Vatikanen vördar myten om den heliga graal

Den 8 juli 2006 kom påven Benedictus XVI till Valencia i Spanien där han mottogs av bland andra kung Juan Carlos, drottning Sofia och premiärministern Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Han reste senare till Valencias katedral, som är tillägnad "the Virgin of the Assumption" (Himmelsfärdens jungfru) där han stannade av i bön framför det mest heliga sakramententet. Därefter i katedralen "Chapel of the Holy Chalice" (Den heliga nattvardskalkens kapell) så satte han sin signatur i "the Book of Honor", och på ett brev adresserat till alla spanska biskopar som sänds till presidenten för den spanska episkopala konferensen, Ricardo Blazquez Perez i Bilbao.

Enligt den lokala traditionen så var den heliga nattvardskalken, kalken som Kristus använde vid den sista måltiden, tagen av aposteln Petrus till Rom där den förblev i vårdnad av påven tills tiden för påven Sixtus II. Kort före hans martyrium under förföljelsen av kejsaren Valerian beordrade påven diakonen Lawrence att gömma den. Lawrance lyckades att förflytta graalen till sitt hemland i Huesca i nordöstra Spanien före sitt eget martyrium. Dessa händelser ägde rum omkring åren 258-261. Nattvardskalken förblev i Huesca tills muslimernas invasion 450 år senare. År 712, strax inför de avancerande muslimska arméerna, tog biskopen i Huesca nattvardskalken till munkklostret "San Juan de la Pena". Århundraden senare år 1437, donerade den ädle kung Alfonso V den till katedralen i Valencia. År 1982 använde Johannes Paulus II den heliga nattvardskalken vid ett eukaristiskt firande där han arrangerade sammankomsten för det största antalet präster under sitt pontifikat.

Senare på dagen kom påven till basilikan "Virgen de los Desamparados", som av påven Johannes XXIII 1961 proklamerades till skyddshelgon för hela Valenciaregionen. På det valenciska språket bad han följande: "Stående framför La Cheperudeta, vill jag säga till henne: Beskydda oss natt och dag i alla våra trångmål, för du, O Heliga Maria, är de övergivnas moder. "

Källa: Vatikanens informationsservice 060710.
Översättning: Bertil Lundberg

Här ser vi hur Vatikanen förutom sin alltid förekommande Mariadyrkan omhuldar Graalmyten. Sökandet efter Graal är en av de röda trådarna i Da Vincikodenboken.

Detta är den kyrka som svensk kristenhet mer och mer vill närma sig och dela enhet med.

   Tillbaks till: första sidan