K G Hammar i P1 Morgon: Förnekar jungfrufödseln och att Jesus gick på vattnet samtidigt som han säger sig ha bibeltexter i ryggen för allt han säger.

Den 13 februari 2003 intervjuas Hammar i P1 Morgon om sina uttalanden att man inte behöver uppfatta jungfrufödseln som ett biologiskt faktum som kristen och sina tvivel på undren i Bibeln.

Och Hammar svarar på detta: "Jag tror på jungfrufödseln i den bemärkelsen att det är en slags trosbekännelse, ett sätt att fånga in en av hemligheterna med Jesus, men jag håller det öppet om det är ett biologiskt faktum eller inte.

Programledaren ställer då följdfrågan: "Men om Jesus inte kom till genom jungfrufödsel, hur kom han till då?" Hammar svarar: "Ja, det troligaste är väl i så fall att han kommit till som alla vi andra och att Guds möjligheter inte är begränsade till att det måste ha varit en särskild födelse. Vad jag vill visa på är att det finns en stor öppenhet i de bibliska texterna, och i Nya Testamentet finns det olika traditioner och flera av evangelisterna har aldrig hört talas om jungfrufödseln, inte Paulus hellre. Så att kyrkan skulle framställa det för de troende att det enda sättet att vara klassisk kristen är att man tror att jungfrufödseln är biologiskt faktum, det tycker jag är för snävt, det är inte sant."

Kommentar: Det är ett fullständigt grundfel som Hammar här gör. Det finns ingenting i Bibeln som stöder Hammar. Hammar gör både evangelisterna Matteus, Lukas, Maria och ängeln Gabriel till lögnare eftersom de samtliga står för informationen att det är genom den Helige Ande som Jesus föddes. Dessutom finns jungfrufödseln antydd i Jesaja 7:14 som visar att det måste vara mer än ett vanligt havandeskap, Luther var väldigt stridbar på den punkten. Trots detta har Hammar mage till att säga att "Jag har bibeltexter i ryggen för allt jag säger" och "det jag står för har ju funnits i kyrkans tradition i 2000 år". Det är väl tur för Hammar att Luther inte lever idag, han skulle säkerligen inte ha skrätt orden när han hört vad ärkebiskopen där uppe i Sverige säger.

Programledaren frågar visare om undren. "Du vill alltså hålla det öppet att Jesus gick på vattnet, gjorde han det?" Hammar svarar: "Jag tror ju inte det va, utan jag tror att berättelsen finns där därför att det är också en slags trosbekännelse. Det finns kopplingar till gammaltestamentliga texter om att Gud är herre över kaos och att nu Jesus är Guds utsände så är han är också herre över kaosmakterna som då vattnet representerar. När det gäller mirakel- och undertexter så har ju forskningen visat att de tillhör olika traditionsskikt och just naturunder anses vara väldigt sena och att betrakta som ett sätt att uttrycka en abstrakt tanke."

Kommentar: På samma sätt som han förnekar jungfrufödseln menar han att också undren bara är en slags senare trosbekännelse som är sent påkommen för att uttrycka abstrakta symboliska tankar om Gud och Jesus. Hammar litar mer på vad några historiskt-kritiska forskare tror än på vad som verkligen står skrivet i de böcker som är grundfundamentet för kristen tro, Bibeln. Sedan är det ju patetiskt att Hammar refererar till kaosmakterna enligt gammaltestamentliga texter, Hammar som inte tror på skapelseberättelsen.

Sedan kommer programledaren in på uppståndelsen och frågar: "Är Jesus uppståndelse en lika öppen fråga för dig som jungfrufödseln och miraklen?" Hammar ger det här svaret: "Nej, inte på samma sätt för bibeltexterna placerar ju uppståndelsen i centrum medan däremot jungfrufödelsen är i marginalen. Alla evangelierna väver kring uppståndelsen så att uppståndelsens att, detta att Jesus uppstod är helt klart, så måste man som kristen tro, men vad det sedan betyder rent konkret där kan man ju också vara så närsynt när det gäller texterna så att det finns det ingen riktig förklaring på. Det är ett mysterium vad det innebär, det innebär en radikal förändring för de som mötte Jesus."

- Men att han uppstod från de döda det finns det ingen tvekan om, menar du?

- Det är det som är det kristna budskapet, det är så det hela startar, att han gjorde det. Men det visar sig genom att han visar sig för sina lärjungar. Det är inte det att de blir övertygade om att han har uppstått och sedan tror det utan dom möter honom som levande och tror därifrån att han har blivit uppväckt av Gud.

Kommentar: Tror Hammar verkligen att Jesus uppstod från de döda? Helt övertygad kan man inte bli eftersom han också i sin bekännelse lägger in en brasklapp om att man inte kan veta säkert vad det rent konkret innebär. Senare i intervjun tar han exemplen i trosbekännelsen som "uppstigen till himmelen" och detta med att "Gud skapade himmel och jord" som exempel på att människorna då tänkte helt annorlunda när de formulerade dessa satser och att vi måste tänka på ett annat sätt när vi säger samma bekännelse idag. Måste vi? Är Jesus inte uppstigen till himmelen som en del av uppståndelsen från de döda? Och har inte Gud skapat himmel och jord? Eftersom Hammar tidigare har bekänt sin tro på evolutionsteorin så kan man förstå att han reagerar på att Gud skulle ha skapat himmel och jord och att han själv för sin del behöver tänka på ett annat sätt. Men tydligen behöver han också tänka på ett annat sätt när det gäller Jesu himmelsfärd beskriven i Apostlagärningarna 1.

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan