Vassula Rydén: True Life In God, Book 2 (Notebooks 16-32). Vassula: Conversation with Jesus. 2005 Reprint. National Book Store. 236 pages.

Vassula Rydén har besökt Sverige ett antal gånger och i vissa kyrkor mottagits som en profet. Hon är av grekisk härkomst men föddes i Egypten och fostrades i den grekisk ortodoxa tron. Hon är gift med en svensk biståndsarbetare och har två vuxna söner. Hennes första äktenskap slutade i skilsmässa, men det var före hennes så kallade "omvändelse". Hon lever nu i Rom med sin familj, men reser över hela världen för att sprida de budskap hon fått. Hon har fått ta emot handskrivna budskap från vad hon anser vara Gud sedan 1985, vilka har översatts till mer än 32 språk. Dessa har sammanställts i en serie anteckningar kallade "Sant liv i Gud". Idag finns det mer än 100 sådana anteckningar. Ovanstående bok på engelska  innehåller anteckningarna 16-32 som hon fick under perioden 13 oktober 1987 till 3 mars 1989. Allt finns dock inte med, en del får hon endast skriva i sin privata anteckningsbok (enligt budskap givet 890209).

När hon 1985 bodde i Bangladesh började hon få sina första budskap av sin skyddsängel Daniel som hon talade med i timtal. Sedan började Jahve, Jesus, Maria och ärkeängeln Mikael tala till henne. Det är också rätt och riktigt att be till andra helgon som t ex Franciskus (budskapet 880525) och Padre Pio. Vassula Rydén skriver ibland budskapen genom någon form av märklig automatskrift, automatskrift är ett känt ockult fenomen, även om hon inte själv godkänner att det hon skriver kallas för automatskrift. Hon beskriver det som att hennes hand tas i bruk och det är inte längre hennes egen handstil som skriver utan en mycket större handstil med långa bokstäver och hon skriver mycket snabbt samtidigt som hon hör en röst. Hon skriver i diktamen. Sedan skriver hon om det hela sakta och tar bort allt det som är privat och skriver hon fel så blir hon korrigerad. Men ibland skriver också handen utan att hon hör något (budskapet 881114 när hon bad till Padre Pio). Är detta sunt?

Vi ska nu titta på en del saker och vilken teologi det är som återfinns i boken som beskriver en viss period i hennes uppenbarelser på omkring ett och ett halvt år. Kan man redan där se att något är fel?

Bokens främsta budskap är att alla kyrkor ska enas under påven i Rom

En dag kommer Mitt Rike på jorden att vara som det är i Himlen; Min Kyrka kommer att vara enad och välsignad, för alla Mina trogna kommer att förstå varandra (871016).

Vassula, dagen kommer och den dagen är mycket nära när Min Kyrka kommer att tala ett språk (871017).

Ortodoxa! Katoliker! Protestanter! Ni tillhör alla Mig! Ni är alla Ett i Mina Ögon! Jag gör ingen skillnad, så varför då frukta? Fråga efter Min mycket älskade Påve Johannes Paulus - han vill inte göra någon åtskillnad. (871028).

Låt Mig säga dig att inom en kort tid kommer det att vara en flock och en herde (871030).

Min Kyrka kommer att bli ett, under en Auktoritet. Har Jag inte själv bett Petrus att föda Mina lamm? Har Jag inte valt honom att föda Mina får? Jag har utvald Petrus, en man efter Mitt eget Hjärta, klippan på vilken Jag vill bygga Min Kyrka. Varför då förvränga Min befallning? (871108).

Jesus säger: Skulle jag inte begära av dig, som är stoft och aska, att erkänna Henne (Maria) som Himmelens Drottning - hedrande Henne? Min sorg idag är att se hur litet Mina små skapelser känner till om Hennes betydelse. De flesta av Mina fromma som kallas lutheraner och som har isolerat sig själva helt, måste återvända till Petrus.
Vassula säger: Herre! De kommer att bli chockade!
Jesus säger: Vassula, Jag kommer att böja deras knän till att vörda Min Moder, det är Jag, Herren som talar, Jag kommer att böja dem och när de gör det, kommer Jag att låta Mitt ljus skina på dem och resa upp dem (871222).

Jesus säger: Ni kommer att enas och bli en flock under en Herde. Jag har som ni alla vet, utvalt Petrus - gett honom auktoriteten (880319).

Jag har utvalt Petrus till att vårda Mina lamm tills Min återkomst... Vassula säger: Jesus menar här att förena romerska katoliker, ortodoxa och protestanter, men även andra grupper isär från dessa, även sekter. Herren vill kalla oss under Petrus (påven), eller, Petrus vill komma till oss. 
Jesus säger vidare om målet med detta: Sedan kommer jag och Petrus att arbeta tillsammans; Jag vill visa honom Mina fördolda element; Jag vill visa honom många av Mina mysterier för att möjliggöra honom att lära dem till Mina barn och under denna undervisning kommer ni att få se en ny himmel och en ny jord (880516).

Kommentar: Står det så här i Skriften? Nej, detta är den mysteriereligion som Uppenbarelseboken beskriver som skökan som satt på Vilddjuret (Antikrist).

Och hur ska denna enhet uppnås? Jo, genom Mariadyrkan och dyrkandet av Jesu heliga hjärta. På varje sida i boken finns mängder med hjärtan i texten som är en symbol för Jesus heliga hjärta. Och Jesus säger 880604 till Vassula: Min Kyrka kommer att bli enad genom Mitt Heliga Hjärta och det Obefläckade Hjärtat av din Heliga Moder; när båda Våra Hjärtan är enade så kommer Min Kyrka att bli enad - Min Kyrka kommer att bli En. 880621 säger Jesus: Det är Jag, Herren, som har utvalt Petrus; Petrus som idag bär namnet Johannes Paulus II. Jag säger dig, älskade, Mitt Heliga Hjärta har valt honom. 880809 säger Maria att hon är Rosenkransens Fru och uppmanar Vassula att vila i hennes Obefläckade Hjärta.

Mariadyrkan och statydyrkan bekräftas av Gud som önskvärt
Jag vill att de ska hedra Min Moder dessutom med att tända ljus för Henne, sedan ska de hedra Mig genom att böja knän vid varje korsstation (871019).

Under natten den 24:e blev jag (Vassula) upplyst av Gud till att ytterligare förstå meningen av Mariauppenbarelser som en jättestor staty för min kusin. Det var för att bekräfta att Gud vill och tillåter statyer i Hans Kyrka som representerar Hans avbild och denna av den Heliga Maria. Sedan under natten den 25:e upplyste mig Gud igen och fick mig att förstå att Han samtycker och tillåter oss att dekorera Kyrkorna med avbilder som representerar Honom, foton, bilder etc. (871026).

Jag (Herren) tillåter Min Kyrka att bära Mina bilder (871026).

Jesus lärde mig att hålla i ett krucifix medan jag vilade på natten (871112).

Jesus säger: Vassula, tvivla inte - skriv: Jag säger dig detta: vem som helst som önskar att jag ska välsigna deras krucifix och medaljonger, Jag, Herren, gör det villigt (880420).

Skriv, Vassula. Jag Herren önskar att du ska hedra Mina Korsstationer. Introducera ljuset. Först, Hedra Min Moder, offra Henne ett ljus; sedan önskar jag se dina knän böjas i alla Mina Stationer, hedra Mig genom att hålla ett ljus vid mina Stationer (871206).

Jesus om Jehovas Vittnen: Vassula Jag älskar dem också, men de har blivit så missledda av Satan; han förblindade dem, ledde dem i deras blindhet i en annan riktning och i deras villfarelse ignorerar de inte bara Min Moder som Himmelens Drottning, men de ignorerar också Min Petrus och auktoriteten Jag själv har gett honom över alla Mina lamm (871212).

Mitt barn, du skall helga lokalen (där hon skulle tala) med rökelse och heligt vatten; du ska be exorcismbönen till den Helige Mikael.
Jesus säger: För Min sak Vassula, för Min sak, vill du lära dig Rosenkransen? Hälsa (hail) Min Moder vid alla tider - vill du göra detta för mig Vassula?
Vassula svarar: Herre, jag har aldrig blivit lärd.
Jesus säger: Vet du inte detta Vassula, det är därför jag har kommit för att lära dig och alla de som inte hört talas om Rosenkransen (871228). 880610 frågar Jesus Vassula om hon är villig att be Rosenkransen dagligen och det lovar hon.

Jesus säger: Kom nu till Mig (Jesus menade genom porträttet av den Heliga Svepningsduken). Ja, gör korstecknet. Vassula säger: Jag steg upp och gick till Honom. knäböjde och gjorde mitt korstecken. Jesus säger: Ja, i Treenigheten. Jag äskar dig dotter (880110).

Jesus säger: Min Moders Obefläckade Hjärta är förenat till Mitt. Jag önskar från var och en av er den hängivenhet Hennes Obefläckade Hjärta förtjänar... Jag önskar att varje knä böjs, hedrande Henne; Jag önskar att ni ber Rosenkransen och hälsar er Heliga Moder. Jag vill att ni reparerar era synder; bed Henne att lära er. Var vaksam dotter. Kom, Jag har uppenbarat för dig hur Min Moders Hjärta är förenat med Mitt Gudomliga Hjärta (880125).

Jesus lär Vassula att hon ska be denna bönen: "O Heliga Moder, jag vill göra bättring för de förolämpningar som har sagts om Ditt Obefläckade Hjärta, vara villig att bli ett kärlekens offer för Kärlek. Amen." (880125).

Jesus säger: Vassula, vill du arbeta med din Heliga Moder? Vi är oskiljaktiga. Vassula svarar: Ja Jesus. Sedan uppenbarade sig Maria för Vassula och lovade att alltid vara med henne, beskydda och hjälpa henne intill slutet (kommentar: vilket kommer att bli i helvetet, där tar hjälpen slut när hon lånat sig till demoniska makter).
Maria säger: Mitt Obefläckade Hjärta kommer att segra... Såsom jag har visat mig i Lourdes och i Fatima har jag på samma sätt visat mig i Garabandal och gett ett liknande Budskap. Garabandal är fortsättningen på Fatimas budskap... Jag säger dig detta för att påminna dig om att Gud har placerat dig i Hans Heliga Hjärta. Han har tillåtit dig att tränga in i Hans Ljus; ja "Solen". Du har sett Guds mest Heliga Plats... Vassula behandla mig som din Heliga Moder - du är Mitt barn (880126).

Maria säger: Jag skyddar dig mot det onda - Jag är din Sköld (880129).

Maria säger: Behaga Min Son vidare genom att offra Honom all din kärlek och hängivenhet för Mitt Obefläckade Hjärta. Behaga Min Son vidare genom att offra honom själar så att han kan lösa ut dem. Behaga Mig genom att offra Mig dina trohetslöften - detta gör du genom att följa Jesus (880130). 

I Fatima gjorde jag ett grandiost Mirakel så att alla trodde - ni kallar det för "Solmiraklet" (880131).

Jesus säger: Låt mig påminna dig framför allt annat hur Jag Herren har krönt Min Moder som Himmelens Drottning 880210).

Jesus säger: Jag kom för att lära er alla att hedra Min Moder och att böja era knän för Henne, för Hon är krönt genom Min Hand och är Himmelens Drottning (880323).

Jesus säger: Välsignade är de som lever i Mitt Hus och kan känna igen den Heliga Moder som "Guds Moder" och "Himmelens Drottning".

Kommentar: Himmelens drottning är i Bibeln identisk med kanaaneernas Astarte men detta är tydligen fullständigt oviktigt för alla katoliker, därför blir de också förledda av andemakter som utgör sig för att vara ljusets tjänare men som har förklätt sig..

Den 4:e maj 1988 lärde Jesus Vassula att be böner till Jesu Heliga Hjärta, ärkeängeln Mikael och Jungfrun Maria, exempelvis detta: "Jag flyr till dig. O Jungfrurnas Jungfru min Moder! Till dig kommer jag, framför dig står jag, syndfull och sorgsen. O Moder av Ordet Inkarnerat! Försmå inte min begäran, i barmhärtighet hör och svara mig. Amen."

Vassula säger också 880602 att det är Herrens vilja att ortodoxa och protestanter och andra kyrkor som inte ber den Heliga Rosenkransen ska lära sig det.

Mariauppenbarelserna i Garabandal i nordvästra Spanien 1961-1965
Jag (Herren) önskar, och denna önskan kommer från djupet av Mitt Hjärta, att uppenbarelserna i Garabandal ska bli förklarade heliga och hedrade av den Heliga Stolen. När Jag gav dem Mitt stora Mirakel i Fatima, varnade Jag då Min skapelse men de tog liten hänsyn till Min varning... Jag vill påminna dem vikten av Garabandals Budskap. Varför tvivla på Mina Gärningar? För vidare till Min skapelse Min varning, enorma sonanden (reparations) måste göras... Garabandal är fortsättningen av Fatima! Upprepa inte dina fel. Petrus! Petrus, var Mitt Eko! Föd Mina lamm. Petrus, förneka mig inte igen min älskade (871201).

Garabandals Budskap är autentiskt och bör spridas och hedras. Helga Garabandal. Kan du inte se eller förstå att dina fel upprepas? Du upprepar samma fel som med Fatima. O skapelse, när vill ni tro på Mig?
Vassula säger: Min Gud, att höra och känna Dig i en sådan sorg är fruktansvärt.
Jesus säger: Vassula, trösta Mig (871202). 

Maria säger: Älskade dotter, helga Garabandal; Jag har visat mig i Garabandal och gett Mitt Budskap (871204).

Garabandal är fortsättningen på Fatima (871219).

Jesus säger: Fatimas Helgedom ropar ut för helgande av Garabandal (871226).

Välsignade är de som vill be Rosenkransen på dagen av Garabandals helgande och vilkas knän är böjda och hälsar Min Moder ( 871228). (Detta är en profetia som ännu inte inträffat.)

Jesus säger: Fatimas Helgedom gråter högt över missbruk och förkastandet över Garabandal... Mitt Budskap i Fatima blev ignorerat och inte förrän det var för sent accepterade de Mitt Budskap... Se. Se Petrus, Mitt Heliga Hjärta blir än en gång genomborrat av så många taggar; taggar som har drivits i Mig av de som jag älskar! Vassula säger: Jesus öppnade Sina kläder och visade mig Sitt Hjärta. Han ville att påven Johannes Paulus II skulle se Hans Hjärta.  (880118).
880504 och 880603 bekräftas också Medjugorje som sanna uppenbarelser.

Skärselden och hur man ska befria själar ur den
Jesus säger: Om du endast visste hur många själar som nu lider i skärselden... frigör dem från skärselden så att de kan komma till Mig. De begär att få vara med Mig men de är oförmögna till det på grund av fläckarna på deras själar. Frigör dem med böner och med offer, frigör dem genom att älska Mig, genom att tillbedja Mig; frigör dem genom att kedja dig själv till Mig och Mitt Kors; frigör dem genom kärlekshandlingar, frigör dem genom att dela Mina lidanden. Vassula, dessa själar trängtar efter Mig och att bli förenade med Mig igen och för alltid - men de måste rena sig själva först innan de kan vara i Min Närvaro... Min frånvaro bränner dem och orsaken till deras stora lidande i skärselden är Min Frånvaro. De genomgår också andra sorters lidanden, med eld, beroende på deras synder (880819).

Gärningslära
Vassula lid för honom, drick ingen vätska medan du bär Mitt Kors (871019).
Vassula, O Vassula hur jag fruktar att säga detta till dig. ändå måste jag säga dig sanningen - bär Min Törnekrona och du kommer att förstå Mig. Här, bär Min Krona.
Han satte den på mitt huvud (871114). 
Vassula, Min skapelse har urartat; enorma sonanden måste göras (871204). 
Jesus säger: Mitt Heliga Hjärta är sårat... Mitt Heliga Hjärta blöder och plågas (880113).

Kommentar: Som om inte Golgataverket ännu var klart. Men Jesus har en gång för alla burit sitt blod fram till Fadern (Hebr. 9:11-14). Jesus behöver inte Vassulas hjälp till att bära törnekronan en gång till. Vassula har också en annan teologi om hur Satan kommer att besegras än den som finns i Bibeln. Hon säger 88115: Jag tror att när Skriften säger att Satan kommer att bli bunden (Upp. 20:2), jag tror att det är när hela mänskligheten vill recitera den Heliga Rosenkransen, hela globen. När den dagen kommer, kommer Satan att bli besegrad och krossad, genom Rosenkransens "kedja".

En väldigt intim ton mellan Jesus och Vassula

Jesus säger: Jag välsignar dig också min älskade. Kom, det är sent, vi vill vila i varandra (871108).

Jesus säger: Vassula, ja, vi har arbetat tillsammans! Vill du kyssa Mig nu? Vassula skriver: Jag steg upp skakad, snavade fram till den Heliga Svepningsdukens porträtt och kysste Jesus (880307).

Allt detta under en försäkran att det verkligen är Jesus
Kom ihåg, det är Jag Jesus, Guds älskade Son, hela mänsklighetens Frälsare, Ordet, som välsignar dig (871110).
Tro på varje ord uttalat i Skrifterna (871112).
Jag är Vägen, Sanningen och det Eviga Livet... Jag är Alfa och Omega (880906).

Men Vassula tvivlade också ibland. Vassula säger: Ibland är jag så rädd att allt detta är fel... Är det verkligen Du Jesus?... Jesus svarar: Jag Är. Du såg mig så som jag lärde dig. Jag vill visa dig Mitt Hjärta... Vassula säger: Han bad mig att titta på Honom, Han visade mig Sitt Hjärta, hela Hans Bröst lystes upp, sken, glödde, ut av Kärlek (880204).
Vassula säger: Ofta fruktar jag att det är djävulen som visar sig för mig istället för Jesus, och låtsas vara Jesus. De gånger han gör detta upptäcker jag det ganska så snabbt. Då flyr han (880504).

När man läser denna boken så framstår det ju helt klart att detta är en annan Jesus än den som vi kristna har, även om det är på ett förföriskt sätt som denne Jesus försöker att utge sig för att vara sann. Det är en extremt katolsk Jesus där falska uppenbarelser från flera århundraden på nytt försvaras. Vassula berättar på andra ställen att djävulen plågat henne sedan hon var 6 år gammal. När hon var ungefär 6 år gammal låg hon i sängen, när hon plötsligt såg en gammal mans händer ovanför sin strupe. I nästa sekund drog någon hennes huvud bakåt och blottade strupen. Hon darrade av skräck vid det tillfället.

Nästan varje natt från det hon var 6 år visade sig Satan för henne i form av en stor svart hund. Hon gick i en svagt upplyst korridor och vid slutet av den stod en morrande hund färdig att kasta sig över henne och slita henne i stycken. Hon flydde i skräck. Ibland kom han som en örn som satte sina klor i hennes mage och pressade ut all luft ur hennes lungor.  Vid 10 års ålder såg hon Jesus i en dröm. Vid 12 års ålder hade hon ett andligt bröllop med Jesus i en dröm. Jungfru Maria var också med och andra heliga kvinnor.

Vassula har under lång tid haft problem med demoner och demoner är bra på att spela andlig teater. Regissören har lyckats bra i det här fallet. Den Jesus hon mött är en låtsas-Jesus. Genom sina svaga teologiska kunskaper har hon inte förstått att också den Jesus hon tror vara sann står i maskopi med de demoner som tidvis angriper henne. Men det är intressant att se vilka planer Satan har för att förena kristenheten och med vilket redskap, nämligen Mariadyrkan och Mariauppenbarelser. Maria är en död människa som alla andra avlidna och uppenbarar sig inte för någon. Hon är inte Guds moder, Jesus fanns till innan han steg ner till jorden i inkarnationen. Hon är Guds lydiga tjänarrinna som ställde sitt liv till förfogande för Guds vilja.  

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se