Johannes Paulus II är helgonförklarad 2014 - men själv plågas han i helvetet!

   När jag plötsligt såg mannen som höll på att plågas av dessa lågor, tittade jag på hans ansikte, det var Johannes Paulus II! Herren sade till mig: "Se, Dotter, den mannen som du ser det är påven Johannes Paulus II. Han är här på denna plats, han plågas eftersom han inte omvände sig. Jag frågade, "Herre, varför är han här? Han brukade predika i kyrkan." Han svarade, "Dotter, ingen otuktig, inga avgudadyrkare, ingen som är girig och ingen lögnare kommer att ärva mitt Kungarike." På vilket jag kommenterade: "Ja, jag vet att det är sant, men jag vill veta varför han är här, eftersom han brukade predika för massor av människor!" (Läs fortsättningen i texten nedan).

   En halv miljon människor deltog i ceremonin som hölls söndagsmorgonen den 27 april 2014 på Petersplatsen för kanoniseringen av de "två påvehelgonen": Johannes XXIII och Johannes Paulus II. Eftersom det öppnades för allmänheten kl. 05:00, var torget och dess omgivningar fyllda med troende från hela världen. Polska pilgrimer utgjorde en av de största grupperna. Närvarande var delegationer från över hundra länder, mer än tjugo statschefer och många politiska och kulturella figurer, bland annat Kung Juan Carlos och drottning Sofia av Spanien, kung Albert II och drottning Paola av Belgien, Prins Hans-Adam II av Liechtenstein, Storhertig Henri av Luxemburg, före detta Polens predident Lech Walesa, ordförande för det argentinska parlamentet Julian Dominguez och ordförandena för EU, Herman Van Rompuy och EU-kommissionen, José Manuel Barroso. I firandet deltog även Floribeth Mora Diaz och syster Adele Labianca (medsyster till Caterina Capitani som dog år 2010) - de två kvinnorna som upplevde de mirakel som tillskrivs Johannes Paulus II och Johannes XXIII.

   Johannes Paulus II ärende för att bli kanoniserad påbörjades 2005 kort efter hans död då den traditionella väntetiden på fem år frångicks. Den 19 december 2009 proklamerades han vördnadsvärdig av sin efterträdare Benedictus XVI och han saligförklarades den 1 maj 2011 också av Benedictus XVI. För att bli saligförklarad krävs ett mirakel godkänt av Katolska kyrkan. Johannes Paulus II avled 2005 efter 27 år som påve. Han blev helgonförklarad den 27 april 2014 i Vatikanen, vilket är ovanligt snabbt. För att få helgonförklaras ska kandidaten ha genomfört två av Vatikanen godkända underverk, och två kvinnor i olika världsdelar anses ha oförklarligt blivit botade från svåra sjukdomar efter att ha bett till den döde Johannes Paulus II. Det senare fallet godkändes den 2 juli 2013 och bekräftades av påven Franciskus två dagar senare.

   Så verkade Johannes Paulus II under sin påveperiod - ur evangelisk synpunkt är detta inte godtagbart. En person som också sett påven i ett annat perspektiv än vad Katolska kyrkan gjort är en ung kvinna i Ecuador, Angelica Zambrano. Hennes vittnesbörd om denna påven är hjärtskärande! Var och en kan själv bedöma om detta är en rätt Maria-syn jämfört med den som Katolska kyrkan erbjuder!

Angelica Zambrano, Ecuador, var död i 23 timmar.

Hon fick se Maria i himlen och påven Johannes Paulus II i helvetet
Översättning C-S. K

   Angelica Zambrano berättar om hur hon såg påven Johannes Paulus II i helvetet, uppryckelsen av alla sanna kristna från jorden och uppmanar alla att få sina namn skrivna i Livets Bok. You tube 12:48.

Maxima (mamman):
   Mitt namn är Maxima Zambrano och vi är med i "Casa de Oracion" Church (kyrkan) i El Empalme. Vi fastade i femton dagar och ropade till Gud. Min Dotter Angelica, var också med oss. Under femton dagars fasta kunde jag se bortom det naturliga, vilket jag aldrig tidigare gjort. Vi bad och fastade på en retreat, men fortsatte även att be och ropa hemma och väntade att Gud skulle tala till oss. Herren gav oss mycket uppmuntran. På grund av våra prövningar var vi ofta redo att ge upp, men Herren var där och hjälpte oss. Han gav oss ett ord från Jeremia 33:3 "Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till". Min Dotter hade med eftertryck begärt det av Herren, trots att jag inte visste det då.

Angelica (Dottern):
   Mitt namn är Angelica Elizabeth Zambrano Mora. Jag är 18 och studerar vid "Colegio José María Velazco Ibarra", här på El Cantón, i El Empalme, Ecuador. Jag tog emot Kristus när jag var 12 år, men jag sa till mig själv, "Ingen av mina vänner är evangeliska och jag känner mig konstig bland dem", så jag gick bort från Gud, och levde ett dåligt, ett fruktansvärt liv. Men Gud drog mig ut ur det. På min 15:e födelsedag försonades jag med Herren, men jag var fortfarande obeslutsam. Bibeln säger i Jakobs brev 1:8, "splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar" - jag var en av dessa personer. Min pappa brukade säga; "Du behöver inte vara sådan, det ser hemskt ut, det är fel". Men jag brukade svara; "Det är så jag är, och som jag vill vara, ingen skall berätta för mig hur jag borde vara, inte heller vad jag borde göra, inte heller hur jag skall klä mig, eller bete mig". Han brukade svara; "Gud kommer att ta tag i dig, Han kommer att ändra dig".

   På min 17-årsdag kom jag närmare Herren. Den 28 e april kom jag till honom och sade: "Herre, jag mår så dåligt, jag vet att jag är en syndare," och jag berättade för honom hur jag kände det. "Herre, förlåt mig. Jag vill att du skriver mitt namn i Livets Bok och accepterar mig som ditt barn". Jag ångrade mig och gav tillbaka mitt liv till Herren. Jag sade, "Herre, jag vill att du ändrar mig, och gör en förändring i mig." Jag grät av hela mitt hjärta och bad Herren att ändra mig. Men som tiden gick upplevde jag ingen förändring. Den enda skillnaden var att jag började gå i kyrkan, att läsa Bibeln och be. Det var den enda förändringen i mitt liv.

   I augusti var jag inbjuden att fasta i 15 dagar. Jag bestämde mig för att gå med, men innan det sade jag; "Herre, jag vill att du tar hand om mig här".Under fastan talade Herren till nästan alla, utom mig! Det var som om Herren inte hade sett mig och det sårade mig. Jag brukade be; "Herre, Skall du inte ta hand om mig"? Jag brukade gråta ensam och fortsatte; "Herre, älskar du mig? Är du här? Är du med mig? Varför talar du inte till mig som du gör för alla andra. Du talar så många saker till andra människor, även profetiska ord men inte till mig". Jag bad om ett tecken på att han var med mig och Herren gav mig ett ord från Jeremia 33:3, "Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till". Jag sade, "Herre, pratade Du med mig? "Därför att jag hört Hans hörbara röst och hade en vision av ordet i Jeremia 33:3.
   Jag sade, "Herre är detta för mig"? Jag höll det för mig själv, medan alla andra berättade om det som Herren hade givit dem och vad de hade sett. Men jag höll detta hemligt och bara mediterade på orden: "Ropa till mig" det måste betyda att be, men vad betydde "stora och förunderliga ting"? Jag tänkte, "Det kan bara betyda himmel och helvete". Så jag sade; "Herre, jag vill att du visar himlen för mig men inte helvetet, för jag har hört att det är en hemsk plats". Men jag bad av hela mitt hjärta; "Herre om det är din vilja att visa mig vad du måste, så gör det, men förändra mig först. Jag vill att du gör något i mig, jag vill vara annorlunda ".
När vi avslutat fastan mötte oss prövningar och svårigheter och ibland kände jag mig svag, oförmögen att fortsätta gå med Herren. Men Han gav mig styrka. Jag började höra Hans röst och känna honom bättre. Vi blev goda vänner. Herren är vår bästa vän, den Helige Ande. Jag sa till honom, "Herre, Du är min bästa vän. Jag vill lära känna dig bättre", och dela alla mina tankar med honom.
Jag bad under hela augusti och sedan i november, en Herrens tjänare kom till vårt hus och sade, "Må Herren välsigna dig". Jag svarade, "Amen". Sedan sade Han, "Jag är här för att ge dig ett budskap från Gud; - du måste förbereda dig, för Herren kommer att visa dig stora och förunderliga ting som du inte känner till. Han kommer att visa Himlen och Helvetet för dig eftersom du har bett om det från Jeremia 33:3 ". Jag frågade, "Hur vet du det? Jag har inte sagt det till någon. " Han svarade, "samma Gud som du tjänar och lovprisar, är också samma Gud som jag lovprisar, Han har berättat allt för mig".
   Snart började vi be. Några systrar från vår kyrka och andra från min familj var med oss och bad. Men så fort vi började be såg jag hur himlen öppnades. Jag sade, "Jag ser himlen öppen och två änglar som kom ner! " Mannen sade: "Fråga dem varför de är här."

   De var långa och vackra, med vackra vingar. De var stora och glänsande och tycktes vara transparenta, strålande som guld. De hade kristallsandaler och bar heliga klädnader. "Varför är ni här?" De log och sa, "Vi är här eftersom vi har en uppgift att utföra ... Vi är här eftersom du skall besöka Himlen och Helvetet och vi kommer inte att lämna dig förrän allt detta kommer att fullbordas." Jag svarade, "Det är bra, men jag vill bara besöka himlen, inte helvetet". De log, och stannade där, men sade inget mer. Efter att vi avslutat bönen kunde jag fortfarande se dem.

Bönegrupp

   Jag såg också den Helige Ande, Han är min bästa vän. Han är helig, Han är allvetande, Han är närvarande överallt! Jag kunde se honom, transparent och strålande på samma gång, med ett strålande ansikte, jag kunde se Hans leende och Hans kärleksfulla blick! Jag kan knappt beskriva honom för Han är vackrare än änglarna. Änglarna har sin egen skönhet, men den Helige Ande är mycket vackrare än vad de är! Jag kunde höra Hans hörbara röst, en röst full av kärlek, en passionerad röst. Jag kan bara inte förklara Hans röst, en röst som ett ljus, men på samma gång kan Han säga, "Jag är med dig". Jag strävade efter att fortsätta gå med Gud, även om prövningar omgav oss. Vi gick igenom mycket svåra stunder, men segerrika på samma gång. Så var det för mig, jag sade, "Herre, låt din vilja ske". Jag fortsatte att lägga märke till änglarna även i skolan och i mina klasser. Jag var så lycklig, så full av glädje eftersom jag faktiskt kunde se dem!
   Den Herrens tjänare som besökte mitt hus sade åt mig att förbereda mig, eftersom jag skulle få se Himlen och Helvetet. Men Han berättade också något svårt för mig. Han sa, "Du kommer att dö". Det var inte lätt när jag hörde det.
"Hur kommer jag att dö? Jag är så ung", frågade jag. Han svarade, "Oroa dig inte för någonting, allt det Gud gör är perfekt, och Han för dig tillbaka till livet, så att du kan vittna om Himlen och Helvetet, vilket är vad Herren vill att vi alla skall känna till". Jag sa, "Amen, men kommer jag att bli överkörd av en bil, eller hur skall jag dö"? Idéer kom rusande in i mitt sinne, men Herren sa till mig att inte oroa mig, allt var under kontroll. Jag sa: "Tack, Herre!"

   "Den 6 november, efter att jag kom hem från skolan, var Änglarna fortfarande med mig, även när jag prisade Herren. De talade inte till mig, allt de sade var, "Helig, Helig, Helig, Halleluja," och gav ära, heder och lovprisning till vår himmelske Fader. Den Helige Ande var där tillsammans med änglarna och jag gladde och fröjdade mig. Många säger att evangeliet är tråkigt, men det är en stor lögn från djävulen till att hålla folk från att söka efter Guds närvaro. Jag brukade också tro på det, men efter att jag mötte Herren och den Helige Ande, vet jag att evangeliet inte är tråkigt, det är den vackraste upplevelse man kan ha på jorden!
Jag kunde se dem, leka med dem, och även tala med den Helige Ande. Men änglarna talade inte med mig, men de prisade Herren. Jag brukade säga: "Helige Ande kom tillsammans med mig för att göra det eller det" och Han var där. Jag kunde känna och se honom.
   Jag såg honom när Han reste sig upp på sina fötter, och jag förberedde även en sittplats för honom.
Även om många inte kan se honom, så är Han här! Den relationen har fortsatt, det finns ingen anledning att sluta, när du väl har upplevt det, finns det ingen orsak att dra sig tillbaka. När jag tänker på varifrån Han drog upp mig, vad jag var innan, är jag så tacksam för Hans nåd, för Hans kärlek till mänskligheten och mot mig!
Den 7:e november när jag var på väg hem, hörde jag en röst som sade: "Var beredd, för du kommer att dö idag." Jag visste att det var den Helige Ande, för jag kunde se honom. Jag ignorerade Hans röst och sade: "Herre, jag vill inte dö idag! " Men Han upprepade, "Var beredd, för du kommer att dö idag!"
   Denna gång sade Han det med en högre och kraftigare röst. Jag svarade: "Herre, jag vet att det är du som talar till mig, jag ber bara om en bekräftelse, och efter det gör med mig som du vill. Jag gör vad helst du begär, jag överlåter mig, även om jag är rädd, för jag vet att du är med mig och att du är verklig."
   Jag bad, "Låt den personen du använt tidigare ge mig budskapet. Låt honom vara hemma hos mig i det ögonblicket när jag kommer hem, och låt honom berätta att jag i dag kommer att dö". På något sätt vet Herren vårt förflutna, nutid och framtid. Han visste vad jag skulle begära av honom. Så när jag kom hem var Herrens tjänare redan där.

Maxima:
   När min Dotter kom hem var vi i köket. När Angelica såg Herrens tjänare sade hon, "Må Herren välsigna dig". Gudsmannen svarade, "Gud välsigne dig. Är du redo? För idag är den dag då Herren tar dig klockan 16:00". Hon bara stod där, förvånad över att Herren hade svarat på hennes begäran.

Angelica:
   När jag hörde detta sade jag: "Amen, - men jag vill inte dö, jag kan inte dö! Nej, Herre, jag är rädd, mycket rädd, förskräckt! " Herrens tjänare sade: "Låt oss be att din rädsla kommer att lämna dig nu i Herrens namn." Jag sa, "Amen" och vi bad. Snart kände jag att all rädsla lämnade mig och en obeskrivlig glädje kom och jag tänkte att döden var det bästa som kunde hända mig! Jag började le och skratta medan alla tittade på mig. De kunde alla se att jag förändrades från att vara dyster till att vara glad. Jag log, hoppade och sjöng.

Maxima:
   Min Dotter kände på en gång glädje i sitt hjärta och började äta. Hon åt lite av allt, och sade: "Om jag inte kommer tillbaka, så har jag ätit och jag är mätt. "

Angelica:
   Alla började skratta och frågade, "Varför beter du dig så här istället för att vara ledsen, du är lycklig och glad"? Jag sa till dem, "naturligtvis; Jag skall träffa Herren, jag kommer att vara med Honom, men jag vet inte om jag kommer tillbaka så jag vill ge bort alla mina saker". Alla stirrade på mig och frågade, "Ger du bort alla dina tillhörigheter"? Min mammas ögon var vidöppna av överraskning!

Maxima:
   Min Dotter började ge bort sina saker. Hon gav bort allt, allt! Systrarna från vår kyrka var med oss som vanligt, och hon gav något åt var och en av dem. När jag ifrågasatte hennes avsikter sade hon: "Om jag kommer tillbaka kan de ge allt tillbaka till mig, men om jag inte kommer tillbaka, då kan de behålla allt."

Angelica:
   Jag kan föreställa mig hur ledsen min mamma måste ha känt sig när jag sa det. Men jag kände mig så lycklig och började ge bort allt: mina kläder, min säng, min mobiltelefon, allt, med ett villkor; Om jag kommer tillbaka, måste allt lämnas tillbaka till mig. De började alla skratta.

Maxima:
   Hon var mycket bestämd, men som mamma kände jag mycket sorg. Det var inte lätt. Jag undrade, "Herre, när kommer det att hända, hur kommer det att bli"? Jag kunde inte förstå. När de började be arrangerade jag saker i huset. De sa: "Syster, kom låt oss be." Men jag svarade: "Ni kan börja, jag kommer med er om en kort stund. Låt mig bara avsluta det jag gör."

Angelica:
   Alla iakttog mig när vi bad. Jag bad, "Herre, jag vill göra din vilja. Du är inte en människa att Du skulle ljuga eller ångra dig, jag vet att Du är verklig. Om jag kommer att svika dig, då är det bäst att Du tar mig med Dig; men om jag kommer att göra din vilja, för mig då tillbaka och hjälp mig att berätta sanningen, förbered mig, hjälp mig att predika och berätta för folk att omvända sig." Det var min kortaste bön. Jag sade till Herrens tjänare: "Berätta inte för min mamma vad jag sade till Herren." Han svarade, "Jag kommer inte att säga till henne nu, men när Herren har hämtat dig då vill jag berätta för henne". Vi fortsatte att be och var tillsammans i en bönegrupp.

Maxima:
   Vid 15:30 tiden, sade Herren till sin tjänare och att smörja min Dotter. Så några av oss gick in i rummet och smorde henne. Han gav oss två minuter till att smörja henne överallt, från hennes hår, allt, hela hennes kropp. Hon var helt smord. '

Döden

Angelica:
   Min mamma och en annan syster från kyrkan, Fátima Navarrete, smorde mig med olja. När de smorde mig, kände jag att något täckte över mig, likt ett glas som omslöt mig. Det är svårt att förklara, jag kände att jag var täckt med något som en rustning, jag kan inte förklara hur jag var täckt. Efter det när de försökte röra mig, kunde de inte längre det.

Maxima:
   När vi bad över Angelica, försökte jag lägga mina händer på henne, men jag kunde inte röra henne! Hon hade någon typ av täckelse omkring sig. Det var konstigt, ingen kunde röra henne! Det var allt ifrån toppen av huvudet till fötterna, cirka 30 cm tjockt. Det chockade mig mest av allt. Jag har lagt mina händer på folk tidigare, i tjänst för Herren, men något sådant har aldrig hänt förut! Jag sa, "Åh, något håller på att hända," jag började be och att tackade Herren. Plötsligt kände jag en stor glädje. Sorgen i mitt hjärta var borta, smärtan var borta, nu kände jag mig glad och lycklig! Vi fortsatte att be och omkring klockan 16:00 föll min Dotter till golvet.

Angelica:
   Under bönen kände jag andnöd, jag kunde inte andas. Jag kände en smärta i min buk och i mitt hjärta. Jag kände mitt blodtryck sjunka och kände en enorm smärta i hela min kropp. Allt jag kunde säga var; "Herre, ge mig styrka, ge mig styrka"! Jag kände att jag inte klarade av det. Jag hade ingen styrka, det lämnade mig! När jag såg upp till himmelen, i den andliga sfären, inte med mina fysiska ögon, såg jag himlen öppna sig. Jag såg änglar, inte två eller tio, men miljontals samlade tillsammans. Mitt ibland miljontals änglar såg jag ett ljus, 10 000 gånger starkare än solen. Och jag sa: "Herre det är du som kommer!"

Maxima:
   När hon föll försökte vi att ställa upp henne, men hon kunde inte stå själv. Just då kunde vi röra vid henne. Hon sade; "Be mamma, jag har ingen styrka, och jag har ont". Först kände hon smärta i sitt hjärta, och sedan gick det ner i närheten av hennes mage. Vi fortsatte att be och vädja till Herren. Herren tog hennes liv!
Aldrig tidigare i mitt liv hade jag sett någon dö. Jag var tvungen att se min Dotter när hon plågades! Det var inte alls lätt! Jag kunde inte förstå hennes sista ord och till slut tystnade hon. Jag placerade min hand på hennes ansikte och en spegel intill munnen för att se om hon andades. Hon hade ingen andning hon var helt stilla. Jag höll om henne, hon var fortfarande varm som vanligt. Jag tog ett lakan och täckte över henne, inom kort blev hon kall, mycket kall. Hennes hår var satt tillbaka, liksom håret på en död person, och hon blev iskall.

Angelica:
   Jesus var på väg ner och jag kände min kropp dö bort. När Jesus och änglarna kom närmare kände jag att jag lämnade kroppen, jag var inte längre mig själv. Jag var inte längre i livet, jag dog och det var plågsamt! När min kropp föll till golvet var de redan där. Huset var fullt av änglar och mitt ibland änglarna såg jag ett Ljus, starkare än solen! Det var mycket svårt, jag kände en enorm smärta när min själ och ande höll på att slitas bort.
   Jag grät och skrek när jag såg min kropp på golvet. Jag frågade, "Herre, vad är det som händer? Vad händer? " Jag ville röra vid min kropp och komma in i det igen, men när jag försökte var det som att greppa luft, jag kunde inte röra vid den. Min hand gick rakt igenom den. Ingen av dem som bad där kunde höra mig! Och jag ropade: "Herre, hjälp mig! "

Maxima:
   Min man hade kommit medan vi bad och han såg henne där. Herren gav mig styrka i det ögonblicket eftersom jag inte visste vad jag skulle göra. Det var som om hon var i koma, men jag visste att hon var OK, för det var Herrens verk. Så jag sade; "Herre, låt din vilja ske."

Herren Jesus Kristus

Angelica:
   I samma ögonblick hörde jag Herrens röst, en vacker röst, mäktig och kärleksfull, "Frukta inte, Dotter, ty jag är Jehova din Gud, Jag har kommit hit för att visa det jag har lovat dig. Res dig upp, för jag är Jehova, som håller dig vid din högra hand och säger, Frukta inte, Jag skall hjälpa dig."
   Plötsligt stod jag upp. Jag hade varit på knä och tittade på min kropp, jag hade förväntat mig att komma tillbaka in i kroppen men kunde inte. När jag hörde Hans röst, hade fruktan lämnat mig, jag var inte rädd längre. När jag började gå öppnade änglarna en väg. Ett starkt ljus lyste, när jag tittade på det kände jag frid.
När jag tittade såg jag en vacker, lång, elegant, muskulös man. Ljus strålade från Honom. Ljuset var för starkt för att kunna se Hans ansikte! Men jag kunde se Hans vackra hår som lyste som guld och en vit klädnad med ett brett gyllene bälte runt om Hans bröst. Där stod det skrivet; "KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE"!
   Jag tittade på Hans fötter, Han var klädd i skinande gyllene sandaler, av briljant guld. Han var så vacker! Han sträckte fram handen mot mig. När jag tog Hans hand, var det inte som när jag rörde vid min kropp, min hand for inte igenom den. Jag frågade, "Vad är det som händer"? Han sade: "Jag skall visa helvetet för dig, så att du kan återvända och berätta för mänskligheten att helvetet är verkligt, att helvetet existerar. Jag skall också visa Min härlighet för dig, så du kan berätta för mitt folk att vara förberedd, för Min härlighet är verklig och Jag är verklig." Han sade, "Dotter, var inte rädd".
   Han sa det igen och jag sade; "Jag vill bara komma till himlen men inte till helvetet, för jag har hört att det är hemskt där"! Han sade, "Dotter, Jag kommer att vara med dig. Jag kommer inte att lämna dig på den platsen. Jag kommer att visa dig den platsen eftersom det finns många som vet att helvetet existerar, men de har ingen fruktan [respekt för helvetet]. De tror att det är ett spel, att helvetet är ett skämt och många känner inte till det. Det är därför jag skall visa dig det stället, eftersom det finns fler som förgås än de som kommer in i Min härlighet". När Han sa det såg jag tårar strömma ner på Hans kläder. Jag frågade honom: "Herre, varför gråter du?" Han svarade, "Dotter, för det finns många som förgås. Jag kommer att visa dig detta, så att du kan gå och berätta sanningen och för att du inte skall återvända till den platsen."

Helvetet

   Plötsligt när Han talade började allt röra sig. Jorden skakade och öppnade sig, jag såg ett väldigt mörkt hål nedanför. Vi stod på en slags klippa med änglar som omgav oss. Jag sade: "Herre, jag vill inte till denna plats! "
Han sade, "Dotter, var inte rädd för jag är med dig." Inom bråkdelen av en sekund for vi ner i det mörka hålet. Jag försökte att se men det var ett fruktansvärt mörker. Jag såg som en stor cirkel och hörde miljoner röster.
   Jag var så het, jag kände hur det brände i min hud. Jag frågade, "Herre, vad är detta? Jag vill inte gå till denna plats!" Herren sade att detta var en tunnel till helvetet. Det var en hemsk, motbjudande och kväljande lukt, och jag bad Jesus att inte ta mig dit. Han svarade: "Dotter, det är nödvändigt för dig att komma och uppleva det här stället." Jag ropade, "Men varför, Herre, varför"? Och Han sade, "så att du kan berätta sanningen för mänskligheten, mänskligheten förgås, de är förlorade, bara några få är på väg till Mitt rike". När Han sade det grät Han. Hans ord styrkte och uppmuntrade mig så jag fortsatte gå.
   Vi kom till slutet av en tunnel, när jag tittade ner såg jag en avgrund med flammande lågor. Herren sade, "Dotter, jag ger detta till dig". Det var en stor pärm med tomma pappersark. "Dotter, ta denna penna så att du kan skriva allt som jag kommer att visa dig, det du kommer att se och höra. Du skall skriva allt så som du ser det, och som du upplever det." Jag sade, "Herre, jag kommer att göra det, men jag har redan sett så mycket, Herre. Jag ser själar plågas, och jag ser enorma lågor."

Maxima:
   Tiden gick vidare och jag undrade, "Herre, vad är det som händer? Tårar kom ur hennes ögon, det
påverkade mig verkligen. När jag såg hennes tårar torkade jag bort dem med en servett, men de fortsatte att rinna nerför hennes kinder igen. Jag frågade Herrens tjänare, "Vad är det som händer"?
Jag placerade en spegel framför hennes mun för att se om hon andades, men ingenting hände. Vi kontrollerade hennes puls, förväntade oss en suck, placerade en hand på hennes mage, men ingenting. Så jag bad, "Vad är det som pågår"? Han förklarade; "Du förstår, den plats där hon är, är inte en plats av glädje, det är en plats av plåga. Det är där hon är just nu."

Angelica:
   Jag kommer att vittna att helvetet är verkligt, att helvetet existerar, men ta mig härifrån nu! Han svarade: "Dotter, vi har inte ens kommit in till den platsen, ännu har jag inte visat dig någonting, och redan nu vill du att jag skall ta dig ut från det här stället?"
"Herre, var så snäll och ta mig ut härifrån!" Vi fortsatte att fara neråt. I stället för att Herren förde mig ut därifrån, fortsatte vi rakt ner i avgrunden! Jag började gråta och skrika, "Herre, nej, nej, nej, nej, jag vill inte gå"! Och Han svarade, "Du måste se det här."
Jag såg fruktansvärda demoner, extremt hemska, jag började observera dem. Det var jättedemoner, och små demoner av alla slag. Jag såg när de sprang och sprang på ett oförklarligt sätt, de rörde sig så snabbt! Jag såg när de bar någonting i sina händer och jag frågade, "Herre, varför springer de så där och vad är det som de bär i sina händer"? Han svarade, "Dotter, de springer på detta sätt eftersom de vet att deras tid är slut, eftersom tiden är för kort för att förgöra mänskligheten och särskilt mitt folk.
Det som de bär i sina händer är pilar att förstöra mänskligheten med, eftersom varje demon ges ett namn och enligt det namn som ges till dem har de en pil att förstöra den personen med och föra henne till denna plats, deras mål är att förstöra den personen och föra henne till helvetet." Jag såg demonerna rusa iväg mot jorden och Han berättade för mig. "De kommer till jorden för att fånga och kasta mänskligheten till denna plats." När detta hände grät Herren, Han grät så mycket, Han grät hela tiden och jag grät också. Det som pågick på den platsen var inte lätt. Det är en sak att berätta om det och lyssna på det, men det är en annan sak att uppleva det i verkligheten. Det var så svårt, så oförklarligt just då för stunden.

Maxima:
   Hon var i detta tillstånd under 23 timmar. Jag meddelade inte detta till myndigheterna. Jag vände mig inte till en läkare av en anledning: "Herre, jag kommer att vänta i 24 timmar. Om min Dotter inte är tillbaka inom 24 timmar kommer jag att kalla på en läkare." Men det fanns inget behov av det, för innan 24 timmar hade gått förde Han henne tillbaka.

Angelica:
   Senare sade Herren till mig: "Är du redo att se vad jag vill visa för dig?" Jag sade: "Ja, Herre", och Han förde mig till en cell där jag kunde se en ung man. Den här unge mannen plågades i lågorna. Jag tittade upp och såg att cellen var numrerad, men jag kunde inte förstå siffrorna de verkade vara omvända. Jag såg också en stor plakett i cellen samtidigt som jag noterade att den unge mannen hade "666" märkt på pannan och på bröstet hade han en stor platta som var täckt av hans hud. Maskarna på honom kunde inte göra något åt plattan, inte brändes den heller av lågorna.
   Den unge mannen skrek, "Herre, förbarma dig över mig. Ta mig ut från denna plats. Förlåt mig, Herre!"
Han grät och vädjade till Herren att ta honom ut från denna plats. I det ögonblicket sade Herren, "det är för sent, för sent: Jag gav dig möjligheter men du ångrade dig inte". Jag frågade honom: "Herre varför är han här?" Något sårade mig, när jag såg på honom kände jag igen honom. På jorden kände den här unge mannen till Guds ord, men plötsligt gick han bort från Herren och föredrog alkohol, droger och vandrade på fel väg. Han ville inte vandra med Herren, Herren varnade honom många gånger om vad som kunde hända honom. Herren sade till mig, "Dotter, han är på detta ställe; för den som förkastar mitt Ord, har redan en domare: Det ord som Jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen", och sedan grät han. Men Herren grät inte på det sätt som vi gör på jorden, Han grät utifrån den smärta Han har i Sitt hjärta och Han snyftade djupt: "Jag har inte skapat helvetet för mänskligheten!"
   "Varför är mänskligheten här, Herre? Han svarade, "Dotter, jag skapade helvetet för Satan och hans änglar, som är demonerna, men på grund av synd och brist på ånger hamnar mänskligheten här. Det finns fler som förgås än de som når min härlighet!"
Han fortsatte gråta och det sårade mig så mycket att se hur Han grät. "Dotter, jag gav mitt liv för mänskligheten så att det inte skulle förgås och inte hamna på denna plats. Jag gav mitt liv av kärlek och barmhärtighet så att mänskligheten skulle omvända sig och kunna komma in i Himlens Kungarike."
   Det gjorde mig så mycket ont, Han stönade, så mycket smärta kände Han när Han såg människorna på denna plats. Sedan frågade jag honom: "Herre, jag vill att du talar om för mig om jag har släktingar på denna plats."
Han tittade på mig när jag grät och Han sade, "Dotter, jag är med dig," - för jag var så rädd. Att vara med honom fick mig att känna mig trygg och jag sade till mig själv: "Om jag släpper Herren, blir jag kvar här och jag vill inte stanna här!"

Mormorsmor

   När jag frågade honom om mina släktingar, förde Han mig till en annan cell. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att se en släkting till mig i cellen. Jag såg den här kvinnan som plågades och hur maskarna åt hennes ansikte. När hon plågades, brukade demonerna sticka ett spjut in i hennes kropp, när detta inträffade skrek hon: "Nej, Herre, förbarma dig över mig, förlåt mig, snälla, ta mig bort från denna plats bara för en minut!"
   Det som är ännu värre, de plågar människor med minnen om allt vad de gjorde på jorden. På denna plats hånade demonerna dem och sade, "Lovprisa och tillbe, för detta är ditt kungarike"! Själarna skrek för de kom ihåg att de kände till Gud, eftersom de kände Ordet. De som hade känt Herren blev dubbelt plågade.
Herren sade: "Det finns ingen annan möjlighet för dem i helvetet, men det finns fortfarande möjlighet för dem som lever på jorden." När Han sade detta frågade jag honom: "Herre, varför är min gammelmormor här? Jag vill att du berättar för mig, jag vill att du förklarar det för mig. Jag vet inte om hon någonsin träffat dig. Varför är hon här i helvetet, Herre?" Han svarade, "Dotter, hon är här eftersom hon inte förlät". Jag insisterade, "Herre, varför detta, varför"? Han svarade, "Dotter, den som inte förlåter kommer inte heller jag att förlåta". Jag fortsatte, "Herre, men du förlåter och du är barmhärtig". Han svarade: "Ja min Dotter, men det är nödvändigt att förlåta, de har inte förlåtit många människor, det är därför som många människor är på denna plats, eftersom de inte förlät."
   När Han sagt detta sade Han, "Gå och berätta för mänskligheten att det är dags att förlåta, och framför allt till mitt folk, för många av mitt folk har inte förlåtit. Säg åt dem att göra sig av med agg, bitterhet och hat i sina hjärtan, för det är dags att förlåta! Om döden överraskar den person som underlåtit att förlåta, kan den personen hamna till helvetet, för ingen kan köpa livet."
När vi lämnade den platsen, var den gamla damen som var min mormorsmor uppslukad av elden och hon började skrika, "Aaaah"! Sedan började hon häda Guds namn och förbanna Honom. Varje person i helvetet hädar Gud.

   När vi gick bort från det området, såg jag att helvetet var fullt av själar som plågades. När vi gick var det många som sträckte ut sina händer och bad Herren att hjälpa dem och ta ut dem därifrån. Men Herren kunde inte göra något för dem och de började häda. Då började Han gråta och sade: "Det smärtar mig att höra dem, det gör mig ont att se hur de lider, eftersom jag inte längre kan göra något för dem. Det jag vill tala om för dig är att det fortfarande finns möjlighet för dem som är kvar på jorden, som ännu inte dött, som fortfarande är vid liv, den personen har fortfarande tid att göra bättring!"

Celebrities In Hell {Selena Quintanilla} You tube 3:06.

   Just då sade Herren till mig att det fanns många kända personer på denna plats och även många människor som hade känt Herren, och Han sade, "Jag ska visa dig en annan del av ugnen". Han tog mig till en plats där jag kunde se en kvinna som var omgiven av lågor, mycket plågad och hon skrek och tiggde Herren om nåd. Han pekade mot henne och sade till mig, "Dotter, den kvinnan som du ser där omgiven av lågor, det är Selena".
   Herren sa till mig att Selena var där och vi kom närmare henne. Hon skrek, "Herre, förbarma dig över mig, förlåt mig Herre, ta mig bort från denna plats"! Hon ångrade i den stunden, Herren såg på henne och Han sade till henne: "Det är för sent, det är för sent. Du kan inte ångra dig nu".
   När hon såg mig, vände hon sig till mig och sade, "Snälla, jag ber dig att gå och berätta för mänskligheten om detta, tala och var inte vara tyst. Gå och säg till dem att inte komma till denna plats, gå och säg till dem att inte lyssna på mina låtar eller att sjunga mina låtar!
   Jag frågade henne, "Varför berättar du detta för mig? Varför vill du att jag ska gå och säga detta?" Hon svarade: "Varje gång de sjunger och lyssnar på mina låtar, blir jag plågad ännu mer. Den person som då gör detta, som sjunger och lyssnar på dessa låtar som jag brukade sjunga när jag var vid liv, kommer att hamna till denna plats.
Var snäll och säg till dem att inte komma hit, gå och tala om för dem att helvetet är verkligt"! Hon skrek, demonerna kastade spjut på avstånd in i hennes kropp och hon grät, "Hjälp mig, Herre, förbarma dig över mig, Herre"! Herren sade till henne: "Det är för sent."
   Jag tittade längre bort på denna plats, där var det fullt av sångare och artister som har dött, allt de gjorde var att sjunga och sjunga de slutade inte att sjunga. Herren förklarade, "Dotter, den person som är här, måste fortsätta att göra här det som hon gjorde på jorden, om hon inte har gjort bättring".
   Jag såg längre bort och såg ett stort antal demoner som hällde ut någon typ av regn. Jag frågade Herren, "Vad är det som jag ser"? Jag trodde att det verkligen regnade, men jag såg människor i lågor som rusade bort från regnet och skrek, "nej, hjälp mig, Herre"! De kunde se Herren på avstånd och ropade, "Detta får inte pågå, nej"! Demonerna skrattade och jag frågade igen, "Vad är det som händer"? När jag tittade såg jag att lågorna tilltog och deras maskar förökades! Det fanns inget vatten där, det var svavel som förökade lågorna och ökade varje persons ångest, demonerna skrattade och sade till dem, "Lovprisa och tillbe, för detta är ditt kungarike i evigheters evighet"! Jag frågade Herren, "Herre, vad är detta"? Herren svarade, "Detta är deras lön som inte har gjort bättring".
   Förut levde jag ett liv som en dubbel sinnad ung kristen flicka, som sådan jag tänkte att varje person som dött skulle fortsätta leva i himlen, och de som deltog i mässan kom också till himlen, men jag hade fel.

Påven Johannes Paulus II

   Herren tog mig till en plats där det fanns en mycket känd man. När påven Johannes Paulus II dog sade mina vänner och kusiner att han hade gått till himlen. Alla nyheterna på TV, på Extra och många andra ställen sade, "påven Johannes Paulus II har avlidit, må han vila i frid. Han gläder sig nu tillsammans med Herren och hans änglar i himlen". Jag trodde på allt detta, men jag bara lurade mig själv med det människor sade.
   När jag plötsligt såg mannen som höll på att plågas av dessa lågor, tittade jag på hans ansikte, det var Johannes Paulus II! Herren sade till mig: "Se, Dotter, den mannen som du ser det är påven Johannes Paulus II. Han är här på denna plats, han plågas eftersom han inte omvände sig. Jag frågade, "Herre, varför är han här? Han brukade predika i kyrkan." Han svarade, "Dotter, ingen otuktig, inga avgudadyrkare, ingen som är girig och ingen lögnare kommer att ärva mitt Kungarike." På vilket jag kommenterade: "Ja, jag vet att det är sant, men jag vill veta varför han är här, eftersom han brukade predika för massor av människor!"
   Han svarade: "Ja, min Dotter han har sagt många saker, men han sade aldrig sanningen även om han kände till sanningen som den är. Han föredrog pengar istället för att predika om frälsning. Han erbjöd inte verkligheten; han sade inte att helvetet är verkligt och att himlen också existerar, Dotter, nu är han här i stället."
   När jag tittade på den här mannen, hade han en mycket stor fjällig orm med taggar virad runt hans hals, han försökte ta bort den. Jag sade till Herren: Herre, hjälp honom!" Mannen sade också, "Hjälp mig, Herre förbarma dig över mig, ta mig bort från denna plats, förlåt mig! Jag ångrar mig, Herre, jag vill återvända till jorden, jag vill gå tillbaka till jorden för att omvända mig". Herren såg på honom och sade till honom: "Mycket väl visste du, du visste mycket väl att denna plats var verklig" och sedan sade Herren: "Det är för sent, det finns ingen annan möjlighet för dig."
   Sedan sade Herren till mig: "Se, min Dotter, jag skall visa för dig den här mannens liv." Han visade för mig en enorm skärm där jag kunde se hur den här mannen många gånger hade mässor för folkskaror och hur folket som var där avgudade honom. Herren sade till mig: "Se Dotter, det finns många avgudadyrkare på denna plats. Avgudadyrkan kommer inte att frälsa. Jag är den ende som frälser och förutom mig finns ingen som kan frälsa. Jag älskar syndaren men jag hatar synden. Dotter, gå och säg till mänskligheten att jag älskar dem och att de måste komma till mig."
   Medan Herren talade till mig dessa ord, såg jag hur han fick mängder av mynt, växlar [checkar], det handlade allt om pengar. Pengar som han behöll, han hade mycket pengar. Jag såg honom sittande på en tron och jag kunde se bortom det, även om det är sant att de inte gifter sig, kan jag försäkra er - jag har inte hittat på detta, Herren visade det för mig. Dessa människor har ihop det med nunnor, där fanns många kvinnor! Herren visade mig att dessa människor lever i otukt, Ordet säger att ingen otuktig skall ärva Hans Kungarike.
   När jag sett allt detta, sade Herren till mig: "Se Dotter, allt det som jag visar dig är vad som händer, hur han levde och vad som pågår bland många människor, bland många präster och påvar." Sedan sa Han till mig, "Dotter, gå och säg till mänskligheten att det är dags att vända om till mig."

Ser ett par kusiner

   Han tog mig till en annan plats där Han började berätta om många människor som gick till denna plats, till helvetet. Jag frågade honom: "Herre, hur kommer det sig att de går till det här stället?" Han svarade, "Jag skall visa dig. Han började visa mig en tunnel. Många människor gick igenom tunneln kedjade från sina händer till sina fötter. De bar en last på ryggen och de var klädda i svart och Han sade till mig: "Se Dotter, de människor som du ser, det är människor som inte känner mig ännu. Det som de bär på ryggen är synd, men gå och berätta för dem att ge sin börda till mig så ger jag dem vila, Jag är Den som förlåter alla deras synder". Han tillade, "Dotter, gå och tala om för dessa människor att komma till mig, för jag väntar på dem med öppna armar och gå säg till dem att de är på väg till denna plats - helvetet".
   När jag tittade på många människor som gick där, sade jag till Herren, "Herre, den personen där borta är min kusin, den unge mannen är min kusin, Herre, och den unga flickan som kommer ner är också min kusin, min familj kommer till det här stället"! Han svarade, "Dotter, de går till denna plats, men gå och tala om för dem vart de promenerar, gå och berätta för dem att de går till helvetet. Gå och berätta för dem att jag har valt dig som min väktare." Jag frågade honom: "Herre, vad betyder det?" Han svarade, "Jag har utvalt dig som min vakt, för det betyder att du ska tala sanning. Du måste gå och berätta allt som jag har visat dig. Om du inte talar ut och något händer med den personen, kommer hans blod över dig, men om du går och gör som jag har sagt dig, då har den personen ett konto hos mig. Om personen inte ångrar sig, då tas ansvaret bort som vilar på dig, för det kontot kommer att vila på den personen och hans blod kommer inte att hällas över dig."

Michael Jackson

John Lennon och Michael Jackson är i helvetet. You tube 4:45.

   Han sade sedan till mig att många kända personer gick till den platsen, berömda och viktiga personer. Ta till exempel Michael Jackson. Den här mannen var en berömd man, en man känd över hela världen, men den här mannen var en satanist, även om många kanske inte ser det på det sättet, men det är sanningen. Den här mannen hade sataniskt förbund: Han hade ett avtal med djävulen för att nå berömmelse och locka många fans. De steg som han utförde, låt mig säga dig, det är så demoner rör sig medan de plågar människor i helvetet. Det är ett steg som demonerna dansar, glider tillbaka och inte framåt. Det är så de dansar i helvetet medan de skriker och njuter av den ångest de ger folket.
   Låt mig berätta att Michael Jackson är i helvetet. Varför? Eftersom Herren lät mig se honom. Jag såg inte detta under den tid jag varit död. Herren visade mig detta senare. Han lät mig se Michael Jackson plågas i eld och jag grät. Varför? Jag grät för det var inte lätt att se hur den här mannen plågades och hur han skrek. Alla som lyssnar på Michael Jacksons låtar, som sjunger Michael Jacksons låtar och de som är ett fan till Michael Jackson, låt mig berätta att Satan har fångstmetoder att få dig i sitt nät så att du kommer att hamna i helvetet. Ta avstånd nu i Jesu namn! Han vill befria dig så att du inte går förlorad.

Mänskligheten på väg åt fel håll

   Herren sade till mig, "Dotter, det finns också människor som känner mig och går till denna plats". Jag frågade, "Herre, hur kan folk som känner dig komma till denna plats"? Han svarade, "den person som har blivit främmande för mina vägar och den person som lever ett dubbelliv". Jag sade: "Herre, hur är detta? Han visade för mig personer som var på väg till denna plats. De var bundna från sina händer till fötterna och de bar ett plagg, men deras klädsel var annorlunda, klädseln var inte svart, den var vit, men den var riven, fläckig och skrynklig.
   Herren sade till mig, "Dotter, se hur mitt folk har gått bort ifrån mig, men Dotter, jag vill berätta för dig att jag inte kommer för detta folk. Jag kommer för ett heligt folk, redo, utan brist och utan rynkor och utan föroreningar." Och Han tillade: "Gå och berätta för dem att återvända till de forna stigarna."
   Sedan såg jag många av mina farbröder och många människor som hade gått bort från Herrens vägar. Herren sade till mig: "Gå och berätta för dem att jag väntar på dem, att överlämna sina laster till Mig och jag kommer att ge dem vila." Han grät när Han sade: "Dotter, de kommer hitåt. Gå och säg till dina farbröder, gå och tala om för dina anhöriga att de kommer hitåt! Dotter, många kommer inte att tro dig, men jag är ditt trogna vittne, jag är ditt trogna vittne. Jag kommer aldrig att lämna dig, även om de inte tror dig min Dotter, gå och säg sanningen till dem, ty jag är med dig.
   Jag vill också visa dig min Dotter, hur människor kommer till denna plats. "Han förde mig till en tunnel där det fanns tusentals människor som föll ner i avgrunden. De var inte tusen eller två tusen, de var så många som sanden vid havet, oräkneliga, de föll hela tiden! De föll som nävar av sand som kastades ner. Själarna föll snabbt, Herren grät bittert när Han berättade det. Dotter, det är så mänskligheten förgås, det är så det går förlorat! Han grät och sade, "Dotter, det plågar mig att se hur mänskligheten förgås".
   Demoner håller också möten på denna plats. Jag sade; "Demoner håller möten"? Han svarade: "Ja, min Dotter de träffas för att planera, planera vad de ska göra mot mänskligheten. De håller dagligen hemliga möten." Han förde mig till demonernas cell. Jag såg ett träbord och stolar runt det och demoner - alla typer av demoner.
   Herren förklarade, "Dotter, de planerar nu att gå och förstöra pastorsfamiljer, missionärer, evangelister och alla som känner mig. Dotter de vill förstöra dem, de har många pilar. Demonerna skrattade och skrattade. De hånade och sade: "Låt oss förstöra mänskligheten och föra dem till denna plats." Men Herren sade till mig: "Gå och berätta för dem att jag är med dem. Säg åt dem att inte lämna öppna dörrar, att inte lämna något tillfälle för Satan, för Satan går omkring som ett rytande lejon och söker vem han skall sluka." Ordet säger, "går omkring", men det enda Lejonet av Juda är Jesus Kristus från Nasaret!
   Jag kunde konstatera hur demonerna hånade. Herren sade till mig, "Dotter, de vill särskilt förstöra pastors familjer". "Varför vill de förstöra pastorernas familjer?" "Eftersom de är ansvariga för tusentals människor som är fåren i fållan, fåren i fållan som Herren har gett dem. De vill att dessa människor skall återvända till världen igen, se sig tillbaka och hamna i helvetet. Herren sade till mig: "Gå och berätta för pastorer att säga sanningen. Gå och berätta för dem att predika sanningen och tala allt det som jag säger till dem och att aldrig hålla det för sig själva det som jag säger till dem! "

Även barn i helvetet

   Vi lämnade den platsen och Han berättade: "Jag vill visa dig något annat." Jag sa, "Vad, Herre? "Det finns också barn på denna plats." Jag svarade: "Barn på denna plats, Herre? Varför finns det barn här?
   Ditt ord säger: "Låten barnen komma till mig och hindra dem inte: för sådana hör himmelriket till." Han svarade, "Dotter, det är sant, för så är himmelriket, men barnet måste komma till mig, för den som kommer till mig skall jag inte kasta ut".
   Då visade Herren för mig en åttaårig pojke. Den här pojken plågades mitt i lågorna, och han ropade till Herren, "Herre, förbarma dig över mig, ta mig bort från denna plats, jag vill inte vara här"! Han grät och ropade. Jag såg demoner omkring honom som var kända som; Dragon, BoyZ, Ben 10, Pokemon, Doral, med flera, som är tecknade serier och jag frågade, "Herre, varför är den här pojken på den här platsen? " Jag fick se en stor bildskärm där Herren visade mig hur den här pojken plågades, men innan dess visade han mig hans liv. Jag såg hur han tillbringade all sin tid framför TV:n och tittade på dessa serier.
   Herren sade till mig, "Dotter, dessa filmer, tecknade filmer och såpoperor som visas dagligen på TV, de är Satans instrument för att förgöra mänskligheten". Sedan sade Han till mig: "Se, Dotter hur detta blev." Jag såg hur pojken var upprorisk och olydig mot sina föräldrar. När hans föräldrar pratade med honom, brukade han springa iväg, kasta saker omkring sig och inte lyda dem. Sedan hände det att han blev påkörd av en bil och slutade sitt liv. Herren sade till mig, "Allt sedan det hände har han varit på denna plats". Jag tittade på pojken när han plågades och Herren sade till mig, "Dotter, gå och säg till föräldrar att lära sina barn som det är skrivet i mitt Ord."
   Guds Ord är verkligt. Ordet säger att korrigera barnet med ris, men inte varje ögonblick, bara när barnet är olydig mot sina föräldrar. [OBS! Aga är förbjudet enligt lag i Sverige! Ös. anm.]
   Herren sade till mig något som är väldigt tråkigt, mycket smärtsamt. Han sade, "Dotter, det finns många barn på denna plats på grund av tecknade filmer, och på grund av uppror". Jag frågade honom: "Herre, varför skylla det på tecknade filmer?" Han förklarade, "Demonerna för med sig uppror, olydnad, bitterhet och hat till barnen, även andra demoner som finns kommer också in i barnen, så att de inte gör det som är bra, utan det som är dåligt. Det som barnen ser på TV vill de göra i verkligheten".
   Som människor kan se, finns helvetet i verkligheten, helvetet är verkligt och även barn måste välja till vilken plats de vill gå. Jag sade, "Herre, jag vill att Du förklarar något för mig: Varför finns det barn på detta ställe? Han svarade: "När barn får kunskap om att det finns en himmel och ett helvete, då måste de välja."

Himlens Kungarike

   Herren sade till mig, "Dotter, nu skall jag visa dig vad jag har förberett för Mitt heliga folk". Det finns mycket mer att säga om helvetet, men Herren förde mig ut därifrån genom tunneln. Vi gick ut genom tunneln, plötsligt var vi ute där allt var ljust och inget mörker fanns längre, ingen plåga och inga fler lågor. Han sade till mig, "Dotter, skall jag visa dig Min härlighet".
   Vi började fara uppåt mot Himlens Kungarike! Ovanför en dörr, fanns en text med stora bokstäver skrivna i guld, "Välkommen till Himlens Kungarike". Herren sade till mig, "Dotter, gå in, för Jag är dörren och den som går in genom mig kommer in och finner betesmarker". När Herren sade dessa ord, öppnades dörren och vi gick in.
   Jag såg änglar i tillbedjan ge ära, heder och lovprisning till vår himmelske Fader! När vi fortsatte att gå närmade vi oss ett bord som jag kunde se början på men inte slutet. Jag såg en stor tron och en mindre tron, omgiven av tusentals stolar. Mellan stolarna hade en klädnad placerats och även en krona.
   Herren sade till mig, "Dotter, kronan som du ser där är livets krona".
   Han tillade: "Se, Dotter, detta har jag förberett för mitt folk." Jag såg att bordet var täckt med en vit duk med guldbård. Jag såg frukter och lade märke till hur allt var dukat. Det fanns tallrikar och dricksglas i guld - mycket vackert. Jag såg något, som ett mycket stort kärl mitt på bordet den innehöll vin till middagen. Herren sade till mig, "Dotter, allt är klart för ankomsten av min kyrka".

Bibliska gestalter i himlen

   Herren förde mig till en annan plats, där såg jag många människor i en trädgård. I trädgården såg jag välkända personer från Bibeln, men de var inte gamla. De var unga, som 15 eller 17 eller 18 år gamla. Jag observerade en ung man med en stor näsduk i handen som dansade och virvlade runt och prisade Herren. Herren sade till mig, "Dotter, den unge mannen som du ser där är min tjänare David". Han lovprisade vår Fader.
   Plötsligt passerar en annan ung man förbi, Han berättar för mig; "Dotter, han är Joshua; han är Moses; den andra unga mannen är Abraham, Han kallade dem vid deras namn, men alla såg lika ut! Jag kunde inte nämna dem vid namn, för mig såg alla lika ut!
Sedan visade Han kvinnor för mig. Han sade till mig, "Dotter, kvinnan som du ser där är min tjänarinna, Maria Magdalena; min tjänare, Sara".

Maria, Jesu mor

   Plötsligt sade Han till mig, "Dotter, hon är Maria, Maria som födde Jesus Kristus - det är Jag". Dotter, jag vill berätta att hon inte har någon kännedom om något som finns på jorden. Jag vill berätta för dig att du måste gå och berätta för mänskligheten, berätta för idoldyrkarna att helvetet är verkligt och att avgudadyrkare inte kommer att ärva mitt rike, men gå och säg till dem att om de ångrar sig kan de komma till Min himmelska boning. Säg till dem att jag älskar dem och berätta att Maria inte har någon kännedom om något, den enda som de måste upphöja är Mig. Varken Maria, St Gregory eller något annat helgon kan erbjuda frälsning. Jag är den ende som frälser och förutom mig kan ingen, ingen, ingen frälsa"! Han upprepade det tre gånger att ingen kan frälsa, bara Han kan frälsa.
   Mänskligheten har blivit lurad att tro på ett förmodat helgon som inte finns, men är en demon som verkar genom en avgudabild gjord av människan. Men låt mig säga dig att Herren vill ge dig det bästa. Han vill att du kommer till himmelriket; att du omvänder dig och vänder dig bort från avgudadyrkan, eftersom avgudadyrkan inte kommer att rädda dig. Den som räddar dig är Jesus Kristus från Nasaret, Han som gav sitt liv för dig, för mig och för hela mänskligheten.
   Herren har ett stort budskap till mänskligheten. Han grät när Han sade detta, "Snälla, Dotter, var inte tyst; gå och berätta sanningen, gå och berätta vad jag har visat dig". Sedan såg jag hur Maria tillbad Herren, jag såg också dessa kvinnor med mycket vackert hår, långt hår och jag sade till Herren, "Herre, så vackert de bär sitt hår". Han sade till mig, "Dotter, det som du ser är den slöja som jag har gett till kvinnan". Han tillade, "Dotter, gå och säg till kvinnorna att ta hand om den slöja som jag har givit dem".

Staden av guld

   Sedan berättade Han för mig, "Jag har något att visa dig som är mycket viktigt". Plötsligt såg jag långt bort, jag såg en strålande stad, en stad av guld. Jag sade: "Herre, vad är det som jag ser där borta? Jag vill fara dit bort". Han svarade, "Min Dotter, jag vill visa dig vad som finns där borta. Det du ser är den himmelska boning, den himmelska boningen som är redo för mitt folk".
   Vi började gå vidare, bort från det folk som fanns där och tillbad Herren. Vi kom till en gyllene bro, gick över den och kom till gator som var gjorda av rent guld! Allt var så vackert, när jag tittade runt var allt så glittrande och skinande, allt reflekterade som när man ser i en spegel - det var absolut övernaturligt, något oförklarligt!
   Vi fortsatte att gå och närmade oss de himmelska herrgårdarna. Jag såg änglarna och såg när tusentals änglar byggde. Vissa konstruerade mycket snabbt, andra arbetade långsamt och andra byggde inget. Min fråga var: "Herre, jag vill att du skall förklara för mig något. " Han svarade, "Säg mig, min Dotter, vad är det som du vill att jag ska berätta för dig?" "Herre, varför bygger en del änglar snabbt, andra bygger långsammare och en del har slutat bygga?"
   I några få ord förklarade Herren, "Dotter, det är som mitt folk arbetar på jorden, änglarna arbetar som mina barn arbetar på jorden". Jag sade, "Herre, jag förstår inte". Han svarade, "Dotter, mitt folk sprider inte längre evangeliet, mitt folk fastar inte längre, mitt folk går inte längre ut på gatorna för att distribuera skrifter och berättar sanningen. Mitt folk skäms nu. Gå och säg mitt folk att återgå till gamla stigar.
   De änglar du såg som inte gjorde något hör till dem som har gått ifrån mina vägar". Herren upprepade, "Dotter, Gå och säg till mitt folk att återgå till gamla vägar," och Han började gråta. Jag frågade honom: "Herre, varför gråter du? "
   Samtidigt hörde jag en sång som lät "Haaaaalellujah", men rösten var "Haaaaa", det var en kör av "Haaaaa" och sedan följde "lellujah". Jag sa till honom, "Herre, jag vill att du tar mig dit. Jag vill att du tar mig dit till personerna som sjunger. " Då iakttog Han mig; Han betraktade mig - jag kan berätta att Han iakttog mig, men jag kunde inte se Hans ansikte - bara rörelserna i Hans ansikte.
Medan Han tittade på mig, rann tårarna över Hans mantel, jag frågade honom varför Han grät, men Han förklara det inte för mig. Sedan anlände vi till denna vackra trädgård. Där, bland de himmelska boningarna såg jag blommor som gungade. Det var de som sjöng!
   Herren pekade med sitt finger och sade: "Dotter, se, de prisar mig, de tillber mig! Mitt folk gör inte längre som de brukade. Mitt folk prisar Mig inte längre, de tillber Mig inte längre, de söker Mig inte längre som förut. Det är därför som jag sade, min Dotter gå och tala om för mitt folk att söka mig, för jag vill gå, jag vill gå, jag vill gå för ett folk som söker mig i ande och sanning, för ett folk som är redo, för ett heligt folk"!
   Medan Han grät, sade Han, "Jag kommer, jag kommer"! Nu förstår jag varför Herren grät, för Herren kommer, men inte för dem som är halvhjärtade - nej. Han kommer tillbaka för ett folk som söker Honom i ande och sanning.

Tillbaks till jorden

   Herren sade till mig att jag var tvungen att återvända till jorden och jag sade till honom: "Herre, vill jag inte gå till jorden! Vad är det? Vad me nar du - jorden? Jag vill stanna hos dig. Du förde mig hit och jag tänker inte fara någonstans eftersom jag är med dig!
Han sade till mig, "Dotter, det är nödvändigt att du återvänder till jorden för att gå och vittna om att min härlighet är verklig, att det som jag skall visa dig är verkligt, att det du har sett är verkligt - så att mänskligheten kommer till mig, ångrar sig och inte förgås". Gråtande föll jag genast på knä vid Hans fötter, när jag böjde mig framåt, såg jag sår på Hans fötter.
   Jag frågade honom: "Herre, vad är detta som Du har här?" Han svarade, "Dotter, det är ett ärr från igår när jag gav mitt liv för mänskligheten". Jag stod upp och Han visade mig ärr i handen, när jag såg det, frågade jag, "Herre, varför har du fortfarande det?
Han sade till mig, "Dotter, det är ärr som har varit". Jag frågade honom: "Säg mig en sak: Kommer detta att gå bort? " Han svarade, "Dotter, detta kommer att gå bort när alla helgon återförenas här".
   Sedan sade Han till mig, "Dotter, Jag måste föra dig till jorden; Din familj och nationerna väntar på dig". Jag sa till honom, "Herre, min familj? Jag har inte en familj". Han pekade ner mot jorden med sitt finger och sade: "Titta, de personer som du ser där nere är dina släktingar, den kropp som du ser där, till den måste du återvända".
   Han sade: "Det är dags att lämna det här stället." Sedan förde Han mig längs en vacker flod, en kristallklar flod och Han sade, "Dotter, gå ut i floden och doppa dig själv". Innan jag steg ner i den kristallklara floden av levande vatten, var jag glad, jag upplevde en obeskrivlig glädje. Efter att jag doppat mig i floden och steg upp var jag upprymd och trodde att när jag nu hade doppat mig i vattnet var jag redan i himlen och inte behövde återvända. Men Herren sade till mig, "Dotter, du måste återvända till jorden". Men jag svarade: "Herre, jag vill inte gå tillbaka"!

Uppryckelsen

   Han sade till mig, "Dotter, jag ska visa dig något, hur jag kommer att samla ett heligt folk på jorden. Jag ska visa dig dagen när uppryckelsen sker, hur det kommer att bli." Vi gick tills vi nådde ett ställe där jag kunde se människor på en gigantisk bildskärm. Samtidigt kunde jag se hela världen och hur liten den såg ut, plötsligt såg jag hur tusentals människor försvann.
   Gravida kvinnor såg sin graviditet försvinna, de skrek som om de var tokiga. Barn hade försvunnit överallt och många människor sprang fram och tillbaka och skrek: "Det kan inte vara sant, det är inte sant!
   Vad är det som händer?" De som hade känt Herren och blev kvar sade att Kristus hade kommit, uppryckelsen hade hänt, de skrek och ville döda sig själva, en del ville hänga sig och mycket annat, men de kunde inte.
   Herren sade till mig, "Dotter, i de dagarna, kommer döden att fly. Dotter, då kommer den Helige Ande inte längre att vara kvar på jorden". När Herren sade dessa ord, såg jag en enorm trafik med tusentals människor. Han sade till mig, "Dotter, titta, det är så allt kommer att ske". Sedan såg jag folk som sprang. Det var olyckor men jag kunde inte se en enda död person, alla levde även om de var skadade. De sprang från plats till plats och ropade, "Kristus kom, Kristus kom"! De vädjade, "Herre, förlåt mig, förlåt mig, ta mig med dig"! Men mycket sorgset sade Herren, "Det är för sent".
   Han sade till mig, "Dotter, säg till mänskligheten att söka mig, för under den tiden kommer det inte längre att vara möjligt. Dotter det kommer att vara för sent för alla dem som lämnats kvar". När Herren såg hur mänskligheten hade lämnats kvar, började Han gråta och sade bara detta: "Dotter, jag skall gå till jorden som det står i 1 Tess. 4: 16-17": Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
   Men inte alla kommer att följa med Herren, bara de som gör Hans vilja och lever ett heligt liv. Herren sade till mig, "Endast de som är heliga kommer in i Himlens Kungarike". En annan mycket viktig sak som Han sade till mig: "Ingen vet, varken dag eller timme när jag kommer för mitt heliga folk, inte ens änglarna vet det." När Han sade detta innan skärmen stängdes av, såg jag folk som sprang; tidningar och TV-nyheterna sa att "Kristus hade kommit". Skärmen stängdes och Herren sade till mig: "Jag kommer för ett heligt folk."
   Detta var det sista som Herren visade mig. Därifrån förde Han mig tillbaka hit till jorden.

Tillbaka på Jorden

Maxima:
   När hon visste att hon var på väg hem, var vi där och väntade. Hon låg utsträckt på golvet, vi väntade på att hon skulle återvända med ett stönande. Bara "uuhmm" hördes - inget annat. Jag sade: "Tack, Herre, eftersom min Dotter är här nu!" Jag visste att hon var här. Alla tackade vi Herren, från och med den stunden skrattade och pratade vi, för vi visste att hon hade kommit - men bara ett stönande som tecken.
   Från och med då började hon sakta andas, lite i taget, tills att ungefär fem timmar hade gått då kunde hon öppna ögonen och prata. Man kunde knappt förstå vad hon sa, det var mycket otydligt. De första fem timmarna låg hon bara där, långsamt började hon kvickna till. Hon suckade. Allt gick mycket långsamt. Hon suckade långsamt för att sedan bli normal.
   Efter fem timmar när hon öppnade ögonen, höll vi fönstret stängt och täckte dörröppningen med en stor filt. Ljuset var släckt för hon kunde inte alls stå ut med ljus - inget ljus alls, ingenting, ljuset besvärade henne. När hon började tala efter fem timmar orkade hon bara säga några ord för hon var så trött, hon hade ingen styrka. Vi bara satt där och undrade. Vi ville veta, vi ville att hon snart skulle berätta vad hon hade sett, vad som hade hänt? Hon kunde inte berätta för oss. Hon berättade lite grand och sedan orkade hon inte mer.
   Två veckor gick tills hon kunde berätta hela sitt vittnesbörd. Demoner kom för att plåga henne efter allt detta. Hon kunde se dem tydligt. De dolde sig i skuggorna. De var här inom tre dagar efter hennes återkomst och hon kunde inte prata ännu. Hon frågade dem vad de ville och de svarade: "Vi har kommit för att göra ett avtal med dig." Hon frågade, "Vad då för avtal"? De sade till henne, "Du måste hålla käften. Du får inte säga något om vad du såg där nere, för om du talar kommer vi att döda dig".
   Hon tillrättavisade dem men de lämnade henne inte. Hon tillrättavisade dem igen och plötsligt uppenbarade sig ett ljus, ett enormt ljus, en underbar välsignelse och då flydde de"! Det var Herren som kom, för hon själv hade ingen styrka. Hon beskrev demonerna som otäcka och fula - mycket, mycket otäcka. De var stora och feta, otäcka.
   Hon sade att det inte fanns ord till att beskriva hur hemska de var. De kom och kastade sig över henne för att strypa henne, hon kämpade tillbaka och tillrättavisade dem, men hon hade ingen styrka. Då kom Herren och de lämnade henne.
Budskapet till hela mänskligheten är att söka Gud. Det som min dotter gick igenom var inte lätt. Det är ett allvarligt budskap eftersom mänskligheten anser att det dom håller på med är okej. Ungdomar idag använder droger och alkohol och menar att det är okej, men det är fel. En av de största upplevelserna som min dotter hade var när hon såg många artister i helvetet, även dansare och påven Johannes Paulus II.
   Sedan är budskapet att det är dags att söka Herren, att omvända sig och ödmjuka sig inför Honom. Det som Herren har skrivit i Sitt Ord är verkligt med ett centrerat budskap som säger, "Himmel och jord skola förgås, men mina ord skall aldrig förgås". Herrens Ord kommer att gå i uppfyllelse i sin tid.
   Herren visade för henne också tunneln där människor vandrar mot helvetet. Många människor är redan i helvetet. Det är något som är verkligt. Även Herrens folk tror inte detta - de tror inte. Den upplevelse som Herren tillät min dotter att få när Han förde henne till den platsen, är något enormt. Budskapet är att vi ska söka Herren, att vända oss till Honom, men inte bara med våra läppar utan från det djupaste i våra hjärtan, för Herrens ankomst är nära.
   Han berättade en gång att Han inte hade kommit på grund av Hans kärlek till mänskligheten, men att Han var vid dörren, Han förklarade: "Jag är inte längre vid dörren, jag är innanför dörren. Jag kommer snart, min återkomst är nära. Mitt folk har lämnat mig och gått tillbaka till världsliga ting". Men Herren gav oss ett budskap och sade till oss: "Säg till mitt folk att återgå till de gamla stigarna."
   Kyrkan idag måste gå tillbaka till de gamla stigarna; det är när vi är i elden och söker Herren. När trumpeten ljuder måste vi vara redo att möta Herren: Det ska bli underbart! Viktigt meddelande från Herren

Berättare:
   "För närvarande predikar Angelica Zambrano Guds budskap till hela mänskligheten genom denna dokumentär som nu kan ses av många tusentals människor, själar som söker efter sanningen, som du just nu har gjort. "

Angelica (talar inför en publik):
   Herren sade till mig; "Dotter, vid det ögonblicket i de dagarna kommer inte den Helige Ande längre att vara kvar på Jorden. Då kommer Han inte längre att vara på jorden". Jag såg en enorm trafik; jag såg olyckor och hur människor ville döda sig själva. Han sade till mig, "De skall söka döden, men döden skall fly från mänskligheten. Döden kommer inte längre att finnas till".
   Jag såg människor se på TV och i tidningar stod det; "Tusentals och tusentals har försvunnit". Många visste redan att Kristus hade kommit för Hans heliga folk. De människor som hade lämnats kvar, som hade känt Ordet, gick gråtande på gatorna och ville döda sig själva, men de kunde inte göra något. Herren stängde av skärmen och sade, "Jag kommer för ett heligt folk, Jag kommer snart för min kyrka". Det berättade Han för mig i Himlens Kungarike.
   För två veckor sedan sade Herren till mig, "Dotter, jag uppskattar det du gör, att du fullföljer vad jag har gett dig, men säg inte till Mitt folk att jag kommer snart. Säg till Mitt folk att jag kommer på en gång".
   Återigen sade Herren till mig: "Säg till Mitt folk att jag kommer på en gång och att jag kommer för ett heligt folk. Säg till Mitt folk att bara de heliga, bara de heliga kommer att se Mig! Detta påverkade mig starkt, Han tillade; "Och vara inte tyst. Fortsätt att förklara vad jag har sagt till dig".
   Han sade till mig i Himlens Kungarike, "det är dags att återvända till Jorden. Du måste återvända och du måste berätta för mänskligheten vad jag har visat dig". Jag svarade: "Nej, Herre. Jag vill inte gå".
När jag var i himlen ville jag inte återvända till jorden. Sedan började vi gå; änglarna var samlade runt om när vi började fara nerför den vackra trappan, vita trappsteg omgiven av blommor. Jag grät hela vägen och bad Honom, "Herre, snälla, lämna inte mig här. Ta mig med dig"!
   Han svarade: "Dotter, Nationerna och din familj väntar på dig". Jag insisterade, "Men Herre, jag vill inte stanna här. Jag vill gå upp till Himlens Kungarike". Han sa, "Dotter, du måste gå in i den kroppen. Du måste få liv min Dotter så du kan gå och vittna om det du har sett. Många kommer inte att tro dig; många kommer att tro dig, men Jag är ditt trogna vittne. Jag är med dig. Jag kommer aldrig att lämna dig".

Angelica ber tillsammans med publiken:
   Blunda och placera din högra hand över ditt hjärta. Höj din vänstra hand, om du känner för att gråta, gråt; och berätta för Herren vad du känner i ditt hjärta. Ni som vill ta emot Herren, säg tillsammans med mig denna bön:
   Herre, jag tackar dig för din kärlek och din nåd. Jag tackar dig Herre för de ord som nått mitt hjärta idag. I denna stund, Fader, ber jag dig om förlåtelse. Förlåt mig. Tvätta mig i ditt dyrbara blod. Skriv mitt namn i Livets Bok. Acceptera mig som ditt barn, Herre. I denna stund förlåter jag alla som jag inte kunnat förlåta. Jag frånsäger mig min brist på förlåtelse. Jag frånsäger allt som har hindrat ditt flöde och jag ber Dig att förvandla mig och fylla mig med din närvaro varje dag. Tack, Fader, Son och helig Ande, i Jesu Namn, Amen.

Angelica:
   "Då är det inte en lögn; inget skämt; det är inte en berättelse; det är ingen dröm - helvetet är verkligt! Helvetet finns! Till vem helst som inte tror, för dig vill jag berätta att helvetet är mycket verkligt, mycket verkligt. Jag kan inte finna ord till att berätta hur verklig den är. Jag önskar att du kunde uppleva det själv".

Berättaren - Tillsammans med Angelica och Maxima hemma hos familjen Zambrano
   "Tiden närmar sig och Gud tillåter tecken att avslöjas för mänskligheten vad som är på väg att hända. Förbli inte i fördömelse, det är vad djävulen vill. Har du frågat dig själv om du redan går genom helvetets tunnel? Idag är frälsningens dag och för dig att bjuda in Jesus, din Frälsare i ditt liv. Dessa är enkla men ändå stora ord att säga: Jag tar emot dig, Jesus som min Herre och min enda Frälsare. Jag ger dig mitt liv och min själ av hela mitt hjärta. Jag vill vara med dig för evigt."
   Tag emot detta nu och välj din slutliga destination: Liv eller död, himmel eller helvete, Jesus eller djävulen. Det är tydligt: antingen tillhör du Jesus eller djävulen. Antingen gör du det som är rätt eller så gör du det som är fel. Du väljer din destination: evigt liv eller den brinnande sjön. Tänk på det.
   Gör ett beslut nu. Jesus Kristus dog på korset för var och en av oss, för våra synder och Han gav oss möjlighet till frälsning genom hans nåd. Acceptera Kristus som din enda Frälsare. Du har nyss hört det och sett det. Låt inte denna stund bli ihågkommen för evigt medan du är dömd för evigt i helvetet

Referenser
Upp. 19:9 - Och ängeln sade till mig: Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.
Och Han tillade: Dessa Guds ord är sanna.
Upp 20:15 - Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.
Upp. 21:4 - Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.
Upp. 22:1 - Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron.
Upp. 21:8 - Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.
Nej avgudadyrkare kommer inte att ärva himmelriket. Det står i Bibeln.
2 Mosebok 20:3-6 - Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.
Upp. 21:21 - De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas.
Upp. 21:27 - Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.
Upp. 22:7 - Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok.
Upp. 22:11 - Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.
Upp. 22:12 - Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.
Upp. 22:13-15 - Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.
Detta videodokumentär producerades av El Sueño de Dios Ministerio, tillsammans med Godfilms - Guds härlighet i dessa sista dagars uppenbarelse.

År 2010 fick hon en ny upplevelse, en fortsättning på den förra.

Angelica Zambrano's andra besök till himlen och helvetet

   Texten är hämtad från en spansk video. Översättning från Engelska av Carlos S. K

   På Angelicas andra resa, fick hon se domen mot de kristna som stjäl från Gud genom tiondet och offergåvor, domen mot avgudadyrkande nunnor och upproriska barn, Lammets och Livets bok, och mycket mer. Säg till mitt folk att Min återkomst är nära, Jag kommer för mitt heliga folk, bara de heliga kommer att få se mig.

   4 jan 2010, 23:50, Empalme, Ecuador. Herren förde Angelica för andra gången på besök till himlen och helvetet.

Angelica:
   Klockan 12 på natten kom några bröder från kyrkan till mitt hus. När jag låg på sängen, såg jag plötsligt två änglar. Som tidigare tog de mig i hand och sa:
   - Stig upp, eftersom konungarnas Konung och herrarnas Herre väntar på dig.

   När jag steg upp, såg jag min kropp ligga kvar där och de andra människorna som fanns i rummet. Jag började gå. Jag sträckte mina händer till änglarna och vi började fara uppåt. Vi for mycket snabbt, inom några sekunder kom vi inför Herren. Jag hörde änglarna tillbe, "Halleluja... Helig, Helig". Jag var så lycklig.

   I Guds rike fanns en underbart vacker trädgård. Jag såg Herren komma mot mig. Han sa:
   - Dotter, jag har väntat på dig, eftersom jag har många saker att berätta för dig.
   Herre, här är jag, jag vill stanna hos dig. Jag vill inte återvända till jorden, låt mig stanna hos dig.
   Herren svarade:
   - Mitt barn, du har många saker att göra. Du måste jobba, du måste utföra mitt arbete. Jag ska visa dig något för ditt liv, något för mitt folk, och något speciellt för mänskligheten, eftersom jag vill rädda mänskligheten och jag vill inte att någon ska förgås.

   Sedan såg jag två änglar, Michael och Gabriel som höll stora bokrullar, de var mycket vackra och glittrade. När jag tittade på bokrullarna, frågade jag,
   - Vad är detta?
   Jesus sade:
   - Vill du veta vad som finns i bokrullarna?
   Jag svarade,
   - Ja Herre.
   Han sa,
   - Mikael, öppna den.

   När ängeln Mikael öppnade bokrullen, såg jag bokstäver i guld, liknande siffror, men jag förstod dem inte. Jag tänkte, vad är det här?

   Ängeln Michael svarade:
   - Alla dessa bokstäver och siffror som du ser skrivet här, är namnen på de människor på jorden som har accepterat vår Herre som sin Frälsare, genom den erfarenhet som du har haft med Honom.

   Jag var så upphetsad och frågade honom: Hur många finns det? Han gav mig det totala antalet själar i tusental.

   Mitt hjärta var förkrossat, jag började gråta och sade:
   - Herre det är många själar som har blivit frälsta?
   Han svarade:
   - Du förstår, ängeln Gabriel har det totala antalet av dem som är omvända till Mina vägar och har nu kommit till mig Mitt barn.

   Jag tittade snabbt på antalet människor och märkte att det var en hel del. Jag sade,
   - Herre, betyder det att min krona är full av pärlor och att du nu kommer att lämna mig kvar här i ditt rike?
   Herren svarade:
   - Nej Mitt barn, din tid är inte ännu, du måste återvända till jorden. Skulle du vilja se din krona?

   Mycket upphetsad svarade jag:
   - Ja Herre, jag vill se min krona.
   Han sade,
   - Ängel Gabriel, hämta hennes krona.

   Jag såg Gabriel bära en mycket stor bricka med en vacker krona, men med bara få pärlor på den.
   Jag frågade,
   - Herre, vems krona är det här?
   Han svarade,
   - Det är din krona Mitt barn.
   Jag frågade,
   - Men Herre, varför är min krona inte är full av pärlor, när så många själar har kommit till dig Herre?
   Han svarade:
   - Dotter, du har ännu en lång väg som väntar på dig, endast 3.500 själar har kommit till mig, du måste gå och predika    Mitt Ord, det finns fortfarande många själar som måste komma till mig.
   - Men Herre, varför kan jag inte stanna hos dig?
   Han sade till mig,
   - Dotter, livets krona måste vara full av pärlor.
   Jag sade, Ok Herre, jag skall utföra ditt arbete.
   Han sade:
   - Jag har något att visa dig Mitt barn.

   Herren förde mig snabbt ner från himlen genom en tunnel till helvetet, precis som första gången när jag upplevde helvetet.
   Jag sa,
   - O Herre, vad händer?
   Jesus sade:
   - Jag har något att visa dig i helvetet.
   - Men Herre, jag vill inte vara här. Herre, kommer du ihåg den första gången jag besökte helvetet, då visade du redan många    saker för mig.
   Han svarade,
   - Ja Mitt barn, men nu vill jag visa något annat för dig.

   Vi gick ner bland lågorna igen, och jag började gråta. Det var inte lätt att vara där. Jag sade,
   - Herre, jag vill härifrån, snälla hjälp mig, hjälp mig.
   Jag hörde miljontals människor, en del sade, Oh Herre, förbarma dig över mig, hjälp mig snälla, Herre, ge mig en till chans.

   Bland alla dessa människor, hörde jag någon säga, Jag ber dig om förlåtelse nu Herre, för jag har stulit från dig, förlåt mig för att jag stal, jag stal från dig Herre och jag vill inte göra det igen.
   Jag frågade,
   - Herre, vem är han och varför säger han att han stal från dig?
   - Mitt barn Jag ska visa dig vem han är.
   Vi gick in i hans cell, där såg jag en vanställd man. Lågorna steg upp, jag kunde se att han var plågad.

   Alla människorna som är i helvetet har en plakett på bröstet och på pannan, med nr 666. Mannen sträckte fram handen och sade:
   - Herre förlåt mig.
   Jag frågade honom,
   - Varför är du här, varför ber du Herren om förlåtelse, varför? Du säger att du har stulit från Gud, men ingen kan stjäla från Gud?    Det är omöjligt, varför säger du att du har stulit från honom?
   Han svarade:
   - Jag ska berätta min historia. Jag var en kristen ledare, jag hade känt Kristus i 20 år, men under de 20 åren sa jag; pengarna från mitt tionde och offer var bara till för att försörja pastorerna. Men jag ångrar det eftersom jag nu vet att det inte var för dem, utan för Herren, det är därför jag säger att jag har stulit från Gud.
   Just nu finns det många människor på jorden som stjäl från Herren som jag gjorde. När du återvänder till jorden, berätta för alla de människor som inte vill ge sitt tionde och sina offergåvor, att inte stjäla från Herren, annars kommer de att hamna i helvetet, ingen tjuv kommer in i himmelriket. Malaki 3:8.
   Han fortsatte, säg till folket att när de ger, måste de ge i sann kärlek till Herren. Herre förlåt mig. 
   Herren svarade,
   - Det är för sent, det finns ingen möjlighet för dig.

   Jag frågade mannen:
   - Men varför stal du av Gud, varför? Du visste mycket väl att vi inte kan stjäla Guds tionde och offergåvor.
   Han svarade:
   - Ja, jag visste mycket väl, men jag gjorde aldrig det, för jag var en mycket stolt man.

   Stjäl aldrig från Herren, ge ditt tionde och offergåvor till Gud, för det vi ger Herren på jorden är inte för människor. När vi ger till Gud av hela vårt hjärta, ger vi till konungarnas Konung och herrarnas Herre.

   Bibeln säger att Herren prövar oss, det står tydligt skrivet i Malaki 3:8-10. Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.

   Herren sade:
   - Jag skall nu visa dig något annat.

   Efter att ha lämnat platsen påminde Herren mig om något som han visade mig vid min tidigare upplevelse i november. Då fick jag se celler i helvetet, och ett visst ord.

   Ordet "ARVIERD" visades för Angelica. Forskning visar att det är gammal italienska eller latin. I forskning fann vi ett 400-sidig gammalt manuskript om detta ord, som talade om ett verkligt helvete.

   Jag förstod inte innebörden av det, men jag förstod att det betydde något om religion.

   Jesus förde mig tillbaka till samma ställe, för att se cellerna igen. När vi gick in såg jag tusentals människor. Där fanns två kvinnor klädda i svart. Jag frågade Jesus,
   - Vilka är de?

   Jag blev chockad att se en nunna, och i hennes händer fanns enormt stora ormar som formade något som liknar ett krucifix och ett radband.

   Jag sa:
   -Vad är detta, och varför är de här? 
   En av dem talade med en sorglig röst som sade:
   - Jag var en nunna på jorden, men nu är jag på denna plats.

   Jag såg hur hon började be och en orm klämde hennes händer. I hennes händer kom det fram tusentals maskar.
   Herren sade,
   - Se och lyssna till dessa ord.

   Hon började gråta,
   - Oh Herre, jag står inte ut längre, jag vill komma ut från det här stället, jag vill inte vara här, Herre. Var snäll och hjälp mig, hjälp mig!

   Sedan såg jag den andra kvinnan, delar av deras liv uppenbarades för mig på någon typ av skärm. Jag såg vad nunnorna verkligen var och deras hemliga liv. Jag såg hur dessa nunnor hade sexuella relationer med prästerna och att några av dessa nunnor också var lesbiska. Jag såg mycket mer, nu var de så ångerfulla. Men tyvärr fanns det inte längre någon möjlighet för dem att omvända sig, det var för sent. Nunnorna sade:
   - Gå och berätta för alla på jorden, att inte komma till denna plats, gå och berätta för dem att inte komma hit.

   Ibland säger nunnorna och prästerna att de skall be att Gud släpper ut själar från skärselden. Jag skall berätta sanningen för er, tro mig om ni vill eller inte. Det finns inget sådant ställe som skärselden. Skärselden uppfanns av människor, det uppfanns av påvarna. Bibeln säger klart och tydligt att det finns en himmel och ett verkligt helvete. Jesus visade båda ställena för mig, men aldrig skärselden. Han sade tydligt till mig:
   - Skärselden finns inte, gå och säg till mänskligheten att besluta sig medan de är på jorden, medan det finns liv, finns det möjlighet att göra bättring.

   Många säger, "låt oss be så våra släktingar kan lämna skärselden". Sluta! För om de är utan Kristus i Helvetet kommer de aldrig ut därifrån. Det är olyckligt men sant, de är i helvetet.
   Om de dog med Kristus i sina hjärtan, då är de tillsammans med vår himmelske Fader. Mitt hjärta värker när jag vet att så många själar har bedragits av djävulen att tro på skärselden.

   Min vän, det är dags för dig att veta sanningen, skärselden finns inte, det existerar inte. Du måste fatta ett beslut, var och med vem vill du tillbringa evigheten? Du avgör själv, kommer det att bli himmelriket med Jesus Kristus eller helvetet med Satan. Herren befallde mig att vara mycket tydlig när jag berättar detta för dig, oavsett om du tror det eller inte. Jag lyder Herrens befallning, eftersom du och jag en dag kommer stå inför Gud och stå för allt det goda och dåliga vi gjorde på jorden. Om du inte ångrar dina synder och din tillbedjan av avgudar, kommer du att hamna i helvetet. Vänd dig till Kristus, han ger dig evigt liv.

   Jag vill inte skrämma dig, men det är sanningen. Herrens ord är mycket tydligt och säger att ingen tjuv kommer in i himlen.

   Herren visade mig att bakom varje bild/staty finns en demon. Det är därför människor kommer till Jungfrun av Guadalupe, Jungfru Maria och många andra jungfrur. Även statyer med Jesus barnet, tro mig, alla dessa statyer har demoner bakom sig. Många hävdar att de gick till Jungfrun av Guadalupe eller det gudomliga barnet och fick ett helande, men bland dessa bilder finns en demon.    Djävulen lyssnar och med sin falska makt gör han ibland något som ser ut som att ett mirakel har hänt, så att du tror och fortsätter att dyrka honom. Lyssna på mig, djävulen kommer att återbetala dig med ont och han kommer att ge dig en evig död. Sluta med att dyrka bilder och sök Kristus, för han ger dig evigt liv och liv i överflöd.

   Herren visade mig nunnor som grät,
   - Jag vill härifrån, jag ångrar att jag dyrkade avgudar och syndade på jorden, nu kan jag inte lämna det här stället.
   Jag frågade en av dem:
   - Men du visste sanningen? Du kände till Guds heliga ord?
   Hon svarade:
   - Ja, jag kände till det heliga ordet, men jag ångrade aldrig, jag sökte aldrig Kristus. Det finns många nunnor i kloster av olika skäl. Jag var i klostret eftersom jag lidit av en smärtsam besvikelse i en kärleksrelation. Det finns många nunnor i kloster för att de har utsatts för besvikelser i kärlek. I många fall har deras fästman lämnat dem vid altaret, eller att deras pojkvän har svikit dem, många nunnor är tyvärr i klostret eftersom deras liv är fullt av problem och klostret är därför en ursäkt. Den enda sanningen är att de tjänar Satan.

   Herrens heliga ord säger i 1 Kor 6:9-10 Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.

   Hans Heliga Ord är klart, Uppenbarelseboken 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

   Människor i helvetet har ingen möjlighet att komma ut, det är för sent för dem. Men ni som ännu lever på jorden kan fortfarande bli försonade med Gud. Missa inte denna chans, kanske du nu ser detta på TV inspelning, det kan vara den sista chans som Gud ger dig att göra bättring. Fly från helvetet, eftersom Kristus i sin nåd sträcker ut sin hand mot dig.

   När vi lämnade cellen började jag gråta och sade:
   - Herre ta mig härifrån, Herre, jag vill inte vara här.
   Han tog mig ut och sa:
  - Jag vill visa mera för dig.

   När vi gick vidare, hörde jag en ung flicka som ropade på hjälp,
   - Hjälp! Hjälp!
   - Vem är du? Varför är du här?" Frågade jag.
   Flickan svarade:
   - Jag är en tonåring, jag var jag bara 15 när jag dog och kom till denna plats.
   - Men varför är du här? Vad förde dig hit?" Frågade jag.
   - Hon sade:
  Jag trodde att jag hade en livslängd framför mig, eftersom jag var väldigt ung. Folk pratade alltid med mig om Kristus och frälsning, men jag har alltid sagt att evangeliska kristna var galna, jag avvisade alltid det heliga ordet. Jag ville inte ta emot Herren. Varje gång de talade till mig, skrattade och hånade jag dem. Nu ser jag att jag gjorde det värsta misstaget i mitt liv. Se på mig, jag är här och brinner i lågorna. Jag dog i en bilolycka och nu ångrar jag det så mycket. Jag har sökt efter en väg ut från denna plats, men när jag hittar den, kan jag inte lämna platsen eftersom demonerna som plågar mig sade:
   - "Du kan inte lämna denna plats, du är här för evigt."
   Jag vill inte vara här, oh snälla hjälp mig, hjälp mig!
   Jag sa,
   - Jag kan inte göra något för dig, jag önskar att jag kunde hjälpa alla dessa människor.

   Herren sade:
  - Det finns ingen möjlighet för dem som är här, men bara för dem på jorden.
   Flickan sade:
   - Åh snälla, gå och berätta för mänskligheten, och även för min familj att inte komma till denna plats. Gå och prata med ungdomar som fortfarande har en möjlighet att söka efter Kristus, berätta för dem att vända sig bort från synden. På jorden levde jag ett fruktansvärt liv, ett liv fyllt av synd, jag var mycket stolt, jag njöt av att vara på fest efter fest. Jag lydde aldrig mina föräldrar, jag var alltid upprorisk. Nu ångrar jag det så mycket och vill att de ska förlåta mig, jag vill härifrån, berätta för alla på jorden att inte komma hit, att inte komma, tack. Säg att de lyder sina föräldrar, och tar emot Kristus, eftersom han verkligen frälser, han frälser dig verkligen, djävulen har bedragit mig, nu vet jag att jag aldrig kan lämna denna plats, jag ångrar det så djupt.

   Hon grät och sträckte ut sina händer, jag ville hjälpa henne, men när jag sträckte ut min hand, började hon skrika och drogs tillbaka in i lågorna.
   Jag ropade,
   - Herre, hur hemskt det är att vara på den här platsen.
  Han svarade:
   - Ja dotter, kom ihåg detta, gå tillbaka till jorden och lyd Min befallning så mänskligheten kan tro att helvetet är verkligt och evigt, eftersom det fortfarande finns många som inte tror på helvetet, det är många som hånar och säger att Helvetet är en saga.

   Någon dag innan mitt första besök i helvetet, gav Herren mig en vision och sade:
   - Se, denna person som hamnade till helvetet.
   Jag talar om den berömda mannen som kallas MJ, med sina vita handskar. Han var i helvetet av den anledningen jag nämnde på min tidigare video. Medan jag spelade in videon, sade Herren till mig,
   - Prata om honom.
   Det är därför jag berättar om honom när han är i helvetets lågor.
   Jag sade,
   - Herre, du sa att jag skulle få en till upplevelse, jag ber dig att visa den här mannen för mig, jag vill se vem den mannen är Herre.

   När vi närmade oss platsen i lågor, såg jag många demoner i en cirkel, inom cirkeln fanns det någon som plågades, han sträckte ut sina brinnande händer och skrek:
   - Hjälp! Hjälp!
   Jag kunde förstå det språk han talade.

   Jag ville så gärna hjälpa honom, jag såg hur de demonerna lyfte upp honom och tvingade honom att dansa och sjunga som han gjorde på jorden. Demonerna hånade honom och kastade honom in i lågorna. De lyfte upp honom och piskade honom. Han skrek i en fruktansvärd smärta. Åh, vad hemskt han plågades.

   Jag blev förkrossad av att se detta och jag sa,
   - Herre, gör något, oh Herre hjälp honom.
   När jag räckte ut min hand för att hjälpa honom, var min hand plötsligt i lågor och fylldes med maskar.
   Jag sade,
   - Herre Titta! Vad händer?
   Då började demonerna skratta och håna mig och sade,
   - Du ska stanna på denna plats.

   Då upptäckte jag att jag inte kunde se eller känna Herren bredvid mig, jag var ensam. Jag ropade,
   - Herre, du lämnade mig, varför är jag fortfarande här?
   Demonerna sade,
   - Vi kommer att plåga dig, du blir kvar här.
   Då hörde jag ett skrämmande skratt, det var så hemskt,
   - Ha ha ha, du kommer att stanna här. Äntligen har jag fångat dig, precis där jag vill ha dig. Jag ville få hit dig eftersom du har stulit många själar från mig, jag kommer att förgöra dig, här hör du hemma.
   Han gav order till demonerna, ta henne, ta henne dit där hon hör hemma.
   Jag svarade:
   - Nej, nej, jag stannar inte här eftersom Herren är med mig. Han sa att han inte skulle lämna mig här.
   Då hörde jag Satans röst,
   - Du blir kvar här för Herren är inte med dig. Se dig omkring, han är inte med dig. Jag tittade, men kunde inte se Herren. Jag kände mig så ensam, jag började tvivla. Jag började gråta och ropade:
   - Herre, varför lämnade du mig. Varför Herre, varför?
   Genast sade Herren:
   - Dotter, jag är här.
   Jag hörde hans röst i mitt öra. Jag tittade rakt på satan och sade,
   - Herren är här med mig.
   Men Han svarade:
   - Nej han är inte, ta en titt.
   Jag kunde inte se Jesus, men jag kunde höra hans röst. Jag började tvivla igen eftersom demonerna var så nära mig. Jag kände ett rep bundet runt min midja, jag drogs mot den konstiga rösten.
   Den sade,
   - Du förbannade dåre, det är vad du är, en förbannad tok. Jag ska förgöra dig, eftersom du har uppmuntrat många själar att inte komma till helvetet, många själar leds ut ur helvetet när du predikar. Gör inte det längre, hålla munnen stängd, håll bara munnen stängd. Jag skall förgöra dig, jag skall döda dig.

   Jag grät när han anklagade mig. Plötsligt svarade jag,
   - Nej satan, du kommer inte att förgöra mig, för Herren sa att Han är med mig. Jag kan inte se honom, men jag vet verkligen att han är här.
   Satan fortsatte att skratta åt mig.
   Jag drogs närmare platsen där den onda rösten fanns som talade till mig. Jag skrek,
   - Jesu blod har makt och jag är täckt av hans blod, det täcker mig nu och du Satan kommer att springa iväg eftersom Jesu blod är över mig. Större är han som är med mig än du. Större är han som är med mig.
   Jag upprepade dessa ord. Då kände jag något som lossnade från mig, något som släppte, det var repet som var runt min midja.

   Slutligen var jag ut ur helvetet och tillbaka i Guds närvaro. Herren sade:
   - Jag ger dig detta budskap när du far tillbaka till jorden, gå och berätta för Mitt folk att söka mig i Ande och Sanning Joh. 4:24. Gå och berätta för Mitt folk att leva i helighet. Gå och berätta för Mitt folk att det är dags, det är tid att meditera på det heliga Ordet. Jag vill inte att mitt folk endast läser, de bör undersöka och granska Mitt heliga Ord.
   Min dotter, detta är vad som händer på jorden, avfallet på jorden ökar dag efter dag, många av mina barn, många av mina utvalda kommer att bli bedragna. Dotter, säg till Mitt folk att granska och undersöka Mitt heliga Ord så att de inte blir lurade och att de söker min närvaro i Ande och sanning.

   Samtidigt som jag grät sa jag:
   - Ja Herre, jag kommer att lyda. Men Herre, jag behöver din hjälp, snälla hjälp mig Herre.
   Han svarade:
  - Dotter, när du kommer tillbaka, var inte rädd för jag kommer att vara vid din sida. Jag kommer att tala genom din mun det jag har att säga till mitt folk. Jag har sett många resa sig mot dig, men kom ihåg att jag alltid kommer att finnas med dig som jag lovade, och jag är ditt trogna vittne.

   Jag såg änglar runt omkring mig. Jag kände igen ängeln Mikael, eftersom jag träffat honom tidigare.
   Herren sade,
  - Lyssna, ängeln Mikael kommer att visa dig något.
   Ängeln Gabriel var också vid min sida. Sedan tog ängeln Michael min hand, och Herren befallde honom:
   - Tag henne och låter henne se vad du har att visa henne.

  När vi gick började vi snart att gå uppför en mycket vacker trappa. Det verkade vara ett klotliknande rum. På en upphöjd plats i rummet fanns ett altare, med en mycket vacker gyllene predikstol. När vi kom till predikstolen, såg jag en enorm bok och jag frågade Michael,
   - Den här boken, vad är det?
   Medan Michael stod till höger om predikstolen, satte han sin hand på boken och höjde sin röst sade:
   - Angelica, den här boken som du ser här är Livets Bok.
   Jag öppnade den och tittade i den, sida för sida. Jag sa,
   - Vad menas med den här boken, vad är det skrivet i den?
   Michael sade:
   - Öppna den, i boken står skrivet namnen på alla dem som på jorden har ångrat sig och vänt sina liv till vår himmelske Fader.

   När jag tittade igenom boken, frågade jag Michael,
   - Är mitt namn skrivet här?
   - Ja, titta i den och du hittar det.
   - Jag såg, men kunde inte hitta mitt namn. Lite orolig, frågade jag,
   - Det är inte här, mitt namn är inte här, jag kan inte hitta det, var är den?
   Han svarade:
   - Titta, här är ditt namn.
   Jag var glad att se mitt namn, men jag kunde inte förstå det eftersom det var skrivet på ett annat språk. Jag märkte också att det gnistrade om vissa namn, så jag frågade honom:
   - Varför är dessa namn ljusa och de gnistrar?
   Han svarade:
   - Dessa namn du ser gnistrande i Livets Bok, är de människor på jorden, som just nu omvänder sig från sina synder och söker Guds närvaro. Se det finns andra namn som knappt syns och vissa kommer att tas bort som så många andra, det är människor på jorden som vänder sig bort från Guds vägar. Du måste göra något, gör något!

   Återigen satte han sin hand på Livets Bok och sade till mig,
   - Gå och berätta för mänskligheten, att om deras namn inte är skrivet i denna bok, kan de inte komma in i min himmelske Faders Kungarike, de kan inte komma in i himmelriket .
   Jag svarade:
   - Okej, jag skall göra det.
   Det står skrivet i Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

   Vi gick ut och gick tillbaka till Jesus, han sade,
   - Det är dags att du återvänder till jorden.

   Tror du ditt namn är skrivet i Livets Bok? Om du inte tror det, sök Gud. Om du har gått bort från Gud, försona dig med Honom, eftersom han är villig att förlåta dig oavsett vad du har gjort.
   Kom ihåg, han kom för att rädda syndare, han kom för att förlåta hela mänsklighetens synder på jorden. Öppna ditt hjärta och be Honom om förlåtelse. Han är villig att rena oss från all orättfärdighet, som det tydligt står i 1a Johannesbrevet 1:9.
   Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet

   När jag återvände till jorden, såg jag min kropp ligga där. Det var tidigt på morgonen, omkring klockan 7:00. Hemma såg jag min familj och några medlemmar från kyrkan.
Herren sade:
   - Dotter, far in i din kropp, gör det nu.
   - Okey Herre, svarade jag.

   - Kom ihåg detta, du kommer att ha många erfarenheter med mig, och snart kommer du att få en tredje erfarenhet om vad som händer med mitt folk. Kom ihåg att jag är med dig.

   Plötsligt såg jag ljus och änglar som började sjunga. Efter många timmar kunde jag äntligen öppna mina ögon. Det tog mig många dagar att återhämta mig.

   Jag vill att du ska veta att allt du har hört på den här videon är ingen sagoberättelse, Herren lät mig uppleva allt detta. Jag vill att du ska veta; om du behöver Guds förlåtelse, blunda och lägg din högra hand över ditt hjärta och be, säg till honom:

   "Herre Jesus, jag ångrar alla mina synder, jag gör bättring för att jag har syndat mot dig, jag ber Dig Herre att förlåta mina synder och rena mig med ditt dyra blod, jag ber att du skriver mitt namn i Livets Bok.
Försegla mig med din Helige Ande, kom in i mig och mitt liv och befria mig från all ondska. Jag avsäger allt köttsligt begär. Jag tar avstånd från mitt förra liv, och allt som inte behagar dig. Jag förklarar i dag, att alla band som binder mig löses, jag är fri, eftersom du har befriat mig. I Jesu namn, Amen "

   Må Guds frid vara i ditt hjärta, och kom ihåg att det är den Helige Ande, och endast den Helige Ande som övertygar oss om våra synder. Må Gud välsigna dig.

Angelica Zambrano Mora

 

Angelica Zambrano - Tredje besöket till Himlen och Helvetet

Originalinspelning på Spanska i Ecuador. Avskrift från Engelsk video. Översättning Karl S. Kvam

   Jag välkomnar min trogna vän, den Helige Ande, må Han vara den som talar genom mig, och må Han vittna om den erfarenhet Han gav mig.

   För att vara ärlig med dig, vill jag inte prata om det. Vill du veta varför jag inte vill prata om det? Anledningen är att inom kyrkan hittar man den mesta otron. Inom kyrkan hittar man de flesta hycklare. Det är inom kyrkan (församlingarna) dessa saker finns. Broder Luis Enrique nämnde det förra kvällen och det är sant.
   Jag vill inte tala om det, men jag måste lyda Gud. Det är mycket allvarliga uppenbarelser, om du inte förstår dem, be Gud om förståelse. Jag har kommit hit för att fullborda Guds vilja, och jag ber om förlåtelse om jag förolämpat er, eller om jag tidigare har förolämpat er. Jag älskar er alla med Jesu Kristi kärlek.
   Jag ber dig nu att öppna din bibel till 2:a Korintierbrevet kapitel 12. Vi läser från vers 1 till och med 4. Jag vill visa detta för dig, även om det inte finns något jag har att berömma mig över. Jag vill berätta om syner och uppenbarelser från Herren.

   Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Jag vet att den mannen - om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala.

   Amen. Låt oss be: Evige och allsmäktige Fader, tack för din kärlek och att du är barmhärtighet. Tack för din närvaro, och tack för din trofasthet, Fader, du är här på denna plats. Just nu vill jag lyda din vilja och tala ditt budskap till din församling, så vi kan söka din närvaro i Ande och Sanning, så vi kan älska dig Herre, och bli djupare förälskade i dig varje dag.
   Jag ber dig Fader, att du talar genom mig. För mitt liv och för alla som hör detta budskap, och för varje person som kommer att se det här programmet, tala Herre. Låt det endast vara du som talar genom mig.
   Jag vill att du talar till din församling. Jag förkastar mina egna ord, jag förkastar dem i det mäktiga Jesu Kristi namn. Helige Ande, jag överlåter mig helt till dig, låt mig bara tala dina ord.
Fader, du skall ha all heder, ära och lovprisning i Jesu namn, Amen och Amen. Prisa Jesus, eftersom han är här just nu.

   Jag skall börja vittna. Uppriktigt vill jag berätta vad jag sa till Herren, jag sa:
   "Jag har fått nog Herre. Nog!" Jag är trött. Vissa människor ser på mig som om jag är en mycket andlig syster, men det är jag inte, jag är precis som du, en människa med kött och ben. Men folk tror att jag är superandlig. Jag är faktiskt en människa med brister som gör många misstag. Det gör ont i mig om jag blir sårad eller kommer i svårigheter.
   Jag vill att du ska förstå något... Jag sade aldrig till Herren; "Herre, ge mig en, två, tre, fyra, fem, eller tusen uppenbarelser". Jag sa aldrig så till Honom. Gud gjorde detta utifrån sin kärleksfulla barmhärtighet. Ibland gråter jag, vet du varför? För det är inte lätt, liksom systern sa tidigare, "det är inte lätt att vara i tjänst". Att troget tjäna Gud är mycket trevligt och intressant, men du måste vara modig.

   Det var gott att få be om förlåtelse tillsammans. Vi grät alla och omfamnade varandra när jag bad om förlåtelse. Efter vi hade bett om förlåtelse, det enda som jag kan komma ihåg; de sa att läkarna hade kommit. Jag öppnade inte ögonen förrän Herren gav mitt liv tillbaka. Herren fortsatte betjäna mig medan mina ögon var slutna.
   Därefter blev min kropp mycket kall. Jag kände mig inte normal. Jag grät och bad, jag sa, "Herre hjälp mig". Vid den tidpunkten förlorade jag talförmågan, det var ungefär 12:30 på natten. Jag tror det var då min erfarenhet började. Pastorerna och bröderna var alla i förbön medan jag hade denna erfarenhet.

   Programledaren berättar: Angelica kommer nu att vittna om sin erfarenhet, det var nu som änglarna tog henne upp till en himmelsk utsiktspunkt och visade henne det aktuella tillståndet i församlingen.

   Utifrån ett himmelskt perspektiv sade en ängel: "Titta, du ser jorden, du kommer inte att uppmärksamma husen, titta på kyrkor och församlingar på jorden."
   Han sade, "Denna kyrka har 20,000 medlemmar. Där finns en annan kyrka med 10,000 medlemmar. En annan kyrka har 1,000".
Han fortsatte att visa mig många församlingar. "Men, det finns mycket få människor i dessa kyrkor som faktiskt är den sanna församlingen (verkligt troende)."
   Han frågade mig, "Ser du"? "Ja", svarade jag. Ängeln sade, "Jag måste berätta vad min Far vill att jag ska berätta för dig". Ärkeängeln Michael var den som talade till mig. Michael sade, "Titta på jorden". Kyrkorna är fyllda med synd. Det är mycket synd i kyrkorna. Många av människorna är andligt döda". Genom änglarna visade Herren mig att 80 % av den evangeliska kristna kyrkan på jorden kommer att lämnas kvar (vid uppryckelsen - översättarens anm).
   Gode Gud! De kommer att lämnas kvar för att de är kalla eftersom de inte söker Guds närvaro. På grund av deras synd är de modfällda. Endast 20 % kommer att bli upptagna för att vara med Jesus, detta är endast för sanna kristna. Därför säger Hans ord,    "Många är kallade, men få är utvalda". Vi är alla kallade, men vi bör inte endast vara kallade, vi bör också vara utvalda.

   Min mor och andra har berättat för mig att vid tre på morgonen tog jag ett djupt andetag och sedan slutade jag helt att andas.

   Låt mig förklara vad som pågår i många kyrkor. Det finns mycket religiositet, men ingen lojalitet till Guds Ord. I kyrkan prisar bröder och systrar glatt Herren, de jublar och dansar, och de talar i tungor. Men när de kommer hem är de helt förändrade, de agerar som djävulen själv. Detta är vad som sker. Människor kommer hem och talar saker som sårar Guds hjärta. Hemma ber de inte, de läser inte Guds ord eller söker Hans närvaro. Gud vill inte att någon av oss skall lämnas kvar. Det smärtar mig att 80 % av församlingen inte är redo för Herrens återkomst. Vet du varför? Eftersom bara få kyrkor verkligen visar den sanna kärleken till Jesus.

   Det fanns änglar runt om när Jesus talade till mig. Änglarna var tysta. Herren sade, "Dotter, mitt hjärta är förkrossat över att se så många som är modlösa, att se hur många som har fallit av. Säg till mitt folk att återvända till gamla vägar, till den första kärleken".

   Alla av oss hade ivrigt sökt Gud under denna 21 dagars fasta. Efter detta kan vi inte se oss tillbaka på det förflutna. Vi måste sträva framåt. Herren har lovat oss i sitt ord, att Han kommer att vara med oss. Oroa dig inte för svårigheter som kommer i framtiden. Du kan inte föreställa dig prövningarna. Jag har fått utstå sådant. Faktiskt har vi alla uthärdat tillsammans. Det är inte det viktigaste att jag inte känner till din prövning. Vi måste sträva framåt eftersom endast de modiga kommer att träda fram inför Hans närhet. Församling, när du återvänder till din kyrka då måste du uppmuntra bröderna. Vi är en familj i Kristus. Du måste uppmuntra dem att söka Gud. Säg åt dem att söka Gud. Stå emot hyckleri.
   Lyssna på vad Herren sa till mig. Han sa; "Vet du vilken befallning min kyrka har glömt? En del tror att det är kärlek. Andra tror att det är tro. Det glömda budet inom kyrkan är helighet. Mitt Ord säger, var heliga, ty jag är helig".
Detta är vad Herren sade. Vi måste vara heliga på in och utsidan. Vi måste ha ett rent hjärta, ett rent hjärta som är fyllt med Hans närhet. Ett hjärta fyllt av Hans kärlek. Ett hjärta fyllt av Gud.

Ny resa till himlen

   Angelica kommer nu att vittna om sin erfarenhet när hon fick besöka helvetet och himlen för tredje gången.

   En ängel kom fram till mig och frågade: "Är du redo, Herren har sänt oss för detta ändamål." Jag svarade, "Ja". Herren hade tagit bort all min rädsla. Jag sa till dem: "Jag är redo." De sa, "Det är bra, de väntar på oss". Denna erfarenhet var annorlunda än de andra två. Den här gången reste jag inte på samma sätt till himlen som tidigare. Den här gången kom jag på en gång in i himmelriket. När jag såg mig omkring såg jag att jag var klädd i en vacker vit klänning.

   Vi började gå. Först talade änglarna inte med mig, de bara tillbad Herren. Änglarna sade till mig, "Se dig omkring, för vi har många saker att visa dig". Jag såg vissa platser jag hade sett vid mitt första besök som t.ex. blommor och en vacker trädgård. När vi passerade trädgården kom vi till en plats där det fanns många barn. De var ungefär 2 eller 3 år gamla. De dansade, spelade och sjöng. När jag tittade på dem sa änglarna till mig, "Se, Himmelriket tillhör sådana som dessa". Kom ihåg, bara för dem som öppnar sina hjärtan.
   Många av dessa barn dödades, många av dem var aborterade. Deras mödrar hade tagit deras liv. Jag fortsatte att se på barnen när de tillbad Herren. De lekte med något som föreföll mig vara en gungställning. Jag vet inte vad de kallar det i himlen. Barnen dyrkade Herren hela tiden när de lekte. När jag började gå mot dem kom de närmare mig, de kom mycket nära mig.
Michael var ängeln som stod närmast mig, han sa, "Idag kommer Herren att ge dig en stor kärlek för barn". Tidigare tyckte jag om barn, men ibland tyckte jag inte om deras beteende. Jag tyckte inte om att höra dem gråta, gnälla, eller prata för mycket. Jag tyckte att de skulle vara lugna.
   Michael sade, "Gud ger dig en ny kärlek till barnen. När du återvänder till jorden, kommer du att vara som honung för dem. De kommer att leta efter dig och du kommer att vara en välsignelse för dem. Vet du varför Gud ger dig en sådan kärlek i ditt hjärta för barnen? Gud vill att du ska vinna deras själar. Det finns många barn i helvetet. Du måste tala med deras föräldrar så att de vet".
   Många barn i denna generation är upproriska. De lyder inte sina föräldrar. Som syster Margie sade igår. Många barn kan se liten ut till växten, men deras mentalitet överträffar ofta de vuxna. Vet du varför det är så?
   Numera blir barnen bedragna av Satan genom TV. De flesta av programmen de tittar på är inte uppbyggande på något sätt. Föräldrarna inser inte det, många barn tittar på pornografiska filmer, och tecknade filmer på TV är inte uppbyggande, de är onda. Barnen påverkas av dessa program och de blir upproriska. De är kontinuerligt olydiga mot sina föräldrar. För dessa orsaker hamnar barn i helvetet. Himmelriket tillhör barnen, men bara till de barn som har Jesus i sina hjärtan.

   Barnen lekte i himlen, de skrattade och tillbad Herren. Jag njöt av att se deras stora glädje och lycka. När ängeln sade till mig att många av dem hade aborterats, gjorde det verkligen ont mitt hjärta. Vet du vad som är så tråkigt? Många kvinnor har gjort abort. Unga och gamla, gifta och ensamstående, dessa kvinnor ville inte ha sina barn. Ibland följde fäderna med dem till kliniken. Dessa barn kommer till Guds närvaro, men männen och kvinnorna på jorden är mördare.
   Guds Ord säger att ingen mördare skall komma in i himmelriket. Det gjorde ont i mitt hjärta att veta hur många kvinnor som har tagit livet av sina egna barn. Så många män och kvinnor som har begått denna stora synd! Om du har gjort det, ångra dig idag. Vet du varför? Om du inte ångrar dig och ber Gud om förlåtelse, kommer detta att ske på domens dag: Dina barn kommer som ett vittne mot dig och säger: "Du var min mamma, du var min pappa, och du tog mitt liv."
   Kan du föreställa dig den smärta du kommer att känna? De älskar dig, de förlåter dig, men om du inte ångrar denna synd, kommer du att hamna i helvetet för evigt. Denna synd har även begåtts i församlingarna.

Till helvetets hjärta

   Tillsammans med änglarna lämnade vi platsen och gick dit där Jesus var. Jag var mycket glad. När jag närmade mig Herren tog han mig i hand. När han rörde vid min hand kändes det som om jag var en nyfödd baby vidrörd av en kärleksfull far. När Jesus höll min hand, började vi fara ner mot en mycket mörk plats. Jag kunde se att där var mycket stora eldslågor. Jesus sa till mig, "Vi går mot hjärtat av helvetet". "Till helvetets hjärta, frågade jag."
   "Ja, min dotter, Helvetet har ett hjärta? Jag vill visa dig vad som finns där inne. Det finns många pastorer, evangelister, profeter och apostlar på denna plats. Tidigare tjänade dessa män mig, men nu är de på denna plats." Jag började gråta. Jag sade, "Inget mer Herre, jag vill inte se det här längre". Jag kände att jag redan sett tillräckligt. Vi fortsatte att gå.

   Jag vill beskriva vägen vi gick på som en mörk gränd. Vi kom till något som liknade en grind, porten öppnades och vi gick in. När vi gick in hörde jag rösten av en man som ropade. Han skrek och sa, "Fader, Fader, ta mig härifrån. Jag står inte ut med att vara här längre".
   Jag frågade Herren, "Vem var det? Han måste ha känt dig på jorden för du sa att du skulle visa mig människor som en gång tjänade dig. Jag förstår inte varför han talar till dig som Fader, medan han är i helvetet?"
Herren sade till mig, "Han var en pastor".
   Mannen stod där och låtsades hålla en bibel. Mannen i helvetet predikade, "Omvänd er, omvänd er bröder, Kristi kyrka du måste göra bättring"! Jag frågade, "Varför predikar han här Herre?"
   Herren sade: "Det folk gjorde på jorden fortsätter de att göra på det här stället."
   När jag såg detta började jag gråta, jag frågade, "Varför är han här? Om han var en pastor varför är han på det här stället"?
Jesus sade, "Dotter, det är på grund av det här". Jag fick se hans liv på jorden på en skärm som dök upp framför mig. "På jorden var han partisk mot människor. Han visade partiskhet mot människor i olika klasser på min heliga plats. Att visa partiskhet är en synd. Han predikade många gånger från predikstolen och visade partiskhet. Han visade partiskhet gentemot människor som hade rikedom, mot människor av överklassen, dessa människor hade pengar, men de fruktade inte mitt ord. Han visade partiskhet för de människor som inte hade gudsfruktan i sina hjärtan."
   Jag grät och sade, "Herre, jag visste inte att visa partiskhet var en synd. Han sa, "Ja dotter, många ville tjäna mig och vara med i hans kyrka, men han tillät dem inte att delta. Denna pastor ångrade aldrig att han visade partiskhet. På grund av denna synd, kom många människor aldrig till mig. Det är därför han är på det här stället. Även här i helvetet, predikar han mitt ord med partiskhet. I helvetet närmade sig mannen andra själar och sade, "Ta den här, jag delar min bibel med dig, predika."
Han såg på Jesus och sade: "Fader, jag står inte ut att vara här längre. Ta mig ut från det här stället! Jag vill inte synda mer. Ge mig en till chans!"
   Herren svarade, "Det finns ingen mer möjlighet för dig, det är för sent". När Herren sade detta, började han förbanna och häda.
Jag sade till Herren, "Herre, jag vill inte se mera, kan vi lämna platsen? Han sa, "Nej".
   Det finns församlingar överallt som praktiserar partiskhet. Detta är en synd. Varje själ har en lika kallelse till frälsning. Även om det verkar obetydlig, är partiskhet en stor synd. Herren sa till mig att säga till folk, "Praktisera inte partiskhet, det är en synd".
Jag sa, "Okej Herre, jag vill gå med änglarna nu."

   Förresten vill jag nämna något annat. Jag såg aldrig Herrens ansikte. Jag tittade alltid på hans kläder eller hans händer, men jag kunde aldrig se hans ansikte. Varje gång jag försökte se hans ansikte kände jag mig som om jag skulle bli blind. Vid många tillfällen såg jag tårar falla ner hans kläder. Han hade guldsandaler. När tårarna föll på hans sandaler, bildades kristaller. Många gånger började Jesus gråta. Han grät som ett barn. Han brukade säga, "Dotter, mitt hjärta är i smärta".
   Jesus har ett hjärta. Hans hjärta bryter samman när han ser oss i synd. Jag säger oss, eftersom det även gäller mig själv. Gud vill inte att vi ska synda. Gud vill befria oss från syndens slaveri. Gud vill att vi ska vandra i Anden och inte fullborda köttets lustar. Han vill att vi ska göra stora saker för Hans rike.

   Herren sade till mig, "Jag ska visa dig en annan synd som sker vid altarna i kyrkorna, det gäller musiken". Herren visade mig folk som spelar och lyssnar på rockmusik, rapmusik, reggae musik framme vid altaret i kyrkorna. Detta missbehagar Herren. Guds Ord säger; Han vill att vi ska tillbe Honom i Ande och Sanning. Han säger inte; Han söker dem som rappar till Honom i Ande och Sanning.

   I helvetet, förflyttade vi oss till en annan plats. Här såg jag en ung man som sjöng. Han sjöng kristen rap och reggae musik. Han sjöng en sång som jag vet att en annan musiker sjunger, men jag kommer inte att nämna musikerns namn. Han sjöng kristen rap och reggae musikstil. Jag frågade Herren, "Varför är han här? Herre, jag vill verkligen veta, varför han är här? Varför sjunger han?"

   Just då kom jag ihåg många sångartister som är i helvetet. Selena, Michael Jackson, och många andra sångartister som brinner i helvetet. Jag frågade, "Herre, sjöng han i kyrkan?"
   "Ja dotter, han sjöng i kyrkan." Herren sade inte något annat efter det uttalandet.
   Herren tillät mig att närma mig den unge mannen, men Herren höll min hand. Jag började tala till den unge mannen. Han sa, "Mitt namn är Mark. Jag är på denna plats eftersom jag inte tillbad Herren. I stället sjöng jag rappstil musik. Jag sjöng dessa sånger i kyrkan, men jag tyckte inte om att be. Jag hade inget böneliv. Jag tyckte inte om att söka Guds närvaro. Mitt syfte med att sjunga dessa sånger var att locka unga människor till kyrkan. Jag ville att gängmedlemmar skulle komma till Gud. Jag insåg inte att det är Gud som måste dra dem. Det är endast han som kan påverka deras hjärtan."
   Jag frågade, "Hur länge har du varit på det här stället? Han sa, "Fyra år."
   Jag frågade, "Finns det någon annan anledning till varför du är här"?
   Han sa, "Ja, jag var mycket stolt. Jag är här också på grund av det. Här, plågar demonerna mig hela tiden och skrattar åt mig. De sade, världslig musik är det instrument som vi använder för att få ungdomar till det här stället."
   Mark var helt bunden när han talade till mig, även när han sjöng. Hans armar och kropp var bundna med ormar. Han grät och frågade mig, "Kan du hjälpa mig"? Jag sa, "Nej Mark, jag skulle om jag kunde, men jag kan inte".
   Han sa, "Jag vet, jag kommer aldrig härifrån. Se på mig, jag plågas. När jag dog föll jag in i en tunnel. När jag kom ut från tunneln, exploderade min kropp när jag landade i helvetet. Maskar kom ut ur min kropp och jag har varit i denna plåga fram till nu. Jag har blivit vanställd och helvetets lågor fortsätter att bränna mig. Jag står inte ut längre. Demonerna säger att detta är mitt rike och att Satan är min Gud."
   Jag sa, "Jag förstår Mark, men på jorden hade du en chans att ångra dig."
   Han grät och sade, "Berätta för ungdomarna att tillbe Jesus. Berätta för hela kyrkan att tillbe. Gud söker sanna tillbedjare."
   När Mark hade slutat tala kom en eldsflamma mellan mig och Mark. Han blev uppslukad av lågorna så fort jag gick iväg. Medan vi hade samtalat, nådde lågorna bara upp till hans midja, efter vi slutade samtala fortsatte plågan som förut.

   Herren sade :
   "Dotter, många människor tror att med viss musik och vissa program, kan de attrahera världen och nå gängmedlemmar och narkomaner. Nej, det är inte människor som ger en övertygelse om synd. Det är den helige Ande som påverkar och övertygar människan om sina synder. Det är Jag som vidrör hjärtan. Det är jag som påverkar människors hjärtan. Endast jag kan frälsa människan. Människor tror att de är frälsare."

   Detta är vad Herren sade till mig, jag grät. Det var så svårt för mig. Det är fortfarande svårt. Detta är inte lätt. Jag tror att om du lyssnar på den här typen av musik måste du sluta. Det här är ändå mellan dig och Gud. Jag uppfyller Guds vilja med att berätta. Jag är inte längre ansvarig, för jag har sagt vad Gud sa till mig. Om du vill acceptera det, acceptera då. Om du vill avvisa det, förkasta det. Jag fullbordar mitt ansvar. Detta är något som han kräver av mig. Om jag inte lyder honom, då väntar mig helvetet. Jag vill inte gå till den platsen. Jag vill inte hamna i en plats med plåga. Jag har varit där tre gånger. Jag vet att helvetet är mer verkligt än livet på jorden.
   När vi lämnade Marks cell började han häda. Herren sade till mig, "När vi lämnar denna plats, berätta för min kyrka att tillbe Mig i Ande och Sanning."

   Vi for vidare till en annan plats. Här såg jag en kvinna framför mig. Kvinnan sade, "Jag kan inte uthärda detta längre! Jag kan inte bära detta längre! Herre! Hjälp mig!"
   Denna kvinna tjänade Gud i många år medan hon var på jorden. Efter detta liv får du inte erkännande av Herren för hur många år du känt Honom. Vi ärver frälsning endast genom att tjäna Gud av hela vårt hjärta och leva vårt liv i Hans vilja.
   Denna kvinna kände Guds Ord. Hon hade till och med predikat Guds ord, men hon var i helvetet på grund av äktenskapsbrott. Jag upplevde det mycket sorgligt och bekymmersamt. I helvetet plågades hon av ormar på ett liknande sätt som prostituerade plågas. Hon sade till de onda andarna, "jag är en pastors hustru, rör mig inte. Gör inte så här mot mig?" Demonerna torterade henne ändå.
   Herren bekräftade vad hon hade sagt till mig angående äktenskapsbrott. Han sa, "Hon är här för att hon begått otukt och äktenskapsbrott". På jorden hade hon varit prästfrun som predikade Guds ord. Hon hade också barn, men det hindrade inte henne från att vara otrogen mot sin man.

   Vet du vad? Denna synd sker i många kyrkor. Även många pastorer som predikar Guds ord har begått denna synd. Detta måste upphöra! Det har pågått för länge! Stå emot djävulen, så skall han fly! Lita på Jesus! Det var så svårt för mig att se det här. Det är sorgligt att veta att detta sker ofta. Detta händer inte i varje kyrka, men det gör det i väldigt många.

   Vi förflyttade oss till en annan plats. Jag hörde en ung man som skrek, "Hjälp mig Herre! Hjälp mig! Herre! Hjälp mig!" Den unge mannen som skrek hade varit evangelist på jorden. Han begick också otukt. Ofta begick han denna synd.
   Guds Ord påbjuder: "Om de inte kan kontrollera sig själva, bör de gifta sig. Det är bättre att vara gift än att var upptänd av lust." Om du brinner av lust, gift dig. Det är bättre att gifta sig och undvika att synda. Om du lever i synd och dör då kommer du att hamna i helvetet.
   Den här unge mannen föll i otukt och hamnade till helvetet på grund av det. Han var en Guds ords förkunnare. Detta lär oss att vi måste be ständigt och vara ständigt vaksamma för fiendens fällor. Fienden håller ständigt utkik över hur han kan attackera Guds ords förkunnare.
   Det finns miljontals demoner som är redo att fresta predikanter. Det är mycket viktigt för kyrkan att be för sina pastorer. Inte bara lokala pastorer, men pastorer runt om i världen, Guds Ords tjänare behöver skydd, eftersom de är ständigt under attack. Du vet, det är inte lätt att vara en pastor. Vi får så många angrepp av fienden.
   När jag gick bort från den unge mannen, slukade lågorna honom och han fortsatte att bli torterad. Mitt hjärta värkte för den unge mannen. Jag känner fortfarande medlidande för honom. Jag delar det här med er, så ni inser att vi måste lyda Guds ord.

   Efter att ha lämnat den platsen kom jag till en annan plats. Här fanns en pastor som brann i plågor. Den här mannen höll sin hand på ett sätt som han tycktes dricka en alkoholhaltig dryck. Han agerade berusad. Jag tänkte, en berusad pastor i helvetet?
   Han hade varit en hycklare i kyrkan. Denne man hade varit pastor i en stor församling med många medlemmar. Herren uppenbarade för mig, att han inte endast varit en drinkare, han var också en lögnare och en äktenskapsbrytare. Bredvid pastorn var en demon som uppenbarade sig för honom som en kvinna. I helvetet fortsatte han att vara ett fyllo och äktenskapsbrytare med den demon som plågade honom. Mannen berättade för mig. "Jag var en pastor. Jag predikade Guds ord, men jag levde inte enligt Guds Ord. Jag brukade dricka mig full och jag bedrog även min hustru. Jag gjorde aldrig bättring för mitt syndiga liv."
   Mannen visste att Guds Ord säger att äktenskapsbrytare inte kommer in i himmelriket, inte heller drinkare. Många människor på jorden predikar Guds ord, men fortsätter att leva i synd. Folk måste sluta synda och börja söka Gud. Pastorn sa till mig, "Du måste varna folk att inte komma till denna plats. Snälla, du måste varna kyrkorna att undkomma lågorna i helvetet."
   På en stor skärm visade Herren mig delar av hans liv. På jorden predikade han, och hans fru hjälpte honom i tjänsten. Han var rik och hade god framgång. Men vet du vad? I helvetet hade han inte längre någon möjlighet till frälsning. Han hade inte längre de kvinnor som han hade på jorden. För all evighet, allt han hade var evig pina. Plåga, plåga, plåga, det är allt han hade.
   Jag blev modfälld när jag såg hur en pastor kan hamna i helvetet. Jag sa till Herren: "Jag vill inte se mera, jag vill inte ens predika längre." Herren talade till mig och sade, "Dotter, du måste fullborda min vilja. Du måste lyda. Jag kommer att visa dig varför."

   Vi fortsatte till nästa cell, där fanns en kvinna x). Herren berättade för mig flera saker om henne. Jag visste hennes namn och var hon hade levt på jorden. Den här kvinnan hade kallats till tjänst vid 15 års ålder. Då hade hon sagt till Gud, "Herre, jag är inte redo att gå in i tjänst, jag är för ung. Tillåt mig att avsluta skolan och få min examen." Efter att hon slutat skolan, kallade Herren henne igen. Hon svarade, "Jag är gift, jag måste fokusera på att ta hand om mina barn, inte nu". Kvinnan fortsatte med att uppfostra sina barn. När barnen var vuxna och fick egen familj, då fokuserade kvinnan på att fostra sina barnbarn.
   Herren sade till mig, "Jag fortsatte att kalla henne under hela hennes liv, men hon lydde inte mig och avvisade kallelsen".

   Herren frågade mig: "Vill du avvisa ditt kall?"
   Jag sa, "Nej Herre, det kommer jag inte att göra. Men Herre, det är inte lätt för mig."
Herren sade, "Jag kommer att vara med dig. Det är jag som talar genom dig. Jag är vägen sanningen och livet. Jag kommer att hjälpa dig och vägleda dig."
   Jag grät. Jag gav ett löfte. Jag sa, "Herre, den som reser sig upp mot mig kan göra det. Du lovade att vara med mig så jag kommer att fortsätta oavsett vad. Jag vill inte hamna här."
  Det här har jag också sagt till min pastor nyligen. Jag vill fortsätta för jag måste fullborda Guds kallelse över mitt liv. Herren har också uppenbarat saker till mig om mitt privatliv.
x) mera om kvinnan på sidan 11 och 12.
   Samma kvinna x) hade blivit gammal när hon hade gått bort. Hon hamnade i helvetet för olydnad. Flera än 5 000 själar gick förlorade på grund av henne. Demonerna i helvete brukade säga till henne, se dig omkring. Många av dessa själar är här på grund av dig. Kvinnan i helvetet grät. Hon såg på Herren och sade: "Herre, förlåt mig för att jag inte lydde min kallelse. Förlåt mig för att jag inte gensvarade på dig."
   I helvetet, vädjade denna kvinna till Herren om förlåtelse för att hon nekat kallelsen. Herren sade, "Du har inga fler möjligheter för förlåtelse."

   Hur många människor på jorden är i denna situation? När Herren kallar dig och väljer dig, måste du lyda. Herren kallade mig när jag var bara 17 år gammal. Jag visste absolut ingenting om bibeln. Sedan dess har den Helige Ande undervisat mig, lite i taget.
Tårögd talade Herren till mig. Han sa, "Avvisa mig inte. Jag har kallat och utvalt dig. Du ska vara min väktare, så du kan ta mitt ord till alla nationerna."

   Gud valde dig att höra detta budskap. Många människor vill inte höra det, hon har nu ångrat sig för att hon inte lytt Guds röst, men det är för sent. Nu frågar jag dig, vad vill du göra? Kommer du att lyda vad Herren befaller dig att göra? Du har blivit utvald av Gud att nå de förlorade. Vi måste fullborda Guds vilja, eftersom han valde oss att förbli i Hans fullkomliga vilja. Om vi gör detta kommer vi att vara i Hans närhet i all evighet. Förkasta inte det längre, ta emot det. Den Helige Ande kommer att vägleda dig, inte en människa, utan Gud. Gud själv kommer att vägleda dig.

   Titta, den kvinnan var ständigt plågad av demoner i helvetet. De sade till henne, "Gud hade talat till dig och kallade dig. Du lydde inte Herren och nu är du här i evighet."

   Jag grät när jag lämnade den där kvinnan. Jag bad Herren förlåta mig för att jag inte ville predika Hans ord. Vet du varför jag ville sluta predika? Det är för att vissa människor anklagat mig för att vara en falsk profet. Efter denna erfarenhet bryr jag mig inte längre om deras anklagelser. De kan säga vad de vill, men jag kommer att fortsätta predika Hans ord.
   Herren sa till mig: "Frukta inte människor, men frukta mig. Oroa dig inte för deras åsikter, fokusera på det jag sagt."
Så varför skulle vi oroa oss för människors åsikter och inte Herrens. Människor kan inte ge evigt liv. Endast Jesus kan ge evigt liv. Han och endast Han har denna myndighet. Tänk på Hans åsikter, inte människors uppfattning. Även om människor ständigt kritiserar dig, låt inte det vara ett hinder. Tillåt inte det att få dig sluta. Må deras falska anklagelser och kritik få dig att stå starkare. När fienden använder många människor att tala ont, kommer Gud att använda detta för att hjälpa dig att stå ut och gå framåt. Prövningarna vi möter är svåra, men Jesus är med oss. Jesus Kristus kommer att hålla vår hand genom dessa prövningar. Han sa, "Jag är med er, ända till tidens ände". Amen?

   Efter att vi gick bort från kvinnan x) ville jag fara därifrån. Jag ville fara omedelbart. Jag ville springa och fly från helvetet.
Herren sade, "Det smärtar mig att kärleken hos många på jorden kallnar. Många svåra vedermödor kommer till jorden. Nu vill jag visa dig någon annan som en gång älskade mig och tjänat mig".

   När vi närmade oss en annan plats skrek en man, "Herre, min Gud! Jag har alltid älskat dig, jag har alltid velat göra din vilja, men jag var obeslutsam (vankelmodig - ös anm.). Jag var inkonsekvent (inre motsägelser - ös anm.) i min vandring med dig. Du vägledde mig när jag predikade Ditt Ord. Vid den tiden var jag lydig. Ibland lämnade jag dig och gick tillbaka till mina gamla vanor.    När jag återvände till dig, upprättade du mig. Jag stod inte ut med mitt liv. Därför begick jag självmord."
Den mannen i helvetet är en mördare. Att vara en mördare är inte bara om man skjuter någon eller har gjort en abort. Det är också mord att ta sitt eget liv. Om du begår självmord då hamnar du i helvetet. Det är skrivet; ingen mördare ärver himmelriket. Mannen är inte i Guds närhet för han begick självmord.

   Vet du vad, om du är en av de människor som tröttnar på att tjäna Gud, du kan inte fortsätta och du är modfälld. Du är trött på att tjäna Gud. Kanske beror det på att världen är attraktiv för dig. Jag säger till dig, stå emot köttets önskan! Vägra att lyda! Vandra i den helige Ande, Gud vill hjälpa dig att hålla fast i Hans vilja. Detta är inte pastorns ansvar eller någon annan än ditt eget. Du måste lita på den Helige Andes vägledning.

   Efter att vi lämnat den platsen såg jag något häpnadsväckande. Jag såg två män slåss i helvetet, slagsmål i helvetet. Detta var min tredje uppenbarelse av helvetet och jag hade inte sett detta tidigare.
   Det finns många kyrkor som är fyllda med hycklare. Män som är trevliga i kyrkan, men i verkligheten slåss de över något. De slåss om pengar, de slåss om kyrkomedlemmar, de slåss ständigt. Hycklare, era själar tillhör Kristus. Pengarna är till för arbetet i Guds rike. Dessa två män slogs ilsket. Fler män kom och tog del i striderna. Demoner fortsatte att tortera dem medan de slogs. Lågorna brände dem och de plågades svårt, de skrek och skrek i smärtor. Jag frågade Herren, "Varför slåss de"? Herren svarade mig inte.
   Jag vände mig till männen och sade: "Sluta! Varför slåss ni? Ni plågas och fortsätter ändå att kämpa. Säg mig, varför är du här? Jag vill veta."
   En man tittade på mig och sade till mig: "Vi kämpar för att vi inte kan komma undan det här stället. Vi är samma här som vi var på jorden".
   Jag förstod inte detta. "Vad menar du?" Jag sa, "jag förstår inte". Jag fick veta personens namn, men jag skall inte säga det. Mannen förklarade mer för mig, han sa, "På jorden kämpade vi för betalning, vi kämpade för att ta kyrkans medlemmar till våra egna församlingar, vi kämpade för att få mer för oss själva. Nu har jag ångrat mig och jag ber Gud om förlåtelse." Männen kämpade hela tiden.

   Herren sade till mig: "Det finns många människor på jorden som en gång var trogna tjänare, men nu är de på väg mot denna plats. Berätta för dem att inte komma hit."
   Det här är mitt ansvar. Jag har också varnat pastorer. Jag har gått till platser där fokus för tjänst har varit att göra en vinst. I Guayaquil finns pastorer som kämpar för pengar. De slåss också för att ta kyrkans medlemmar. Av samma orsak slogs dessa män i helvetet.
   Jag har också varit på platser där pastorer älskar Gud passionerat av hela sitt hjärta. De var villiga att ge sina liv för evangeliet. När jag besökte kyrkan där denna syster tjänade som pastor, var det en stor välsignelse. Församlingen var så trevlig och jag kunde se hur hon älskar dem väldigt mycket. Jag har varit i många kyrkor där de älskar att arbeta för Guds rike. Detta är fallet i pastor Vilma's kyrka. Hon är här med oss i dag. I hennes kyrka tog de emot mig med öppna armar och såg fram emot att arbeta för Guds rike.

   Men det finns också pastorer som är hycklare, men ändå inte alla av dem. Dessa pastorer är högfärdiga, så är också några evangelister. Vissa kyrkor älskar att arbeta för Guds rike. Det är fruktansvärt att vissa ledare kämpar för att ta kyrkomedlemmar till sina egna församlingar. De vill fylla sina kyrkor lätt. Själarna är inte våra, de tillhör Jesus Kristus. Det finns själar i helvetet för dessa skäl. Det finns ingen ödmjukhet i att orsaka rivalitet. Gud vill inte att vi splittras, Han vill att alla är enade.

   Som vi är i dag, titta på hur många pastorer som har samlats här i dag. Här är en pastor, här är en annan och en annan pastor är där. Vi är alla samlade som en enhet. Pastorn i Monañita är också här. Gud vill att är vi enade. Han vill att vi hjälper varandra. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Du kan vara från Frankrike, eller New York, det spelar ingen roll. Du kan komma från Italien och du har fortfarande samma Helige Ande. Vi måste vara enade. Gud vill detta, Gud vill att vi ska vara ett. Vi är en kropp och han är huvudet. Vi är en kropp och vi måste vara enade, förenade i kärlek till Guds verk. Vi måste också älska varandra. Till skillnad från de män som hamnade i helvetet. Titta hur det slutade för dem. De slåss och säger hemska saker till varandra. Det fick mig att må dåligt.

   Efter denna upplevelse grät jag mycket. Jag grät för att det gör ont i mitt hjärta att veta hur många män och kvinnor kämpar för materiella saker. De kämpar inte för vad som verkligen är viktigt, för det andliga. Kämpa inte för materiella saker! Vi bör bekämpa djävulen själv, så att vi inte förlorar våra välsignelser. Ibland måste vi kämpa för vår välsignelse. Jakob brottades hela natten med en ängel.
   Ibland måste vi göra samma sak. Vi måste kämpa för att ta emot vår välsignelse. Kämpa inte för materiella saker, dessa saker är obetydliga. Guds välsignelser är värt att kämpa för, men att kämpa och orsaka splittring i kyrkan är inte av Gud. Det sårar mig att se eviga konsekvenser när människor orsakar splittring. När jag såg dessa män slåss i helvetet, hade en av männen som kämpade, ett budskap att ge mig. Han sa: "När du återvänder till jorden berätta för folk att inte slåss och orsaka splittring."
   Kanske du kämpar i hemlighet och orsakar splittring. Du kanske argumenterar med folk offentligt. Gud försöker inte skämma ut dig. Gud korrigerar dig. Han vill att du ska ha en ödmjuk och botfärdig ande. Ångra din synd och upprepa inte ditt brott. Gud vill att vi ska komma in i hans närvaro, men vi måste vandra i helighet. Vi måste vara heliga eftersom han är helig.

   Det finns så många olika saker som sker i helvetet. Jag ville inte se något annat efter att ha sett männen slåss. Jag bad Herren att ta mig ut därifrån. Herren började föra ut mig, men jag såg en till sak. Innan vi lämnade helvetet visade Gud mig människors andar i helvetet som fortfarande lever på jorden. Dessa människor är bundna och verkar vara i celler. Denna uppenbarelse som Gud gav mig, liknar det jag hörde en annan Guds tjänare säger i sitt vittnesmål.

   I helvetet såg jag en ung tjej som jag känner här på jorden. Jag såg den här unga flickan i en av dessa celler. Jag har ännu inte berättat det för henne. Herren lät mig veta att jag inte borde berätta för henne just nu eftersom hon inte skulle ta emot det. Jag kommer att invänta Guds tid för att berätta för henne. När Herren säger till mig, då går jag och pratar med henne. Hon är min vän. Jag skulle inte ha känt till detta om henne utan denna uppenbarelse. Herren uppenbarade för mig att hon var i denna cell för hon var en slav under synden.
   Jag sade, "Herre, jag förstår inte. Jag ser själar falla i tunnlar och landar inne i helvetet, en del andra blir helt enkelt kvar på denna plats."
   Jag såg också dubbelsinnade kristna på väg mot denna plats. Jag såg mig omkring och såg många människor bundna av synd.
Herren sade till mig, "Flickan som du ser lever i otukt. Hon har också bitterhet i sitt hjärta, inte min frid. Gå och prata med dem."
Herren sade "dem", därför att det var en annan tjej där som jag också känner. Två flickor var här som jag kände, de var fängslade här. Dessa flickor är bundna av synd.
   Herren sade: "Gå och berätta för dem att jag vill sätta de fångna fria och befria dem. Jag vill befria dem från fängelset de är i och göra stora saker i deras liv."
   Jag sa, "Ja Herre, jag kommer att berätta för dem."

   När vi fortsatte att gå såg jag många själar i träldom. Tyvärr hade de alla känt Gud en gång. Vi gick till den andra damen som jag kände. Den här damen var i samma situation som min vän. Hon sade, "Herre, jag kan inte stanna kvar här längre". Hon grät.
Herren sade, "Det här är hennes samvete, hon lever i olydnad, i synd".
   Herren uppenbarade för mig flera saker om den där kvinnan.
   Herren sade: "Gå och berätta för dessa två kvinnor vad du har sett".
   Jag har redan talat med en, men inte med den andra. Det är inte rätt tidpunkt. Efter att jag har talat blir det deras ansvar att ta emot det eller inte.

   Gud vill sätta den fångna fri och lösa den som är bunden. Gud vill sätta dig fri. Gud vill ta dig ur slaveri och träldom. Han kan ge dig frihet!
   Se, det är sant. Bitterhet leder till träldom. Hat och bitterhet, dessa känslor leder till denna plats. Du måste be Gud att se till ditt hjärta. Vad finns i ditt hjärta? Erkänn att det är synd och be Herren att bryta träldomens ok. Gud vill bryta dessa kedjor och frigöra dig från fängelset. När du erkänner och ångrar dig, då skall Herren göra dig fri, men först måste du erkänna synd och ångra dig. Herren vill befria dig. Du måste göra bättring! Jag sa, du måste omvända dig!

   Efter det började Herren ta mig upp och ut ur helvetet. Det verkade som om vi klättrade uppför en trappa genom en mörk tunnel. När vi kom upp till toppen, tittade jag ner och såg helvetet ur en annan synvinkel. Helvetet är en mycket stor plats. Från min synvinkel såg jag helvetet som en djup plats centralt belägen, och jag såg också den brinnande sjön. De var skilda från varandra. Den brinnande sjön var under helvetet.
   Så här kan jag försöka beskriva vad jag såg: Jag såg en stor behållare som ett stort badkar av eld och svavel. Ovanför denna behållare jag såg formen av en docka, eller en kropp. Badkaret är den brinnande sjön. Efter att Herren visade mig eldsjön, lämnade vi platsen.

   För er som lyssnar på mig genom video, tillåt mig att dela detta med er. Gud gav dig det här budskapet för Han är verklig! Vi tjänar inte en gud av trä. Vi tjänar inte en död gud. Vi tjänar en levande Gud! Han sade till mig :

   "Jag förändras aldrig! Jag fortsätter att vara samma levande Gud! Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud! Jag är den Gud som var, som är idag och som kommer att vara i evighet! Jag har aldrig förändrats och kommer aldrig att förändras!"
Glöm inte att vi tjänar en stor Gud! Sök Hans närvaro i Ande och Sanning! Var inte hycklare. Tjäna honom både i Ande och i Sanning.

   Må Gud välsigna var och en av er!

******

Video text :
Tiden går mot sitt slut. Gud kräver att Hans församling vandrar i helighet. Varje ögonblick räknas, bli inte fördömd av synd. Nu är tiden inne. Ta emot Jesus som din Herre och Frälsare och tjäna Honom av hela ditt hjärta.

Misslyckas inte med att göra Min vilja, säger Herren. Misslyckas inte!
Från ord till ord och vision till vision
Vad jag har uppenbarat för dig, måste du tala. Det är nödvändigt! Det är nödvändigt, så pastorerna kan vända tillbaka till mig. Så pastorerna inte fördömer sina församlingar, församlingens tillstånd kommer att vara i det tillstånd som deras pastorer är.

Det är därför jag tillät detta. Jag kommer att göra stora saker, säger Herren. Min Dotter, svik mig inte. Allt som jag har uppenbarat för dig, måste du tala. Du måste berätta för världen om allt som jag har visat dig, för hela världen; för du kommer att gå till nationerna. Du kommer att gå till nationerna och predika det som jag har visat dig.
Det är nödvändigt, det är nödvändigt säger Herren! Det är Jag som talar, tro på min tjänare. Hon är min dotter. Med den ödmjukhet hon har, kommer Jag att använda henne. Jag tog henne så att hon kunde se budskapet jag har för församlingarna.

Detta budskap är för pastorer. Församlingen kommer att följa sin pastors exempel. Det finns många församlingar / kyrkor, men få är utvalda.

Angelica Zambrano's 3rd Trip to Heaven and Hell. You tube 1:17:08