella statistikmyndighet. Det är något lägre än vad internationella bedömare väntat sig, och främst är det tillverkningsindustrin som tappat mer fart än väntat. Detaljhandeln däremot växte mer än prognoserna. Orsakerna till inbromsningen är flera. Dels lokala utbrott av covid-19, men också elbrist, höga råvarupriser och osäkerhet kring fastighetsjätten Evergrandes enorma skulder. SR 211018.

Ryssland vill stärka sina relationer till Grönland. Allt fler stormakter får upp ögonen för Grönland. Nu inleder även Ryssland en diplomatisk offensiv för stärka samarbetet. Enligt en skrivelse till det grönländska parlamentet har Grönlands regering och Ryssland planer på att stärka sina relationer inom områden som fiske, råvaror och kulturellt samarbete. Det rapporterar den grönländska tidningen Sermitsiaq. Grönlands placering mitt i Arktis har även fått USA, Kina och EU att visa ökat intresse för tätare relationer med Grönland. SR 211018.

Spionkonflikt mellan Nato och Ryssland fördjupas. Ryssland stänger sin representation vid Nato-högkvarteret i Bryssel. Det görs efter att Nato utvisat det som uppges vara ryska underrättelseofficerare från den ryska representationen. Förbindelserna mellan Ryssland och Nato har blivit allt sämre sedan Ryssland anklagat Nato för provocerande aktiviteter längs medlemsländernas gränser till Ryssland. SR 211018.

Volvo Cars tar över bilfabrik i Kina. Volvo Cars kommer att ta över ägandet av Geelys bilfabrik i Luqiao i Kina. Det rapporterar TT. Beskedet innebär att Volvo Cars kommer att äga samtliga Volvo-producerande fabriker inom två år. På fabriken produceras nu Volvo XC40, elbilen XC40 Recharge och Polestar 2. I samband med ägarbytet kommer fabriken även börja att benämnas Taizhou-fabriken. Omni 211018.

Natochefen: Ökat fokus på Kina de kommande tio åren. Nato kommer under det kommande decenniet att rikta ett betydligt större fokus mot Kina. Det säger försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg i en intervju med Financial Times. Efter att i flera decennier ha fokuserat på Ryssland och terrorism säger han att Kinas upprustning nu är en av Natos stora globala utmaningar, utöver terrorism och cyberattacker. "Så när det kommer till att stärka vårt kollektiva försvar handlar det även om hur vi svarar på Kinas upprustning. Det vi kan förutsäga är att den kommer att påverka vår säkerhet. Och det har den redan." Den nya tioårsstrategin ska implementeras nästa sommar. Omni 211018.

Ericsson tappar mark i Kina. En klart sämre utveckling i Kina samtidigt som affärerna går bättre i USA och Europa är den korta sammanfattningen av Ericssons tredje kvartal. Ericssons vinst räknat före skatt redovisas till 8,2 miljarder kronor, det är drygt en halv miljard lägre än samma period förra året. "Där vi har motvind är naturligtvis i Kina där vi har förlorat 3,6 miljarder i försäljning. Det har vi inte till fullo lyckats kompensera på andra marknader", säger vd Börje Ekholm. SR 211019.

Navalnyj får EU:s människorättspris. Den fängslade ryske oppositionspolitiker Alexej Navalnyj tilldelas Sacharovpriset som är EU-parlamentets årliga pris för tankefrihet. Priset är till minne av den sovjetiske dissidenten Andrej Sacharov och prissumman är på 50 000 euro. Det är EU-parlamentets talmanskonferens och gruppledare som avgör vem som får det prestigefyllda priset. SR 211020.
Aleksej Navalnyj tilldelas EU-pris för tankefrihet. Den fängslade ryske oppositionspolitikern Alexej Navalnyj tilldelas Sakharovpriset, EU-parlamentets årliga pris för tankefrihet, rapporterar SR Ekot. I ett inlägg på Twitter uppmanar parlamentets största partigrupp EPP Ryssland att släppa Navalnyj fri, skriver AFP. "Europa kräver hans - och alla andra politiska fångars - frihet", står det i inlägget. 45-årige Navalnyj dömdes till tre och ett halvt års fängelse i februari. Enligt domen har oppositionspolitikern brutit mot reglerna för en tidigare villkorlig dom när han inte anmält sig till myndigheterna regelbundet - trots att Navalnyj då låg i en koma och därmed inte kunde inställa sig. Även Malala Yousafzai och den demokratiska oppositionen i Belarus har fått priset. Prissumman är på 50 000 euro. Omni 211020.

Rysk visselblåsare flyr landet - smugglade ut avslöjande filmer. Den ryske före detta fånge som smugglat ut tortyrfilmer från fängelset har nu lämnat landet. Tusentals videor visar en omfattande systematisk tortyr i fängelser där både vakter och medfångar är inblandade. Sergej Saveljev lyckades smuggla ut filmkopior på usb-stickor och har nu sökt asyl i Frankrike. SR 211020.

Uppgifter: Indien vill granska kinesiska telefoner. Indien jobbar på att ta fram ny lagstiftning som innebär obligatoriska djupgående tester av alla telefonmodeller som säljs i landet, för att säkerställa att de inte används för spionage eller övervakning av användarna. Det uppger India Times. Enligt flera experter handlar det hela primärt om att Indien vill hålla kinesiska jättar som ZTE och Huawei borta från känslig information i telenäten, skriver India Times. Den indiska regeringen har redan bett de kinesiska smartphonetillverkarna Vivo, Oppo, Xiaomi och Oneplus att dela med sig av detaljer kring de komponenter som används i telefonerna, skriver Business Insider. Omni 211019.

USA "djupt bekymrat" över Kinas nya teknik: "Vet inte hur vi ska försvara oss." USA är "djupt bekymrat" över Kinas upprustning och utveckling av hypersonisk teknologi. Det säger den amerikanske nedrustningsambassadören Robert Wood till medier i Genève enligt The Guardian. "Vi är väldigt bekymrade över Kinas utveckling av hypersonisk teknologi. [...] Vi vet helt enkelt inte hur vi ska kunna försvara oss mot den sortens teknologi, och det gör inte heller Kina eller Ryssland. Hypersoniska vapen tar sig fram med fyra till fem gånger ljudets hastighet och är till skillnad från en ballistisk robot möjlig att manövrera. Kina ska enligt uppgifter i Financial Times nyligen ha testat en hypersonisk robot som avfyrades med en "Long march"-raket och cirkulerade ett varv runt jorden. Omni 211019.

FBI-räder mot känd rysk oligark i New York och DC. Federal polis har undersökt två fastigheter som kopplas till den ryske oligarken Oleg Deripaska i Washington DC och New York, rapporterar flera medier. Deripaska är en bundsförvant till Rysslands president Vladimir Putin. Poliser sågs bära ut lådor från bostäderna. FBI bekräftar att man genomfört husrannsakningar, men vill inte gå in på detaljer. En talesperson för Deripaska säger till Reuters att bostäderna tillhör släktingar till oligarken och att husrannsakningarna kopplas till sanktionerna mot honom. Var Deripaska själv befinner sig är oklart. USA införde sanktioner mot Deripaska 2018. Varför husrannsakningarna genomförts har inte bekräftats. Hans namn förekom flera gånger i Robert Muellers Rysslandsutredning. Omni 211020.

Journalist som försvann från Wuhan är tillbaka. Medborgarjournalisten Chen Qiushis videorapportering från coronautbrottet i Wuhan i början av 2020 sågs av miljoner följare. Men efter en kort tid censurerades han och försvann. Efter 600 dagar dök han nyligen upp igen på Youtube och Twitter, men utan att kunna berätta vad som hänt. 600 dagar senare har han gett ifrån sig ett första livstecken på Twitter, där han skriver: "Jag har upplevt mycket. En del kan jag prata om, annat inte. Jag tror ni förstår." Samtidigt som Chen Qiushi tystnade i februari förra året drabbade samma öde två andra medborgarjournalister i Wuhan, skriver Aftonbladet. Li Zehua greps efter att han påstått att Wuhans virologiska institut orsakat coronautbrottet. I två månader var det tyst från honom innan han syntes online igen. Fang Bin försvann sedan han lagt upp flera videor där döda kroppar lastades in i en buss. Han är fortfarande försvunnen. "När medborgarjournalisterna röjts ur vägen skickades 100-tals reportrar från statliga media till Wuhan för att återupprätta kommunistpartiets informationsmonopol", skriver tidningen. Världen idag 211020.

Bibelappar försvann från App Store i Kina. Flera bibelappar och en koran-app har försvunnit från datorföretaget Apples kinesiska App Store, något som ska ha skett i enlighet med den kinesiska regimens krav. Apple anklagas nu för att springa den kinesiska regimens ärenden. Kinas myndigheter hävdar att bibelappar och koran-appar strider mot lagar som förbjuder användningen av religiösa texter och material, skriver CBN News. Ett företag som ska fått information av Apple om att de behövde ett särskilt tillstånd för att distribuera sin bibelapp är företaget Olive Tree, som känt sig tvingad att ta bort sin app. "Vi ser just nu över kraven för att få det tillstånd som behövs, med förhoppningen att kunna återställa vår app på Kinas App Store och fortsätta distribuera Bibeln över hela världen," säger en talesperson för Olive Tree till Washington Examiner. Andra företags bibelappar och koran-appar har tagits bort från App Store, uppger CBS. "Apple håller just nu på att förvandlas till Pekings censurbyrå," kommenterar Benjamin Ismail på sajten Apple Censorship till BBC. Tidigare har Apple i Kina filtrerat bort appar som bland annat nämner massakern på Himmelska fridens torg och tibetansk eller taiwanesisk självständighet, skriver Svenska Dagbladet. Tidningen har intervjuat statsvetaren Espen Geelmuyden Rød, som forskar om diktaturer och internet vid Uppsala universitet. "De stora auktoritära länderna som Kina och Ryssland censurerar inte bara själva, utan pressar också stora företag att göra det. Många är kanske förvånade över att företagen accepterar det, men de behöver tjäna sina pengar," säger han till SvD. Apple har inte gett någon officiell kommentar till anklagelserna, men skriver i sitt policydokument för mänskliga rättigheter att ”vi måste följa lokala regler, och ibland är det komplexa frågor där vi kanske inte håller med myndigheterna”. Världen idag 211020.

Yahoo Finance-appen borttagen från kinesiska App Store. Yahoo Finance - som publicerar nyheter från en rad olika källor, bland annat Bloomberg och Reuters - tycks ha blivit bannlyst från den kinesiska versionen av App Store. Det rapporterar brittiska The Telegraph. Appen plockades bort kort efter att Yahoo Finance publicerat en artikel som handlade om Kinas hårda linje mot techindustrin, och det spekuleras nu i att artikeln kan ha bidragit till bannlysningen. Enligt organisationen Apple Censorship - som håller koll på vilka regioner som olika IOS-appar finns tillgängliga i - så har Apple på senare tid plockat bort en rad appar på begäran av de kinesiska myndigheterna. Kommentar: Den kinesiska regimen drar åt tumskruvarna för yttrandefriheten i landet.

Kreml: Vi har ingen respekt för EU-priset till Navalnyj. Kreml har ingen respekt för EU-parlamentets beslut att tilldela den fängslade antikorruptionsaktivisten och oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj årets Sacharov-pris för tankefrihet. Det säger talespersonen Dmitrij Peskov enligt AFP. "Vi respekterar organet, men ingen kan få oss att respektera ett sådant beslut," säger Peskov och tillägger att det devalverar meningen av ordet tankefrihet. I samband med tillkännagivandet av priset krävde EU-parlamentet en omedelbar frigivning av Navalnyj, som avtjänar ett 3,5-årigt fängelsestraff. Navalnyj dömdes för att ha brutit mot en tidigare villkorlig dom genom att inte anmäla sig till myndigheterna regelbundet - detta trots att Navalnyj då låg i koma efter att någon försökt mörda honom med nervgiftet novitjok. Omni 211021.

USA stoppar export av hackerverktyg till Kina och Ryssland. USA förbjuder nu all export av alla slags hackerverktyg till Kina och Ryssland, med hänvisning till den nationella säkerheten. Det rapporterar Computer Sweden. Undantag kan göras om den som vill importera den typen av verktyg skaffar en licens via det amerikanska handelsdepartementets avdelning Beureau of Industry and Security. Beslutet träder i kraft om 90 dagar. Hänvisar till den nationella säkerheten. Gäller även ett antal andra auktoritära regimer. Omni 211021. Kommentar: Varför vänta i 90 dagar?

Putins tvetydiga grattis: Muratov är i gott sällskap. När Rysslands president i dag för första gången gratulerade journalisten Dmitrij Muratov till Nobels fredspris konstaterade han att Muratov nu är i "gott sällskap". "Även Michail Gorbatjov och Barack Obama har fått priset" - två personer som genom sina politiska gärningar inte tillhör Vladimir Putins favoriter. Det var för två veckor sedan som den norska Nobelkommittén meddelade att Dmitrij Muratov är en av två mottagare av årets fredspris - för sin modiga kamp för yttrandefriheten i Ryssland. "Jag vill gratulera er till Nobels fredspris," sa Vladimir Putin och konstaterade att pristagaren, tidningen Novaja Gazetas chefredaktör Dmitrij Muratov befinner sig i gott sällskap. Det var för två veckor sedan som den norska Nobelkommittén meddelade att Dmitrij Muratov är en av två mottagare av årets fredspris – för sin modiga kamp för yttrandefriheten i Ryssland. En kamp hans tidning Novaja Gazeta fått betala ett högt pris för. Flera av tidningens medarbetare har mördats på grund av sitt arbete, bland dem journalisten Anna Politkovskaja som sköts till döds utanför sitt hem i Moskva för 15 år sedan. Gratulationen från president Putin kom i samband med ett möte med experter och journalister och under en frågestund ställde fredspristagaren Dmitrij Muratov en kritisk fråga om den så kallade agentlagen som den senaste tiden fått en lång rad oberoende ryska medier klassade som "utländska agenter". En stämpel med mycket dålig klang i Ryssland. Vladimir Putin försvarade lagen, men lovade att se över lagens något luddiga kriterier och verka för att den inte missbrukas. SR 211021.

Ryssland redo leverera gas - men bara genom Nordstream 2. Samtidigt som flera EU-länder kämpar med höga elpriser och brist på gas är Rysslands reserver välfyllda. I går sa president Vladimir Putin att man är redo att leverera ytterligare gas till Europa - men bara genom den omtvistade gasledningen Nord Stream 2. "Ryssland skulle kunna hjälpa till, men istället utövar man utpressning”, säger den ryske energiexperten Michail Krutichin till Ekot. SR 211023.

Biden lovar att USA ska försvara Taiwan mot Kina. USA kommer att försvara Taiwan om Kina skulle anfalla ön. Det säger president Joe Biden, enligt AFP. Uttalandet välkomnas av Taiwan. Enligt nyhetsbyrån är Bidens utspel en politisk förskjutning. USA har historiskt hjälpt Taiwan att bygga ett försvar, men inte uttryckligen lovat att komma till undsättning. "Kina, Ryssland och resten av världen vet att vi har den kraftfullaste militären i världens historia," säger Biden. Kina betraktar inte Taiwan som självständigt och den senaste tiden har tonläget trappats upp. Omni 211022.
Biden lovar inte att USA ska försvara Taiwan mot Kina. Analyser: Kollegor räddar Biden - vi har sett det förr. Kinas militära övningar omkring Taiwan på senare år har ibland gått att tolka som att Kina testar gränserna för USA:s stöd till Taiwan. Det skriver Washington Posts Adam Taylor efter den förvirring som uppstod under fredagen. Joe Biden sa då att USA kommer försvara ön vid ett kinesiskt anfall - vilket många tolkade som en förskjutning från USA:s sida innan Vita huset gick ut med ett förtydligande om att den tidigare linjen om att hjälpa Taiwan att bygga upp försvar ligger fast. Biden är inte heller den första presidenten att "snubbla" när det gäller just Taiwan - det gjorde även föregångaren Donald Trump, skriver Adam Taylor. Taiwan-utspelet nämns även av CNN:s Chris Cillizza, som sammanställt huvudpunkterna för Bidens framträdande under fredagen. Han tycker sig se ha sett samma saker inträffa förut från presidentens håll. Biden har en tendens att gå bortom de policys som råder för administrationen för att sedan räddas upp av andra medarbetare, skriver Cillizza. Omni 211023.

43 länder uppmanar Kina att respektera uigurerna. 43 länder uppmanar Kina att respektera den uiguriska minoritetsgruppen i Xinjiangprovinsen, skriver AFP. Kravet presenterades i en deklaration i FN och Kina anklagas bland annat för tortyr, tvångssterilisering och bortföranden. FN-ambassadören Zhang Jun har rasande avfärdat anklagelserna som "lögner" och en "plan för att skada Kina". Deklarationen har skrivits under av USA och flera europeiska och asiatiska länder. Kina: "Lögner är lögner". Omni 211022.

Problem i Kina uppges påverka Apples bilprojekt. Det kan bli problem för Apple när det handlar om att få tag på batterier till den elbil som man under lång tid påståtts ha på gång. Enligt källor till Reuters så ska nämligen de diskussioner som Apple uppges ha fört med de kinesiska batteritillverkarna CATL och BYD ha strandat. Detta bland annat till följd av att Apple ska ha ställt krav på att bolagen etablerar fabriker i USA. Apple uppges nu ha vänt sig till japanska batteritillverkare istället. Omni 211022.

Renowned Aussie doctor calls for ALL Chinese surgeons to be BANNED from Western hospitals and unis amid claim many are returning to China to take part in its 'real-life Squid Game' organ harvesting market. A world-renowned organ transplant doctor has issued an urgent warning for hospitals and universities around the globe to ban Chinese surgeons, fearing they are taking part in a real-life 'Squid Game'. The totalitarian state removes hearts, kidneys, livers and corneas from 100,000 dissidents and prisoners in secret every year, human rights groups claim - but the international community remains powerless to stop the slaughter. The now retired 84-year-old first became aware of Beijing's horrifying human rights abuses back in the late 1980s after setting up pioneering transplant program at Brisbane's Princess Alexandra Hospital. The terrifying industry is worth about $1billion every year and human rights groups estimate that between 60,000 to 100,000 people are killed annually. Despite a mountain of evidence to the contrary, Beijing continues to deny the existence of a forced organ trafficking system and have called the claims 'fabricated' and 'defamatory'. Read more on Mail Online 211024.

Moldavien i konflikt med ryska gasbolaget Gazprom. Moldavien har hamnat i konflikt med ryska statliga gasbolaget Gazprom, som nu strypt en del av gasleveranserna. Men det handlar mer om att Ryssland försöker tvinga fram ett beslut om att öppna Gazproms gasledning Nordstream 2, än att få mer betalt för gasen. Det hävdar Moldaviens förre premiärminister Ion Sturza. SR 211025.

Ryska hackergruppen Nobelium pekas ut av Microsoft. Det är den ryska hackergruppen Nobelium som ligger bakom en stor del av de attacker som skett mot Microsofts kunder under sommaren och hösten. Det hävdar Microsoft i ett blogginlägg där man skriver att 609 av företages kunder attackerades 22 869 gånger av gruppen mellan juli och oktober i år. Bara ett fåtal procent av attackerna ska ha lyckats, uppger Microsoft. Nobelium är enligt Microsoft en statssponsrad hackergrupp som utgör en del av den ryska statens yttre underrättelsetjänst SVR. Just SVR har tidigare även pekats ut som ansvariga för det stora Solar Winds-hacket förra året, något som underrättelsetjänsten dementerat. Omni 211025.
Microsoft: Nya "väldigt stora" ryska hackerattacker. Ryska hackare har lanserat en ny kampanj mot amerikanska myndigheter, företag och tankesmedjor. Den varningen kom från Microsoft och cybersäkerhetsexperter i helgen, skriver flera amerikanska medier. En av Microsofts främsta experter kallade attackerna för "väldigt stor och pågående". Attacken kommer bara månader efter att USA:s president Joe Biden infört sanktioner mot Ryssland för tidigare attacker. Attacken tycks komma från samma cell som bröt sig in i det demokratiska partiets högkvarter år 2016. Hackarnas mål verkar vara molntjänster och leverantörer till tech. Omni 211026.

Kinesiska myndigheter vill lagföra danska ledamöter. Myndigheter i Kina och Hongkong har bett Danmark om hjälp att lagföra danska ledamöter av Folketinget. Enligt begäran har ledamöterna hjälpt en demokratiaktivist i Hongkong att fly landet. Danska tidningen Politiken beskriver hur politikern och demokratiaktivisten Ted Hui i december förra året lyckades fly Hongkong till Danmark, trots att han i Hongkong var åtalad för flera brott mot de kontroversiella säkerhetslagarna. Det var officiella inbjudningar till möten med det danska Folketinget som gjorde det möjligt för honom att få utresetillstånd. SR 211026. Kommentar: En god gärning kan inte vara ett brott. De kinesiska säkerhetslagarna är ett brott mot invånarna i Hongkong, absoulut ingenting som de har röstat fram. Kina är en diktatur som kränker alla demokratisk lagar och stryper friheten för folket.
Hårdare filmcensur införs i Hongkong. Enligt en ny lag antagen idag blir det förbjudet att visa filmer och TV-serier med innehåll som "strider mot Kinas nationella säkerhetslag". Exakt vad som strider mot säkerhetslagen är medvetet oklart, men kan tolkas som allt som uppfattas som kritiskt mot Peking och/eller det kinesiska kommunistpartiet. Hongkongs filmindustri har på grund av den kreativa frihet som rått där blivit världskänd och av stor kulturell betydelse, i synnerhet för alla som talar kantonesiska runt om i världen. SR 211027.

Krimguld återlämnas till Kiev - väcker Rysslands ilska. Efter en flera år lång rättsprocess har en domstol i Nederländerna beslutat att återbörda en mycket värdefull antik guldskatt till Kiev istället för till den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Domslutet har hyllats i Kiev men väckt stor ilska i Moskva. Guldföremålen lånades ut från Krim till Nederländerna 2013, kort därefter annekterades den ukrainska Krimhalvön av Ryssland. SR 210127.

Ukrainaflyktingar från Donetsk och Luhansk som inte vill återvända. Kriget i östra Ukraina har pågått i mer än sju år. Över en miljon ukrainare tvingades fly från de två så kallade folkrepublikerna Donetsk och Luhansk. De tog inte bara med sig sina familjer och alla släktingar, utan också sina företag. Vår korrespondent har träffat sportbarägaren och tryckerichefen, som tvingats starta om sina liv i Kiev, men som idag inte tror att de någonsin kommer återvända och att de två utbrytarrepublikerna för alltid är förlorade för Ukraina. Lyssna eller läs mer hos SR 211027.

Moskva stänger för att bromsa smittspridningen. I dag stänger Moskva och i helgen stora delar av Ryssland ned i ett försök att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Men myndigheterna kommer också införa obligatorisk vaccination av vissa yrkesgrupper, då vaccinationsgraden är låg. Varje dag har långt över 1 000 nya officiella dödsfall rapporterats senaste tiden, men oberoende demografer anser att dödstalen egentligen är tre gånger så höga. SR 211028.

Taiwans president: Trupper från USA tränar på ön. USA har lovat att försvara Taiwan om Kina skulle anfalla. Nu bekräftar Taiwans president Tsai Ing-wen att ett mindre antal amerikanska trupper befinner sig på ön för att träna med taiwanesiska soldater. "Vi har ett brett spektrum av samarbete med USA som syftar till att öka vår försvarsförmåga," säger hon i en intervju med CNN. Presidenten säger också att hon är öppen för en dialog med Kina men att hotet från landet växer "för varje dag". Ing-wen vill inte säga hur många amerikanska militärer som befinner sig på ön men säger att "det inte är så många som folk tror". Presidenten: "Vi måste se till att vårt folk har den frihet de förtjänar." Kina har ökat det militära trycket på Taiwan den senaste tiden. Omni 211028.

Kina: Vi ska inte minska våra utsläpp förrän 2030. Inför klimattoppmötet i Glasgow, som börjar på måndag, har nu Kina uppdaterat sina miljömål. Landet säger att deras koldioxidutsläpp inte kommer kommer minska förrän senast 2030 och att landet ska vara utsläppsneutralt år 2060, skriver Reuters. Kina är det land i världen som släpper ut mest växthusgaser i världen och stod 2019 för 27 procent av världens utsläpp. "Den här planen kastar en skugga över världens klimatarbete," säger Li Shuo, som arbetar för Greenpeace i Kina, till Reuters. Kina säger att 25 procent av landets energiproduktion ska vara fossil år 2030 - vilket är fem procent högre än den tidigare planen. En studie visar att Kina står för lika mycket utsläpp som resten av världens utvecklade länder. Omni 211028.Kommentar: Gonatt alla klimatmål inklusive Agenda 2030. Dags för Agenda 2060.

40 år sedan Sovjet togs på bar gärning i Karlskrona. På kvällen den 27 oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten U 137 på grund inne på svenskt militärt skyddsområde. Exakt 40 år efter händelsen delade några av dem som befann sig mitt i dramatiken med sig av minnen inför en fullsatt hörsal på Marinmuseum i Karlskrona. Själva grundstötningen inträffade på kvällen den 27 oktober 1981 i Gåsefjärden, drygt en mil från centrala Karlskrona. Dramat varade i tio dagar innan U 137 slutligen bogserades ut ur Gåsefjärden för att lämnas över till den väntande sovjetiska flottstyrkan. "Farväl och på återseende", sade en sovjetisk viceamiral innan avfärden vidare mot Kaliningrad. Läs meri Världen idag 211029.

Ryssland och Kina smiter från sitt ansvar för skapelsen. Risken är uppenbar att resultaten under klimattoppmötet COP26 i skotska Glasgow som startar på söndag blir urvattnade när det pekar mot att såväl Kinas president, kommunistdiktatorn Xi Jinping, som Rysslands statschef, antidemokratiske Vladmir Putin, helt sonika uteblir. Helt överraskande är de två ledarnas agerande inte - med tanke på vilket sätt de tagit sig till makten och hur de utövar den i sina respektive länder. Dessutom har de båda en hel del på sina miljösamveten. Kinas fossila utsläpp är så omfattande att det i princip motsvarar världens övriga industrialiserade länders tillsammans. Att Kina är djupt kolberoende leder till att nya anläggningar fortsatt invigs med stor regelbundet i landet, vilket hyser runt en femtedel av jordens befolkning. Villigheten till eftergifter från kommunist-Kinas sida har knappast heller ökat efter det att USA, under presidenterna Trump och Biden, sett sig tvungna att sätta hårt mot hårt - detta mot ett land som söker överta den amerikanska rollen som världens mäktigaste stat politiskt, ekonomiskt och militärt. Och som smiter från sitt ansvar för skapelsen. Världen idag 211029.

"Förbluffande utveckling" i Kina oroar USA:s försvar. Takten i Kinas militära utveckling är förbluffande. Det säger USA:s avgående vice försvarschef John Hyten apropå Kinas test av en hypersonisk robot, enligt CNN. Han upprepar därmed förvarsminister Lloyd Austins budskap om att Kina är ett "tilltagande hot", medan Ryssland alltjämt är det största hotet. "Att kalla Kina för ett tilltagande hot är en användbar term eftersom takten i Kinas militära utveckling är förbluffande. Takten de rör sig i och den bana de befinner sig på betyder att de kommer att gå förbi Ryssland och USA om vi inte gör något för att ändra det." Hyten anser vidare att även USA har medlen för en snabb militär utveckling, men att försvarsdepartementet är "otroligt byråkratiskt och långsamt". Hyten går i pension nästa månad. Omni 211029.

USA vill fördjupa samarbete med Taiwan: "Bergfast stöd". USA kommer arbeta för att motverka Pekings inflytande över Taiwan. Det var beskedet från den nya chefen för det amerikanska institutet i Taiwan, som fungerar som en ambassad, Sandra Oudkirk under en presskonferens. "Värdet av vårt partnerskap och vårt stöd för Taiwan är bergfast. Vi är engagerade i att fördjupa våra band," sa Oudkirk. Under de senaste veckorna har spänningarna mellan Taiwan och Kina ökat. Kina har flugit med hundratals stridsflygplan över Taiwan och Xi Jinping har den senaste månaden sagt att det inte finns något alternativ till en återförening. Omni 211028.

Ukrainas president: Slå på era hjärnor - vaccinera er. I Ukraina konstaterades under fredagen nästan 27 000 nya fall av covid-19, den högsta siffran hittills i landet under pandemin, skriver AFP. Nu vädjar president Volodymyr Zelenskyj landets befolkning att vaccinera sig. "Jag ber er att stänga av sociala medier och slå på era hjärnor," säger Zelenskij. Trots att tre vacciner finns att tillgå i Ukraina har skepsisen hittills varit stor mot att ta dem. Hittills är bara en femtedel av landets befolkning fullvaccinerad. Men nya krav på vaccinpass i samhället har gjort att vaccinationerna den senaste tiden tagit fart något. Ukraina med 41 miljoner invånare har haft 66 000 dödsfall. Omni 211029.

Polskt klartecken för mur vid gränsen mot Belarus. Polens parlament har gett klartecken till byggandet av en mur utmed gränsen mot Belarus, rapporterar AFP. Syftet är att stoppa strömmen av migranter från Mellanöstern och Afrika som försöker ta sig in i EU via Belarus. EU har anklagat Belarus för att medvetet ligga bakom migrantströmmarna som hämnd för sanktioner som EU-riktat mot landet och dess ledare Aleksandr Lukasjenko. Muren väntas kosta motsvarande runt 3,5 miljarder kronor och bli tio mil lång. Polen har tidigare skickat tusentals soldater till gränsen. Muren blir en del av EU:s östra gräns. Omni 211029.

Rysk demograf: Dödstalen högre än officiella siffrorna. Drygt 1 000 invånare i Ryssland dör varje dag med covid-19 enligt den officiella statistiken. I själva verket är siffran betydligt högre, uppåt 3 750 per dag. Det menar den oberoende ryske statistikern och demografen Aleksej Raksja. Aftonbladet skriver att ryska tidningar för tillfället slåss om att intervjua Raksaja, som anses ha hög trovärdighet och bland annat har uttalat sig i New York Times och Forbes. Från officiellt håll har Raksjas beräkningar avfärdats som felaktiga. Själv har Raksja sparkats från sin tidigare tjänst på statistikmyndigheten Rosstat. Raksjas siffror ligger i linje med siffror som New York Times publicerat om överdödligheten i Ryssland. I fredags släpptes nya siffror från Rosstat som visar på nästan dubbla dödstal mot vad som tidigare har rapporterats. Omni 211031.

Rapport: Virusets ursprung kanske aldrig blir känt. Amerikansk underrättelsetjänst kommer kanske aldrig kunna nå en definitiv slutsats om coronavirusets ursprung. Det uppges i en uppdaterad version av den rapport som USA:s president Joe Biden beställde i våras och som presenterades i augusti, rapporterar BBC. De flesta underrättelseinstanserna lutar åt att viruset mest troligt kan härledas till ett infekterat djur eller ett relaterat virus. En instans anser dock att det första mänskliga smittfallet med "medelhög sannolikhet" kan kopplas en labbolycka i Wuhan. Även om det fortsatt råder delade meningar inom underrättelsefältet kring virusets ursprung slår rapporten fast att det inte har skapats som ett biologiskt vapen. Kina har kritiserat rapporten och avfärdat labbteorin. Sällan lätt att med säkerhet slå fast ett virus ursprung. Kina har kritiserats för bristfällig samarbetsvilja. Omni 211030.

Överfulla sjukhus i Ryssland - barn drabbas hårt. I Ryssland fortsätter antalet döda och smittade i covid 19 att vara högt. Från flera regioner rapporteras överfulla sjukhus och att också barn och unga drabbas oväntat hårt av viruset. "På senaste tiden har patientgruppen breddats, corona drabbat allt yngre", säger infektionsläkaren Marina Pavlova, som nu behandlar även bebisar på sjukhuset i Irkutsk. SR 211101.

Ryssar fortsatt skeptiska till Sputnik: "Det är misstänkt". Ryssland har sett en ökning i antalet covid-19-fall och bara en tredjedel av ryssarna har vaccinerat sig. Många är fortsatt skeptiska till det inhemska vaccinet Sputnik V och kallar det "experimentellt", rapporterar AFP. "Myndigheterna ljuger för oss om allt möjligt. Varför skulle vi tro på dem om vaccinationerna? säger Vyacheslav, 52, som inte vill uppge sitt efternamn till nyhetsbyrån. 67-åriga pensionären Tamara Alexeyeva är inne på samma linje. "De vill att vi ska tro att vi har de bästa forskarna i världen, som i Sovjet. Men jag, jag kommer aldrig acceptera det här så kallade vaccinet," säger hon. Sputnik V har bekräftats effektivt och säkert av forskning publicerad i The Lancet men samtidigt har det ännu inte fått godkännande från Världshälsoorganisationen eller Europeiska läkemedelsmyndigheten. "Det är misstänkt," säger Vyacheslav med rynkade ögonbryn. Många ryssar köper falska vaccinpass eller covidbevis. Omni 211101.

Rekordmånga politiska fångar i Ryssland. I Ryssland har det aldrig varit så många politiska fångar i fängelserna som nu, 420 stycken, enligt människorättsorganisationen Memorial. Antalet börjar bli lika många som satt fängslade i slutet av sovjettiden. Memorial hävdar att det finns betydligt fler politiska fånghar än de nu listade, men organisationen har inte hunnit med att registrera dem. SR 211102.

Belarus extremist-stämplar oberoende medier - hon tvingas till exil. Den belarusiska journalisten Aliaksandra Dynko har tvingats lämna landet på grund av att den oberoende pressen kan klassas som extremister. Just nu befinner hon sig i Sverige för att delta på ett seminarium som Reportrar utan gränser arrangerar under tisdagen. "Journalister kan dömas i domstol och få upp till tolv års fängelse", säger Aliaksandra Dynko. SR 211102.

Satellitbilder sägs visa rysk upprustning vid gränsen till Belarus. Nya satellitbilder sägs visa rysk upprustning nära Ukraina och Belarus gränser. Det kallas en rysk militär eskalering som oroligt följts och kommenterats i Washington och Bryssel. Men både Moskva och Kiev förnekar trupprörelserna och låter oväntat överens. Nya satellitbilder uppges visa att rysk militär samlats vid gränsen mot Ukraina och Belarus –uppgifter som tillbakavisas från både Ryssland och Ukraina. Uppgifterna om att rysk trupp åter samlats nära Ukraina kom först i amerikanska medier. Men ovanligt nog har Moskva och Kiev nu samma uppfattning om saken. Det är tidskriften Politico som publicerar de nya satellitbilderna på rysk militär nära staden Jelnija vid belarusiska gränsen och ungefär 25 mil från den ukrainska. "Fake news, eller en systematisk kampanj mot vårt land," säger ryske presidentens talesperson Dmitrij Peskov. Han hävdar att det inte finns någon militär upprustning nära ukrainska gränsen och att vad rysk militär gör inom sina egna gränser är Rysslands ensak, inte något annat lands. Det var i helgen som flera amerikanska medier hävdade att rysk militär förflyttats närmare Ukrainas gräns igen. Filmer där ryska militära tåg flyttat stridsutrustning i sydöstra Ryssland nära ukrainska gränsen har lett till flera oroade kommentarer både i Washington och Bryssel. Men i dag kom förnekanden om en militär upprustning också från Kiev och för första gången på mycket länge verkar Ryssland och Ukraina överens om att det inte handlar om en eskalering, utan båda sidor kallar det för provokationer. Samtidigt har Moskva uttryckt irritation gentemot Ukraina och president Putin varnat grannlandet för att försöka bli medlem av Nato, något som Kiev har som mål. Att den ukrainska militären köpt en ny typ av drönare från Turkiet, som sent i oktober använts mot utbrytarområdet har också kritiserats. "Kievs nyckfullhet. Ena dagen vill de bli med i Nato, samtidigt som nazister kontrollerar regimen i Kiev," sa den ryske utrikesministern Sergej Lavrov. På måndagen dödades ännu en ukrainsk soldat under strider. Hittills i år har 59 soldater dödats att jämföra med 50 samma tid i fjol. SR 211102.

Rysslands metangasutsläpp ökar. Ryssland har inte skrivit under avtalet om att minska metangasutsläppen, som drygt 100 andra länder just undertecknat på klimatmötet i Glasgow. Mätningar visar att de ryska metangasutsläppen ökade med 40 procent 2020. Den kraftfulla växthusgasen metan läcker från gasledningar från Jamalhalvön till Europa en sträcka på 500 mil. Läckorna har flera rymdbolag sett på satellitbilder. SR 211103.

Kinas kärnvapenarsenal växer snabbare än väntat. Kinas kärnvapenarsenal ökar snabbare än vad USA tidigare beräknat, det visar en rapport från Pentagon, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det amerikanska försvarsdepartementets nya uppskattning visar att arsenalen kan bli mer än dubbelt så stor än vad Pentagon förutspådde i fjol. Kina uppger att deras kärnvapenkapacitet inte går att jämföra med USA:s eller Rysslands. SR 211103.
Kina: USA:s rapport om kärnvapen är full av fördomar. Pentagons rapport om den kinesiska militära utvecklingen landar inte väl i Kina. Enligt den amerikanska rapporten går utvecklingen av kärnvapen i landet nästan tre gånger snabbare än vad man tidigare trott, rapporterar AFP. Wang Wenbin, talesperson för kinesiska utrikesdepartementet, anklagar USA för att överdriva hotet. "Rapporten som släppts av det amerikanska försvarsdepartementet, liksom tidigare liknande rapporter, ignorerar fakta och är full av fördomar," säger han. Omni 211104.

Covid-19 kan bli Kinas nyckel till vaccinmarknaden. Kinas vaccindiplomati gjorde landet till den främste exportören av coronavaccin i världen. Nu planerar kinesiska läkemedelsbolag att utnyttja sin nyfunna position för att utmana mot internationella jättar som Pfizer och exportera andra egenutvecklade vaccin, mot exempelvis lunginflammation och Japansk hjärnfeber. Det rapporterar Bloomberg. "Inom fem till tio år kommer vissa av de kinesiska läkemedelsbolagen vara seriösa utmanare globalt. Corona visar verkligen potentialen hos kinesiska vaccintillverkare," säger bolaget Walvax vice ordförande Huang Zhen. Vaccinen har framförallt exporterats till länder som inte har råd med de mer effektiva varianterna från Europa och USA. Omni 211104.

Sexbrottsanklagelse mot politiker raderas av Kina. Kina har censurerat en anklagelse om sexualbrott mot en tidigare toppolitiker, rapporterar flera medier. Den kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai publicerade ett inlägg på nätverket Weibo där hon anklagade Zhang Gaoli, tidigare vice premiärminister, för att ha tvingat henne till sex. De inledde senare en relation. En halvtimme efter att inlägget publicerats försvann det från nätverket. Enligt AFP har Kina blockerat alla inlägg som nämner Pengs anklagelser. Peng skriver i inlägget att hon inte har konkreta bevis som stöder uppgifterna. Det kallas Kinas första me too-fall. Omni 211104.Kommentar: Censuren har talat.

Peking stänger lekplatser och vägar efter smogutbrott. Motorvägar och lekplatser har stängts i Kinas huvudstad Peking efter kraftiga luftföroreningar medan landet - tillika världens största utsläppare - skalar upp sin kolproduktion, skriver AFP. Myndigheterna skyller smogen på "olyckliga väderomständigheter och regional spridning av föroreningar" och har för tillfället förbjudit utomhusaktiviteter för skolor, bara månader innan vinter-OS går av stapeln i Peking. En mätstation vid den amerikanska ambassaden klassar luftkvaliteten som "väldigt ohälsosam" för allmänheten. Omni 211105.

Belöning på 85 miljoner för tips om cyberkriminella. Det amerikanska utrikesdepartementet har utfäst en belöning på motsvarande 85 miljoner kronor till den som kommer med information som kan leda till att någon av ledarna för den cyberkriminella organisationen Darkside kan identifieras. Det rapporterar Reuters. Darkside är enligt FBI ansvariga för ransomwareangreppet mot företaget Colonial Pipeline i våras. Organisationen uppges ha sin bas i Ryssland. Omni 211105.

150 kärnkraftverk planeras i Kina de kommande åren. Kina planerar att bygga mer än 150 kärnkraftsreaktorer över de kommande 15 åren - vilket är fler än vad resten av världen byggt de senaste 35 åren, rapporterar Bloomberg. Investeringen på uppemot 440 miljarder dollar kan, enligt Kina, minska växthusgasutsläpp med motsvarande 1,5 miljarder ton om året. Ett problem med kärnkraft i Kina är den sedvanliga bristen på insyn, vilket illustreras väl av en incident i somras. I juni kom uppgifter om problem i en reaktor i Taishan, inte långt från både Hong Kong och Shenzhen, men från ansvariga myndigheter och företag sades ingenting. Inte förrän franska EDF, som är delägare i kraftverket, krävde svar meddelades att det handlade om ett par skadade bränslestavar. Det i sig är både vanligt och ofarligt men det underhåll som hade varit en självklarhet i Frankrike fördröjdes, enligt EDF. Kina är därmed på väg att gå om USA som största kärnkraftsproducenten i världen. Omni 211105.

Budskapet till Taiwan: "Ni är inte ensamma". "Ni är inte ensamma, Europa står vid er sida i försvar för friheten", sade EU-parlamentarikern Raphaël Glucksmann till Taiwans president Tsai Ing-wen, när de träffades under ett unikt besök i Taiwan. Det är första gången en officiell delegation från EU-parlamentet besöker den självstyrande demokratin utanför Kinas kust. Besöket ses som kontroversiellt av Peking, som gör anspråk på ögruppen och som motsätter sig alla officiella relationer med Taiwan. SR 211105. Kommentar: Allting är kontroversiellt för en regim som inte kan acceptera demokrati och frihet för sina medborgare.
Kina vill bestraffa taiwanesiska ministrar. Kina säger sig ha infört bestraffningsåtgärder mot Taiwans premiärminister, utrikesminister och parlamentets talman. De och deras familjemedlemmar nekas nu inresa till Kina, Hongkong och Macao och begränsas i bland annat affärssamarbeten med koppling till Kina, enligt ett uttalande från kinesiska myndigheter. Beskedet kommer samtidigt som en officiell delegation från EU-parlamentet besöker Taiwan och har uttalat stöd för Taiwans demokrati. SR 211105. Kommentar: Storebror har talat.
Kina: Brottsligt att stötta Taiwans självständighet. Människor som stödjer Taiwans självständighetskamp kommer att räknas som kriminella under resten av sina liv, säger Zhu Fenglian, kinesisk talesperson för Taiwanfrågor, enligt Reuters. Det är första gången som Kina uttryckligen hotar med rättsliga följder för människor som bedöms vara Taiwanlojala. Peking anser att Taiwan är en del av Kinas territorium och har sagt att man i något skede kommer att ta kontroll över ön, även med våld om så krävs. Svartlistade personer nekas inträde i Fastlandskina, Hongkong och Macau. Taiwans premiärminister en av dem som nu klassas som "envisa supportrar för Taiwans självständighet". Premiärminister Su Tseng-chang säger att han inte låter sig skrämmas av hotet. Omni 211005.

Diplomat hittad död utanför ryska ambassaden i Berlin. En rysk diplomat har hittats död utanför ryska ambassaden i Berlin, rapporterar Der Spiegel. Händelsen ska ha skett redan i mitten av oktober men blivit känd först nu. Enligt uppgifter i medier handlar det om en man i 35-årsåldern som arbetat som andresekreterare på ambassaden. Det finns också misstankar om att han även arbetat för ryska underrättelsetjänsten FSB, något ambassaden dementerar. Enligt Der Spiegel tros mannen ha fallit ut från en av ambassadens övre våningar. Tyska UD bekräftar att man känner till dödsfallet, men att man inte vill kommentera. Ryssland bekräftar att det har skett och kallar det för en "tragisk olycka". Mannen hittades på en gata nära Unter den Linden. Omni 211105.

Tidigare intagna berättar: Navalnyj ska brytas ner. Nu berättar tidigare intagna om hur den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj behandlas i fängelset. I ett reportage publicerat av internet-tv-kanalen Dozjd vittnar de om isolering och olika metoder för att bryta ner politikern. Aleksej Navalnyj utsattes förra året för ett mordförsök genom förgiftning och i januari i år beslutade en domstol i Moskva att omvandla ett tidigare villkorligt fängelsestraff till ett reellt. Omvärlden kräver Navalnyjs frigivning. SR 211105.
Medfångar vittnar om hur Navalnyj ska brytas ner. Tidigare medfångar berättar hur den fängslade ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj isolerats och utsatts för andra försök att brytas ner psykiskt, rapporterar Ekot. Det är i ett reportage i internet-tv-kanalen Dozjd tidigare intagna berättar om hur Navalnyj behandlas i fängelset. En fånge berättar att två personer ständigt befann sig intill Navalnyj, även när han var på toaletten. De antecknade varje ord han sa och lämnade in anteckningarna till fängelseledningen på kvällen. Samtidigt var det förbjudet för andra fångar att tilltala Navalnyj. På Navalnyjs födelsedag fick de intagna se en film där han påstods ha homosexuella böjelser. Vid ett annat tillfälle placerades en fånge som förde oväsen nätterna igenom i sängen bredvid Navalnyj. Omni 211105.

Chinese man convicted for stealing aviation trade secrets. A Chinese intelligence officer has been convicted by a US jury of plotting to steal secrets from aviation companies, according to the US justice department. Xu Yanjun was found guilty of five counts relating to economic espionage and trade secret theft. He faces up to 60 years in prison and fines of more than $5m (£3.7m). Xu was first arrested in Belgium in 2018 and is possibly the first Chinese operative to be extradited to the US for trial. "For those who doubt the real goals of [China], this should be a wakeup call," said FBI Assistant Director Alan Kohler. "They are stealing American technology to benefit their economy and military." BBC 211106.

Dagisbarn från 3 år varnas för religion i Kina. Efter att det kinesiska kommunistpartiets propaganda mot så kallade "heterodoxa läror och illegal religion" inte har visat sig vara så effektiv, tycks nu partiet pröva ett nytt grepp. Dagisbarn mellan tre och sex år är den nya målgruppen. Religionsfrihetsmagasinet Bitter Winter konstaterar i en artikel att det i Folkrepubliken Kina är förbjudet med religionsundervisning för minderåriga, men däremot inte att undervisa mot religion, vilket staten nu uppenbarligen drar nytta av redan i förskolan. Magasinet beskriver hur ett hundratal dagisbarn från ett distrikt i Fujian-provinsen fick bege sig på utflykt den 23 oktober, för att gå igenom en så kallad "förebyggande utbildning" mot "heterodoxa läror och illegal religion". Världen idag 211106.

Kinesisk aktivist uppges nära döden i fängelse. I Kina befaras 38-åriga aktivisten Zhang Zhan vara nära döden, då hon länge hungerstrejkat i fängelset. Zhang Zhan är en av fyra medborgarjournalister som greps förra året, efter att ha rapporterat från nedstängningen av Wuhan under coronapandemins första tid. Människorättsorganisationerna Human Rights Watch och Amnesty har i dagarna uppmanat kinesiska myndigheter att släppa Zhang Zhan fri då hälsoläget bedöms som kritiskt. SR 211107. Omni 211107. Kommentar: För Xi Jinping är ett dött vittne om coronapandemins första tid bättre än ett levande.

Migranter på väg från Belarus - Polen rustar för våldsam situation. Flera hundra migranter har rört sig mot den polska gränsen via Belarus. Enligt de senaste uppgifterna i polska medier har de stoppats av polska myndigheter och gömmer sig nu i ett skogsparti på den belarusiska sidan. Polen förbereder sig på våldsam situation. SR 211108.
"Omfattande uppgifter att det sker i organiserad form." Sedan i somras har Belarus satt hårt tryck på Polen och EU efter att man slussat flyktingar genom landet till EU:s yttre gräns vid Polen. Pressen från Belarus fick Polen att i september utlysa nödläge. "Det finns omfattande uppgifter om att det här sker i organiserad form, man får hjälp med turismvisum, hotellboenden i Minsk och det är heller inga som stoppar de här människorna som tar sig mot den polska gränsen", säger Ekots Rysslandskorrespondent Johanna Melén. SR 211108.
Hundratals migranter på väg mot polska gränsen. Hundratals migranter är på väg mot den polska gränsen i Belarus, rapporterar Ekot. Enligt radion förbereder sig Polen för en tumultartad situation och förstärkning har kallats in för att övervaka gränsen. Enligt Stanislaw Zaryn, talesperson för en särskild samordningsgrupp inom den polska regeringen, ska migranterna vara eskorterade av beväpnade belarusiska myndigheter. "Det är de som bestämmer vilken väg gruppen tar", skriver Zaryn i ett inlägg på Twitter där han också har delat videor som visar flyktingar som tågar fram med ryggsäckar på ryggen. Belarusiska gränsvakter har bekräftat i ett uttalande att en stor grupp flyktingar rör sig längs motorvägen mot Polen, skriver AFP. Litauens inrikesminister Agne Bilotaite uppger att litauiska soldater ska bistå polska vid gränsen och att frågan om Litauen ska utfärda nödläge vid gränsen till Belarus, skriver Reuters. Omni 211108.
Nato: Belarus utnyttjande av migranter oacceptabelt. Belarus taktik att utnyttja migranter för att sätta press på EU är "oacceptabel", uppger Nato, enligt AFP. Under måndagen uppges hundratals migranter vara på väg mot polska gränsen eskorterade av beväpnade belarusier. Enligt tv-bilder från oppositionella nyhetskanalen Nexta har en stor folksamling samlats vid gränsen. Nato kallar det en "hybridattack" att föra migranterna till EU:s gräns. "Nato är redo att bistå våra allierade och upprätthålla säkerhet i regionen", skriver försvarsalliansen i ett uttalande. EU menar att Aleksander Lukasjenko använder migranterna för att sätta press på EU att lyfta sanktionerna mot Belarus. Omni 211108.
EU kan straffa bolag som flyger migranter till Belarus. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att unionen riktar nya sanktioner mot Belarus efter uppgifterna om att landet medvetet slussar migranter mot EU, rapporterar AFP. Hon öppnar också för att rikta sanktioner mot de flygbolag som transporterar migranter till Belarus från Mellanöstern. Kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas kommer också besöka flera länder i Mellanöstern för att se till att de agerar för att förhindra att deras medborgare går i det EU kallar "en fälla gillrad av belarusiska myndigheter". Tusentals migranter finns just nu vid gränsen mellan Belarus och Polen. Bilder och filmer visar hur de har eskorterats dit av belarusiska militär. Omni 211108.
Polskt undantagstillstånd vid gränsen mot Belarus. Polen har utfärdat undantagstillstånd för ett område vid gränsen mot Belarus och ingen får komma närmare än tre kilometer, skriver DN. Gränsövergången vid Bruzgi-Kuznica har stängts helt, och under måndagen har den polska regeringen suttit i krismöte. Enligt uppgifter i polska medier har 12 000 militärer och poliser placerats ut för att bevaka gränsen. Under dagen har bilder och filmer spridits som visar hur belarusiska soldater eskorterar migranter mot gränsen. Bland annat Nato har riktat hård kritik mot Belarus agerande. Kritikerna menar att landet utnyttjar migranterna för att sätta press på EU. Samtidigt riktas kritik mot hur Polen agerar. Bland annat har fyra Nobelpristagare i Litteratur, Svetlana Aleksijevitj, Elfride Jelinek, Herta Müller och Olga Tokarczuk, riktat kritik i ett öppet brev till Europarådet och EU-parlamentet. Omni 211108.
Analyser: Lågvattenmärke att utnyttja desperata migranter för att splittra EU - Putin hjärnan bakom. I The Telegraph pekar James Crisp och Roland Oliphant ut just Putin som själva hjärnan bakom och skriver att den ryske presidenten är en mästare på hybridkrig som vet hur han ska destabilisera sina motståndare. De skriver att det inte är slump att mängden flyktingar ökar just nu, utan att Putin har valt tillfället med omsorg då Polens relation med resten av EU ligger på en bottennivå. "Att utnyttja tusentals desperata migranter för att slå in en kil mellan EU-länderna är ett lågvattenmärke för den sluge ryske presidenten", skriver de. Omni 211108.
Flera tusen migranter vid gränsen - Polen stänger gränsen. Polen stänger en av gränsövergångarna mot Belarus efter att flera tusen migranter samlats i gränsområdet i försök att ta sig över till den polska sidan. I ett tv-sänt uttalande säger Polska parlamentets talman Elzbieta Witek att det rör sig om en migrationskris, den största hittills på den polsk-belarusiska gränsen. "Migranterna är en levande sköld som de belarusiska myndigheterna använder sig av hänsynslöst", säger hon. SR 211109.
Rawa tänker inte vika från gränsen: "Finns ingen återvändo". Situationen vid den polsk-belarusiska gränsen är fortsatt orolig sedan Polen stängt en av gränsövergångarna, och tusentals migranter har samlats på den belarusiska sidan. Rawa från irakiska Kurdistan, är en av de migranter som just nu befinner sig vid gränsen med sin fru och deras två barn. Det finns ingen återvändo, inte alls, säger Rawa. Ingen har försökt återvända och polisen i Belarus tillåter heller någon att återvända. Rawa säger att han betalat motsvarande ungefär 200 000 kronor för att resa till EU, för honom och hans familj. Först reste de till Turkiet där de köpte visum och flygbiljett till Belarus, men sedan har de tagit sig på egen hand - med buss, bil och till fots - fram till den polska gränsen, säger han. Och han är nu mycket orolig för vad som ska hända vid gränsen. "Jag vill att jag och de tre tusen andra här vid gränsen ska bli hörda, annars kan det bli en humanitär katastrof på grund av hunger, kyla och vattenbrist," säger Rawa. SR 211109.
"Man vill tvinga EU till förhandlingsbordet." I Belarus tillbakavisar man anklagelser om att det är landets ledning som står bakom den eskalerande krisen vid gränsen till Polen, istället anklagar man EU för dubbelmoral i migrantfrågan. Men den belarusiska analytikern Valer Karbalevitj säger till Ekot att den migrantkris vi nu ser inte hade kunnat äga rum utan direkt inblandning från president Aleksandr Lukasjenko. "Man vill tvinga EU till förhandlingsbordet, få dem att glömma bort repressionen mot befolkningen i Belarus och häva de ekonomiska sanktioner som införts", säger Valer Karbalevitj. SR 211109.
Expert: Belarus måste ha fått signal från Ryssland. Det är sannolikt att den ryske presidenten Vladimir Putin har ett finger med i spelet när det kommer till gränskrisen mellan Polen och Belarus. Det säger Jakob Hedenskog, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till SvD. "Inte utåt, men att Belarus agerar som ett ombud för Ryssland kan man säga ganska säkert," säger Hedenskog. Han varnar också för att situationen kan leda till skottlossning. Polen har varnat för att tusentals fler flyktingar är på väg mot landets gräns och Belarus anklagas för att föra flyktingarna mot EU för att utöva tryck på unionen att lyfta sanktioner. Flyktingar försöker forcera taggtråd och avspärrningar. Omni 211109.
EU pressar 13 länder att stoppa flighter till Belarus. EU har kontaktat 13 länder i Mellanöstern och Afrika för att få dem att hindra att deras medborgare reser till Belarus för att den vägen försöka ta sig in i unionen, rapporterar AFP. Hittills har Irak stoppat flighter mellan Bagdad och Minsk. EU anklagar Belarus för att medvetet locka till sig migranter för att sedan sända dem till gränsen mot Polen i ett försök att sätta press på EU. I nuläget finns flera tusen migranter i gränsområdet. Många av dem är är barnfamiljer som har tvingats sova utomhus under svåra förhållanden med minusgrader. Polen har stängt gränsen och motar tillbaka migranter som försöker ta sig över. Samtidigt har migranter som lyckats ta sig över vittnat om att Belarus inte har tillåtit dem att återvända till Minsk för att ta sig tillbaka till sina hemländer. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger att nya EU-sanktioner mot Belarus kan klubbas i början av nästa vecka. "Vi måste använda de hårdaste medel EU har, vilket är den här typen av sanktioner," säger Linde. Ytterligare 20 länder kan komma att kontaktas av EU. Belarus anklagar Polen för att bryta mot mänskliga rättigheter genom att inte släppa in migranterna. Enligt uppgifter finns 12 000 migranter i Belarus. (Enligt polska myndigheter handlar det om upp till 4 000 personer från olika länder som flugits till Belarus för att sedan försöka ta sig in i EU.) Omni 211109.
Polen pekar ut Putin som hjärnan bakom gränskrisen. Den polske premiärministern Mateusz Morawiecki anklagar Rysslands president Vladimir Putin för att vara hjärnan bakom migrantkrisen vid gränsen mellan Polen och Belarus, skriver AFP. Under dagen har Putin och den belarusiske ledaren Aleksandr Lukasjenko träffats för att diskutera situationen. I ett uttalande efter mötet säger de att de är särskilt oroade över att Polen har placerat ut väpnade styrkor vid gränsen. Dessförinnan hade Kreml meddelat att man följer situationen noga. EU har anklagat Belarus för att medvetet slussa migranter mot gränsen, för att sätta press på unionen. Tusentals människor befinner sig nu i gränsområdet och kan varken ta sig in i Polen eller tillbaka in i Belarus. Morawiecki talade vid ett krismöte i det polska parlamentet. Luksajenko varnar för att Ryssland kommer att dras in vid en eventuell konflikt. Omni 211109.
Tonläget skruvas snabbt upp i migrantbråket mellan Polen och Belarus. Polen befarar en eskalering "av väpnat slag", och uttrycker det som att hela EU:s säkerhet står på spel. Belarus varnar i sin tur grannlandet för "provokationer" som kan leda till "olagligt våld". Situationen har fått Litauen att utlysa ett nödläge vid gränsen. Warszawa-regeringens talesman Piotr Müller säger att "folk med kopplingar till belarusiska specialstyrkor" organiserar migranttrafiken. Såvitt känt är migranterna ofta från Mellanöstern, flyende från krig och fattigdom. Men de har nu blivit brickor i ett grymt storpolitiskt spel. Polens försvarsdepartement har lagt ut filmer som bland annat påstås visa belarusisk militär i närheten av migranterna vid gränsövergången Kuznice. Belarus slår ifrån sig allt ansvar, och hävdar att det är Polen som leker med elden. "Vi vill varna den polska sidan i förväg att inte rikta provokationer mot Republiken Belarus som skulle kunna bli svepskäl för olagligt våld mot utsatta obeväpnade människor, bland dem många barn och kvinnor", citerar nyhetsbyråer en kommuniké från utrikesdepartementet i Minsk. Tyskland har, som närmaste granne till Polen, märkt av ett ökat inflöde av migranter. I oktober kom närmare 5 000 migranter till Tyskland via Belarus och Polen, och landet har ökat sina kontroller vid den polska gränsen. Utrikesminister Horst Seehofer uttrycker stöd för Polens hårdhänta linje, som ofta inneburit brutala scener när migranter rent fysiskt hindras från att ta sig över gränsen. "Ja, jag håller med om detta. Naturligtvis ska man inte använda skjutvapen, men övriga medel som står till buds," säger han. svt 211109.
Litauen utlyser nödläge på gränsen mot Belarus. "Vi står inför en extraordinär situation", säger Litauens president Gitanas Nauséda på en pressträff. Litauen planerar nu att utlysa nödläge på gränsen till Belarus, det efter att situationen i grannlandet Polen blivit alltmer spänd, där flera tusen migranter samlats vid den polska-belarusiska gränsen. Det väntas träda i kraft vid midnatt. Bland annat förbjuds migranter som kommit in i landet på olaglig väg att ha kontakt med omvärlden, prata i telefon eller skriva meddelanden. Enbart kontakt med litauiska myndigheter kommer tillåtas. SR 211109.
Ambassadör för Belarus: Absurt att anklaga Belarus. Belarus ambassadör i Sverige, Dimitrij Mirontjik, slår tillbaka mot anklagelserna om att Aleksandr Lukasjenkos regering använder flyktingar som mänskliga sköldar i en "hybridattack" mot EU. "Det är ironiskt och absurt att anklaga Belarus för att organisera illegala migrantströmmar," säger han i en intervju med SVT:s Aktuellt. Tolv turistbyråer ska ha fått direkta instruktioner av den belarusiska regeringen att möta migranter på flygplatsen, inkvartera dem på hotell och sedan eskortera dem till gränsen, enligt SVT:s källor. Polska regeringen har publicerat videomaterial som visar hur belarusisk gränspolis hjälper migranter över gränsen. Mirontjik menar att bevisen är falska. Sveriges EU-minister: "Det här är farliga saker - Lukasjenko är farlig. Mirontjik: "Jag förnekar kategoriskt att belarusiska gränsvakter misshandlar migranter". Omni 211110.
Lukasjenkos hot i migrantkrisen: Ryssland kanske måste lägga sig i. Tusentals migranter som kommer via Belarus sitter fast vid gränsen till Polen. EU anser att Belarus President Lukasjenka ligger bakom för att pressa EU och unionen planerar nya sanktioner. Belarus president Lukasjenko använde hårda ordalag mot Polen när han idag kommenterade den pågående situation. Han varnade för en våldsam eskalering och - indirekt - att Ryssland eventuellt skulle behöva lägga sig i, berättar Ekots Rysslandskorrespondent Johanna Melén. SR 211109. Kommentar: Ryssland har redan lagt sig i eftersom Putin är hjärnan bakom migrantkristen. Därför: Ryssland står på Lukasjenkos sida.
Spänt vid gränsen - tyskt maktlimbo försvårar. Tusentals migranter fryser vid gränsen till EU och Tysklands inrikesminister vädjar till EU att agera. Uppskattningsvis 4 000 människor från framförallt Mellanöstern har sovit utomhus längs gränsen mellan Belarus och Polen. Migranterna vill in i EU, men för de flesta är inte Polen slutmålet, utan Tyskland. Tysklands inrikesminister Horst Seehofer vädjar till EU-kommissionen att agera, men då Tyskland är i ett maktlimbo i väntan på att nästa regering ska tillträda är det svårt att nå en lösning. SR 211110.
Polsk polis har gripit minst 50 migranter vid gränsen. Över 50 migranter har gripits av polsk polis vid gränsen till Belarus de senaste 24 timmarna, rapporterar AFP. Flera migranter har också försökt tränga igenom gränsstängslet under natten men alla försöken stoppades, säger Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak till radiostationen PR1 enligt TT. "Det har inte varit någon lugn natt," säger han. Uppemot 15 000 soldater ska nu vara stationerade vid gränsen, enligt Blaszczak. Under dagen åker EU:s rådsordförande Charles Michel till Polen för att diskutera situationen vid gränsen. I månader har EU anklagat Belarus för att ha lurat migranter att ta sig till landet för att sedan slussa dem mot EU:s gränser. Agerandet ses som en slags utpressning för att få EU att lätta på sanktionerna mot landet. Omni 211110.
Kurdistan vill förbättra livet för unga så att de stannar. En majoritet av de migranter som sitter fast vid gränsen mellan Polen och Belarus kommer från Iraks autonoma region Kurdistan. Under onsdagen sa regeringen i Kurdistan att man vill ta itu med "grundorsakerna" som gör att invånarna emigrerar, rapporterar AFP. Enligt Kurdistans regionala regeringstalesperson Jotiar Adil så är "regionala säkerhetsfrågor och effekterna av den globala lågkonjunkturen" faktorer som driver ungdomar bort från Kurdistan. Enligt Adil kommer man försöka skapa mer jobbmöjligheter och förbättra livet för ungdomar i Kurdistan så att de väljer att stanna. Kurdistan kritiseras ofta för att begränsa yttrandefriheten. Omni 211110.
15 000 polska soldater på plats vid gränsen - läget fortsatt spänt. Tusentals migranter och befinner sig just nu på den belarusiska sidan om den polska gränsen. På andra sidan har Polen posterat 15 000 soldater. Ekots Östersjökorrspondent befinner sig i närheten och har pratat med en talesperson för de polska frivilligstyrkorna. "Vi har kontroll på läget nu och behöver ingen hjälp utifrån" säger han - men betonar samtidigt att han tror att Belarus president Lukasjenko kommer att försöka trissa upp situationen." SR 211110.
Ännu fler irakier planerar resa till EU via Belarus. Flera av de migranter som tagit sig till Belarus för att komma över gränsen till EU är Irakier. De har rest på vanliga turistvisum och många har betalat smugglare tiotusentals kronor för att ta dem vidare. Nu har Irak stängt Belarus ambassad och konsulat och man erbjuder irakier som rest till Belarus hjälp att återvända, men det hindrar inte att fler irakier är på väg. SR 211111.
Belarus hotar att strypa gas till EU: "Tänka sig för". Belarus president Aleksandr Lukasjenko hotar att strypa ryska gasflöden till EU, skriver AFP. Hotet kommer samtidigt som tusentals migranter har fastnat vid Belarus gräns till Polen. "Medan vi håller Europa varmt hotar de stänga vår gräns. Men vad händer om vi stänger gasflödet till dem?" säger Lukasjenko enligt ryska nyhetsbyråer. "Så jag rekommenderar ledare i Polen, Litauen och andra figurer utan hjärna att tänka sig för," skriver TT. Enligt EU och Nato har Belarus lockat migranter till landet för att sedan eskortera dem mot EU:s gränser i en slags hybridattack för att få unionen att lätta på sanktioner. Jamal, en av de stora ryska gasledningarna för leverans till Västeuropa, går genom Belarus. Omni 211111.

Kina tros ha byggt modeller av USA:s fartyg för övning. Satellitbilder visar att Kina har byggt fullskaliga modeller av ett hangarfartyg och jagare från den amerikanska flottan i landets nordvästra öken, möjligen för att använda i stridsövningar när spänningarna ökar mellan länderna, skriver AP. En modell som tros användas som måltavla såg ut att vara monterad på en järnvägsräls. Det är oklart hur många detaljer som har byggts på modellerna men enligt US Naval Institute kan en del modeller ha detaljer om exempelvis vapensystem. Talespersonen för den kinesiska utrikesministern Wang Wenbin sa på måndagen att han inte har fått någon information om bilderna. Oklart hur detaljerade de fejkade fartygen. US Naval Institute: Områdena har använts för att testa robotar tidigare. Omni 211108.

Kinesiska hackare pekas ut för attacker i hela världen. Säkerhetsföretaget Palo Alto Networks uppger i en färsk rapport att det sannolikt är den kinesiska hackergruppen APT27 som ligger bakom de omfattande attacker som riktats mot flera kritiska sektorer i hela världen sedan den 16 september i år. Det rapporterar sajten Bleeping Computer. Det är bland annat sjukhus, utbildningsinstitutioner, försvarsorganisationer och infrastruktur av olika slag som har attackerats via en sårbarhet som finns i en servermjukvara från Zoho, och det främsta syftet med attackerna ska ha varit att komma över inloggningsuppgifter. Samma grupp tros även ligga bakom de omfattande attackerna mot Microsofts Exchangeservrar i våras. Omni 211108.
Flera gripna misstänkta för it-attacken mot Coop. Flera personer har i en Europol-insats gripits misstänkta för hackerattacken mot Coop, som i somras slog ut matkedjans kassasystem. Två personer greps av rumänsk polis i torsdags, sedan tidigare har ytterligare fem personer gripits - de gripna har koppling till det ryska hackernätverk Revil, enligt polisen. "Vi är väl relativt säkra på att det är Revil som har attackerat", säger Björn Eriksson vid polisen. SR 211108.
Enligt Europol misstänks Revil ligga bakom 5 000 "infektioner", där de tvingat offren att sammanlagt betala motsvarande 5 miljoner kronor i lösensummor. Personerna har bland annat gripits i Rumänien och Sydkorea. Polisens gripanden uppges vara en del av operation "Golddust". Omni 211108.

Xi väntas presentera vision för framtiden och historien. Ledarskiktet i Kinas kommunistparti samlas på måndagen för centralkommitténs viktiga fyra dagar långa konferens, rapporterar flera medier. Under mötet väntas partiet staka ut Kinas framtid och befästa president Xi Jinpings position som den mäktigaste ledaren sedan Mao Zedong och Deng Xiaoping. Enligt den statliga nyhetsbyrån Xinhua öppnade president Xi Jinping med att presentera ett nytt resolutionsförslag för partiets historia. Den historiska resolutionen som väntas tas fram kommer att forma bilden av Kina i filmer och medier, hur landets historia kommer att läras ut i skolorna och forma samhället och politiken för decennier framöver, skriver New York Times. Resolutionen blir den tredje i partiets hundraåriga historia. Omni 211108.

Kinas militär övar nära Taiwan under USA-besök. Den kinesiska militären höll övningar nära Taiwan på tisdagen samtidigt som en delegation från USA är på besök på ön, rapporterar AP. Enligt ett uttalande från Kinas försvarsdepartement är övningarna i Taiwansundet "nödvändiga åtgärder för att säkra den nationella suveräniteten". De senaste månaderna har spänningarna ökat mellan Kina och Taiwan och USA har sagt att landet kommer att försvara Taiwan vid ett angrepp från Kina. Den amerikanska delegationen landade på tisdagen i ett militärflygplan men det finns ännu inga fler uppgifter om arrangemangen. Omni 211110.

Källor: Evergrande monteras ner för att hindra krasch. Kina planerar att undvika en krasch på den inhemska fastighetsmarknaden genom att plocka isär Evergrande bit för bit, uppger källor för Wall Street Journal. Den kontrollerade implosionen uppges vara tänkt att minimera skadorna för bostadsköpare och företag involverade i den krisande jättens projekt. Delarna av Evergrande ska sedan säljas till lokala aktörer. I processen uppges kinesiska myndigheter inte prioritera hänsyn till utländska intressen. Däremot kommer de att gå försiktigt tillväga eftersom landet är beroende av en hälsosam kreditmarknad så att inte fler bostadsutvecklare misslyckas och för att de är oroade för Kinas anseende, erfar tidningen. Evergrande kämpar med skulder på 300 miljarder dollar. Omni 211110.

Kommunistpartiet i Kina recenserar sig självt: Bara framgångar. I Kina har det styrande kommunistpartiet i dag släppt sin kommuniké från det uppmärksammade toppmöte som pågått i fyra dagar. Enligt Ekots korrespondent Björn Djurberg var det vid första anblick inte så mycket nytt som kom fram. "Det man har klubbat är en resolution över historien, där man skulle utvärdera de senaste hundra åren från kommunistpartiets synvinkel. Liknande resolutioner har bara klubbats två gånger tidigare, senast för 40 år sedan - så det är rätt speciellt. Som väntat var det en väldigt positiv bild som målas upp, egentligen bara framgångar." SR 211111.
Kinas kommunistparti antar ny resolution: Stärker Xi. Det kinesiska kommunistpartiet har för tredje gången i landets historia antagit en ny resolution om partiets historiebeskrivning. Från omvärlden ses den som ett sätt för partiet att ytterligare stärka president Xi Jinpings makt, rapporterar flera medier. På torsdagen avslutades det fyra dagar långa partimötet där den kommunistiska eliten närvarade. Resolutionen ska "ge den korrekta bilden av partiets historia" och "förena alla medborgare kring partiet och Xi Jinping", enligt nyhetsbyrån Xinhua. Resolutionen väntas ha stor inverkan på den kinesiska politiken under kommande decennier. Tidigare två resolutioner skapades av ledarna Mao Zedong 1945 och Deng Xiaoping 1981. Mao nämns sju gånger i dokumentet, Deng fem gånger och Xi hela 17 gånger, enligt Xinhua, skriver TT. Bedömare: "Partiet skriver om sin historia för att forma framtiden runt Xi Jinping". 400 ur partitoppen sågs för ett fyra dagar långt möte i Peking. Omvärlden ser det som ett sätt att stärka Xi inför partiets kongress nästa år. Omni 211111.
Xis ledande position befästs av kommunistpartiet. Kinas högsta ledare Xi Jinpings ställning som "kärnan" i det styrande kommunistpartiet har slagits fast i ett historiskt dokument som klubbats efter ett fyra dagar långt toppmöte i Peking. Enligt bedömare är ett viktigt syfte med dokumentet att bereda väg för en eventuell tredje mandatperiod efter 2022 för Xi Jinping som Kinas högsta ledare. "Det är endast genom att ha en kärna, som Partiet kan vara starkt", sade Jiang Jinquan, chef över kommunistpartiets centralkommittés policyinstitut på en presskonferens i Peking idag. Det är den tredje gången i partiets historia en liknande dokument antas. 1945 behövde Mao Zedong stärka sin position efter interna stridigheter i ledningen; 1981 befästes Deng Xiaopings reform- och öppningspolitik som formellt avslutade kulturrevolutionen; och alltså nu, då Xi Jinping ska skrivas in i historieböckerna som en av de stora ledarna och såsom varande kommunistpartiets hjärta. Ledarens tankar ska genomsyra hela samhället och studeras av alla från barn i sexårsåldern till universitetsnivå och statligt anställda. Under Xi Jinpings ledarskap har nationalismen och patriotismen vuxit sig starkare och bland annat har man instiftat en flitigt använd ny lag som gör det straffbart att förtala landets "hjältar och martyrer". En lag som används för att fängsla regimkritiska journalister och skribenter. SR 211112.
Kina 2021: Barn från 6 års ålder och alla statligt anställda måste studera Xi Jinpings tankar, en man som inte får kritiseras av någon. Xi Jinping är nu en stor ledare som Mao Zedong. Alla kritiker ska tystas. (DN 211112).
Xi Jinping jämställs med Mao - och kan bli ledare på livstid. Det kinesiska kommunistpartiets ledning har nu officiellt godkänt en historisk resolution som bereder vägen för Xi Jinping att stanna kvar som landets ledare på livstid om han vill. Det är den första historiska resolutionen på 40 år och i dokumentet hyllas Xi Jinping för allt från hur han hanterat pandemin till utrikespolitik och kultur. Han prisas också för att ha minskat fattigdom och föroreningar, för att ha bekämpat korruption. Resolutionen som antogs av centralkommittén igår när det 6:e plenumet avslutades handlar om vilka historiska förändringar Kina gått igenom och hur Kina måste möta framtiden. svt 211113. Kommentar: Kina har fått en kejsare, den store Ledaren.

Ryska bombplan övar i Belarus: "Hot mot Europa". Ryska bombplan har övat över Belarus både på onsdagen och torsdagen, rapporterar TT. Enligt nyhetsbyrån kan flera av planen bestyckas med kärnvapen. Belarus meddelar att flygningarna tillsammans med Ryssland kommer att fortsätta mot gränserna till Ukraina och EU-länderna Polen och Litauen. EU-företrädare har anklagat Ryssland för att ha ett finger med i spelet i migrantkrisen vid Belarus gräns till Polen. En situation som man menar har orkestrerats av Belarus för att sätta press på EU för att lätta sanktioner mot landet. Ryssland tillbakavisar anklagelserna och har uttryckt oro över de tungt beväpnade soldaterna på båda sidorna om gränsen, skriver Reuters. Litauen, Lettland och Estlands utrikesministrar varnar på torsdagen i ett gemensamt uttalande för att situationen är "ett seriöst hot mot Europas säkerhet" och att den skulle kunna leda till en militär konfrontation, skriver nyhetsbyrån. Belarus president Aleksandr Lukasjenko har hotat att bland annat stänga av gasflöden till EU om nya sanktioner införs. Omni 211111.

Uppgifter: USA varnar allierade för rysk invasion. USA har slagit larm till sina allierade i EU om att Ryssland kan överväga en invasion av Ukraina. Detta efter ökade spänningar vid gränsen. Det skriver Bloomberg och hänvisar till källor som sägs vara insatta i frågan. Washington följer utvecklingen vid gränsen noga där ryska trupper har ökat sin närvaro den senaste tiden. Ryssland å sin sida menar att militär på deras eget territorium är en intern angelägenhet, enligt tidningen. Omni 211111.
Organisationen Human Constanta i Belarus: "Uppenbart organiserat av Belarus". I Belarus fortsätter landets ledning förneka att man ligger bakom den uppkomna krisen vid gränsen mot Polen, där tusentals flyktingar och migranter är strandsatta. Samtidigt kommer uppgifter inifrån Belarus om det motsatta. Ekot har pratat med Anastasija Lojko från organisationen Human Constanta. "Den 7 november, i söndags, kom det till vår kännedom om hur stora grupper flyktingar och migranter samlades i Minsk och sattes på bussar som åkte ut ur stan," säger Anastasija Lojko från människorättsorganisationen Human Constanta. "Och sedan fick vi höra att de dykt upp vid gränsen, till Polen. Det är uppenbart att det här bara kan vara organiserat av den belarusiska makten," säger hon. Fast den belarusiska makten nekar å det bestämdaste till alla sådana påståenden. Istället anklagar president Aleksandr Lukasjenko Polen för att förvärra läget genom sin militära närvaro vid gränsen och han anklagar EU för omänsklighet gentemot de flyktingar och migranter som inte släpps in i unionen. Att få information om vad som faktiskt händer där vid gränsen är mycket svårt, säger Anastasija Lojko. Migranterna har tagits som gisslan, säger hon. Och om de tidigare kunnat återvända till Minsk efter misslyckade försök att korsa gränsen stoppas de nu av belarusiska vakter från att lämna området. "Det gör den här situationen mycket otäck." Men Anastasija Lojko är inte bara kritisk till den egna, belarusiska makten. Polen och EU har också en skyldighet gentemot de flyktingar och migranter som nu befinner sig vid gränsen. "Jag anser inte att det är att förhandla eller ge vika för Lukasjenko att hjälpa de här människorna. Det handlar om humanitära regler och lagar som borde gå före politiska," säger hon. SR 211112.
FN-länder fördömer Belarus agerande vid polska gränsen. Sex västländer i FN:s säkerhetsråd fördömer Belarus agerande vid gränsen mot Polen. I uttalandet anklagar de landet för att destabilisera EU:s östra gräns genom att skicka migranter till gränsen. På så sätt, slår uttalandet fast, utsätter Belarus migranter för livsfara "av politiska skäl". Länderna som har skrivit under uttalandet är USA, Storbritannien, Frankrike, Irland, Norge och Estland. "Taktiken är oacceptabel och kräver ett starkt internationellt svar och samarbete för att hålla Belarus ansvarigt", skriver de. Säkerhetsrådet har totalt 15 länder och de har inte lyckats enas om ett gemensamt uttalande. Ryssland är det enda landet i Europa som inte står bakom uttalandet. Ryssland är en viktig allierad med Belarus. Omni 211112.
Flera flygbolag stoppar avgångar till Minsk. Flera flygbolag stoppar nu flyg till Belarus huvudstad Minsk. Efter beskedet i förmiddags att Turkiet förbjuder medborgare i Irak, Syrien och Jemen att flyga till Minsk, så har även Libanon och Förenade Arabemiraten lovat att samarbeta med EU. Detta beskedet gav EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas idag. SR 211112.
Rapporter om rysk invasion oroar EU: "Bevakar läget". EU uttrycker oro efter de ryska militärövningarna nära gränsen till Ukraina, skriver AFP. "Vi fortsätter att bevaka situationen, och informationen som vi har samlat in hittills är ganska oroande," säger EU:s utrikespolitiska talesperson Peter Stano. I går varnade USA sina allierade för en rysk invasion av Ukraina, enligt källor till Bloomberg. Den amerikanska utrikesministern Antony Blinken har också uttryckt oro för att Ryssland på nytt ska gå in i Ukraina - och varnade i veckan för "ovanlig rysk aktivitet" nära gränsen. Omni 211112.
Rysk-belarusisk övning inledd vid polska gränsen. Ryssland och Belarus har inlett en gemensam militärövning vid Belarus gräns mot Polen, meddelar Minsk enligt AFP. I ett meddelande på Telegram skriver Belarus försvarsdepartement att en "gemensam taktisk bataljon" av fallskärmsjägare från de två länderna genomför övningar i den västra delen av landet. Enligt uttalandet är övningen ett svar på den ökade militära aktiviteten vid gränsen. Ryska flygplan och belarusiska militärhelikoptrar deltar också i övningen. Enligt ett uttalande från det ryska försvarsdepartementet ska Moskva ha skickat fallskärmsjägare till Belarus för en gemensam "överraskningskontroll av stridsberedskap". Hundratals migranter har varit fast i flera dagar vid gränsen mellan Belarus och Polen. Omni 211112.
Belarus: Vår militär står redo att svara på attacker. Belarus varnar för att landets militär står redo att återgälda eventuella attacker till följd av migrantkrisen vid gränsen mot Polen, skriver AFP. "Den belarusiska militären är redo att svara hårt på attacker," säger försvarsministern Viktor Khrenin i ett uttalande. Samtidigt uppger det brittiska försvarsdepartementet att man har skickat en liten grupp militärer till Polen för att undersöka om man kan hjälpa landet att hantera situationen vid gränsen. Tidigare under fredagen meddelade Ryssland och Belarus att man genomför en gemensam militärövning vid gränsen. Omni 211112.
Ryssland förnekar inblandning i migrantkrisen. De senaste dagarna har inte bara Belarus utan också Ryssland anklagats för att helt eller delvis ligga bakom den migrantkris som uppstått vid gränsen mellan Belarus och Polen, men det tillbakavisas från rysk sida. "Ryssland har ingenting att göra med det som händer på gränsen mellan Belarus och Polen", sa i dag president Vladimir Putins presstalesperson Dmitrij Peskov i ett samtal med journalister. Den belarusiske analytikern Artjom Sjrajbman säger till Ekot att Ryssland indirekt bidrar till den uppkomna situationen genom att ge Belarus sitt stöd. SR 211112.
Turkiet stoppar flyg till Minsk efter EU-press. Turkiet stoppar medborgare från Syrien, Jemen och Irak att köpa flygbiljetter till Belarus. Beskedet kommer efter påtryckningar från EU, skriver The Guardian. Både Turkish Airlines som har 49 procent statligt ägande och det belarusiska statliga flygbolaget Belavia meddelade på fredagen att man stoppar syrier, irakier och jemeniter från att flyga från Turkiet till Belarus. Även irakiska Iraqi Airlines har meddelat att man inte tänker återuppta flygningar till Minsk. Enligt en talesperson från irakiska Kurdistans regionala regering så befinner sig omkring 8 000 kurder vid den polsk-belarusiska gränsen. Turkish Airlines and Belavia förnekar all inblandning i slussning av migranter. Omni 211112.
Polen: Migranterna förbereder sig på att stanna. Mellan 3 000-4 000 migranter befinner sig vid den belarusiska gränsen och fler anländer dagligen, rapporterar AFP och hänvisar till uppgifter från den polska gränspolisen. "Problemets omfattning minskar inte," säger Katarzyna Zdanowics, talesperson för gränspolisen. Det största lägret på fler än 1 000 personer ligger nära den polska gränsstaden Kuznica. Enligt Zdanowics så har belarusiska styrkor kommit med virke och vatten till migranterna. "Vi kan se att de förbereder sig på att stanna länge," säger hon och tillägger att en "väldigt aggressiv" grupp på 100 personer försökte ta sig över gränsen på torsdagen. "De kastade stenar och vedträn mot stängslet och mot polisen, men vi lyckades stoppa dem." Polen har kritiseras från människorättsorganisationer för att behandla migranterna på ett inhumant sätt och för att ha antagit en ny lag som gör det möjligt att stoppa och skicka tillbaka migranter direkt vid gränsen. Omni 211112.
Ännu ett dödsfall vid den belarusiska gränsen. En syrisk man i 20-årsåldern har hittats död vid den polsk-belarusiska gränsen, rapporterar AP och hänvisar till uppgifter från polska polisen. Mannen hittades i skogen. Dödsorsaken har ännu inte fastställts. Regimen i Minsk har i månader uppmuntrat illegal migration över sina gränser till EU-länderna Polen, Litauen och Lettland. Alla tre länderna har förstärkt sina gränser och försöker blockera vägarna in. Hittills har minst nio migranter rapporterats döda och enligt hjälporganisationer blir situationen allt värre då vintern närmar sig. En obduktion ska genomföras. Omni 211113.
Ett 50-tal migranter gripna efter att ha korsat gränsen. Ett femtiotal migranter som under lördagen tog sig över Belarus gräns mot Polen har gripits, meddelar polsk gränspolis på Twitter enligt AFP och Reuters. Samtidigt ser Polen tecken på att "ett större genombrottsförsök" kan äga rum under söndagen. Tusentals migranter och flyktingar från olika delar av Mellanöstern befinner sig vid gränsen mellan Belarus och Polen i hopp om att ta sig in i EU. EU anklagar Belarus och presidenten Aleksandr Lukasjenko för situationen och ser det hela som en reaktion på de rådande sanktionerna mot Belarus. På måndagen väntas EU fatta beslut om utökade sanktioner. Lukasjenko: Om någon tror att Lukasjenko eller belarusierna kommer att rygga tillbaka - det kommer inte att hända. Polsk polis: 223 illegala försök att korsa gränsen på lördagen. På lördagskvällen ska poliser ha blivit attackerade med stenar när en grupp försökte korsa gränsen. Omni 211114.
Länder överväger att be Nato om hjälp med migranterna. Polen, Lettland och Litauen överväger att be försvarsalliansen Nato om hjälp med migrantsituationen vid ländernas gränser mot Belarus, rapporterar AP. Polens premiärminister Mateusz Morawiecki säger att länderna diskuterar saken just nu. Enligt artikel 4 i Nato-fördraget kan alla allierade begära samtal om deras territoriella integritet, politiska oberoende eller säkerhet är hotad. De tre EU-länderna har förstärkt sina gränser efter att regimen i Belarus slussat migranter över gränsen i flera månader. Polen har skickat 15 000 soldater till gränsen utöver gränsvakter och polis. Enligt polsk polis så understödjer belarusiska styrkor migranterna genom att försöka forcera stängslen och de senaste dagarna har spänningen ökat mellan migranter och polis. Samtidigt är källorna från polsk polis svåra att verifiera då journalister stoppas från att röra sig fritt vid gränsen. Polen: Migranterna attackerar med stenar. Omni 211114.
Polsk-kurdisk läkare: Sluta skicka migranter till Minsk. Den Polsk-kurdiske akutläkaren Arsalan Azzaddi har under de senaste veckorna behandlat ett trettiotal migranter i östra Polen, nära gränsen till Belarus. Många som kommer till sjukhuset är svårt medtagna och nedfrusna, vissa misshandlade. Nu vädjar Arsalan Azzaddin till migranternas hemländer att stoppa folk från att resa till Belarus. SR 211115.
Ann Linde: "Migranterna får söka asyl i Belarus". EU:s utrikesministrar väntas idag ge grönt ljus till nya sanktioner mot Belarus som anklagas för att skeppa tusentals migranter mot EU:s gräns. Fokus ligger på att stoppa inflödet av människor men frågan är också vad man ska göra med de tusentals som redan befinner sig vid gränsen i en mycket utsatt situation. "De måste få humanitärt stöd på plats, sen måste de hjälpas tillbaka till sina länder om de inte har asylskäl - då får de söka asyl i Belarus", säger utrikesminister Ann Linde. SR 211115.
Belarus flygbolag förbjuder invånare från fyra länder. Belarus statliga flygbolag Belavia meddelar att syrier, irakier, jemeniter och afghaner inte längre kommer att tillåtas gå ombord plan från Förenade arabemiraten till Minsk, skriver AFP. Beskedet kommer efter ett krav från emiratet Dubai. I ett meddelande till medborgare från de fyra länderna skriver Belavia att de inte kommer att släppas på planen "i enlighet med ett beslut fattat av kompetenta myndigheter i Förenade arabemiraten". Omni 211115. Kommentar: Så går det när Belarus själva inte har kompetenta myndigheter i Minsk.
Lukasjenko hotar att flyga migranterna till Tyskland. Om Polen inte förser migranterna vid Belarus gräns med en "humanitär korridor" till Västeuropa kan Belarus ta saken i egna händer och transportera dem vidare, säger president Alexander Lukasjenko till statliga nyhetsbyrån Belta enligt AFP. "Vi skickar dem till München med våra egna plan, om det så behövs." Lukasjenko säger även att Belarus jobbar på att få migranterna att återvända till sina hemländer, men att inga vill göra det. Irak planerar att hämta hem medborgare som frivilligt vill återvända. Irak har uppgifter om att 571 medborgare vill återvända Omni 211115.
Lukasjenko och Putin i samtal med väst om krisen. Belarus ledare Alexandr Lukasjenko och den tyska förbundskanslern Angela Merkel talade under måndagen om flyktingsituationen vid gränsen mellan Belarus och Polen. Samtalet skedde på telefonen och är det första samtalet mellan en världsledare från väst och Lukasjenko sedan förra sommaren, rapporterar AFP. Enligt belarusiska statsmedier ska de ha disskuterat en lösning på flyktingkrisen och Merkel ville skicka humanitär hjälp till flyktingarna. Under veckan ska Rysslands president Vladimir Putin sammankalla EU:s ledare för ett samtal om krisen och Merkel uppges vara redo att delta i samtalen. Putin själv hade under måndagen ett samtal med Frankrikes president Emmanuel Macron. Enligt Macrons stab ska de båda ledarna kommit överens om att situationen vid polsk-belarusiska gränsen måste deskaleras. Samtalet mellan Merkel och Lukasjenko ska ha pågått i ungefär en timme. Omni 211115.
Han smugglar migranter till Belarus: "Många far illa". Efter att kontrollerna vid flygningarna mellan Minsk och bland annat Turkiet skärptes ser det ut som att antalet migranter som tar sig till gränsen mellan Belarus och Polen har minskat. Men enligt SVT, som har pratat med en människosmugglare, forsätter migranterna komma till Belarus. Smugglaren som SVT valt att kalla Mahmoud säger att flygstoppet har inneburit att människor väljer andra mer farliga vägar in i Belarus. "Det är många som har farit illa. De har betalat dyrt," säger han. Han själv känner inte att han har något ansvar för att människor har dött och farit illa i Belarus. "Ingen har något ansvar. Alla som åker den vägen vet vad som gäller. Man känner till de hinder som finns, och döden finns överallt på jorden," säger han. Omni 211116.
Situationen vid Belarus gräns eskalerar - stenkastning och vattenkanoner. Polska säkerhetsstyrkor har använt vattenkanoner på migranter efter att migranterna kastat stenar på dem från den belarusiska gränsen, uppger nyhetsbyrån Reuters. Den senaste tiden har tusentals migranter varit fast vid EU:s yttre gräns, mellan Belarus och Polen. De senaste dagarna har dock antalet migranter som tar sig till gränsen sett ut att minska efter att kontrollerna vid flygningar till Minsk från bland annat Turkiet har skärpts. Men nu har stämningen mellan migranterna och de polska säkerhetsstyrkorna på plats eskalerat. Videomaterial som har presenterats av en talesperson för den polska regeringen och försvarsministeriet visar migranter som kastar sten mot säkerhetsstyrkorna, som i sin tur svarar med vattenkanoner. Se video på svt 211116.

Kinesiskt bolag äger svensk vindkraft - expert varnar. Ett dotterbolag till det statsägda kinesiska bolaget CGN har gått in som delägare i sex svenska vindkraftsparker de senaste åren, skriver DN. Det är något som får Oscar Almén på Totalförsvarets forskningsinstitut att höja ett varningens finger. "Om Kinas andel av svensk elproduktion ökar skulle landet kunna använda inflytandet för att utöva påtryckningar på Sverige," säger han till tidningen. Almén säger också att Kina är en flitig användare av ekonomiska påtryckningsmedel i världen. Till exempel när man valde att bojkotta H&M, eller när man bojkottade norsk lax efter att Nobelkommittén gav fredspriset till Liu Xiaobo 2010. Omni 211113.
Kinesisk vindkraftjätte får bakläxa av Bolagsverket. Det statsägda kinesiska bolaget CGN, som via ett dotterbolag är delägare i flera svenska vindkraftparker, missköter sina räkenskaper, skriver DN. Under 2021 har Bolagsverket skickat ut fyra påminnelser till bolaget om att årsredovisningen måste kompletteras. 2019 fattade samma myndighet beslut om att CGN skulle betala en förseningsavgift eftersom bolaget inte hade lämnat in sin årsredovisning i tid. DN har sökt CGN för en kommentar. Omni 211114.

Prisad aktivist gripen på Kuba. På Kuba har den prisbelönade människorättsaktivisten Guillermo Fariñas gripits. Gripandet kan bidra till att öka spänningen inför regimkritiska demonstrationer som väntas till måndag och som har förbjudits av myndigheterna. Protestledaren Yunior Garcia, 39-årig dramaturg från Havanna, meddelade i veckan att han kommer att marschera alldeles själv på Havannas gator redan i morgon söndag. SR 211113,

Inför toppmötet: USA varnar Kina för ökad Taiwanpress. Inför måndagens digitala möte mellan Joe Biden och Xi Jinping varnar USA:s utrikesminister Antony Blinken Kina för att pressa Taiwan. När Blinken talade med sin kinesiske motpart Wang Yi uttryckte han sitt missnöje över Kinas ”militära, diplomatiska och ekonomiska påtryckningar mot Taiwan”, visar det amerikanska utrikesdepartementets transkribering. Samtidigt varnar Wang Yi för att allt amerikanskt stöd för Taiwans oberoende, både offentligt och i det tysta, ”underminerar freden i Taiwansundet och kommer att slå tillbaka på USA”, skriver Reuters. Omni 211114.

Ukraina: Nästan 100 000 ryska soldater vid gränsen. Ryssland har mobiliserat nästan 100 000 soldater till ett område nära gränsen mellan Ryssland och Ukraina. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, enligt Reuters. Enligt Zelenskyj har Ukrainas allierade i väst delat med sig av uppgifter om hur trupperna rör sig på andra sidan gränsen. "Jag hoppas att hela världen nu tydligt ser vem som verkligen vill ha fred och vem som samlar nästan 100 000 soldater vid vår gräns." Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov säger att Ryssland, efter ockupationen av Krim och delar av östra Ukraina, nu även försöker ockupera Azovska sjön i norra Svarta havet - något som föranleder att Ukraina nu skyndar på bygget av en flottbas i Berdjansk. Mobiliseringen har ökat oron för en rysk attack i området. USA:s utrikesminister har varnat Ryssland för att begå ytterligare ett "allvarligt misstag". Storbritanniens försvarschef: Risken för krig med Ryssland har ökat. Omni 211114.

Möteskälla: Kina hotade att "kasta allt i papperskorgen". Stämningen var spänd när sändebuden från världens fyra största utsläppare, USA, EU, Kina och Indien, satt i en ring i ett litet mötesrum i slutet av förhandlingarna på COP26, säger en EU-källa till Politico. Kina och Indien ville att formuleringen om en utfasning av kolanvändning skulle ändras till en ”nedfasning” av ineffektivt kol - och Kina ska ha varit berett att sätta hela mötet på spel. "Vi kommer att kasta allt i papperskorgen," sa en kinesisk delegat enligt EU-källan. EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans sprang mellan det lilla mötesrummet och resten av EU:s företrädare i ett annat rum. De var inte nöjda, men tvingades till slut acceptera den urvattnade formuleringen. Omni 211114.

Rymdbråk efter att Ryssland sprängde satellit. Ryssland har testskjutit en robot och spräng en av sina egna satelliter. USA kallar händelsen för oansvarig och säger att den skapade fara för besättningen på Internationella rymdstationen (ISS), rapporterar AFP. "Testet har hittills skapat över 1 500 stora bitar rymdskräp och hundratusentals mindre bitar. Det här är ett hot mot alla nationers intresse," säger Ned Price på USA:s utrikesdepartement i ett uttalande. Enligt honom behövde besättningen på ISS söka skydd när rymdskräpet från explosionen kom mot dem. Ryssland är däremot inte lika oroade över händelsen. "Att besättningen sökte skydd var en standardprocedur, skräpet har rört sig bort från ISS. Stationen är nu i grön zon," skriver ryska rymdmyndigheten på Twitter. USA menar att det här kommer försvåra framtida rymdresor. Omni 211115. Kommentar: Fullständigt oansvarigt av Ryssland.
Rymdskräp riskerar att skapa "no go"-zoner för satelliter. Det ryska missiltestet som nyligen slog sönder en död satellit belyser det växande problemet med rymdskräp, skriver Bloomberg. Detta samtidigt som flera företag, som Space X och Boeing, planerar att skjuta upp tusentals kommersiella satelliter i jordens omloppsbana. Elon Musks Space X har redan över 1 700 Starlink-satelliter i omlopp, för att tillhandahålla bredband, och planerar att söka tillstånd för ytterligare 30 000. Trasiga satelliter, raket- och vapentester riskerar att skapa "no go"-zoner i rymden på sikt. Det kommer att ske "dramatiska ökningar av kollisioner och nytt rymdskräp inom bara några år", säger den tidigare Nasa-administratören Jim Bridenstine. Astronom: "Någon gång måste vi börja städa upp i rymden." Omni 211118.

Hultqvist beredd att låta svensk militär träna ukrainska trupper. Peter Hultqvist stödjer ett förslag inom EU som kommit från de baltiska länderna om en träningsmission i Ukraina. Det skulle kunna innebära att Sverige på sikt skickar officerare till landet för att utbilda militären. Den senaste tiden har Ryssland rustat upp vid landets östra gräns och det har varnats för ny konflikt. SR 211116.
Oron växer över rysk uppladdning mot Ukraina. Den stora ryska militära närvaron nära Ukrainas gränser oroar - varningar kommer från USA och Storbritannien. Moskva försöker tona ner, men ska ändå etablera ett nytt fallskärmsregemente på den ockuperade Krimhalvön. Ukrainas militär har precis inlett en övning där en tänkt attack från Krim slås tillbaka. SR 211118.

Analyser: Vaccinmotstånd i öst hotar hela Europa. De länder där flest dör med covid-19 just nu ligger alla i östra Europa. Ryssland hade flest dödsfall i världen under måndagen och därefter kommer länder som Ukraina, Ungern och Rumänien. I en analys för DN skriver Ingmar Nevéus att vaccinmotståndet i dessa länder är stort och att det är ett hot mot resten av Europa. Han menar att många av de som bor i de gamla sovjetländerna har en skepsis mot ledare och myndigheter, en skepsis som han menar är befogad. Han tror att det kan vara en stor anledning till att många av länderna har en "nästan chockerande låg" vaccinationstäckning. Han tror också att vi nu kommer få leva i många år med europeiska länder där smittan frodas och där nya virusmutationer kan uppstå. Även om vaccinationstäckningen är låg i öst så är den hög i västra Europa. Martin Arnold skriver i en analys i Financial Times att nästan två tredjedelar av EU:s befolkning är fullvaccinerad. Han skriver att det höga vaccinationstalet gör att färre dör med viruset och att färre läggs in på intensivvårdsavdelningar. Omni 211115.

Högtidstal av Republiken Finlands president. Republiken Finlands president, Sauli Niinistös, festtal vid Kungliga Krigsveten­skaps­akademiens 225:e högtidssammankomst i Stockholm den 12 november 2021. Tiden för att vakna till insikt är inte över. Olika varningsklockor fortsätter att ringa, allt starkare. Den tilltagande stormaktskampen blir allt tydligare också för oss i Norden. Kungliga Krigsvetenskapsakademien 211115.

Biden och Xi möttes digitalt - lovade ökat samarbete. Konkurrensen mellan USA och Kina får inte eskalera till allvarlig konflikt och på flera områden måste länderna arbeta närmare varandra. Det var budskapet från Joe Biden och Xi Jinping när det digitala toppmötet inleddes i natt. Biden underströk vikten av att länderna upprättar ”skyddsräcken” för att undvika osämja. "Vi har ett ansvar mot både världen och våra egna invånare," sa han när mötet drog igång. Även Xi tryckte på samarbete i den korta delen av toppmötet som hölls inför öppen ridå. "Som världens två största ekonomier och permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd måste Kina och USA stärka sin kommunikation och sitt samarbete," sa han. Biden och Xi känner varandra väl sedan Obamatiden. Båda ledarna uttryckte en önskan om att träffas på tu man hand. Omni 211116.
Kinas Taiwan-varning till USA: "Lek inte med elden." Kina varnar USA för att stödja Taiwans självständighetskamp, rapporterar Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua enligt AFP. "Vissa personer i USA försöker utnyttja Taiwan för att kontrollera Kina. Det är en väldigt farlig trend, som att leka med elden, och de som leker med elden kommer att bränna sig," säger president Xi Jinping i sitt videosamtal med USA:s president Joe Biden. Samtidigt uttrycker Biden "oro" för människorättsbrott i Xinjiang, Tibet och Hongkong - och varnar Kina för att underminera fred och stabilitet vid Taiwansundet. Xi: Taiwanesiska myndigheter försöker förlita sig på USA för självständighet. Biden om Taiwan: USA tar avstånd från ensidiga ansträngningar för att ändra status quo. Omni 211116.

Spionmisstänkte jobbade på mest hemliga avdelningen. Den man i 40-års åldern som sedan en tid sitter häktad misstänkt för brott mot rikets säkerhet arbetade på Sveriges mest hemliga underrättelseorganisation. Det uppger Dagens Nyheter. Mannen jobbade enligt DN på KSI, Kontoret för särskild inhämtning, som bland annat sänder ut hemliga agenter och rekryterar spioner. SR 211112.
Person anhållen misstänkt för grovt spioneri. En person har gripits och anhållits misstänkt för grovt spioneri. Gripandet har kopplingar till ärendet med den sedan tidigare häktade toppchefen, bekräftar Säpo för Dagens Nyheter. "Det är locket på. Det är ett känsligt ärende," säger kammaråklagare Mats Ljungqvist till SVT Nyheter. Personen greps i dag, efter en insats i Mellansverige, uppger Karl Melin, presschef på Säkerhetspolisen. "Det här är en insats som har kopplingar till ett tidigare ärende där en person sedan tidigare är häktad misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift," säger han. Den personen greps i september och var initialt misstänkt för spioneri. Han sitter nu häktad, misstänkt för brott som ska ha begåtts mellan september 2011 och november 2015 då han jobbade på Säpo och Försvarsmakten. På Försvarsmaken arbetade han på KSI (Kontoret för särskild inhämtning) som är den hemligaste delen inom militära underrättelsetjänsten, enligt DN. I dag är han hög chef på en svensk myndighet. svt 211116.
Gripne personen kan ha spionerat i Sverige i 10 år. På tisdagen greps en person i Mellansverige som misstänks för grovt spioneri - och enligt misstankarna kan hen ha samarbetat med främmande makt i upp till tio år. Det visar handlingar från Åklagarmyndigheten som Aftonbladet har tagit del av. Brottstiden spänner från mars 2011 till september i år. Av handlingarna framgår också att personen anhölls i sin frånvaro redan i måndags. Säkerhetspolisen verkställde sedan beslutet i går, tisdag. I samma ärende sitter sedan tidigare en person häktad på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. SR 211117.
Expert: Härvan kan skaka om underrättelsesystemet. Den spionhärva som nu är under upprullning verkar vara allvarlig, och kan komma att skaka om det svenska underrättelse- och säkerhetssystemet. Den bedömningen gör Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, i en intervju med DN. Mycket få uppgifter är kända om utredningen där hittills två personer gripits. Men utifrån det som ändå är känt spekulerar Agrell kring att de två som har gripits kan vara en källa med tillgång till hemligt material, samt en mellanhand med uppdrag att slussa uppgifterna vidare till en utländsk underrättelseofficer. Om det är så menar Agrell att det kan handla om en mer avancerad operation än de senaste årens avslöjade spionfall. "Att två personer gripits tyder på att det är en organiserad verksamhet och inget enkelt tvåpartsförhållande," säger han. Enligt Agrell finns det indikationer på att utländskt spionage i Sverige har ökat. Den senaste gripne misstänks ha spionerat i över tio år. Omni 211117.
Tidigare Säpo-anställd begärs häktad för grovt spioneri. Den höga myndighetschef som arbetat för Säpo och Försvarsmakten och som sitter häktad misstänks nu för allvarligare brottslighet. Mannen häktades tidigare för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, och nu begär åklagaren att han ska häktas för grovt spioneri som ska ha skett i över tio års tid, det uppger SVT. Enlig åklagaren gör det grovt spioneri mellan mars 2011 och september i år, i bland annat Stockholm. I samma ärende finns ytterligare en person, som nyligen anhölls även han misstänkt för grovt spioneri SR 211118.

Dödliga strider mellan Armenien och Azerbajdzjan. Under tisdagen har det varit sammandrabbningar vid gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan, rapporterar AFP. Armeniens försvarsdepartement uppger att 15 soldater har dödats och tolv har tillfångatagits. Azerbajdzjan har inte rapporterat några dödsfall under dagens strider. Det har de heller inte vanligtvis gjort vid tidigare strider mellan länderna, enligt TT. Tidigare under dagen bad Armenien Ryssland om att hjälp. Länderna har sedan tidigare ett avtal att hjälpa varandra, men Ryssland upprätthåller också sin relation till Azerbajdzjan och har tidigare framför allt försökt anta en medlarroll. Båda länderna hävdar att de försvarade sig. Minst 6 500 människor dödades under förra årets strider mellan länderna i Nagorno-Karabach - Azerbajdzjan segrade då med stöd från Turkiet. Omni 211116.
Eldupphör förklarat mellan Armenien och Azerbajdzjan. Armenien har under tisdagskvällen meddelat att vapenvila har utlyst med Azerbajdzjan. Detta efter att Ryssland gått in och medlat i konflikten mellan länderna, skriver AFP. "Situationen har blivit relativt stabil, säger Armeniens försvarsdepartement i ett uttalande. Tidigare under dagen bröt strider ut vid gränsen mellan länderna. Armeniens försvarsdepartement uppgav då att 15 av deras soldater hade dödats och att tolv tillfångatagits. Azerbajdzjan rapporterade inte någon dödssiffra. Eldupphöret började gälla under tisdagskvällen. Omni 211116.

Journalister i Kambodja trakasseras av regeringen. Kambodjas regering avvänder rättssystemet för att förfölja oberoende journalister i landet. En speciell undantagslag som infördes i samband med pandemin ger regeringen helt nya befogenheter till övervakning av befolkningen. All kommunikation, media och sociala medier övervakas av regeringen för att stoppa hot mot den nationella säkerheten. "Landets ledning blir allt mer lik Kinas och det påverkar press- och yttrandefriheten i Kambodja" säger den lokala journalisten Vicheika. SR 211117.

Tysk polis bevakar polska gränsen med helikopter. För många av migranterna som tar sig till EU vid belarusiska gränsen är Polen inte slutmålet - utan Tyskland. Tysk polis bevakar nu gränsen mot grannlandet Polen med såväl ridande polis som helikopter. Ekots korrespondent Caroline Salzinger är på plats i gränsstaden Guben i östra Tyskland. En polishelikopter flyger rakt över staden Guben i Brandenburg, längs med floden Neisen som delar stan i en tysk och en polsk del. "Från helikoptern får vi ett annat perspektiv och kan se nya platser där smugglarna börjat släppa av flyktingarna," säger Jens Schubranski, som är presstalesman för den tyska federala polisen. Klockan är strax efter tio på förmiddagen och Jens Schubranskis kollegor har redan hittat 20 migranter som tagit sig över gränsen från polen. De flesta kommer från de norra, kurdiska delarna av Irak, och att det är till Tyskland de vill är tydligt. "Många gömmer sig för de polska kollegorna, men andas ut när de ser oss," säger Jens Schubranski. Nyligen var två flyktingar så angelägna att inte hinna registreras i Polen att de kastade sig i den iskalla floden och simmade mot de tyska poliserna på andra sidan, berättar Jens Schubranski. Flyktingarna började komma över polska gränsen i Augusti och mängden migranter steg sedan snabbt. Men även om polisen fortfarande hittar mellan 50 och hundra personer per dygn så har ökningen planat ut de senaste veckorna, säger Jens Schubransky. "Det har säkert att göra med hur strikt Polen bevakar sin gräns nu," säger presstalesmannen Jens Schubranski. SR 211117.
Polen: Migranter bussas iväg - oro för deportering. Belarus har börjat föra bort migranter med buss från lägret vid landets gräns mot Polen, uppger polska myndigheter enligt AP. "Jag har fått information om att Lukasjenko (Belarus president) har ordnat bussar som migranter har lämnat området på. Lägret i närheten av Kuznica töms så sakteliga, säger Maciej Wasik, Polens biträdande inrikesminister. Redan under gårdagen rapporterade New York Times att migranter fördes till en stor lagerlokal där de för första gången på veckor fick tillbringa en natt inomhus. Det är dock oklart vad Belarus har för plan för migranterna. Många av dem befarar att de kommer att deporteras. Omni 211117.
Efter migrantkrisen: Estland reser stängsel mot Ryssland. Estlands regering har kallat in 1 700 reservister till en oannonserad militärövning som ska pågå fram till den 25 november, skriver Reuters. Soldaterna ska bland annat resa ett taggtrådsstängsel längs fyra mil av landets gräns mot Ryssland, vilket kopplas till migrantkrisen i närbelägna Belarus. EU anklagar Belarus för att försöka driva tusentals migranter in i Europa via Polen, Litauen och Lettland som ett svar på EU:s sanktioner mot Belarus - något som landet har tillbakavisat. "Det som händer i Polen, Litauen och Lettland kräver även en förstärkning av Estlands gränsinfrastruktur," säger Elmar Vaher, chef för Estlands polis- och gränsmyndighet. Belarus grannländer i EU varnar för att migrantkrisen kan leda till militära sammandrabbningar. Polen varnar för att migrantkrisen kan pågå i åratal. Omni 211117.
Hundratals migranter flygs till Irak från polska gränsen. I dag väntas flera migranter återvända från Belarus till Irak med ett specialinsatt irakiskt flyg. Över 400 personer ska ha samlats vid flygplatsen i Minsk för att frivilligt åka tillbaka. "Men många är fortfarande kvar "och frågan är hur man ska lösa den situationen? - det säger vår korrespondent Lubna El-Shanti, som rapporterar från gränsen mellan Belarus och Polen. SR 211118.
Polen: Belarus tvingade migranter att kasta sten. Polska myndigheter har gripit omkring 100 migranter som under natten har försökt ta sig över gränsen från Belarus. Det meddelar Polens försvarsdepartement på Twitter. Enligt Polen hade belarusiska soldater sannolikt orsakat skador på ett taggtrådsstängsel för att underlätta migranternas passage vid byn Dubicze Cerkiewne, skriver AFP. "Sedan tvingade belarusiska styrkor migranterna att kasta stenar på polska soldater för att distrahera dem. Försöket att ta sig över gränsen skedde flera hundra meter därifrån", skriver Polens försvarsdepartement. Omni 211118.
Migranter flygs hem från Belarus till Irak: "Vi har blivit lurade". Ett första irakiskt flygplan med hundratals medborgare har återvänt från Minsk. Samtidigt är flera tusen kvar vid den polsk-belarusiska gränsen, under svåra förhållanden. Minst elva migranter har dött på den polska sidan. I dag begravdes en av dem i den polska gränsbyn Bohoniki, en man vars identitet är okänd. En av de som nu vill resa tillbaka är Bilal som är vid den polsk-belarusiska gränsen med sin gravida fru och deras 5-åriga son. SR 211118.
Satsade allt på att nå EU - nu är de utblottade. Ett irakisk-kurdiskt räddningsplan förde igår hem 430 irakiska migranter från Belarus. Många av migranterna vid gränsen mellan EU och Belarus är kurder från norra Irak. Flera av dem säger att de kommer att göra nya försök att nå Europa. En yazidisk familj satte sig på marken utanför flygplatsen i Erbil, de hade inte råd att ta sig hem till flyktinglägret där de bott. Yazidierna är den minoritet i Irak som utsattes värst för IS. SR 211119.
Lukasjenko om tömda lägret: "Undgår dödlig kris". Belarusiska myndigheter bekräftar nu att migrantlägret vid gränsen mellan Belarus och Polen har tömts, rapporterar BBC. De 2 000 personer som tältat i kylan har i stället körts till en lagerlokal nära gränsen på den belarusiska sidan. Enligt Belarus president Aleksandr Lukasjenko genomfördes förflyttningen för att "undgå den dödliga krisen" migranterna befann sig i, skriver SVT Nyheter. Tusentals migranter har varit fast vid gränsen mellan Belarus och Polen sedan början av november och minst elva personer har avlidit, enligt hjälporganisationer. Belarus har uppmanat EU att ta emot 2 000 migranter men fått nej. EU anklagar i sin tur Lukasjenko för att utnyttja migranterna i ett maktspel gentemot väst. Omni 211119.
Lukasjenko: Är "möjligt" att vi hjälpt migranter till Polen. Det är "absolut möjligt" att belarusiska styrkor hjälpt migranter att ta sig över gränsen till Polen. Det säger den belarusiska diktatorn Aleksandr Lukasjenko i en intervju med BBC. Lukasjenko och Belarus har av EU anklagats för att ha fört migranter till gränsen i en "hybridattack" som syftar till att destabilisera unionen. Läget har varit spänt mellan parterna men diktatorn förnekar fortsatt att Belarus skulle ha fört migranter till gränsen för att destabilisera EU. "Och för att vara ärlig, jag vill inte att de ska ta sig genom Belarus," säger han. Lukasjenko: Kanske har någon hjälpt dem, det är inget jag kommer se över. Polen uppger att hundratals migranter försökt ta sig in i landet via Belarus även under fredagen. Omni 211119. Kommentar: Den här migrantströmmen hade inte kunnat hända utan Lukasjenkos tillåtelse.
I en intervju med det brittiska public service-bolaget BBC säger Belarus president Alexandr Lukasjenko att det absolut är en möjlighet att landets styrkor har slussat migranter till den polska gränsen. "Det är absolut möjligt. Vi är slaver. Vi har medlidande. Våra trupper vet att migranterna ska till Tyskland. Någon har kanske hjälpt dem. Jag tänker inte ens undersöka det här," säger Lukasjenko i intervjun. Han förnekar att Belarus bjudit in de tusentals migranter som i månader bott i läger vid den polska gränsen. Flera EU-länder anklagar tillsammans med USA Lukasjenko för att använda migranterna som ett politiskt vapen genom att slussa dem till den polska gränsen. "Jag har sagt att jag inte kommer att stoppa migranter vid Belarus gränser. Jag tänker inte stoppa dem fast de fortsätter komma hit, för de kommer inte till mitt land - de kommer till era," säger han. yle 211119.

Myndigheter dödar husdjur - ilska mot Kinas åtgärder. Myndigheter i flera kinesiska städer bryter sig in i hem och dödar husdjur medan deras ägare befinner sig i karantän på särskilda coronahotell - något som väcker stor ilska i landet och har lett till anklagelser om överdrivna försiktighetsåtgärder, rapporterar flera medier. En video från en övervakningskamera i en bostad i Shangrao, som visar hur hälsoarbetare i skyddsdräkter slår ihjäl en hund av rasen corgi med järnstänger, har fått stor spridning i sociala medier, skriver Wall Street Journal. Genom en övervakningsapp i sin telefon bad hundens matte arbetarna att sluta, men hennes vädjan ignorerades. Hundens matte testade negativt för covid-19. Hundägaren beordrades att isolera sig efter att ett coronafall upptäckts i samma bostadsförening. Omni 211117.

Åtalad finsk politiker stöds från USA-kongress. Sex ledamöter i den amerikanska kongressen har vänt sig till USA:s högsta organ för religionsfrihet att visa sitt stöd för Päivi Räsänen. Den finska parlamentsledamoten är åtalad för tre fall av hets mot folkgrupp, efter uttalanden om homosexuella och äktenskapet. Kongressledamöterna, samtliga republikaner, har i ett brev vänt sig till ordföranden i USA:s kommission för internationell religionsfrihet, skriver Christian Post. I brevet fördömer de åtalen mot Päivi Räsänen och Juhana Pohjola, biskop i Missionsstiftet i Finland. Den senare står åtalad för att han spridit den skrift om traditionell äktenskapssyn som författats av Päivi Räsänen, tidigare finsk inrikesminister och Kristdemokratisk partiledare, och numera gruppledare för partiet i den finska riksdagen. Världen i dag har flera gånger skrivit om anklagelserna, som behandlas i Helsingfors tingsrätt den 24 januari 2022. Åtalen handlar om uttalanden om homosexualitet som gjorts på Twitter, i en pamflett och i en diskussion på radio. Päivi Räsänen hävdar själv att hon inte hetsat mot någon grupp, och att alla hennes uttalanden "grundar sig på Bibelns lära om äktenskap och sexualitet". Kristna grupper i flera länder har kritiserat åtalet, och de amerikanska Kongressledamöterna vill att religionsfrihetskommissionen överväger att sätta upp Finland på listan över vilka länder som bryter mot religionsfriheten. "Den finska regeringen åtalar just nu välkända kristna för att de öppet stödjer den kristna doktrin som gäller sedan länge", skriver de i brevet. "Dessa åtgärder av den finska regeringen kommer tveklöst att påverka yttrandefriheten i Finland och i väst". Organisationen Citizen Go uppger sig ha samlat in fler än 200 000 namnunderskrifter i ett upprop till den finska statsåklagaren, med krav på att åtalen mot Päivi Räsänen släpps. Världen idag 211117.

Ryssland svarar Sverige med referens till Poltava. Försvarsminister Peter Hultqvist sa i tisdags att han är beredd att inom ramen för en EU-ledd träningsmission skicka svensk militär till Ukraina. Nu slår Ryssland tillbaka i ett inlägg på Facebook där den ryska ambassaden påminner om slaget vid Poltava 1709, skriver Expressen. "Vi vill påminna herr Hultqvist om att han inte är den första militära ledaren i Sverige som försöker skrämma Ryssland med makten av sin hjältemodiga armé genom att planera att skicka sina militärer till Ukraina", skriver ambassaden och fortsätter: "Poltavas ättlingar verkar dock inte ha dragit vederbörliga lärdomar av förflutna strider med Ryssland som redan störtat Sverige från dess stormaktshöjder, och det moderna Stockholm tycks hålla på att när som helst bita sig i samma tumme." I stället uppmanar den ryska ambassaden att försvarsministern ska inleda dialog med sin ryska motsvarighet och avslutar med meningen: "Vi har mycket att diskutera med Dig, herr Hultqvist." Slaget vid Poltava har setts som ett slut på den svenska stormaktstiden. Omni 211118.

Första delarna av nya Patriot-systemet på plats. Den första av fyra eldenheter till det nya luftförsvarssystemet Patriot överlämnades under torsdagen till luftvärnsregementet Lv6 i Halmstad, rapporterar TT. Enheten inkluderar en stridsledningscentral, spanings- och eldledningsradar, elverk och lavetter. Det amerikanska Patriotsystemet ska tillföra luftförsvaret ökad räckvidd och förmåga att även skjuta ned ballistiska robotar. Systemet är Försvarsmaktens hittills största vapeninvestering. Omni 211118.
Hultqvist: Patriot höjer vår militära förmåga rejält. Inköpet av det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot är den dyraste vapenaffären i Försvarsmaktens historia, skriver TT. När de första enheterna under torsdagen levererades menade försvarsminister Peter Hultqvist (S) att det är väl investerade pengar. "Det här är ett väl beprövat och säkert system som höjer vår militära förmåga rejält," sa Hultqvist till SVT Nyheter. Exakt vad systemet har kostat är sekretessbelagt. Enligt SVT ska prislappen vara runt tio miljarder kronor, men det finns också uppgifter om att det blivit dyrare. Hultqvist nöjde sig med att konstatera att "de ekonomiska ramarna har hållit". Omni 211118. Kommentar: Borde inte robotarna först ha placerats på Gotland? Eller utanför Stockholm?

Forskare: Första fallet var skaldjursförsäljare i Wuhan. En analys av de första coronafallen tyder på att viruset spreds från djur till människor på marknaden Huanan i Wuhan. Det skriver den framstående amerikanske virologen Michael Worobey i en referentgranskad vetenskaplig artikel i tidskriften Science. Worobey har studerat de första fallens geografiska mönster och drar slutsatsen att mer än hälften av de tidigaste fallen i slutet av 2019 handlade om personer som hade en direkt koppling till marknaden. "Det blir nästan omöjligt att förklara det mönstret om inte epidemin startade där," säger Worobey enligt Washington Post. Enligt Worobey var det allra första kända fallet en kvinnlig skaldjursförsäljare på marknaden, som fick symtom den 11 december 2019. Uppgifterna motsäger WHO:s slutsats att den första patienten var en revisor utan koppling till marknaden. Omni 211119. Kommentar: Osäker uppgift. Kan ha varit labbläcka i ett tidigare skede.
Forskare: Svårt att förklara mönster om covid-19 inte startade på marknaden. Tio av de 19 första covid-19-fallen har kopplingar till marknaden Huanan i kinesiska Wuhan, enligt en ny studie som letar efter pandemins första smittade eller ”patient zero”, skriver New York Times och TT. Michael Worobey, forskare vid University of Arizona, har granskat de första fallen och publicerat sina slutsatser i tidskriften Science där han kommer fram till att det är troligt att viruset har uppkommit på marknaden. "I den här staden med elva miljoner människor är hälften av de tidiga fallen kopplade till en plats som är lika stor som en fotbollsplan," säger Worobey till The New York Times och fortsätter: "Det blir väldigt svårt att förklara det mönstret om utbrottet inte började på marknaden." Många forskare håller med Worobey men andra menar att marknaden snarare var en "superspridarhändelse".

Kina om USA:s möjliga OS-bojkott: "Politisera inte". Kina slår tillbaka mot president Joe Bidens besked om att USA överväger en diplomatisk bojkott av OS i Peking. "Att politisera idrott är emot den olympiska anda," säger utrikesdepartementets talesperson Zhao Lijian enligt AFP. Bakgrunden till det amerikanska utspelet är Kinas övergrepp mot mänskliga rättigheter, särskilt hanteringen av minoritetsgruppen uigurer. Kinas utrikesminister har sagt att USA:s linje ses som ”ett skämt” av det kinesiska folket. Biden pressad att stå upp mot Kinas förtryck av minoriteter. Omni 211119.

Tennisorgan kräver Kina på svar om försvunna stjärnan. Tennisorganisationen WTA kräver att Kina bevisar att den försvunna spelaren Peng Shuai mår bra, rapporterar CNN. "Kvinnor ska respekteras, inte censureras," säger WTA-chefen Steve Simon. Han understryker att tennisorganisationen är redo att dra sig ur Kina och "möta de konsekvenser som det innebär". "Det här är helt klart större än affärerna." Den förra världsettan i dubbel är spårlöst försvunnen sedan hon offentligt anklagat Kinas förre vice premiärminister Zhang Gaoli för sexuella övergrepp. Omni 211119.
"Idrotten har hållit tyst om Kina - tennisen tvekar inte." Idrottsvärlden har undvikit att stöta sig med Kina fram till fallet med den försvunna tennisstjärnan Peng Shuai, där organisationen WTA nu antagit en ny "hårdför linje" gentemot Kina. Det skriver The Guardians Vincent Ni i en analys. Han nämner bland annat hur den tyska fotbollsstjärnan Mesut Özil tidigare postat ett inlägg på Instagram om hur minoritetsgruppen uigurer förtrycks i Kina, och att hans dåvarande klubb Arsenal distanserade sig från stjärnan genom att påtala att klubben inte ska engagera sig politiskt. Asienkorrespondenten Tom Cheshire skriver i Sky News att allt som sker i Kina kan vara av politisk karaktär, och att det är något som sportvärlden har fått erfara. Som exempel nämner han, utöver fallet med Mesut Özil, hur basketklubben Houston Rockets general manager för två år sedan uttryckte stöd för protesterna i Hong Kong. Kinas svar blev att sluta sända lagets matcher. WTA:s nya linje är intressant och organisationen har inte visat någon tvekan trots att en "enorm summa står på spel ekonomiskt" skriver Cheshire. Omni 211119.
Ny video påstås visa Peng i Peking - WTA: Räcker inte. En ny video som påstås visa hur den försvunna tennisstjärnan Peng Shuai sitter med sin tränare och vänner på en restaurang i Peking har publicerats av kinesisk statlig media, skriver Sky News. I videon, som publicerats av chefredaktören för den statliga tidningen Global Times, sitter Peng Shuai tillsammans med två män och en kvinna. I videon talas det om aktuella datum, där mannen bland annat säger: "I morgon är det 20 november, eller hur?" innan han blir rättad till att det i morgon är den 21 november. Peng Shuai själv säger ingenting i videon. Tennisorganisationen WTA - som krävt Kina på svar om var Peng Shuai befinner sig och hur hon mår - menar att videon inte är bevis nog. WTA-toppen Steve Simon säger att det är fortsatt oklart om hon "är fri" och om hon tillåts fatta beslut på egen hand. Omni 211120.

Brittisk och estnisk militär skickas till Polen. 150 soldater ur brittiska arméns ingenjörskår ska nästa vecka samarbeta med polska styrkor för att stärka Polens gräns mot Belarus. Även 100 estniska ingenjörssoldater är på väg till polsk-belarusiska gränsen. Samtidigt öppnar den polska regeringen också för att involvera EU:s gränsbevakningsmyndighet Frontex i att skicka tillbaka migranter till deras hemländer. SR 211120.

Migrantkrisen kallas hybridattack - detta betyder ordet: Den senaste tiden har många kallat migrant- och flyktingkrisen vid gränsen mellan Belarus och Polen för en hybridattack. Begreppen "hybridkrigföring" och "hybridattacker" syftar på attacker som kombinerar traditionella militära och civila metoder. Det kan röra sig om att man använder militär makt tillsammans med riktade informationskampanjer, spridandet av falska nyheter eller ekonomiska påtryckningar. SR 211120.

Polen: Belarus har ändrat taktik vid gränsen. Polska regeringen menar att Belarus ändrat sin taktik gällande gränsen mellan de två länderna, där en migrantkris pågår, och nu skickar mindre grupper migranter till fler platser. Antalet migranter som försöker komma in i Polen via Belarus fortsätter att minska, meddelade polska gränsbevakningen i dag. Samtidigt riktar flera människorättsorganisationer kritik mot regeringens hantering av migranter. I den polska staden Hajnowka hölls i dag en protestaktion. SR 211120.
Polen: Belarus har ny taktik för migranter vid gränsen. Belarus har ändrat sin taktik i krisen med grannlandet Polen. Det menar Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak i en intervju med RMF FM radio, enligt AFP. "Migranter och belarusiska myndigheter har tagit till något av en ny metod... mindre grupper av människor försöker korsa gränsen på fler platser," säger han. Blaszczak tillägger att det inte finns några tvivel om att attackerna är regisserade av belarusiska myndigheter. Polska gränsvakter rapporterar 195 försök att korsa gränsen på fredagen. Omni 211120.
Polska politiker eniga om att Lukasjenko ligger bakom migrantkrisen, säger finländsk politiker på plats vid EU-gränsen - svårt att bedöma Putins roll. yle 211120.

Belarus bussar bort migranter - och dit igen? Migrantlägret vid gränsen mellan Belarus och Polen har tömts. Samtidigt har drygt 400 irakier återvänt till sitt hemland. Men Polen anklagar grannlandet för att lika snabbt tvinga tillbaka migranter till gränsen. Den statliga belarusiska nyhetsbyrån Belta publicerar bilder som visar hur migranter på torsdagskvällen gjorde sig redo för natten med täcken, filtar och madrasser inne i logistikhangar. Redan för ett par dagar sedan bussades runt tusen av migranterna till den uppvärmda lokalen, men enligt Belarus valde omkring 800 att stanna kvar i lägret, trots minusgrader. Men det gick bara några timmar från det att lägret tömts tills migranter åter kördes till gränsen, uppger Polen. Världen idag 211120.

Storskaligt våld mot kristna i Myanmar. Just nu förbereder sig militären för en offensiv mot Chin-regionen i nordvästra Myanmar, med det formella syftet att omintetgöra regionens motståndsrörelser. Operationen involverar tiotusentals soldater och taktiken är lika effektiv som den är brutal. På engelska beskrivs den med uttrycken burn all, kill all, loot all, vilket i klartext betyder att man först plundrar alla hus för att därefter döda de kvarvarande invånarna, bränna ned deras egendomar och slutligen skövla bort gränsstenar och identifierbara landmärken. Detta för att omöjliggöra för dem som lyckas fly att komma tillbaka. Låt oss be om Guds förbarmande över dessa burmesiska minoritetsfolk, och om besinning till FN:s säkerhetsråd där sanktioner mot Myanmar blockeras av Ryssland och Kina! Världen idag 211120.

"Tuffa samtal" mellan Linde och Lavrov om Ukraina." På fredagen träffade utrikesminister Ann Linde (S) sin ryske motsvarighet Sergej Lavrov i Moskva för att diskutera konflikten i Ukraina. Linde säger i SR:s Studio Ett att samtalen, "precis som vanligt", varit väldigt tuffa och att hon inte delar Rysslands syn på läget i Ukraina. "Vi menar att man måste följa folkrätten och erkänna Ukrainas territoriella integritet. Den svenska utrikesministern har dock inga planer på att ge upp hoppet. "Vi kan inte säga att ’efter så här lång tid’ är det okej att exempelvis annektera Krim. Vi måste försöka få till en lösning," säger hon. Den svenska utrikesministern åkte till Ryssland som ordförande i Osse, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Omni 211120.

Tusen potentiella spioner: "Reser under täckmantel". En rad stater bedriver i dag olaglig underrättelseverksamhet mot Sverige. Det säger Säkerhetspolisen till TT efter att flera fall av misstänkt spioneri uppmärksammats på senare tid. Enligt en beräkning från Säpo från 2012 kan det befinna sig från några hundra till tusen agenter eller potentiella spioner i Sverige. Sedan dess har gruppen växt, enligt Daniel Stenling, chef för Säpos kontraspionage. Nyhetsbyrån pekar ut två grupper som verkar i Sverige - en grupp som är stationerad på ambassader under täckmantel och en grupp som reser in för enstaka uppdrag. Den senare gruppen bedöms vara större. "De reser in under andra täckmantlar. De rör sig i företagsvärlden där man ska tro att de tillhör företag eller andra delar inom den privata sektorn," säger han. Säpo har tidigare sagt att var tredje rysk diplomat egentligen arbetar åt någon av Rysslands underrättelsetjänster. Omni 211120.
Expert: Oroande att spioner når de känsligaste delarna. Det mest alarmerande med de senaste spionlarmen är att en främmande underrättelseverksamhet har lyckats penetrera de mest känsliga delarna av den svenska säkerhetsapparaten. Det säger Wilhelm Agrell, seniorprofessor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, och syftar på spionhärvan med kopplingar till Säpo och Must. Agrell lyfter flera möjliga konsekvenser, bland annat att Sverige potentiellt kan tappa stora delar av sin förmåga inom en viss underrättelsetjänst och att andra länder kan ifrågasätta ett lands underrättelsetjänst som blir penetrerad. Han lyfter också en indirekt konsekvens: "En sån här penetration skapar en misstänksamhet och en osäkerhet hos de som arbetar inom de här strukturerna - "kan man lita på någon egentligen?" Den indirekta effekten kan faktiskt vara större än den direkta skadeeffekten. Omni 211120.
Källor: Misstänkta bröder har båda jobbat på Säpo. De två bröder som sitter häktade misstänkta för grovt spioneri har båda jobbat på Säpo, uppger flera av varandra oberoende källor för SVT Nyheter. Det är dock oklart om de arbetade på Säkerhetspolisen samtidigt. Det är sedan tidigare känt att den äldre brodern jobbat på Säpo. Den yngre jobbar numera inom den privata sektorn, men har även jobbat på Säpo ”under en tid”, enligt SVT:s källor. Båda männen misstänks ha spionerat på Sverige i över tio år. När det misstänka brottet började, 2011, läste den yngre brodern första terminen på polisprogrammet, enligt dokument från polisen. Mannen fullföljde inte polisutbildningen. Omni 211125.

Rysk aktivitet oroar Blinken: "Vi vet vad som hänt förr". Rysslands "ovanliga militära aktivitet" vid gränsen till Ukraina oroar USA:s utrikesminister Antony Blinken. Under en resa i Senegal säger Blinken att det finns "verkliga bekymmer" både kring den militära aktiviteten och retoriken från ryskt håll. Han vill dock inte svara på om amerikansk underrättelsetjänst tror att Ryssland och Vladimir Putin siktar på nya annekteringar i Ukraina. "Vi vet inte vad president Putins avsikter är. Men vi vet vad som har hänt i det förflutna," säger han enligt AFP. Uttalandena kommer sedan Ukraina i förra veckan uppgett att nära 100 000 ryska soldater mobiliserats i närheten av gränsen. Blinken refererade till annekteringen av Krim 2014. Omni 211120.

Nya videor på Peng Shuai - men är hon fri? Bilder och filmer som sägs visa den försvunna tennisstjärnan Peng Shuai har lagts ut på Twitter. I en av videorna syns den 35-åriga tidigare dubbelmästaren gå in på en restaurang i Peking, bärandes munskydd. I ett andra videoklipp ses hon prata utan mask vid restaurangbordet. Filmerna har lagts ut av Global Times redaktör, som ges ut av statsägda Folkets Dagblad i Kina. Det gör att många ändå är skeptiska till videomaterialet. Kinakännaren Jennifer Hsu säger till TT att "Vi måste nog se på de här med ett kritiskt sinne. För många som censurerats av staten tvingas ofta leverera ofrivilliga uttalanden", säger hon. Peng Shuai har inte setts i offentligheten sedan hon den 2 november anklagade tidigare vice premiärministern för sexuella övergrepp. Inlägget togs snabbt bort, och även diskussioner i ämnet har censurerats. Steve Simon, som är chef för den stora damtennisorganisationen WTA skriver i ett meddelande: "Även om det är positivt att se henne, så är det fortsatt oklart om hon är fri och kan fatta beslut och agera på egen hand, utan tvång eller yttre påverkan", skriver han, och tillägger att videon i sig inte är tillräcklig. SR 211121. Kommentar: Helt rätt, videon är inte något bevis på att hon är fri.
Försvunna tennisstjärnan: Jag mår bra. Den försvunna tennisstjärnan Peng Shuai har under söndagen pratat med Internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach i ett videosamtal, där hon sagt att hon mår bra och befinner sig i säkerhet. Samtalet ska ha varat i 30 minuter och enligt nyhetsbyrån Reuters ska Peng ha befunnit sig i sitt hem i Peking. Den tidigare världsettan i dubbel har inte setts i offentligheten sedan hon den 2 november då hon i sociala medier anklagade tidigare vice premiärministern i Kina för sexuella övergrepp. Inlägget togs snabbt bort, och även diskussioner i ämnet har censurerats. Tidigare under söndagen lades bilder och filmer ut på Twitter som sägs visa den försvunna tennisstjärnan Peng Shuai. Filmerna lades ut av Global Times redaktör, som ges ut av statsägda Folkets Dagblad i Kina. Det gör att många ändå är skeptiska till videomaterialet. Kinakännaren Jennifer Hsu säger till TT att "Vi måste nog se på de här med ett kritiskt sinne. För många som censurerats av staten tvingas ofta leverera ofrivilliga uttalanden", säger hon. SR 211121.
WTA inte nöjda med Pengs videosamtal med IOK. Damtennisorganisationen WTA är fortfarande oroliga för den kinesiska tennisspelaren Peng Shuai, trots att hon talat med Internationella olympiska kommittén (IOK). "Det var skönt att se Peng Shuai i de senaste videorna, men de varken lindrar eller tar upp WTA:s oro över hennes välbefinnande och förmåga att kommunicera utan censur eller tvång," skriver man i ett mejl till The Guardian. WTA står fast vid sitt krav på att Pengs anklagelser om övergrepp mot toppolitikern Zhang Gaoli utreds på ett rättvist sätt. Peng talade på länk med IOK:s ordförande Thomas Bach i 30 minuter. Omni 211122.
Kina: Sluta hajpa fallet med försvunna tennisspelaren. Uppmärksamheten kring tennisspelaren Peng Shuai har bakomliggande politiska motiv. Det säger Zhao Lijian, talesperson för Kinas utrikesdepartement, enligt flera nyhetsbyråer. "Folk borde sluta hajpa och politisera det här ämnet," säger Zhao. Peng Shuai försvann i mer än två veckor efter att ha anklagat Kinas tidigare vice premiärminister, Zhang Gaoli, för sexuella övergrepp. Under helgen framträdde hon i ett videomöte med IOK:s ordförande och försäkrade att hon mådde bra. Människorättsgrupper befarar dock att Kina utövar påtryckningar på Peng. Första gången Kinas politiska ledning kommenterar fallet. Omni 211123.

Kina straffar Litauen för Taiwans nya beskickning. Kina nedgraderar sin diplomatiska relation med Litauen till "chargé d’affaires" efter att Taiwan öppnat en diplomatisk beskickning i Litauens huvudstad Vilnius, rapporterar AFP. Kinas utrikesdepartement skriver i ett uttalande att man drar ner på de diplomatiska banden för "att skydda sin suveränitet och de grundläggande normerna för internationella förbindelser". Litauen beklagar Kinas beslut och skriver i ett uttalande att man erkänner "Ett Kina"-politiken men att man fortfarande har rätt att utöka samarbetet med Taiwan, rapporterar AFP. Kina: "Litauens regering får bära alla konsekvenser av detta". Beskickningen fungerar som en ambassad i praktiken. Kina anser att öppnandet av representationskontoret är "extremt chockerande". Omni 211121. Kommentar: Kina kör med hot. Det är allvarligt. Världen nationer borde komma överens om att inte erkänna "Ett Kina"-politiken, för Taiwan är inte en del av Kina utan en självständig nation liksom Kina. Taiwan kan inte heller göra någa anspråk på det kinesiska fastlandet. Taiwan erkänns som suverän statsbildning idag av 25 stater (de allra flesta i Latinamerika, varav den största är Paraguay). 14 länder hade diplomatisk förbindelse med Taiwan år 2019.

Video från aktivist i Kina visar lägren i Xinjiang.Kina tros hålla miljoner uigurer inspärrade mot sin vilja, i det som den kinesiska staten kallar omskolningsläger i Xinjiangprovinsen. Men mycket lite är känt om lägren och bilder från platserna är ofta tagna med satelliter. I ett långt reportage på Youtube reser en kinesisk aktivist som kallar sig Guanguan till Xinjiang för att filma lägren, rapporterar Expressen, Daily Mail och Radio Free Asia. Guanguan berättar att han fick idén efter att ha läst ett reportage på Buzzfeed. "Utländska journalister kan inte åka dit, men jag kan det," säger han i videon. I det 20 minuter långa klippet reser aktivisten till åtta olika städer i Xinjiang där han låtsas vara turist och totalt hittar han 18 misstänkta läger. Många av dem är omgärdade av taggtråd, har galler för fönstren och vakttorn. Det är svårt att bekräfta att videon är äkta men Alison Killing, arkitekten som arbetade med det uppmärksammade Buzzfeedreportaget, säger till Daily Mail att bildmaterialet matchar alla satellitbilder. "Det är verkligen användbart att ha den där marknivåbilden som hjälper oss att bekräfta det vi ser på satellitbilderna," säger hon till Radio Free Asia. Alison Killing: "Först måste jag bara säga hur modig han var." Omni 211121. Commentary: See full video 19:20! Kina börjar mer och mer att likna Nordkorea.
Commentary 1: I am really fed up with this inspection. Every vehicle entering the community must be checked in the trunk. All personnel at the gas station are not allowed to get off the car. In the big winter, regardless of the elderly or children, swipe their ID cards to enter the gas station. Don’t refuel without an ID card. , I can only say that all the international allegations they deny are true. This video is really true.
Commentary 2: I really like your real record. It allows me to see the situation in my grandfather’s hometown (Gansu). Thank you for sharing the face of China under the governance of the CCP. I really can’t imagine such a life in Taiwan... Drive crazy. Commentary 3: My parents are farmers. They don't say anything in their hearts, but they are dissatisfied with Iron Fist, but they feel powerless to resist. Ordinary people can rationalize these phenomena if they can't change it. The people around him feel normal if they don't resist, and they feel that the world is just like this. In addition, they have experienced the Cultural Revolution, and trust between people is very, very low.
Commentary 4: I traveled by car in Xinjiang for the first time in 17 years. I sighed about Xinjiang’s beautiful scenery and characteristic ethnic culture. The environment of three steps, one post, five steps and one sentry is also suffocating. Some people say that such many inspections are not particularly safe. I feel that I am in a society shrouded in white terror, and I feel that there are people watching you everywhere, but I think how difficult the situation of the local ethnic minorities is. Since then, I have told myself that I must wait for Xinjiang to be liberated and take another trip to Xinjiang. , Of course, Xinjiang where there is no white terror over freedom.
Commentary 5: If you are still in the country, please don't show your face. It's only a matter of time before they find you. Hope to see your videos all the time. (He surely must have gone abroad to realese these things.)
Commentary 5: I admire QQ very much, thank you for your adventure and dedication, let the world see the truth that the CCP has tried so hard to cover up! You are the real Chinese and the true patriot, the difference between heaven and earth, and the pseudo-patriot created by the CCP’s thinking, hope In the future, there will be more brave like you, and pray for the awakening Chinese :)
Commentary 6: For people like me who are very resistant to propaganda slogans, seeing the picture on the cover frightened me. I would rather hope that this type of propaganda slogan will be incorporated into the history museum in the future along with the current system of this country.
Commentary 7: When China needs to be rebuilt in the future (when the Communist Party is overthrown, I never doubt whether it will be, but when it will happen. Sooner or later the inhuman system will be overthrown), China needs more thinking people like you ! You are a witness of this era, please record your voice!
Commentary 8: George Orwell's 1984 and Animal Farm have been fully realized in China, and the author probably did not expect that things in his works might actually become reality.

Commentary 9: This system will eventually lead to collapse, because the total cost of society continues to increase, knowing a certain critical point.
Commentary 10: Buying a dish to go through the security check is more than a dream. I have actually been to Xinjiang for 10 days in 201X. Even entering Dicos requires security check, entering a supermarket, going through security check, going to every hotel, going through security check, etc. It's a Pokémon. In a restaurant in a certain area, the staff at the counter are not ordinary staff. Yes Armed Police, armed police with live ammunition. This is simply in another world.

Xi försäkrar: Kina ska inte tyrannisera sina grannar. Kina kommer varken försöka ta över Sydostasien eller tyrannisera sina mindre grannländer i konflikten om det Sydkinesiska havet. Det försäkrar Kinas president Xi Jinping, enligt flera nyhetsbyråer. Uttalandet gjordes under ett digitalt möte med medlemmar ur Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kina försökte upprepade gånger lugna medlemsländerna angående stormaktens geografiska anspråk, skriver AFP. "Kina motsätter sig resolut hegemoni och maktpolitik," sa Xi enligt statliga nyhetsbyrån Xinhua. Omni 211122. Kommentar: Xi Jinping är bra på att ljuga, inte minst om lägren i Xinjiang. Kina bygger ut sina baser i sydkinesiska havet för att utöka sina territoriella och ekonomiska anspråk.

Ryskt spionorgan: Vi tänker inte invadera Ukraina. Ukraina har hävdat att Ryssland mobiliserar sig för en eventuell invasion av de östra delarna av Ukraina. Utspelet har fått stöd av bland annat USA:s utrikesminister Antony Blinken, men nu slår det ryska spionorganet SVR ifrån sig anklagelserna och menar att det handlar om amerikanska byråkrater som försöker skrämma omvärlden, enligt TT. "USA utmålar en skräckinjagande bild med horder av ryska stridsvagnar som ska plöja igenom ukrainska städer", skriver SVR i ett uttalande. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har pratat offentligt om uppgifterna om den ryska mobiliseringen. SVR är det ryska organet som är inriktat på informationsinhämtande i utlandet. Tidigare under måndagen hävdade Kreml att västvärlden för en informationskampanj som är ämnade att eskalera utvecklingen i Ukraina. Omni 211122.

Hotar att stänga av gasen - om inte Moldavien betalar. Den ryska energijätten Gazprom hotar Moldavien med att stänga av tillförseln av gas till landet inom 48 timmar då de ligger efter med sina betalningar, rapporterar AFP. "Vi är extremt besvikna på att Moldavien har misslyckats med att uppfylla sina avtalsförpliktelser," säger en talesperson för energiföretaget till den ryska tv-kanalen NTV. För en månad sedan förklarade Moldavien ett undantagstillstånd då gasen i landet höll på att ta slut. De tecknade då ett kontrakt med Gazprom och lovade att vara i tid med en procent av sina betalningar, något Gazprom menar att de misslyckats med. Gazprom menar att kontraktet tog hänsyn till den ekonomiska situationen i Moldavien. Kontraktet som tecknades gäller över fem år. Omni 211122. Kommentar: Inte lätt för Europas fattigaste land.

Armenisk soldat död i nya strider med Azerbajdzjan. Armenien säger att en av deras soldater har dödats under strider med Azerbajdzjan under måndagen, rapporterar AFP. "Som ett reslutat av skottlossning under måndagen har en 19-årig värnpliktig blivit dödligt sårad," säger Armeniens försvarsminister i ett uttalande. Under förra veckan bröt våldsamheter ut mellan länderna. Det var de värsta striderna sedan förra året då länderna låg i krig med varandra om det omtvistade området Nagorno-Karabach. En vapenvila stiftades under förra veckan mellan länderna. Protester har brutit ut i Armenien under dagen. Omni 211122.

Ökad militär verksamhet i Östersjön. Ökad utländsk militär aktivitet i Östersjön och oro om krigshot i Sveriges närområde gör att den svenska och finska marinens försvarssamarbete har intensifierats. Sverige och Finland utbyter underrättelseinformation dygnet runt om bland annat östersjötrafiken. Man övar också samarbetet på bred front. "Ute till havs visar vi den finska och svenska flaggan. Vi vill visa att vi är redo att försvara oss, men också visa lite mera eskalerat att vi kan skydda sjöfarten och stå emot ett väpnat angrepp om det sker med våld, säger marinchef Ewa Skoog Haslum." SR 211123.

EU ska svartlista flygbolag som smugglar migranter. Flygbolag som medverkar till människosmuggling till Europa kommer att svartlistas av EU. Det sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under tisdagen, rapporterar The Guardian. Hon menar att Belarus ledare Aleksandr Lukasjenko för ett hybridkrig mot EU när han leder migranter till Europa och att de som hjälper honom ska straffas. "Vi föreslår regler för att svartlista alla medel och transportsätt som är involverade i människohandel och smuggling av migranter," säger hon. Beslutet kommer enligt AFP att godkännas inom de kommande dagarna. Då väntas sanktioner införas mot det belarusiska flygbolaget Belavia. Sedan krisen började har cirka 7 500 personer från Mellanöstern nått Litauen, Lettland och Polen via Belarus. Även Storbritannien, USA och Kanada väntas medverka i förslaget. Ylva Johansson kallar det en statsunderstödd migrantkris. Omni 211123.

Belarusisk tidning förbjuds - kallas extremistisk. Belarus regim stämplar landets äldsta dagstidning som en extremistorganisation och med det olagligförklarades tidningens redaktion, skriver AP. Det är Nasja Niva som har förbjudits av en statsstyrd domstol på tidningens 115-årsdag. Tidningen har sedan tidigare varit föremål för en rad åtgärder och dess chefredaktör och en reporter sitter fängslade. "Situationen i Belarus är värre än i Kuba och Iran och börjar närma sig Nordkoreas nivå" säger Andrei Bastunets, ordförande i Belarus oberoende journalistförbund. Majoriteten av tidningens journalister har flytt Belarus och driver nu tidningen utanför landets gränser. Stämplingen innebär att alla som publicerar eller sprider Nasja Nivas texter riskerar upp till sju års fängelse. Omni 211123. Kommentar: Aleksandr Lukasjenko behöver sitta i mycket mer än 7 års fängelse.

Putin testar näsvaccin - uppmanar: "Vaccinera er". Den ryske presidenten Vladimir Putin har testat ett covidvaccin som tas i näsan, rapporterar CNN. Vaccinet håller på att tas fram av Gamaleya Center som har utvecklat Sputnik V. Putin har nu tagit tre vaccinsprutor och nässprejen, berättade han under ett tv-sänt möte med regeringsmedlemmar. Presidenten ska ha sagt att "den inte kändes" alls och han var ute och sportade morgonen efter att han tagit den tredje sprutan och nässprejen. Bara cirka 37 procent av ryssarna är vaccinerade och de senaste veckorna har landet haft över 1 000 döda med covid-19 per dag. "Jag rekommenderar alla att, inte bara vaccinera sig men att också återvaccinera sig," sa Putin under mötet. Putin anmälde sig som frivillig att testa nässprejen Omni 211124.

Varningen - Kina långt fram i utvecklingen av helt ny typ av missil. USA:s militär varnar om att Kina kommit mycket längre än vad man tidigare trott när det gäller att utveckla ett hypersoniskt vapen. Det är en missil som kan färdas över fem gånger ljudets hastighet. Vapnet fungerar som en obemannad rymdfärja som kan styras in i atmosfären - det gör att de är svåra att skjuta ned, säger David Carlqvist, utrikesreporter på Ekot. Vapnet är som en slags rymdfärja, som åker ut i rymden och sedan kan styras in i atmosfären. Väl inne i atmosfären kan det därefter styras mot ett specifikt mål, vilket gör det väldigt svårt att skjuta ned. Det är i huvudsak ett strategiskt vapen som kan utrustas med kärnvapen och användas för att träffa mål på andra sidan jorden - i Kinas fall exempelvis USA. Även USA och Sovjetunionen/Ryssland har experimenterat med sådana här vapen, men nu verkar det som att Kina ligger långt före de båda länderna i utvecklingen av ett dylikt fungerande vapensystem. SR 211125.

Rysk människorättsorganisation kan tvingas stänga. Den välkända ryska människorrättsorganisationen Memorial kan tvingas att stänga, för idag börjar en rättegång där organisationen står anklagad utpekad som utländsk agent. Oleg Orlov vid Memorial ser rättsaken som ett sätt att skrämma alla oberoende ickestatliga organisationer i Ryssland. Men om Memorial stängs innebär det också en gigantisk historieförlust, Memorial har kartlagt repressionen under Stalintiden och har både arkiv och museum. SR 211125. Kommentar: Putin kampanjar för att rehabilera Stalin. Memorial kartlägger Stalins grymheter. Det är klart att Putin då slår tillbaks och stämplar dem som en utländsk agent.
Putin’s Russia Immortalizes Bloody Dictator.

Stridsflyg vid Polens gräns: "Förbered sanktioner". En upptrappning av det spända läget vid gränsen mellan Polen och Belarus tycks hänga i luften och under torsdagen har ryska och belarusiska stridsflygplan bevakat området. "En sammansatt, taktisk grupp har genomfört flygningar utefter Belarus gränser", skriver Belarus försvarsdepartement enligt ryska Interfax. Polens regering vädjar nu till EU om att stå redo med nya sanktioner. "Vi måste förbereda ytterligare sanktioner, bland annat vad gäller handeln," sa premiärminister Mateusz Morawiecki efter ett möte med Angela Merkel i Berlin. Samtidigt har Irak skickat två flygplan för att hämta över 600 flyktingar som sitter fast i Belarus. Omni 211125. Kommentar: Uppenbart att Ryssland står på Vitrysslands sida.

Lukasjenko besöker migranter vid gränsen. Belarus president Aleksandr Lukasjenko har besökt migranter vid polska gränsen, rapporterar AFP med hänvisning till statliga nyhetsbyrån Belta. "Migranter har samlats runt presidenten och hälsar honom med applåder", rapporterar Belta. Nyhetsbyrån har också publicerat bilder på när presidenten träffar medlemmar i Röda korset. "Om någon vill till väst är det er rättighet. Vi kommer inte försöka att stoppa er," säger Lukasjenko. Han säger också att Belarus inte kan "starta krig" för att skapa en "korridor" genom Polen till Tyskland. Besöket ägde rum på ett migrantcenter. Omni 211126.

Kina fördömer upploppen och våldet på Salomonöarna. Det säger en talesperson för utrikesdepartementet enligt AFP. Oroligheterna i huvudstaden Honiara är inne på sin tredje dag och ett nattligt utegångsförbud har nu utfärdats på obestämd tid. Kina utlovar säkerhet för kinesiska medborgare som befinner sig där. Bakgrunden till protesterna är missnöje med att regeringen i Salomonöarna gjort diplomatiska närmanden till Kina. Omni 211126.

Ukraina varnar för "möjligt kuppförsök" 1-2 december. Ukraina har fått underrättelseinformation om att ett möjligt kuppförsök, stött av Ryssland, är nära förestående. Det meddelar landets president Volodymyr Zelenskyj på en presskonferens, skriver The Guardian. "Vi har utmaningar, inte bara från den ryska federationen och en möjlig eskalering – vi har stora interna utmaningar. Jag har fått information om att en kupp kommer att äga rum den 1-2 december," säger Zelenskyj. Presidenten säger också att landet är förberett på en eskalering av konflikten med Ryssland. Zelenskyj säger att man har full kontroll över sina gränser. Zelenskyj: "Vi måste förlita oss på oss själva, vår armé." Omni 211126.
"Krigsskräcken alltid där - men är nu på en högre nivå." Rädslan för ett ryskt militärt angrepp mot Ukraina är på den högsta nivån sedan annekteringen av Krim 2014, skriver ABC News Patrick Reevell i en analys med anledning av larmen om rysk mobilisering vid gränsen. Han skriver att "krigsskräcken" hela tiden funnits där och att hotet om en invasion kanske inte är verkligt den här gången - men att vissa saker ändå är annorlunda nu. Som exempel nämns hur analytiker anser att den ryska retoriken hårdnat, och att president Vladimir Putins kan vara villig att ta till våld och inte stanna vid hot för att hindra att Ukraina närmar sig väst. Julian Borger skrev under torsdagen i The Guardian att Joe Biden gör sig redo för ett digitalt möte med Putin, med målet att avvärja ett potentiellt angrepp. Alla möjliga alternativ innebär risker för Biden, skriver Borger. Han tar bland annat fasta på medierapporter om att det pågår en debatt inom Bidens administration om USA:s vapenleveranser, där delar av administrationen menar att ökade leveranser riskerar att leda till en "farlig eskalering". Patrick Reevell: Rysk mobilisering leder till rädsla för attack. Omni 211126.
Nato varnar Ryssland: Blir konsekvenser vid angrepp. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg varnar Ryssland för konsekvenser vid ett eventuellt militärt angrepp mot Ukraina, skriver AFP. Detta efter att Ukrainas president under fredagen sagt att det finns underrättelseuppgifter om ett nära förestående kuppförsök med stöd av Ryssland, och sedan Ukraina larmat om kraftig rysk militär mobilisering vid gränsen. Enligt AFP säger Stoltenberg att frågan om den ryska mobiliseringen ger skäl till "djup oro", och att det är något som ska diskuteras när försvarssamarbetets utrikesministrar träffas i Riga nästa vecka. Ukraina: Finns uppgifter om att Ryssland vill involvera oligark i ett kuppförsök tidigt i december. Omni 211126.

Kina stänger av spårningssystem för fartyg. Kina har den senaste månaden stängt av landbaserade master som samlar in uppgifter om fartygs position och kurs i farvattnen utanför Kina, på grund av vad som uppges vara nationella säkerhetsskäl. Detta befaras av många kunna leda till att de redan hårt ansträngda internationella leveranskedjorna nu står inför av ytterligare problem och förseningar. Positioneringsdatan är viktig för att planera när stora fraktfartyg skall löpa in och ut ur hamnar för att lasta och lossa sina containrar. SR 211127. Kommentar: Vad planerar den kinesiska militären?

Expert: Västs inflytande i Bosnien minskar - Ryssland spelar på känslor. Samtidigt som Bosnien-Hercegovina befinner sig i sin djupaste politiska kris sedan 90-talet så blir Rysslands och Kinas inflytande i landet allt större. EU gör stora investeringar i landet, men har inte lyckats visa för vanligt folk vad man gör för skillnad. "De senaste åren förlorar väst kampen med Ryssland om inflytande här", säger Sead Turcalo, professor i statsvetenskap på Universitetet i Sarajevo. SR 211128.

Lukasjenko: Litauen dumpar döda kroppar vid gränsen. Belarus president Aleksandr Lukasjenko anklagar litauiska myndigheter för att dumpa döda migranter vid gränsen mellan de två länderna, rapporterar AP. "De lägger en död kropp, eller förmodligen en person som fortfarande lever, i en sovsäck och slänger den på gränsen. Det är avskyvärt," sa presidenten under ett möte med ledare inom landets militär. Påståendet tillbakavisas av Litauen, vars statliga gränsbevakningsorgan svarar att belarusiska myndigheter upprepade gånger försökt iscensätta misshandel eller till och med dödsfall, samtidigt som de anklagar Litauen för "omänsklig behandling". EU har anklagat Belarus för att försöka driva tusentals migranter in i Europa via Polen, Litauen och Lettland som ett svar på EU:s sanktioner mot landet - något som landets regering förnekar. Lukasjenko: Vi står bakom Ryssland om ukrainska myndigheter inleder en offensiv mot Moskva-stödda rebeller i Ukraina. Omni 211129.

Analys: Litauen har vunnit på att inte bli beroende av Kina. I går mötte tio parlamentsledamöter från de baltiska länderna Taiwans president Tsai Ing-wen i Taiwan. Ett besök som Kina ser som en provokation. Men i nuläget finns det inga skäl till oro, och det för att Litauen inte har gjort sig beroende av Kina, säger Konstantinas Andrijauskas, Asienforskare vid Vilnius Universitet. För drygt en vecka sedan öppnade Taiwan ett representationskontor i Litauen, något som många länder har men där Litauen har gått ett steg längre och behållit namnet Taiwan i beteckningen, en nagel i ögat på Kina som anser att Taiwan är en utbrytarprovins. SR 211130.

Stoltenberg varnar för Kina: "Maktbalansen ändras". Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg varnar för Kinas militära upptrappning. Samtidigt ser han ingen omedelbar risk för en väpnad konflikt. "Vi ser inte Kina som en fiende och det är inte heller någon omedelbar fara för ett militärt angrepp från Kina. Men det faktum att Kina växer både militärt och ekonomiskt gör att maktbalansen ändras," säger han till SVT:s Utrikesbyrån. Stoltenberg menar att dialog är den enda vägen framåt. Bland annat vill Nato föra samtal för att undvika en militär konflikt i Taiwan. Omni 211130.

Ryskt rymdskrot ställer till det för Nasa - ställer in rymdpromenad. Den planerade rymdpromenaden vid den internationella rymdstationen ISS har skjutits upp på obestämd tid på grund av risken för astronauterna att träffas av skrot från en satellit Ryssland sprängde i ett test av ett antisatellitvapen för några veckor sedan. Rymdskrot är ett växande problem både för bemannade rymdfärder och för satelliter. Det finns ungefär 7000 satelliter i rymden för närvarande, men de kommande åren planerar företag såsom SpaceX och OneWeb att skjuta upp runt 40 000 satelliter, som ska ge hela världen internettäckning. SR 211130.

Ryssland tillbakavisar anklagelser om möjligt angrepp mot Ukraina. I Ryssland tillbakavisas den senaste tidens anklagelser om ett möjligt ryskt militärt angrepp mot Ukraina. Istället hävdar president Vladimir Putin att det snarare är väst som utgör ett hot - mot Ryssland. "Så fort någonting går fel, ja då skyller man på Ryssland. Det är ju skrattretande", säger Moskvabon Aleksej Buchanov till Ekot. SR 211201.

Rapport visar: Putin bär ansvar för mordförsöket i Gävle. Mordförsöket på en tjetjensk bloggare och regimkritiker i Gävle för ett och ett halvt år sedan beställdes av den tjetjenska regimen. Det visar en underrättelserapport som SVT:s Uppdrag Granskning tagit del av, där ansvar också läggs på Rysslands president Vladimir Putin, som högsta politiska ledare. Företrädare för både den tjetjenska och den ryska regimen förnekar inblandning. SR 211201.
Släktingar till tjetjenske regimkritikern bortförda. Släktingar till den tjetjenske regimkritikern Tumso Abdurachmanov, som själv tidigare utsatts för mordförsök i Gävle, har förts bort, rapporterar SVT:s Uppdrag granskning. Via sms har Abdurachmanov sedan nåtts av hot om att släktingarna ska torteras. Efter hoten har Tumso Abdurachmanovs advokat Jens Sjölund lämnat in en ny anmälan till Säkerhetspolisen. "Denna attack mot hans släktingar är en attack på yttrandefriheten, en universell mänsklig rättighet," säger Sjölund. Omni 211223.

Ukrainsk minister vill att Nato skrämmer Ryssland. Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba uppmanar Nato att gå fram med ett ”skrämselpaket” för att stoppa Ryssland från att invadera Ukraina, rapporterar AFP. "Vi känner oss säkra på att om vi anstränger oss tillsammans, om vi agerar koordinerat, så kan vi avskräcka president Putin och få honom omotiverad att välja det värsta scenariot," sa Kuleba under ett Natomöte i Riga. Natochefen Jens Stoltenberg varnade tidigare i veckan Ryssland för att landet kommer att få betala ett högt pris om man går in i Ukraina. Omni 211201. Kommentar: Radarparet Putin och Lavrov är nog inte lättskrämda.

USA och Ryssland till Sverige för Ukrainasamtal. Ryssland och USA kommer att föra samtal om Ukraina i Stockholm, rapporterar AFP. Den amerikanske utrikesministern Antony Blinken och hans ryske motsvarighet Sergej Lavrov kommer att resa till den svenska huvudstaden på torsdag. De två ministrarna kommer att mötas i samband med att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, samlas i Stockholm samma dag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har under onsdagen gått ut och krävt direktsamtal med Ryssland för att få stopp på kriget med de pro-ryska separatisterna i östra Ukraina, som pågått i åtta år. Beskedet om mötet kom från amerikanskt håll under onsdagen. Ryssland annekterade Krim 2014. Omni 211201.

WTA stoppar alla turneringar i Kina. Internationella damtennisförbundet ställer in alla turneringar i Kina, uppger förbundet i ett pressmeddelande. Beslutet kommer efter de många turerna kring den tidigare försvunna tennisstjärnan Peng Shuai. "Jag vet inte hur vi med gott samvete kan förvänta oss att våra spelare ska spela där när Peng Shuai inte får kommunicera fritt," säger WTA:s ordförande Steve Simon i pressmeddelandet. SR 211201.Kommentar: Bra beslut. Xi Jinping vill inte ha yttrandefrihet.

Rekordhöga smittotal i Ryssland - men få vill vaccinera sig. Under hösten har smittotalen och dödsfallen till följd av covid-19 slagit nya rekord i Ryssland, samtidigt som vaccinationsviljan är fortsatt låg. Andelen fullvaccinerade i landet närmar sig nu 40 procent av befolkningen. "Det har att göra med en låg tillit, till sjukvården och till staten", säger Moskvabon Olga Osipova, till Ekot. SR 211202.

Första gången på år - USA och Ryssland träffades på OSSE-mötet. Tonläget är högt mellan världsledarna i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Krisen med militär upptrappning och oron för en rysk attack präglar OSSE-mötet med utrikesministrar från ett 50-tal länder vid Arlanda idag. I dag träffades USA:s och Rysslands utrikesministrar, som inte deltagit samtidigt i ett OSSE-möte på flera år. "Jag var tydlig med vår djupa oro och vårt löfte att hålla Ryssland ansvarigt för sina handlingar", sa USA:s utrikesminister Antony Blinken på en presskonferens nyss. SR 211201.

Leaked papers link top Chinese leaders to Uyghur crackdown. A newly published cache of documents directly links top Chinese leaders including President Xi Jinping to the state's crackdown on Uyghur Muslims. The documents include speeches which analysts say prove senior government leaders called for measures that led to mass internment and forced labour. China has consistently denied that it is committing genocide against Uyghurs. Some of the documents were the subject of an earlier report, but the latest leak has previously unseen information. They were passed to the Uyghur Tribunal - an independent people's tribunal in the UK - in September, but have not previously been published in full. The tribunal asked three academics who specialise in the field - Drs Adrian Zenz, David Tobin and James Millward - to authenticate the documents. The documents, branded the 'Xinjiang Papers', after the region which is home to most of China's Uyghurs, reveal how Chinese Communist party (CCP) leaders including Mr Xi and Premier Li Keqiang made statements which directly led to policies affecting the Uyghurs and other Muslims. These include forced internments, mass sterilisations, forced assimilation, "re-education", and coercion of detained Uyghurs to work in factories. The New York Times had reported on an identical set of documents that were leaked to them in 2019, but not all were made available to the public. Read more at BBC News 211201.
Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom. Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom knappast som någon överraskning. Men det är ändå graverande att Kinas högsta ledning kan beläggas med att ha beordrat massarresteringar och tvångsrekrytering av uigurisk arbetskraft. Kinas behandling av den muslimska folkgruppen är en humanitär katastrof, och det är svårt att undgå parallellerna till Nazityskland och dess förföljelse - och senare massutrotning - av tyska judar. På 1930-talet ville man i Europa inte stöta sig med sin viktiga handelspartner, tillika kulturnationen, Tyskland. I dag har man gjort sig så beroende av Kina för sin import och sin export att man ogärna vill skapa någon politisk kris. För att inte tala om hur ekonomiska sanktioner skulle slå mot våra västerländska samhällen. Men pengar är som bekant inte allt. Vi ska också kunna se oss själva i spegeln utan att rodna av skam. Hur kommer framtidens dom att lyda över det folkmord som utspelar sig i Xinjiang-provinsen? Och över den västvärld som inte ville göra för stor sak av det hela? Världen idag 211202.

Flera länder inför nya sanktioner mot Belarus. USA, EU, Storbritannien och Kanada inför nya sanktioner mot Belarus. Anledningen är landets attacker mot mänskliga rättigheter och förtryck av befolkningen, enligt ett uttalande från Kanadas regering. USAs finansdepartementet inför även restriktioner som handlar om den belarusiska statsskulden och sanktionerna riktar sig mot 20 individer och 12 företag eller organisationer. SR 211202.

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom. Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom knappast som någon överraskning. Men det är ändå graverande att Kinas högsta ledning kan beläggas med att ha beordrat massarresteringar och tvångsrekrytering av uigurisk arbetskraft. Kinas behandling av den muslimska folkgruppen är en humanitär katastrof, och det är svårt att undgå parallellerna till Nazityskland och dess förföljelse - och senare massutrotning - av tyska judar. På 1930-talet ville man i Europa inte stöta sig med sin viktiga handelspartner, tillika kulturnationen, Tyskland. I dag har man gjort sig så beroende av Kina för sin import och sin export att man ogärna vill skapa någon politisk kris. För att inte tala om hur ekonomiska sanktioner skulle slå mot våra västerländska samhällen. Men pengar är som bekant inte allt. Vi ska också kunna se oss själva i spegeln utan att rodna av skam. Hur kommer framtidens dom att lyda över det folkmord som utspelar sig i Xinjiang-provinsen? Och över den västvärld som inte ville göra för stor sak av det hela? Världen idag 211202.

Lavrov och Blinken möttes: "Allvarligt och intensivt". För andra gången någonsin träffas USA:s och Rysslands utrikesministrar Antony Blinken och Sergej Lavrov när säkerhetsorganisationen OSSE håller möte i Stockholm. På onsdagskvällen deltog de i en informell middag, säger Sveriges utrikesminister Ann Linde (S), ordförande i OSSE, i SVT:s Morgonstudion. "Stämningen var både allvarlig och intensiv, det blev ganska många meningsutbyten mellan Blinken och Lavrov, framför allt om Ukraina och man kritiserade varandra." Stämningen mellan USA och Ryssland är spänd, framför allt på grund av ökad rysk truppnärvaro vid Ukrainas gräns. Omni 211102.
Lavrov: Ryssland vill ha säkerhetsgarantier. Under dagens OSSE-möte i Sverige mellan USA:s utrikesminsiter Antony Blinken och hans ryska kollega Sergej Lavrov varnade Blinken för nya amerikanska sanktioner om Ryssland angriper Ukraina. Det rapporterar Reuters med hänvisning till en källa nära Blinken. Han poängterade också USA vill undvika konflikt. Lavrov sa tidigare under förmiddagen att han ville höra USA åsikt om hur en konflikt kan undvikas. Han anklagade också Nato för att komma allt närmare den ryska gränsen. I ett uttalande uppger Lavrov att Ryssland vill ha "långsiktiga säkerhetsgarantier" om att det som Ryssland betrakar som Natos expansion österut ska stoppas. Sveriges utrikesminister Ann Linde var värd för mötet. Kravet på säkerhetsgarantier är absolut nödvändigt enligt Ryssland. Omni 211102.
Blinken: Upp till Ryssland att trappa ner konflikten. USA står fast vid sitt stöd för Ukrainas suveränitet och oberoende. Det säger den amerikanska utrikesministern Antony Blinken på ett presskonferens i OSSE-mötet i Stockholm där han bland annat träffat Rysslands utrikesminister Lavrov. Han säger vidare att USA vill se en diplomatisk lösning på det Blinken kallar en "potentiell kris" och det ryska agerandet liknar det som föregick annekteringen av Krim. "Det ligger nu på Ryssland att trappa ner konflikten, dra tillbaka sina styrkor från gränsen och återställa normalläge," säger Antony Blinken. Han påpekade också att "trots ryska dessinformationskampanjer" utgör Ukraina inget hot mot Ryssland. "Ryssland utgör det enda hotet," sa Blinken. Han varnade också för att fortsatt rysk aggression kommer att leda till "konsekvenser".
Analyser: Ingen tror att väst är redo att dö för Kiev. Varningarna har duggat tätt både från Ryssland och Nato de senaste veckorna, konstaterar Expressens Mats Larsson i en analys. Ryssland varnar väst för att inte gå för långt när det gäller att placera ut vapen i Ukraina och Nato varnar Ryssland för "allvarliga konsekvenser" vid en invasion. Även om Natoländerna bestämt säger sig vara redo att försvara Ukraina handlar dock varningarna främst om politiska och ekonomiska konsekvenser snarare än militära, skriver Larsson. "Det finns ett starkt verbalt stöd för Ukraina, men knappast någon vilja att ingripa militärt ifall Ryssland verkligen skulle gå in", konstaterar han. I DN är Michael Winiarski inne på samma tankar. Även han konstaterar att retoriken från västsidan är hård. ""Men ingen - särskilt inte Putin - lär på allvar tro att väst är redo att ’dö för Kiev’, och ingripa militärt för att mota bort en rysk invasion”, skriver han. Mats Larsson: Räcker det med ord för att skrämma Putin? Omni 211102.
Rysslands militära upptrappning på gränsen till Ukraina oroar. I går på säkerhetsorganisationen OSSE:s utrikesministermöte i Stockholm blev motsättningarna tydliga. USA:s utrikesminister Antony Blinken anklagade Ryssland för att hota Ukraina med sin militära närvaro inpå den ukrainska gränsen. Samtidigt anklagar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov väst för att hota Ryssland genom NATOs expandering österut. Hör reportage av Sveriges radios Rysslandskorrespondent Johanna Melén på plats i Moskva. Putin ser inte på Ukraina som ett helt och fullt självständigt land. SR 211203.
Ukrainas utrikesminister: Rysslands stol vid förhandlingsbordet står tom. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har varit ett av de tyngsta ämnena vid den pågående OSSE-mötet utanför Stockholm. Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba säger till Ekot att Rysslands stol vid förhandlingsbordet står tom och att en lösning på konflikten mellan länderna till stor del hänger på Ryssland. "Utvecklingen mot en lösning på konflikten ligger till stor del hos Ryssland. Ukraina har upprepat flera gånger att vi är fast beslutna om att hålla oss till diplomatiska lösningar på konflikten. Vi sitter vid förhandlingsbordet tillsammans med Tyskland och Frankrike och USA, och väntar på att Ryssland ska känna av den tomma stolen och ansluta till förhandlingarna." SR 211203. Kommentar: Typiskt Ryssland, de vill inte förhandla. De har inget att förhandla om.
Ukraina: Rysk offensiv kan komma i slutet av januari. Ryssland har skickat över 94 000 soldater till gränsen mot Ukraina och kan vara på väg att förbereda en storskalig offensiv i slutet av januari. Det sa Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov i parlamentet på fredagen, enligt Reuters. "Vår underrättelsetjänst analyserar alla scenarier, inklusive det värsta," sa Reznikov. Samtidigt säger Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba till AFP att landet inte kommer att överge sina planer på att gå med i Nato. Kuleba uppmanar också Nato att avfärda Rysslands förslag om att ge garantier kring Ukraina för att trappa ner spänningarna vid gränsen. Reznikov: Vi kommer inte gör någonting för att provocera Ryssland m