Den nya världsvalutan?

Den ryske presidenten Dmitry Medvedev gjorde ett utspel om en ny världsvaluta på G8-toppmötet som hölls i utkanten av den jordbävningsdrabbade staden L’Aquila i mellersta Italien 8-10 juli 2009. Han illustrerade sin invit för en övernationell valuta som ska ersätta dollarn genom att ur sin ficka plocka fram ett provmynt på en ”förenad framtida världsvaluta”.

”Här är den”, sa Medvedev, efter en session av G8-mötet, ”ni kan se och känna på den.”

Myntet, som bär orden “Unity in diversity” (Förenade i mångfalden) var präglat i Belgien och presenterades för ledarna för G-8 delegationerna. Frågan om  en övernationell valuta ”är en angelägenhet för alla nu, även myntverken”.  Medvedev sa vidare: Testmyntet “betyder att de börjar bli färdiga. Jag tror att det är ett bra tecken att vi förstår hur beroende av varandra vi är.”  

Medvedev sa att fastän myntet, som liknade en euro, endast var en gåva till ledarna så visar detta att människor börjar tänka seriöst om en ny världsvaluta. ”Med all sannolikhet kan någonting liknande ta form och den kan hållas i din hand och användas som betalningsmedel”, sa han till reportrarna. ”Detta är den internationella valutan.”

Ryssland, tillsammans med Kina, har varit förespråkare för en variering av det globala valutasystemet bort från dollarn, som har dominerat den globala finansmarknaden och handeln sedan slutet av andra världskriget. Den franske presidenten Nicolas Sarkozy anslöt sig till de som menade på att ”vi kan inte hålla fast vid endast en enda valuta”.  

Medvedev har flera gånger efterlyst skapandet av regionala reservmynt som en del av åtgärderna för att bekämpa den globala finanskrisen, under det att han ifrågasatt USA-dollarns framtid som en global reservvaluta. Rysslands förslag till G-20 mötet i London i april inkluderade skapandet av en övernationell valuta.

Rykten gjorde dessutom gällande att Rysslands president var lite full efter ett av G8-mötena? Aftonbladet 090710.

"Unity in diversity" är dessutom det officiella mottot för EU. Det fångar den ande av kulturell mångfald som finns i Europa. Det handlar om en enhet av politiska och moraliska värden byggt utifrån och på grund av kulturella olikheter. En plattform att bygga på för den kommande Antikrist som ska förena alla i sin mångfald, inklusive den religiösa världens ledare. Den sanna kristendomen kommer han dock att förfölja. Ingen kommer när han introducerat sin universella plan, att kunna köpa eller sälja något utan att vara stämplad med hans märke.

Världsvaluta innebär att en valuta är lagligt betalningsmedel över hela världen. Redan nu finns internationella valutor som euron och dollarn som redan idag är betalningsmedel i många länder. Även Afrika har planer på en gemensam valuta hos medlemsstaterna i den Afrikanska unionen. Den valutan, "afron" planeras bli verklighet till år 2028, då ska det också finnas en afrikansk centralbank. Innan dess kan mycket hända på andra håll. 

Dollarn i sin nuvarande form kan bli ersatt av ameron i Nordamerika (USA, Kanada och Mexico). USA-dollarn används förutom i USA även i bland annat Ecuador, El Salvador, Marshallöarna, Mikronesien, Palau, Panama och Östtimor. Problemet som gör att bildandet av North American Unionen går så trögt är att USA med sina ekonomiska problem blir så dominerande inom unionen. 

Asiatiska valutaunionen är en föreslagen valutaunion som skulle omfatta ASEAN samt Kina, Sydkorean och Japan. I dagsläget ser en sådan valutaunion väldigt avlägsen ut, inte minst med tanke på relationen mellan Kina och Japan.

Västafrikanska monetära unionen är en valutaunion som planeras att upprättas till år 2020. En annan källa säger år 2015. Den gemensamma valutan kommer att heta eco och kommer att införas i Gambia, Ghana, Guinea, Nigeria och Sierra Leone.  Införandet av econ förbereds av Västafrikanska monetära institutet i Accra, Ghana. Detta institut är tänkt att senare ersättas med en gemensam centralbank.

Den östafrikanska valutaunionen omfattar Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda och planeras upprättas år 2010, där valutan ska heta East African shilling.  Valutaunionen är ett stort steg på vägen till upprättandet av Östafrikanska federationen, som är tänkt att bildas under 2013.

Vilken blir Antikrists valuta? En ny världsvaluta för en ny världsordning? 

www.tidenstecken.se