Vart leder Anders Wejryd Svenska kyrkan?

Anders Wejryd tillträder som ny ärkebiskop för Svenska kyrkan den 8 september 2006. Vart kommer han att leda kyrkan? Kommer någonting att förändras i den sekulariseringsprocess som kyrkan genomgår och som KG Hammar varit en pådrivare av genom sina dunkla uttalanden i teologiska frågor? Så här innan han tillträtt ser det inte ut att bli någon större förändring. Den politik som redan förs verkar få fortsätta sin gilla gång. Wejryd ser inte ut att vilja ta ett starkare grepp om tyglarna för att räta in kyrkan på en mer bibeltroende grund.

När han blev intervjuad inför biskopsvalet sa han t.ex. att han var trygg med Svenska kyrkans linje när det gäller välsignelseakten av homosexuellt partnerskap. Han tycker också att partnerskap ska kunna ingås i kyrkan, att Svenska kyrkan har ett ansvar för att ställa upp med välsignelseakten för de homosexuella. Ja, han är beredd att även gå så långt att om det blir lagligt möjligt för homosexuella att få gifta sig så kan han tänka sig att i kyrkan viga ett homosexuellt par på samma sätt som han viger ett heterosexuellt par (enligt intervju 31/3 2006 Studio Ett P1) När Svenska kyrkan i höst är klar över hur välsignelseakten för homosexuella slutligt ska utformas så tror han att kyrkans folk "i stort" är med på den nya ordningen.

Han får frågan om Ecce Homo-utställningen och tolkar den så att Elisabeth Ohlsson hade en god avsikt. Han kan inte tänka sig att stoppa en sådan utställning, istället säger han att det var viktigt att faktiskt föra samtal omkring den och gjorde det också med Elisabeth Ohlsson i samband med att utställningen pågick i Jönköping.

När det gäller Bibelns hållning i dessa frågorna säger han att vi inte vet vad det var för allvarliga brott som innevånarna i Sodom och Gomorra hade begått.

Skapelseberättelsen som inleder Bibeln behöver man enligt Wejryd inte tro på. Han säger: "Jag har aldrig förstått dem som läser skapelseberättelsen bokstavligt. Undren i Bibeln behöver man enligt Wejryd inte tro på. "Jag känner många kristna som inte tror på undren och dom är kristna. Det tycker jag är viktigt", säger han. Dock säger han sig för egen del tro på jungfrufödelsen. Där avviker han alltså från KG Hammar.

Han säger sig också ha stor respekt för den katolska kyrkan.

Vad är mening med livet? Han svarar: "Att vi ska leva med varandra och till slut få ett större sammanhang." Gud är för honom Alltet i tillvaron. Ett sådant ordval kan också en new age-anhängare instämma i.

Detta ska då tolkas med de positiva omdömen som han faktiskt också gör. Här några exempel: "Bibeln ska läsas i frälsningsavsikt", säger han. "Bibeln är för mig ett sätt att få del av andras styrka och erfarenheter, särskilt de som haft en särskild relation till Gud." Han erkänner också att Gud kan göra små under, likväl som Han kan göra stora under.

De positiva orden tappar dock sin klang när andra ord säger något annat. Kandidaten Carl-Erik Sahlberg hade varit det givna valet för en kyrka som insett sitt behov.

Källor:
Intervju 060331 gjord i Ersta kyrka av Studio Ett P1 i Radion kl. 16.05.
Kyrkans Tidning 060313.
Aftonbladet 060331.
Aftonbladet 060331.

I Dagens Nyheter 060331 säger sig Wejryd inte vara främmande för att manliga präster som vägrar tjänstgöra med kvinnliga polisanmäls. Detta uttalandet gjorde då att prästen Rolf Pettersson i Göteborgs S:t Pauli församling ville testa den tillträdande ärkebiskopen Wejryds uttalande om det hade någon grund för det han sagt och Pettersson anmälde prästen och kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl för olaga diskriminering. Pettersson tycker själv att det är ett häpnadsväckande uttalande från en blivande ärkebiskop. Åklagaren vill dock inte göra någon förundersökning. Wejryd själv menar att det är den person som känner sig kränkt av någon annans agerande, som ska göra anmälan om anmälan ska göras. Dagen 060407. Världen idag 060411 tar också upp detta,

Tillbaks till: föregående sidan