En drömsyn som Mike Curtiss hade om ett modernt sjöslag (i Persiska viken) där hangarfartyget Abraham Lincoln blir illa åtgånget, möjligen till och med sänkt.

En syn jag hade om ett modernt sjöslag
av Mike Curtiss (publicerat på Internet 2012-01-28, översatt till svenska av Bertil Lundberg).

   År 1975 såg jag i en syn ett Nimitz-klassat hangarfartyg med det vita numret 72 tydligt visat på dess flygbanedäck, när det gång på gång blev träffat av dödliga missiler. Efter att genomvåt av svett ha vaknat upp från denna verklighetslika dröm, gjorde jag en omedelbar tur till det allmänna biblioteket för att lugna ner mig. USAs flotta hade endast ett superfartyg, hangarfartyget USS Nimitz och president Jimmy Carter skulle osannolikt bygga något fler. Inget amerikanskt hangarfartyg skulle någonsin betecknas med numret 72. Jag måste ha haft en liten släng av matförgiftning. Efter några kaotiska år med ymnig inflation valdes Ronald Reagan till president och världen förändrades. Denne store patriotiske krigspresident ansåg att fred endast kunde infinna sig när våra potentiella fiender fruktade vår ekonomi och vår militär. 
  
Min eftersökning visade en minskad eftervietnamesisk amerikansk flotta som var mindre än 300 fartyg till antalet, men Reagan blåste plötsligt upp ett program för att bygga en flotta på 600 fartyg. Deras gammalmodiga hangarfartyg skulle utökas till att inkludera 6 nya Nimitz-klassade hangarfartyg. Planer tillkännagavs att namnge alla nya hangarfartyg efter tidigare amerikanska presidenter. 
  
En dag i framtiden skulle det finnas CVN 72, superhangarfartyget USS Abraham Lincoln. Efter att den anslöts till flottan år 1989, tröstades jag av att veta att USS Lincoln var baserad i Washington delstaten. Den skulle manövreras i Stilla havet och patrullera bort mot det kommunistiska Kina i 25 år.  
   Det var tills helt nyligen, västkustbaserade skepp blev förflyttade över till Atlanten. En ny kall rädsla sprang upp för min ryggrad när nyheten kom att USS Lincoln nu var en del av Centcom (Förenta Staternas militärkommando i Mellanöstern och Centralasien) för att tjänstgöra i Persiska viken. Efter 20 år, var detta enorma fartyg nu plötsligt nära nog för den syn jag fick av ett dödligt sårat fartyg träffat av en väldigt stor spärreld av iranska missiler. I attacken var det markant att människoliv gick tillspillo. Efter det att USS Carl Vinsons flotta passerade ut från Hormuz-sundet för två veckor sedan, hotade de galna mullorna i Iran att stänga Hormuz-sundet för trafik och sänka varje utländskt militärt skepp i den processen. De pekade specifikt ut den amerikanska flottans hangarfartygsgrupper som sitt främsta mål.   

  
Söndagen den 22 januari passerar så USS Lincoln (CVN-72) in genom Hormuz-sundet, eskorterat av missilskeppet USS Cape S:t George, 2 jagare, den brittiska kungliga marinens fregatt HMS Argyll och ett franskt skepp.
 

www.tidenstecken.se